ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

27.09.2017

 

349. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei NEGOESCU MARIANA - GEORGETA

350. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

351. Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

352. Hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

353. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște

354. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării unei seri românești în data de 22 octombrie 2017 în cadrul proiectului Erasmus + “The Power of Words”

355. Hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Obștească Uniunea Muzicienilor din Moldova, în vederea organizării la Chișinău a Festivalului „Crizantema de Argint”, ediția a XXI-a, în perioada 3-5 octombrie 2017

356. Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

357. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

358. Hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

359. Hotărâre privind modificarea Regulamentului Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste

360. Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Salubritate

361. Hotărâre privind acceptarea transferării dreptului de administrare a Suprafețelor proprietate publică a statului, ocupate cu lucrările în albia minoră a râului Ialomița, aferente obiectelor “Dublare Pod peste Ialomița la Teiș”, “Pod peste Râul Ialomița la Valea Voievozilor” și “Zid de gabioane” propuse prin proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”, din administrarea A.N. “Apele Române” în administrarea Municipiului Târgoviște

362. Hotărâre privind stabilirea ariei compartimentului de incendiu format din Liceul Teoretic “Ion Heliade Rădulescu”, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” - clădire cazare și corp Universitatea “Valahia”, în suprafață de 3.200 mp

363. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”

364. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe strada Gimnaziului din Municipiul Târgoviște”

365. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”

366. Hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termică

367. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16, Municipiul Târgoviște”

368. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”

369. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră și distribuție apă pe strada Intrarea Teiș, Municipiul Târgoviște”

            370. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și retea de canalizare în Municipiul Târgoviște - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”

371. Hotărâre privind atribuirea de denumire unui drum de acces din zona Priseaca

372. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință de serviciu P+2”, municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 42, beneficiar: A.F. MATEESCU ION COSMIN “AGERVET”

373. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe pentru tineri prin A.N.L. - ETAPA a III-a”, municipiul Târgoviște, str. Gib Constantin, nr. 30 - 36, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

374. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale”, municipiul Târgoviște, str. Soarelui, nr. 29, cartier Priseaca, beneficiari: PARASCHIV NARCIS și STĂNESCU SILVIA MIHAELA

375. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală producție”, municipiul Târgoviște, str. Constructorilor, nr. 42, beneficiar: S.C. QUARTZ S.R.L.

376. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan și lotizare teren pentru construire locuințe P+1 - P+2”, municipiul Târgoviște, tarla 44, P 630/5, beneficiar: VĂLU CARMEN

377. Hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaș

378. Hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 4/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

379. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

380. Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor aferente investiției: „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”

381. Hotărâre privind transmiterea în administrarea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova a bunurilor situate în strada Lt. Pârvan Popescu, nr. 12 și transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto a bunurilor situate în strada General Ion Emanoil Florescu, nr. 18

382. Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Târgoviștei a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviște, în suprafață de 97 mp, situat în Calea Domnească nr. 95 A

383. Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

384. Hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

385. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în zona Halei Micro XI, str. Vlad Țepeș, adiacent Pieței Vlad Țepeș

386. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 5,38 m2, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 1, modul nr. 27

387. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 5,56 m2, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 2, modul nr. 41

388. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 6,80 m2, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 2, modul nr. 40

389. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 8,32 m2, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 1, modul nr. 11

390. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 9,12 m2, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj 2, modul nr. 4

391. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2

392. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 15 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2

393. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 16 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2

394. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 20 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2

395. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 32 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2

396. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 43,88 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2

397. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 13 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

398. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 18 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

399. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unor spații în suprafață totală de 647,46 m2 și a unui teren în suprafață de 72,54 m2, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Aurora, str. Dinu Lipati

400. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 480 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești

401. Hotărâre privind stabilirea sediului social al Asociației - Grupul de Acțiune Local㠔Târgoviștea egalității de șanse”

 

                                                                              

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al doamnei NEGOESCU MARIANA - GEORGETA

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având in vedere:

§  Prevederile HCL nr. 252/28.07.2017 privind constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Mîndrilă Nicolae;

§  Adresa Partidului Național Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgoviște cu nr. 27912 din data de 14.09.2017 prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al doamnei NEGOESCU MARIANA - GEORGETA - pozitia nr. 11 în lista cu supleanți a Partidului Național Liberal, de la alegerile locale din data de 05.06.2016;

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște;

§  Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la validarea mandatului de consilier municipal al doamnei NEGOESCU MARIANA - GEORGETA;

§  Prevederile art. 31, alin. 3 și art. 33 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște validează mandatul de consilier municipal din partea Partidului Național Liberal, al doamnei NEGOESCU MARIANA - GEORGETA.   

Art. 2 Începând cu data prezentei, doamna Negoescu Mariana - Georgeta va deveni membru al comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități stiințifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, sportive și de agrement, HCL nr. 10/30.01.2017 privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște modificându-se în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire și comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                          

Nr.    349

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 28975/22.09.2017 privind    rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Adresa AJFP Dambovita nr. 98564/08.09.2017 și 104555/26.09.2017;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2017 după cum urmează :

            I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 8.017 mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 1.228 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor".

·     Majorarea cu suma de 1.061 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 " Alte impozite si taxe ".

·      Majorarea cu suma de 1.930 mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.50 " Alte venituri din prestări de servicii ".

·      Majorarea cu suma de 3.798 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.65 "Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală".

 

            II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 8.017 mii lei, prin:

·      Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 100 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive si legislative  “, din care pe titluri:

ü  Majorarea prevederilor bugetare cu 100  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" in vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării aparatului propriu al Primăriei.

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 80 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica si siguranța națională  “, din care pe titluri:

ü  Majorarea prevederilor bugetare cu 80  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" in vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării SVSU.

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.810 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ  “, din care pe titluri:

ü  Majorarea prevederilor bugetare cu 1.228 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal".

ü  Majorarea prevederilor bugetare cu 150  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" in vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

ü  Majorarea prevederilor bugetare cu 432  mii lei la titlul " Active nefinanciare - Active fixe" in vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 430 mii lei la capitolul 66.02 “Sănătate“, din care pe titluri:

ü  Majorarea prevederilor bugetare cu 430  mii lei la titlul " Active nefinanciare - Active fixe".

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 900 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü  Majorarea prevederilor bugetare cu 900  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø  Majorarea bugetului Direcției Complex Turistic de natație cu suma de 100 mii lei,

Ø  Majorarea bugetului Direcției Gradina Zoologica cu suma de 50 mii lei,

Ø  Majorarea bugetului Teatrului Municipal  cu suma de 750 mii lei din care 700 mii lei destinați majorării bugetului destinat realizării Festivalului Crizantema de Aur.

·     Majorarea cu suma de 688 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü  Majorarea  prevederilor bugetare cu 300 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü  Majorarea  prevederilor bugetare cu 388 mii lei la titlul " Active nefinanciare - Active fixe", aferente bugetului propriu.

·     Majorarea cu suma de 359 a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü  Majorarea  prevederilor bugetare cu 450 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø  Majorarea bugetului DAPPP 250 mii lei,

Ø   Majorarea bugetului  propriu 200 mii lei.

ü  Rectificarea cu suma de 91 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·     Majorarea cu suma de 800 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü  Majorarea  prevederilor bugetare cu 800 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care 300 mii lei majorare în bugetul aferent Direcției de Salubritate și 500 mii lei în bugetul propriu pentru cheltuieli privind mediul.

·     Majorarea cu suma de 2.850 mii lei  a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport si comunicații“, din care pe titluri:

ü  Majorarea  prevederilor bugetare cu 302 mii lei la titlul "Subvenții".

ü  Majorarea  prevederilor bugetare cu 2.548 mii lei la titlul " Active nefinanciare - Active fixe".

 

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

     Programul de investitii pe anul 2017 rectificat in mod corespunzator este redat in anexa nr. 4.

     Programul actiunilor culturale derulate de Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște este redat in anexa nr. 5.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                  

Nr. 350

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 41-452 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei VIII, capitolul II, lit. I, art. 4, alin. 2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

§ Procesul - verbal al examenului de promovare în funcție contractuală cu nivel superior de studii;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții contractuale de “referent treapta I A” în funcție contractuală de ”inspector de specialitate grad II”, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                          

Nr.   351

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                              

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi vacante din cadrul

Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 28516 din data de 19.09.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                 

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a două posturi vacante de actor S II în posturi de actor S debutant, în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște.

Art. 2  Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                          

Nr.   352

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul

Poliției Locale Târgoviște

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște;

§ Prevederile art. 64, alin. 2, art. 68, alin. 1 și 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1, art. 144 și art. 145 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5 cap. I, anexa VIII din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

§ Rezultatele finale ale examenelor de promovare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a două funcții publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște, din funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior în funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                          

Nr.   353

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării unei seri românești în data de 22 octombrie 2017 în cadrul proiectului Erasmus + “The Power of Words”

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Adresa Asociației Be You înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27753 din data de 15 septembrie 2017;

§ Raportul de specialitate al Serviciul Resurse Umane Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării unei seri românești în data de 22 octombrie 2017 în cadrul proiectului Erasmus + “The Power of Words”;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Be You, în vederea organizării unei seri românești în data de 22 octombrie 2017, în cadrul proiectului Erasmus + “The Power of Words”.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan pentru semnarea Acordului de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                

Nr.   354

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Obștească Uniunea Muzicienilor din Moldova, în vederea organizării la Chișinău a Festivalului „Crizantema de Argint”,

ediția a XXI-a, în perioada 3-5 octombrie 2017

 

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Adresa Uniunii Muzicienilor din Moldova înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 12715 din data de 03 mai 2017;

§ Raportul de specialitate al Serviciul Resurse Umane Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Obștească Uniunea Muzicienilor din Moldova, în vederea în vederea organizării la Chișinău a Festivalului „Crizantema de Argint”, ediția a XXI-a, în perioada 3-5 octombrie 2017;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 15, alin 5 și art. 36, alin. alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de cooperare dintre Municipiul Târgoviște și Asociația Obștească Uniunea Muzicienilor din Moldova, în vederea în vederea organizării la Chișinău a Festivalului „Crizantema de Argint”, ediția a XXI-a, în perioada 3-5 octombrie 2017.

Art. 2 Se împuternicește primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan pentru semnarea Acordului de cooperare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Relații Externe, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

                          

Nr.   355

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                   

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște

în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având in vedere:

§ Notificarea de încetare a contractului de mandat transmisă de către dl. Ciocîrlan Adrian-Dumitru, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 27788 din data de 14.09.2017;

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște privind necesitatea alegerii unui reprezentant al municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în Societatea Comercial㠄COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA” S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 11, capitolul VII – „Încetarea contractului”, din contractul de mandat încheiat de municipiul Târgoviște, reprezentat de primar și dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru;

§ Prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA” S.A.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 253/27.09.2016 privind privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

§ Prevederile OUG nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§  Prevederile art. 36 alin. 3, lit. „c” și art. 37 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează  domnul Vasile - Laurențiu Niță, legitimat cu C.I. seria DD, nr. 780796, CNP 1740711151778, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște să semneze contractul de mandat dintre Municipiul Târgoviște și domnul Vasile - Laurențiu Niță, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 253/27.09.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., domnul Vasile - Laurențiu Niță și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

                        

Nr.   356

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 28077 din data de 15.09.2017;

§ Prevederile art. 14, alin. 1, lit. “k” din Actul Constitutiv al Societății Municipal Construct S.A;

§ Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Municipal Construct S.A. nr. 11/01.09.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                 

Nr.   357

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

        Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                                               Anexa  la HCL nr. 357/27.09.2017

Consiliul Local                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                 PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe un leasing financiar în valoare de 350.000 euro, la care se adaugă TVA, pentru o perioadă de 60 de luni, în scopul achiziționării următoarelor mijloace fixe:

-       Cilindru compactor;

-       Autoutilitară mmat < 1 to - 2 buc;

-       Autoutilitară mmat < 1,5 to;

-       Autobasculantă - 2 buc;

-       Platformă transport utilaje;

-       Buldoexcavator;

-       Platformă autoridicatoare;

-       Motostivuitor.

 

Pentru  ______X______         Împotrivă____________    Abținere___________    

 

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                                              

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Adresele S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. înregistrate la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20055/04.07.2017 și nr. 28128/15.09.2017;

§ Notificarea nr. 34N/2014, înregistrată cu nr. 6668/08.09.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 28974 din data de 22.09.2017;

§ Prevederile HCL nr. 113/07.06.2013 referitoare la acordul de transfer active încheiat între Municipiul Târgoviște, Nuon Energy România S.R.L. și S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§ Prevederile art. 9, alin. 2 și alin. 5, lit. „a” din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin 2,  lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Târgoviște cu suma de 1.000.000 lei, reprezentând 100.000 de acțiuni la valoarea nominală de 10 lei/acțiune, în portofoliul acționarului Consiliul Local Municipal Targoviște, astfel: tranșa I, în sumă de 500.000 lei, în luna noiembrie 2017 și tranșa a II-a, în sumă de 500.000 lei, în luna decembrie 2017.

Art. 2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum si de a efectua formalitățile în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Art. 3 După subscrierea și vărsarea capitalului social Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. se va modifica în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu Direcția Economică și, pentru comunicare Secretarul Municipiului.

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                 

Nr.   358

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului

Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate privind modificarea HCL nr. 10/26.01.2016 referitoare la aprobarea regulamentului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art.  3, alin. 3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin H.G. nr. 1059/2013;

§ Prevederile HCL nr. 10/26.01.2016 referitoare la aprobarea regulamentului Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” și ale alin. 6, lit. „a”, pct. 19 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică art. 3 din Regulamentul Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân al Municipiului Targoviste, aprobat prin HCL nr. 10/26.01.2016, astfel:

     Art. 3 „Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului Târgoviște funcționează ca serviciu public, fără personalitate juridică, fiind o structură funcțională în cadrul Direcției de Salubritate a Municipiului Târgoviște, în conformitate cu prevederile alin. 3 ale art. 3 din H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.”

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                           

Nr.   359

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare

al Direcției de Salubritate

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea art. 29 al Anexei nr. 3 - Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției de Salubritate din HCL nr. 37/2016;

§ Prevederile art.  3, alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin H.G. nr. 1059/2013;

§ Prevederile H.C.L. nr. 307/31.08.2017 referitoare la modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică art. 28 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Salubritate aprobat conform anexei 3 a HCL nr. 307/31.08.2017 referitoare la modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate, după cum urmează:

 

   Art. 28

  

            Regulamentul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului Târgoviște se aprobă de către consiliul local prin hotărâre.

            Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului Târgoviște are în principal următoarele atribuții specifice:

1)   Stabilește strategia de dezvoltare și funcționare a activității de gestionare a câinilor fără stăpân;

2)   Ia inițiative și adoptă hotărâri privitoare la activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân;

3)   Exercită competențe și responsabilități ce-i revin potrivit legislației în vigoare;

4)   Păstreaza confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea de gestionare a cainilor fara stapan;

5)   Respecta indicatorii de performanță stabiliți prin regulament;

6)   Pune în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

7)   Asigura pregatirea si perfectionarea profesionala a propriilor salariați.

8)   Asigura autorizarea conform prevederilor legale în vigoare;

9)   Asigura instruirea saptamanala si lunara a personalul acestui serviciu.

10)    Asigura desfasurarea activitatii corespunzator fluxului tehnologic adecvat contractelor privind serviciile unor unități de neutralizare de origine animală si de deseuri medicale autorizate conform legislației în vigoare.

11)    Asigura  securitatatea  medicamentelor psihotrope si stupefiante.

12)    Asigura hrană, materiale, medicamente pentru buna desfășurare a activității și echipament de protectie pentru personalul serviciului.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                          

Nr.   360

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind acceptarea transferării dreptului de administrare a suprafețelor proprietate publică a statului, ocupate cu lucrările în albia minoră a râului Ialomița, aferente obiectelor “Dublare Pod peste Ialomița la Teiș”, “Pod peste Râul Ialomița la Valea Voievozilor” și “Zid de gabioane” propuse prin proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”, din administrarea A.N. “Apele Române”

 în administrarea Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind transferarea dreptului de administrare a suprafețelor proprietate publică a statului ocupate cu lucrările aferente obiectelor “Dublare Pod peste Ialomița la Teiș”, “Pod peste Râul Ialomița la Valea Voievozilor” și “Zid de gabioane” propuse prin proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”, în albia minoră a râului Ialomița, din administrarea A.N. “Apele Române” în administrarea Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 861, alin. 3, art. 867 și art. 868 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Ordinul nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospopdărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor. 

§ Avizul de gospodarire a apelor nr. 125/31.08.2017;

§ Procesul verbal nr. 2/14.09.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d și alin. 6, pct. 13 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acceptă transferul dreptului de administrare a suprafeței de 5.571 mp, proprietate publică a statului, ocupată cu lucrările în albia minora a râului Ialomița, aferente obiectului “Dublare Pod peste Ialomița la Teiș”, propuse prin proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița”, din administrarea A.N. “Apele Române” în administrarea Municipiului Târgoviște.

Art.2 Se acceptă transferul dreptului de administrare a suprafeței de 1.400 mp, proprietate publică a statului, ocupată cu lucrările în albia minora a râului Ialomița, aferente obiectului “Pod peste Râul Ialomița la Valea Voievozilor”, propuse prin proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Targoviste, județul Dâmbovița”, din administrarea A.N. “Apele Române” în administrarea Municipiului Târgoviște.

Art.3 Se acceptă transferul dreptului de administrare a suprafeței de 1.050 mp, proprietate publică a statului, ocupată cu lucrările în albia minoră a râului Ialomița, aferente obiectului “Zid de gabioane”, propuse prin proiectul “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviste, județul Dâmbovița, din administrarea A.N. “Apele Române” în administrarea Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                          

Nr.   361

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind stabilirea ariei compartimentului de incendiu format din Liceul Teoretic “Ion Heliade Rădulescu”, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” - clădire cazare și corp Universitatea “Valahia”, în suprafață de 3.200 mp

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea ariei compartimentului de incendiu format din Liceul Teoretic “Ion Heliade Rădulescu”, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” - clădire cazare și corp Universitatea “Valahia”, în suprafață de 3.200 mp;

§  Prevederile art. 30, alin. 1 - 41 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

§  Prevederile Ordinului nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;

§  Normativul de siguranță la foc al construcțiilor - indicative P 118/99 în conformitate cu prevederile notei nr. 2 a tabelului 3.2.4;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

    În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se stabilește aria compartimentului de incendiu formată din Liceul Teoretic “Ion Heliade Rădulescu”,  Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” - clădire cazare și corp Universitatea “Valahia”, în suprafață de 3.200 mp.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Managementul Proiectelor, Liceul Teoretic “Ion Heliade Rădulescu”, Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                          

Nr.   362

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;â

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile HCL nr. 313/31.08.2017 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște – zonă Parc Chindia”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: „Amenajare Skate Park în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursa de finanțare a obiectivului: bugetul local.

Art. 4 Începând cu data prezentei, HCL nr. 313/31.08.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                          

Nr.   363

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe strada Gimnaziului din Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe strada Gimnaziului din Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe strada Gimnaziului din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe strada Gimnaziului din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului (servicii de proiectare, execuție lucrări, servicii de dirigenție de șantier) se va realiza, fie din Bugetul local, acesta fiind inclus ca investiție în Bugetul instituției sau potrivit Ordonanței de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                       

Nr.   364

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;â

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul: „Realizarea și extinderea sistemelor de canalizare pe străzile: Brașovului, Valul Cetății, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului (servicii de proiectare, execuție lucrări, servicii de dirigenție de șantier) se va realiza, fie din Bugetul local, acesta fiind inclus ca investiție în Bugetul instituției sau potrivit Ordonanței de urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                         

Nr.   365

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termică

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Impozite și Taxe prin care se propune aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termică;

§ Prevederile Legii nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§ Prevederile art. 14, alin. 8 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 180/30.05.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică în vederea recuperării debitelor nerecuperate din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procedura de acordare a scutirii de la plata taxei de reabilitare termică, pentru persoanele prevăzute la art. 4 din H.C.L. 180/30.05.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Serviciul Impozite și Taxe, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                          

Nr.   366

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16,

 Municipiul Târgoviște”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”;

§  Devizul general refăcut în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție “Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște  - lucrări de construire, consolidare, extindere, reabilitare, Strada Radu Cel Mare, Nr. 21, Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”;

§  Devizul general recalculat în urma aplicării  procedurilor de achiziție publică privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție “Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște  - lucrări de construire, consolidare, extindere, reabilitare, Strada Radu Cel Mare, Nr. 21, Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița” - modificat sursa de finantare: bugetul de stat și buget local;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programul Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat);

§ Prevederile HCL nr. 17/26.01.2016 referitoare la modificarea HCL nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște” (rest de executat);

§ Prevederile HCL nr. 3/30.01.2017 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16 Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 181/30.05.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16, Municipiul Târgoviște”

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 268/21.10.2015 referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „Reabilitare Grădinița nr. 16, Municipiul Târgoviște”, prin actualizarea Devizului general recalculat în urma modificării surselor de finanțare necesare realizării obiectivului “Reabilitare Grădinița nr. 16 Târgoviște  - lucrări de construire, consolidare, extindere, reabilitare, Strada Radu Cel Mare, Nr. 21, Municipiul Târgoviște, Jud. Dâmbovița”.

 

Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š    Valoare investiție (valoare decontata în 2008 + valoare rest de executat):

448.527,00 + 993.715,74 lei = 1.442.242,74

š    Valoare investiție (rest de executat): 993.715,74 lei

š    Valoare C+M rest de executat: 817.210,84 lei

š    Finanțare de la bugetul de stat: 403.616,00 lei

š    Finanțare de la bugetul local: 590.099,74 lei

 

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                     

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                  

Nr.    367

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră în sistem divizor și distribuție apă pe strada Crizantemei din municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici (capacități):

·  Rețea apă 354 metri liniari;

·  Rețea de canalizare 312 metri liniari;

·  1 SPAU și 355 metri liniari conductă de refulare.

 

Durata de realizare - 12 luni, cu posibilitatea prelungirii până la finalizarea contractului de lucrări pentru obiectiv.

 

Indicatori economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

·      Valoare investiție: 628.914, 00 lei

·      C + M: 421.151,00 lei.

 

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        prof. Honorius Moțoc                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

                      

Nr.    368

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                       

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Extindere rețea de canalizare menajeră și distribuție apă

 pe strada Intrarea Teiș, Municipiul Târgoviște”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră și distribuție apă pe strada Intrarea Teiș, Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere rețea de canalizare menajeră și distribuție apă pe strada Intrarea Teiș, Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici (capacități):

 

- Rețeaua de alimentare cu apă pe strada Intrarea Teiș se va realiza pe o lungime de 348 m (inclusiv lungime traversări).

- Rețeaua de canalizare pe strada Intrarea Teiș se va realiza pe o lungime de 330 m (inclusiv lungime traversări).

- Stație de pompare ape uzate SPAU- 1 bucată

 

Durata de execuție - 12 luni, conform graficului de execuție lucrări.

 

Indicatori economici:

 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA)    613.112 mii lei      136.247 mii euro

Din care C+M                                                    401.268 mii lei        89.171 mii euro

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul local, bugetul de stat și alte surse atrase.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                          

Nr.   369

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Extindere și realizare rețea de distribuție apă și retea de canalizare în Municipiul Târgoviște - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor,

Pădurii și Crângului”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și retea de canalizare în Municipiul Târgoviște - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și retea de canalizare în Municipiul Târgoviște - Priseaca – pe străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii și Crângului”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici:

Ø Rețea de alimentare cu apă în lungime totală de 4658 m.l., astfel:

     Str. Teilor       –  lungime 653 m.l.;

     Str. Prisecii     –  lungime 353 m.l.;

     Str. Plantelor  –   lungime 375 m.l.;

     Str. Pădurii      –  lungime 520 m.l.;

     Str. Crângului  –  lungime 2757 m.l.

 

Ø Rețea de canalizare în lungime totală de 3910 m.l, astfel:

     Str. Teilor        – lungime 614 m.l.;

     Str. Prisecii      – lungime 356 m.l.;

     Str. Plantelor   – lungime 399 m.l.;

     Str. Padurii      – lungime 551 m.l.;

     Str. Crangului  – lungime 1990 m.l.

 

Durata de realizare - 12 luni.

 

Indicatori economici:

 Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)

 Valoarea totală  4263,794 mii lei      947,510 mii euro

  Din care C+M   3696,378 mii lei      821,417 mii euro

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene prin „Programul Național de Dezvoltare Locală”. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                         

Nr.   370

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumire unui drum de acces

din zona Priseaca

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol privind atribuirea de denumire unui drum de acces donat Municipiului Târgoviște din zona Priseaca;

§ Prevederile art. 2 lit. d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

§ Contractul de donație înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 3382/09.02.2015;

§ Prevederile H.C.L. nr. 300/30.08.2006 privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan a unei suprafețe de teren de 12.857,00 mp pentru construcții de locuit individuale” în Municipiul Târgoviște, DN 72 A - Cartier Priseaca, beneficiari Zarioiu Elena, Ghiuzan I. Neculai și Ion Laurențiu;

§ Prevederile H.C.L. nr. 252/12.12.2011 privind acceptarea donației terenului situat în Municipiul Târgoviște, str. Crângului, Cartier Priseaca, în suprafața de 1945 mp, proprietatea doamnei Zarioiu Elena;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada STEJARILOR, drumului de acces care începe din DN 72 A și se înfundă, cu o lungime de 259 m și o suprafață de 1945 mp, identificat conform planului anexat.

Imobilele de pe strada STEJARILOR vor fi incluse in zona de impozitare C.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Baza de Date - Registrul Agricol, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Managementul Proiectelor, Serviciul Taxe și Impozite, Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Târgoviște, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   371

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință de serviciu P+2”, municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 42, beneficiar: A.F. MATEESCU ION COSMIN “AGERVET”

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință de serviciu P+2”, municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 42, beneficiar: A.F. MATEESCU ION COSMIN “AGERVET”;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință de serviciu P+2”, municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 42, beneficiar: A.F. MATEESCU ION COSMIN “AGERVET”.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 11, funcțiunea dominantă: LMu2 - subzonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT = 45%; CUT = 1,30; Nr. niv. max. = P+2, regim maxim de înălțime - 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                          

Nr.   372

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuințe pentru tineri prin A.N.L. - ETAPA a III-a”,

municipiul Târgoviște, str. Gib Constantin, nr. 30 - 36,

beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuințe pentru tineri prin A.N.L. - ETAPA III”, municipiul Târgoviște, str. Gib Constantin, nr. 30 - 36, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuințe pentru tineri prin A.N.L. - ETAPA a III-a”, municipiul Târgoviște, str. Gib Constantin, nr. 30 - 36, beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 24, funcțiunea dominantă: Ll - zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 35%; CUT = 1,40; Nr. niv. max. = 4.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                         

Nr.   373

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale”,

municipiul Târgoviște, str. Soarelui, nr. 29, cartier Priseaca,

beneficiari: PARASCHIV NARCIS și STĂNESCU SILVIA MIHAELA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale”, municipiul Târgoviște, str. Soarelui, nr. 29, cartier Priseaca, beneficiari: PARASCHIV NARCIS și STĂNESCU SILVIA MIHAELA;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale”, municipiul Târgoviște, str. Soarelui, nr. 29, cartier Priseaca, beneficiari: PARASCHIV NARCIS și STĂNESCU SILVIA MIHAELA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială cu locuințe individuale și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 1,05; Nr. niv. max. = P + 2, Hmax cornișă = 10,0 m și Hmax coamă = 14,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                     

Nr.   374

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire hală producție”, municipiul Târgoviște, str. Constructorilor, nr. 42,

beneficiar: S.C. QUARTZ S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hală producție”, municipiul Târgoviște, str. Constructorilor, nr. 42, beneficiar: S.C. QUARTZ S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hală producție”, municipiul Târgoviște, str. Constructorilor, nr. 42, beneficiar: S.C. QUARTZ S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 33, funcțiunea dominantă: I - zonă unități industriale și de producție și următorii indicatori urbanistici: POT max = 40%; CUT max = 0,40; Nr. niv.= parter înalt, Hmax.cornișă = 6,0 m și Hmax. coamă = 8,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                          

Nr.   375

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                          

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Introducere teren în intravilan și lotizare teren pentru construire locuințe P+1 - P+2”, municipiul Târgoviște, tarla 44, P 630/5, beneficiar: VĂLU CARMEN

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Introducere teren în intravilan și lotizare teren pentru construire locuințe P+1 - P+2”, municipiul Târgoviște, tarla 44, P 630/5, beneficiar: VĂLU CARMEN;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan și lotizare teren pentru construire locuințe P+1 - P+2”, municipiul Târgoviște, tarla 44, P 630/5, beneficiar: VĂLU CARMEN.

Art. 2 Indicatori urbanistici: POT = 20%; CUT = 0,6; nr. niv. max.= P+2E

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        prof. Honorius Moțoc                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

    

Nr.   376

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat,

către actualul chiriaș

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea listei cu locuințe din fondul locativ de stat ce urmează a fi vândute chiriașilor;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile art. 2 al HCL nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze contractul de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                         

Nr.   377

Tgv. 27.09.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                  

 

Anexa la HCL nr. 377/27.09.2017

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu apartamentul din fondul locativ de stat ce va fi vândut chiriașului conform prevederilor

Decretului - lege nr. 61/1990

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

 

 

 

Nr. înregistrare

 

 

 

 

Numele și prenumele solicitantului

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

Nr. și data contractului de închiriere

 

 

 

 

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Decretului-lege nr. 61/1990 și Legii nr. 76/1994

 

 

 

 

1.

 

 

 

22815/

28.07.2017

 

 

 

VARGA LASZLO

Str.

Moldovei, nr. 10, bl. 52, sc. C, et. 3, ap. 53, M VI,

Su - 40,75 mp - 2 cameră

 

 

16354 a/

13.09.1999

 

 

 

1974

 

 

 

10.662 lei

 

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 4/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§  Procesul - Verbal nr. 4 din data de 18.09.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1330/09.05.2017;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - Verbal nr. 4 din data de 18.09.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei unui număr de 163 contracte de închiriere până la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din procesul - verbal.

Art. 3 Se aprobă repartiția unui număr de 32 de locuințe disponibile din recuperări, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din procesul - verbal.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                           

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

                    

Nr.   378

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2017

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 3 din data de 21.09.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1331/09.05.2017;

§ Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 21.09.2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei unui număr de 10 contracte de închiriere până la data de 30.06.2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din procesul verbal.

Art. 3 Se aprobă repartizarea a două locuințe sociale din recuperări, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din procesul verbal.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

      

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea                        

Nr.   379

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion 

                                                               

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor aferente investiției: „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc investiția: „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”;

§ Prevederile art. 858 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 3, alin. 4 și art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1, alin. 2, lit. “b” și art. 24, alin. 1, lit. “b” și alin. 2 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 3, lit. “c” din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

§ Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 27798 din data de 30.09.2016;

§ Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 11079 din data de 06.05.2014;

§ Prevederile H.C.L. nr. 43/28.02.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul “Extinderea rețelei de canalizare menajeră pe străzile Crișan, Morilor și Iazului din Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile HC.L. nr. 201/30.07.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” și art. 120 , alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc investiția „Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile” cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și transmiterea ca bunuri de retur către S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”, în baza unui Proces – verbal ca act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se actualizează în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartiment Evidență Patrimoniu,  S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița” și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Honorius Moțoc                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                          

Nr.   380

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

 

            CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 380/27.09.2017

 

Datele de identificare a bunurilor  ce  completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște și concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

 

Poziție înreg.

 

 

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3601

 1.8.12.

Stație de pompare ape uzate SPAU – strada Crisan

Stație SPAU: un bazin cilindric din beton cu două guri de vizitare, un sistem de automatizare, un tablou de comandă, 2 electropompe sumersibile, un ventilator de extragere noxe; împrejmuire gard metalic plasă sârmă pe țevi, 20 metri liniari; Amplasament: Teren aferent Strada Crișan, categoria de folosință DR - drum, carte funciară - 83632, număr cadastral - 83632;

2016

182.424,29

Domeniul public al Municipiului Târgoviște;

Legea nr. 213/1998

Proces verbal de recepție nr. 27798/30.09.2016

3602

1.8.7.

Rețea canalizare strada Crișan

Conductă PVC- KG, SN4, De 250 mm, lungime 154 metri cu 12 cămine + extindere 50,5 metri cu 4 cămine; Amplasament: Teren aferent Strada Crișan, categoria de folosință DR - drum, carte funciară - 83632, număr cadastral 83632;

2014

229.123,84

Domeniul public al Municipiului Târgoviște;

Legea nr. 213/1998;

Proces verbal de recepție nr. 11079/06.05.2014

 

3603

1.8.7.

Rețea canalizare strada Morilor

Conductă PVC- KG, SN4, De 250 mm, lungime 186 metri,  11 cămine; amplasament: Teren aferent strada Morilor, categoria de folosință DR -drum, carte funciară nr. 83652 număr cadastral 83652

2014

208.396,26

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998; Proces verbal de recepție nr. 11079/06.05.2014

 

3604

1.8.7.

Rețea canalizare strada Iazului

Conductă PVC- KG, SN4, De 250 mm, lungime 168 metri,  13 cămine; amplasament: Teren aferent strada Iazului, categoria de folosință DR -drum

2014

188.229,10

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998; Proces verbal de recepție nr. 11079/06.05.2014

 

                                                                                 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova a bunurilor situate în strada Lt. Pârvan Popescu, nr. 12 și transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto a bunurilor situate în strada General Ion Emanoil Florescu, nr. 18

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova a bunurilor situate în strada Lt. Pârvan Popescu, nr. 12 și transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto a bunurilor situate în strada General Ion Emanoil Florescu, nr. 18;

§ Prevederile art. 112, alin. 2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 867 - 870 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Decizia nr. 1126/23.08.2017 a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița;

§ Prevederile H.C.L. nr. 109/29.05.2002 privind darea în administrare a terenurilor și clădirilor proprietate publică a municipiului Târgoviște către unitățile de învățământ preuniversitar în care acestea își desfășoară activitatea;

§ Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2017 privind aprobarea rețelei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2017 - 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» și art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto în administrarea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova a bunurilor proprietate publică a Municipiului Târgoviște situate în strada Lt. Pârvan Popescu nr. 12, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă transmiterea în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto a bunurilor proprietatea Municipiului Târgoviște situate în strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Școala Gimnazială Vasile Cârlova și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

              

       

Nr.   381

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 381/27.09.2017

 

Datele de identificare a bunurilor proprietate publică a Municipiului Târgoviște ce se transmit din administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto în administrarea Școlii gimnaziale Vasile Cârlova

 

Nr. inv.

 

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

-lei-

(reevaluare 2017)

Situația juridică actuală

 

0

1

2

3

4

5

6

100506

1.5.3

Magazie uz gospodăresc

Strada Lt. Pârvan Popescu nr. 12; construcție tip P+1E;

suprafața construită = 66 mp; suprafața desfășurată = 132 mp;

1977

11.607,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

1000762

1.6.2

Spațiu de învațământ

Strada Lt. Pârvan Popescu nr. 12; clădire tip S+P+1E; suprafața construită = 377 mp; suprafața desfășurată = 930 mp;

1886

367.987,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

1001176

1.6.6

Cabină poartă

Strada Lt. Pârvan Popescu nr. 12; construcție tip P; suprafața = 12 mp;

1977

2.110,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

1001177

1.6.1.1.

Grup sanitar

Strada Lt. Pârvan Popescu nr. 12;

suprafața = 30 mp;

1991

7.254,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

7000748

 

Teren sediu

Strada Lt. Pârvan Popescu nr. 12; cvartal 68; parcela 16;

suprafața = 1336 mp;

1999

391.582

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                     prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

 Anexa nr. 2 la HCL nr. 381/27.09.2017

 

Datele de identificare a bunurilor proprietate a Municipiului Târgoviște ce se transmit în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto

Nr. inv.

 

Codul de clasific.

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

-lei-

(reevaluare 2017)

Situația juridică actuală

 

0

1

2

3

4

5

6

1000759

1.6.2

Clădire liceu

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18; clădire tip S+P+3E; suprafața construită = 724 mp; suprafața desfășurată = 3198 mp

1974

1.406.000,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

1001167

1.6.1

Clădire cămin

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18; clădire tip S+P+3E; suprafața construită = 713 mp; suprafața desfășurată = 3023 mp

1974

1.196.156,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

1001168

1.6.2

Clădire cantină

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18; clădire tip S+P; suprafața construită = 592 mp și subsol 153 mp; suprafața desfășurată = 745 mp

1974

327.539,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

1001169

1.6.2

Clădire sală sport

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18; clădire tip P; compusă din sală sport 575 mp și vestiar 145 mp, suprafața totală = 720 mp

1974

284.893,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

1001170

1.6.2

Clădire ateliere

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18; clădire tip P; compusă din atelier 258 mp, atelier 1068 mp și atelier 107 mp, suprafața totală = 1433 mp

1974

567.017,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

1001171

1.6.6

Clădire casă poartă

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18; clădire tip P; suprafața = 10 mp

1974

1.759,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

 

1001173

1.5.8

Pivniță

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18; suprafața = 70 mp;

1976

6.155,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

701642

7

Spațiu verde

Strada General Ion Emanoil Florescu nr. 18, suprafața = 10.144 mp

2016

458.945,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

7000744

7

Teren

Strada general Ion Emanoil Florescu nr. 18; teren categoria de folosință CC-Curți-construcții, suprafața totală = 22.478 mp, compusă din suprafața de 18.986 mp număr cadastral 80087 carte funciară 80087 și suprafața de 3492 mp număr cadastral 80088 carte funciară 80088

1999

3.952.805,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011

102416

1.6.5

Construcție pentru centrală termică proprie

Strada General Ion Emanoil Florescu nr.18; construcție container prefabricat, suprafața =24 mp

2014

77.381,00

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea educației naționale nr.1/2011; HCL nr. 64/13.02.2017

200701

2.1.17.7

Centrală termică proprie

Centrală termică amplasată exterior în constructie termică container prefabricat, compusa din instalații și echipamente: - cazan otel PU 300 kw - 2 buc ; vas de expansiune 300 litri - 1 buc ; vas expansiune 24 litri - 1 buc ; arzator pt combustibil gazos PT=14, 5-520 kw – 2 buc; pompa recirculare apa cazan Q = 4,1MC/H, H = 6 MCA – 2 buc; pompa dubla recirculare instalatie  incalzire Q = 11, BMC/H, H = 6,0MCA – 1 buc; pompa recirculare  instalatie  incalzire Q = 7,8MC/H, H = 5MCA - 1buc; pompa recirculare agent primar boiler Q = 2,9MC/H, H = 3,8 MCA -1buc; boiler cu serpentina si rezistenta 300 litri - 1 buc; cos de fum inox - 2 buc ;  regulator  climatic  cu sonda  ambient - 1 buc

2014

238.871,35

Domeniul privat al Municipiului Târgoviște; HCL 258/30.09.2014HCL 289/26.11.2014

 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Honorius Moțoc                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Târgoviștei a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviște, în suprafață de 97 mp, situat în Calea Domnească nr. 95 A

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Târgoviștei a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviște, în suprafață de 97 mp, situat în Calea Domnească nr. 95 A;

§ Adresa Arhiepiscopiei Târgoviștei nr. 1029/27.03.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 9071 bis/27.03.2017;

§ Prevederile art. 866 și 874, alin. 1 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§ Prevederile H.C.L. nr. 181/29.07.2016 privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI a unui bun imobil,  situat în str. Calea Domnească, nr. 95 A;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» și art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea și actualizarea datelor pentru imobilele înscrise la pozițiile: - 2443 - teren Calea Domnească nr. 93, fosta Piață 7 Noiembrie, 3155 - teren Calea Domnească nr. 95 A - Piața 7 Noiembrie - din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște după cum urmează:

-       la poziția 2443, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Calea Domnească nr. 95 A”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria CC - Curți Construcții”, cvartal 16, parcela 20, suprafața - 97 m2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins „28.431”;

-       la poziția 3155, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Calea Domnească”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Categoria CC - Curți Construcții”, cvartal 16, parcela 21, suprafața - 243 m2”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins „71.223” .

Art. 2 Se aprobă darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Târgoviștei, pentru Parohia “Sf. Gheorghe”, a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviște, în suprafață de 97 m2, cu următoarele date de identificare:

§  Denumire:             Teren Calea Domnească, nr. 95 A

§  Adresa:                 Calea Domnească nr. 95 A

§  Elemente de identificare: Categoria CC - Curți Construcții, cvartal 16, parcela 20, suprafața - 97 m2;

§  Număr inventar:    70001396

§  Valoare:                28.431 lei.

Art. 3 Darea în folosință gratuită a bunului se acordă pentru o perioadă de 20 (douăzeci) ani, urmând a se încheia în acest sens un contract de comodat.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Arhiepiscopia Târgoviștei și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Honorius Moțoc                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

                      

Nr.   382

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                      

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 861, 863 lit. e din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 156/ 29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Târgoviște, aprobat conform HCL nr. 157/2014,  se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

                      

 

Nr.   383

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                               

                                                          

Anexa nr. 1 la HCL nr. 383/27.09.2017

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște

 a unor bunuri imobile

 

 

Nr. crt.

 

 

Nr. inventar

Denumirea

bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

-lei-

1.       

70000851

Teren din De 47 - Tarla 6

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 59; parcela 2;

suprafața = 4068.00 mp

1999

1.192.331

2.       

70000930

Teren Strada Gării nr. 3

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 54;

suprafața = 79.00 mp;

 

1999

23.155

3.       

7007589

Teren Strada Gării nr. 3

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 50;

suprafața = 93.00 mp

 

1999

27.258

4.       

7007590

Teren Strada Gării nr. 3

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 51;

suprafața = 199.00 mp

 

1999

58.327

5.       

701544

Teren Strada AI Cuza nr. 12 - Ordinul Arhitectilor

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 71, parcela 11/1; suprafața = 234mp

 

1999

68.585

6.       

70001381

Teren Calea Ialomiței

Categoria HC - Canale;

cvartal 135; parcela 38;

suprafața = 302.00 mp

 

1999

20.654

7.       

7007593

Teren Strada Gării nr. 5

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 48;

suprafața = 525.00 mp

 

1999

153.877

8.       

70001373

Teren Strada Nicolae Bălcescu

Categoria P - Pășuni ;

cvartal 1; parcela 29;

suprafața = 546.00 mp

 

1999

37.341

9.       

70001344

Teren Strada Valul Cetății

Categoria CU - Curți;

cvartal 31/94; parcela 112; suprafața = 555.00 mp

 

1999

162.670

10.   

7007591

Teren Strada Gării nr. 5

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 49 ;

suprafața = 774.00 mp

 

2007

226.859

11.   

70001236

Teren Strada Gimnaziului - Calea Ialomiței

Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 130; parcela 49;

suprafața = 796.00 mp;

 

1999

54.438

12.   

701554

Teren Strada Tudor Vladimirescu nr. 1A - Direcția Muncii și Protecției Sociale

Curți construcții; cvartal 31, parcela 132, aferent Direcția Muncii și Protecției Sociale, suprafața = 1.000 mp

 

1999

208.343

13.   

70001375

Teren Strada Valul Cetății

Categoria P - Pășuni ; cvartal 1; parcela 42;

suprafața = 1012.00 mp

 

1999

177.970

14.   

701542

Teren zona Stație epurare Târgoviște sud

Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 272; parcela 1/4; suprafața = 1598 mp

 

1999

70.256

15.   

70001367

Teren din DE 67-Tarla 6 (Iazul Morilor)

Categoria N - Teren neproductiv; cvartal 61/6; parcela 19; suprafața = 1950.00 mp

 

1999

85.732

16.   

70001238

Teren Calea Ialomiței - zona Baza Agrement

Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 145; parcela 11;

suprafața = 4875.00 mp;

 

1999

333.401

17.   

70001382

Teren Calea Ialomiței - Iazul Morii

Categoria HC - Canale;

cvartal 227; parcela 43;

suprafața = 5389.00 mp

 

1999

368.554

18.   

70001353

Teren zona Baza Agrement- Râul Ialomița

Categoria CU - Curți;

cvartal 145; parcela 10;

suprafața = 7382.00 mp

 

1999

504.855

19.   

70000999

Teren situat la nord- vest de Râul Ialomița

Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 3; parcela 11;

 suprafața = 7525.00 mp;

 

1999

330.837

20.   

7001196

Teren Direcția Generală a Vămilor

Șoseaua Găești;

suprafața = 20.000 mp

 

2000

1.367.800

21.   

701547

Teren adiacent Stație Apă Priseaca

Categoria P - Pășuni ;

cvartal 271; parcela 1/2; suprafața = 28132 mp

 

1999

1.099.399

22.   

701166

Teren - Groapa Gunoi Oraș

Comuna Aninoasa, sat Viforâta, suprafața = 100.000 mp

 

1999

1.692.164

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  prof. Honorius Moțoc                                                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                                     

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară a lunii septembrie 2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 2698 Teren aferent Strada Cetatea Albă, 2732 Teren aferent Strada Cetății, 2735 Teren aferent Strada Cloșca, 2736 Teren aferent Strada Cocorilor, 2752 Teren aferent Strada Ecoului, 2759 Teren aferent Strada George Coșbuc, 2761 Teren aferent Strada Gheorghe Petrașcu, 2782 Teren aferent Strada Ion Heliade Rădulescu , 2786 Teren aferent Strada Justiției, 2799 Teren aferent Strada Mihai Eminescu, 2810 Teren aferent Strada Nicolae Filipescu, 2832 Teren aferent Strada Radu cel Mare, 2837 Teren aferent Strada Serelor, 2842 Teren aferent Strada Soroca, 2849 Teren aferent Strada Teilor, 2875 Teren aferent Strada căpitan Andreescu Ion, 2894 Teren aferent Strada maior Brezișeanu Eugen, 2913 Teren aferent Strada Șerban Greceanu, 395 Drum de exploatare DE 376/9 (Strada Crizantemei), corespunzătoare poziției 1804 din HG nr.543/2011, 1885 Clădire – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Târgoviște, corespunzătoare poziției 691 din HG nr. 1350/2001, 1886 Teren – Grădinița cu program prelungit nr. 15 Târgoviște, corespunzătoare poziției 671 din HG nr. 1350/2001, 642 Lac Chindia -Parc Chindia, corespunzătoare poziției 483 din HG nr. 1350/2001, 647 Chioșc fanfară - Parc Chindia,  650 Teren - Parc Chindia, corespunzătoare poziției 482 din HG nr. 1350/2001, 1897 Clădire nr. 2 cu etaj-Grădinița Raza de Soare Târgoviște, corespunzătoare poziției 836 din HG nr. 1350/2001, 1899 Clădire grădiniță-Grădinița Raza de Soare Târgoviște, corespunzătoare poziției 714 din HG nr. 1350/2001 și 2929 Clădire Creșa nr. 8 Târgoviște – Prichindel, 1758 Clădire Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat și 1759 Teren aferent Clădire Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat, 1959 Clădire liceu - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu ce corespunde poziției 797 din HG nr. 1350/2001, 1960 Clădire cămin - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu ce corespunde poziției 769 din HG nr. 1350/2001, 1961 Clădire cantină - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu ce corespunde poziției 770 din HG nr. 1350/2001, 1962 Clădire sala sport - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu ce corespunde poziției 773 din HG nr. 1350/2001, 1963 Clădire ateliere - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu ce corespunde poziției 774 din HG nr. 1350/2001, 1964 Clădire casă poartă - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu ce corespunde poziției 775 din HG nr. 1350/2001, 1966 Teren - Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu ce corespunde poziției 784 din HG nr. 1350/2001, 3133 Construcție pentru centrală termică proprie Liceul Tehnologic Nicolae Mihăescu, înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 2698, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4102 mp; Carte Funciară nr. 83739, număr cadastral  83739 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 721.377 “,

- la poziția 2732, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4260 mp; Carte Funciară nr. 83642, număr cadastral  83642” iar coloana 5  va avea următorul cuprins: “1.248.605”

- la poziția 2735, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1482 mp; Carte Funciară nr.  83625, număr cadastral  83625 ” iar coloana 5  va avea următorul cuprins: “ 260.623 ”,

- la poziția 2736, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 833 mp;  Carte Funciară nr. 83624 număr cadastral 83624 ” iar coloana 5  va avea următorul cuprins: “146.491”

- la poziția 2752, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1974 mp; Carte Funciară nr. 83731număr cadastral 83731 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 578.580 “,

- la poziția 2759, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum, format din Lotul 1 în suprafață de 824 mp Carte Funciară nr. 83813 număr cadastral  83813 și Lotul 2 în suprafață de 332 mp Carte Funciară nr. 83829 număr cadastral  83829; suprafața totală = 1156 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “338.823 “,

- la poziția 2761, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 932 mp; Carte Funciară nr. 83643 număr cadastral 83643 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “273.169 “,

- la poziția 2782, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 1303 mp Carte Funciară nr. 83811 număr cadastral  83811 și Lotul 2 în suprafață de 3499 mp Carte Funciară nr. 83812 număr cadastral 83812; suprafața totală = 4802  mp; “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.407.466 “,

- la poziția 2786, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 11.088 mp; Carte Funciară nr. 83825 număr cadastral 83825 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “3.249.892 “,

- la poziția 2799, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2218 mp; Carte funciară nr. 83744, număr cadastral 83744 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 650.095 “,

- la poziția 2810, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lot 1 suprafața de 2441 mp Carte Funciară nr. 83810 număr cadastral  83810 și Lot 2 în suprafața de 7503 mp Carte Funciară nr. 83822 număr cadastral 83822; suprafața totală = 9944 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “2.914.586 “,

- la poziția 2832, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 5782 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.694.704 “,

- la poziția 2837, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3247 mp ;  Carte Funciară nr. 83831 număr cadastral  83831 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “222.062 “,

- la poziția 2842, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din suprafața de 1656 mp, Carte Funciară nr. 83633, număr cadastral  83633 și suprafața de 1445 mp; suprafața totală = 3.101 mp“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “545.342 “,

- la poziția 2849, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum, format din Lotul 1 în suprafață de 5328 mp Carte Funciară nr. 83649 număr cadastral  83649 și Lotul 2 în suprafață de 5540 mp Carte Funciară nr. 83771 număr cadastral  83771; suprafața totală = 10868 mp ;  “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 743.262.649 “,

- la poziția 2875, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 9208 mp; Carte Funciară nr. 83824 număr cadastral  83824 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins:  “ 2.698.865 “,

- la poziția 2894, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 2159 mp Carte Funciară nr. 83828 număr cadastral 83828, Lotul 2 în suprafață de 2938 mp Carte Funciară nr. 83820 număr cadastral 83820 și Lotul 3 în suprafață de 5319 mp Carte Funciară nr. 83823 număr cadastral 83823; suprafața totală = 10.416  mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “3.052.929 “,

- la poziția 2913, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1507 mp;  Carte Funciară nr. 83752 număr cadastral 83752 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “441.701 “,

- la poziția 395, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1858 mp ” iar coloana 5  va avea următorul cuprins: “ 81.686 ”

- la poziția 1885, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 10; construcție tip S+P+1E; suprafața construită  = 936 mp; suprafața desfăsurată = 2758 mp, Carte Funciară nr. 82505, număr cadastral 82505”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.455.065 lei“;

- la poziția 1886, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada George Cair nr. 10; suprafața = 4922 mp, Carte Funciară nr. 82505, număr cadastral 82505”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.471.362 lei“

- la poziția 642, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Parc Chindia; Categoria de folosința HB - lacuri ; cvartal 6, parcela 45, suprafața = 25.763 mp, inclus în Cartea Funciară nr. 83740, număr cadastral 83740”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “965 lei“

- la poziția 647, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Domneasca; suprafața = 44 mp, Carte Funciară nr. 83740, număr cadastral 83740”,

- la poziția 650, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Calea Domneasca; categoria CC – curți construcții; cvartalul 6, parcela 45; suprafața = 140.890.00 mp, Carte Funciară nr. 83740, număr cadastral 83740”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “21.133.500 lei“

- la poziția 1897, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E+Subsol tehnic = 150 mp; suprafața construită = 370 mp; suprafața desfășurată = 740 mp, Carte funciară 83552 număr cadastral 83552 ”;

- la poziția 1899, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E+Subsol tehnic = 390 mp; suprafața construită = 1115 mp; suprafața desfășurată = 2141 mp, Carte funciară 83552 număr cadastral 83552 ”;

- la poziția 2929, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada profesor Alexandru Vasilescu nr. 3; construcție din cărămidă P+1E+Subsol tehnic = 46 mp; suprafața construită = 188 mp; suprafața construită desfășurată =  376 mp; Carte funciară 83553 număr cadastral 83553”;

- la poziția 1758, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Clădire Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat “, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Revoluției nr. 2; clădire din cărămidă S+P+1E, învelitoare țiglă; suprafața construită = 275 mp; suprafața desfășurată = 729 m, Carte funciară nr. 83768 număr cadastral 83768”;

- la poziția 1759, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Revoluției nr. 2; categoria de folosință - curți construcții; vecinătăți: Nord – teren municipiu, Sud – teren municipiu, Est – Strada Revoluției, Vest – teren municipiu, Carte funciară nr. 83768 număr cadastral 83768; suprafața = 323 mp”;

- la poziția 1959, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr. 18; clădire tip S+P+3E; suprafața construită = 724 mp; suprafața desfășurată = 3198 mp, Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087;

- la poziția 1960, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr. 18; clădire tip S+P+3E; suprafața construită = 713 mp; suprafața desfășurată = 3023 mp, Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087”;

- la poziția 1961, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr. 18; clădire tip S+P; suprafața construită = 592 mp și subsol 153 mp; suprafața desfășurată = 745 mp, Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087”;

- la poziția 1962, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr. 18; clădire tip P; compusă din sală sport 575 mp și vestiar 145 mp, suprafața totală = 720 mp, Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087”;

- la poziția 1963, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr. 18; clădire tip P; compusă din atelier 258 mp, atelier 1068 mp și atelier 107 mp, suprafața totală = 1433 mp, Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087”;

- la poziția 1964, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr. 18; clădire tip P; suprafața = 10 mp, Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087”;

- la poziția 1966, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr. 18; teren categoria de folosință CC–Curți-construcții, suprafața totală = 22.478 mp, compusă din suprafața de 18.986 mp, Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087și suprafața de 3492 mp, Carte funciară nr. 80088, număr cadastral 80088”;

- la poziția 3133, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada general IE Florescu nr.18; construcție container prefabricat, suprafața = 24 mp, Carte funciară nr. 80087, număr cadastral 80087”.

 

Art. 2 Se aprobă includerea unor bunuri în domeniul public și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        prof. Honorius Moțoc                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

                       

Nr.   384

Tgv. 27.09.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

 

                                                                      

Anexă la Hotărârea nr. 384/27.09.2017

           

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

 

Poz. inreg

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente

de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3605

 

 

Teren din

De 47 - Tarla 6

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 59; parcela 2;

suprafața = 4068.00 mp

1999

1.192.331

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998;

 

3606

 

Teren Strada Gării nr. 3

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 54;

suprafața = 79.00 mp;

 

 

 

1999

 

23.155

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998;

 

3607

 

Teren Strada Gării nr. 3

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 50;

suprafața = 93.00 mp

 

 

 

1999

 

27.258

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998;

 

3608

 

Teren Strada Gării nr. 3

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 51;

suprafața = 199.00 mp

 

 

 

1999

 

58.327

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

3609

 

Teren Strada AI Cuza nr. 12 - Ordinul Arhitectilor

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 71, parcela 11/1;

suprafața = 234mp

 

 

 

1999

 

68.585

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

3610

 

Teren Calea Ialomiței

Categoria HC - Canale; cvartal 135; parcela 38;

suprafața = 302.00 mp

 

 

 

1999

 

20.654

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3611

 

Teren Strada Gării nr. 5

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 48;

suprafața = 525.00 mp

 

1999

153.877

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

3612

 

Teren Strada Nicolae Bălcescu

Categoria P - Pășuni ; cvartal 1; parcela 29; suprafața = 546.00 mp

 

 

 

1999

 

37.341

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

3613

 

Teren Strada Valul Cetății

Categoria CU - Curți; cvartal 31/94;

parcela 112;

suprafața = 555.00 mp

 

 

 

1999

 

162.670

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3614

 

Teren Strada Gării nr. 5

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 97; parcela 49 ; suprafața = 774.00 mp

 

 

 

2007

 

226.859

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

3615

 

Teren Strada Gimnaziului - Calea Ialomiței

Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 130; parcela 49;

suprafața = 796.00 mp;

 

 

 

1999

 

54.438

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

3616

 

Teren Strada Tudor Vladimirescu nr. 1A - Direcția Muncii și Protecției Sociale

Curți construcții; cvartal 31, parcela 132, aferent Direcția Muncii și Protecției Sociale,

suprafața = 1.000 mp

 

 

 

 

1999

 

208.343

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3617

 

Teren Strada Valul Cetății

Categoria P - Pășuni ; cvartal 1; parcela 42; suprafața = 1012.00 mp

 

1999

177.970

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3618

 

Teren zona Stație epurare Târgoviște sud

Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 272; parcela 1/4; suprafața = 1598 mp

 

1999

70.256

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

3619

 

Teren din DE 67-Tarla 6 (Iazul Morilor)

Categoria N - Teren neproductiv; cvartal 61/6; parcela 19; suprafața = 1950.00 mp

 

 

 

1999

 

85.732

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3620

 

Teren Calea Ialomiței - zona Baza Agrement

Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 145; parcela 11; suprafața = 4875.00 mp;

 

1999

333.401

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

3621

 

Teren Calea Ialomiței - Iazul Morii

Categoria HC - Canale; cvartal 227; parcela 43; suprafața = 5389.00 mp

 

 

 

1999

 

368.554