PROCES VERBAL

                     īncheiat īn urma şedinţei extraordinare

                   a Consiliului Local Municipal Tārgovişte

                               din data de 09.01.2015

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri īn funcţie, absenţi fiind: Dobāndă Ion, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Pantea Viorel și Pătraşcu Eugen declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

              Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată P. Primarul Municipiului Tārgovişte, de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 72 din data 07.01.2015

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Tudorică Răducanu.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 15 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărāre privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2014 și aprobarea utilizării excedentului bugetului local īnregistrat la data de 31.12.2014

     Directorul Direcției Economice, dna. Daniela Popa, prezintă materialul.

    Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 1.

       Dl. cons. Enache dorește să știe cui se poate adresa pentru sancționarea dlui. Secretar Cristea, referitor la ședința din data de 29.12.2014 cānd nu au fost convocați consilierii locali.

       Dl. Secretar răspunde că există la nivelul județului o comisie de disciplină condusă de prefect, căreia i se poate adresa īn acest sens.

Cu aceasta şedinţa este declarată īnchisă.

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                      Tudorică Răducanu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea