PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei de īndată a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 07.09.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 11 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de īndată a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3309 din data de 07.09.2010.

La această şedinţă participă un număr de 11 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, (absenţi fiind Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ion Cezar, Paraschiv Cornelia, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ilie Valentin.

Punctul nr. 2 al ordinii de zi este amānat din lipsa de cvorum. Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă īn unanimitate.

 

1.     Proiect de hotărāre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2010.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul dnei Director economic Popa Daniela, care prezintă motivul iniţierii acestui proiect de hotărāre. Se supune la vot. Se aprobă īn unanimitate.

2.    Proiect de hotărāre privind īnfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. avānd ca acţionar unic Consiliul Local Municipal Tārgovişte - RETRAS

 

 

Cu aceasta şedinţa se declară īncheiată.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR MUNICIPIU

                ing. Ilie Valentin                                                  jr. Chiru Cătălin Cristea