PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte  convocat de īndată

 la data de 05.11.2010

 


Doamna jurist Silvia Stanca, director executiv al Direcţiei de Administraţie Publică Locală, īntrucāt sunt prezenţi 15 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de īndată  de catre Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 9397din data de 04.11. 2010.

La această şedinţă participă un număr de 15 consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie, (absenti fiind Danciulescu Ion, Lita Ion, Paraschiv Cornelia, Paunas Maria Roxana, Serban Alexandru, Vasiliu Emilian Teodor), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Babeu Pavel.

 

 

1.        Proiect de hotărāre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50.000 lei, numitului Oprea Constantin Codrut, diagnosticat cu traumatism craniocerebral grav si hematom epidural parietotemporal in vederea deplasarii pentru recuperare medicala la Clinica Anadolu Turcia .

     Se dă citire proiectului de hotărāre. Se supune la vot proiectul de hotărāre Se aprobă in unanimitate

 

 

Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

    PRESEDINTE SEDINTA                                        SECRETAR MUNICIPIU

        Ing. Babeu Pavel                                                jr. Chiru Catalin Cristea