PROCES VERBAL

īncheiat īn urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Tārgovişte

din data de 04.03.2013

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, īntrucāt sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită şi īşi poate desfaşura lucrările īn conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

      Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Tārgovişte a fost convocată la cererea a 17 consilieri īn funcţie, īn cadrul şedinţei ordinare din data de 28.02.2013.

       La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

       Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 21 de voturi pentru.

1.    Proiect de hotărāre privind traseele de circulaţie pentru mijloacele de transport  rutier de persoane cu autobuze, īn trafic  judetean şi interjudeţean,  pe raza municipiului Tārgovişte 

       Dl Bozieru are o propunere legată de traseul mijloacelor de transport persoane, solicitānd ca acestea să urmeze ruta: Şoseaua Găeşti - str. Col. Dumitru Băltăreţu - str. Gării (staţie īmbarcare - debarcare Piaţa Pavcom) - str. Gării - Şoseaua Găeşti - autogări.

       Dl. Albu propune să fie adoptată varianta propusă de executiv, dar pe str. Tudor Vladimirescu să nu existe staţii de oprire.

       Dl Dumitrescu propune ca pe Tudor Vladimirescu să fie staţionarea şi oprirea interzise, pentru ca banda de circulaţie să nu mai fie blocată cu maşini staţionate sau oprite.

       Dl Răducanu propune ca pe str. Gării să nu se interzică oprirea sau staţionarea maşinilor care aprovizionează cu marfă zona comercială.

       Dl Păunescu propune ca str. Col. Băltăreţu să fie cu sens unic, sau să fie interzise oprirea şi staţionarea pe această stradă.

       Dl Moţoc afirmă că aceste trasee trebuiesc stabilite şi īn funcţie de elevii care fac naveta şi că oprirea pe str. Tudor Vladimirescu este indicată, deoarece elevii ajung mai repede la instituţiile de īnvăţămānt.

       Se supune la vot amendamentul dlui Bozieru. Se respinge cu: 3 pentru: Bozieru Cosmin Petruţ, Dobāndă Ion şi Păunescu Andrei, 1 vot īmpotrivă - Albu Andrei şi 17 abţineri: Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Cioacă Gabriel, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

       Se supune la vot proiectul de hotărāre. Se aprobă: 16 voturi pentru: Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Cioacă Gabriel, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, 3 voturi īmpotrivă: Bozieru Cosmin Petruţ, Dobāndă Ion şi Păunescu Andrei şi 2 abţineri: Albu Andrei şi Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 46

       Cu aceasta, şedinţa se declară īnchisă.

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Stan Daniel Cristian                                      jr. Chiru Cătălin Cristea