PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 09.05.2013

 

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pantea Viorel şi Ţuţuianu Ioan, declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1618 din data de 07.05.2013.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

   Dl Secretar precizează că trebuie să fie ales un alt preşedinte de şedinţă. Se fac propuneri: Stan Cristian, Bozieru Cosmin, iar dl Prisăcaru propune să fie respectată īntelegerea conform căreia se alege preşedintele de şedinţă īn ordine alfabetică inversă. Se supune la vot alegerea dlui Stan ca preşedinte de şedinţă. Se respinge cu: 7 voturi pentru, 6 voturi īmporivă: Bozieru Cosmin, Dobāndă Ion, Păunescu Andrei, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian şi o abţinere - Dumitrescu Claudiu.  

   Se supune la vot alegerea dlui Bozieru ca preşedinte de şedinţă. Se respinge: 3 voturi pentru, 7 voturi īmpotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin şi Stan Daniel şi 4 abţineri: Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Prisăcaru Ciprian.

   Dl Secretar ii solicită dlui Prisăcaru o propunere nominală. Este propus dl Răducanu Tudorică. Se supune la vot. Se respinge cu: 2 voturi pentru: Prisăcaru Ciprian şi Moţoc Honorius şi 12 abţineri.

   Se face o nouă propunere - Pătraşcu Eugen. Se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 3 voturi īmpotrivă: Bozieru Cosmin, Dobāndă Ion şi Păunescu Andrei.

   Preşedinte pentru şedinţele lunii mai este dl Pătraşcu Eugen

  Se supune votului ordinea de zi: Proiect de hotărāre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Tārgovişte pentru anul 2013 prin utilizarea sumei de 700 mii lei din fondul de rezervă bugetară. Se aprobă īn unanimitate.

  Dir. economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

  Dl Rădulescu doreşte să ştie de ce nu există solicitarea din partea Clubului Sportiv īn mapa consilierilor, ci doar un raport  de specialitate. Dna Popa precizează că acest raport de specialitate reprezintă şi solicitarea făcută de acesta.

  Dl Prisăcaru solictă cuvāntul pentru a aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărāre. Dānsul face precizarea că solicitarea de rectificare provine din insuficieţa fondurilor existente īn acest moment īn bugetul Clubului Sportiv, acesti bani fiind necesari pentru achitarea datoriilor către jucătoarele echipei de baschet şi ale celei de volei, īn valoare de 5,5 milioane, precum şi alte sume care trebuie redirecţionate către alte secţii din subordinea Clubului Sportiv Municipal Tārovişte.

  Dl Stan  precizează că reprezentanţii Clubului Sportiv Municipal nu au prezentat modul īn care a fost cheltuit bugetul clubului pānă īn prezent. De asemenea mai precizează că au fost cheltuite 4,1 milioane īn 4 luni, īn comparaţie cu bugetul Clubului Sportiv din Arad, care are un buget de 13 milioane/an. Dl Stan mai precizează că utilizarea fondului de rezervă īn acest scop nu se īncadrează īn prevederile art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

  Dl Pătraşcu precizează că trebuiau prezentate documente justificative pentru sumele cheltuite de Clubul Sportiv Municipal Tārgovişte pānă la această dată. De asemenea mai doreşte să ştie cāte meciuri de volei şi cāte de baschet au fost desfăşurate pānă la acest moment, cum au fost efectuate deplasările echipelor şi ce componenţă a avut fiecare delegaţie. 

   Se supune la vot proiectul de hotarare. Se respinge: 7 voturi pentru: Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Dobāndă Ion şi Păunescu Andrei si 7 abtineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Răducanu Tudorică.

 

       Cu aceasta, şedinţa se declară īnchisă.

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR MUNICIPIU,

       ec. Pătraşcu Eugen                                  jr. Cristea Chiru Cătălin