Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

334. Hotarâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA  DE  APĂ S.A. TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru şedinţa A.G.A. din data de 18.09.2008

335. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

336. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE - post mortem” domnului  Rică Ungureanu, pentru merite deosebite

337. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  general de brigadă ( r ) Constantin Tănase, pentru merite deosebite

338. Hotarâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului

339. Hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Consiliului de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte

340. Hotarâre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte

341. Hotarâre privind desemnarea unor consilieri municipali pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003

342. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a Grupului sanitar situat în incinta Parcului Mitropolie

343. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, până la data de 01.12.2017, a unui teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Târgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial

344. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 29,75  mp situat în str. Constantin Brâncoveanu – adiacent staţie autobuz Micro V, Municipiul Târgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial

345. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

346. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în str. Calea Bucureşti, adiacent staţie Petrom2, pentru amplasare post de transformare electric

347. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân –adiacent staţie autobuz Mitropolie, municipiul Târgovişte

348. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18,75 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial

349. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial

350. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 13,23 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent proprietăţii situate la nr. 5, în vederea extinderii clădirii centrului medical

351. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto

352. Hotarâre privind respingerea solicitării de scoatere la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 84 mp, situat în str. Gral. Matei Vlădescu, adiacent bl. 51, sc. A, ap. 2,  municipiul Târgovişte, pentru extindere sediu firmă

353. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a clădirii «Magazie materiale tehnice», în suprafaţă de 1074 mp, situată în incinta locaţiei Spitalul Mânăstirea Dealu

354. Hotarâre privind trecerea spaţiului „FABRICA DE GHEAŢĂ” din administrarea Direcţiei Administraţia  Pieţelor şi Direcţiei Grădini Publice în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului şi scoaterea acestuia la licitaţie publică în vederea închirierii

355. Hotarâre privind respingerea solicitării de scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I. Cuza, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

356. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Str. Libertăţii, adiacent bloc Cooperaţie,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

357. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

358. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

359. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat în Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

360. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Targovişte din data de 15.09.2008

361. Hotarâre stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA  DE  APĂ S.A. TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. din data de 18.09.2008


362. Hotarâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” şi a Proiectului Tehnic revizuit pentru acest obiectiv

363. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o  persoană fizică din Municipiul Târgovişte

364. Hotarâre aprobarea încheierii contractului de fidejusiune dintre Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. Distrigaz Sud S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A.

365. Hotarâre privind aprobarea listei investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte

366. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE ŞI LUCRĂRI CONEXE”, în Municipiul Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 7A beneficiar S.C. COSMIN S.R.L.

367. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII BIROURI – P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 37A, beneficiar DRĂGOI MARIAN şi DRĂGOI LUJNA

368. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CLĂDIRE LOCUINŢE - P+4”, în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Filipescu, nr. 104, beneficiar S.C. PROINVESCAT S.R.L.

369. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte P+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului,  beneficiari BÂRLOG LILIANA, BURCA VALENTINA, TESILICA MIHAI

370. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinţe P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Înfrăţirii, beneficiar BANESCU I. GIORGIAN

371. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1300 euro, ASOCIAŢIEI „ZAEDNO” din Târgovişte, în vederea participării la festivalul organizat de Uniunea Pensionarilor/CM - 2004, în perioada 16-19 octombrie 2008, în oraşul Varna

372. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1000 lei, A.C. SAH CHINDIA TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii câştigătorilor concursului Open de Şah „Zilele Cetăţii”, organizat în perioda 4-8 septembrie 2008

373. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte a obiectivului Sală Sport Micro III 

374. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către  S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, a punctului TRAFO amplasat în incinta Grupului Şcolar «Constantin Brâncoveanu» 

375. Hotarâre privind auditarea modului de acordare a diferenţei de tarif la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

376. Hotarâre privind aprobarea noii componenţe a Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A

377. Hotarâre aprobarea contractării de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte a unui împrumut de 1.000.000 lei

378. Hotarâre privind renunţarea la judecata acţiunii aflate pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Dosar nr. 3338/120/2008, având ca obiect rezilierea contractului de parteneriat public privat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia Investitorilor Transport Târgovişte S.R.L

379. Hotarâre privind aprobarea vânzării a unui număr de 11 (unsprezece) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

380. Hotarâre privind aprobarea Procesului - verbal nr. 1,  din data de 03.09.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L.

381. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 04.09.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

382. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5000 lei, C.S. OŢELUL TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii sportivului LUCA ADRIAN şi a antrenorului TAMAŞ NICU

383. Hotarâre privind închirierea directă către Fundaţia Culturală „Ciuleandra” a spaţiului în suprafaţă de 301 mp din Punctul Termic nr. 5, str. Transilvaniei, micro 6, pentru înfiinţarea unei Şcoli de dans pentru copii, tineri şi adulţi

384. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii

385. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 56 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului – şanţul Cetăţii, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei unităţi de alimentaţie publică tip fast food

386. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto în aer liber

387. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia sediu firmă

388. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 351/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto

389. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. C-tin Brâncoveanu adiacent bl. B1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto

390. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Bdul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei rulote tip fast food

391. Hotarâre privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8 , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

392. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I.Cuza , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

393. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 96/2008 referitoare la prelungirea contractelor de inchiriere si, ulterior, scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea spatiilor comerciale situate in incinta Halei Centale a Pietei 1 Mai, Municipiul Targoviste

394. Hotarâre privind aprobarea prelungirii unor trasee locale pentru transportul de persoane  în Municipiul Târgovişte

395. Hotarâre privind stabilirea tarifului maximal de distanţă pentru executarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte

396. Hotarâre privind aprobarea atribuirii unui numar de 8 (opt) loturi cămine de casa, in baza punctajelor propuse de comisia municipala de stabilirea criteriilor de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003

397. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Târgovişte, pentru întreţinerea şi funcţionarea Parohiilor aflate pe raza Municipiului Târgovişte

398. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii octombrie 2008

399. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

400. Hotarâre privind acordarea unor facilităţi pensionarilor, elevilor şi studenţilor din Municipiul Târgovişte

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în

şedintă extraordinară în ziua de 15.09.2008

 

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, având în vedere:

-    Prevederile art. 39 alin. 2, 3, 5 si 6 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 68 din Legea Administraţiei  Publice Locale, nr. 215/2001

 

D I S P U N E :

 

Art. unic Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedintă extraordinară, în ziua de 15 septembrie 2008, orele 1500, la Sala de Consiliu, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 

1.      Informare privind acţiunea formulată în instanţă de către Prefectul Judeţului Dâmboviţa împotriva HCL nr. 313/2008.

2.      Informare privind recursul graţios formulat de Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa împotriva HCL nr. 282/16.07.2008.

3.      Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA  DE  APĂ S.A. TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. din data de 18.09.2008.

4.      Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte a unui împrumut de 1.000.000 lei.

6.      Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 234/2008 referitoare la acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte.

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Targovişte din data de 15.09.2008

                                                                                                                      

        Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in sedinta extraordinară astăzi, 15.09.2008, având în vedere:

-              Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008 ;

-              Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată;

-              Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier ing. Briceag Paul în calitate de preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de 15.09.2008.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier ing. Briceag Paul şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

   

          Nr.     360

          Tgv. 15.09.2008

 

                                               

   H O T A R A R E

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA  DE  APĂ S.A. TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

din data de 18.09.2008

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 15.09.2008, având în vedere:

§   Prevederile art. 21, alin. 1, art. 36, alin.2, lit. a şi alin. 3, lit. c, art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 14, pct. 3 din Actul Constitutiv al S.C. „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A. ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 334/2008 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru şedinţa A.G.A. din 18.09.2008;

§   Prevederile art. 44, alin. 1, teza ultimă din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. din data de 18.09.2008, pentru ordinea de zi, astfel cum a fost completată prin HCLM Târgovişte nr. 334/01.09.2008, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa 1 la prezenta.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. din data de 18.09.2008, pentru ordinea de zi, astfel cum a fost completată prin HCLM Târgoviste nr. 334/01.09.2008, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa 2 la prezenta.

Art. 3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, dl. Gabriel Florin Boriga, încheie un contract de mandat cu reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A., dl. Adrian Casandroiu; modelul contractului este prevăzut în anexa 3 la prezenta.

Art. 4 Prezenta hotărâre completează în mod corespunzător HCLM Târgovişte nr. 334/01.09.2008

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, dl. Casandroiu Adrian şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

    Nr.   361

   Tgv. 15.09.2008

   H OT A R A R E

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA  DE  APĂ S.A. TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru şedinţa A.G.A. din data de 18.09.2008

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Prevederile art. 21, alin. 1, art. 36, alin.2, lit. a şi alin. 3, lit. c, art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 14, pct. 3 din Actul Constitutiv al S.C. „COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA” S.A. ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 331/2008 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru următoarea şedinţă A.G.A. ;

§   Rapoartele de avizare al Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

   În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Dl. Casandroiu Adrian, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. este mandatat să revoce actualii membri ai Consiliului de Administraţie şi să numească în şedinţa din data de 18.09.2008 următorii membri ai  Consiliului de Administraţie, pentru o perioadă de 4 ani:

1.      CARACOTA IANCU

2.      CIULEI TOMIŢĂ

3.      MATEI FLORINA

4.      VOICU GHEORGHE

5.      HACK EDUARD

6.      OLARU MARIN

7.      MANOLACHE PAMFIL

Art. 2  Se mandatează dl. Casandroiu Adrian, în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. să reprezinte interesele acţionarului Municipiului Târgovişte în şedinţa din 18.09.2008, cu privire la următoarea ordine de zi:

I – Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor:

a) Aprobarea majorării de capital social al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. cu 202,00 lei prin emisiunea unui număr de 202 acţiuni, cu o valoare nominală de 1 leu/acţiune, în baza:

- Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Găeşti, nr. 72/27.12.2007;

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gura Ocniţei, nr. 13/2008;

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Ulmi, nr. 7/24.01.2008;

- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Văcăreşti, nr. 2/30.01.2008.

 b) Aprobarea cumpărării de acţiuni de către cele patru consilii locale, la valoarea reală de 5,7149 lei/acţiune, din care:

               - 1,0000 lei/acţiune  - valoare nominală/acţiune;

               - 4,7149 lei/acţiune  - valoare prima de emisiune.

c) Modificarea Hotărârii A.G.A ( H.C.L. Tgv.) nr. 45/31.01.2008, cu privire la aprobarea modificării majorării capitalului social, cu valoare de 2314 lei, reprezentând 2314 acţiuni, cu valoare nominală de 1 leu/acţiune.

d) Stabilirea şi declararea centrelor/punctelor de lucru în localităţile: Găeşti, Moreni, Pucioasa, Fieni şi Titu.

e) Modificarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. privind modul de colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ Apa Dâmboviţa”.

f) Aprobarea delegării de către Consiliul de Administraţie a atribuţiilor prevăzute în art. 113, lit. b, c şi f din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată, respactiv:

               b) mutarea sediului societăţii;

               c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;

               f) majorarea capitalului social.

  

   II -  Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:

a)     Aprobarea rectificării B.V.C.- ului societăţii, urmare a preluării noilor centre zonale.

b)     Aprobarea criteriilor de performanţă (anexa la Contractul de Mandat) stabilite în conformitate cu B.V.C. – ul rectificat şi cu prevederile O.U.G. nr. 79/2008.

c)     Aprobarea rectificării Programului de investiţii din surse proprii pe anul 2008, în conformitate cu B.V.C. – ul rectificat.

Art.  3  Primarul Municipiului Târgovişte va solicita Consiliului de Administraţie, respectiv directoratului S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., în vederea aducerii la cunoştinţă celorlalţi acţionari, introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 18 septembrie, puncte ce vor fi analizate primele în acea şedinţă :

-          revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. ;

-          numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. ;

-          desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. ;

-          Litera E din ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Extraodinare din data de 18. 09.2008 se completează astfel :

E) Modificarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. în scopul punerii în concordanţă cu prevederile legale şi cu cerinţele Programului Operaţional Sectorial de Mediu (inclusiv modul de colaborare cu A.D.I. Apă – Dâmboviţa), conform anexei 1. 

Art. 4 Începând cu data prezentei prevederile H.C.L. nr. 191/24.07.2007 se revocă şi cele ale H.C.L. nr. 331/21.08.2008 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A., dl. Casandroiu Adrian şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   334

   Tgv. 01.09.2008

 

           

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;

§         Ordinului Ministerului Internelor si Reformei Administrative  nr. 460/2008 pentru alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor  combustibililor  utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat conform OG 36/2006 ;

§         Prevederile Legii 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familie;

§         Prevederile Legii 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-nascuti;

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008. modificata si completata prin H.C.L. nr. 54/29.03.2007 , modificata si completata prin H.C.L. nr. 192/23.04.2007 , modificata si completata prin Dispoziţia  nr. 9458/26.05.2008 ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 dupa cum urmeaza :

majorarea cu suma de 252 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod  indicator 42.02.32) ;

- majorarea cu suma de 7 mii lei a prevederilor la indicatorul Subventie trusou nou nascuti, (cod indicator  42.02.36) ;

- majorarea cu suma de 23 mii lei  a prevederilor la indicatorul  Sprijin financiar   la constituirea familiei  (cod  indicator 42.02.33);

 - majorarea cu suma de 1.000 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii primite de la bugetele consiiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (cod  indicator 43.02.08) ;

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.282  mii lei, prin ;

  - majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 ‘’Asigurari si asistenta sociala’’ titlul ’’Asistenţă socială’’ cu suma de 30 mii

    - majorarea credite bugetare la capitolul 81.02 Combustibili şi Energie, titlul ‘’ Subvenţii ‘’ cu suma de 1.252  mii lei

Bugetul rectificat este redat in anexa 1.

Aprobarea bugetului pe directii conform anexei nr 2 :

Bugetele institutiilor rectificate in mod corespunzator sunt redate in anexele susmentionate

 Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 si HCL. 192/23.04.2008, HCL 245/16.07.2008 privind aprobarea  si rectificarea ,Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2008,  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   335

   Tgv. 01.09.2008

                       

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE - post mortem” domnului  Rică Ungureanu, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 01.09.2008, având in vedere:

§         Propunerea comisiei de specialitate nr. 4 – pentru activităţii ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive şi de agrement a Consiliului Local Municipal Târgovişte privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare – post mortem”, dlui. Rică Ungureanu, pentru merite deosebite ;

§         Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de ”CETATEAN DE ONOARE -post mortem” domnului Rică Ungureanu, pentru merite deosebite.  

      

          Nr.    336

          Tgv.  01.09.2008

 

                       

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  general de brigadă ( r ) Constantin Tănase, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinară, astăzi 01.09.2008, având in vedere:

§         Propunerea comisiei de specialitate nr. 4 – pentru activităţii ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive şi de agrement a Consiliului Local Municipal Târgovişte privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” domnului general de brigadă( r ) Constantin Tănase, pentru merite deosebite ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 125/25.05.2001 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de ”CETATEAN DE ONOARE” domnului general de brigadă ( r ) Constantin Tănase, pentru merite deosebite.

   

Nr.     337

Tgv.  01.09.2008

 

                                               

   H O T A R A R E

privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Adminstrativ privind înfiinţarea funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 112 – 114 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată;

§   Prevederile art. 36 alin. 3, lit. „b” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea funcţiei de administrator public în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte.

Art. 2  Se aprobă criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice ocupării postului conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3  Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de către Primarul Municipiului Târgovişte, pe baza criteriilor şi procedurilor prevăzute la art. 2.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   338

   Tgv. 01.09.2008

 

 

H O T A R A R E

           privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în

Consiliului de Administraţie al

S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Propunerile consilierilor municipali;

§   Prevederile H.C.L. nr.174/02.07.2007 privind numirea doamnelor Alexandru Simona şi Rădulescu Alexandra în Consiliul de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§   Prevederile HCL. nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 16/19.01.2006 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începand cu data de 01.09.2008 noua componenţă a Consiliului de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte, pentru un mandat de 4 ani, va fi urmatoarea:

1.      PREDA SORIN

2.      COSAC SILVIA

3.      BERECHET LIDIA

4.      COLEA BERTA

5.      PRISECARU CIPRIAN

6.      ALEXANDRU SIMONA

7.      DUMITRACHE MARIUS

Art. 2  Începand cu data prezentei  hotărâri, H.C.L nr. 179/31.05.2005, H.C.L. nr. 16/19.01.2006 şi H.C.L. nr. 174/02.07.2007 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Consiliului de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   339

   Tgv. 01.09.2008

 

  H O T A R A R E

           privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Târgovişte în

Consiliului de Administraţie al

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Demisia dlui. Ana George Bogdan din Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 14712/08.07.2008;

§   Demisia dnei. ec. Predescu Lorena din Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 17366/06.08.2008;

§   Propunerile consilierilor municipali;

§   Prevederile H.C.L. nr. 118/24.03.2005 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte in noul Consiliu de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targovişte, ca urmare a derulării contractului de parteneriat public – privat cu Asocţatia de investitori constituită din S.C. Beneton Serv S.R.L. si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

§   Prevederile HCL. nr. 133/2007, 176/2007, 165/27.03.2008, 223/23.04.2008 privind aprobarea noii componenţe a Consiliului de Administraţie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Târgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începand cu data de 01.09.2008 componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte, pentru un mandat de 4 ani, va fi urmatoarea:

1.      BĂRBULESCU CĂTĂLIN

2.      MOISE ROXANA ELENA

Art. 2  Începand cu data prezentei  hotărâri, H.C.L nr. 166/2008 şi H.C.L nr. 223/23.04.2008 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   340

   Tgv. 01.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea unor consilieri municipali pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa,

conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 01.09.2008, avand in vedere:

·  Raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol, privind desemnarea unor consilieri municipali pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003;

·  Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personal, modificata si completata ulterior;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·  Dispozitiile art. 36 alin. 6 lit. a pct. 5 si alin. 9 din Legea nr. 215/ 2001 republicata.

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aproba desemnarea urmatorilor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003:

1.            RĂDUCANU TUDORICĂ

2.            STĂNESCU IULIAN

3.            ILIE VALENTIN

4.            OROS CĂLIN DINU

5.            VASILIU EMILIAN TEODOR

6.            TĂNASE SILVIU GABRIEL

Art. 2 In termen de 15 zile, se va constitui prin Dispozitia Primarului, Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003, din care vor face parte si consilierii sus – mentionati.

Art. 3 Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 66 din 30.03.2006 se revoca.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Institutia Arhitectului Sef, D.A.P., Biroul Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

   Nr.   341

   Tgv. 01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a Grupului sanitar situat în incinta Parcului Mitropolie

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

 • Adresa S.C. IMADO S.R.L înregistrată la Primăria municipiului Târgovişte cu nr. 17472/07.08.2008, prin care solicită concesionarea grupului sanitar situat în incinta Parcului Mitropolie, în vederea ecologizării acestuia, cu păstrarea aceleaşi destinaţii;
 • Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine promovarea unui proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a Grupului sanitar situat în incinta Parcului Mitropolie;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal   Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. b si art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a Grupului sanitar situat în incinta Parcului Mitropolie, cu următoarele date de identificare:

-          Proprietate privată a municipiului Târgovişte, aflat în administrarea D.A.P.P.P.

-          Număr de inventar: 100659, cu valoare aferentă 9.760 lei;

-          Suprafaţa utilă 72 mp, situat în incinta Parcului Mitropolie, la subsol.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 5 euro/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

     Nr.    342

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, până la data de 01.12.2017, a unui teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Târgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, până la data de 01.12.2017, a unui teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Târgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 27 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Târgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării de la data încheierii contractului până la data de  01.12.2017.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1. OROS CĂLIN DINU

2. MOŢOC HONORIUS

3. LIŢĂ ION

4. TĂNASE SILVIU GABRIEL

5. ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

                Nr.   343

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 29,75  mp situat în str. Constantin Brâncoveanu – adiacent staţie autobuz Micro V, Municipiul Târgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 29,75 mp situat în str. Constantin Brâncoveanu – adiacent staţie autobuz Micro V, Municipiul Târgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Preederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 29,75 mp, situat în str. Constantin Brâncoveanu – adiacent staţie autobuz Micro V, Municipiul Târgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

     Nr.    344

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:       

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

     Nr.   345

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în str. Calea Bucureşti, adiacent staţie Petrom2, pentru amplasare post de transformare electric

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în str. Calea Bucureşti, adiacent staţie Petrom2, pentru amplasare post de transformare electric;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 6 mp, situat în str. Calea Bucureşti, adiacent staţie Petrom2, pentru amplasare post de transformare electric, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:                   

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

     Nr.    346

     Tgv.  01.09.2008

           

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân –adiacent staţie autobuz Mitropolie, municipiul Târgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Bdul. Mircea cel Bătrân –adiacent staţie autobuz Mitropolie, Municipiul Târgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§        Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§        Dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 10 mp, situat în B-dul Mircea cel Bătrân –adiacent staţie autobuz Mitropolie, Municipiul Târgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

  

     Nr.    347

     Tgv.  01.09.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18,75 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§                Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18,75 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 18,75 mp situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În cazul în care interesul public o impune, concesionarii vor fi înştiinţaţi cu 3 luni înainte, pentru eliberarea terenului de construcţii, iar contractul se va rezilia de comun acord.

Art. 2 Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

                Nr.    348

     Tgv.  01.09.2008

    

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 12 mp situat în Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În cazul în care interesul public o impune, concesionarii vor fi înştiinţaţi cu 3 luni înainte, pentru eliberarea terenului de construcţii, iar contractul se va rezilia de comun acord.

Art. 2  Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

                Nr.   349

     Tgv.  01.09.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 13,23 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent proprietăţii situate la nr. 5,

în vederea extinderii clădirii centrului medical

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 13,23 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent proprietăţii situate la nr. 5, în vederea extinderii clădirii centrului medical;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 13,23 mp situat în str. Radu de la Afumaţi, – adiacent proprietăţii situate la nr. 5, în vederea extinderii clădirii centrului medical, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

                Nr.    350

     Tgv.  01.09.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte în vederea realizării unei parcări auto;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea,nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim de început al licitaţiei este de 10 euro/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

                Nr.    351

     Tgv.  01.09.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind respingerea solicitării de scoatere la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 84 mp, situat în str. Gral. Matei Vlădescu, adiacent bl. 51, sc. A, ap. 2,  municipiul Târgovişte, pentru extindere sediu firmă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 84 mp, situat în str. Gral. Matei Vlădescu, adiacent bl. 51, sc. A, ap. 2, municipiul Târgovişte, pentru extindere sediu firmă;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 84 mp, situat în str. Gral. Matei Vlădescu, adiacent bl. 51, sc. A, ap. 2, municipiul Târgovişte, pentru extindere sediu firmă.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                  

       

                Nr.    352

     Tgv.  01.09.2008

    

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a clădirii «Magazie materiale tehnice», în suprafaţă de 1074 mp, situată în incinta locaţiei Spitalul Mânăstirea Dealu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§         Adresa nr. 4628/27.02.2008 a S.C. EDCO CONSULTING S.R.L. prin care se solicită concesionarea imobilului „Magazie materiale tehnice”, situat în incinta locaţiei Spitalul Mânăstirea Dealu, în vederea amenajării şi desfăşurării de activităţi turistice;

§         Raportul de specialitate al D.A.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea sau concesionării, a clădirii «Magazie materiale tehnice», în suprafaţă de 1074 mp, situată în incinta locaţiei Spitalul Mânăstirea Dealu;

§         Prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective;

§         Prevederile H.C.L. nr. 71/2003 privind preluarea de către Spitalului Municipal Mânăstirea Dealu a unor  bunuri imobile (clădiri şi terenuri) aparţinând domeniului public al judeţului Dâmboviţa şi aflate în administrarea Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea  

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, a clădirii «Magazie materiale tehnice», situată în incinta locaţiei Spitalul Mânăstirea Dealu, cu următoarele date de identificare:

·        proprietate publică a municipiului Târgovişte;

·        număr de inventar 1001674, valoare de inventar 20.000 lei;

·        cladire din cărămidă, regim de înalţime parter+1etaj;

·        suprafaţa 1074 mp;

·        an construcţie 1959,   

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit prin Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.   353

Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind trecerea spaţiului „FABRICA DE GHEAŢĂ” din administrarea Direcţiei Administraţia  Pieţelor şi Direcţiei Grădini Publice în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului şi scoaterea acestuia la licitaţie publică în vederea închirierii

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă extraordinară, astăzi, 01.09.2008 având în vedere:

 • Adresa S.C. DAPA COM IMPEX S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 14968/11.07.2008, prin care solicită extinderea propriului magazin prin închirierea fostei Fabrici de Gheaţă;
 • Raportul de specialitate al D.A.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind trecerea spaţiului „FABRICA DE GHEAŢĂ” din administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Direcţiei Grădini Publice în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului şi scoaterea acestuia la licitaţie publică în vederea închirierii;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal  Târgovişte;

§       Prevederile art. 10 şi art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. b, art. 123 alin. 1 şi 2  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia Pubică Locală,  adopta următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea spaţiului proprietate privată a Municipiului Târgovişte – FABRICA DE GHEAŢĂ – din adminstrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Direcţiei Grădini Publice în administrarea Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului.

            Elementele de identificare ale bunului în cauză sunt următoarele:

-    Adresa: Bulevardul Libertăţii, nr. 2 – subsolul complexului comercial „MONDIAL”;

-    Suprafaţa: 382,31 mp – conforn planului anexat;

-    Valoare inventar: 50.000 lei.

Art. 2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirieirii a spaţiului proprietate privată a Municipiului Târgovişte – FABRICA DE GHEAŢĂ – în suprafaţă de 382,31 mp situat în Bdul. Libertaţii, nr. 2, subsolul complexului comercial „MONDIAL”.

În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      RĂDUCANU TUDORICĂ

2.      PANTEA VIOREL

3.      STĂNESCU IULIAN

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este cel prevăzut în H.C.L. nr. 156/2007.

Art. 4 H.C.L. nr. 57/26.02.2004 şi H.C.L. nr. 148/15.07.2004 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, D.A.P., Direcţia Administraţia Pieţelor, Direcţia Grădini Publice şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.    354

     Tgv.  01.09.2008

 

                                   

 

H O T A R A R E

privind respingerea solicitării de scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I. Cuza, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine promovarea unui  proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă 5 ani, câte 6 (şase) luni pe an, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Str. A.I. Cuza, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal   Târgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I. Cuza, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

                Nr.    355

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Str. Libertăţii, adiacent bloc Cooperaţie,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă 5 ani, câte 6 (şase) luni pe an, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Str. Libertăţii, adiacent bloc Cooperaţie,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

   În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Str. Libertăţii, adiacent bloc Cooperaţie,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

   

     Nr.    356

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine necesitatea adoptării   unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă 5 ani, câte 6 (şase) luni pe an, a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

     Nr.    357

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani

a unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă 5 ani, câte 6 (şase) luni pe an, a unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 40 mp, situat în Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

     Nr.   358

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat în Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, având în  vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat în Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 20 mp situat in Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul minim al concesionării va fi stabilit în Caietul de sarcini.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

      

     Nr.   359

     Tgv.  01.09.2008

H O T A R A R E

privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” şi a Proiectului Tehnic revizuit pentru acest obiectiv

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice- Birou Investiţii prin care se propune aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” şi a Proiectului Tehnic revizuit pentru acest obiectiv;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice;

§   Prevederile O.U.G. nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;

§   Prevederile HG nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin POR 2007-2013 ;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2, Domeniul major de interventie 2.1., versiunea aprilie 2008;

§   Prevederile HCL nr. 359/12.12.2007 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă noii indicatori tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”, astfel:

Indicatori tehnici:

§         Lungimea drumului de centura: L=13,808 km;

§         Lungimea drumului  cu sens unic pe malul drept al raului Ialomita L=1,650 km;

§         Durata de realizare a investitiei este 24 de luni – perioada executie lucrari;

§         Reabilitarea sistemului rutier existent pe zonele in care drumul are 4 benzi de circulatie si latirea zonelor cu 2 benzi de circulatie la 4 benzi acolo unde este posibil fara lucrari suplimentare ;

§         Pentru fluidizarea circulatiei se va realiza un tronson nou (cu doua benzi de circulatie ) pe malul drept al raului Ialomita: L = 1,650 km) ;

§         Reabilitarea pasajului superior Petru Cercel ;

§         Dublarea podului peste Ialomita la Teis si extinderea la 4 benzi de circulatie a portiunii de drum cuprins intre acest pod si pasajul superior peste CF Targoviste –Ploiesti pe DN 71;

§         Reabilitarea pasajului superior peste CF Targoviste – Ploiesti pe DN 71;

§         Reabilitare pod peste Ialomita la Valea Voievozilor ;

§         Realizarea unei retele de canalizare cu lungimea de 15,048 km, care va cuprinde un numar de 411 camine de vizitare si 925 guri de scurgere.

Indicatori economici:

            Valoarea totală a bugetului proiectului (inclusiv TVA) este de 88.789.047 lei.

            Din această valoare a fost deja plătită de către MDLPL suma de 742.278 lei (exclusiv TVA) consultantului, care a întocmit Studiul de fezabilitate, Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuţie, deci suma necesară derulării proiectului (inclusiv TVA) va fi de 87.905.736 lei.

       Art. 2 Se aprobă proiectul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” şi finanţarea acestuia din bugetul local, cu un procent de 96% din suma precizată la art. 2, respectiv cu o sumă de 84.389.506,57 lei (inclusiv TVA), structurată dupa cum urmează:

-                      Se aprobă finanţarea cu valoarea contribuţiei proprii în procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului – 1.376.782,11 lei;

-                     Se aprobă finanţarea cu valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ( exclusiv TVA şi plata consultantului conform prevederilor HG. nr. 811/2006) – 2.076.447,36 lei;

-                     Se aprobă finanţarea cu valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate, care va fi alocată de la bugetul local până la rambursarea de către Autoritatea de Management a POR – 67.462.322,40 lei conform legislaţiei în vigoare, respectiv Ghidului solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2, Domeniul major de interventie 2.1., versiunea aprilie 2008

-                     Se aprobă finanţarea cu valoarea TVA aferentă tuturor cheltuielilor proiectului, care va fi suportată integral de la bugetul local şi se va recupera prin rambursare TVA aferent cheltuielilor eligibile – 13.473.954,70 lei.

      Art. 3  Se aprobă finanţarea din cadrul bugetului local a tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe care vor apărea în perioada de implementare a proiectului conform legislaţiei în vigoare, respectiv Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2, Domeniul major de intervenţie 2.1., versiunea aprilie 2008.

      Art. 4 Se aprobă acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a obiectivului investiţiei, de către Primaria Municipiului Târgovişte, pe o perioadă de cel putin 5 ani după darea sa în exploatare, conform legislaţiei în vigoare, respectiv Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2, Domeniul major de intervenţie 2.1., versiunea aprilie 2008.

     Art. 5 Se aprobă Documenţia tehnică de execuţie pentru obiectivul „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte”, revizuită în anul 2008, respectiv Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuţie .

     Art. 6 Prevederile art. nr. 1, 6, 7 ale  H.C.L. nr. 359/12.12.2007 rămân neschimbate.

     Art. 7  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, D.A.P.P.P, Direcţia Tehnică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                            

     Nr. 362

    Tgv. 25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o  persoană fizică din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§               Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice, prin care propune iniţierea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte;

§               Prevederile art.286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§               Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedură Fiscală – republicat;

§               Prevederile H.C.L. nr. 187/2007 privind aprobarea procedurii cuprinzând criteriile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale contribuabililor persoane fizice;

§               Prevederile H.C.L. nr. 157/2007 privind stabilirea taxei de salubrizare în Municipiul Târgovişte pe anul 2008;

§               Prevederile H.C.L. nr. 49/2008 cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 157/2007 referitoare la instituirea taxei de salubrizare în Municipiul Târgovişte pe anul 2008;

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local     Municipal Târgovişte;

§               Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată;

         În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte unei persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

                            

     Nr. 363

    Tgv. 25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

aprobarea încheierii contractului de fidejusiune dintre Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. Distrigaz Sud S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A.

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§   Adresa nr. 5293/13.08.2008 a S.C. DISTRIGAZ SUD S.A;

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind aprobarea încheierii contractului de fidejusiune dintre Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. Distrigaz Sud S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A. ;

§     Raportul de avizare ale comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

     Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de fidejusiune dintre Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. Distrigaz Sud S.A. referitor la datoria S.C. TERMICA S.A.

     Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. TERMICA S.A. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

              Nr. 364

      Tgv.  25.09.2008

     

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei investiţiilor prioritare

ale Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008 având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Biroului Investiţii – Direcţia Tehnică prin care se propune aprobarea listei investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte;
 • Programul Operaţional Sectorial–Mediu, Axa Prioritară 1 ”Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată ”.
 • Adresa nr. 19192/02.09.2008 a S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor publice locale;
 • Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciilor de apă şi canalizare;
 • Prevederile Legii nr.  273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Prevederile Regulamentului - cadru privind serviciile de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007;
 • Prevederile contractului cadru pentru asigurarea serviciilor de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă lista investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

§         85% finanţare Fonduri Structurale

§         13% finanţare operator regional (S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A.)

§         2% finaţare bugetul local aferentă obiectivelor de investiţii aflate în patrimoniul public al Municipiul Târgovişte

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, D.A.P.P.P., S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.    365

     Tgv.  25.09.2008

 

Lista investitiilor prioritare

Faza I (2009-2015)

Prioritatea I – Fonduri de coeziune

TARGOVISTE

Nr. crt.

Tip

Investitie

U. m.

Cantitate

Valoare unitara

EURO/UM

Total

EURO

1

Apa

Pachetul de modernizare a sursei de apa si a statiei de tratare a apei – frontal de captare Lazuri-Vacaresti, Dragomiresti Nord, Manesti si Viisoara – Clorinare, protective impotriva inundatiilor, laborator, statie pompare, rezervor Priseaca

global

1

4.908.000

4.908.000

2

Apa

Reabilitarea aductiunilor Manesti-Dragomiresti Nord, Lazuri-Targoviste, Priseaca-Targoviste, Dragomiresti Nord-Priseaca

ml

20.500

329

6.740.000

3

Apa

Reabilitare retea de distributie – Conducte de inalta presiune (Dn 160)  si conducte joasa presiune (Dn 110-560) in  Targoviste

ml

32.400

122

3.942.000

4

Apa

Noua conducta de distributie (Dn 110) intre Priseaza si Targoviste (in parallel cu aductiunea)

ml

5.000

57

285.000

5

Apa

Statii noi de pompare in Blv. IC Bratianu si Blv. Carol I

buc

2

52.000

104.000

6

Ape uzate

Extinderea retelei de canalizare in Targoviste (Dn 250 - 600)

ml

25.000

378

9.438.000

7

Ape uzate

Reabilitarea retelei de canalizare in municipiul Targoviste (Dn 250-500)

ml

12.400

105

1.296.000

8

Ape uzate

Reabilitarea statiei de pompare ape uzate din zona industrial din municipiul Targoviste (Casa Alba)

buc

1

169.000

169.000

9

Ape uzate

Statie noua de pompare a apei uzate din vechea statie de epurare Nord in statia de epurare Sud, inclusiv conducta de refulare care va traversa raul Ialomita

buc

1

647.000

647.000

10

Epurare

Reabilitare si extindere statie epurare Targoviste Sud

buc

1

21.610.000

21.610.000

TOTAL INVESTITII

49.139.000

           

                                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE ŞI LUCRĂRI CONEXE”, în Municipiul Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 7A beneficiar S.C. COSMIN S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE ŞI LUCRĂRI CONEXE”, în Municipiul Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 7A beneficiar S.C. COSMIN S.R.L.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE ŞI LUCRĂRI CONEXE”, în Municipiul Târgovişte, Bdul. Eroilor, nr. 7A, beneficiar S.C. COSMIN S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea a 6 (şase) locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

             Nr.  366

     Tgv.  25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII BIROURI – P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 37A, beneficiar DRĂGOI MARIAN şi DRĂGOI LUJNA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII BIROURI – P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 37A, beneficiar DRĂGOI  MARIAN şi DRĂGOI LUJNA;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, SPAŢII BIROURI – P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, nr. 37A, beneficiar DRĂGOI  MARIAN şi DRĂGOI LUJNA.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

             Nr. 367

     Tgv.  25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CLĂDIRE LOCUINŢE - P+4”, în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Filipescu, nr. 104,

beneficiar S.C. PROINVESCAT S.R.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CLĂDIRE LOCUINŢE - P+4”, în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Filipescu, nr. 104, beneficiar S.C. PROINVESCAT S.R.L.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CLĂDIRE LOCUINŢE - P+4”, în Municipiul Târgovişte, str. Nicolae Filipescu, nr. 104, beneficiar S.C. PROINVESCAT S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

             Nr. 368

     Tgv.  25.09.2008

    

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte P+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului,  beneficiari BÂRLOG LILIANA, BURCA VALENTINA, TESILICA MIHAI

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte P+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului,  beneficiari BÂRLOG LILIANA, BURCA VALENTINA, TESILICA MIHAI;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinte P+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Gimnaziului,  beneficiari BÂRLOG LILIANA, BURCA VALENTINA, TESILICA MIHAI.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

              Nr. 369

     Tgv.  25.09.2008

    

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinţe P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Înfrăţirii, beneficiar BANESCU I. GIORGIAN

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinţe P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Înfrăţirii, beneficiar BANESCU I. GIORGIAN;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinţe P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Înfrăţirii, beneficiar BANESCU I. GIORGIAN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

    

              Nr.   370

     Tgv.  25.09.2008

    

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1300 euro,

ASOCIAŢIEI „ZAEDNO” din Târgovişte, în vederea participării la festivalul organizat de Uniunea Pensionarilor/CM - 2004, în perioada 16-19 octombrie 2008,

în oraşul Varna

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008 având în vedere:

§      Adresa Asociaţiei „Zaedno”, înregistrată la Primăria municipiului Târgovişte cu nr. 20606/18.09.2008, prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar pentru participarea la festivalul organizat de Uniunea Pensionarilor/CM - 2004, în perioada 16-19 octombrie 2008, în oraşul Varna;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1300 euro ASOCIAŢIEI „ZAEDNO” din Târgovişte, în vederea participării la festivalul organizat de Uniunea Pensionarilor/CM - 2004, în perioada 16-19 octombrie 2008, în oraşul Varna;

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 1300 euro ASOCIAŢIEI „ZAEDNO” din Târgovişte, în vederea participării la festivalul organizat de Uniunea Pensionarilor/CM - 2004, în perioada 16-19 octombrie 2008, în oraşul Varna.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     371

Tgv.  25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1000 lei,

A.C. SAH CHINDIA TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii câştigătorilor concursului Open de Şah „Zilele Cetăţii”, organizat în perioda 4-8 septembrie 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008 având în vedere:

§                     Adresa A.C. SAH CHINDIA TÂRGOVIŞTE înregistrată la Primăria municipiului Târgovişte cu nr. 19262/03.09.2008, prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea premierii câştigătorilor concursului Open de Şah „Zilele Cetăţii”, organizat în perioda 4-8 septembrie 2008;

§                     Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 1000 lei, A.C. SAH CHINDIA TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii câştigătorilor concursului Open de Şah „Zilele Cetăţii”, organizat în perioda 4-8 septembrie 2008;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§                     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a, pct. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 1000 lei, A.C. SAH CHINDIA TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii câştigătorilor concursului Open de Şah „Zilele Cetăţii”, organizat în perioda 4-8 septembrie 2008.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.    372

     Tgv.  25.09.2008

    

 

H O T A R A R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte a obiectivului Sală Sport Micro III 

                                                                    

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§     Adresa Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 19719/09.09.2009, prin care solicită dreptul de folosinţă gratuită al Sălii de Sport Micro III, pentru o perioadă de 15 ani;

§     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte a obiectivului Sală Saport Micro III ;

§   Prevederile H.G. nr. 1306/2002 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente şi obiective de investiţii din cadrul Programului de construcţie de săli de sport în anul 2002;

§   Prevederile art. 17 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 95/2003 privind darea în administrarea Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte a Sălii de Sport din str. Mr. Spirescu, nr. 1, pe o perioadă de 5 ani;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 15 ani, către Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte a obiectivului proprietate publică a Municipiului Târgovişte – SALĂ SPORT MICRO III, situat în strada Mr. Spirescu, nr. 5, compus din următoarele bunuri:

a.            TEREN AFERENT SALĂ DE SPORT MICRO III – suprafaţa 6147 mp din cvartalul 50.1.1 conform planului de situaţie anexat; nr. inventar 7001593; valoare 371.660 lei

b.            SALĂ SPORT MICRO III – tip P+1 E anexa; suprafaţă desfăşurată 2134 mp; nr. inventar 1001592; valoare 1.993.703 lei;

c.            DOTĂRI  AFERENTE – bunuri proprietate privată a Municipiului Târgovişte – compuse din MIJLOACE FIXE în valoare de 12.923 lei şi OBIECTE DE INVENTAR în valoare de 21.144 lei, conform Fişelor de inventar anexate.

Art. 2  Transmiterea se va face prin contract de comodat pe bază de proces verbal, în care vor fi stabilite condiţiile de folosinţă.

Art.  3 Elevilor Şcolii Matei Basarab li se va asigura accesul în mod gratuit, pentru desfăşurarea de activităţi, conform programei şcolare..

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Economică, Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.  373

   Tgv. 25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită către  S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, a punctului TRAFO amplasat în incinta Grupului Şcolar «Constantin Brâncoveanu» 

                                                                    

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§               Prevederile H.C.L. nr. 65/28.02.2008 privind darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire a punctului TRAFO amplasat in incinta Grupului Scolar « Constantin Brancoveanu » catre S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Targoviste ;

§               Adresa nr. 8489/08.09.2008 înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte, a S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte prin care înştiinţează municipalitatea că în conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 90/2008, îi revine obligaţia să efectueze lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii asupra bunului respectiv.

§               Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită către  S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, a punctului TRAFO amplasat în incinta Grupului Şcolar « Constantin Brâncoveanu » ;

§               Prevederile art. 4, alin. 3 din Anexa nr. 2 la Regulamentul de aplicare al H.G. nr. 90/2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;

§               Prevederile art. 17 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” si  ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte,  pe perioada duratei de viaţa a instalaţiilor, dar nu mai mult de 49 de ani, prin contract de comodat, a urmatoarelor bunuri:

a. Clădire PUNCT TRAFO - Grup Şcolar Constantin Brâncoveanu, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, situat în Bdul. Unirii, nr. 24 (conform Fişei cadastrale anexată-indicativul C6) cu urmatoarele elemente de identificare: constructie din caramida cu instalatii electrice aferente; suprafaţă construită 46 mp; nr. inventar 1001162; valoare inventar 11000 lei; anul dării în folosinţă 1974, cod republican 1.1.3.

b. Post de transformare PT Liceu COS  20/0,4 KV

Art. 2. Se acordă în favoarea sucursalei de distribuţie, folosinţa gratuită a terenului  în suprafaţă de 46 mp cu valoarea de 3006 lei, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, aferent mijlocului fix PUNCT TRAFO - Grup Şcolar Constantin Brâncoveanu.

Art. 3.  S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte va avea acces necondiţionat la instalaţii precum şi drept de servitute asupra terenului pe toată durata contractului de comodat.

Art. 4.  Predarea – primirea bunului se va face pe baza de contract de comodat încheiat între reprezentanţii legali ai Primăriei Municipiului Târgovişte şi ai S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte. Persoanele împuternicite pentru semnarea contractului sunt: jr. Gabriel Florin Boriga – Primarul Municipiului Târgovişte şi jr. Chiru Cătălin Cristea – Secretarul  Municipiului Târgovişte.

Art. 5.  HCL nr. 65/28.02.2008 se revocă.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Direcţia Economică, S.C. F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.   374

   Tgv. 25.09.2008

                                                        

H O T A R A R E

privind auditarea modului de acordare a diferenţei de tarif

la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008 având în vedere:

·                     Raportul de specialitate al Serviciului de Audit Public Intern privind auditarea modului de acordare a diferenţei de tarif la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

·                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

·                     Prevederile O.U.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată;

·                     Prevederile Legii nr. 12/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar;

·                     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă efectuarea unui audit financiar (servicii conexe), de către o societate independentă de audit financiar, privind modul de calcul şi plată a diferenţei de tarif cuvenită S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. în perioada 2005-2008.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

               

     Nr.   375

    Tgv. 25.09.2008

 

           

H O T A R A R E

privind aprobarea noii componenţe a Comisiei de Cenzori

a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§               Demisia dnei. Alexe Luminiţa, cenzor în cadrul Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr.11867/30.05.2008;

§               Raportul de specialitate al Compartimentului Audit Intern referitor la modificarea HCL nr. 127/2006 referitoare la componenţa Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A;

§               Prevederile art.159 şi 162 din Legea nr. 31/1990 privind societaţile comerciale;

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile H.C.L. nr. 127/06.04.2006 privind constituirea Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte;

§               Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei noua componenţă a Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte va fi următoarea:

1.            Dobrescu Constantin

2.            Niculescu Angela

3.            Chiorniţă Daniela

Art. 2 Începând cu data prezentei,  H.C.L nr. 127/06.04.2006 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, membrii Comisiei de Cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 Nr.    376

 Tgv. 25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

aprobarea contractării de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte

a unui împrumut de 1.000.000 lei

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§               Adresa nr. 1647/11.09.2008 a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 20.004/11.09.2008;

§               Propunerea viceprimarului  Municipiului Târgovişte, dl. Paul Robert Briceag;

§               Prevederile art. 5, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

§               Prevederile art. 36 alin. 3, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă contractarea de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte a unui împrumut de 1.000.000 lei, pe o perioadă de 5 ani, cu constituirea de garanţii reale asupra bunurilor din domeniul privat al Municipiului Târgovişte, ce se află în administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., respectiv clădiri şi mijloace de transport.

Art. 2 Creditul va fi contractat prin procedura de negociere cu bănci şi instituţii financiare, după publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iar criteriul ce se va aplica pentru atribuirea contractului de achiziţie în urma negocierii va fi oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Art. 3 Din comisia de negociere a acordării împrumutului vor face parte în mod obligatoriu şi reprezentaţii Municipiului Târgovişte în Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A, comisia de negociere şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                                                                                                               

     Nr. 377

    Tgv. 25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind renunţarea la judecata acţiunii aflate pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Dosar nr. 3338/120/2008, având ca obiect rezilierea contractului de parteneriat public privat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia Investitorilor Transport Târgovişte S.R.L

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind renunţarea la judecata acţiunii aflate pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Dosar nr. 3338/120/2008, având ca obiect rezilierea contractului de parteneriat public privat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia Investitorilor Transport Târgovişte S.R.L.;

§   Prevederile HCL nr. 97/05.03.2008 privind initierea demersurilor pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului de parteneriat public privat incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L. ;

§   Prevederile art. 246 din Codul de Procedură Civila;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

     Art. 1 Se aprobă renunţarea la judecata acţiunii aflate pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, Dosar nr. 3338/120/2008, având ca obiect rezilierea contractului de parteneriat public privat între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Asociaţia Investitorilor Transport Târgovişte S.R.L.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Serviciul Contencios Juridic şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

             Nr. 378

     Tgv.  25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vânzării a unui număr de 11 (unsprezece) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al DAPPP privind solicitările unor chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele ce le deţin cu contract de închiriere;

§                     Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vândute  chiriaşilor şi preţurile de vânzare ale acestora;

§                     Prevederile Legii nr. 85/1992 republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§                     Prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

§                     Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§                     Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§                     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui numar de 11 (unsprezece) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmează a fi vândute persoanelor îndreptăţite, precum şi preţurile de vânzare sunt prevăzute în tabelul anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, DAPPP - Biroul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

             

     Nr.  379

             Tgv. 25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului - verbal nr. 1,  din data de 03.09.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L.

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.09.2008, avand in vedere:

§               Raportul de specialitate al Biroului - Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului - verbal nr. 1  din data de 03.09.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L.;

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§               Prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte;

§               Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

§               Prevederile HCL nr. 297/21.08.2008 privind noua componenţă a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin ANL;

§               Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit.”c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicata, adopta urmatoarea

H O T A R A R E

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - verbal  nr. 1,  din data de 03.09.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L., conform anexei vare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P.-Biroul Fond Locativ, comisia constituită si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

   Nr.   380

   Tgv. 25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 04.09.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Biroul Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din 04.09.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-     Prevederile H.C.L. nr. 298/21.08.2008 privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

-     Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct.”c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicata, adopta urmatoarea

H O T A R A R E :

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 1 din data de 04.09.2008 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996 republicata, anexat prezentei hotarari.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

   Nr.   381

   Tgv. 25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5000 lei,

C.S. OŢELUL TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii sportivului LUCA ADRIAN şi a antrenorului TAMAŞ NICU

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008 având în vedere:

§                     Adresa C.S. OŢELUL TÂRGOVIŞTE înregistrată la Primăria municipiului Târgovişte cu nr. 17511/08.08.2008, prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea premierii sportivului LUCA ADRIAN şi a antrenorului TAMAŞ NICU;

§                     Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5000 lei, C. S. OŢELUL TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii sportivului LUCA ADRIAN şi a antrenorului TAMAŞ NICU;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008 ;

§                     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a pct. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 5000 lei, C. S. OŢELUL TÂRGOVIŞTE, în vederea premierii sportivului LUCA ADRIAN şi a antrenorului TAMAŞ NICU.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 Cultură, Recreere şi Religie – Alte Servicii.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.     382

     Tgv.  25.09.2008

    

 

H O T A R A R E

privind închirierea directă către Fundaţia Culturală „Ciuleandra” a spaţiului în suprafaţă de 301 mp din Punctul Termic nr. 5, str. Transilvaniei, micro 6, pentru înfiinţarea unei Şcoli de dans pentru copii, tineri şi adulţi

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§   Adresa Fundaţiei Culturale „Ciuleandra” înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 16469/25.07.2008, prin care solicită închirierea spaţiului disponibil din PT nr. 5, micro 6 pentru înfiinţarea unei Şcoli de dans pentru copii, tineri şi adulţi;

§   Raportul de specialitate al DAPPP prin care se propune închirierea directă către Asociaţia Culturală „Ciuleandra” a spaţiului în suprafaţă de 301 mp din Punctul Termic nr. 5, str. Transilvaniei, micro 6, pentru înfiinţarea unei Şcoli de dans pentru copii, tineri şi adulţi;

§   Prevederile HCL nr. 178/2006 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între CLM şi S.C. TERMICA S.A., având ca obiect unele bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, ca urmare a modernizării unor P.T-uri şi C.T-uri;

§   Prevederile HCL nr. 66/2005 privind transformarea din USD în EURO, a tarifelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie şi terenurile pe care se află amplasate unităţile comerciale şi de prestări servicii;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă închirierea directă către Fundaţia Culturală „Ciuleandra” a spaţiului disponibil din PT nr. 5, pentru înfiinţarea unei Şcoli de dans pentru copii, tineri şi adulţi, având următoarele date de identificare:

-    spaţiu PT nr. 5, str. Transilvaniei, micro 6, proprietate publica a Municipiului Târgovişte, nr. de inventar 101037, suprafaţă 301 mp, valoare 1.630,70 lei;

-          teren aferent 117 mp.

Art. 2 Preţul de închiriere este de 0,27 euro/mp/lună.

Art. 3 Închirierea spaţiului în cauză se va face pe bază de contract, în care vor fi stipulate condiţiile de închiriere.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., Direcţia Economică, Fundaţia Culturală „Ciuleandra” şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

   Nr.  383

   Tgv. 25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafată de 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 178/2006 privind modificarea contractului de concesiune încheiat între CLM şi S.C. TERMICA S.A., având ca obiect unele bunuri imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte, ca urmare a modernizării unor P.T-uri şi C.T-uri;

§   Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a unui teren in suprafaţă 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro 4, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, DAPPP şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

           

  Nr.   384

   Tgv. 25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 56 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului – şanţul Cetăţii, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei unităţi de alimentaţie publică tip fast food

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune respingerea scoaterii la licitaţie publică in vederea concesionării, pe no perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 56 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului – şanţul Cetăţii, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei unităţi de alimentaţie publică tip fast food;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile Legii nr. 422/2001 republicată, privind protecţia monumentelor istorice;

§                     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 56 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului – şanţul Cetăţii, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei unităţi de alimentaţie publică tip fast food.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

       Nr.     385

       Tgv.  25.09.2008

      

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto în aer liber

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, pe no perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto în aer liber ;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile Legii nr. 422/2001 republicată, privind protecţia monumentelor istorice;

§                     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto în aer liber.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

    

       Nr.     386

       Tgv.  25.09.2008

      

 

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia sediu firmă

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune respingerea scoaterii la licitaţie publică in vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 21 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia sediu firmă;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile Legii nr. 422/2001 republicată, privind protecţia monumentelor istorice;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 21 mp, situat în Bdul. Independenţei – zona Tribunalului, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia sediu firmă.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

        Nr.    387

       Tgv.  25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 351/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§               Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune modificarea HCL nr. 351/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto;

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§               Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile HCL nr. 351/2008 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto

§               Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 al HCL nr.  351/2008 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1124 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto,  va avea următorul cuprins:

Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 1152 mp, situat în str. Stelea, nr. 5, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei parcări auto, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 351/2008 râmân neschimbate

                     Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

     Nr.   388

    Tgv. 25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. C-tin Brâncoveanu adiacent bl. B1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune respingerea scoaterii la licitaţie publică in vederea concesionării a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. C-tin Brâncoveanu adiacent bl. B1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§                     Prevederile art. 7 lit.d din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

  Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui  teren in suprafaţă de 50 mp, situat în str. C-tin Brâncoveanu adiacent bl. B1, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P. şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

    

       Nr.    389

       Tgv.  25.09.2008

      

 

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Bdul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei rulote tip fast food

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§                Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Bdul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei rulote tip fast food;

§                Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§                Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§                Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Bdul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei rulote tip fast food.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P.şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

       Nr.     390

       Tgv.  25.09.2008

   

 

H O T A R A R E

privind respingerea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8 , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani  , a unui teren în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unei parcări auto.

 Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.     391

Tgv.  25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I.Cuza , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I.Cuza, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în str. A.I.Cuza, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 5 ani.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1. Liţă Ion

2. Oros Călin Dinu

3. Paraschiv Cornelia

4. Diculescu Maria

5. Rusescu Gheorghe

6. Răducanu Tudorică

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi de 73 lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

              Nr.     392

     Tgv.  25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 96/2008 referitoare la prelungirea contractelor de inchiriere si, ulterior, scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea spatiilor comerciale situate in incinta Halei Centale a Pietei 1 Mai, Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 25.09.2008, avand in vedere:

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§               Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§               Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§               Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata , cu modificările şi completările ulterioare;

         In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

HOTARARE :

 

Art.1. Contractele de inchiriere a spatiilor comerciale din Hala Centrala a Pietei 1 Mai  vor fi prelungite pana la data de 01.04.2009.

Art. 2. Pana la data de 01.04.2009 Consiliul Local Municipal va organiza licitatie publica deschisa cu strigare in vederea inchirierii spatiilor comerciale situate in incinta Halei Centale a Pietei 1 Mai, Municipiul Targoviste

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                                                                                                               

    Nr.   393

    Tgv. 25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea prelungirii unor trasee locale pentru transportul de persoane

 în Municipiul Târgovişte

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind prelungirea unor trasee locale pentru transportul de persoane în Municipiul Târgovişte ;

§   Adresa Universităţii Valahia Târgovişte prin care se solicită asigurarea transportului studenţilor către Campusul Universitar situat pe str. Aleea Sinaia ;

§   Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local ;

§   Prevederile HCL nr. 98/2008 privind aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul Târgovişte şi a caietelor de sarcini;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

      În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă prelungirea următoarelor trasee regulate de transport persoane:

Nr. 1 (M XI – Transformator); nr. 4 (M XI-COS), nr. 5 (M XI-Piaţa Bărăţiei), nr. 6 (Ulmi-Bărăţiei), nr. 7 (M XI-COS); nr. 8 (M II –COS P3); nr. 11 (M XI-Bărăţiei) şi nr. 12 (M XI- Bărăţiei), prin introducerea unei noi staţii în zona Campusului Universitar.

Art. 2 Se aprobă mutarea capătului de traseu Piaţa Bărăţiei în zona Campusului Universitar, cu modificările respective în caietele de sarcini.

Art. 3 Graficele de circulaţie ale traseelor vor fi corelate cu orele de început şi de terminare a cursurilor universitare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Transport, D.A.P.P.P., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

             Nr.     394

     Tgv.  25.09.2008

    

 

H O T A R A R E

privind stabilirea tarifului maximal de distanţă pentru executarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.09.2008, avand in vedere:

§   Adresa nr. 15898/18.07.2008 a Asociaţiei Naţionale a Patronatelor Operatorilor de Transport în regim de taxi – Filiala Dâmboviţa şi Camera Taximetriştilor- Filiala Dâmboviţa;

§   Raportul de specialitate al Biroului Transport privind stabilirea tarifului maximal de distanţă pentru executarea serviciului de transport public de persoane în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte;

§   Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.M.A.I. nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

§         Prevederile Ordinului 243/2007 privind privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialiatate ale Consiliului Local Municipal,

§   Prevederile art. 36, alin. 9 din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicata, adopta urmatoarea

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Începând cu data de 01.10.2008 se aprobă stabilirea tarifului maximal de distanţă de 2,5 lei/kilometru, pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi, pe raza Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, DAPPP- Birou Transport, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

    Nr.   395

   Tgv. 25.09.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea atribuirii unui numar de 8 (opt) loturi cămine de casa, in baza punctajelor propuse de comisia municipala de stabilirea criteriilor de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 25.09.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Directiei Tehnice– Birou Cadastru privind aprobarea repartizarii a unui numar de 8 (opt) loturi cămine de casa, conform Legii nr. 15/2003, unor cetateni de etnie rroma, cu o situaţie socială deosebită, din Municipiul Targoviste;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personala, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

§                     Prevederile H.C.L. nr. 341/2008 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003;

§                     Prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Targoviste nr. 10972/2008 privind constituirea Comisiei Municipale de analiza si propuneri de repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003 ;

§                     Procesul verbal al Comisiei de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003;

§                     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Se aproba atribuirea unui numar de 8 (opt) loturi camin de casa, in suprafata de pana la 300 mp fiecare, 7 loturi  in Cartierul Prepeleac şi 1 lot în str. Horia nr. 3A, cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare, unor cetateni de etnie rroma din Municipiul Targoviste.

Cele 8 (opt) amplasamente sunt identificate in planurile de situatie anexate prezentei hotarari.

Art. 2  Atribuirea loturilor camin de casa se va face pe baza contractului – cadru,  anexat prezentei hotarari.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P., membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiza si repartizare a loturilor camin de casa si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

              Nr.    396

     Tgv.  25.09.2008

                                                                                                                                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Târgovişte, pentru întreţinerea şi funcţionarea Parohiilor aflate pe raza Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008 având în vedere:

§               Adresa nr. 1054/18.0.92008 a Arhiepiscopiei Târgovişte, înregistrată la Primăria  Municipiului Târgovişte sub nr. 20586/18.09.2008;

§               Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi al Serviciului Juridic;

§                Rapoartul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§               Dispoziţiile art. 3, alin. 2 din O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

§               Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2 lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

 HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 58.686,47 lei Arhiepiscopiei Târgovişte, pentru susţinerea achitării facturilor de utilităţi (gaze), pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând Parohiilor de pe raza Municipiului Târgovişte, pentru perioada 01.10.2008-31.03.2009

Art. 2 Decontarea efectivă a cheltuielilor se va face pe bază de documente justificative începând cu 01.01.2009.

Art. 3 Suma de 58.686.,47 lei va fi prevăzută în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local  Municipal Târgovişte pe anul 2009, în contul 67.02. Bunuri şi Servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

             Nr.     397

     Tgv.  25.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii octombrie 2008

                                                                                                                       

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in sedinta ordinară astăzi, 25.09.2008, având în vedere:

§         Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008 ;

§         Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată;

§         Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier ing. Briceag Paul în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii octombrie 2008.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier ing. Briceag Paul şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

          Nr.    398

          Tgv. 25.09.2008

         

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008 având în vedere:

§   Rapoartele de specialitate ale Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi H.G. nr. 1149/2002 privind normele de aplicare a acestei legi;

§   Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Târgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” şi alin. 6 lit. „a” pct. 1 şi 2  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

   În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se acordă ajutoare financiare pentru 6 (şase) persoane fizice din Municipiul Târgovişte, cu o situaţie financiară deosebită, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ, Titlul «ajutoare sociale».

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate, Direcţia de Asistentă Socială şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

    Nr.     399

     Tgv.  25.09.2008


 

TABEL NOMINAL

Cu persoanele care solicita sprijin financiar din partea CL Targoviste

 

Nr.

Crt.

Nume si prenume

Solicitare

Propunere/Serv.

Prestatii Sociale

Suma acordata

CL

Observatii

 

1.

STOICA EUGEN

CNP 1630529151773

Str. Petru Cercel, 53/1

 

1000 lei

 

300 lei

 

1000 lei

 

ACHITARE DATORII RESTANTE COMPANIA DE APA TARGOVISTE

 

2.

CIOBU CONSTANTIN

CNP 1610517373474

Str. Aleea Grivita, 1/64

 

1800 lei

 

300 lei

 

1800 lei

 

ACHITARE DATORII INTRETINERE SI APA RECE

 

3.

MIHAI GEORGETA

CNP 2390617155130

Str, Bld. Unirii, 2/A/11

 

100 lei

 

100 lei

 

100 lei

 

ACHITARE DATORII RESTANTE CHIRIE - FONDUL LOCATIV

 

4.

BATU ELENA

CNP 2580815151772

Str. Popa Sapca, nr.27

 

1670lei

 

300 lei

 

1670 lei

 

ACHITARE DATORII  CHIRIE - FONDUL LOCATIV

 

5.

CERNAT VIRGINIA

CNP 2560126151770

Str. Avran Iancu, 46/A/7

   

3100 lei

 

300 lei

 

3100 lei

 

ACHITARE DATORII  ENERGIE ELECTRICA

 

6.

OPRICA ELENA

CNP 2750602151819

Str. Dr. D. Oprescu, 14/A/4

 

2000 lei

 

300 lei

 

2000 lei

 

ACHITARE DATORII APA RECE

 

                              

 

 

 


H O T A R A R E

privind acordarea unor facilităţi pensionarilor, elevilor şi studenţilor din Municipiul Târgovişte

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.09.2008 având în vedere:

§         Propunerile consilirilor municipali;

§         Prevederile Legii nr. 116/2002 a prevenirii şi combaterii marginalizării sociale;

§         Adresa nr. 627/08.04.2008 a Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice;

§         Prevederile HCL nr. 50/14.02.2006 referitoare la acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte, respectiv elevilor din cartierul Priseaca şi achiziţionarea de legitimaţtii pentru salariaţii din direcţiile de specialitate pentru mijloacele de transport public local de călători;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2008;

§         Prevederile H.C.L. nr. 234/2008 privind acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 2  lit. a din Legea privind Administratia Publica Locala, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.10.2008 se aprobă acordarea de gratuităţi de 100% tuturor pensionarilor din Municipiul Târgovişte şi de 50% elevilor şi studenţilor.

Abonamentele pentru pensionari vor fi distribuite de către Primăria Municipiului Târgovişte, prin Direcţia de Asistenţă Socială.

Art. 2  Suma necesară acoperirii cheltuielilor va fi suportata din Bugetul Local.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, D.A.S., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Târgovişte şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

    Nr.   400

    Tgv. 25.09.2008

 

              Inapoi