341. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, domnului prof. Banica Paul pentru merite deosebite

342. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, domnului ing. Tudose Iulian pentru merite deosebite

343. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, doamnei prof. Yolanda Eminescu pentru merite deosebite

344. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, domnului dr. Strajescu Eugen pentru merite deosebite

345. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, domnului dr. Constantin Constantin pentru merite deosebite

346. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, Altetei Sale Regale Radu de Hohenzolern, pentru merite deosebite

347. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului Vito Mastrovito, primarul orasului Gioia del Colle (Italia) pentru merite deosebite

348. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului dr. Ionescu Constantin - Targoviste, pentru merite deosebite

349. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului dr. Marinescu Alexandru, pentru merite deosebite

350. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului prof. Stoicescu Pavel, pentru merite deosebite

351. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului prof. dr. Cucui Ion, pentru merite deosebite

352. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, doamnei prof. dr. Sofia Popescu, pentru merite deosebite

353. Hotarâre privind conferirea „Diplomei de Excelenta”, domnului prof. Ioan Valerian, pentru merite deosebite

354. Hotarâre privind completarea Statutului si numirea reprezentanților Consiliului Local Municipal Targoviste, in Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. TERMICA S.A. Targoviste

355. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii octombrie 2005

356. Hotarâre privind aprobarea Programului de pregatire pentru iarna 2005 – 2006

357. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a suprafetei de teren de 18,07 mp situata in incinta Pietei 1 Mai, care face obiectul schimbului de terenuri aprobat prin H.C.L. nr. 22/25.01.2005

358. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita Scolii Speciale Targoviste a unui spatiu din administrarea Gradinitei nr. 8

359. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste

360. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor

361. Hotarâre privind stabilirea prețului local al energiei termice furnizate populației

362. Hotarâre privind aprobarea Programului de reorganizare si restructurare al S.C. TERMICA S.A.

363. Hotarâre privind participarea Consiliului Local Municipal Targoviste in calitate de partener la proiectul Centre Istorice Europene: spre o evolutie comuna - Programul Cultura 2000

364. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare pentru locuințe” in Municipiul Targoviste, Str. Coconilor, beneficiar S.C. ACVILA PREST S.R.L.

365. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a unor terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant pentru desfasurarea activitatii de comert

366. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a spatiului din incinta cantinei Seminarului Teologic „Sf. Ion Gura de Aur” in suprafata de 5 mp pentru amenajare fast-food

367. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada prof Alexandru Vasilescu, adiacent blocului 24, pentru amenajarea unui magazin alimentar

368. Hotarâre privind scoaterea la licitație in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafața de 15 mp situat in str. 9 Mai adiacent bl.13, ap.4, pentru extindere cabinet medical

369. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial nealimentar” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 71, beneficiar Friciu Maria

370. Hotarâre privind respingerea plangerilor prealabile privind H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

371. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

372. Hotarâre privind darea in administrarea Politiei Comunitare Targoviste a doua autoturisme marca Dacia

373. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON, Clubului „Otelul” Targoviste – sectia box, in vederea deplasarii la Campionatul National de Box

374. Hotarâre privind acordul referitor la stabilirea de relatii de infratire cu Primaria orasului Castellon de la Plana - Spania

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, domnului prof. Banica Paul pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE - POST MORTEM”, domnului prof. Banica Paul pentru merite deosebite.

 

Nr.    341

Tgv. 06.09.2005

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, domnului ing. Tudose Iulian pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE - POST MORTEM”, domnului ing. Tudose Iulian, pentru merite deosebite.

 

Nr.    342

Tgv. 06.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, doamnei prof. Yolanda Eminescu pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE - POST MORTEM”, doamnei prof. Yolanda Eminescu, pentru merite deosebite.

 

Nr.    343

Tgv. 06.09.2005

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, domnului dr. Strajescu Eugen pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE - POST MORTEM”, domnului dr. Strajescu Eugen, pentru merite deosebite.

 

Nr.    344

Tgv. 06.09.2005

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – POST MORTEM”, domnului dr. Constantin Constantin pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE - POST MORTEM”, domnului dr. Constantin Constantin pentru merite deosebite.

 

Nr.    345

Tgv. 06.09.2005

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, Altetei Sale Regale Radu de Hohenzolern, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE”, Altetei Sale Regale Radu de Hohenzolern, pentru merite deosebite.

 

Nr.    346

Tgv. 06.09.2005

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului Vito Mastrovito, primarul orasului Gioia del Colle (Italia) pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului Vito Mastrovito, primarUL (sindaco) AL Comunei gioia del colle (italia) pentru merite deosebite.

 

Nr.    347

Tgv. 06.09.2005

 

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului dr. Ionescu Constantin - Targoviste, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului dr. Ionescu Constantin - targoviste, pentru merite deosebite.

 

Nr.    348

Tgv. 06.09.2005

 

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului dr. Marinescu Alexandru, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului dr. Marinescu Alexandru, pentru merite deosebite.

 

Nr.    349

Tgv. 06.09.2005

 

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului prof. Stoicescu Pavel, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului prof. Stoicescu Pavel, pentru merite deosebite.

 

Nr.    350

Tgv. 06.09.2005

 

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului prof. dr. Cucui Ion, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE”, domnului prof. dr. Cucui Ion, pentru merite deosebite.

 

Nr.    351

Tgv. 06.09.2005

 

 

  

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”, doamnei prof. dr. Sofia Popescu, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE, unor persoane cu merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se conferă titlul de „CETATEAN DE ONOARE”, doamnei prof. dr. Sofia Popescu, pentru merite deosebite.

 

Nr.    352

Tgv. 06.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenta”, domnului prof. Ioan Valerian, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 06.09.2005, având in vedere:

-               Propunerile comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local privind conferirea „Diplomei de Excelenta”, domnului prof. Ioan Valerian pentru merite deosebite;

-               Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Mun. Targoviste;

-               Prevederile art.38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind Administrația publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic    Se confer㠄Diploma de Excelenta”, domnului prof. Ioan Valerian, pentru merite deosebite.

 

Nr.    353

Tgv. 06.09.2005

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind completarea Statutului si numirea reprezentanților Consiliului Local Municipal Targoviste, in Adunarea Generala a Acționarilor a S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința extraordinara astăzi 05.09.2005 având in vedere:

-         Referatul Directorului general executiv al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, înregistrat cu nr. 2757/01.08.2005; 

-         Prevederile H.C.L. nr. 41/13.03.1998 prin care se infiinteaza S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Prevederile art. 110 si următoarele, si ale art. 125 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicata;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „j” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba completarea Statutului S.C. TERMICA S.A. Targoviste cu art. 13.1 si art. 13.2 care vor avea următorul cuprins:

„ Art. 13.1 In perioada in care municipalitatea este actionar unic al S.C. TERMICA S.A., interesele acesteia vor fi reprezentate in Adunarea Generala a Actionarilor de către Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 13.2 Reprezentantii in Adunarea Generala a Actionarilor, in număr de 3, sunt numiti si revocati de Consiliul Local Municipal Targoviste.”

Art. 2 Incepand cu data adoptarii prezentei hotărâri, se numesc urmatorii reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. TERMICA S.A. Targoviste:

 1. ing. Bondila Dorel
 2. ing. Negru Dumitru
 3. ec. Aldea Daniela.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, conducerea S.C. TERMICA S.A. Targoviste, persoanele desemnate pentru a reprezenta Consiliul Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    354

Tgv. 05.09.2005

 

 

HO T Ă R Â R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii octombrie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, ing. Olaru Marin,  in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii octombrie 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, ing. Olaru Marin, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    355

Tgv. 29.09.2005

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de pregatire pentru iarna 2005 – 2006

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005,avind in vedere:

-         Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, Directiei de Salubritate si al D.A.P.P.P. privind programul de pregatire pentru iarna 2005 – 2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 193/31.08.2004 privind constituirea comisiei de aparare impotriva dezastrelor;

-         prevederile art. 38 lit.”k”, “l” si “r” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Programul de pregatire pentru iarna 2005 – 2006 in conformitate cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2005.

Sursele financiare vor fi completate dupa caz in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006, care urmeaza a fi aprobat de catre Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 2 Programul de pregatire va fi completat cu actiunile ce urmeaza a fi realizate si de catre Directia Gradini Publice.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Comisia municipala de aparare impotriva dezastrelor, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, D.A.P.P.P., D.C.E.G., S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste, Politia Comunitara, D.A.S., R.A.G.C., S.C. TERMICA S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    356

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a suprafetei de teren de 18,07 mp situata in incinta Pietei 1 Mai, care face obiectul schimbului de terenuri aprobat prin H.C.L. nr. 22/25.01.2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.09.2005 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Direcției Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar prin care propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a suprafetei de teren de 18,07 mp situata in incinta Pietei 1 Mai, care face obiectul schimbului de terenuri aprobat prin H.C.L. nr. 22/25.01.2005
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;
 • Prevederile H.C.L. nr. 22/2005 privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a suprafetei de teren de 18,07 mp situata in incinta Pietei 1 Mai, conform planului de amplasament anexat prezentei hotărâri, in vederea efectuarii schimbului aprobat prin H.C.L. nr. 22/2005.

Art. 2 Dupa perfectarea actului de schimb la un notar public, terenul de la S.C. ALIMENTARA S.A. va fi trecut in domeniul public al Municipiului Targoviste.

Art. 3 In termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Directia Economica si D.A.P.P.P. vor opera in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste situatia tehnica si juridica a acestor terenuri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica – Birou Cadastru Imobiliar si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    357

Tgv. 29.09.2005

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind darea in folosinta gratuita Scolii Speciale Targoviste a unui spatiu din administrarea Gradinitei nr. 8

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005, avand in vedere:

 • Adresa Scolii Speciale Targoviste nr. 17723/2005;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea in folosinta gratuita Scolii Speciale Targoviste a unui spatiu din administrarea Gradinitei nr. 8;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea nr. 84/1995 privind invatamantul;
 • Prevederile H.C.L. nr. 209/2002 privind darea in administrare a terenurilor si cladirilor proprietate publica a Municipiului Targoviste către unitatile de invatamant preuniversitar in care acestea isi desfasoara activitatea;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita Scolii Speciale Targoviste, pe perioada existentei grupei de copii prescolari cu cerinte educative speciale, a unui spatiu in suprafata de 27 mp din „Cladire nr. 2 – Gradinita cu program prelungit nr. aflata in administrarea Gradinitei nr. 8, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2  Preluarea bunului se va face in termen de 30 de zile pe baza unui contract de comodat incheiat intre reprezentantii celor doua institutii, in fata unui notar public.

Art. 3 Se imputernicesc domnul Primar, inginer Iulian Furcoiu si domnul Secretar, jurist Vasile Avanu pentru semnarea contractului de comodat.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – S.A.P.P.P., Directia Economica, cele 2 institutii de invatamant si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

              

Nr.    358

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului din sectorul bugetar;
 • Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste, modificata prin H.C.L. nr. 197/2003, 215/2003, 331/2003, 11/2004, 72/2004, 188/2004, 217/2004, 23/2005;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica statul de functii al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste prin transformarea postului de pictor scenograf debutant in pictor scenograf V ca urmare a examenului de promovare in grad profesional.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    359

Tgv. 29.09.2005

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de functii al Administratiei Pietelor;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 6 alin. 2 din O.U.G. nr. 9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului din sectorul bugetar;
 • Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administrației Pietelor, modificata prin H.C.L. nr. 77/2004;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica statul de functii al Administratiei Pietelor prin transformarea postului de subinginer gradul 1 (SSD) din cadrul Serviciului Administratie Piete in inspector gradul II (S).

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    360

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea prețului local al energiei termice furnizate populației

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi 29.09.2005 având în vedere:

-         Solicitarea de stabilire a prețului local al energiei termice furnizate populației formulata de directorul general al S.C. TERMICA S.A., înregistrat cu nr. 3008/24.08.2005, aprobat de Consiliul de administrație in ședința din data de 25.08.2005;

-         Raportul de specialitate al Direcției Economice;;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile O.U.G. nr. 115 / 2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizării de energie termica si a gazelor naturale pentru populație astfel cum a fost modificata de O.U.G. nr. 81/2003;

-         Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-         Dispozițiile art. 38 lit. „i”din Legea nr. 215/2001

          În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1  Se aproba prețul local al energiei termice pentru populație din municipiul Targoviste, produsa centralizat de S.C. TERMICA S.A., la valoarea de 140 lei RON, inclusiv TVA.

Art.2 Trimestrial, la solicitarea S.C. TERMICA S.A., Consiliul Local Municipal Targoviste va ajusta prețul odată cu creșterea peste 5% a cheltuielilor determinate de majorările prețului la gaze naturale, energie electrica si apa.

            Fiecare procent de creștere a cheltuielilor menționate la alin. 1, ii va corespunde o indexare de 0,66% a prețului local al energiei termice.

Art.3 Noul preț local se va aplica începând cu data de 1 octombrie 2005.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, S.C. TERMICA S.A. și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                

Nr.   361

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului de reorganizare si restructurare al S.C. TERMICA S.A.

       

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi 29.09.2005 având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Programului de reorganizare si restructurare al S.C. TERMICA S.A.;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

 • Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 17/22.09.2005;
 • Prevederile Informarii S.C. TERMICA S.A. Targoviste referitoare la situatia economico-financiara pe baza balantei de verificare de la 31.08.2005 ;
 • Prevederile Protocolului incheiat la data de 27.09.2005 intre Administratia S.C. TERMICA S.A. Targoviste, si Sindicatul Liber Independent Energie Termica si  Independent Termica, pe de alta parte;

·        Prevederile O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat precum si a societatilor si regiilor autonome;

·        Prevederile art. 68 si urmatoarele din cuprinsul Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii;

 • Prevederile Contractului Colectiv de Munca 2005 – 2006, la nivel de ramura;

·        Dispozițiile art. 38 lit. „j” din Legea nr. 215/2001.

          În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1  Se aproba Programul de Reorganizare si de Restructurare al S.C. TERMICA S.A. Targoviste conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba noua organigrama si statul de functii ale S.C. TERMICA S.A. Targoviste prevazute la anexa II a prezentei hotarari, in concordanta cu Programul de Reorganizare si de Restructurare.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    362

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind participarea Consiliului Local Municipal Targoviste in calitate de partener la proiectul Centre Istorice Europene: spre o evolutie comuna - Programul Cultura 2000

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 29.09.2005 având in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind participarea Consiliului Local Municipal Targoviste in calitate de coorganizator la proiectul « Centre Istorice Europene : spre o evolutie comuna - Programul Cultura 2000;

-          Rapoartele de avizare ale comsiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. „d” si „y” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba participarea Consiliului Local Municipal Targoviste in calitate de partener la proiectul Centre Istorice Europene : spre o evolutie comuna - Programul Cultura 2000, anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Cota de participare la acest proiect, al Consiliului Local Municipal Targoviste, este de 1,5 % din valoarea finala a proiectului, cota care nu va depasi 5.000 euro.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    363

Tgv. 29.09.2005

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare pentru locuințe” in Municipiul Targoviste, Str. Coconilor, beneficiar S.C. ACVILA PREST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare pentru locuințe” in Municipiul Targoviste, Str. Coconilor, beneficiar S.C. ACVILA PREST S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Lotizare pentru locuințe” in Municipiul Targoviste, Str. Coconilor, beneficiar S.C. ACVILA PREST S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   364

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a unor terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant pentru desfasurarea activitatii de comert

        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 29.09.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a unor terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant pentru desfasurarea activitatii de comert;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 ce modifica si completeaza art. 164 alin. 21 din Legea nr. 84/1995 a invatamantului;

-         Prevederile art. 15 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a unor terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant pentru desfasurarea activitatii de comert, după cum urmează:

1        In incinta Grupului Scolar I.H. Radulescu:

·        Teren in suprafata de 8 mp – pentru comercializarea produselor de patiserie;

2        In incinta Seminarului Teologic:

·        Teren in suprafata de 11 mp – pentru activitatea de comerț cu produse alimentare si nealimentare destinate consumului exclusiv al elevilor

3        In incinta Scolii Radu cel Mare:

·        Teren in suprafata de 14 mp – pentru activitatea de comerț cu produse alimentare si nealimentare destinate consumului exclusiv al elevilor.

4        In incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea:

·        Teren in suprafata de 8 mp - pentru comercializarea produselor de patiserie;

5        In incinta Colegiului National Constantin Carabella:

·        Teren in suprafata de 8 mp - pentru comercializarea produselor de patiserie.

Planurile de amplasament fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul minim al închirierii va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art.3 In termen de 30 zile, prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de organizare si desfășurare a licitației.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administrație Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    365

Tgv. 29.09.2005

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a spatiului din incinta cantinei Seminarului Teologic „Sf. Ion Gura de Aur” in suprafata de 5 mp pentru amenajare fast - food

        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 29.09.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a spatiului din incinta cantinei Seminarului Teologic „Sf. Ion Gura de Aur” in suprafata de 5 mp pentru amenajare fast - food;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 ce modifica si completeaza art. 164 alin. 21 din Legea nr. 84/1995 a invatamantului;

-         Prevederile art. 15 din cuprinsul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an a spatiului din incinta cantinei Seminarului Teologic „Sf. Ion Gura de Aur” in suprafata de 5 mp, pentru amenajare fast – food in care se vor comercializa produse alimentare exclusiv pentru consumul elevilor, fara bauturi alcoolice.

 Planul de situație face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul minim al închirierii va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art.3 Utilitatile (incalzire, apa – canal, iluminat) se vor achita separat, conform consumurilor lunare urmarite de către institutia de invatamant.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de organizare si desfășurare a licitației.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administrație Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    366

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada prof Alexandru Vasilescu, adiacent blocului 24, pentru amenajarea unui magazin alimentar

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.09.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada prof Alexandru Vasilescu, adiacent blocului 24, pentru amenajarea unui magazin alimentar;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada prof Alexandru Vasilescu, adiacent blocului 24, pentru amenajarea unui magazin alimentar, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Art. 5 H.C.L. nr. 268/28.07.2005 se revoca.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.   367

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitație in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafața de 15 mp situat in str. 9 Mai adiacent bl.13, ap.4, pentru extindere cabinet medical

        

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 29.09.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre privind concesionarea pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafața de 15 mp, situat in str. 9 Mai, adiacent bl..13, ap.4 pentru extindere cabinet medical;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Legii nr. 216/1999 privind Normele Metodologice de aplicare ale Legii 219/1998;

-         Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

-         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor aparținând domeniului public si privat ale municipiului Targoviste;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin.2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba scoaterea la licitație in vederea concesionarii unui teren in suprafața de 15 m.p. situat in str. 9 Mai, adiacent bl..13, ap.4 pentru extindere cabinet medical, conform planului de situație care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata concesionarii este de 10 de ani, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani, plata redevenței urmând a se face in 5 ani.

Art.3 Prețul minim de la care va începe licitația va fi cel stabilit in H.C.L. nr. 255/2005 si va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art.4 In termen de 30 zile, prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de organizare si desfășurare a licitației.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administrație Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

  

Nr.   368

Tgv. 29.09.2005

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial nealimentar” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 71, beneficiar Friciu Maria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial nealimentar” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 71, beneficiar Friciu Maria;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial nealimentar” in Municipiul Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 71, beneficiar Friciu Maria.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   369

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

 privind respingerea plangerilor prealabile privind H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005, avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al Servicului Contencios Juridic  prin care se propune respingerea plangerilor prealabile privind H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile O.G. nr. 109 din 14.07.2005 privind transporturile rutiere;

-    Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public local de  calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-    Prevederile O.G. nr. 16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea serviciului   public de transport local de  calatori;

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-    Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se resping plangerile prealabile ale S.C. MONDOTRANS S.A., S.C. GRUP ATYC S.R.L., S.C. BOSSU TRANS S.R.L., S.C.MARIA MAGDALENA S.R.L., S.C. GIRUETA TUR S.R.L., CABINETUL PARLAMENTAR – DEPUTAT ION STAN, PREFECTUL JUDETULUI DAMBOVITA precum si ale unui grup de cetateni din Municipiul Targoviste, referitoare la H.C.L. 293/04.08.2005  privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean, in Municipiul Targoviste.

Art. 2 H.C.L. nr. 293/2005 urmeaza a fi modificata in sensul schimbarii preambulului cu actul normativ in vigoare respectiv O.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Contencios Juridic, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comuncare.

 

Nr.    370

Tgv. 29.09.2005

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 29.09.2005, avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al Servicului Contencios Juridic  prin care se propune republicarea hotararii privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 293/2005 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile O.G. nr. 109 din 14.07.2005 privind transporturile rutiere;

-    Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public local  de  calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-    Prevederile O.G. nr. 16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-    Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se modifica H.C.L. nr. 293/2005, in sensul ca preambulul hotararii va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins :

 «- Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile O.G. nr. 109 din 14.07.2005 privind transporturile rutiere;

-    Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public local  de  calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-    Prevederile O.G. nr. 16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-    Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001; »

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 293/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 In termen de 10 zile, prin grija Secretarului Municipiului Targoviste, H.C.L.  nr. 293/04.08.2005 va fi republicata.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,  D.A.P.P.P.,  Serviciul Contencios Juridic si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

  

Nr.    371

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind darea in administrarea Politiei Comunitare Targoviste

a doua autoturisme marca Dacia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 29.09.2005, avand in vedere:

 • Adresa nr. 179/2005 a Politiei Comunitare;
 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea in administrarea Politiei Comunitare Targoviste a doua autoturisme marca Dacia;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile O.G. nr. 80/2001;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea din administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, in administrarea Politiei Comunitare Targoviste a doua autoturisme marca Dacia, an de fabricatie 1998, avand numerele de inmatriculare DB – 06 – PMT respectiv DB – 07 - PMT.

Art. 2  Preluarea bunurilor se va face in termen de 30 de zile, pe baza unui proces verbal de predare – primire.

Art. 3 In termen de 30 de zile, Directia Economica si D.A.P.P.P. vor opera in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

              

Nr.    372

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON, Clubului „Otelul” Targoviste – sectia box, in vederea deplasarii la Campionatul National de Box

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 29.09.2005 având in vedere:

-         Solicitarea Clubului „Otelul” Targoviste – sectia box;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON, Clubului „Otelul” Targoviste – sectia box, in vederea deplasarii la Campionatul National de Box.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 59.20 – al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    373

Tgv. 29.09.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

 privind acordul referitor la stabilirea de relatii de infratire cu Primaria orasului Castellon de la Plana - Spania

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 29.09.2005, avand in vedere:

-                Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unei hotarari privind acordul referitor la stabilirea de relatii de infratire cu Primaria orasului Castellon de la Plana - Spania;

-                Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                Prevederile art. 38 lit. “x” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Targoviste este de acord ca Primaria Muncipiului Targoviste sa stabileasca relatiil de infratire cu Primaria Orasului Castellon de la Plana – Spania, in vederea semnarii protocolului de colaborare intre cele doua municipalitati.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   374

Tgv. 29.09.2005