Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

322. Hotarâre privind modificarea componentei comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, munca si protectie sociala, sportive si de agrement din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

323. Hotarâre privind punerea la dispozitia Comisiei locale de aplicare de aplicare  a legilor fondului funciar, a suprafetei de 30 ha din izlazul municipal, situat in zona Cartierului Priseaca, in vederea atribuirii de terenuri persoanelor indreptatite

324. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „ Reabilitare si amenajare Policlinica 2 Zonala Sud”, in vederea infiintarii noii locatii pentru Spitalul Municipal

325. Hotarâre privind preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

326. Hotarâre privind preluarea din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a suprafetei de 739 m.p., teren proprietate publica a Judetului Dambovita, situat in Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4, si darea acestuia in folosinta gratuita Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste

327. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a terenului in suprafata de 40 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent Caminului Universitar nr. 5,  catre Universitatea „Valahia” Targoviste

328. Hotarâre privind vanzarea terenului constituit ca drept de servitute, in suprafata de 87 m.p., catre numita Burcea Magdalena, in vederea crearii unui drum de acces pentru imobilul situat in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 13, la calea publica din Strada Mircea cel Batran, conform Sentintei civile nr. 1740/02.05.2006

329. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pana la data de 31.03.2010, a terenului in suprafata de 4 m.p., situat in Strada Locotenent Stancu Ion – in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu, pentru amenajare vestiar

330. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 20 m.p., situat in Strada Garii – in incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea, pentru amenajare spatiu comercial

331. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 1 an cu drept de prelungire, a 5 amplasamente de cate 16 m.p. fiecare, pentru amplasarea a 5 cuburi publicitare

332. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului – adiacent bloc de nefamilisti al OTELINOX, pentru amenajare spatiu comercial

333. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 26 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Lt. Stancu Ion – adiacent blocului 2, apartament 3, pentru extinderea apartamentului

334. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 31,50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Radu cel Mare cat. 38.100 – pentru cale de acces proprietate

335. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 2 terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea a 2 panouri publicitare electronice cu dimensiunile de 2,50 m X 0,60 m

336. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 24 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Radu Gioglovan, pentru amenajare spatiu comercial

337. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a unui teren in suprafata de 61,44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – adiacent blocului J5, pentru extindere sediu partid

338. Hotarâre privind respingerea P.U.D. studiat pentru “Cladire multifunctionala S+P+4+M” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17A, beneficiar Dumitru Cristinel

339. Hotarâre privind respingerea P.U.D. studiat pentru “Statie GPL”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 7C, beneficiar Datu Constanta pentru S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.

340. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

341. Hotarâre privind stabilirea pretului local de referinta pentru energia termica furnizata populatiei

342. Hotarâre privind unele masuri de realizare si implementare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Targoviste

343. Hotarâre privind unele masuri de remediere a neajunsurilor constatate in derulareacontractului de parteneriat public-privat pentru S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

344. Hotarâre privind darea in administrarea Inspectoratului de Politie al Judetului Dambovita a unor bunuri imobile (cladire si teren) apartinand  Scolii Generale nr. 12 Targoviste

345. Hotarâre privind aprobarea programului de pregatire pentru iarna 2006-2007

346. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

347. Hotarâre privind aprobarea  rectificarii bugetului creditelor interne pe anul 2006

348. Hotarâre privind acceptarea donatiei de catre Consiliul Local Municipal Targoviste a unui teren in suprafata de 47,35 m.p. situat in str. Cernauti din partea numitilor TUDOROIU MARIAN si TUDOROIU GABRIELA, in vederea crearii unui drum public de acces

349. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al R.A.G.C. Targoviste

350. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivelor de investitii: „Alimentare cu apa Cartier Romlux”, „Alimentare cu apa Cartier Petru Cercel” si „Extindere retele canalizare in Municipiul Targoviste” si darea acestora in administrarea R.A.G.C. Targoviste

351. Hotarâre privind respingerea solicitarii S.C. ROMTELECOM S.A. referitoare la constituirea dreptului de acces al acestei societati, pe unele terenuri situate in Municipiul Targoviste in vederea instalarii unor echipamente de telecomunicatii

352. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de catre 2 persoane fizice din Municipiului Targoviste

353. Hotarâre privind aprobarea listei ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 4  din data de 27.10.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere

354. Hotarâre privind respingerea solicitarii S.R.L. C&C INTERNATIONAL Targoviste de modificare a prevederilor H.C.L. nr. 235/2004 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7, pentru vanzarea de carte

355. Hotarâre privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere  si a contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social Integrat « Sf. Maria »

356. Hotarâre privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere  si a contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social pentru persoane varstnice « Sf. Elena »

357. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

358. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 5 persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

359. Hotarâre privind acordarea unor ajutoare financiare constand in materiale de constructie, pentru 3 familii defavorizate ale caror locuinte au fost afectate de fenomenele meteo periculoase (furtuna si ploi torentiale) in data de 04.08.2006

360. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei catre Baschet Club Targoviste pentru sezonul competitional 2006 – 2007

361. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.000 lei catre Clubul Sportiv „Otelul” Targoviste – sectia box, pentru a participa la 3 competitii internationale de profil

362. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6.163 lei studentilor Mitrescu Alexandra Gabriela si Coica Stefan Dragos pentru deplasarea la Seul – Coreea de Sud, la faza finala a a concursului mondial „JCI Best Business Plan” in luna noiembrie 2006

363. Hotarâre privind prelungirea duratei de concesionare a 3 terenuri ale caror contracte de concesionare expira la data de 14.11.2006, pentru amenajare spatii comerciale pana la aprobarea noului P.U.G

364. Hotarâre privind suplimentarea numarului de personal muncitor ce va fi angajat in conditiile Legii nr. 76/2002 la  S.C. TERMICA S.A. Targoviste 

365. Hotarâre privind deplasarea unei delegaţii a autorităţilor administratiei publice municipale in Republica Cuba – orasul Havana, in perioada 11 – 24 noiembrie 2006, pentru a participa la festivitatile organizate cu prilejul aniversarii capitalei cubaneze

366. Hotarâre privind deplasarea Consiliului Local Municipal si a unor reprezentanti din Primaria Targoviste  in Austria, Franta, Spania, Italia in perioada 25 noiembrie  – 10 decembrie 2006, pentru realizarea unui schimb de experienta cu orasele infratite din aceste tari, respectiv  St. Poelten, Chinon, Castellon si Corbetta

367. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2006

RAPORT DE SPECIALITATE privind acceptarea donatiei numitilor TUDOROIU MARIAN si TUDOROIU GABRIELA, avand ca obiect suprafata de 47,35 m.p. teren situat in Targoviste,  str. Cernauti in vederea realizarii unui drum public de acces

RAPORT DE SPECIALITATE privind analiza notificarii ROMTELECOM S.A. referitoare la exercitarea dreptului de acces pe unele terenuri situate in Municipiul Targoviste in vederea instalarii echipamentelor de telecomunicatii

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea componentei comisiei de specialitate nr. 4 - pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, munca si protectie sociala, sportive si de agrement din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 04.10.2006, având in vedere:

-         Propunerea formulata de presedintele comisiei nr. 4 – dl. dr. Dobanda Ion, privind modificarea componentei acestei comisii prin inlocuirea d-lui cons. Fratila Cezar;

-         Propunerea grupului de consilieri P.S.D. din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste privind inlocuirea d-lui cons. Fratila Cezar cu dl. cons. Georgescu Mugurel in cadrul comisiei de specialitate nr. 4

-         Prevederile H.C.L. nr. 137 / 02.07.2004 privind aprobarea numărului, denumirii si componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei, noua componenta a comisiei de specialitate nr. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, munca si protectie sociala, sportive si de agrement din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, este urmatoarea:

 

1.      Dobanda Ion ( P.N.L.)                            - presedinte

2.      Georgescu Mugurel (P.S.D.)                  -  secretar

3.      Boriga Gabriel Florin  (P.N.L.)                -  membru

4.      Pana Nicolae (P.S.D.)                            -  membru

5.      Coroliu Nicolae (P.D.)                            -  membru

 

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 137 / 02.07.2004 cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga membrii comisiei nr. 4 si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    322

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind punerea la dispozitia Comisiei locale de aplicare de aplicare  a legilor fondului funciar, a suprafetei de 30 ha din izlazul municipal, situat in zona Cartierului Priseaca, in vederea atribuirii de terenuri persoanelor indreptatite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar prin care se propune adoptarea unei hotarari privind punerea la dispozitia Comisiei locale de aplicare de aplicare  a legilor fondului funciar, a suprafetei de 30 ha din izlazul municipal, situat in zona Cartierului Priseaca, in vederea atribuirii de terenuri persoanelor indreptatite;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Legea nr. 247/2005 privitoare la aplicarea legilor fondului funciar;

§         Prevederile H.C.L. nr. 164/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Targoviste;

§         Balanta fondului funciar la finele anului 2005;

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c”  din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. Se aproba punerea la dispozitia Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, a suprafetei de 30 ha din izlazul municipal situat in zona Cartierului Priseaca, Municipiul Targoviste, in vederea atribuirii de terenuri persoanelor indreptatite.

            Terenul este identificat conform planului de situatie anexat.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Serviciu Cadastru, membrii comisiei municipale de aplicarea legilor fondului funciar si Secretarul municipiului pentru comunicare.

    

Nr.    323

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „ Reabilitare si amenajare Policlinica 2 Zonala Sud”, in vederea infiintarii noii locatii pentru Spitalul Municipal

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „ Reabilitare si amenajare Policlinica 2 Zonala Sud”, in vederea infiintarii noii locatii pentru Spitalul Municipal;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

§          Prevederile Legii nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006

§         Prevederile H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la tribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

§         Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

§         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „d” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1  Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „ Reabilitare si amenajare Policlinica 2 Zonala Sud”, in vederea infiintarii noii locatii pentru Spitalul Municipal, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici:

-Cladire existenta – amenajare: Ad= 2818,86 mp (corp A + corp B)

-Instalatii  interioare de apa rece si apa calda.

-Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta. 

-Instalatii electrice de ilumunat si siguranta.

-Instalaţii sanitare

-Lift cu 2 compartimente pentru transport alimente şi deşeuri

-Sisteme de protecţie (grilaje metalice) pentru asigurarea securităţii şi siguranţei asistaţilor;

-Retele exterioare de canalizare

-Retele apa

-Retele termice

Indicatori economici:(Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie:6.247.595 RON(1.769.656 Euro) cu TVA inclus,

                              din care C+M: 3.965.942 RON (1.123.369 Euro)      

Art. 2 Se va reabilita clădirea efectuandu-se urmatoarele lucrări:

- demolări de compartimentări în spaţii existente pentru realizarea noilor funcţiuni ale spaţiilor (se vor identifica de pe planul ,,propunere” în comparaţie cu planul releveu);

- curăţarea pereţilor interiori şi exteriori (unde este cazul) şi refacerea tencuielii. Aceştia se vor gletui şi se vor zugrăvi.

 

       - Finisaje interioare: - în grupurile sanitare:     - faianţă h=1,5 m. la pereţi

                                                                                             - pardoseli – gresie

                                                                                 - lavabilă la pereţi şi tavane;

 

                                    - în cabinete şi saloane:        - pardoseli – tip linoleum

                                                                                    pentru clădiri din  domeniul

                                                                                    sănătăţii;

                                                                                  - faianţă pe peretele la 1,5 m în

                                                                                    zona lavoarului.

                                                                                  - zugrăveli în culori lavabile la

                                                                                     pereţi şi tavane

                                   - în holuri:                             - refacere pardoseli tip linoleum

                                                                                   pentru clădiri din domeniul

                                                                                   sănătăţii;

                                                                                  - zugrăveli în culori lavabile la

                                                                                    pereţi şi tavane

                                 

       - Tâmplăria: - uşi aluminiu de acces

                           - uşi interioare din PVC.

       Exterior: - reparaţii la izolaţia termică (BCA) la pereţi;

-         tencuieli drişcuite în zonele degradate;

-         zugrăveli în culori lavabile de exterior;

-         tâmplărie nouă din PVC cu geam termopan cu barieră termică;

     Acoperişul se va mansarda şi va fi tip învelitoare ţiglă pe şarpantă din lemn cu astereală şi carton.

       Instalaţii interioare: reabilitarea instalaţiile interioare de apă (rece şi caldă), canalizare, electrice (instalaţii de lumină şi prize cu legătură la pământ).

Încălzirea se va face cu radiatoare din fontă sau oţel cu înlocuirea tuturor coloanelor de distribuţie verticale şi orizontale. Agentul termic va fi asigurat prin racord la reţeaua stradală de termoficare a oraşului. 

       Reţele exterioare: - apă şi canalizare – se vor realiza prin racord la reţelele stradale cele mai apropiate (pe traseul existent al policlinicii).

              - energie electrică – va fi asigurată prin racord la reţeaua stradală cu proiect avizat de S.C. Electrica S.A.

        Scara de acces va fi reparată (inclusiv mâna curentă). Casa scării va fi zugrăvită în culori lavabile, după reparaţiile la pereţi şi tavane şi gletuirea acestora.

         Proiectul va avea în vedere realizarea accesului în spital şi repararea trotuarelor.

Art. 3 Dupa reabilitarea cladirii, se vor amenaja următoarele structuri funcţionale şi servicii din componenţa Spitalului Municipal, astfel:

-         ADMINISTRAŢIE: 6 birouri, cu intrare separată, la parterul pavilionului A, stânga;

-         LABORATOR ANALIZE MEDICALE (BIOCHIMIE, HEMATOLOGIE): 4 spaţii, la parterul pavilionului A, stânga;

-         CABINET EXPLORĂRI FUNCŢIONALE ŞI SERVICIUL RADIOLOGIE: la parterul pavilionului A, stânga;

-         CENTRU SĂNĂTATE MINTALĂ ADULŢI ŞI COPII: 6 cabinete, toate cu intrare din holul central, la parterul pavilionului A, dreapta;

-         SECTOR PSIHIATRIE ADULŢI: etajul 1 şi 2, corp A, după următoarea structură:

Ř      Etajul 1: sector acuţi cu 19 saloane – 53 paturi, 4 cabinete, sala de mese

Ř      Etajul 2: sector agitaţi, cu 4 saloane – 8 paturi, cu intrare dintr+un hol central şi amenajare grup sanitar, în extremitatea dreaptă a etajului;

Sector cronici cu 7 saloane – 20 paturi, sala de mese şi cabinet pentru supraveghere, în extremitatea stângă a corpului A;

Sector acuţi cu 8 saloane – 24 paturi, 3 cabinete, oficiu şi sala de mese.

-         SECŢIA NEUROLOGIE: parterul şi etajul 1, corpul B cu următoarea structură:

Ř      Parter: 5 saloane – 18 paturi, 2 cabinete;

Ř      Etajul 1: 9 saloane – 27 paturi, 4 cabinete, inclusiv cabinet fizioterapie şi masaj.

-         SERVICIUL PRIMIRE BOLNAVI, cu camera de gardă, biroul de internări şi vestiarul pentru salariaţi sunt amplasate la parter, spaţiul de legătură între corpul A şi secţia neurologie – 4 spaţii;

-         SECTOR PSIHIATRIE COPII ŞI ADOLESCENŢI, etajul 2, corpul B, cu:

Ř      2 spaţii transformate într+un salon mare cu 5 paturi pentru patologia cronică, în extremitatea stângă;

Ř      7 saloane – 25 paturi pentru patologie acută;

Ř      3 cabinete;

Ř      sala de mese;

Ř      sala de joacă.

Cabinetele de specialitate (cabinet explorări funcţionale, laborator analize, cabinete medici şi consultaţie, săli de tratament, cabinet radiologic şi altele) vor fi prevăzute cu toate instalaţiile necesare pentru buna funcţionare a echipamentelor şi aparaturii specifice conform legislaţiei în vigoare şi care se va stabili împreună cu conducerea Spitalului Municipal.

Toate dotările şi aparatura se asigură de către beneficiar.

Pentru funcţionalitatea acestei unităţi sanitare, cu respectarea circuitelor funcţionale obligatorii, este necesar:

-         amenajarea unui lift cu 2 compartimente pentru transport alimente şi deşeuri, care se achiziţionează şi montează de către ofertant;

-         amenajarea de sisteme de protecţie (grilaje metalice) pentru asigurarea securităţii şi siguranţei asistaţilor;

-         accesul către saloane şi cabinete să se facă din holurile centrale;

-         reamenajarea instalaţiilor sanitare existente şi amenajarea unui grup sanitar nou la etajul 2, corp A, sector agitaţi;

-         instalaţiile de încălzire în sectorul agitaţi se vor poziţiona în partea superioară sau se vor proteja în vederea evitării accidentelor.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

          

Nr.    324

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri) si darea lor in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind preluarea din proprietatea pubica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri), si darea lor in administrare Spitalului Municipal „Manastirea Dealu”
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.J.D. nr. 78/2006 privind transmiterea imobilului – Policlinica II Zonala Sud, situata in Targoviste, Str. Cooperatiei nr. 2 – din proprietatea publica a Judetului Dambovita, in proprietatea publica a Municipiului Targoviste;
 • Prevederile H.C.J.D. nr. 79/2006 privind transmiterea unui imobil –cladiri si terenul aferent- situat in Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4, din domeniul public al judetului Dambovita si din administrarea Spitalului Judetean Dambovita in domeniul public al Municipiului Targoviste, pentru Spitalul Municipal de specialitate
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba preluarea din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri), identificate conform planurilor de amplasament si datelor tehnice cuprinse in anexele 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea se va face pe baza unui Protocol, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii publice.

Art. 3 Se aproba darea in administrarea Spitalului Municipal „Manastirea Dealu” Targoviste a urmatoarelor bunuri:

§         Bunurile imobile (cladiri si terenuri) aferente Policlinicii II Zonala Sud din Strada Cooperatiei nr. 2, identificate conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

§         Bunurile imobile (cladiri si terenuri) aferente Spitalului O.R.L. din Strada I.C. Bratianu nr. 4, identificate conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Predarea – primirea se va face pe baza unui Proces verbal, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii publice.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Secretarul municipiului pentru comunicare.


Nr.    325

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind preluarea din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a suprafetei de 739 m.p., teren proprietate publica a Judetului Dambovita, situat in Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4, si darea acestuia in folosinta gratuita Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind preluarea din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a suprafetei de 739 m.p., teren proprietate publica a Judetului Dambovita, situat in Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4, si darea acestuia in folosinta gratuita Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Dambovita, precum si al Municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din Judetul Dambovita (cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Prevederile H.C.J.D. nr. 80/2006 privind transmiterea suprafetei de 739 m.p. teren situat in Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4, -proprietate publica a judetului Dambovita- din administrarea Spitalului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, pentru Teatrul Municipal „Tony Bulandra”
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba preluarea din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a suprafetei de 739 m.p., teren proprietate publica a Judetului Dambovita, situat in Bulevardul I.C. Bratianu nr. 4, identificat conform datelor tehnice si planului de amplasament ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea se va face pe baza unui Protocol, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii publice.

Art. 3 Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, catre Teatrul Municipal „Tony Bulandra”  Targoviste, a terenului in suprafata de 739 m.p., situat in incinta Spitalului O.R.L. din Strada I.C. Bratianu nr. 4.

Art. 4 Predarea – primirea se va face pe baza unui Proces verbal, semnat de reprezentantii legali ai celor institutii publice.

Destinatia terenului in suprafata de 739 m.p., dat in folosinta gratuita Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, conform articolului 3 din prezenta hotarare, va fi pentru construirea unor ateliere si depozite de costume si decoruri.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    326

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a terenului in suprafata de 40 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent Caminului Universitar nr. 5,  catre Universitatea „Valahia” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006,avand in vedere:

§         Adresa nr. 7711/30.08.2006 a Universitatii „Valahia” Targoviste prin care solicita darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 40 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent Caminului Universitar nr. 5;

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 40 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent Caminului Universitar nr. 5,  catre Universitatea Valahia Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 17 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Prevederile H.C.L. nr. 297/2006 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste ;
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „a”, precum si art. 126 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, a terenului in suprafata de 40 m.p., aflat in proprietatea publica a Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent Caminului Universitar nr. 5,  catre Universitatea „Valahia” Targoviste, identificat conform datelor tehnice si planului de amplasament ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea bunurilor se va face pe baza de protocol sau proces – verbal dupa perfectarea contractului de comodat incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si respectiv ai Universitatii „Valahia” Targoviste.

Art. 3 Destinatia terenului in suprafata de 40 m.p., dat in folosinta gratuita Universitatii „Valahia” Targoviste, conform articolului 1 din prezenta hotarare, va fi pentru construirea unei anexe in vederea montarii centralei termice ce va deservi imobilul in care sunt cazati studentii.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    327

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind vanzarea terenului constituit ca drept de servitute, in suprafata de 87 m.p., catre numita Burcea Magdalena, in vederea crearii unui drum de acces pentru imobilul situat in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 13, la calea publica din Strada Mircea cel Batran, conform Sentintei civile nr. 1740/02.05.2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala prin care se propune vanzarea terenului in suprafata de 87 m.p. catre numita Burcea Magdalena in vederea crearii unui drum de acces pentru imobilul situat in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 13, la calea publica din Strada Mircea cel Batran, conform Sentintei civile nr. 1740/02.05.2006;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate adin cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Raportul de expertiza tehnica si evaluare a proprietatii imobiliare din Strada Arsenalului nr. 13, proprietar Municipiul Targoviste, intocmit de P.F. Bizgu Danut ;

§         Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “b”, art. 123 alin. 2 si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

   

Art. 1 Se aproba vanzarea terenului constituit ca drept de servitute, in suprafata de 87 m.p., catre numita Burcea Magdalena, in vederea creerii unui drum de acces pentru imobilul situat in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 13, la calea publica din Strada Mircea cel Batran, conform Sentintei civile nr. 1740/02.05.2006, la pretul de 60,50 euro/m.p. (fara TVA), stabilit in raportul de evaluare intocmit de un expert evaluator, agreat de ambele parti.

Art. 2  Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu, pentru semnarea Contractului de vanzare – cumparare la un notar public.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica, Serviciul Administratie Pulbica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare si executare.

 

Nr.    328

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pana la data de 31.03.2010, a terenului in suprafata de 4 m.p., situat in Strada Locotenent Stancu Ion – in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu, pentru amenajare vestiar

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pana la data de 31.03.2010, a terenului in suprafata de 4 m.p., situat in Strada Locotenent Stancu Ion – in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu, pentru amenajare vestiar;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 alin. 5 lit. „a” si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pana la data de 31.03.2010, a terenului in suprafata de 4 m.p., situat in Strada Locotenent Stancu Ion – in incinta Grupului Scolar Nicolae Cioranescu, pentru amenajare vestiar, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Georgescu Mugurel

2.      Pana Nicolae

3.      Grozavu Gabriel

4.      Boriga Gabriel

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.    329

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 20 m.p., situat in Strada Garii – in incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea, pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 20 m.p., situat in Strada Garii – in incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea, pentru amenajare spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 alin. 5 lit. „a” si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 20 m.p., situat in Strada Garii – in incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea, pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Georgescu Mugurel

2.      Pana Nicolae

3.      Grozavu Gabriel

4.      Boriga Gabriel

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   330

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 1 an cu drept de prelungire, a 5 amplasamente de cate 16 m.p. fiecare, pentru amplasarea a 5 cuburi publicitare

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 1 an cu drept de prelungire, a 5 amplasamente de cate 16 m.p. fiecare, pentru amplasarea a 5 cuburi publicitare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 alin. 5 lit. „a” si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 (21) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 1 an cu drept de prelungire, a urmatoarelor 5 amplasamente, de cate 16 m.p. fiecare, pentru amplasarea a 5 cuburi publicitare, conform planurilor de amplasament care fac parte integranta din prezenta hotarare:

1.      Platoul Casei Sindicatelor – la intrarea in Parcul Mitropoliei;

2.      B-dul Independentei – pe spatiul verde din fata magazinului XXL;

3.      Sensul giratoriu din fata Salii Polivalente;

4.      Strada Revolutiei – spatiul verde din apropierea statuii C-tin Brancoveanu;

5.      Piata Prefecturii – zona dintre rondurile de flori spre magazinul Mondial.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Georgescu Mugurel

2.      Pana Nicolae

3.      Grozavu Gabriel

4.      Boriga Gabriel

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   331

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului – adiacent bloc de nefamilisti al OTELINOX, pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului – adiacent bloc de nefamilisti al OTELINOX, pentru amenajare spatiu comercial;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. “c” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului – adiacent bloc de nefamilisti al OTELINOX, pentru amenajare spatiu comercial

Planul de amplasament este cuprins in anexa prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Danciulescu Ion

2.      Vasiliu Teodor

3.      Dragan Sebastian

4.      Briceag Paul

5.      Sache Neculaescu

6.      Dobanda Ion

7.      Nicoara Calin

8.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   332

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 26 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Lt. Stancu Ion – adiacent blocului 2, apartament 3, pentru extinderea apartamentului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 26 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Lt. Stancu Ion – adiacent blocului 2, apartament 3, pentru extinderea apartamentului;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. “c” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 26 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Lt. Stancu Ion – adiacent blocului 2, apartament 3, pentru extinderea apartamentului.

Planul de amplasament constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 25 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 10 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Danciulescu Ion

2.      Vasiliu Teodor

3.      Dragan Sebastian

4.      Briceag Paul

5.      Sache Neculaescu

6.      Dobanda Ion

7.      Nicoara Calin

8.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.   

 

Nr.   333

Tgv. 04.10.2006

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 31,50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Radu cel Mare cat. 38.100 – pentru cale de acces proprietate

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 31,50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Radu cel Mare cat. 38.100 – pentru cale de acces proprietate;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. “c” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 31,50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Radu cel Mare cat. 38.100 – pentru cale de acces proprietate.

Planul de amplasament constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Danciulescu Ion

2.      Vasiliu Teodor

3.      Dragan Sebastian

4.      Briceag Paul

5.      Sache Neculaescu

6.      Dobanda Ion

7.      Nicoara Calin

8.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   334

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 2 terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea a 2 panouri publicitare electronice cu dimensiunile de 2,50 m X 0,60 m

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 2 terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea a 2 panouri publicitare electronice cu dimensiunile de 2,50 m X 0,60 m;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. “c” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a urmatoarelor 2 terenuri in suprafata de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea a 2 panouri publicitare electronice cu dimensiunile de 2,50 m X 0,60 m:

1.      Strada Constantin Brancoveanu – pe trotuarul adiacent parcarii taxi

§         Sud – est – trotuar Strada Constantin Brancoveanu;

§         Nord – trotuar Strada Nicolae Balcescu;

§         Vest – spatiu verde

2.      Bulevardul Mircea cel Batran – Piata Tricolorului

§         Sud – est – Bulevardul Mircea cel Batran;

§         Nord – Piata Tricolorului;

§         Vest – cladirea complex comercial Cooperatie

Planul de amplasament constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Danciulescu Ion

2.      Vasiliu Teodor

3.      Dragan Sebastian

4.      Briceag Paul

5.      Sache Neculaescu

6.      Dobanda Ion

7.      Nicoara Calin

8.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   335

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R Eo:p>

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 24 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Radu Gioglovan, pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 24 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Radu Gioglovan, pentru amenajare spatiu comercial;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. “c” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 24 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Radu Gioglovan, pentru amenajare spatiu comercial.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Danciulescu Ion

2.      Vasiliu Teodor

3.      Dragan Sebastian

4.      Briceag Paul

5.      Sache Neculaescu

6.      Dobanda Ion

7.      Nicoara Calin

8.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    336

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a unui teren in suprafata de 61,44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – adiacent blocului J5, pentru extindere sediu partid

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren in suprafata de 61,44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – adiacent blocului J5, pentru extindere sediu partid;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. “c” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren in suprafata de 61,44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – adiacent blocului J5, pentru extindere sediu partid.

Planul de amplasament este cuprins in anexa prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Danciulescu Ion

2.      Vasiliu Teodor

3.      Dragan Sebastian

4.      Briceag Paul

5.      Sache Neculaescu

6.      Dobanda Ion

7.      Nicoara Calin

8.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   337

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.D. studiat pentru “Cladire multifunctionala S+P+4+M” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17A, beneficiar Dumitru Cristinel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind supunerea spre analiza si aprobare a proiectului de hotarare referitor la P.U.D. studiat pentru “Cladire multifunctionala S+P+4+M” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17A, beneficiar Dumitru Cristinel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se respinge P.U.D. studiat pentru “Cladire multifunctionala S+P+4+M” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17A, beneficiar Dumitru Cristinel, intrucat documentatia anexata nu prevede suficiente locuri de parcare pentru functiunea imobilului ce urmeaza a se construi.

In sedinta ordinara din luna octombrie, proiectul de hotarare va fi supus analizei si aprobarii Consiliului Local Municipal Targoviste daca beneficiarul va reface documentatie in sensul asigurarii unui numar suficient de locuri de parcare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    338

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.D. studiat pentru “Statie GPL”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 7C, beneficiar Datu Constanta pentru S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism privind supunerea spre analiza si aprobare a proiectului de hotarare referitor la P.U.D. studiat pentru “Statie GPL”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 7C, beneficiar Datu Constanta pentru S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Prevederile Legii nr. 50/1991

-         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se respinge P.U.D. studiat pentru “Statie GPL”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 7C, beneficiar Datu Constanta pentru S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L., intrucat constructia este executata, fara aprobare P.U.D. si fara Autorizatie de construire.

Art. 2 Directia Tehnica si Gestiune Urbana va intreprinde masurile necesare in vederea intrarii in legalitate (sanctionarea beneficiarului conform prevederilor Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, si intocmirea documentatiei).

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    339

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 8 (opt) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.10.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 8 (opt) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat – Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    340

Tgv. 04.10.2006

 

H O T A R A R E

privind stabilirea pretului local de referinta pentru energia termica

furnizata populatiei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006,avand in vedere:

§         Decizia ANRE nr. 1330 din 03.10.2006 privind aprobarea pretului de referinta pentru localitatea Targoviste;

§         Raportul Directiei Economice a Primariei Municipiului Targoviste ;

§         Avizele comisiilor de specialitate ;

§         Prevederile art. 2 lit. c, ale art. 9 alin. 6 si 7, ale art. 11 alin. 1 si 2 lit. a si o, ale art. 56 alin. 2 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, ale prevederilor art. 2, alin. 1 din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, prevederile art. 15 alin. 3, art. 37 alin. 1 si 2 si ale art 43 alin 1 din O.G. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

In temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba pretul local de referinta de 140,00 lei/Gcal (33,45 lei/GJ), inclusiv TVA, pentru energia termica furnizata populatiei din Municipiul Targoviste, prin sisteme centralizate, in scopul incalzirii locuintelor si al prepararii apei calde menajere.

Art.2 Se aproba compensarea unitara de 70,70 lei/Gcal (16,89 lei GJ), inclusiv TVA, pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, in scopul incalzirii locuintelor si al prepararii apei calde menajere.

Art.3 Diferenta dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata populatiei si pretul local de referinta se asigura de la bugetul local, potrivit prevederilor art. 4 din O.G. nr. 36/2006.

Art.4 Pretul local de referinrta intra in vigoare incepand cu data de 04.10.2006, data adoptarii prezentei hotarari.

Art.5 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targoviste nr. 290/30.08.2006.

Art.6 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directorul S.C. TERMICA S.A., Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    341

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind unele masuri de realizare si implementare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 04.10.2006,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al d-lui viceprimar, arh. Barbu Dumitru privind unele masuri de realizare si implementare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Targoviste ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Prevederile Legii nr. 7/1996 – Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare ;
 • Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit.c, pct. c din Legea nr. 215/2001 modificata si completata ulterior prin Legea nr. 286/2006 privind administratia publica locala;

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 modificata si completata ulterior prin Legea nr. 286/2006 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Targoviste, aflat in faza de proiectare, nu se vor mai elibera Certificate de Urbanism, respectiv nu se vor mai elabora si aproba Planuri Urbanistice de Zona sau Planuri Urbanistice de Detaliu.

Se excepteaza documentatiile P.U.Z. si P.U.D. necesare realizarii unor investitii majore pentru dezvoltarea economico – sociala a Municipiului Targoviste.

Acestea se vor promova prin consultarea elaboratorului noului Plan Urbanistic General al Municipiului Targoviste, si prin aprobarea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 2 Pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al Municipiului Targoviste, nu se vor mai promova proiecte de hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii sau concesionarii de terenuri, proprietate publica sau privata a Municipiului Targoviste, in perimetrul zonei centrale si a celei adiacente, conform planului anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Autorizarea constructiilor de locuinte individuale si functiunilor complementare acestora, pe terenuri proprietate privata, pot fi aprobate, in mod exceptional, de catre Primarul Municipiului Targoviste, la propunerea Arhitectului – sef, pana la elaborarea si aprobarea noului Plan Urbanistic General.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P., Biroul Cadastru si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    342

Tgv. 04.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind unele masuri de remediere a neajunsurilor constatate in derularea contractului de parteneriat public-privat pentru S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 19.10.2006, având in vedere:

-          Referatul Directiei Economice si al Serviciului Contencios Juridic privind Raportul de audit realizat la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

-          Planul de masuri privind solutionarea aspectelor semnalate prin Raportul de audit

-          Informare asupra Raportului de audit financiar la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. pe anul 2005 intocmit de S.C. PROFESIONAL AUDIT SERV S.R.L. la data de 14.08.2006

-          Punctul de vedere al Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. cu privire la Contractul de Parteneriat Public-Privat

-          Punctul de vedere al Comisiei de cenzori privind Contractul de Parteneriat Public-Privat

-          Contractul de Parteneriat Public-Privat

-          Raportul de audit financiar la 31.12.2005

-          Rapoartele de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

In temeiul art. 38 pct. 2 lit. ”d” si art. 46 pct. 2 lit. ”f” din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste, ca reprezentant al autoritatii executive in Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/07.01.2005, sa Notifice Asociatia Investitorilor Transport Public SRL in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 lit. a din contractul sus - mentionat, cu privire la nerespectarea de catre aceasta a urmatoarelor obligatii contractuale:

 • Anexa nr. 4 la Contract privind Programul de investitii pentru anii I si II ;
 • Cap. II Art. 4 alin. 2 din Contractul de Parteneriat Public-Privat
 • Cap. III Art. 7 alin. 2, 3, 5, 7, 13 (lit. c)

De asemenea, Notificarea va cuprinde si aspectele sesizate in Planul de masuri prezentat de catre executiv si in Sinteza Raportului de audit.

Notificarea se va intocmi si inainta Asociatiei Investitorilor Transport Public SRL in termen de 5 zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 2 In cazul in care se vor semnala incalcari ale prevederilor legilor in vigoare privind activitatea economico – financiara desfasurata de Asociatia Investitorilor Transport Public SRL cu privire la derularea Contractului de Parteneriat Public-Privat, se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste sa sesizeze autoritatile abilitate.

Art. 3 Cele doua parti ale Contractului de Parteneriat Public-Privat vor conveni posibilitatea modificarii si completarii Contractului printr-un Act Aditional care va avea ca scop imbunatatirea activitatii de transport in Municipiul Targoviste.

         Proiectul de Act Aditional  rezultat va fi supus spre analiza si aprobare Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Asociatia Investitorilor Transport Public SRL, Consiliul de Administratie si Comisia de cenzori ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    343

Tgv.   19.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind darea in administrarea Inspectoratului de Politie al Judetului Dambovita a unor bunuri imobile (cladire si teren) apartinand  Scolii Generale nr. 12 Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 31.10.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind darea in administrarea Inspectoratului de Politie al Judetului Dambovita a unor bunuri imobile (cladire si teren) apartinand  Scolii Generale nr. 12 Targoviste
 • Adresa nr. 21299 din 11.10.2006 a Inspectoratului de Politie al Judetului Dambovita prin care se solicita darea in administrarea sa a unei parti din imobilul „Cladire Scoala Generala nr. 12 Targoviste”;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 privind trecerea unitatilor de invatamant de la Ministerul Invatamantului la Consiliile Locale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 112/2000 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 163/1999 conform O.U.G. 30/2000
 • Prevederile H.C.L. nr. 109/2002 privind darea in administrare a terenurilor si cladirilor proprietate publica a Municipiului Targoviste catre unitatile de invatamant preiniversitar in care acestea isi desfasoara activitatea
 • Prevederile art. 12, alin. 1 si 2 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din  Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica   Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in administrare catre Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita, pentru o perioada de 5 ani cu drept de prelungire, a unei parti in suprafata construibila de 1269,40 m.p. din imobilul proprietate publica a Municipiului Targoviste - Cladire Scoala Generala nr. 12 Targoviste, situat in Strada Gen. I.E. Florescu nr. 8, dupa cum urmeaza:

 • Cota parte parter in suprafata de 286,80 m.p., valoare de inventar aferenta 126.191,66 lei, conform schitei care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • Cota parte din etajul II in suprafata de 264,20 m.p., valoare de inventar aferenta 115.843,77 lei RON, conform schitei care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • Total etaj III in suprafata de 717,40 m.p., valoare de inventar aferenta 314.558,37 lei RON, conform schitei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba darea in administrare catre Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita, pentru o perioada de 5 ani cu drept de prelungire, a suprafetei de 6.000 m.p., teren aferent cladirii Scolii Generale nr. 12 Targoviste.

Terenul este identificat in planul de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3 Predarea – primirea catre Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita a bunurilor care fac obiectul prezentei hotarari, se va face prin Protocol de predare – primire, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii.

Protocolul va stipula plata cotei parti din cheltuielile cu utilitatile precum si asigurarea servitutii de trecere pentru Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita pe terenul aferent Scolii Generale nr. 12 Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     344

Tgv.   31.10.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea programului de pregatire pentru iarna 2006-2007

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2006, avand in vedere:

-         Raportul comun de specialitate al S.C. ECO – SAL 2005 Targoviste, privind aprobarea programului de pregatire pentru iarna 2006-2007;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 193/31.08.2004 privind constituirea comisiei de aparare impotriva dezastrelor;

-         prevederile art. 38 alin. 6 lit.”a” pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica   Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „e”din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Programul de pregatire pentru iarna 2006 – 2007 cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in conformitate cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006.

Sursele financiare vor fi completate dupa caz, in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007, care urmeaza a fi aprobat de catre Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Comisia municipala de aparare impotriva dezastrelor, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, D.A.P.P.P., D.C.E.G., S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste, Politia Comunitara, D.A.S., R.A.G.C., S.C. TERMICA S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    345

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.10.2006, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006;
 • Adresa C.J. Dambovita nr. 7404/21.09.2006
 • Prevederile H.G. nr. 1399/11.10.2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judeţe
 • Prevederile H.G 1476/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judete
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 45/2003 a finanţelor publice locale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2006, rectificat prin H.C.L. nr. 107/30.03.2006, H.C.L. nr. 134/27.04.2006, H.C.L. nr. 172/31.05.2006, H.C.L. nr. 236/27.07.2006 ; H.C.L. nr. 287/30.08.2006 ;  H.C.L. nr. 313/28/.09.2006
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. “a”  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

I.                    Majorarea veniturilor totale cu suma de 1200 mii lei, majorarea  indicatorului  ‘’Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale ’’ in suma de 600 mii lei

II.                  Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1200 mii lei,  din care pe capitole :

-               majorarea creditelor la capitolul 81.02 COMBUSTIBILI SI ENERGIE, titlul ‘’Subventii ‘’ cu suma de 1200 mii lei,

-               majorarea creditelor la capitolul 61.02 ODINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, subcapitolul 61.02.03 .04, titlul II cheltuieli materiale  cu suma de 50 mii lei,

-               diminuarea creditelor la capitolul 70.02 LOCUINTE, SERV SI DEZVOLTARE PUBLICA, subcapitolul 70.02.50,  titlul II cheltuieli materiale  cu  suma de 50 mii lei,

            Bugetul rectificat este redat in anexa 1.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2006 cu completarile si modificarile ulterioare,  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.  346

Tgv 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea  rectificarii bugetului creditelor interne pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 31.10.2006, având în vedere:

 • Referatul Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea finantarii reparatiilor capitale la Caminul nr. 1 din Strada Laminorului ;
 • Raportul Directiei Economice privind aprobarea  rectificarii bugetului creditelor interne pe anul 2006
 •       Prevederile HCL 244/2005 privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru finantaterea unor obiective de investitiI
 •     Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului creditelor interne  pe anul 2006;
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. “a”  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 286/2006,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2006, dupa cum urmeaza :

 • diminuarea  creditelor la capitolul 67.07 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE,  cu suma de 1.000 mii lei,
 • majorarea creditelor la capitolul 70.07 LOCUINTE, SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA,  cu  suma de 1.000 mii lei,

Bugetul rectificat este redat in anexa 1.

Lista obiectivelor de investitii finantate din Creditul contractat de la B.C.R. Targoviste este redata in anexa 2.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2006 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

         

Nr.   347

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acceptarea donatiei de catre Consiliul Local Municipal Targoviste a unui teren in suprafata de 47,35 m.p. situat in str. Cernauti din partea numitilor TUDOROIU MARIAN si TUDOROIU GABRIELA, in vederea crearii unui drum public de acces

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 31.10.2006, având in vedere:

-          Adresele nr. 2889 din 10.02.2006 si 19711 din 21.09.2006 ale numitilor Tudoroiu Marian si Tudoroiu Gabriela prin care isi exprima dorinta de a dona Municipiului Targoviste suprafata de 47,35 m.p., teren situat in str. Cernauti in vederea crearii unui drum public de acces in zona;

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se propune acceptarea de catre Consiliului Local Municipal a donatiei numitilor Tudoroiu Marian si Tudoroiu Gabriela avand ca obiect suprafata de 47,35 m.p. teren situat  in Targoviste, str. Cernauti;

-          Rapoartele de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 pct. 2, lit „c” si art. 123, pct. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica   Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 71 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. Se accepta donatia terenului in suprafata de 47,35 m.p. (27,06 m lungime si 1,75 m latime) situat in Targoviste, str. Cernauti din partea numitilor TUDOROIU MARIAN si TUDOROIU GABRIELA domiciliati in Targoviste, B-dul. Unirii, Bl. 68, Sc. B, Ap. 49 in vederea crearii unui drum public de acces.

          Terenul este identificat in planul de situatie anexat.

Art.2. Contractul de donatie va fi autentificat la un notar public. Pentru semnarea contractului de donatie se imputernicesc: dl. Ing. Primar Iulian Furcoiu si dl. Secretar al Municipiului Jr. Vasile Avanu.

Art. 3. Bunul care face obiectul donatiei va fi inclus in domeniul public al Municipiului Targoviste si inregistrat in evidentele contabile ale Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare si executare.

 

Nr.   348

Tgv.   31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2006 al R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri si Cheltuieli pe anul 2006 al R.A.G.C. Targoviste;
 • Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006 (Anexa 1);
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 77/30.03.2006 privind aprobarea B.V.C. al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006;
 • Prevederile H.C.L. nr. 237/27.07.2006 privind rectificarea B.V.C. al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006;
 • Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006, dupa cum urmeaza:

 • Sponsorizare cu suma de 20.000 lei RON:

-          15.000 lei RON – actiuni social culturale – Festivalul Crizantema de Aur;

-          5.000 lei RON                                          -  Sarbatorirea Pomului de Craciun.

Suma de 20.000 lei RON va fi prevazuta in Bugetul de Venituri si Cheltuieli  rectificat 2006 in trimestrul IV la capitolul „Cheltuieli cu sponsorizarea”, urmand a fi debitata din Capitolul – „Alte Cheltuieli”.

Bugetul rectificat este cuprins in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 77/2006 si ale H.C.L. nr. 237/2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, R.A.G.C Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    349

Tgv. 31.10.2006

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivelor de investitii: „Alimentare cu apa Cartier Romlux”, „Alimentare cu apa Cartier Petru Cercel” si „Extindere retele canalizare in Municipiul Targoviste” si darea acestora in administrarea R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 31.10.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivelor de investitii: „Alimentare cu apa Cartier Romlux”, „Alimentare cu apa Cartier Petru Cercel” si „Extindere retele canalizare in Municipiul Targoviste” si darea acestora in administrarea R.A.G.C. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Normele Tehnice de aplicare ale Legii nr. 213/1998, aprobate prin H.G. nr. 548/1999 si Lista orientativa care cuprinde categoriile de bunuri care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor;
 • Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „c” din  Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica   Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

In temeiul art. 46 alin. 21 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivelor de investitii: „Alimentare cu apa Cartier Romlux”, „Alimentare cu apa Cartier Petru Cercel”, „Extindere retele canalizare in Municipiul Targoviste”, conform anexei care face integranta din prezenta hotarare, si darea lor in administrarea R.A.G.C. Targoviste.

Art. 2 Predarea – primirea catre R.A.G.C. Targoviste a bunurilor care fac obiectul prezentei hotarari, se va face prin proces verbal.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    350

Tgv.   31.10.2006

 

H O T A R A R E

privind respingerea solicitarii S.C. ROMTELECOM S.A. referitoare la constituirea dreptului de acces al acestei societati, pe unele terenuri situate in Municipiul Targoviste in vederea instalarii unor echipamente de telecomunicatii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se supune spre analiza Consiliului Local Municipal Targoviste solicitarea  S.C. ROMTELECOM S.A. referitoare la constituirea dreptului de acces al acestei societati, pe unele terenuri situate in Municipiul Targoviste in vederea instalarii unor echipamente de telecomunicatii;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

§         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se respinge solicitarea S.C. ROMTELECOM S.A. referitoare la constituirea dreptului de acces al acestei societati, pe unele terenuri situate in Municipiul Targoviste in vederea instalarii unor echipamente de telecomunicatii.

Motivatia respingerii o reprezinta incalcarea dispozitiilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   351

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de catre 2 persoane fizice din Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.10.2006,avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de catre 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Dispozitiile art. 38  alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „c”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T Ă R Ă S T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 2 persoane fizice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe sii Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.  

              

Nr.    352

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 4  din data de 27.10.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 31.10.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea listei ce cuprinde ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 4  din data de 27.10.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere;

-         Anchetele sociale efectuate in urma hotararii Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Legea nr. 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

-         Prevederile H.G. nr. 816 / 2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152 / 1998;

-         Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba lista privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor, stabilita prin Procesul - verbal nr. 4  din data de 27.10.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor construite in prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere, pentru 150 de locuinte.

Lista privind ordinea de prioritate cu persoanele care detin dosare complete pentru locuinte A.N.L. si punctajele obtinute face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Lista va ramane definitiva dupa solutionarea eventualelor contestatii in termen de 7 zile de la data afisarii acesteia la sediul primariei.

Art. 3 Dupa ramanerea definitiva a listei se va proceda la repartizarea locuintelor in conditiile stabilite de Comisia de analiza si repartizare a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri, in regim de inchiriere, prin Procesul Verbal nr. 4 din 27.10.2006.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    353

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea solicitarii S.R.L. C&C INTERNATIONAL Targoviste de modificare a prevederilor H.C.L. nr. 235/2004 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7, pentru vanzarea de carte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind supunerea spre analiza a solicitarii S.R.L. C&C INTERNATIONAL Targoviste de modificare a prevederilor H.C.L. nr. 235/2004 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7, pentru vanzarea de carte ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 235/2004 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7, pentru vanzarea de carte;

§         Dosarul nr. 6577/2006 aflat pe rol la Tribunalul Judetului Dambovita;

§         Procesul verbal de constatare din data de 12.05.2006 incheiat de catre D.A.P.P.P. – Serviciul Comert, Control Comercial  din cadrul Primariei Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 5 lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 21 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se respinge solicitarea S.R.L. C&C INTERNATIONAL Targoviste de modificare a prevederilor H.C.L. nr. 235/2004 privind la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu drept de prelungire anuala, a unor amplasamente in suprafata totala de 108 m.p., situate in Targoviste, B-dul Independentei, intre Magazinul Muntenia si blocul nr. 7, pentru vanzarea de carte.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    354

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere  si a contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social Integrat « Sf. Maria »

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere  si a contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social Integrat « Sf. Maria »;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;
 • Prevederile H.C.L. nr. 269/2003 privind preluarea si finantarea Centrului Social Integrat „Sf. Maria”

§         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „c”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.11.2006, se aproba costul mediu lunar de intretinere in Centrul Social Integrat „Sf. Maria”, la 350 lei/luna, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Se stabileste contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in Centrul Social Integrat „Sf. Maria” la nivelul a 60 % din venitul net, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere de 350 lei/luna.

Art. 2 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere constituie venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 3 Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de persoana asistata sau, dupa caz, de sustinatorii legali, angajament dat in fata conducatorului centrului.

Acest angajament constituie titlu executoriu, conform anexei la H.G. nr. 1021/2000.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Centrul Social Integrat “Sf. Maria” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    355

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere  si a contributiei lunare de intretinere datorate de asistatii Centrului Social pentru persoane varstnice « Sf. Elena »

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind privind stabilirea contributiei persoanei asistate in Centrul Social pentru persoane varstnice “Sf. Elena”;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 281/2006 pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

§         Prevederile H.C.L. nr. 214/30.09.2003 privind preluarea si finantarea Centrului Social pentru persoane varstnice „Sf. Elena”.

§         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „c”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.11.2006, se aproba costul mediu lunar de intretinere in Centrul Social pentru persoane varstnice „Sf. Elena”, la 315 lei/luna, conform calculelor anexate prezentei hotarari.

Se stabileste contributia lunara de intretinere a persoanei asistate in Centrul Social pentru persoane varstnice „Sf. Elena” la nivelul a 60 % din venitul net, fara a se depasi costul mediu lunar de intretinere de 315 lei/luna.

Art. 2 Sumele incasate drept contributie lunara de intretinere constituie venituri la bugetul local si vor fi evidentiate in contabilitatea D.A.S., pe conturi analitice distincte.

Art. 3 Obligatia privind contributia lunara de intretinere se stabileste printr-un angajament de plata semnat de persoana asistata sau, dupa caz, de sustinatorii legali, angajament dat in fata conducatorului centrului.

Acest angajament constituie titlu executoriu, conform anexei la H.G. nr. 1021/2000.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S., Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Centrul Social pentru persoane varstnice „Sf. Elena” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    356

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-                 Dispozitiile art. 38, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    357

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 5 persoane fizice aflate in dificultate, din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor sprijine financiare unui numar de 5 persoane din municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Propunerile formulate de consilierii municipali in plenul sedintei ordinare de suplimentare a sumei propuse de executiv la pozitia 1 din anexa, cu inca 17.500 lei ;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare unui numar de 5 persoane fizice din Municipiul Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.  2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    358

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor ajutoare financiare constand in materiale de constructie, pentru 3 familii defavorizate ale caror locuinte au fost afectate de fenomenele meteo periculoase (furtuna si ploi torentiale) in data de 04.08.2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2006 avand in vedere:

-         Propunerea Biroului Protectie Civila prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor ajutoare financiare constand in materiale de constructie, pentru 3 familii defavorizate ale caror locuinte au fost afectate de fenomenele meteo periculoase (furtuna si ploi torentiale) in data de 04.08.2006;

-         Prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 416/2001 privind acordarea de ajutoare de urgenta persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorita calamitatilor naturale;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 alin. 4 lit. „a” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare constand in materiale de constructie, pentru repararea locuintelor ce au avut de suferit in urma fenomenelor meteo periculoase (furtuna si ploi torentiale) in data de 04.08.2006, dupa cum urmeaza:

1.      Luta Cristian – materiale de constructii in valoare de 874 lei

2.      Feraru Costel – materiale de constructii in valoare de 792 lei

3.      Raducanu Florin – materiale de constructii in valoare de 917 lei.

Art.  2 Aceste sume de bani vor fi asigurate din contul 610220.

Art. 3 Materialele de constructie necesare vor fi achizitionate prin intermediul Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti care va asigura si repararea locuintelor celor trei familii, in limita sumelor aprobate.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   359

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei catre Baschet Club Targoviste pentru sezonul competitional 2006 – 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 31.10.2006, având in vedere:

-         Solicitarea Baschet Club Targoviste privind acordarea unui sprijin financiar pentru sezonul competitional 2006 – 2007; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 6 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000 lei catre Baschet Club Targoviste pentru sezonul competitional 2006 – 2007.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 670220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate, Directia de Sport, Turism, Tineret si Agrement si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   360

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3.000 lei catre Clubul Sportiv „Otelul” Targoviste – sectia box, pentru a participa la 3 competitii internationale de profil

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 31.10.2006, având in vedere:

-         Solicitarea Clubului Sportiv „Otelul” Targoviste – sectia box, privind acordarea unui sprijin in valoare de 3.000 lei pentru a participa la 3 competitii internationale de profil; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 6 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 3.000 lei catre Clubul Sportiv „Otelul” Targoviste – sectia box, pentru a participa la 3 competitii internationale de profil.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 670220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  361

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6.163 lei studentilor Mitrescu Alexandra Gabriela si Coica Stefan Dragos pentru deplasarea la Seul – Coreea de Sud, la faza finala a a concursului mondial „JCI Best Business Plan” in luna noiembrie 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astăzi, 31.10.2006, având in vedere:

-         Solicitarea înaintata de numitii Mitrescu Mihaela si Oprescu Adriana prin care solicita un spijin financiar in valoare de 6.163 lei pentru fiii dumnealor, studentii Mitrescu Alexandra Gabriela si Coica Stefan Dragos, in vederea deplasarii la Seul – Coreea de Sud, la faza finala a a concursului mondial „JCI Best Business Plan” in luna noiembrie 2006; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 alin. 6 lit. „a” pct. 4 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 6.163 lei studentilor Mitrescu Alexandra Gabriela si Coica Stefan Dragos pentru deplasarea la Seul – Coreea de Sud, la faza finala a a concursului mondial „JCI Best Business Plan” in luna noiembrie 2006.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   362

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind prelungirea duratei de concesionare a 3 terenuri ale caror contracte de concesionare expira la data de 14.11.2006, pentru amenajare spatii comerciale pana la aprobarea noului P.U.G

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.10.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind prelungirea duratei de concesionare a 3 terenuri ale caror contracte de concesionare expira la data de 14.11.2006, 2 situate in B-dul I.C. Bratianu – statie auto – 16,50 m.p. fiecare si 1 in Strada Calea Campulung – statii auto – 24 m.p., pentru amenajare spatii comerciale pana la aprobarea P.U.G;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 342/2006 privind unele masuri de realizare si implementare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

§         Prevederile Contractelor de concesiune nr. 2/102/1996, 3/102/1996 si 5/102/1996

§     Prevederile art. 38 alin. 2 lit. “c” si alin 5 lit. “a” din Legea 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46 alin. 21, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba prelungirea duratei contractelor de concesiune nr. 2/102/1996, 3/102/1996 si 5/102/1996 pana la data aprobarii noului P.U.G. al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Pretul concesiunii este de 20 euro/m.p./an.

Art. 3 Conditiile de concesionare vor fi cele prevazute in contractele de concesiune nr. 2/102/1996, 3/102/1996 si 5/102/1996.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    363

Tgv. 31.10.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea numarului de personal muncitor ce va fi angajat in conditiile Legii nr. 76/2002 la  S.C. TERMICA S.A. Targoviste 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi 31.10.2006, având in vedere:

-          Referatul S.C. TERMICA S.A. Targoviste privind aprobarea suplimentarii numărului de muncitori, ce vor fi angajati in condiţiile Legii nr. 76/2002;

-          Prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 alin. 3 lit. “c” din Legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aprobă suplimentarea numarului de personal muncitor necalificat ce va fi angajat in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, la S.C. TERMICA S.A. Targoviste, cu un numar de 10 de posturi pentru perioada octombrie – decembrie 2006.

Art. 2 S.C. TERMICA S.A. Targoviste va tine o evidenta separata a cheltuielilor efectuate cu forta de munca pentru lucrarile la care se foloseste personal muncitor subventionat.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    364

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea unei delegaţii a autorităţilor administratiei publice municipale in Republica Cuba – orasul Havana, in perioada 11 – 24 noiembrie 2006, pentru a participa la festivitatile organizate cu prilejul aniversarii capitalei cubaneze

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2006, avand in vedere:

o             Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind deplasarea unei delegaţii a autorităţilor administratiei publice municipale in Republica Cuba – orasul Havana, in perioada 11 – 24 noiembrie 2006, pentru a participa la festivitatile organizate cu prilejul aniversarii capitalei cubaneze;

o             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o             Propunerile privind desemnarea a 3 consilieri municipali care sa faca parte din delegatia autoritatilor administratiei publice municipale care va face deplasarea in Republica Cuba – orasul Havana in perioada 11 – 24 noiembrie 2006 pentru a participa la festivitatile organizate cu prilejul aniversarii capitalei cubaneze;

o      Prevederile art. 38 lit. „x” din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea unei delegaţii a autorităţilor administratiei publice municipale in Republica Cuba – orasul Havana, in perioada 11 – 24 noiembrie 2006, pentru a participa la festivitatile organizate cu prilejul aniversarii capitalei cubaneze.

Art. 2 Din delegatie fac parte urmatoarele persoane:

1.      Arh. Barbu Dumitru – viceprimar ;

2.      Jr. Avanu Vasile – secretar municipiu ;

3.      Av. Neculaescu Sache – consilier municipal ;

4.      Dr.  Dobanda Ion – consilier municipal ;

5.      ing. Coroliu Nicolae – consilier municipal.

Art. 3 Contravaloarea transportului, diurnei, cazarii si a cheltuielilor necesare perfectarii documentelor, vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, persoanele care fac parte din delegatie si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   365

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea Consiliului Local Municipal si a unor reprezentanti din Primaria Targoviste  in Austria, Franta, Spania, Italia in perioada 25 noiembrie  – 10 decembrie 2006, pentru realizarea unui schimb de experienta cu orasele infratite din aceste tari, respectiv  St. Poelten, Chinon, Castellon si Corbetta

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.10.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind deplasarea Consiliului Local Municipal si a unor reprezentanti din Primaria Targoviste  in Austria, Franta, Spania, Italia in perioada 25 noiembrie  – 10 decembrie 2006, pentru realizarea unui schimb de experienta cu orasele infratite din aceste tari, respectiv  St. Poelten, Chinon, Castellon si Corbetta;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „x” din Legea 215 / 2001, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publică Locală,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea Consiliului Local Municipal si a unor reprezentanti din Primaria Targoviste  in Austria, Franta, Spania, Italia in perioada 25 noiembrie  – 10 decembrie 2006, pentru realizarea unui schimb de experienta cu orasele infratite din aceste tari, respectiv  St. Poelten, Chinon, Castellon si Corbetta.

Art. 2 Reprezentantii primariei vor fi desemnati prin dispozitia Primarului.

Art. 3 Contravaloarea transportului, diurnei, cazarii si a cheltuielilor necesare perfectarii documentelor, vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, persoanele care fac parte din delegatie si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   366

Tgv. 31.10.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.10.2006, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

-          In temeiul art. 38 alin. 9 din Legea 215/2001 modificata si completata prin Legea nr. 286/2006.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Olaru Marin, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii noiembrie 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Olaru Marin si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    367

Tgv. 31.10.2006

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind acceptarea donatiei numitilor TUDOROIU MARIAN si TUDOROIU GABRIELA, avand ca obiect suprafata de 47,35 m.p. teren situat in Targoviste,  str. Cernauti in vederea realizarii unui drum public de acces

 

Prin adresele nr. 2889 din 10.02.2006 si 19711 din 21.09.2006, numitii Tudoroiu Marian si Tudoroiu Gabriela domiciliati in Targoviste, B-dul. Unirii, Bl. 68, Sc. B, Ap. 49 ne solicita sa acceptam donatia acestora avand ca obiect suprafata de teren de 47,35 m.p. teren situat in str. Cernauti in vederea realizarii unui drum public de acces pentru cetatenii din zona.

In fapt prin vanzarea unor loturi camine de casa de catre doamnele Luxandra Georgeta, Franc Elisabeta, Oprescu Marcela si Oprescu Georgeta (Milea), trebuia creat un drum public de acces pentru noii proprietari. In acest sens vanzatoarele susmentionate au donat Consiliului Local Municipal Targoviste suprafata de 948,68 m.p., donatie acceptata prin H.C.L. nr. 262/27.10.2004.

Suprafata de 47, 35 m.p. pe care numitii Tudoroiu Marian si Tudoroiu Gabriela o doneaza Municipiului Targoviste este alaturata celei donate de doamnele  Luxandra Georgeta, Franc Elisabeta, Oprescu Marcela si Oprescu Georgeta (Milea) si se circumscrie in realizarea P.U.Z.  str. Cernauti pentru un drum public de acces de 7,5 m.l. latime. Terenul de 47,35 m.p. (27,06 lungime si 1,75 latime) este inscris in Cartea Funciara nr. 12279 cu nr. cadastral 6323.

Aceasta donatie este necesara comunitatii intrucat initial fusese aprobat un drum de servitute de 4 m. iar prin P.U.Z. str. Cernauti s-a impus o latime a drumului de 5,5 m si doua trotuare a cate 1 m latime fiecare.

In acest context s-a intocmit un proiect de hotarare care va fi supus spre analiza in comisiile de specialitate si spre aprobare in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal din 31 octombrie 2006.

 

SECRETAR MUNICIPIU

   Jr. Vasile Avanu

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

privind analiza notificarii ROMTELECOM S.A. referitoare la exercitarea dreptului de acces pe unele terenuri situate in Municipiul Targoviste in vederea instalarii echipamentelor de telecomunicatii

 

            Prin H.C.L. nr. 256 din 27.07.2006 s-a aprobat scoaterea la licitatie publica in vederea concesiunii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire,  a 8 (opt) terenuri in suprafata de 6 m.p. fiecare pentru amplasare de centrale telefonice.

            Amplasamentele au fost stabilite dupa cum urmeaza:

-          Str. Benone Georgescu – adiacent Bl. 82

-          B-dul. Tudor Vladimirescu – adiacent Bl. 3

-          Str. Tineretului – adiacent Bl. 26

-          B-dul. I.C. Bratianu - adiacent Bl. 23

-          Str. Calea Domneasca - adiacent Bl. O1, sc.B

-          Str. Stanica Ilie - adiacent Bl. 42 D

-          Intersectia Str. Aleea Sinaia cu Str. Aleea Manastirea Dealu

-          Intersectia Str. Laminorului cu Soseaua Gaesti

S.C. ROMTELECOM S.A. – Unitatea Regionala Bucuresti, prin adresa nr. 19428 din 18.09.2006 formuleaza o notificare prin care solicita incheierea unui contract privind exercitarea dreptului de acces al acestei societati pe terenurile in suprafata de numai 2 m.p. fiecare situate in Targoviste, pe numai cinci din amplasamentele susmentionate in conditiile prevederilor art. 26 alin. 4 din O.G. nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor.

     Prin urmare societatea ROMTELECOM  solicita revocarea H.C.L. nr. 256/2006 si exercitarea dreptului de acces pe terenurile proprietatea municipiului Targoviste printr-un contract negociat si incheiat intre parti cu respectarea prevederilor O.G. nr. 79/2002, respectiv stabilirea unui pret care sa reprezinte contravaloarea folosintei si despagubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrarilor.

     In aceste conditii se impun urmatoarele :

-          Revocarea H.C.L. nr. 256/2006

-          Constituirea unei comisii pentru stabilirea pretului care sa reprezinte contravaloarea folosintei terenurilor si despagubirea pentru prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrarilor.

-          Perfectarea contractului prin care se va stabili modalitatea si conditiile de plata a pretului si alte clauze privind derularea acestuia.

-          Recuperarea cheltuielilor facute cu anunturile publicitare in vederea scoaterii la licitatie publica (aproximativ 1200RON) avand in vedere ca acestea au fost ocazionate la solicitarea S.C. ROMTELECOM S.A.

In acest sens s-a intocmit un proiect de hotarare care va fi supus spre analiza in comisiile de specialitate si spre aprobare in sedinta ordinara a C.L.M. Targoviste din luna octombrie 2006.

 

 

SECRETAR MUNICIPIU

Jr. Vasile Avanu