Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

306. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/23.01.2007 referitoare la asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

307. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 286/19.10.2007 referitoare la aprobarea contributiei financiare aferente cererii de finantare privind obiectivul „Modernizare si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

308. Hotarâre privind aprobarea reabilitarii Gradinii Zoologice, a acordului referitor la asigurarea cofinantarii pe toata durata de implementare a proiectului, precum si implementarea proiectului “Reabilitare Gradina Zoologica – Targoviste”

309. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare GRADINA ZOOLOGICA – TARGOVISTE”

310. Hotarâre privind aprobarea costurilor eligibile si neeligibile ale investitiei “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste” – Lotul 2

311. Hotarâre privind aprobarea listei ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesele - verbale nr.  5, 6 din data de 04.10.2007, respectiv 19.11.2007 incheiate in urma sedintelor Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L

312. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

313. Hotarâre privind trecerea imobilului PT 1 micro 2 cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Directiei de Asistenta Sociala

314. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 7(sapte) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

315. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Monitorizarea stradala video pentru reducerea infractionalitatii, pe raza Municipiului Targoviste”

316. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste

317. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.500 lei

numitului Iosif Razvan, domiciliat in Municipiul Targoviste, strada Moldovei, bloc 56, scara A, apartament 5, pentru editarea unui album de arta

318. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30.000 lei

echipei de baschet masculin Baschet Club Targoviste pentru cheltuielile legate de transport, cazare si masa in vederea disputarii meciurilor din deplasare din cadrul Campionatului National – Divizia A, ed. 2007 - 2008

319. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei

d-nei profesoare Maniti Delia Elena, domiciliata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, bloc A1, scara C, apartament 36, pentru editarea unei carti pentru copii prescolari „Ajunul Craciunului cu Tupi”

320. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.000 lei numitilor Jozsef Pildner si Monica Boriga - Brosovszky, pentru tiparirea editiei traduse in limba romana a volumului „Gradinarul”, autor Rabindranath Tagore

321. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPATII COMERCIALE SI ALIMENTATIE PUBLICA P+1”, in Municipiul Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan, nr. 4A, beneficiar S.C. STEFCONS CONSTRUCT 2004 S.R.L. - Pitesti

322. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinte P+1-2,” in Municipiul Targoviste, Str. Soarelui, nr. 25 bis, beneficiar Banu Iulius Doru si Banu Adina

323. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Modernizare constructie existenta, amenajare sediu firma, spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 94, beneficiar BADESCU MARINELA MIRELA

324. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. Nicolae Radian, nr. 5 beneficiar S.C. KERMOGRUP S.R.L.

325. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 11 (unsprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

326. Hotarâre privind respingerea Recursului gratios formulat de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita impotriva H.C.L. nr. 259 / 28.09.2007 referitoare la aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L.

327. Hotarâre privind aprobarea sprijinului financiar aferent cererii de finantare, referitoare la proiectul “Conexiuni-Phare 2005- Dezvoltarea Resurselor Umane- Masuri active pe piata muncii”, proiect derulat de Colegiul Economic “Ion Ghica” Targoviste

328. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata de 43,47 mp situat in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, bl. O1, parter, micro XI catre Societatea Scriitorilor Targovisteni

329. Hotarâre privind transmiterea fara plata a unor bunuri imobile (terenuri) din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste

330. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 3.600 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, in vederea amplasarii unei conducte de carburanti

331. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 12 m.p. situat in incinta Scolii nr. 11, “Prof. Paul Banica” pentru amenajare spatiu comercial

332. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 10 m.p. situat in incinta Scolii nr. 3 “Smaranda Gheorghiu” pentru amenajare spatiu comercial

333. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Scolii nr. 8 “Mihai Viteazul” pentru amenajare spatiu comercial

334. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 24 m.p. situat in incinta Grupului Scolar , “Voievodul Mircea” pentru amenajare spatiu comercial

335. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 30 m.p. situat in incinta Grupului Scolar “Nicolae Cioranescu” pentru amenajare spatiu comercial

336. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 12 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial

337. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 3 m.p. situat in Bdul. Independentei – adiacent bl. 13 in vederea construirii unui grup sanitar si vestiar

338. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartierul Sagricom  in vederea amenajarii unui spatiu comercial

339. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din 14.11.2007 incheiat in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale”

340. Hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008 la nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte

341. Hotarâre privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

342. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

343. Hotarâre privind aprobarea actualizarii Regulamentului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste

344. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

345. Hotarâre privind aprobarea procedurii de incheiere a contractelor de voluntariat necesare incadrarii in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si a achizitionarii de mijloace si materiale necesare desfasurarii activitatii

346. Hotarâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de apa si canalizare dintre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita

347. Hotarâre privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita S.A.,

prin emisiune de actiuni

348. Hotarâre privind afilierea Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia Intercomunitara “Apa Dambovita”

349. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial, accese, parcaje, retele interioare si racorduri exterioare, spatii verzi, statie transport in comun, totemuri publicitare si reclame luminoase,” in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, S.C. CRIZANTEMA PARK RETAIL S.R.L. - Bucuresti

350. Hotarâre privind suportarea costurilor necesare participarii la sesiunile organizate de Parlamentul European al Tinerilor numitei Parnia Lavinia Alexandra, reprezentata de Parnia Rodica, cu domiciliul in Targoviste, str. Revolutiei, bl. D5, ap. 7

351. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1800 lei numitei Parnia Lavinia Alexandra, reprezentata de Parnia Rodica, cu domiciliul in Targoviste, str. Revolutiei, bl. D5, ap. 7, in vederea editarii a trei volume – proza scurta, poezie si roman

352. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.500 lei

Clubului Sportiv Otelul Targoviste - sectia box, pentru cheltuieli legate de transport, cazare si masa in vederea participarii la 3 gale nationale de box

353. Hotarâre privind alocarea sumei de 8.037,05 euro (31.328,01 lei) pentru acoperirea costurilor neeligibile aferente obiectivului de investitii „Alimentare cu apa - Cartier Petru Cercel”

354. Hotarâre privind aprobarea repartizarii a unui numar de 7 (sapte) loturi cămine de casa, in baza punctajelor propuse de comisia municipala de stabilirea criteriilor de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003

355. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2007

 

Aviz nr.11 privind initierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii unui Centru Multicultural in Municipiul Targoviste

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/23.01.2007 referitoare la asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/23.01.2007 referitoare la asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Dambovita, precum si al Municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din Judetul Dambovita;

-          Prevederile art. 36 alin. 7 lit. “c” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii 286/2006 ;

In temeiul art. 45 alin. 2  lit. “d” si “f” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. 1/23.01.2007 referitoare la asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea realizarii proiectului „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, avand in vedere modificarea axelor prioritare in cadrul Programului Operational Regional (POR), dupa cum urmeaza:

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Local Razvad in vederea implementarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, finantat prin Programul Operational Regional Axa prioritara 2 «Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale – Domeniul de interventie 2.1.- Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura, cu obligatiile ce decurg din Acordul de Asociere care constituie parte integranta din prezenta hotarare.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1/23.01.2007 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                   

 

Nr.   306

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 286/19.10.2007 referitoare la aprobarea contributiei financiare aferente cererii de finantare privind obiectivul „Modernizare si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 286/19.10.2007 referitoare la aprobarea contributiei financiare aferente cererii de finantare privind obiectivul „Modernizare si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”-

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Prevederile H.C.L. nr. 286/19.10.2007 privind obiectivul „Modernizare si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

-      Modificarile aduse Ghidului Solicitantului de catre Autoritatea de Management  a acestei linii de finantare, prin aprobarea unui Corrigendum ale carui prevederi au intrat in vigoare incepand cu data de 25.10.2007

-       Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se modifica si se completeaza HCL nr. 286/19.10.2007 referitoare la aprobarea  contributiei financiare aferente cererii de finantare privind obiectivul “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, datorita modificarilor aduse Ghidului Solicitantului de catre Autoritatea de Management a acestei linii de finantare, prin aprobarea unui Corrigendum ale carui prevederi au intrat in vigoare incepand cu data de 25.10.2007, dupa cum urmeaza:

            Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

 • Valoarea totala buget proiect : 24.188.917 Euro – 82.491.464 lei, din care:
 • Contributie proprie :1.028.097 Euro - 3.506.120 lei din care:

393.852 Euro – 1.343.153 lei – cheltuieli eligibile

634.245 Euro – 2.162.966 lei – cheltuieli neeligibile

·        Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate: 19.298.724 Euro – 65.814.438 lei

·        Valoarea TVA: 3.862.096 Euro – 13.170.906 lei

 • Acoperirea costurilor de intretinere si functionare a proiectelor pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare a investitiei

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

        

Nr.    307

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea reabilitarii Gradinii Zoologice, a acordului referitor la asigurarea cofinantarii pe toata durata de implementare a proiectului, precum si implementarea proiectului “Reabilitare Gradina Zoologica – Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

o       Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea reabilitarii Gradinii Zoologice, a acordului referitor la asigurarea cofinantarii pe toata durata de implementare a proiectului, precum si implementarea proiectului “Reabilitare Gradina Zoologica – Targoviste”;

o       Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

o       Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

o       Prevederile O.G. 34/2006 privind achizitiile publice;

o       Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba reabilitarea Gradinii Zoologice din Municipiul Targoviste, conform standardelor impuse de Comunitatea Europeana, prin implementarea proiectului “Reabilitare Gradina Zoologica – Targoviste”.

Art. 2 Se aproba acordul referitor la asigurarea cofinantarii pe toata durata de implementare a proiectului “Reabilitare Gradina Zoologica – Targoviste”.

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul local, Bugetul de stat si alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

        

Nr.    ­­­­­­­­­­308

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare GRADINA ZOOLOGICA – TARGOVISTE”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul „Reabilitare GRADINA ZOOLOGICA – TARGOVISTE”

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

§   Prevederile O.G. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare GRADINA ZOOLOGICA – TARGOVISTE”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului „Reabilitare GRADINA ZOOLOGICA – TARGOVISTE”, dupa cum urmeaza:

 

                              Indicatori tehnici:

 

1. Lucrari de transformare, modernizare, extindere la cladirile, padocurile si spatiile pentru animalele si pasarile existente:

v     extinderea pavilionului de maimute cu un coridor de vizitare pe timp de iarna;

v     reconstruirea unui spatiu nou extins si amenajarea terenului din jur ca padoc pentru pavieni;

v     construirea unui pavilion pentru pasari exotice;

v     acoperirea cu o  voliera de mari dimensiuni deasupra lacului mic pentru pasari de balta;

v     construirea unui spatiu inchis pentru cangurii pitici (cu padoc inconjurator);

v     comasarea si reamenajarea padocurilor pentru ierbivore.

2. Constructii noi si reabilitari de spatii existente pentru functiunile conexe:

v     construirea unei cladiri P+1E pentru urmatoarele functiuni: sediu administrativ – birouri, sala multifunctionala pentru activitati educationale si de prezentare specifice, un spatiu muzeal cu realizarea unor diorame reprezentative, un spatiu de cazare oaspeti, grupuri sanitare pentru public si functionarii gradinii; cladire conceputa in relatie directa cu o sera pentru plante exotice;

v     construirea unei  sere pentru plante ornamentale, precum si a unui mic pavilion de ceai  cu terasa;

v      modernizarea pavilionului pentru personal, cu zona de filtrare, vestiare si grupuri sanitare;

v     amenajare sala de educatie ecologica, biblioteca de carte si informare computerizata;

v      reabilitarea fostelor grajduri pentru amenajarea unei policlinici veterinare cu spatiu de carantina.

3. Retele exterioare si utilitati:

v     reabilitare si extindere retele gaze, apa, canalizare, instalatie electrica interioara si iluminat exterior cu generator propriu de curent;

v      instalatii termice cu centrale termice individuale;

v      sistem de supraveghere cu camere de luat vederi si sistem de avertizare in caz de incendiu;

v     sisteme de sonorizare.

4. Amenajari exterioare si imprejmuiri:

v     reabilitarea imprejmuirii gradinii,

v     refacerea inchiderilor de padocuri;

v     refacerea  aleilor interioare;

v     suplimentarea locurilor de odihna cu banci, cosuri de gunoi, spatiu pentru fumat, spatiu de joaca pentru copii, cismele de apa potabila, etc.

v      dotarea gradinii cu mobilier urban si sistem modernizat de prezentare a „locatarilor” gradinii.

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie: 7 112 050 LEI

 din care C+M      : 5 189 820 LEI

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul local, Bugetul de stat prin programul “Implementarea si realizarea proiectelor de investitii in vederea atingerii standardelor necesare autorizarii gradiniilor zoologice” aprobat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    ­­­­­­­­­­309

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea costurilor eligibile si neeligibile ale investitiei “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste” – Lotul 2

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se sustine necesitateta adoptarii unei hotarari privind aprobarea costurilor eligibile si neeligibile ale investitiei “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste” – Lotul 2;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.G. nr. 62 / 1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare
 • Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale
 • Prevederile H.C.L. nr. 382 / 2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”
 • Prevederile art. 36 alin. 4 lit. “d” din Legea nr. 215 / 2001 republicata in baza Legii nr. 286 / 2006

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba costurilor eligibile si neeligibile ale investitiei “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste” – Lotul 2, dupa cum urmeaza:

a)  Total costuri eligibile contributie locala : 830.000 euro (2.905.000 lei), din care:

·        Consiliul Local Municipal Targoviste 60 % = 498.000 euro (1.743.000 lei)

·        Consiliul Judetean Dambovita 40 % = 332.000 euro (1.162.000 lei)

b) Total costuri neeligibile contributie locala : 7.900 euro

·        Consiliul Local Municipal Targoviste 60 % = 4.740 euro (16.590 lei)

·        Consiliul Judetean Dambovita 40 % = 3.160 euro (11.060 lei)

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica, Directia Economica – Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     310

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesele - verbale nr.  5, 6 din data de 04.10.2007, respectiv 19.11.2007 incheiate in urma sedintelor Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L

 

Consiliul Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea listei ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesele - verbale nr. 5, 6  din data 04.10.2007, respectiv 19.11.2007 ale Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere;

§         Anchetele sociale efectuate in urma hotararii Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile H.G. nr. 962/2001 - privind normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 – modificata si completata;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administraţia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba lista privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesele - verbale nr. 5, 6  din data 04.10.2007, respectiv 19.11.2007 ale Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite in prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere.

Lista privind ordinea de prioritate cu persoanele care detin dosare complete pentru locuinte A.N.L. si punctajele obtinute face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Lista va ramane definitiva dupa solutionarea eventualelor contestatii in termen de 7 zile de la data afisarii acesteia la sediul primariei.

Art. 3 Dupa ramanerea definitiva a listei se va proceda la repartizarea locuintelor in conditiile stabilite de Comisia de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere, prin Procesele Verbale nr. 5, 6 din din data de 04.10.2007, respectiv 19.11.2007.

 Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     311

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 28.09.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007;

§         Adresa Directie Generale a Finantelor Publice Dambovita nr. 34805/26.11.2007

§         Adresa Directie Generale a Finantelor Publice Dambovita nr. 123811/27.11.2007

§         Adresele Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor numerele: 56648/27.11.200740339/14,09,2007 si 55433/22,11,2007

§         HG 1285/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri  din bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unoe cheltuieli de capital pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative

§         HG 1389/2007 privind alocarea unor sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

§         HCL 185/02.07.2007 privind infiintarea sectiei muzicale (Fanfara Municipiului Targoviste) in cadrul Teatrului Municipal pentru copii si  tineret  ‘’Mihai Popescu’’

§         Solicitarea Teatrului Municipal pentru copii si  tineret  ‘’Mihai Popescu’’ privind rectificarea bugetului propriu ;

§          Solicitarea Directiei de Asistenta Sociala privind rectificarea bugetului pe anul in curs;

§         Solicitarile  SC TERMICA SA nr 24028 si nr 24029 din 20.11.2007  privind suplimentarea alocatiilor bugetare pentru achitarea energiei termice livrate unitatilor de invatamant precum si pentru suplimentarea fondurilor destinate asigurarii subventiilor pentru energia termica livrata populatiei;

§         Solicitarea Arhiepiscopiei Targoviste privind asigurarea fondurilor necesare pentru incalzirea lacasurilor de cult;

§         Adresa Directiei de Gradini Publice nr 23502/13.11.2007 privind rectificarea bugetului propriu

§         Solicitarea Administratiei Pietelor   privind rectificarea bugetului propriu ;

§         Solicitarea Casei de Cultura a Municipiului Targoviste privind rectificarea bugetului propriu ;

§         Nota de fundamentare a directiei economice privind suplimentarea veniturilor proprii ;

§         Ordinul Ministerului Finentelor Publice nr 1661 bis/2003 privind  modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primate sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2007, modificata si completata prin H.C.L. nr. 43/29,03,2007 ; H.C.L. nr. 77/29,03,2007 ; H.C.L. nr. 88/28/04,2007 ; H.C.L. nr. 127/30,05,2007 ; H.C.L. nr.  192/24.07.2007 ; H.C.L. nr. 249/29.08.2007

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr.215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “a” din Legea nr.215/2001 – republicata,  privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

1.      Majorarea veniturilor totale cu suma de 7.451 mii lei, prin :

a.      Majorarea prevederilor la indicatorul 04.02.01 Cote defalcate din  impozit pe venit  cu suma de 3500 mii lei

b.      Majorarea prevederilor la indicatorul 04.02.04 Sume alocate  pentru echilibrarea bugetelor locale 46 mii lei

c.      Majorarea prevederilor la indicatorul 11.02.02 Cote defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cu suma de 675 mii lei

 

d.      Majorarea prevederilor la indicatorul 11.02.02 Cote defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 1.075 mii lei

e.      Majorarea prevederilor la indicatorul 18.02.50  Cote defalcate din  impozit pe venit  cu suma de 360 mii lei

f.        Majorarea prevederilor la indicatorul 30.02.03  Restituiri  de  fonduri din finantarea anilor precedenti cu suma de 250 mii lei

g.      Majorarea prevederilor la indicatorul 35.02.01  Alte Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale cu suma de 177 mii lei

h.      Majorarea prevederilor la indicatorul 37.02.01 Donatii si sponsorizari cu suma de 50 mii lei ;

i.        Majorarea prevederilor la indicatorul 39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice cu suma de 177 mii lei ;

j.         Majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.12 Finantarea actiunilor privind reabilitarea termica a cladirilor cu suma de 363 mii lei ;

k.      Majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.14 Cheltuieli cu investitiile pentru invatamantul preuniversitar cu suma de 660 mii lei 

l.         Majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.29 Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar cu suma de 20 mii lei 

m.    Majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.33 Sprijin financiar pentru constituirea familiei  cu suma de 238 mii lei ; 

n.      Majorarea prevederilor la indicatorul 42.02.36 Subventie trusou nou nascuti  cu suma de 37 mii lei ; 

2.      Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 7.451 mii lei, din care pe capitole : 

a.      Capitolul 51,02 Autoritati Executive,

                                                                          i.      Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 200 mii lei ;

                                                                        ii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 200 mii lei ;

b.      Capitolul 54,02 Alte servicii publice generale diminuarea creditelor cu suma de 120 mii lei, din care pe titluri

                                                                          i.      Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  transferuri    cu suma de 100 mii lei ;

                                                                        ii.      Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  operatiuni financiare    cu suma de 20 mii lei ;

c.       Capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, titlul Dobanzi diminuarea creditelor cu suma de 100 mii lei

d.      Capitolul 61,02 ordine publica si siguranta nationala, majorarea creditelor cu suma de 150 mii lei, din care pe titluri

                                                                          i.      Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 50 mii lei ;

                                                                        ii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 200 mii lei ;

e.      Capitolul 65.02 Invatamant, majorarea creditelor cu suma de 2.562 mii lei, din care pe titluri ;

                                                                          i.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale cu suma de 1.902 mii lei ;

                                                                        ii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de capital    cu suma de 660 mii lei ;

Pe subcapitole rectificarea bugetara se prezinta astfel :  majorarea cu suma de 910 mii lei a creditelor la subcapitolul 65.02.03 ‘’Invatamant prescolar si primar’’ , majorarea cu suma de 1.652 mii lei a creditelor la subcapitolul 65.02.04 ‘’Invatamant secundar’’,

f.        Capitolul 67.02 Cultura , Religie   majorarea creditelor cu suma de 360 mii lei din care pe titluri :

                                                                          i.      Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 350 mii lei ;

                                                                        ii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 550mii lei ;

 

 

 

                                                                      iii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  transferuri    cu suma de 160 mii lei ;

g.      Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala, majorarea creditelor cu suma de 855 mii lei din care pe titluri :

                                                                          i.      Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 595 mii lei ;

                                                                        ii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 500mii lei ;

                                                                      iii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  asistenta sociala   cu suma de 950 mii lei ;

h.       Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica, majorarea creditelor cu suma de 893mii lei din care pe titluri :

                                                                          i.      Diminuarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de personal   cu suma de 350 mii lei ;

                                                                        ii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli materiale    cu suma de 1.223 mii lei ;

                                                                      iii.      Majorarea creditelor bugetare  la titlul  cheltuieli de capital    cu suma de 20 mii lei ;

i.        Capitolul 81,02 Combustibili si energie  majorarea creditelor  cu suma de 1,000 mii lei la titlul subventii

j.         Capitolul 84,02 Transporturi majorarea creditelor  cu suma de 1,851 mii lei la titlul cheltuieli materiale

Bugetul local rectificat este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Programul de investitii rectificat in mod corespunzator este redat in anexa 2.

Art. 2 Se aproba rectificarea Bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2007 dupa cum urmeaza :

-  Majorarea   veniturilor totale cu suma de 60 mii lei la indicatorul 43.1.0.09 Subventii pentru institutiile publice ;

-  Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 60 mii lei,  din care pe capitole :

   a. Diminuarea creditelor bugatare la capitolul 54.10 ‘Alte servicii publice generale ’’, titlul II cheltuieli materiale cu suma de 100 mii lei,

   b. Majorarea creditelor bugatare la capitolul 67.10 ‘’Cultura , recreere si religie’’ cu suma de 160 mii lei, din care pe titluri ;

§  Diminuarea creditelor bugetare la titlul cheltuieli de personal cu suma de 158 mii lei 

§  Majorarea creditelor bugetare la titlul II cheltuieli materiale materiale cu suma de 318 mii lei 

Bugetul Institutiilor finantate din venituri proprii si subeventii rectificat este redat in anexa 3.

Bugetul Teatrului Mihai Popescu  rectificat  este redat in anexa  3a.

Bugetul Casei de Cultura a Municipiului Targoviste  rectificat  este redat in anexa  3b

.Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 3/2007 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

               

Nr. 312

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea imobilului PT 1 micro 2 cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Directiei de Asistenta Sociala

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§         Adresa nr. 20808/08.10.2007 a Directiei de Asistenta Sociala prin care solicita preluarea in administrare a punctului termic nr. 1 din Micro II, ca urmare a extinderii activitatii Centrului de Primire Urgenta din Micro IV;

§         Raportul de specialitate al DAPPP prin care propune adoptarea unei hotarari privind trecerea imobilului PT 1, micro 2 cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Directiei de Asistenta Sociala

§         Prevederile HCL nr. 178/31.05.2006  prin care au fost incheiate Procesul-verbal si Protocolul de predare-primire intre Termica si DAPPP, prin care spatiile disponibile si terenurile aferente, proprietate publica a Municipiului Targoviste, au trecut in administrarea DAPPP

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a si ale art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba trecerea imobilului PT 1 micro 2 cu terenul aferent, din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Directiei de Asistenta Sociala, cu destinatia centru de primire (azil), avand urmatoarele date de identificare :

-          spatiu P.T., nr. 1, str. Soroca, micro II, nr. de inventar 101055

-          suprafata 133 mp, valoare 105,47 lei, teren aferent 172 mp, apartinand domeniului public

Planul de amplasament face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea bunului imobil care face obiectul prezentei hotatari se va face pe baza de protocol, incheiat intre reprezentantii D.A.P.P.P. si respectiv ai Directiei de Asistenta Sociala.

Art. 3. In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari, se vor opera modificarile in evidentele contabile ale celor doua directii.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia de Asistenta Sociala, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   313

Tgv. 29.11.2007

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 7(sapte) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 7 (sapte) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 7 (sapte) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    314

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Monitorizarea stradala video pentru reducerea infractionalitatii, pe raza Municipiului Targoviste”

 

 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “Monitorizarea stradala video pentru reducerea infractionalitatii, pe raza Municipiului Targoviste”

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii 371/2004 republicata privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

§   Prevederile O.G. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile HCL nr. 171/2007 privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetan Dambovita in vederea initierii si derularii Programului de monitorizare stradala video

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Monitorizarea stradala video pentru reducerea infractionalitatii, pe raza Municipiului Targoviste”

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului “Monitorizarea stradala video pentru reducerea infractionalitatii, pe raza Municipiului Targovistedupa cum urmeaza:

      Indicatori tehnici:

-          montarea unui numar de 32 camere video, amplasate in 32 de locatii de pe strazile nominalizate in proiectul de fezabilitate, conectate la dispecerate dotate corespunzator, prin reteaua NET-MINISAT

Indicatori economici:

Valoare investitie sistem de monitorizare C+M: 73.328 EURO (cu TVA)

 Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura in proportie de 50% (36.664 EURO cu TVA)de la Bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, DAPPP, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare

     

Nr.   315

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;
 • Avizul nr. 1053342 / 20.11.2007 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
 • Prevederile art. 107, 111 si 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Prevederile art. 16 alin. 2)  şi 3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile art. 9 alin. 2. si 3 ale O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007
 • Prevederile art. 14, alin. 2 din O.G. nr. 1900/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea
 • Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii al Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste, cu modificările ulterioare ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifică statul de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste dupa cum urmează :

-          transformarea postului de referent gr. superior, cls. III, treapta I in consilier, gr. principal, cls. I, treapta I

-          transformarea postului de referent gr. principal, cls. III, treapta 3 in consilier, gr. asistent, cls. I, treapta 3

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 cu modificarile ulterioare se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    316

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.500 lei

numitului Iosif Razvan, domiciliat in Municipiul Targoviste, strada Moldovei, bloc 56, scara A, apartament 5, pentru editarea unui album de arta

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.500 lei numitului Iosif Razvan, domiciliat in Municipiul Targoviste, strada Moldovei, bloc 56, scara A, apartament 5, pentru editarea unui album de arta;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1.500 lei numitului Iosif Razvan, domiciliat in Municipiul Targoviste, strada Moldovei, bloc 56, scara A, apartament 5, pentru editarea unui album de arta.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    317

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30.000 lei

echipei de baschet masculin Baschet Club Targoviste pentru cheltuielile legate de transport, cazare si masa in vederea disputarii meciurilor din deplasare din cadrul Campionatului National – Divizia A, ed. 2007 - 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 30.000 lei echipei de baschet masculin Baschet Club Targoviste pentru cheltuielile legate de transport, cazare si masa in vederea disputarii meciurilor din deplasare din cadrul Campionatului National – Divizia A, ed. 2007 - 2008;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 30.000 lei echipei de baschet masculin Baschet Club Targoviste pentru cheltuielile legate de transport, cazare si masa in vederea disputarii meciurilor din deplasare din cadrul Campionatului National – Divizia A, ed. 2007 - 2008.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din Bugetul Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    318

Tgv. 29.11.2007

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei

d-nei profesoare Maniti Delia Elena, domiciliata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, bloc A1, scara C, apartament 36, pentru editarea unei carti pentru copii prescolari „Ajunul Craciunului cu Tupi”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei d-nei profesoare Maniti Delia Elena, domiciliata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, bloc A1, scara C, apartament 36, pentru editarea unei carti pentru copii prescolari „Ajunul Craciunului cu Tupi”;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei d-nei profesoare Maniti Delia Elena, domiciliata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, bloc A1, scara C, apartament 36, pentru editarea unei carti pentru copii prescolari „Ajunul Craciunului cu Tupi”.

Cartea va fi distribuita gratuit tuturor gradinitelor de pe raza Municipiului Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    319

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.000 lei

numitilor Jozsef Pildner si Monica Boriga - Brosovszky, pentru tiparirea editiei traduse in limba romana a volumului „Gradinarul”, autor Rabindranath Tagore

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 4.000 lei numitilor Jozsef Pildner si Monica Boriga - Brosovszky, pentru tiparirea editiei traduse in limba romana a volumului „Gradinarul”, autor Rabindranath Tagore;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 4.000 lei numitilor Jozsef Pildner si Monica Boriga - Brosovszky, pentru tiparirea editiei traduse in limba romana a volumului „Gradinarul”, autor Rabindranath Tagore.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    320

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPATII COMERCIALE SI ALIMENTATIE PUBLICA P+1”, in Municipiul Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan, nr. 4A, beneficiar S.C. STEFCONS CONSTRUCT 2004 S.R.L. - Pitesti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPATII COMERCIALE SI ALIMENTATIE PUBLICA P+1”, in Municipiul Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan, nr. 4A, beneficiar S.C. STEFCONS CONSTRUCT 2004 S.R.L. – Pitesti;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „SPATII COMERCIALE SI ALIMENTATIE PUBLICA P+1”, in Municipiul Targoviste, str. Plt. Ditescu Stan, nr. 4A, beneficiar S.C. STEFCONS CONSTRUCT 2004 S.R.L. - Pitesti

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    321

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinte P+1-2,” in Municipiul Targoviste, Str. Soarelui, nr. 25 bis, beneficiar Banu Iulius Doru si Banu Adina

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Parcelare teren pentru locuinte P+1-2,” in Municipiul Targoviste, Str. Soarelui, nr. 25 bis, beneficiar Banu Iulius Doru si Banu Adina

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru Parcelare teren pentru locuinte P+1-2,” in Municipiul Targoviste, Str. Soarelui, nr. 25 bis, beneficiar Banu Iulius Doru si Banu Adina

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    322

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Modernizare constructie existenta, amenajare sediu firma, spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 94, beneficiar BADESCU MARINELA MIRELA

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Modernizare constructie existenta, amenajare sediu firma, spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 94, beneficiar BADESCU MARINELA MIRELA;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Modernizare constructie existenta, amenajare sediu firma, spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Calea Domneasca, nr. 94, beneficiar BADESCU MARINELA MIRELA

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    323

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. Nicolae Radian, nr. 5 beneficiar S.C. KERMOGRUP S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. Nicolae Radian, nr. 5 beneficiar S.C. KERMOGRUP S.R.L.

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+4+M” in Municipiul Targoviste, Str. Nicolae Radian, nr. 5 beneficiar S.C. KERMOGRUP S.R.L

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    324

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 11 (unsprezece) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;
 • Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;
 • Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;
 • Prevederile Legii nr. 61/1990;
 • Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 11 (unsprezece) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   325

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea Recursului gratios formulat de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita impotriva H.C.L. nr. 259 / 28.09.2007 referitoare la aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

o       Recursul gratios formulat de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita impotriva H.C.L. nr. 259 / 28.09.2007 privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L.;

o       Punctul de vedere al Serviciului Contencios Juridic privitor la Recursul gratios formulat de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita impotriva H.C.L. nr. 259 / 28.09.2007 privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L.;

o       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o       Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se respinge Recursul gratios formulat de Institutia Prefectului – Judetul Dambovita impotriva H.C.L. nr. 259 / 28.09.2007 privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinte S+P+5E+M cu spatii comerciale si birouri la parter”, in Municipiul Targoviste, str. Coconilor, nr. 2, beneficiar S.C. STEMAR INVEST S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Contencios Juridic si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   326

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea sprijinului financiar aferent cererii de finantare, referitoare la proiectul “Conexiuni-Phare 2005- Dezvoltarea Resurselor Umane- Masuri active pe piata muncii”, proiect derulat de Colegiul Economic “Ion Ghica” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea sprijinului financiar aferent cererii de finantare, referitoare la proiectul “Conexiuni-Phare 2005- Dezvoltarea Resurselor Umane - Masuri active pe piata muncii”, proiect derulat de Colegiul Economic “Ion Ghica” Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile HCL nr. 109/2002 privind darea in administrare a terenurilor si cladirilor proprietate publica a municipiului Targoviste catre unitatile de invatamant preuniversitar in care acestea isi desfasoara activitatea

§         Protocolul de dare spre administrare incheiat in data de 22.08.2002 intre Primaria Municipiului Targoviste si Colegiul Economic „Ion Ghica” Targoviste

-      Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aprobă sprijinul financiar aferent cererii de finantare, referitoare la proiectul “Conexiuni-Phare 2005- Dezvoltarea Resurselor Umane- Masuri active pe piata muncii”, proiect derulat de Colegiul Economic “Ion Ghica” Targoviste.                  

Art.2 Valoarea totala a proiectului este de 78.410 euro (274.436 lei), din care :

-          Contributie Uniunea Europeana – 90 % reprezentand 70.569 euro (246.992 lei)

-          Contributie A.J.O.F.M. Dambovita, I.S.J. Dambovita, Consiliul Local - 10% reprezentand 7.841 euro (27.444 lei).

Cuantumul sprijinului financiar de la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste este de 2.000 euro (7.000 lei).

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

        

Nr.   327

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata de 43,47 mp situat in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, bl. O1, parter, micro XI catre Societatea Scriitorilor Targovisteni

                                                                                

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007,avand in vedere:

 • Adresa nr. 23320/09.11.2007 a Societatii Scriitorilor Targovisteni prin care solicita darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata de 43,47 mp situat in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, bl. O1, parter, micro XI catre Societatea Scriitorilor Targovisteni;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata de 43,47 mp situat in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, bl. O1, parter, micro XI catre Societatea Scriitorilor Targovisteni ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 17 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si  ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita, o perioada de 10 ani, a spatiului in suprafata de 43,47 mp, avand valoare de inventar 23.000 lei, situat in Municipiul Targoviste, str. Calea Bucuresti, bl. O1, parter, micro XI catre Societatea Scriitorilor Targovisteni, conform planului de amplasament ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea bunului se va face pe baza unui proces – verbal, dupa perfectarea contractului de comodat incheiat intre reprezentantii legali ai Primariei Municipiului Targoviste si ai Societatii Scriitorilor Targovisteni.

Art. 3 Plata utilitatilor (apa, incalzire, energie electrica si energie termica) pe perioada folosintei gratuite a spatiului ce face obiectul prezentei hotarari, va fi suportata de catre Societatea Scriitorilor Targovisteni.

Art. 4 Lucrarile de reparatii curente si capitale se vor efectua pe cheltuiala Societatii Scriitorilor Targovisteni, cu avizul Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  328

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea fara plata a unor bunuri imobile (terenuri) din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste

 

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007,avand in vedere:

§         Adresele nr. 960, 961, 962, 963/10.10.2007 ale Arhiepiscopiei Targoviste prin care solicita transmiterea fara plata a unor bunuri imobile (terenuri) din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste ;

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind transmiterea fara plata a unor bunuri imobile (terenuri) din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 139 / 2000, 52 / 2001, 269 / 2003 si 262/2003,  in baza carora s-au incheiat Protocoalele prin care cele 4 bunuri imobile (terenuri), proprietate privata a Municipiului, au fost transmise in folosinta gratuita catre unitatile de cult ;

§         Prevederile Legii 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba transmiterea fara plata, din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste, a urmatoarelor bunuri imobile (terenuri), conform Legii nr. 239/2007:

§         Teren in suprafata de 306 m.p., situat in strada Cretzulescu nr. 2A, valoare de inventar 8.654 lei;

§         Teren in suprafata de 947 m.p., situat in strada Mihai Bravu nr. 5, valoare de inventar 26.781 lei;

§         Teren in suprafata de 941 m.p., situat in strada Cretzulescu nr. 2A, valoare de inventar 26.612 lei; 

Planurile de amplasament constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Terenul in suprafata de 338 m.p., situat in strada Cretzulescu, valoare de inventar 9.560 lei, cu destinatie de « parcare », face obiectul H.C.L. nr. 269 din 18.12.2002 care se aplica in mod corespunzator. 

Art. 3  Transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste a bunurilor imobile (terenuri) care fac obiectul prezentei hotarari,  se va face pe baza de protocol, incheiat intre reprezentantii legali ai celor doua parti.

Art. 4 In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari se va opera in evidentele contabile, prin radierea bunurilor imobile din lista bunurilor proprietate privata ale Municipiului Targoviste.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Cadastru, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   329

Tgv. 29.11.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 3.600 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, in vederea amplasarii unei conducte de carburanti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitateta adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 3.600 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, in vederea amplasarii unei conducte de carburanti;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·    Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

·    Prevederile H.C.L. nr. 314 / 2006 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007;

·    Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pentru o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 3.600 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, in vederea amplasarii unei conducte de carburanti, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.       Tutuianu Ioan

2.      Vasiliu Teodor

3.      Coroliu Nicolae

4.      Dragan Sebastian

5.      Dobanda Ion

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    330

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 12 m.p. situat in incinta Scolii nr. 11, “Prof. Paul Banica” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 12 m.p. situat in incinta Scolii nr. 11, “Prof. Paul Banica” pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 12 m.p. situat in incinta  Scolii nr. 11, “Prof. Paul Banica” pentru amenajare spatiu commercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Tutuianu Ioan

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.     331

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 10 m.p. situat in incinta Scolii nr. 3 “Smaranda Gheorghiu” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 10 m.p. situat in incinta Scolii nr. 3 “Smaranda Gheorghiu” pentru amenajare spatiu comercial
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 10 m.p. situat in incinta Scolii nr. 3 “Smaranda Gheorghiu” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Tutuianu Ioan

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.    332

Tgv.  29.11.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Scolii nr. 8 “Mihai Viteazul” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Scolii nr. 8 “Mihai Viteazul” pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in Grupului Scolar , Scolii nr. 8 “Mihai Viteazul” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Tutuianu Ioan

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.    333

Tgv.  29.11.2007

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 24 m.p. situat in incinta Grupului Scolar , “Voievodul Mircea” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 24 m.p. situat in incinta Grupului Scolar , “Voievodul Mircea” pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 24 m.p. situat in Grupului Scolar , “Voievodul Mircea” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Tutuianu Ioan

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

jr. Alexandru Sandulescu

 

Nr.    334

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 30 m.p. situat in incinta Grupului Scolar “Nicolae Cioranescu” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 30 m.p. situat in incinta Grupului Scolar “Nicolae Cioranescu” pentru amenajare spatiu comercial
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 30 m.p. situat in Grupului Scolar , “Nicolae Cioranescu” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Tutuianu Ioan

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    335

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 12 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 12 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 12 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Tutuianu Ioan

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.    336

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui teren in suprafata de 3 m.p. situat in Bdul. Independentei – adiacent bl. 13 in vederea construirii unui grup sanitar si vestiar

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 3 m.p. situat in Bdul. Independentei - adiacent bl. 13 in vederea construirii unui grup sanitar si vestiar
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a unui spatiu in suprafata de 3 m.p. situat in Bdul. Independentei - adiacent bl. 13 in vederea construirii unui grup sanitar si vestiar, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Tutuianu Ioan

Vasiliu Teodor

Coroliu Nicolae

Dragan Sebastian

Dobanda Ion

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    337

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartierul Sagricom  in vederea amenajarii unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartierul Sagricom  in vederea amenajarii unui spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartierul Sagricom  in vederea amenajarii unui spatiu comercial

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Olaru Marin

Grozavu Gabriel

Nicoara Calin

Danciulescu Ion

Radulescu Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                

Nr.   338

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din 14.11.2007 incheiat in urma sedintei „Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din 14.11.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale constituite conform Legii Locuintei nr. 114/1996, republicata;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata;
 • Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 republicata;
 • Dispozitiile art. 36 lit. ”c” din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Procesul Verbal nr. 4 din 14.11.2007 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 republicata, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    339

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008

la nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.11.2007, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;
 • Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
 • Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2008 la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                nivelul Consiliului Local Municipal Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Management Administrativ, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   340

Tgv. 29.11.2007      

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§         Adresele nr. 1750/15.10.2007 si nr. 1937/15.11.2007 ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra” inregistratate la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 21493/16.10.2007 si nr. 23743/15.11.2007;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului din sectorul bugetar, respectiv promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste prin transformarea unor posturi vacante, dupa cum urmeaza:

·        1 post actor debutant in actor gradul V

·        1 post functionar debutant in functionar treapta III

·        1 post de inspector de specialitate debutant in inspector de specialitate gradul IV, ca urmare a examenului de promovare in grad si, respectiv treapta profesionala

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

    

Nr.   341

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a

Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.11.2007, având în vedere:

 • Adresa nr. 4822/09.11.2007 a Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de funcţii al DAPPP
 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;
 • Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ;
 • Prevederile art. 60, 61, alin. 1, lit. a din Legea 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici ;
 • Prevederile art. 14, alin. 2 din Ordinul 1900/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
 •  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;
 • Prevederile H.C.L. nr. 231/2007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste şi Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, cu modificările ulterioare ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifică statul de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, după cum urmează :

-          transformarea postului de consilier debutant in consilier, grad asistent, treapta 3, functie publica de executie definitiva

-          modificarea postului din referent de specialitate, cls. II, grad superior, treapta I, in consilier, cls. I. grad principal, treapta I

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 231/2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, DAPPP şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    342

Tgv. 29.11.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea actualizarii Regulamentului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta prin care  propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea actualizarii Regulamentului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta ;
 • Prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor  operative pentru situatii de urgenta

§         Dispozitiile art. 36, alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. b, din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1, din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

                   

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba actualizarea Regulamentului Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Voluntar pentru situatii de Urgenta, Serviciul Resurse Umane, Intergrare Europeana si Management Administrativ, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    343

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a

Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.11.2007, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;
 • Prevederile H.C.L. nr. 231/2007 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste şi Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, cu modificările ulterioare ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “a” alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 45 alin. 1 si 2 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifică statul de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, după cum urmează :

-          transformarea postului de referent II in administrator II

-          transformarea postului de referent III in administrator III

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 231/2007 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, DAPPP şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    344

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea procedurii de incheiere a contractelor de voluntariat necesare incadrarii in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si a achizitionarii de mijloace si materiale necesare desfasurarii activitatii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta prin care  propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea procedurii de incheiere a contractelor de voluntariat necesare incadrarii in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si a achizitionarii de mijloace si materiale necesare desfasurarii activitatii;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile HCL. Nr. 5/2006 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Targoviste
 • Prevederile Legii 481/2004 privind protectia civila ;
 • Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor ;
 • Prevederile Hotărâre nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;
 • Prevederile HCL 233/29.08.2007 privind aprobarea noii organigrame si a statului de functii ale Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

§         Dispozitiile art. 36, alin. 2 lit. a si alin. 3 lit. b, din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1, din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

                   

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba procedura de incheiere a contractelor de voluntariat necesare incadrarii in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si a achizitionarii de mijloace si materiale necesare desfasurarii activitatii, conform  anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Voluntar pentru situatii de Urgenta, Serviciul Resurse Umane, Intergrare Europeana si Management Administrativ, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    345

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de apa si canalizare dintre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului in care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de apa si canalizare dintre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

·        Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA nr. 3 / 30.10.2007 prin care se avizeaza  Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de apa si canalizare dintre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de apa si canalizare dintre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita S.A., pentru o perioada de 25 de ani.

Art. 2 Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu, si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Alexandru Sandulescu, pentru semnarea actelor aferente contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de apa si canalizare

Art. 3 Redeventa reprezinta 10 % din profitul net al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A., dar nu mai putin de 100.000 lei pe an, care va fi platita in 12 ani.

Contravaloarea redeventei aferente anului anterior, va fi platita in cuantum de 70 % pana la 31 ianuarie a anului viitor, in baza estimarii rezultatelor economice, iar diferenta, in termen de 30 de zile de la inchiderea exercitiului financiar pe baza de bilant.

Art. 4 Contractul de delegare de gestiune prin concesiune, intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A., cu toate anexele sale, face parte integranta din cuprinsul prezentei hotarari.

In termen de 5 luni de la semnarea contractului ce face obiectul prezentei hotarari, acesta va fi supus analizei unei comisii desemnate in timp util d catre Consiliul Local Municipal Targoviste, in vederea revizuirii, daca este cazul.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A. si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.     346

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita S.A.,

prin emisiune de actiuni

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar unic al  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita S.A., intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului in care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea maririi actionariatului si modificarea Actului Constitutiv la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 441/2007;

·        Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A

·        Prevederile H.C.L. nr. 256/2007 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

·        Prevederile H.C.J. nr. 115/2007 privind participarea Consiliului Judetean Dambovita ca actionar la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

·        Prevederile H.C.L. Razvad nr. 82/2007 privind participarea Consiliului Local Razvad ca actionar la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

·        Prevederile H.C.L. Dragomiresti nr. 152/2007 privind participarea Consiliului Local Dragomiresti ca actionar la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A.

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba majorarea capitalului social al SC ,,Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A., cu valoarea de 126.805 lei reprezentand 126.805 actiuni, in valoare nominala de 1 leu / actiune. Actiunile au o valoare reala de 5,7149 lei / actiune, conform activului net contabil corectat, al SC ,,Compania de Apa Targoviste – Dambovita” SA.

Art. 2 Se aproba emiterea a unui numar de 126.805 actiuni, cu valoare nominala de 1 leu/actiune, in suma totala de 126.805 lei, cu care se majoreaza capitalul social, conform articolului 1.

Art. 3 Pretul de emisiune al actiunilor este de 5,7149 lei/actiune, din care :

-         1 leu/actiune (valoare nominala a unei actiuni) va fi utilizata pentru cresterea capitalului social;

-         4,7149 lei din pretul de emisiune (5,7149 lei – 1 leu ) va fi inregistrat ca prima de emisiune .

Art. 4 Actionarul unic al societatii, inregistrat in Registrul actionarilor, are drept de preferinta la subscrierea noilor actiuni emise, proportional cu ponderea detinuta in capitalul social, in termen  de o luna de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial partea  IV  (etapa I de subscriere).

Art. 5 Dupa inchiderea primei etape de subscriere, in cazul in care actionarul nu-si va exercita dreptul de preferinta, Consiliul de Administratie va decide modul de distribuire a actiunilor, nesubscrise (etapa a doua de subscriere) .

Art. 6 Valoarea efectiva cu care se va majora capitalul social, va fi reprezentata de totalul subscrierilor efectuate, la inchiderea celei de a doua etape de subscriere .

Art. 7 Se imputerniceste presedintele CA sa adopte orice decizie necesara punerii in executare a prezentei hotarari.

Art. 8 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 149/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 9 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE – Dambovita S.A si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     347

Tgv.  29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind afilierea Consiliului Local Municipal Targoviste la

Asociatia Intercomunitara “Apa Dambovita”

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind afilierea Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia Intercomunitara “Apa Dambovita” ;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

-          Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;

-          Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare

-          Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „e” si alin. 7 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „f” din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba asocierea Municipiului Targoviste prin Consiliul Local Municipal Targoviste, cu Judetul Dambovita, Municipiul Moreni, orasul Fieni, orasul Pucioasa, orasul Gaesti, orasul Titu, orasul Racari, comuna Branesti, comuna Voinesti, comuna Dragomiresti si comuna Potlogi, in vederea constituirii Asociatiei Intercomunitare cu personalitate juridica, denumita generic „Apa Dambovita”, cu sediul situat in Municipiul Targoviste, Piata Tricolorului nr. 1, etaj III, camera 78 b.

Art. 2 Se aproba Actul Constitutiv al Asociatiei Intercomunitare „Apa Dambovita”, cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Statutul Asociatiei Intercomunitare „Apa Dambovita”, cuprins in anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu,  si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Alexandru Sandulescu, pentru semnarea actelor la un notar public.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru executare si comunicare.

 

Nr.     348

Tgv.  29.11.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial, accese, parcaje, retele interioare si racorduri exterioare, spatii verzi, statie transport in comun, totemuri publicitare si reclame luminoase,” in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, S.C. CRIZANTEMA PARK RETAIL S.R.L. - Bucuresti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial, accese, parcaje, retele interioare si racorduri exterioare, spatii verzi, statie transport in comun, totemuri publicitare si reclame luminoase,” in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, S.C. CRIZANTEMA PARK RETAIL S.R.L. - Bucuresti;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial, accese, parcaje, retele interioare si racorduri exterioare, spatii verzi, statie transport in comun, totemuri publicitare si reclame luminoase,” in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, S.C. CRIZANTEMA PARK RETAIL S.R.L. - Bucuresti

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    349

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind suportarea costurilor necesare participarii la sesiunile organizate de Parlamentul European al Tinerilor numitei Parnia Lavinia Alexandra, reprezentata de Parnia Rodica, cu domiciliul in Targoviste, str. Revolutiei, bl. D5, ap. 7

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.11.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind suportarea costurilor necesare participarii la sesiunile organizate de Parlamentul European al Tinerilor numitei Parnia Lavinia Alexandra, reprezentata de Parnia Rodica, cu domiciliul in Targoviste, str. Revolutiei, bl. D5, ap. 7;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

§         Prevederile HCL nr. 3/06.02.2007 privind aprobarea BVC al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d si alin. 6 lit. a, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 republicata;

     In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba suportarea costurilor necesare participarii la sesiunile organizate de Parlamentul European al Tinerilor numitei Parnia Lavinia Alexandra, reprezentata de Parnia Rodica cu domiciliul in Targoviste, str. Revolutiei, bl. D5, ap. 7

Art. 2  Suma de bani necesara va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02. Cultura, recreere si religie, Titlul “Cheltuieli materiale”

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică -  Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr. 350

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1800 lei numitei Parnia Lavinia Alexandra, reprezentata de Parnia Rodica, cu domiciliul in Targoviste, str. Revolutiei, bl. D5, ap. 7, in vederea editarii a trei volume – proza scurta, poezie si roman

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.11.2007, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1800 lei numitei Parnia Lavinia Alexandra, reprezentata de Parnia Rodica, cu domiciliul in Targoviste, str. Revolutiei, bl. D5, ap. 7, in vederea editarii a trei volume – proza scurta, poezie si roman

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

§         Prevederile HCL nr. 3/06.02.2007 privind aprobarea BVC al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d si alin. 6 lit. a, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 republicata;

     In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1800 lei numitei Parnia Lavinia Alexandra, reprezentata de Parnia Rodica, cu domiciliul in Targoviste, str. Revolutiei, bl. D5, ap. 7, in vederea editarii a trei volume – proza scurta, poezie si roman

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02. Cultura, recreere si religie, Titlul “Cheltuieli materiale”

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică -  Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr. 351

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.500 lei

Clubului Sportiv Otelul Targoviste - sectia box, pentru cheltuieli legate de transport, cazare si masa in vederea participarii la 3 gale nationale de box

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.500 lei Clubului Sportiv Otelul Targoviste - sectia box, pentru cheltuieli legate de transport, cazare si masa in vederea participarii la 3 gale nationale de box;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 3.500 lei Clubului Sportiv Otelul Targoviste - sectia box, pentru cheltuieli legate de transport, cazare si masa in vederea participarii la 3 gale nationale de box.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din Bugetul Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    352

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

H O T A R A R E

privind alocarea sumei de 8.037,05 euro (31.328,01 lei) pentru acoperirea costurilor neeligibile aferente obiectivului de investitii „Alimentare cu apa - Cartier Petru Cercel”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aloca suma de 31.328,01 lei (8.037,05 euro) din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, capitolul 700270, pentru acoperirea costurilor neeligibile, aferente obiectivului de investitii „Alimentare cu apa - Cartier Petru Cercel”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 184 / 05.08.2004 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    353

Tgv.  29.11.2007

 

H O T A R A R E

privind aprobarea repartizarii a unui numar de 7 (sapte) loturi cămine de casa, in baza punctajelor propuse de comisia municipala de stabilirea criteriilor de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru privind aprobarea repartizarii a unui numar de 7 (sapte) loturi cămine de casa, in baza punctajelor propuse de comisia municipala de stabilirea criteriilor de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personala, modificata si completata ulterior ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 66/30.03.2006 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003;

§         Prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Targoviste nr. 2807/2006 privind constituirea Comisiei Municipale de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003 ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba repartizarea unui numar de 7 (sapte) loturi camin de casa persoanelor cuprinse in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Cele 7 (sapte) amplasamente sunt identificate in planul de situatie anexat prezentei hotarari.

Art. 2  Atribuirea loturilor camin de casa se va face pe baza contractului – cadru,  anexat prezentei hotarari.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadstru Imobiliar, D.A.P.P.P., membrii Comisiei de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    354

Tgv. 29.11.2007

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2007

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 29.11.2007, avand in vedere:

-          Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-          Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, ing. Alexandrescu Alexandru, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2007.

Art. 2 H.C.L. nr. 291/19.10.2007 se revoca.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Alexandrescu Alexandru si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    355

Tgv. 29.11.2007

 

 

 

A V I Z

privind initierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii unui

Centru Multicultural in Municipiul Targoviste

 

In urma analizei adresei Consiliului Judetean Dambovita nr. 23.377 / 12.11.2007 prin care se propune asocierea cu aceasta institutie in vederea infiintarii Centrului Multicultural in Municipiul Targoviste,  Consiliul Local Municipal Targoviste, in sedinta ordinara din data de 29.11.2007, in baza art. 36 alin. 2 lit. „e” si alin. 7 lit. „c” din Legea nr. 215 republicata, privind administratia publica locala,

 

A V I Z E A Z A

 

Initierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii unui Centru Multicultural in Municipiul Targoviste.

Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu, sa stabileasca detaliile asocierii Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii unui Centru Multicultural in Municipiul Targoviste

Conditiile asocierii vor fi cuprinse intr-un proiect de Parteneriat, proiect ce va fi supus analizei si avizarii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste, respectiv adoptarii in sedinta ordinara din luna decembrie 2007.

 

Nr.     11

Tgv.  29.11.2007

              Inapoi