PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 10.04.2017

 

 

          Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 19 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind: Ghinescu Adrian și Nicolae Ana-Maria, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Această ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 1108 din data de 07.04.2017.

          La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

          Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Erich Agnes-Terezia aleasă președinte pentru ședințele consiliului local din luna aprilie.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”.

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/30.03.2017 referitoare la înființarea Autorității Urbane la nivelul Municipiului Târgoviște

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 127.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 35/25.02.2016  referitoare la predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului cinematograf și teren aferent, precum și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare și Reabilitare Cinematograf Independența, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

Dl. Ciprian Stănescu, director adjunct al Direcției Managementul Proiectelor face prezentarea materialului.

Dl. Primar face precizarea că Cinematograful „Independența” este singurul din țară care are șanse să primească finanțare prin Compania Națională de Investiții, singurul aviz necesar la acest moment este al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 128.

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. Erich Agnes-Terezia                                                                                                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

           

Red. D.I.