240. Hotarâre privind asocierea/parteneriatul dintre judetul Dâmbovita prin Consiliul  Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita, Camera Agricolă Judeteană Dâmbovita si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Târgului Săptămânal de promovare a produselor traditionale din judetul Dâmbovita

241. Hotarâre privind asocierea/parteneriatul dintre judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita, comuna Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării manifestărilor dedicate aniversării a 420 de ani de la urcarea pe tronul Tării Românesti a domnitorului Mihai Viteazul

242. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp A”

243. Hotarâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp C”

244. Hotarâre   privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic”

245. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Bloc E”

246. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 13 ,,Matei Basarab” Corp scoala, loc. Targoviste, Str. Mr. Spirescu, nr. 1, Jud. Dambovita”

247. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, Jud. Dambovita”

248. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”

249. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”

250. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 10 ,,Radu cel Mare” Corp scoala - Targoviste, Str. Radu cel Mare, nr. 12, jud. Dambovita”

251. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Liceul de Arte Bălasa Doamna, Târgoviste”

252. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj ‘’Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

253. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’, Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Parvan Popescu, nr. 94 , jud..Dambovita>>

254. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita nr. 14 Targoviste”

255. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit nr. 13 Targoviste”

256. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit nr. 16 Targoviste”

257. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 şi nr. 15 ”

258. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 ”

259. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”

260. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Şcoala cu clasele I-VIII Coresi”

261. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste

262. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste

263. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste

264. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste”

265. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”

266. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”

267. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu”

268. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu”

269. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11”

270. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11”

271. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 39 A, sc. A, B-dul Unirii, nr. 2”

272. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 39 A, sc. B, B-dul Unirii, nr. 2 ”

273. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A 1, str. Col. Nicolin Ion, nr. 1”

274. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr.1”

275. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul   „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A3, str. Lazarica Petrescu nr.3”

276. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A4, str. Lăzărică Petrescu, nr.5”

277. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2”

278. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Bloc ANL C3, str. Soroca, nr. 4”

279. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C 6 A, str. Hotin, nr.3”

280. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C 6 B, str. Hotin, nr. 3”

281. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul  „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01.str. C-tin Brancoveanu”

282. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B02, str. C-tin Brancoveanu”

283. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul  „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc D01.str. C-tin Brancoveanu”

284. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3”

285. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22”

286. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 1, sc. A şi B, str. Laminorului, nr. 16”

287. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului:

CAMIN CULTURAL MATEI VOIEVOD”

288. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 2, Bdul Unirii, nr. 6 - 8”

289. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Club Sportiv Municipal Str. Revolutiei nr. 8B”

290. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul   “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Club Sportiv Scolar Micro III”

291. Hotarâre privind aprobarea modificării şi completării anexei nr. 2 la HCL 250/26.09.2012 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA

292. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

293. Hotarâre privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

294. Hotarâre privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste - Direcţia Administraţie Publică Locală -Compartimentul Autoritate Tutelară

295. Hotarâre privind modificarea organigramei, a statului de functii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala

296. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

297. Hotarâre privind numirea unui manager interimar la Teatrul Municipal Târgovişte

298. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru refacere pridvor „Biserica Sfântul Nicolae Geartoglu” şi amenajare anexă multifuncţională în incinta bisericii

299. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5.000 euro Coralei PROMUSICA ”Gheorghe Dimancea”, în vederea participării la Cracovia Music Festival, ce se va desfăşura în perioada 3 - 7 octombrie 2013

300. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4000 lei Asociatiei SHORIN KARATE DO Dâmboviţa

301. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ P+M” în Municipiul Târgovişte, str. Bărătiei, nr. 8, beneficiari DRAGOMIR VALERIA şi DRAGOMIR VICTOR

302. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan si lotizare teren pentru construire locuinte” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca-Tarlaua 39, P550/20, P550/19, beneficiari BURU CHRISTIAN AUREL si CONDEA GABRIEL

303. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan si lotizare teren pentru construire locuinte” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca-Tarlaua 39, P550/17, P550/17/1, P550/18,  beneficiari IORDACHE MIHAI ALEXANDRU, PAVEL DRAGOŞ ANDREI, LOPĂTARU LAVINIA IOANA, LOPĂTARU MANOIL FLORIN, S.C. IORDANA S.R.L.

304. Hotarâre privind preluarea de către Municipiul Târgovişte a contribuţiei de 50%, în cuantum de 4.872.341 lei, datorată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice, pentru Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte” şi recuperarea acestei sume

305. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/28.02.2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte

306. Hotarâre privind aprobarea vânzării a două apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi

307. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 17.09.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

308. Hotarâre privind darea în administrare către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa pentru Serviciul Teritorial Anticorupţie Dâmboviţa a unui spaţiu în suprafaţă de 163 mp cotă parte din imobilul Clădire Şcoala nr. 12 Târgovişte

309. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, zona Hala Micro XI, adiacent Pieţei Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

310. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a 6 (şase) locuri de parcare amplasate pe un teren în suprafaţă de 75 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gen. Matei Vlădescu, adiacent nr. 9

311. Hotarâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

312. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei, în prelungirea proprietăţii de la nr. 17B, în vederea amenajării unei căi de acces

313. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, lângă Terasa Restaurant Milenium, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

314. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 219/23.08.2013 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân, în faţa băncii BANCPOST, în vederea amenajării unui spaţiu în care se va desfăsura activitate de prestări servicii

315. Hotarâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Libertăţii, nr. 3 - 5, în faţa blocului Cooperaţiei, în vederea amenajării unei terase pentru alimentaţie publică

316. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte a unui vestiar în suprafaţă de 104 mp situat la nivelul inferior al Tribunei I a Stadionului Municipal „Eugen Popescu”

317. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. PAVCOM S.A.

 

                                                     

HOTĂRÂRE

privind asocierea/parteneriatul dintre judetul Dâmbovita prin Consiliul  Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita, Camera Agricolă Judeteană Dâmbovita si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Târgului Săptămânal de promovare a produselor traditionale din judetul Dâmbovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Directia Administratie Publică Locală       privind asocierea/parteneriatul dintre judetul Dâmbovita prin Consiliul  Judetean Dâmbovita, Camera Agricolă Judeteană Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Târgului Săptămânal de promovare a produselor traditionale din judetul Dâmbovita;

§ Prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piată în unele zone publice, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 7, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea/parteneriatul dintre judetul Dâmbovita prin Consiliul  Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita, Camera Agricolă Judeteană Dâmbovita si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Târgului Săptămânal de promovare a produselor traditionale din judetul Dâmbovita, conform anexei care face parte in prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceste primarul, jr. Gabriel Florin Boriga să semneze în numele si pe seama municipiului Târgoviste acordul de asociere/parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economică, Directia de Salubritate, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita, Camera Agricolă Judeteană Dâmbovita şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   240

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea/parteneriatul dintre judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita, comuna Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării manifestărilor dedicate aniversării a 420 de ani de la urcarea pe tronul Tării Românesti a domnitorului Mihai Viteazul

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având in vedere:

§ Adresa Primarului comunei Aninoasa, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviste cu nr. 22169 din 10.09.2013;

§ Prevederile art. 36, alin. 7, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea/parteneriatul dintre judetul Dâmbovita prin Consiliul  Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita, comuna Aninoasa prin Consiliul Local Aninoasa si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării manifestărilor dedicate aniversării a 420 de ani de la urcarea pe tronul Tării Românesti a domnitorului Mihai Viteazul.

Art. 2 Se aprobă un sprijin financiar de 20.000 lei pentru organizarea manifestărilor, ce va fi asigurat de la capitolul 67.02 Cultură, recreere, religie, titlul 20 Bunuri si servicii.

Art. 3 Se împuterniceste primarul, jr. Gabriel Florin Boriga să semneze în numele si pe seama municipiului Târgoviste acordul de asociere/parteneriat.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economică, Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   241

   Tgv. 19.09.2013

  

 

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul     “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp A”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp A”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp A”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-Centrala  va fi amplasata in incinta Primariei Municipiului Targoviste – Corp A, intr-o incapere amenajata la demisolul cladirii, unde urmeaza sa fie montate cazanele, boilerul, echipamentele si instalatiile acestora.

-Centrala termica va fi echipata cu trei cazane murale, de perete, in care va fi preparat agentul termic – apa calda.

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul unui schimbator de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 150 litri si puterea termica instalata P = 35 kW

-  Cazanele vor avea puterea termica nominala P = 3x115kW = 345kW

-  Puterea termica utila = 3x107kW = 321 kW

             INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

          - Valoare investitie:   334.620,00  lei, din care

          - Valoare C+M      :    166.190,00  lei

Art. 3 Directia Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de executie a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

               

   Nr.   242

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp C”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp C”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Corp C”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-Centrala  va fi amplasata În incinta Primariei Municipiului Targoviste – Corp C, intr-o incapere amenajata la parterul cladirii, unde urmeaza sa fie montate cazanele, boilerul, echipamentele si instalatiile acestora.

-Centrala termica va fi echipata cu doua cazane murale, de perete, in care va fi preparat agentul termic – apa calda

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul unui schimbator de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 150 litri si puterea termica instalata P = 35 kW

-  Cazanele vor avea puterea termica nominala P = 2x90kW = 180kW

-  Puterea termica utila = 2x84kW = 168 kW

             INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

       - Valoare investitie:   172.820,00  lei, din care

       - Valoare C+M      :      80.480,00  lei

Art. 3  Directia Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de executie a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   243

   Tgv. 19.09.2013

 

                                                                  

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul     “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Punct Termic”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  va fi amplasata in incinta Primariei Municipiului Targoviste – Impozite si Taxe – Punct Termic, intr-o incapere special amenajata in interiorul cladirii.

-  Obiectivul va fi echipat cu o centrala termica murala de perete in care va fi preparat atat agentul termic, cat si apa calda pentru consumul menajer.

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul unui schimbator de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 100 litri

-  Centrala termica va  avea puterea termica nominala P = 45kW

-  Puterea termica utila = 39.80kW

             INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

              - Valoare investitie:   99.140,00  lei, din care

              - Valoare C+M      :    54.330,00  lei

Art. 3  Directia Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de executie a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispozitii contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   244

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Bloc E”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Bloc E”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Primaria Municipiului Targoviste – Impozite şi Taxe - Bloc E”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-Centrala  va fi amplasata in incinta Primariei Municipiului Targoviste – Impozite si Taxe – Bloc E, intr-o incapere special amenajata in interiorul cladirii.

-                  Obiectivul va fi echipat cu o centrala termica murala de perete in care va fi preparat atat agentul termic, cat si apa calda pentru consumul menajer.

-                  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

-                  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul unui schimbator de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 150 litri

-                  Centrala termica va  avea puterea termica nominala P = 45kW = Puterea termica utila = 39.80kW

                          INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

              - Valoare investitie:   93.410,00  lei, din care

   - Valoare C+M      :   48.860,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                                         

   Nr.   245

   Tgv. 19.09.2013

 

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 13 ,,Matei Basarab” Corp scoala, loc. Targoviste, Str. Mr. Spirescu, nr. 1, Jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 13 ,,Matei Basarab” Corp scoala, loc. Targoviste, Str. Mr. Spirescu, nr. 1, jud. Dambovita”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 13 ,,Matei Basarab” Corp scoala, loc. Targoviste, Str. Mr. Spirescu, nr. 1, jud. Dambovita”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Se va construi camera tehnica P si utilitati aferente.

Adresa: Targoviste, Str. Mr. Spirescu, nr. 1, Jud. Dambovita 

Centrala termica va fi amplasata intr-o constructie noua, camera tehnica P ce respecta legislatia si prescriptile normativelor in vigoare. Centrala termica va asigura  agentul termic apa calda 90/70 gr.C pentru instalatia de incalzire si pentru preparare apa calda de consum.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   462 267,00 lei, din care

           - Valoare C+M      :    333 663,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   246

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, Jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, jud. Dambovita”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, jud. Dambovita”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Se va construi camera tehnica P si utilitati aferente.

Adresa: Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, Jud. Dambovita 

Centrala termica va fi amplasata intr-o constructie noua, camera tehnica P ce respecta legislatia si prescriptile normativelor in vigoare. Centrala termica va asigura  agentul termic apa calda 90/70 gr.C pentru instalatia de incalzire si pentru preparare apa calda de consum.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   325 810  lei, din care

           - Valoare C+M      :    191 605 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                           

   Nr.   247

   Tgv. 19.09.2013

 

  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste,

Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Se va construi camera tehnica P si utilitati aferente.

Adresa: , loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”.

Centrala termica va fi amplasata intr-o constructie noua, camera tehnica  P ce respecta legislatia si prescriptile normativelor in vigoare.Centrala termica va asigura  agentul termic apa calda 90/70 gr.C pentru instalatia de incalzire si pentru preparare apa calda de consum.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   186 215,00  lei, din care

           - Valoare C+M          :  89 380,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                           

   Nr.   248

   Tgv. 19.09.2013

  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste,

Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea  

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Se va construi camera tehnica P si utilitati aferente.

Adresa: Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, Jud.Dambovita 

Centrala termica va fi amplasata intr-o constructie noua, camera tehnica P ce respecta legislatia si prescriptile normativelor in vigoare. Centrala termica va asigura  agentul termic apa calda 90/70 gr.C pentru instalatia de incalzire si pentru preparare apa calda de consum.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   333 830,00  lei, din care

           - Valoare C+M      :    233 271,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   249

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 10 ,,Radu cel Mare” Corp scoala - Targoviste,

Str. Radu cel Mare, nr. 12, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 10 ,,Radu cel Mare” Corp scoala- Targoviste, Str. Radu cel Mare, nr. 12, jud. Dambovita”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 10 ,,Radu cel Mare” Corp scoala - Targoviste, Str. Radu cel Mare, nr. 12, jud. Dambovita”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Se va construi camera tehnica P si utilitati aferente.

Adresa: Targoviste, Str. Radu cel Mare, nr. 12, Jud. Dambovita 

Centrala termica va fi amplasata intr-o constructie noua, camera tehnica  P ce respecta legislatia si prescriptile normativelor in vigoare. Centrala termica va asigura agentul termic apa calda 90/70 gr.C pentru instalatia de incalzire si pentru preparare apa calda de consum.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   470 551,00  lei, din care

           - Valoare C+M      :   344 053,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   250

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Liceul de Arte Bălasa Doamna, Târgoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Liceul de Arte Bălasa Doamna, Târgoviste”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Liceul de Arte Bălașa Doamna, Târgoviște”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  termica va fi amplasata intr-o incapere separata, in incinta liceului.

Centrala va fi dotata cu  doua cazane de otel, avand  PU=300Kw

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui boiler de 300 litri.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

 

             - Valoare investitie:   555.072,00  lei, din care

              -Valoare C+M      :    441.727,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   251

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj

’Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj ‘’Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj ‘’Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

 

Centrala  termica va fi amplasata intr-o incapere separata, in incinta grupului școlar.

Centrala va fi dotata cu  doua cazane de otel, avand  PU=300Kw

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui boiler de 300 litri.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

 

 -    -Valoare investitie:   592.238,00  lei, din care

   -Valoare C+M      :    462.494,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

 

           Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   252

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’, Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Parvan Popescu, nr. 94 , jud..Dambovita>>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’, Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Parvan Popescu, nr. 94 , jud..Dambovita>>

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Liceul Teoretic ,,Petru Cercel’’, Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste,Str. Parvan Popescu, nr.94, Jud.Dambovita 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Se va construi camera tehnica P si utilitati aferente.

Adresa : Targoviste, Str. Parvan Popescu, nr.94, Jud.Dambovita 

Centrala termica va fi amplasata intr.-o constructie noua, camera tehnica  P ce respecta legislatia si prescriptile normativelor in vigoare. Centrala termica va asigura  agentul termic apa calda 90/70 gr. C pentru instalatia de incalzire si pentru preparare apa calda de consum.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   225 404,00  lei, din care

           - Valoare C+M      :   120 665 ,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   253

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita nr. 14 Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita nr. 14 Targoviste”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita nr. 14 Targoviste”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala termica va fi amplasata intr-un container prefabricat cu dimensiunile interioare 3x3 m iar Hu min=2.4 m amplasat langa cladire. Acesta va fi prevazut cu o usa metalica cu o suprafata vitrata din sticla simpla de minim 1 mp (cu gratii in acesta zona).

- apa calda se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie, avand P=230 kw.

- centrala termica va avea urmatoarele echipamente: schimbator de caldura, avand P=10 kw; rezervor de acumulare a.c.m. V=300 litri; un vas de expansiune inchis, V=150 litri pompe circulatie agent termic; statie dedurizare, Q=0.9 mc/h.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

-  Valoare investitie:   203.193,54  lei, din care

             -  Valoare C+M :            93.183,46  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 4 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   254

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit nr. 13 Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit nr. 13 Targoviste”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit nr. 13 Targoviste”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  va fi amplasata intr-un container prefabricat cu dimensiunile interioare 3x3m iar Hu min=2.4m amplasat langa cladire. Acesta va fi prevazut cu o usa metalica cu o suprafata vitrata din sticla simpla de minim 1 mp (cu gratii in acesta zona).

- apa calda se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie, avand P=230kw.

- centrala termica va avea urmatoarele echipamente: schimbator de caldura, avand P=10kw; rezervor de acumulare a.c.m. V=300 litri; un vas de expansiune inchis, V=150 litri; pompe circulatie agent termic; statie dedurizare, Q=0.9 mc/h.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   203.193,54  lei, din care

   -Valoare C+M:            93.183,46  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                

   Nr.   255

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit nr. 16 Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit nr. 16 Targoviste”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Gradinita cu program prelungit nr. 16 Targoviste”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  va fi amplasata intr-un container prefabricat cu dimensiunile interioare 3x3 m iar Hu min=2.4 m amplasat langa cladire. Acesta va fi prevazut cu o usa metalica cu o suprafata vitrata din sticla simpla de minim 1 mp (cu gratii in acesta zona).

- apa calda se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie, avand P=230 kw.

- centrala termica va avea urmatoarele echipamente: schimbator de caldura, avand P=10 kw; rezervor de acumulare a.c.m. V=300 litri; un vas de expansiune inchis, V=150 litri pompe circulatie agent termic; statie dedurizare, Q=0.9 mc/h.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   203.761,56  lei, din care

   - Valoare C+M:            93.703,30  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   256

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 şi nr. 15 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 şi nr. 15”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 7 şi nr. 15”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala va fi amplasata in camera tehnica existenta

-  Agentul termic apa calda se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie, avand P=280 kW, utilizand gaze naturale.

-  Prepararea apei calde de consum se va realizacu ajutorul unui schimbator de caldura.avand P=10 Kw.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   190.634,62 lei, din care

   - Valoare C+M      :    63.461,81 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   257

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 3”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Grădiniţa cu program prelungit nr. 3”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala termica va fi amplasata intr.-un container prefabricat amplasat langa cladire. Acesta va fi prevazut cu o usa metalica cu o suprafata vitrata din sticla de minim 1mp (cu gratii in aceasta zona).

-       Agentul termic apa calda se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie, avand P=150 kW, utilizand gaze naturale.

-       Prepararea apei calde de consum se va realizacu ajutorul unui schimbator de caldura.avand P=10 Kw.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   176.382,76  lei, din care

   -Valoare C+M      :    88.486,80  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   258

   Tgv. 19.09.2013

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Gradinita cu program prelungit Nr. 8-Targoviste

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-         La exteriorul cladirii, va fi prevazuta o constructie cu destinatia “Centrala Termica, urmand ca in aceasta sa fie montate cazanele, boilerul, echipamentele si instalatiile aferente acestora.

-                     Centrala termica va fi echipata cu patru cazane murale, de perete, in care va fi preparat agentul termic – apa calda.

-         Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

-         Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul unui schimbator de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de Vb = 300 litri si puterea termica instalata P = 40 kW

-         Cazanele vor avea puterea termica nominala P = 4x90kW

-         Puterea termica utila = 4x84.20kW = 336.8 kW

  INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

          -Valoare investitie:    417.820,00  lei, din care

           -Valoare C+M:          237.330,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

            Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   259

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Şcoala cu clasele I-VIII Coresi”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Şcoala cu clasele I-VIII Coresi”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Şcoala cu clasele I-VIII Coresi”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

La parterul cladirii, cu acces din exterior, a fost amenajata o incapere cu destinatia “Centala Termica”, urmand ca in aceasta sa fie montate cazanele, boilerul, echipamentele si instalatiile aferente acestora.

-  Centrala termica va fi echipata cu sase cazane murale, de perete, in care va fi preparat agentul termic – apa calda. Cazanele vor functiona in cascada si vor avea tiraj fortat.

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon.

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul unui schimbator de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 300 litri si puterea termica instalata P = 45 kW

-  Cazanele vor avea puterea termica nominala P = 6x115 kW =690 kW

-  Puterea termica utila = 6x107 kW = 642 kW

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   572.410,00  lei, din care

   - Valoare C+M      :   276.480,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   260

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Spiru Haret – Targoviste”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  termica va fi amplasata intr-un container prefabricat cu dimensiunile interioare de 8x4 m, amplasat langa cladire si va deservi corpurile C3, C4, C5, C6.

Agentul termic apa calda, care deserveste corpurile C3, C4, C5, C6, se va prepara cu ajutorul a patru cazane, avand P=280 KW, utilizand gaze naturale.Cazanele vor fi montate pe pardoseala.

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura in placi.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie 568.796,68  lei, din care

   - Valoare C+M      : 234.917,81  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   261

   Tgv. 19.09.2013

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Colegiul National Constantin Cantacuzino – Targoviste”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  termica va fi amplasata intr-o incapere special amenajata, in incinta colegiului.

Agentul termic se va prepara cu ajutorul a 9 cazane murale, de perete, avand puterea nominala P= 9 x 115 KW = 1035 KW. Cazanele vor functiona in cascada si vor avea tiraj fortat.

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui boiler cu o serpentina cu o putere instalata P=45 KW.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:  544.580,00  lei, din care

   - Valoare C+M          358.620,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   262

   Tgv. 19.09.2013

  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „ Dotare cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Industrial Nicolae Cioranescu – Targoviste”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  termica va fi amplasata intr-o incapere separata, special amenajata, in incinta grupului scolar.

Agentul termic se va prepara cu ajutorul a 9 cazane murale, de perete, avand puterea nominala P= 9 x 115 KW = 1035 KW. Cazanele vor functiona in cascada si vor avea tiraj fortat.

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui boiler cu o serpentina cu o putere instalata P=45 KW.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

            Valoare investitie:   531.800,00  lei, din care

            Valoare C+M      :   352.760,00 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

           Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   263

   Tgv. 19.09.2013

  

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste Targoviste”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/Tu2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Liceul nr. 2 Voievodul Mircea Targoviste”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centralele  termice vor fi amplasate in anexa existente unde functiona punctul termic.

Agentul termic se va prepara cu ajutorul a cinci centrale termice in condensatie, avand P=280 KW, utilizand gaze naturale.

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura in placi.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   567.244,82  lei, din care

           -Valoare C+M      :    224.992,42  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   264

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  termica va fi amplasata intr-o incapere separata de langa sala de sport.

Agentul termic se va prepara cu ajutorul a doua centrale termice in condensatie, avand P=230 KW, respectiv P=150 KW, utilizand gaze naturale.

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura in placi.

                         INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

               - Valoare investitie:   227.861,41  lei, din care

               - Valoare C+M      :      78.062,96 lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

             

   Nr.   265

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Şcoala nr. 9 Grigore Alexandrescu - Târgovişte”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  termica va fi amplasata intr-o incapere separata care in prezent este o magazie.

Agentul termic se va prepara cu ajutorul a doua centrale termice in condensatie, avand P=230 KW, respectiv P=150 KW, utilizand gaze naturale.

Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura in placi.

             INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

              - Valoare investitie:   254.093,06  lei, din care

   - Valoare C+M      :     99.341,61  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   266

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Liceul Nr. 3 Ion Heliade Radulescu

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-   Centrala termica va fi amplasata in camera cu functiunea “Punct termic”, spatiu ce se propune a se amenajat corespunzator.

-  utilizarea unor baterii de cate 3 de cazane statice, avand puterea termica maxima Q=254.8KW/fiecare, statice cu functionare in condensatie, combustibil gaz metan si temperatura agentului termic 80/60 grade C.

- caracteristicile instalatiei de incalzire (circuitul bateriilor de incalzire si al radiatoarelor) sunt: putereatermica 735 KW ; agent termic apa calda dedurizata ; parametrii apei calde 80/60 grade C, ecart Dt=20 grade C.

Prepararea apei calde pentru consum menajer  se face centralizat, prin boiler vertical cu acumulare, cu serpentina avand capacitatea de 500 litri.

  INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

-Valoare investitie: 526.303,00  lei, din care

   -Valoare C+M:        313.150,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

            Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   267

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Liceul Nr. 4 Constantin Brancoveanu

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala  va fi amplasata in camera cu functiunea “Punct termic”, spatiu ce se propune a se amenaja corespunzator.

- utilizarea unor baterii de cate 3 cazane statice, avand puterea termica maxima Q=294.0KW/fiecare, statice, cu functionare in condensatie, combustibil gaz metan si temperatura agentului termic 80/60 grade C;

- caracteristicile instalatiei de incalzire (circuitul bateriilor de incalzire si al radiatoarelor) sunt: putere termica 800 kW; agent termic apa calda dedurizata; parametrii apei calde 80/60 grade C, ecart  Dt=20 grade C;

- regimul de presiune in instalatie este: presiune statica/de umplere de1.5 bar; presiunea maxima admisa la functionare de 3.0 bar; presiune nominala armaturi/echip./aparate = minim PN 6.0 bar;

- preparea apei calde pentru consum menajer se face centralizat, prin boiler vertical cu acumulare, cu serpentina avand capacitatea de 500 litri

  INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

          Valoare investitie:   521.455,00  lei, din care

         -Valoare C+M :         294.863,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

           Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   268

   Tgv. 19.09.2013

 

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 A, B-dul Eroilor, nr. 11”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan,cu  tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 800 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   192.002,00  lei, din care

   -Valoare C+M      :    69.508,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   269

   Tgv. 19.09.2013

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 11 B, B-dul Eroilor, nr. 11”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan,cu  tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 800 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   192.002,00  lei, din care

   -Valoare C+M      :    69.508,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   270

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 39 A, sc. A, B-dul Unirii, nr. 2”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 39 A, sc. A, B-dul Unirii, nr. 2”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 39 A, sc. A, B-dul Unirii, nr. 2”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan,cu  tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 800 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   192.002,00  lei, din care

   -Valoare C+M      :    69.508,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   271

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 39 A, sc. B, B-dul Unirii, nr. 2 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 39 A, sc. B, B-dul Unirii, nr. 2”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL 39 A, sc. B, B-dul Unirii, nr. 2”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan,cu  tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 800 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   192.002,00  lei, din care

   -Valoare C+M      :    69.508,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   272

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A 1, str. Col. Nicolin Ion, nr. 1”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A 1, str. Col. Nicolin Ion, nr. 1”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A 1, str. Col. Nicolin Ion, nr. 1”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan,cu  tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 500 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   175.004,00  lei, din care

                          -Valoare C+M      :    :    63.083,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   273

   Tgv. 19.09.2013

 

 

                                                                      HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr.1”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr. 1”;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§ Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§ Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A2, str. Lăzărică Petrescu, nr. 1”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-Centrala termica se va amplasa la demisolul blocului.

-Agentul termic apa calda cu temperatura 80/60 grd. C se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 110 KW, utilizand gaze naturale;

 -Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorului unui schimbator de caldura in placi.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   113.278,66  lei, din care

   -Valoare C+M      :      49.664,11  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

           Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

              

   Nr.   274

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul   „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A3, str. Lazarica Petrescu nr.3”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A3, str. Lăzărică Petrescu, nr. 3”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A3, str. Lăzărică Petrescu, nr. 3”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-Centrala termica se va amplasa la demisolul blocului.

-Agentul termic apa calda cu temperatura 80/60 grd. C se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 110 KW, utilizand gaze naturale;

       -Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorului unui schimbator de caldura in placi.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   113.278,66  lei, din care

   -Valoare C+M      :      49.664,11  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

 Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

                

   Nr.   275

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A4, str. Lăzărică Petrescu, nr.5”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A4, str. Lăzărică Petrescu, nr. 5”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL A4, str. Lăzărică Petrescu, nr. 5”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-Centrala termica se va amplasa la demisolul blocului.

-Agentul termic apa calda cu temperatura 80/60 grd. C se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 110 KW, utilizand gaze naturale;

 -Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorului unui schimbator de caldura in placi.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   113.278,66  lei, din care

   -Valoare C+M      :      49.664,11  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

           Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

   Nr.   276

   Tgv. 19.09.2013

  

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2 ”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C2, str. Soroca, nr. 2 ”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-  Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se amplasează in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu situat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu doua cazane murale identice, avand puterea termica maxima Q = 104.9kw, fiecare, cu functionare in condensatie, combustibil gaz metan. Acestea fuctioneaza cu tiraj fortat si camera de ardere etansa. Functionarea celor doua cazane este coordonata de sistemul de cascadare.

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Prepararea apei calde pentru consum menajer se face centralizat, prin doua boilere verticale cu acumulare, cu serpentina, avand capacitatea de 500 litri fiecare. Boilerele utilizeaza ca agent termic primar apa calda furnizata de cazan, in regim prioritar fata de incalzire

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 128.563,00 lei,  din care

   -Valoare C+M      :    39.948,00 lei 

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   277

   Tgv. 19.09.2013

 

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Bloc ANL C3, str. Soroca, nr. 4”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului ”Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Bloc ANL C3, str. Soroca, nr. 4”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului Bloc ANL C3, str. Soroca, nr. 4”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-  Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se amplasează in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu situat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu doua cazane murale identice, avand puterea termica maxima Q = 104.9kw, fiecare, cu functionare in condensatie, combustibil gaz metan. Acestea fuctioneaza cu tiraj fortat si camera de ardere etansa. Functionarea celor doua cazane este coordonata de sistemul de cascadare.

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Prepararea apei calde pentru consum menajer se face centralizat, prin doua boilere verticale cu acumulare, cu serpentina, avand capacitatea de 500 litri fiecare. Boilerele utilizeaza ca agent termic primar apa calda furnizata de cazan, in regim prioritar fata de incalzire

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 128.563,00  lei,  din care

   -Valoare C+M      :    38.948,00  lei 

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

           Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   278

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C 6 A, str. Hotin, nr.3”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C 6 A, str. Hotin, nr. 3”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C 6 A, str. Hotin, nr. 3”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan,cu  tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 500 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   175.004,00  lei, din care

                          -Valoare C+M      :    :    63.083,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   279

   Tgv. 19.09.2013

 

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C 6 B, str. Hotin, nr. 3 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C 6 B, str. Hotin, nr. 3”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc ANL C 6 B, str. Hotin, nr. 3”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Cazanele de incalzire impreuna cu echipamentul aferent se propun a se amplasa in camera cu functiunea “uscatorie”, spatiu amplasat la parterul blocului.

-  Centrala termica va fi echipata cu  doua cazane murale identice, cu functionare in condensatie, cu combustibil gaz metan,cu  tiraj fortat. Cazanele de incalzire functioneaza in cascada

-  Incaperea centralei termice va fi prevazuta cu detectoare automate de gaze si monoxid de carbon

-  Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prin intermediul a doua schimbatoare de caldura tip boiler, acesta avand capacitatea de V = 500 litri fiecare, montate in camera centralei termice.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   175.004,00  lei, din care

                          -Valoare C+M      :    :    63.083,00  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   280

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul  „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01.str. C-tin Brancoveanu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01 str. C-tin Brancoveanu”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B01 str. C-tin Brancoveanu”;

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-Centrala termica se va amplasa la demisolul blocului.

-Agentul termic apa calda cu temperatura 80/60 grd. C se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 110 KW, utilizand gaze naturale;

 -Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorului unui schimbator de caldura in placi.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   112.752,31  lei, din care

   -  Valoare C+M      :     49.182,40  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

            Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

   Nr.   281

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B02, str. C-tin Brancoveanu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B0 2, str. C-tin Brancoveanu”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B0 2, str. C-tin Brancoveanu”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Centrala termica se propune a fi amplasata la demisolul blocului

Agentul termic apa calda cu temperatura 80/60 grd. C se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 110 KW, utilizand gaze naturale;

-  Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorului unui schimbator de caldura in placi.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   112.752,31  lei, din care

   -Valoare C+M      :    49.182,40  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   282

   Tgv. 19.09.2013

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul  „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc D01.str. C-tin Brancoveanu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc D01.str. C-tin Brancoveanu”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc D01.str. C-tin Brancoveanu”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

-Centrala termica se va amplasa la demisolul blocului.

-Agentul termic apa calda cu temperatura 80/60 grd. C se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 110 KW, utilizand gaze naturale;

 -Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorului unui schimbator de caldura in placi.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:    181 185,43  lei, din care :

   -  Valoare C+M      :      90 978,92  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

            Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

   Nr.   283

   Tgv. 19.09.2013

 

  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

Centrala termica va fi amplasata in biroul administratorului de la parterul blocului.

Agentul termic apa calda cu temperatura 80/60 grd. C se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 280 KW, utilizand gaze naturale;

-  Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorului unui schimbator de caldura in placi.

-   

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   195.700,97  lei, din care

   - Valoare C+M      :    65.370,41  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   284

   Tgv. 19.09.2013

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22 ”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22 ”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

Centrala termica se va amplasa in fosta centrala termica existenta din stanga blocului

Agentul termic apa calda, se va prepara cu ajutorul a doua centrale termice in condensatie, avand P=230kW, utiliznd gaze naturale

-  Vas de expansiune inchis avand V=150 l

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie:   113.210,50  lei, din care

   -Valoare C+M      :   30.233,68  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   285

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 1, sc. A şi B, str. Laminorului, nr. 16”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 1, sc. A şi B, str, Laminorului, nr. 16”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 1, sc. A şi B, str, Laminorului, nr. 16”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

Centralele termice se vor monta la demisolul cladirii.

Agentul termic apa calda, se va prepara cu ajutorul a doua centrale termice in condensatie, avand P=150kW, utiliznd gaze naturale;

-  Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura in placi, avand P= 70 KW.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   247.218,50  lei, din care

   - Valoare C+M      :   111.216,16  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   286

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului:

CAMIN CULTURAL MATEI VOIEVOD”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului „Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: CAMIN CULTURAL MATEI VOIEVOD”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: CAMIN CULTURAL MATEI VOIEVOD”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

-  Centralele termice sunt amplasate intr-o camera separata din interiorul caminului cultural.

-  Prin tema de proiectare se doreste racordarea centralelor murale la instalatia de gaze naturale existenta si dotarea cu detector de gaze si electrovana

 

  INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare investitie: 17.708,59  lei,  din care

   -Valoare C+M      :    4.639,65  lei 

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   287

   Tgv. 19.09.2013

  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 2, Bdul Unirii, nr. 6 - 8”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 2, Bdul Unirii, nr. 6 - 8”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Camin nr. 2, Bdul Unirii, nr. 6 - 8”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI                                     

Se vor monta 2 centrale termice in condensatie, avand P=230 kW si P=150 Kw, utilizand gaze naturale in incaperea situata in dreapta blocului unde functiona punctul termic.

-  Agentul termic apa calda cu temperatura 80/60 grd. C se va prepara cu ajutorul a doua centrale termice in condensatie, avand P=230 kW, respectiv P=150 kW , utilizand gaze naturale.

-  Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorului unui schimbator de caldura in placi.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   246 196,35  lei, din care

   - Valoare C+M      :    92 114,70  lei

 

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   288

   Tgv. 19.09.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului:

Club Sportiv Municipal Str. Revolutiei nr. 8B”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Club Sportiv Municipal Str. Revolutiei nr. 8B”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate actualizat pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Club Sportiv Municipal Str. Revolutiei nr. 8B”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

-  Centrala  termica va fi amplasata in holul clubului

-  Agentul termic va fi furnizat de o centrala termica murala, utilizand gaze naturale, avand capacitatea termica Q=24 KW. Aceeasi centrala va asigura si prepararea apei calde menajere.

 

  INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

          - Valoare investitie:   33.967,27  lei, din care

            - Valoare C+M      :    11.583,24  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   289

   Tgv. 19.09.2013

 

                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul   “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului:

Club Sportiv Scolar Micro III”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 19.09.2013, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Club Sportiv Școlar Micro III”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Club Sportiv Sportiv Școlar Micro III”

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

-  Centrala termica va fi  amplasata intr-o camera separata la parterul cladirii unde se afla punctul termic.

-  Agentul termic se va prepara cu ajutorul a 5 centrale termice in condensatie, avand P=100KW, utilizand gaze naturale.

-  Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui schimbator de caldura in placi.

 

  INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

  - Valoare investitie:   314.758,62  lei, din care

              -  Valoare C+M      :   110.816,63  lei

Art. 3  Direcția Tehnică va informa săptămânal consiliul local cu privire la gradul de execuție a obiectivului  prevăzut la art. 1

Art. 4 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : bugetul local şi alte surse atrase.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   290

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării şi completării anexei nr. 2 la HCL 250/26.09.2012 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2013, având in vedere:

·  Prevederile art. 36 alin. (2) si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) si alin. (4) lit. c), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) si (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile HCL nr. 200/2009 referitoare la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA;

·  Prevederile H.C.L. nr. 250/26.09.2012 privind modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 200/26.05.2009 referitoate la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA;

·   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·  Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

·  Prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

·  Prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

·  Luând act de:

  a) referatul direcţiei economice  nr. 23266/23.09.2013;

   b) Contractul de  credit nr. 17105/21.07.2009;

      Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local a căror documentaţie tehnico-economica a fost aprobata conform dispoziţiilor legale şi având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. ‘’b’’  Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicata cu modificările  şi completările ulterioare, adopta următoarea

  

H O T A R A R E

 

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 250/26.09.2012 conform noii anexe, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, pentru semnarea actului aditional la contractul de credit nr. 17105/21.07.2009. 

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 200/2009 şi 250/2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică  şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   291

  Tgv. 26.09.2013

 

                                                                                                                                 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

           Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2013, având în vedere:

·    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 23418/24.09.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013;

·    Adresa Directiei Generale a Finanţelor Publice Dambovita nr. 87246/26.09.2013;

·    Propunerea Clubului Sportiv Municipal privind rectificarea bugetului propriu înregistrată cu nr. 21918/06.09.2013;

·    Solicitarea Direcţiei de Salubritate nr. 20244/19.08.2013;

·    Dosarul de executare silita nr. 477/2012, nr. 20248 si 20249 din 19.08.2013;

·    Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2013 după cum urmează :

 

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 531 mii lei, prin:

· majorarea cu suma de 126 mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 -"Impozit pe profit de la agenţi economici",   

·  majorarea cu suma de 105 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 - " Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ",

· majorarea cu suma de 139 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50-" Alte impozite si taxe"

· majorarea cu suma de 31 mii lei a prevederilor la indicatorul 34.02.50-" Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise "

· majorarea cu suma de 130 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50-" Alte venituri "

· majorarea cu suma de 3.599 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

· diminuarea  cu suma de 3.599 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 531 mii lei, prin:

· Majorarea cu suma de 456  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 51.02 “Autorităţi publice“, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Alte cheltuieli  cu suma de 109 mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara plata cheltuielilor de judecata in dosarul de executare nr. 477/2012.

-       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 347 mii lei pentru asigurarea fondurilor necesare realizării de centrale termice la sediile Primariei, conform programului de investiţii

· Majorarea cu suma de 2.936  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

- Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 2.936 mii lei pentru asigurarea fondurilor necesare realizării centralelor termice la scoli, conform programului de investiţii

· Majorarea cu suma de 1.250  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 1.100 mii lei,  din care:

o     500 mii  lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Primăriei pentru finantarea festivalului Crizantema de Aur

§  100 mii  lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Primăriei pentru finanţarea unor activitati sportive/culturale.

o     500 mii lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Clubului Sportiv Municipal

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul ”Transferuri” cu suma de 150 mii lei pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare la Teatrul Municipal

· Majorarea cu suma de 1.561 mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de personal  cu suma de 900 mii lei.

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 661  mii lei. Majorarea prevederilor la acest titlu este necesara pentru suplimentarea alocaţiilor bugetare destinate funcţionării Directiei de Asistentă Socială.

· Majorarea cu suma de 1.536  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

-  Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 1.536 mii lei pentru asigurarea fondurilor necesare realizării centralelor termice la blocurile de locuinte.

· Majorarea cu suma de 392  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

-  Majorarea  prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 700 mii lei  buget Directia de Salubritate

-  Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 308 mii lei

· Diminuarea cu suma de 7.600  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 84.02 “Transport şi comunicatii”, din care pe titluri:

-  Majorarea  prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 510 mii lei .

-  Diminuarea  prevederilor bugetare la titlul ”Proiecte cu finanţare  din fonduri externe nerambursabile”cu suma de 7.600 mii lei. (obiectiv reabilitarea drumului de centura)

-  Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 510  mii lei

      Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul  2013 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 150  mii lei, prin:

·      Majorarea cu suma de 150  mii lei  a prevederilor la indicatorul  43.10. 09’’ Subvenţii pentru instituţii publice’’;

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 150  mii lei, prin:

· Majorarea cu suma de 150 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 67.10 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

o     Majorarea prevederilor bugetare la titlul ‘‘Bunuri şi servicii’’ cu suma de 150 mii lei,

      Art. 3 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr. 1a şi 1b la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  2a, 2b la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat este redat în anexele nr. 3 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.

Programul de investirii pe anul 2013 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013.

Programul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2013 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 5 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013

                     Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 se aplică în mod corespunzător.

      Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.   292

  Tgv.  26.09.2013

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 26.09.2013, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal prin care se aduce la cunoştinţă hotărârea Comisiei Judeţene pentru Integritate, Statut şi Litigii;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 10738 din data de 12.04.2013;

§   Dosarul nr. 2053/120/2013;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§   Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   293

  Tgv. 26.09.2013

  

                                                                       

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

-          Direcţia Administraţie Publică Locală-Compartimentul Autoritate Tutelară -

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea funcţiei publice de execuţie clasa III, referent, grad profesional principal, vacantă în cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală-Compartiment Autoritate Tutelară, în funcţie publică de execuţie clasa I, consilier, grad profesional  superior;

§   Prevederile art. 107, alin. 2, lit. “b” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L nr. 164//30.07.2013 privind privind aprobarea numărului de posturi şi a structurii funcţionale, după caz, pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în conformitate cu măsurile prevăzute la art. 1 - 3 din O.U.G. nr. 77/2013;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, Direcţia Administraţie Publică Locală-Compartimentul Autoritate Tutelară, după cum urmează:

v   transformarea unei funcţii publice de execuţie clasa III, referent, grad profesional principal, în funcţie publică de execuţie clasa I, consilier, grad profesional  superior.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

  Nr.   294

  Tgv. 26.09.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea organigramei, a statului de functii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2013 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind modificarea organigramei, a statului de functii şi regulamentului de organizare şi funcţionare, ca urmare a transformării unui post din cadrul Serviciului Creşe;

§      Prevederile Legii nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea creselor, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 44 din H.G nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

§      Prevederile art. 6, alin. 1, art. 26, alin. 2, 3, 7 şi 8 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi ale alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Începând cu 01.10.2013 se aprobă modificarea organigramei, a statului de functii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială, ca urmare a transformării unui post din cadrul Serviciului Creşe, din coordonator personal specialitate în inspector specialitate – administrator, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.                     

 

  Nr.   295

  Tgv. 26.09.2013

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.09.2013, avand in vedere:

§  Rezolutia nr. 5633/05.07.2013 prin care dl. Armulescu Marcel, nominalizat ca membru în consiliul de administratie al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., a fost declarat incompatibil cu această functie de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovita;

§   Adresa Fox Consulting înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr.    din data de   privind lista candidaţilor selectaţi pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administraţie al S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform Contractului nr. 5078/19.02.2013.

§  Prevederile HCL nr. 246/2012 referitoare la implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; 

§   Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§   Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia ;

§  Prevederile HCL nr. 81/25.04.2013 referitoare la stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare