PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 03.02.2012

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 14 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Păunaş Maria Roxana, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 230 din data de 30.01.2012.

                 La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Moţoc Honorius ales în urma votului consilierilor prezenţi – 14 voturi pentru.

                 Dl consilier Moţoc supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

Se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

1.                  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 219/2010 referitoare la aprobarea proiectului Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  “Curtea Domneasca din Targoviste”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Folea Dragoş din partea Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 39.

Dl. consilier Babeu solicită ca la şedinţa următoare să fie prezentată o informare privind stadiul anumitor investiţii care s-au derulat : P.I.D Şanţul Cetăţii şi linia de centură.

2.                  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Folea Dragoş din partea Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Dl. Primar aduce lămuriri legate de această hotărâre, precizând că iniţial au fost avute în vedere 27 de străzi, iar pentru a elimina dificultăţi ca cele întâmpinate în anii 2009 – 2010 la contractarea lucrărilor, cele 27 de străzi au fost grupate în 4 etape. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 40.

3.                  Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unei străzi nou create din Cartierul „Prepeleac”, Municipiul Târgovişte

Dl. consilier Moţoc prezintă cele trei denumiri propuse: OLARILOR, HIPODROMULUI, JIULUI, făcând precizarea că trebuie aleasă o singura denumire. Se dă cuvântul dlui. Răducanu care propune ca noua strada să se numească HIPODROMULUI, precizănd că în trecut în zona respectivă funcţiona un hipodrom. Se supune la vot propunerea dlui. Răducanu. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 41.  

4.                  Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

Se dă cuvântul dlui. Primar care afirmă că având în vedere noua Lege a Sportului, un club nu poate fi acţionar şi la alt club. Deoarece Şcoala de fotbal Gică Popescu reprezintă un club, nu mai au voie sa fie acţionari şi la alt club şi ca urmare această şcoala va fi înlocuită de o societate comercială al cărei acţionar este tot dl. Gică Popescu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 42.

         Dl consilier Liţă solicită o informare din partea dlui. Primar cu privire la fenomenele meteorologice anunţate pentru Municipiul Târgovişte.

         Dl Primar afirmă a fost declarat cod galben de ninsori pentru zona în care ne aflăm şi angajaţii Direcţiei de Salubritate actionează în mod continuu, alături de cei 65 de funcţionari de la S.C. ECO – SAL 2005 S.A pentru deszăpezire. De asemenea, afirmă Termica funcţionează la capacitate normală şi şcolile au funcţionat cu program normal. În ceea ce priveşte furnizarea de apa  rece afirmă se desfăşoară fără dificultate, iar transportul în comun se desfăţoară în condiţii de iarnă, cu mici întârzieri, de maxim 10 minute.       

         Dl Primar mai afirmă toate drumurile principale şi secundare sunt practicabile şi solicită societăţilor comerciale şi persoanelor fizice deszăpezească în faţa imobilelor ce le aparţin.              

Cu acestea, sedinta se declara inchisa.

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              SECRETAR MUNICIPIU,

      prof. Moţoc Honorius                                    jr. Chiru Cătălin Cristea