PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei de īndată  a

 Consiliului Local Municipal Tārgovişte

 din data de 04.10.2010

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă de īndată a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Tārgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3540 din data de 04.10.2010.

            La această şedinţă participă un număr de 17consilieri din totalul de 21 consilieri īn funcţie (absenţi fiind Danciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Tutuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu .

                Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Motoc Honorius ales īn urma votului Consiliului Local Municipal Tārgovişte,

 

1.     Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvāntul d-nei. director Dana Popa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărāre. Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă cu 14 voturi pentru si 3 abtineri (Diculescu Maria, Fratila Cezar, Tanase Silviu)

2.      Proiect de hotarare privind īnfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. avānd ca acţionar unic Consiliul Local Municipal Tārgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărāre. Se dă cuvantul domnului Dumitru care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărāre.

Dl. Ilie Valentin, a avut următoarele amendamente cu privire la conţinutul actului constitutiv :

-        art. 11, lit.a : Asociatul unic aproba bilanţul contabil si stabileşte beneficiul net

-        art. 30 : Societatea poate fuziona cu alte societăţi

-        art. 34 : Registrele societăţii vor fi pastrate conform prevederilor legale īn vigoare

Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă īn unanimitate

 

                         Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

          PRESEDINTE SEDINTA                                            SECRETAR MUNICIPIU

            prof. Moţoc Honorius                                              jr. Cristea Chiru Catalin