PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 10.01.2013

 

Şedinţa extraordinară de astăzi, 10.01.2013, a fost convocată în data de 08.01.2013, de un număr de 16 consilieri locali conform dispoziţiilor art. 39, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A.  cu suma de 4.000.000 lei”.

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea: întrucât sunt prezenţi 8 din numărul de 20 de consilieri, absenţi fiind dnii.: Georgescu Alen, Albu Andrei, Enache Lucian, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Cioacă Gabriel, Prisăcaru Ciprian şi Dumitrescu Claudiu, declară: Şedinţa nu este legal constituită şi nu îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere dispoziţiile art. 39, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, la cererea a 7 consilieri locali, se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte în şedinţă extraordinară, în ziua de 14 ianuarie 2013, orele 1700, la Sala de Consiliu cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A.  cu suma de 4.000.000 lei”.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    SECRETAR MUNICIPIU,

 jr. Stan Daniel Cristian                                           jr. Chiru Cătălin Cristea