PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei de îndată a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 09.07.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de îndată a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2847 din data de 09.07.2010.

     La această şedinţă participă un număr de 13 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Ilie Valentin, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe, Ţuţuianu Ion, Vasiliu Emilian Teodor ), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Dl. Liţă propune ca dl. Stănescu să conducă lucrările şedinţei. Se supune la vot propunerea făcută de dl. Liţă. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în uannimitate.

1. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi cu dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Primar aduce lămuriri cu privire la acest punct. Dl. Tănase doreşte să ştie dacă noul grup pote fi înscris în divizia C. Dl Primar spune că este posibil şi toate detaliile vor fi date de către cele două personalităţi din domeniul fotbalului. Momentan a fost prezentat decăt proiectul.

Doamna Paraschiv intervine pentru a întreba dacă terenul va mai fi disponibil pentru a practica jogging. Dl Primar spune că da, iar pista de zgură va fi înlocuită cu una sintetică de tartan. Dânsul spune că va fi o bază deschisă. Dl. Răducanu întreabă dacă se va înfiinţa şi şcoala de fotbal. Dl. Primar spune ca deocamdată nu se ştie.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

 

   Cu aceasta şedinţa se declară încheiată.

               

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               SECRETAR MUNICIPIU

        Ing. Stănescu Iulian                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea