180. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

181. Hotarâre privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Târgovişte, Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”

182. Hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. TERMICA S.A. Târgovişte

183. Hotarâre privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

184. Hotarâre privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

185. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

186. Hotarâre privind aprobarea Contractului cadru pentru comercializarea Permiselor de liberă trecere pentru accesul şi circulaţia în municipiul Târgovişte a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone, prin staţiile de distribuţie a carburanţilor

187. Hotarâre privind aprobarea indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste

188. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

189. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

190. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

191. Hotarâre privind aprobarea modificării Programului de investiţii al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte pe anul 2013

192. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 7500 euro echipei „Dracula’s Girls” în vederea participării la cea de a XV-a ediţie a Campionatului European de Majorete, ce se va desfăşura la Brno, Republica Cehă, în perioada 29 august - 1 septembrie 2013

193. Hotarâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2013

194. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 58/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc K 2, str. Boerescu Zaharia nr. 3, Asociaţia de proprietari nr. 420”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

195. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 63 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

196. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 65/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

197. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 74 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

198. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 75/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”,  cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

199. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

200. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 77/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B,  str. Aleea Grivitei, Asociaţia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

201. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

202. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 79/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

203. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 80/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

204. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 81/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

205. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 85 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

206. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 86 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzarică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităti pe anul 2009

207. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 87 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităti pe anul 2009

208. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în completarea Listei de priorităti pe anul 2009

209. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 155/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc A1, sc.C, str. Neagoe Basarab, Asociaţia de proprietari nr. 86”, cuprins în completarea Listei de priorităti pe anul 2009

210. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 117/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

211. Hotarâre privind modicicarea H.C.L. nr. 118/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

212. Hotarâre privind mofificarea H.C.L. nr. 119/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

213. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, tarlaua T39, parcela 550/1/13 (Cartier Priseaca),  beneficiari MIHAI ION şi MIHAI MIHAELA

214. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE” în Municipiul Târgovişte, str. Cernăuţi,  beneficiari MOICEANU CONSTANTIN şi MOICEANU FLORINA, DRĂGHICI FILOFTIA, LECA NICUŞOR CLAUDIU

215. Hotarâre privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

216. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 239/2012 referitoare la aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

217. Hotarâre privind aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi

218. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unei săli de clasă (2 ore/zi) situată în incinta Liceului „I.H.Rădulescu”, în vederea desfăşurării orelor de legislaţie rutieră

219. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân, în faţa băncii BANCPOST, în vederea amenajării unui spaţiu în care se va desfășura activitate de prestări servicii

220. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 64 de spaţii comerciale (module) şi un grup sanitar, în suprafaţă totală de 425,91 mp, situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai

221. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select

222. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi

223. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 spaţii comerciale în suprafaţă totală de 222,64 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş

224. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri, pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş

225. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri, pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 69,8 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi

226. Hotarâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 5 - 6, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

227. Hotarâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20,16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

228. Hotarâre scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă totală de 755 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia

229. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 7,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, parter, corp A, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

230. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, în vederea extinderii spaţiului existent pentru vulcanizare şi spalatorie auto

231. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, între blocurile 69 - 71, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

232. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 165/2013 referitoare la acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA, ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

233. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 21.08.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

234. Hotarâre privind aprobarea asigurării pazei la meciurile oficiale ale echipei de fotbal Asociatia Fotbal Club Chindia Târgoviste, de către S.C. Municipal Security S.R.L.

235. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului STAN MIHAI, pentru merite deosebite

236. Hotarâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  BRUNO ICOBEŢ, pentru merite deosebite

237. Hotarâre privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  VLAD GRIGORESCU, pentru merite deosebite

238. Hotarâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială si Osservatorio Economico privind proiectul strategic APMGV-Accesul pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

239. Hotarâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială si Local Urban Development European Network, Institutul Intercultural Timisoara si Primaria Recas privind proiectul strategic ,,VIITORUL DEPINDE SI DE TINE’’

 

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 02.08.2013, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 05.08.2013 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   180

  Tgv. 02.08.2013

  

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa nr. 1

Consiliul Local                                                                                                                    

 

                                             PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 05.08.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.07.2013 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Pentru  ____X_______     Împotrivă____________     Abţinere___________

 

2. aprobe Programul de Investiţii din surse proprii pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Pentru  ____X_______      Împotrivă____________       Abţinere___________

 

3. aprobe Planul anual de achiziţii publice pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Pentru  ____X_______      Împotrivă____________     Abţinere___________

 

4. aprobe atragerea răspunderii directorilor societăţii angajaţi cu contract de mandat: dl. Vasilescu Radu - Cristian, dl. Tudor Romulus, dl. Gherghescu Constantin şi dl. Sgarbura Cristian pentru prejudiciile aduse societăţii.

   

Pentru  ____X_______      Împotrivă____________    Abţinere___________

 

5. desemneze pe dl Ponorica Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., exercite în numele şi pe seama societăţii, acţiunea în justiţie pentru recuperarea prejudiciilor.

 

Pentru  _____X______      Împotrivă____________    Abţinere___________

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR MUNICIPIU      

       ec. Eugen Pătrascu                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa nr. 2

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data 05.08.2013 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.07.2013 pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1. aprobe modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor,nr. 3 din data de 29.01.2009/ 2624 din data de 29.01.2009, urmare a Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgovişte nr. 132/27.06.2013

 

 

 

  Pentru  ______X_____   Împotrivă____________  Abţinere__________

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR MUNICIPIU      

           ec. Eugen Pătrascu                                          jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Târgovişte, Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”

       

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 02.08.2013, având in vedere:

§  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 18437/29.07.2013 prin care Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita doreste încheierea unui parteneriat cu Municipiul Târgovişte, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind încheierea unui acord de parteneriat între Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Municipiul Târgovişte, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”;

§   Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct.  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat încheiat între Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Municipiul Târgovişte, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga, semneze Acordul de Parteneriat cu Societatea Natională de Cruce Rosie din România-Filiala Dâmbovita, Inspectoratul Judetean de Politie Dâmbovita şi Inspectoratul Scolar Judetean Dâmbovita în vederea realizării proiectului „Educatie pentru viată”

Art. 3 Se aprobă finanţarea proiectului cu suma de 8.300 euro reprezentând cota de 10,04% aferentă cofinanţării, aceasta urmând fi suportată din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte - capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii si punerea la dispozitie a unui teren cu o suprafată de 2.572 mp situat în incinta Parcului Chindia, conform planurilor anexate.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   181

Tgv. 02.08.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. TERMICA S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 08.08.2013, având în vedere:

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „cşi ale alin. 5, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 13, alin. 2 din Actul Constitutiv al S.C. TERMICA S.A, după cum urmează:

Pentru atribuţiile menţionate la alin.1, lit. g) şi k), în cazul valorilor mai mari de 5.000.000 lei, adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Avizul este necesar şi în cazul înstrăinării Certificatelor de emisie gaze cu efect de seră.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al S.C. TERMICA S.A. rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. TERMICA S.A. şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   182

  Tgv. 08.08.2013

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 1744 din data de 22.01.2013 prin care se aduce la cunoştinţă excluderea din partid a dlui. Răducanu Tudorică;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal prin care se aduce la cunoştinţă hotărârea Comisiei Judeţene pentru Integritate, Statut şi Litigii;

§   Adresa Partidului Democrat Liberal înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 10738 din data de 12.04.2013;

§   Dosarul nr. 2053/120/2013;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§   Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   183

  Tgv. 23.08.2013

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte prin care se propune modificarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte ca urmare a examenului de promovare în clasă;

§ Prevederile art. 63, art. 64, alin.1, şi art. 68, alin. 1 şi alin 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 144, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 4763/2012 Ordin pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.932/2009;

§ Procese verbale finale ale concursului de promovare în clasă pentru 16 funcţionari publici din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, ca urmare a examenului de promovare în clasă, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

Art. 2 Se aprobă transformarea a 16 funcţii publice ca urmare a examenului de promovare în clasă, după cum urmează:          

v   5 posturi de “poliţist local, clasa III, grad principal” se transformă în 5 posturi de “poliţist local, clasa I , grad asistent”;

v   11 posturi “poliţist local, clasa III, grad superior” se transformă în 11 posturi de “poliţist local, clasa I, grad asistent”

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.           

 

 

  Nr.   184

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea organigramei şi a statului de functii ale

Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind modificarea organigramei şi a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

§      Prevederile art. 8, 12 şi 14 din Legea nr. 263/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea creselor, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială;

§      Prevederile Capitolului II – Sectiunea a 2 a – Educaţia antepreşcolara din Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 4 din H.G nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

§      HCL 292/25.10.2012 – privind înfiintarea Creşei Sagricom şi a une crese în strada Nicolae Filipescu nr. 73 în cadrul DAS – Serviciul Crese.

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi ale alin. 6, lit. a, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Începând cu 01.09.2013 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de functii ale Direcţiei de Asistenţă Socială, ca urmare a înfiinţării a 7 posturi de psiholog şi 28 posturi de educator în cadrul Serviciului Creşe şi a unui post de consilier juridic, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.                     

 

  Nr.   185

  Tgv. 23.08.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Contractului cadru pentru comercializarea Permiselor de liberă trecere pentru accesul şi circulaţia în municipiul Târgovişte a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone, prin staţiile de distribuţie a carburanţilor

 

          Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat  - Compartiment Transport prin care se propune adoptarea unei hotărâri privin aprobarea Contractului cadru pentru comercializarea Permiselor de liberă trecere pentru accesul şi circulaţia în municipiul Târgovişte a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone, prin staţiile de distribuţie a carburanţilor;

§             Prevederile H.C.L. nr. 409/28.10.2008 privind aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte;

§             Prevederile H.C.L. nr. 429/2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte;

§             Prevederile H.C.L. nr. 33/28.02.2013 referitoare la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 409/28.10.2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d”  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1  Legea Administraţiei Publice Locale, nr.  215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Contractul cadru în vederea comercializării Permiselor de liberă trecere pentru accesul şi circulaţia, în Municipiul Târgovişte, a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 3,5 tone, prin staţiile de distribuţie a carburanţilor, situate la intrările în municipiu, conform anexei care face parte din prezenta hotărăre.

Art. 2 Municipiul Târgovişte, în calitate de Achizitor, va achita staţiilor de distribuţie a carburanţilor, în calitate de Prestator, un comision de 10% din valoarea Permiselor de acces şi liberă trecere vândute lunar, conform Raportului de încasări.

Art. 3 Durata contractului este de 12 luni de la data semnării de către ambele părţi, cu posibilitate de prelungire.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, , Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartimentul Transport din cadrul D.A.P.P.P., Directia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  Nr.   186

  Tgv. 23.08.2013

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște privind aprobarea de către Consiliul Local Municipal Târgoviște a indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor societății.

§  Prevederile art. 37, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 45/28.02.2013 privind desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§  Prevederile HCL nr. 95/28.05.2013 referitoare la aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2012 şi a planului de administrare ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

   Art. 1 Se aprobă o indemnizație lunară în cuantum de 550 lei net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație și cenzor al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru exercițiul financiar în curs.       

  Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   187

  Tgv. 23.08.2013

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013

al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013 având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, nr. 214/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, nr. 348/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   188

  Tgv. 23.08.2013

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, avand in vedere:

§    Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   189

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                          Anexa 1

Consiliul Local                                                                                                                         

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare

a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. din data de 10.09.2013

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.   Să modifice Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform Anexei I

              

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

2.   aprobe Contractele de Mandat și indicatorii de performanță pentru membrii Consiliului de Administraţie, conform Anexei II

 

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

3.   Să aprobe nivelul riscului profesional de maxim 5000 euro pentru întreaga perioadă de asigurare, pentru membrii consiliului de administrație, inclusiv directorii

             

Pentru  ____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

4.   Să aprobe Planul de Administrare pentru Consiliul de Administraţie, conform Anexei III

       

Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

5.   Să aprobe Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie, conform Anexei IV

 

      

          Pentru  ______X_____  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR MUNICIPIU,   

            ec. Eugen Pătrascu                                 jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                          Anexa 1

Consiliul Local                                                                                                                         

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare

a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. din data de 10.09.2013

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, numit prin HCL nr. 22/10.01.2011,  dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.Să modifice Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform Anexei I

              

    Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 2.aprobe Contractele de Mandat și indicatorii de performanță pentru   membrii Consiliului de Administraţie, conform Anexei II

 

   Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 3. Să aprobe nivelul riscului profesional de maxim 5000 euro pentru  întreaga perioadă de asigurare, pentru membrii consiliului de administrație, inclusiv directorii

             

  Pentru  ____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

4.Să aprobe Planul de Administrare pentru Consiliul de Administraţie, conform Anexei III

       

  Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

5.Să aprobe Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie, conform Anexei IV

 

      

             Pentru  ______X_____  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR MUNICIPIU,   

            ec. Eugen Pătrascu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea  

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

·      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 20290/19.08.2013 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2013,

·      Solicitarea Poliţiei Locale nr. 14630/11.06.2013

·      Propunerea Clubului Sportiv Municipal privind rectificarea bugetului propriu înregistrată cu nr. 20329/19.08.2013 pentru cod 11.02.02

·      Solicitarea Clubului Sportiv  "Dracula" nr. 19742/09.08.2013

·      Solicitările Direcţiei tehnice nr. 20248 si 20249 din 19.08.2013,

·      Adresa D.G.F.P. Dâmbovița 45373 din 06.08.2013 privind modificarea trimestrializării sumelor la indicatorul

·      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul  2013 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 343 mii lei, prin:

·      majorarea cu suma de 243 mii lei a prevederilor la indicatorul 01.02.01 -"Impozit pe profit de la agenţi economici",   

·      majorarea cu suma de 100 mii lei a prevederilor la indicatorul 03.02.18 - " Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ",

·      majorarea cu suma de 1.441 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

·      diminuarea  cu suma de 1.441 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 " Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local"

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 343 mii lei,prin:

·      Majorarea cu suma de 400  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 61.02 “Ordine publică şi siguranta nationala“, din care pe titluri:

·      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 400 mii lei. Majorarea se reflectă în bugetul Poliţiei Locale.

·      Majorarea cu suma de 514  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 65.02 “Învăţământ“, din care pe titluri:

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 500 mii lei.

-        Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 14mii lei.

·      Majorarea cu suma de 547   mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere şi religie”, din care pe titluri:

·      Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 533 mii lei,  din care:

o     500 mii lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Clubului Sportiv Municipal, (din care 50 mii lei cheltuieli cu întreținerea și funcționarea și 450 mii lei pentru activități sportive)

o     33 mii  lei pentru majorarea titlului Bunuri şi servicii aferent Primăriei pentru acordarea unui sprijin financiar în sumă de 33 mii lei Clubului Sportiv Dracula Târgovişte

-       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 14 mii lei.

·      Majorarea cu suma de 700  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 68.02 “Asistenţă socială”, din care pe titluri:

-       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii cu suma de 700  mii lei. Majorarea se reflectă în bugetul Directiei de Asistentă Socială.

·      Diminuarea cu suma de 1.226  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 70.02 “ Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, din care pe titluri:

-       Majorarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 243 mii lei.

-       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli de capital – Active nefinanciare  cu suma de 1.469 mii lei

·      Diminuarea cu suma de 592  mii lei a prevederilor  bugetare la capitolul 74.02 “Protecţia mediului”, din care pe titluri:

-       Diminuarea prevederilor bugetare la titlul Bunuri şi servicii  cu suma de 592 mii lei

     

      Art. 2 Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 la prezenta hotărâre.

Programul de investiţii pe anul 2013 actualizat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

               Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013  se aplică în mod corespunzător.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

  Nr.   190

  Tgv. 23.08.2013

 

 

                                                                                                                                       

H O T A R A R E

privind aprobarea modificării Programului de investiţii al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte pe anul 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 23.08.2013, având în vedere:

§  Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 19611/08.04.2013 prin care Clubul Sportiv Municipal Târgovişte propune modificarea Programului de investiţii pe anul 2013, prin înlocuirea sistemului de încălzire a apei, cuprins la dotări independente, cu centrală termică;

§  Raportul de specialitate al Direcţeiei Economice prin care se propune modificarea Programului de investiţii al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte pe anul 2013;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” şi alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Programului de investiţii al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte pe anul 2013, prin înlocuirea achiziţiei „Sistem încălzire bazin” cu achiziţionarea de centrală termică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   191

  Tgv. 23.08.2013

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 7500 euro

echipei „Dracula’s Girls” în vederea participării la cea de a XV-a ediţie a Campionatului European de Majorete, ce se va desfăşura la Brno, Republica Cehă, în perioada 29 august - 1 septembrie 2013

    

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§   Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 19742/09.08.2013  prin care echipa „Dracula’s Girls” solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 7500 euro în vederea participării la Campionatul European de Majorete, ce se va desfăşura la Brno, Republica Cehă, în perioada 29 august - 1 septembrie 2013;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 7500 euro echipei „Dracula’s Girls” în vederea participării la Campionatul European de Majorete, ce se va desfăşura la Brno, Republica Cehă, în perioada 29 august - 1 septembrie 2013;

§      Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 7500 euro, echipei „Dracula’s Girls” în vederea participării la Campionatul European de Majorete, ce se va desfăşura la Brno, Republica Cehă, în perioada 29 august - 1 septembrie 2013.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   192

  Tgv. 23.08.2013

                                                                                                                   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2013

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartiment Energetic, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2013;

§  Prevederile art. 19, lit. „b” şi art. 29 din O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice;

§  Programul operațional regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor –poli urbani de creștere, domeniul de intervenție 1.2 Spijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă Lista blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice în anul 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului, conform O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice, sunt:

v   50% fonduri de la bugetul de stat;

v   30% fonduri de la bugetul local;

v   20% fonduri ale Asociaţiilor de Proprietari

și conform Programului operațional regional 2007-2013, axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor –poli urbani de creștere, domeniul de intervenție 1.2 Spijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, sunt:

v   60% din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene și alocații de la bugetul de stat

v   40% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite, precum și din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari și/sau din alte surse legal constituite.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

  Nr.   193

  Tgv. 23.08.2013

 

 

                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 58/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc K 2, str. Boerescu Zaharia nr. 3, Asociaţia de proprietari nr. 420”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:-

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 58/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc K 2, str. Boerescu Zaharia nr. 3, Asociaţia de proprietari nr. 420”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 58/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc K 2, str. Boerescu Zaharia nr. 3, Asociaţia de proprietari nr. 420”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc K 2, str. Boerescu Zaharia nr. 3, Asociaţia de proprietari nr. 420”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 441.016 lei/ 100.813 euro

Valoare C+M:        302.451 lei/ 69.137 euro, din care lucrări suplimentare 45.656,15 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 45.656,15 lei (cu TVA)

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 58/2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                 

  Nr.   194

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 63 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 63/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 63/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 341/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 63/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 310.464 lei/ 70.970 euro

Valoare C+M:        234.485 lei/ 53.600 euro.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 63/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 341/2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   195

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 65/ 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 28, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 65/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 65/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 343/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 65/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 28, sc. A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 427.743 lei/ 97.779 euro

Valoare C+M:        325.341 lei/ 74.371 euro din care lucrări suplimentare 28.746,46 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 28.746,46 lei (cu TVA).

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 65/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 343/2009 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   196

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 74 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 74/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 74/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 351/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 74/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 51, sc. C, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 477.720 lei/ 109.203 euro

Valoare C+M:        384.886 lei/ 87.983 euro din care lucrări suplimentare 130.912,39 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 130.912,39 lei (cu TVA).

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 74/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 351/2009 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   197

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 75/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”,  cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 75/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 75/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 352/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 75/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 471.386 lei/ 107.755 euro

Valoare C+M:        369.448 lei/ 84.453 euro din care lucrări suplimentare 68.631,61 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 68.631,61 lei (cu TVA).

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 352/2009 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

  

  Nr.   198

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 76/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 52, sc. B, Str. Nicolin Ion, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 76/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52, sc. B, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 76/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52, sc. B, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 353/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 76/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52, sc. B, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52, sc. B, str. Nicolin Ion, Asociatia de proprietari nr. 61”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 427.537 lei/ 97.732 euro

Valoare C+M:        339.811 lei/ 77.679 euro din care lucrări suplimentare 85.837,12 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 85.837,12 lei (cu TVA).

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 76/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 353/2009 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   199

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 77/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B,  str. Aleea Grivitei, Asociaţia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 77/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B, str. Aleea Griviţei, Asociatia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 77/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B, str. Aleea Griviţei, Asociatia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 354/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 77/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B, str. Aleea Griviţei, Asociatia de proprietari nr. 70”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B, str. Aleea Griviţei, Asociatia de proprietari nr. 70”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 257.343 lei/ 58.827 euro

Valoare C+M:        157.171 lei/ 35.929 euro din care lucrări suplimentare 10.774,62 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 10.774,62 lei (cu TVA).

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 77/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 354/2009 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   200

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 78/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. C, Str. Vasile Blendea, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 78/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. C, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 78/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. C, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 355/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 78/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. C, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24, sc. C, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 356.980 lei/ 81.603 euro

Valoare C+M:        266.319 lei/ 60.879 euro.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 78/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 355/2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   201

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 79/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. George Cair, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 79/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str. George Cair, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 79/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str. George Cair, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 356/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 79/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str. George Cair, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str. George Cair, Asociatia de proprietari nr. 57”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 380.594 lei/ 87.001 euro

Valoare C+M:        298.193 lei/ 68.164 euro din care lucrări suplimentare 30.118,07 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 30.118,07 lei (cu TVA).

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 79/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 356/2009 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   202

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 80/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 80/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 80/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 357/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 80/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 24, sc. B, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 452.280 lei/ 103.387 euro

Valoare C+M:        346.581 lei/ 79.226 euro din care lucrări suplimentare 49.984,63 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 49.984,63 lei (cu TVA).

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 80/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 357/2009 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

  

  Nr.   203

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 81/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 81/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 81/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 358/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 81/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 25, sc. D, Str. I.C.Brătianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 419.790 lei/ 95.961 euro

Valoare C+M:        317.152 lei/ 72.498 euro.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 81/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 358/2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   204

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 85 /26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de prioritati pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 85/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 85/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 362/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 85/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. B, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 402.937 lei/ 92.108 euro

Valoare C+M:        308.991 lei/ 70.634 euro din care lucrări suplimentare 10.196,92 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 10.196,92 lei (cu TVA).

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 85/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 362/2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   205

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 86 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzarică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 86/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 86/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 363/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 86/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 50, sc. C, Str. Lăzărică Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 312.584 lei/ 71.454 euro

Valoare C+M:        235.622 lei/ 53.862 euro.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 86/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 363/2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   206

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 87 / 26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorități pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 87/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 87/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 364/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 87/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 49, sc. A, Str. Căpitan Stănică Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 390.858 lei/ 89.347 euro

Valoare C+M:        290.353 lei/ 66.372 euro.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 după cum urmează: „Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

50% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

20% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari.”

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 87/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 364/2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

    

  Nr.   207

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 154/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 154/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 154/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 375/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 154/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 27, sc. A, Str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 483.668 lei/ 110.563 euro

Valoare C+M:        342.998 lei/ 78.408 euro din care lucrări suplimentare 53.495,68 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 53.495,68 lei (cu TVA).

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 154/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 375/2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   208

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 155/ 26.03.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc A1, sc.C, str. Neagoe Basarab, Asociaţia de proprietari nr. 86”, cuprins în completarea Listei de priorități

 pe anul 2009

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind modificarea H.C.L. nr. 155/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc A1, sc. C, Str. Neagoe Basarab, Asociaţia de proprietari nr. 86”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009;

§       Prevederile OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§      Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 155/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc A1, sc. C, Str. Neagoe Basarab, Asociaţia de proprietari nr. 86”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009;

§      Prevederile H.C.L. nr. 376/2009 privind modificarea H.C.L. nr. 155/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc A1, sc. C, Str. Neagoe Basarab, Asociaţia de proprietari nr. 86”, cuprins în completarea Listei de priorităţi pe anul 2009;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc A1, sc. C, Str. Neagoe Basarab, Asociaţia de proprietari nr. 86”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 489.135 lei/ 111.812 euro

Valoare C+M:        348.926 lei/ 79.762 euro din care lucrări suplimentare 64.837.69 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 64.837,69 lei (cu TVA).

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 155/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 376/2009 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   209

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 117/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati

pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”;

§   Prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 117/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§   Prevederile H.C.L. nr. 141/23.06.2011 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru blocul de locuinte nr. 13, sc. A, din str. Ion Ghica;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi  alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc 13, sc. A, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 430.699 lei/ 98.455 euro

Valoare C+M:         323.523 lei/73.955 euro din care lucrări suplimentare 100.363,19 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 100.363,19 lei (cu TVA).

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 117/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 141/2011 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   210

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modicicarea H.C.L. nr. 118/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati

pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”;

§   Prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 118/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§   Prevederile H.C.L. nr. 142/2011 referitoare la reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  qalin. 4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. B, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 379.538 lei/ 86.759 euro             

Valoare C+M:             277.123 lei/ 63.349 euro din care lucrări suplimentare: 59.233,15 lei

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 59.233,15 lei (cu TVA).

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 118/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 142/2011 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   211

Tgv. 23.08.2013

                       

 

H O T Ă R Â R E

privind mofificarea H.C.L. nr. 119/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati

pe anul 2009

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Energetic privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”;

§   Prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte;

§   Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 119/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§   Prevederile H.C.L. nr. 143/2011 referitoare la reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13 sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 prin reactualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 13, sc. C, str. Ion Ghica, Asociatia de proprietari nr. 32”, dupa cum urmează:

Indicatori economici (inclusiv TVA 24%)

Valoare investitie: 398.133 lei/ 91.010 euro

Valoare C+M:            293.936 lei/ 67.192 euro, din care lucrări suplimentare 70.368,28 lei.

Art. 2 Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 70.368,28 lei (cu TVA)

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 119/2009 se aplică în mod corespunzător, iar H.C.L. nr. 143/2011 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   212

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, tarlaua T39, parcela 550/1/13 (Cartier Priseaca),  beneficiari MIHAI ION şi MIHAI MIHAELA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, tarlaua T39, parcela 550/1/13 (Cartier Priseaca,  beneficiari Mihai Ion şi Mihai Mihaela;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE P+1” în Municipiul Târgovişte, str. Crângului, tarlaua T39, parcela 550/1/13 (Cartier Priseaca), beneficiari MIHAI ION şi MIHAI MIHAELA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.   213

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE” în Municipiul Târgovişte, str. Cernăuţi,  beneficiari MOICEANU CONSTANTIN şi MOICEANU FLORINA,

DRĂGHICI FILOFTIA, LECA NICUŞOR CLAUDIU

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, str. Cernăuţi,  beneficiari MOICEANU CONSTANTIN  şi MOICEANU FLORINA, DRĂGHICI FILOFTIA, LECA NICUŞOR CLAUDIU;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE” în Municipiul Târgovişte, str. Cernăuţi,  beneficiari MOICEANU CONSTANTIN  şi MOICEANU FLORINA, DRĂGHICI FILOFTIA, LECA NICUŞOR CLAUDIU.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

  Nr.   214

  Tgv. 23.08.2013

  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi devizul acestora

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.08.2013 având în vedere:

§      Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, precum şi al devizului manifestărilor;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit „a” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă devizul manifestărilor prilejuite de Zilele Cetăţii Târgovişte, conform  Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi  pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.   

  

  Nr.   215

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 239/2012 referitoare la aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§      Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 10539/2013 prin care Şcoala „I. Al. Brătescu – Voineşti” solicită prelungirea contractului de închiriere, pe o perioadă de un an, pentru spaţiul de pe str. N. Filipescu, nr. 37;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de de Administrare a Patrimomiului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind prelungirea contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti” pentru anul şcolar 2013-2014;

§      Prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 139/13.04.2012 privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii Şcolii „I.Al. Brătecu - Voineşti”;

§      Prevederile H.C.L. nr. 186/14.08.2012 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 139/13.04.2012 privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii Şcolii „I.Al. Brătescu - Voineşti”;

§      Prevederile H.C.L. nr. 239/04.09.2012 privind aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 239/2012 după cum urmează:

     Art. 1 va avea următorul cuprins:

”Se aprobă închirierea pe o perioadă de un an şcolar, începând cu data de 01.09.2013 până la data de 30.06.2014, a spaţiului în suprafaţă de 135 mp, situat în Târgovişte, strada N. Filipescu, nr. 37, în vederea desfăşurării activităţii Şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 239/04.09.2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   216

  Tgv. 23.08.2013

 

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat,

către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Compartiment Fond Locativ privind vânzarea a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§        Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§        Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   217

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unei săli de clasă (2 ore/zi) situată în incinta Liceului „I.H.Rădulescu”, în vederea desfăşurării orelor de legislaţie rutieră

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unei săli de clasă (2 ore/zi), situată în incinta Liceului „I.H.Rădulescu” în vederea desfăşurării orelor de legislaţie rutieră;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unei săli de clasă (2 ore/zi), situată în incinta Liceului „I.H.Rădulescu” în vederea desfăşurării orelor de legislaţie rutieră.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 18 lei/oră.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   218

  Tgv. 23.08.2013

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân, în faţa băncii BANCPOST, în vederea amenajării unui spaţiu în care se va desfășura activitate de prestări servicii

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân, în faţa băncii BANCPOST, în vederea amenajării unui spaţiu în care se va desfășura activitate de prestări servicii;

§Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân, în faţa băncii BANCPOST, unui spaţiu în care se va desfășura activitate de prestări servicii.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/mp/lună-zona I.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   219

  Tgv. 23.08.2013

                                   

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 64 de spaţii comerciale (module) şi un grup sanitar, în suprafaţă totală de 425,91 mp, situate în Municipiul Târgovişte, în incinta

Cupolei din Piaţa 1 Mai

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 64 de spaţii comerciale şi un grup sanitar, în suprafaţă totală de 425,91 mp, situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui număr de 64 de spaţii comerciale şi un grup sanitar, în suprafaţă totală de 425,91 mp, situate în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai.

             Procedura de scoatere la licitație se va realiza separat, pe fiecare modul în parte.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este stabilit după cum urmează:

·        60 lei/mp/lună - parter şi etaj I;

·        25 lei/mp/lună - etaj II;

·        6 lei/mp/lună - grup sanitar.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

            

  Nr.   220

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 37,24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Select.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 14 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia  Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

       

   Nr.   221

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia  Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

  Nr.   222

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 spaţii comerciale în suprafaţă totală de 222,64 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 spaţii comerciale în suprafaţă totală de 222,64 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş (conform anexei);

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 spaţii comerciale în suprafaţă totală de 222,64 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Procedura de scoatere la licitație se va realiza separat, pentru fiecare spațiu comercial în parte.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 19 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

  Nr.   223

  Tgv. 23.08.2013

 

                                        

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri, pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri, pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş (conform anexei);

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri, pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Procedura de scoatere la licitație se va realiza separat, pentru fiecare teren în parte.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 17 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia  Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   224

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri, pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 69,8 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 5 terenuri, pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 69,8 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi (conform anexei);

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri, pe care sunt amplasate spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 69,8 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bucegi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             Procedura de scoatere la licitație se va realiza separat, pentru fiecare teren în parte.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia  Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                

 

  Nr.   225

  Tgv. 23.08.2013

 

                                                                                                                                         

 

H O T Ă R Â R E

scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 5 - 6, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 23.08.2013 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 5 - 6, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 5 - 6, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Moțoc Honorius

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

 Nr.   226

 Tgv. 23.08.2013

                                                                                                                             

 

H O T Ă R Â R E

scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20,16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 23.08.2013 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20,16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20,16 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Moțoc Honorius

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   227

  Tgv. 23.08.2013

 

                                                                                                                             

H O T Ă R Â R E

scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă totală de 755 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 23.08.2013 având în vedere:

§   Adresa Al Hadyka Restaurant SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu numărul 13722 din data de 03.06.2013 prin care solicită concesionarea a 252 mp din suprafaţa lacului Chindia în vederea amenajării unui ponton - terasă;

§   Adresa Al Hadyka Restaurant SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu numărul 13724 din data de 03.06.2013 prin care solicită concesionarea unui teren în suprafaţă de 503 mp în vederea amenajării terasei Restaurantului „Brotăcei”;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă totală de 755 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia în vederea amenajării terasei Restaurantului „Brotăcei” şi a unui ponton (terasă);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă totală de 755 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, în vederea amenajării terasei Restaurantului „Brotăcei” şi a unui ponton (terasă).

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Moțoc Honorius

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 1 euro/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

     

  Nr.   228

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 7,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, parter, corp A, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 7,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, parter, corp A, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 7,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, parter, corp A, în vederea amenajării unui spaţiu comercial.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Bozieru Cosmin

Pantea Viorel

Bănescu Rodica

Enache Lucian

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală,  comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   229

  Tgv. 23.08.2013

 

                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de

5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, în vederea extinderii spaţiului existent pentru vulcanizare şi spalatorie auto

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 23.08.2013 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, în vederea extinderii spaţiului existent pentru vulcanizare şi spălătorie auto;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§              Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, în vederea extinderii spaţiului existent pentru vulcanizare şi spălătorie auto, conform planului de situaţie anexat.

      Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Moțoc Honorius

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 26 lei/mp/an - zona III.

   Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

  Nr.   230

  Tgv. 23.08.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, între blocurile 69 - 71, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 23.08.2013 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, între blocurile 69 - 71, în vederea amenajării unui spaţiu comercial;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§            Prevederile H.C.L. nr. 326/2012 privind modificarea H.C.L. nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi ale HCL nr. 2/2013 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 37 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, între blocurile 69 - 71, în vederea amenajării unui spaţiu comercial, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Moțoc Honorius

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

       

  Nr.   231

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 165/2013 referitoare la acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA, 

ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013

 

        Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.08.2013, având in vedere:

§        Adresa înregistrată la Consiliul Local Targoviste cu nr. 20450 din data de 20.08.2013 prin care ASOCIATIA FOLCLORICA “FIR DE DOR”, solicită schimbarea destinației turneului folcloric al asociației, la festivalul de la Rovigo, Italia;

§        Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 20456 din data de 20.08.2013 privind aprobarea schimbării destinației sumei de 15.000 lei acordată drept spijin financiar ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”;

§        Prevederile HCL nr. 165/2013 referitoare la acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la SKOURS INTERNATIONAL FOLK DANCE FESTIVAL KASSANDRA-HALKIDIKI GRECIA,  ce va avea loc in perioada 21-25 august 2013;

§       Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se modifică art. 1 al HCL nr. 165/2013 după cum urmează:

       Se acordă un sprijin financiar în valoare de 15.000 lei, „ASOCIATIEI FOLCLORICE “FIR DE DOR”, in vederea participarii la festivalul de la Rovigo, Italia.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 165/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   232

  Tgv. 23.08.2013

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4 din data de 21.08.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 4 din data de 21.08.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  3074 din 07.08.2013;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 4 din data de 21.08.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 249 de contracte de închiriere până la data de 30.09.2014, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   233

  Tgv. 23.08.2013

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asigurării pazei la meciurile oficiale ale echipei de fotbal Asociatia Fotbal Club Chindia Târgoviste,

de către S.C. Municipal Security S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§  Solicitarea Asociației Fotbal Club Chindia Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 20735 din data de 23.08.2013;

§   Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§   Prevederile Legii nr. 4/2008 referitoare la prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 127/2010 referitoare la privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a”, și lit. d şi alin. 6, lit. „a” , pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asigurarea pazei și securității de către S.C. Municipal Security S.R.L. la meciurile oficiale ale echipei de fotbal Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște, care se vor disputa pe stadionul „Eugen Popescu”, conform programului:

              27.08.2013, ora 17.30

              30.08.2013, ora 18.00

              20.09.2013, ora 17.00

              04.10.2013, ora 15.00

11.10.2013, ora 15.00

25.10.2013, ora 15.00

15.11.2013, ora 14.00

22.11.2013, ora 14.00

06.12.2013, ora 14.00

 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   234

  Tgv. 23.08.2013

 

            

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului STAN MIHAI, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  23.08.2013, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă titlul de ”CETĂŢEAN DE ONOARE” domnului STAN MIHAI, pentru merite deosebite.

 

   Nr.   235

   Tgv. 23.08.2013

            

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  BRUNO ICOBEŢ, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,  23.08.2013, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă „Diploma de Excelenţă” domnului  BRUNO ICOBEŢ, pentru merite deosebite.

 

   Nr.   236

   Tgv. 23.08.2013

            

 

H O T Ă R Â R E

privind conferirea „Diplomei de Excelenţă” domnului  VLAD GRIGORESCU, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,  23.08.2013, având in vedere:

§       Regulamentul de acordare a titlului de Cetăţean de onoare, a Diplomei de excelenţă şi de onoare sau de prieten al Municipiului Târgovişte;

§       Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. unic. Se conferă „Diploma de Excelenţă” domnului  VLAD GRIGORESCU, pentru merite deosebite.

 

   Nr.   237

   Tgv. 23.08.2013

  

 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială si Osservatorio Economico privind proiectul strategic APMGV-Accesul pe piata muncii a grupurilor vulnerabile

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind împuternicirea Primarului Gabriel Florin Boriga pentru a încheia un acord de parteneriat intre Direcţia de Asistenţă Socială și Osservatorio Economico privind proiectul strategic APMGV-Accesul pe piața muncii a grupurilor vulnerabile;

·      Ghidul Solicitantului nr.165-,,Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii’’-POSDRU 2007-2013 ;

·      OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta ;

·      HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta ;

·      Procedura publica  de selectie a partenerilor :

- Publicarea anuntului de selectie a partenerilor  din data de 23.07.2013 pe site-ul  www.pmtgv.ro;

- Scrisoarea de intentie nr. 18855/29.07.2013 de catre OSSERVATORIO ECONOMICO per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’Impresa;

 - Proces – verbal de intrunire a Comisiei de selectie a partenerilor, nr. 19360/01.08.2013 ;

-  Grila de evaluare in vederea selectiei partenerilor nr. 19361/01.08.2013;

- Decizia nr. 19362/01.08.2013 privind desemnarea partenerilor in cadrul Axei Prioritare 6 « Promovarea Incluziunii Sociale», D.M.I. 6.2. «  Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii» ;

- Comunicare nr. 19363/01.08.2013 privind desemnarea de  parteneri in vederea depunerii unui proiect in cadrul POSDRU catre : OSSERVATORIO ECONOMICO per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’Impresa

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e” şi alin. 7, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art. 1 Se imputerniceste Primarul Municipului Targoviste Gabriel Florin Boriga sa incheie, Acordul de Parteneriat cu  OSSERVATORIO ECONOMICO per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’Impresa, cod fiscal 90020670593, cod TVA 01892360593-  partener 1, privind proiectul strategic “APMGV” – Accesul pe piata muncii a grupurilor vulnerabile” ”, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013-AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale’’, DMI 6.2 ,,Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii’’

Art. 2 Valoarea totală a proiectului este de 10.544.570 lei iar sursele de finanţare ale proiectului sunt: Comisia Europeană şi Guvernul României 98% şi Direcţia de Asistenţă Socială şi partenerii implicati în implementarea proiectului 2%, după cum urmează:

Cofinantare :  210.891,40  lei, din care :

Directia de Asistenta Sociala: 136.028,40 lei

OSSERVATORIO ECONOMICO per lo Sviluppo della Cultura Manageriale d’Impresa: 74.863 lei

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   238

  Tgv. 23.08.2013

                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru a încheia Acordul de Parteneriat dintre Direcţia de Asistenţă Socială si Local Urban Development European Network, Institutul Intercultural Timisoara si Primaria Recas privind proiectul strategic ,,VIITORUL DEPINDE SI DE TINE’’

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 23.08.2013, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind împuternicirea Primarului Gabriel Florin Boriga pentru a încheia un acord de parteneriat intre Direcţia de Asistenţă Socială și Local Urban Development European Network, Institutul Intercultural Timisoara și Primaria Recas privind proiectul strategic ,,VIITORUL DEPINDE SI DE TINE’’

§  Ghidul Solicitantului nr.165-,,Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii’’-POSDRU 2007-2013 ;

§  OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta ;

§  HOTARARE nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta ;

§  Procedura publica de selectie a partenerilor :

§  Publicarea anuntului de selectie a partenerilor  din data de 23.07.2013 pe site-ul  www.pmtgv.ro;

§  Scrisorile de intentie trimise de catre Local Urban Development European Network (nr. 19045/31.07.2013), Institutul Intercultural Timisoara (19039/30.07.2013), Primaria Recas (19262/31.07.2013);

§  Proces – verbal de intrunire a Comisiei de selectie a partenerilor, nr. 19352/01.08.2013 ;

§  Grile de evaluare in vederea selectiei partenerilor : Local Urban Development European Network (nr. 19353/01.08.2013), Institutul Intercultural Timisoara (19354/01.08.2013), Primaria Recas (19355/01.08.2013);

§  Decizia nr. 19356/01.08.2013 privind desemnarea partenerilor in cadrul Axei Prioritare 6 « Promovarea Incluziunii Sociale», D.M.I. 6.2. «  Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii» ;

§  Comunicarile privind desemnarea de  parteneri in vederea depunerii unui proiect in cadrul POSDRU catre : Local Urban Development European Network (nr. 19357/01.08.2013), Institutul Intercultural Timisoara(19358/01.08.2013), Primaria Recas (19359/01.08.2013)

§  Acord de Parteneriat-Anexa 6 a cererii de finantare ;

§  PNR 2011-2013(Planul National Regional) ;

§  PND 2007-2013(Planul National de Dezvoltare) ;

§  PRAO (Planul Regional de Actiune pentru Ocupare) ;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e” şi alin. 7, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

 Art. 1 Se imputerniceste Primarul Municipului Targoviste Gabriel Florin Boriga sa incheie, Acordul de Parteneriat cu :

Local Urban Development European Network (LUDEN) cu sediul in Rue Vieux Marché aux Grains 48, 1000, Brussels, Belgium, cod fiscal 0453.404.229,- partenr 1

Institutul Intercultural Timisoara,  cu sediul în Timisoara,  Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8, judetul Timis,  codul fiscal 7033935 -  partener 2

Primaria Recas, cu sediul în Recas, Calea Timisoarei, nr. 86, judetul Timis, cod