Home - Consiliul Local - Hotarāri ale Consiliului

284. Hotarāre privind alegerea dlui. George Bogdan Ana īn funcţia de viceprimar al  Municipiului Tārgovişte

285. Hotarāre privind alegerea dlui. Paul Robert Briceag īn funcţia de viceprimar al  Municipiului Tārgovişte

286. Hotarāre privind constatarea īncetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Grozavu Gabriel

287. Hotarāre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Paraschiv Cornelia

288. Hotarāre privind constatarea īncetării de drept a mandatului de consilier municipal al doamnei Cristea Ioana

289. Hotarāre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Dănciulescu Ion

290. Hotarāre privind modificarea HCL nr. 241 din 27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgovişte

291. Hotarāre privind completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea īnfiinţării Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte, cu īnfiinţarea Secţiei Sportive – Fotbal

292. Hotarāre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui īmprumut īn valoare de 3.000.000 euro,  pentru proiectul “Reabilitare şi ranforsare străzi īn Municipiul Tārgovişte”

293. Hotarāre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare īn aria administrativă a municipiului Tārgovişte al Serviciului Public de Salubrizare

294. Hotarāre privind respingerea solicitării S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.  de  modificare a H.C.L. nr. 234/2008

295. Hotarāre privind aprobarea Regulamentului de blocare şi deblocare roţi ale vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor expuse spre vānzare, fără autorizare, pe domeniul public al municipiului Tārgovişte şi a taxelor aferente

296. Hotarāre privind suplimentarea numărului de autorizaţii pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri īn regim de taxi pe raza Municipiului Tārgovişte

297. Hotarāre privind noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

298. Hotarāre privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

299. Hotarāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+, īn Municipiul Tārgovişte, str. Iazului, nr. 16A, beneficiar FLOREA ION

300. Hotarāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+, īn municipiul Tārgovişte, str. Popa Şapcă, nr. 12, beneficiar NICULAE MARIA

301. Hotarāre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, īn municipiul Tārgovişte, str. Preot Toma Georgescu, nr. 12,

beneficiar ROMANESCU MANUELA

302. Hotarāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Amenajare terenuri de sport”, īn municipiul Tārgovişte, str. Laminorului , nr. 64, beneficiar

STOICAN COSMIN FLORENTIN

303. Hotarāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire blocuri locuinţe”, īn municipiul Tārgovişte, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar

S.C. CONSIRD S.A.

304. Hotarāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire 2 (două) locuinţe P+ M”, īn municipiul Tārgovişte, str. Magrini, nr. 11, beneficiar UTINA ADRIAN

305. Hotarāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bază sportivă”, īn municipiul Tārgovişte, Drum Centură, beneficiar S.C. GEOCONSULT S.R.L.

306. Hotarāre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire sediu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa”, īn Municipiul Tārgovişte, Calea Domnească, nr. 127, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa

307. Hotarāre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 7 (şapte) persoane fizice din municipiul Tārgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

308. Hotarāre privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 7400 lei, ASOCIAŢIEI DE TURISM CHINDIA din Tārgovişte, īn vederea organizarii unei expediţii, īn luna august 2008, īn Munţii Alpi

309. Hotarāre privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 1500 lei, SOCIETĂŢII ASTRONOMICE ROMĀNE DE METEORI din Tārgovişte, īn vederea organizării Taberei Naţionale de Astronomie PERSEIDE 2008

310. Hotarāre privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 3600 lei, Fundaţiei Culturale „Ciuleandra” din Tārgovişte, īn vederea deplasării ansamblului folcloric de copii „Ciuleandra” īn Cehia, la Festivalul Internaţional de Folclor, īn perioada 10-15 septembrie 2008

311. Hotarāre privind aprobarea modificarii organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială

312. Hotarāre privind īnfiinţarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului prin reorganizarea activitaţilor Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţei Administrare Pieţe şi Direcţiei Grădina Zoologică

313. Hotarāre privind īnfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu” şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement 

314. Hotarāre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte

315. Hotarāre privind modificarea H.C.L. nr. 111/26.04.2007 referitoare la studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiţii «Reabilitare sala de sport Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu şi reţele de canalizare aferente»

316. Hotarāre privind respingerea cererii S.C. REGAL IMOBILIARE S.R.L. referitoare la dreptul de superficie asupra terenului din Calea Cāmpulung, nr. 131-133, Cartierul American

317. Hotarāre privind aprobarea vānzării a unui număr de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

318. Hotarāre privind modificarea şi completarea HCL nr. 135/2007 referitoare la trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte īn vederea casării a spaţiului «Spălătorie» aferent clădirii pavilion social din incinta Grupului Şcolar «Nicolae Cioranescu»

319. Hotarāre privind preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri proprietatea S.C. PETROM S.A., includerea acestora īn proprietatea municipiului Tārgovişte şi darea lor īn administrarea

Grupului Şcolar Voievodul Mircea

320. Hotarāre privind darea īn folosinţă gratuită a spaţiului īn suprafaţă de 150 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, pe o perioadă de ­­10 ani, către Sindicatul  din Administraţia Publică Locală Dāmboviţa

321. Hotarāre darea īn folosinţă gratuită către Universitatea Valahia Tārgovişte a bunurilor imobile īn care aceasta īsi desfăsoară activitatea, situate īn incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35

  322. Hotarāre privind darea īn folosinţă gratuită a terenului īn suprafaţă de 63 mp din str. Avram Iancu – adiacent Căminului nr. 5, scara A şi B, pe o perioadă de ­­49 ani, către Universitatea « Valahia » Tārgovişte

323. Hotarāre privind respingerea īnchirierii directe a spaţiului īn suprafaţă de 140 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, către Asociaţia Pensionarilor C.F.R. «Feroviarul»

324. Hotarāre privind stabilirea amplasamentului la obiectivul «Grădiniţa nr. 17, Cartier Sagricom, Tārgovişte»

   325. Hotarāre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii septembrie 2008

326. Hotarāre privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata, practicate de

S.C. TERMICA S.A Targoviste

327. Hotarāre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE - post mortem” domnului  József Pildner, pentru merite deosebite

328. Hotarāre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Gheorghe Zamfir, pentru merite deosebite

329. Hotarāre privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere la contractul nr.  267/39659/16.08.2005 - pentru obiective de investiţii

330. Hotarāre privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor, la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

331. Hotarāre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru următoarea şedinţă A.G.A.

332. Hotarāre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vānzare, fară autorizare şi a celor fără stăpān sau abandonate pe domeniul public al municipiului Tārgovişte şi a taxelor aferente

333. Hotarāre privind respingerea subconcesionării terenului, īn suprafaţă totală de 637 mp, situat īn Tārgovişte, Bdul Independenţei, nr. 17, concesionat către S.C. IULCOVER GROUP S.A.

Aviz privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

Aviz privind aprobarea atribuirii denumirii de “Targoviste City Mall” fostului Complex comercial “Muntenia”   

 

 

H O T A R A R E

privind alegerea dlui. George Bogdan Ana īn funcţia de viceprimar

al  Municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. George Bogdan Ana īn funcţia de viceprimar al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§   Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. unic Se alege dl. George Bogdan Ana īn funcţia de viceprimar al Municipiului Tārgovişte.

 

Nr.     284

Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind alegerea dlui. Paul Robert Briceag īn funcţia de viceprimar

al  Municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dlui. Paul Robert Briceag īn funcţia de viceprimar al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§   Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. unic Se alege dl. Paul Robert Briceag īn funcţia de viceprimar al Municipiului Tārgovişte.

 

    Nr.    285

    Tgv.  21.08.2008

                                                                                                     

H O T A R A R E

privind constatarea īncetării de drept a mandatului de consilier municipal

al domnului Grozavu Gabriel

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Demisia dlui. Grozavu Gabriel din funcţia de consilier municipal din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte sub numarul 15868/17.07.2008;

§   Referatul  nr.  15868/2008 īntocmit de Primarul şi Secretarul Municipiului Tārgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a”, şi art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Tārgovişte ia act de demisia domnului Grozavu Gabriel, din funcţia de consilier local al municipiului Tārgovişte, consiliul local constatānd īncetarea de drept a mandatului acestuia.

Art. 2 Īncepand cu data prezentei, se declară vacant postul de consilier municipal al domnului Grozavu Gabriel.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire şi comunicare celor īn cauză a prezentei hotărāri, se obligă Secretarul Municipiului Tārgovişte.

 

    Nr.   286

    Tgv. 21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei

Paraschiv Cornelia

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Adresa Partidului Naţional Liberal īnregistrată la Primaria Municipiului Tārgovişte cu nr. 15869 din data de 17.07.2008, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Paraschiv Cornelia, aflată pe poziţia nr. 3 īn lista electorală a Partidului Naţional Liberal, de la alegerile locale din data de 01.06.2008;

§   Declaraţia doamnei Paraschiv Cornelia de acceptare a mandatului de consilier municipal īn cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte īnregistrată sub nr. 17844 bis;

§   Declaraţia pe proprie răspundere nr.17847 bis/14.08.2008, a doamnei Paraschiv Cornelia, conform căreia īndeplineşte condiţiile prevăzute īn Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  respectiv īn Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īn vederea exercitării mandatului de consilier municipal;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte, referitor la validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Paraschiv Cornelia; 

§   Prevederile art. 31 si 33 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E:

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Tārgovişte validează mandatul de consilier municipal al doamnei Paraschiv Cornelia.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire şi comunicare celor īn cauză a prezentei hotărāri, se obligă Secretarul Municipiului Tārgovişte.

   

     Nr.   287

     Tgv. 21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind constatarea īncetării de drept a mandatului de consilier municipal

 al doamnei Cristea Ioana

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Demisia dnei. Cristea Ioana din functia de consilier municipal din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte sub numarul 16971/31.07.2008;

§   Referatul  nr. 16971/2008 īntocmit de Primarul şi Secretarul Municipiului Tārgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a”, şi art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Tārgovişte ia act de demisia doamnei Cristea Ioana, din funcţia de consilier local al municipiului Tārgovişte, consiliul local constatānd īncetarea de drept a mandatului acesteia.

Art. 2 Īncepand cu data prezentei, se declară vacant postul de consilier municipal al doamnei Cristea Ioana.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire şi comunicare celor īn cauză a prezentei hotărāri, se obligă Secretarul Municipiului Tārgovişte.

 

  Nr.   288

  Tgv. 21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului

Dănciulescu Ion

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Adresa Partidului Social Democrat īnregistrată la Primaria Municipiului Tārgovişte cu nr. 17856 bis din data de 14.08.2008, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului Dănciulescu Ion, aflat pe poziţia nr. 6 īn lista electorală a Partidului Social Democrat, de la alegerile locale din data de 01.06.2008;

§   Declaraţia domnului Dănciulescu Ion de acceptare a mandatului de consilier municipal īn cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte īnregistrată sub nr.  17857 bis/14.08.2008;

§   Declaraţia pe proprie răspundere nr. 17858 bis/14.08.2008 a domnului Dănciulescu Ion, conform căreia īndeplineşte condiţiile prevăzute īn Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare,  respectiv īn Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, īn vederea exercitării mandatului de consilier municipal;

§   Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte, referitor la validarea mandatului de consilier municipal al domnului Dănciulescu Ion; 

§   Prevederile art. 31 si 33 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E:

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Tārgovişte validează mandatul de consilier municipal al domnului Dănciulescu Ion.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire şi comunicare celor īn cauză a prezentei hotărāri, se obligă Secretarul Municipiului Tārgovişte.

   

    Nr.  289

 

                                                                                                     

            H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 241 din 27.06.2008 referitoare la aprobarea numărului, denumirii şi componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§         Propunerile formulate de consilierii municipali privind componenţa comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

§   Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

§   Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr. 286, 287, 288, 289 din  21.08.2008;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Īncepand cu data prezentei, componenţa comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 3 din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte, va fi urmatoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale şi buget-finanţe, programe externe şi relaţii internaţionale

1.            ing. Băluţă Vasile – PDL

2.            as. med. Liţă Ion – PDL

3.            ing. chim. Pantea Viorel – PDL

4.            ec. Diculescu Maria – PSD

5.       jr. Paraschiv Cornelia - PNL

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcţionării serviciilor de gospodarie comunală, pieţe şi comerţ

1.            ing. Briceag Paul Robert – PDL

2.            Răducanu Tudoric㠖 PDL

3.            ing. Babeu Pavel – PDL

4.            prof. Rusescu Gheorghe – PDL

5.            ing. Dănciulescu Ion - PSD

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgovişte şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   290

Tgv. 21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea īnfiinţării Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte, cu īnfiinţarea Secţiei Sportive – Fotbal

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

·        Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Management Administrativ şi Relaţii Internaţionale privind completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea īnfiinţării Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte, cu īnfiinţarea Secţiei Sportive – Fotbal ;

·        Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind īnfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte ;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local    Municipal Tārgovişte;

·        Prevederile art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 6 din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă īnfiinţarea Secţiei Sportive – Fotbal, īn cadrul Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte.

Art. 2 HCL nr.  273/16.07.2008 referitoare la aprobarea īnfiinţării Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte, se completează īn mod corespunzător.

       Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Tārgovişte, Direcţia Economică şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    291

Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E
privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui īmprumut īn valoare de 3.000.000 euro,  
pentru proiectul “Reabilitare şi ranforsare străzi īn Municipiul Tārgovişte”

 

     Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedintă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune aprobarea īnceperii de către executiv a procedurii pentru contractarea unui īmprumut īn suma de 3.000.000 de euro, prin solicitarea de oferte de creditare de la instituţiile bancare interne si internaţionale;

§   Prevederile HCL nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2008;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 şi alin. 4 lit. b,  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                  Īn temeiul art. 45 alin. 2 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE

 

Art. 1 Se aprobă demararea de către executiv a procedurii pentru contractarea unui īmprumut īn valoare de 3.000.000 euro, prin solicitarea de oferte de creditare de la instituţiile bancare interne si internaţionale.

Art. 2 Contractarea īmprumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, pentru proiectul “Reabilitare şi ranforsare străzi īn Municipiul Tārgovişte”.

Art. 3 Prin Dispoziţia Primarului se va constitui o comisie de negociere alcătuită din şapte membri, din partea Consiliului Local fiind desemnaţi următorii consilieri:

   ing. Băluţă Vasile

prof. Oros Călin Dinu

junalist Vasiliu Emilian Teodor

jr. Paraschiv Cornelia

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, comisia constituită şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

         

     Nr.    292

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de salubrizare īn aria administrativă a municipiului Tārgovişte al Serviciului Public de Salubrizare

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind aprobarea Regulamentului de salubrizare īn aria administrativă a municipiului Tārgovişte al Serviciului Public de Salubrizare;

§   Prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 110/2007  privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

§   Prevederile Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

§   Prevederile Ordinului nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;

§   Ordonanta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§   Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. 71/2007- pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute īn Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§   Prevederile O.U.G. 92/2007 – pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia Publică Locală;

Īn temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea:

  HOTĂRĀRE:

 

 Art. 1 Se aprobă Regulamentul de salubrizare īn aria administrativă a Municipiului Tārgovişte al Serviciului Public de Salubrizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre, pentru următoarele activităţi:

a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;

b) sortarea deşeurilor municipale;

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materialelor energetice şi a deşeurilor;

d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale;

e) īnfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;

f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;

g)colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc.);

h) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;

i) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări;

j) măturatul, spălatul,stropirea şi īntreţinerea căilor publice;

k) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea īn funcţiune a acestora pe timp de polei sau de īngheţ;

l)dezinsecţia,dezinfecţia şi deratizarea.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică, D.A.P.P.P, Serviciul Public de Salubrizare, şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

  Nr.    293

     Tgv.  21.08.2008

 

H O T A R A R E

privind respingerea solicitării S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

de  modificare a H.C.L. nr. 234/2008

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

§         Adresa S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte cu nr. 16466/25.07.2008, prin care solicită modificarea H.C.L. nr. 234/2008;

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind respingerea solicitării S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A  privind modificarea H.C.L. nr. 234/2008;

§         Prevederile H.C.L. nr. 234/2008;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Tārgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 4, lit. d din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

      Īn temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE

 

 Art. 1 Se respinge solicitarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A  privind modificarea H.C.L. nr. 234/2008.

Art. 2  Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obilgă Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.    294

     Tgv.  21.08.2008

    

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de blocare şi deblocare roţi ale vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor expuse spre vānzare, fără autorizare, pe domeniul public al municipiului Tārgovişte şi a taxelor aferente

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedinta ordinară, astăzi 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Adresa S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte cu nr. 16466/25.07.2008, prin care solicită aprobarea reluării activităţii de blocare-ridicare mijloace auto;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind aprobarea Regulamentului de blocare şi deblocare roţi ale vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Tārgovişte şi a taxelor aferente;

§   Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

§   Prevederile H.G. nr 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

§   Prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice;

§   Prevederile H.C.L. nr. 392/2005 privind interzicerea comercializarii vehiculelor fără autorizare īn zonele publice;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

   Īn temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de blocare şi deblocare roţi ale vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar şi a celor expuse spre vānzare, fără autorizare, pe domeniul public al municipiului Tārgovişte, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă taxa de deblocare roţi, īn cuantum de 50 lei, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

   D.A.P.P.P. īmpreună cu Poliţia Rutieră a municipiului Tārgovişte va lua măsuri pentru marcarea, delimitarea şi particularizarea locaţiilor aparţinand domeniului public al municipiului Tārgovişte, care intră sub incidenţa regulamentului.

Art. 3 H.C.L. nr. 392/2005 privind interzicerea comercializarii vehiculelor fără autorizare īn zonele publice se modifică īn mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

     Nr.   295

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea numărului de autorizaţii pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri īn regim de taxi pe raza Municipiului Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn  vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Birou Transport privind suplimentarea numărului de autorizaţii existente cu 40 de locuri, pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri īn regim de taxi pe raza Municipiului Tārgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul īn regim de taxi şi īn regim de īnchiriere;

§   Prevederile O.M.I.R.A. nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul īn regim de taxi şi īn regim de īnchiriere;

§   Prevederile Legii nr.  68/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul īn regim de taxi şi īn regim de īnchiriere;

§   Prevederile HCL nr. 125/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri īn regim de taxi şi īn regim de īnchiriere pe raza Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea numărului de autorizaţii existente, cu 40 de locuri, pentru efectuarea serviciului public de transport persoane sau bunuri īn regim de taxi pe raza Municipiului Tārgovişte.

Art. 2 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.    296

Tgv.  21.08.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor

pentru tineri, construite prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat prin care se propune reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 308/31.08.2005 privind aprobarea structurii pe domenii de competenţă  a componenţei  comisiei sociale de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., conform Legii nr. 152/1998 modificată şi completată;

§   Prevederile H.C.L. nr. 238/20.06.2008 privind constituirea Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., īn următoarea componenţă:

   1. jr. Boriga Gabriel-Florin - primar – preşedinte

   2. ing. Maican Dorin – director D.A.P.P.P. – membru

   3. jr. Stanca Silvia - cons. Serv. Juridic - membru

            4. jr. Olteanu Marcela – dir. adj. DAS - membru

   5. Breaza Victoria – ref. A.P.P.P. – secretar

        Membru de rezervă: ing. Negoiţă Aurelia –cons. A.P.P.P.-FL

6.  prof. Rusescu Gheorghe- consilier local – membru

7.  Şerban Alexandru - consilier local – membru

8.  as. Liţă Ion- consilier local – membru

9.  ing. Pantea Viorel - consilier local – membru

            10. jurnalist Vasilu Teodor- consilier local – membru

      11. jr. Paraschiv Cornelia - consilier local – membru

Art. 2 Īncepānd cu data prezentei, H.C.L. nr. 308/2005 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

                      

   Nr.    297

   Tgv.  21.08.2008

 

H O T A R A R E

privind stabilirea noii componenţe a comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

 

     Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat prin care se propune reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§   Prevederile H.C.L. nr. 238/20.06.2008 privind constituirea Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d şi alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996, īn următoarea componenţă:

1. jr. Boriga Gabriel-Florin - primar – preşedinte

2. ing. Maican Dorin – director D.A.P.P.P. – membru

3. jr. Epurescu Elena - şef Serv. Juridic - membru

            4. jr. Olteanu Marcela – dir. adj. DAS - membru

5. Breaza Victoria– ref. A.P.P.P. – secretar

        Membru de rezervă: ing. Negoiţă Aurelia – cons. A.P.P.P.-FL

6.  Răducanu Tudorică - consilier local – membru

7. prof. Moţoc Honorius - consilier local – membru

8. prof. Oros Călin - consilier local – membru

9. ing. Babeu Pavel - consilier local – membru

10. ing. Ţuţuianu Ioan - consilier local – membru

11. ing. Dănciulescu Ion - consilier local – membru

Art. 2   Īncepānd cu data prezentei, H.C.L. nr. 292/2004 se revocă.

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.    298

   Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+, īn Municipiul Tārgovişte, str. Iazului, nr. 16A, beneficiar FLOREA ION

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd in vedere:

§            Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Tārgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+, īn municipiul Tārgovişte, str. Iazului, nr. 16A, beneficiar FLOREA ION;

§            Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§            Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+, īn municipiul Tārgovişte, str. Iazului, nr. 16A,  beneficiar FLOREA ION.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

     Nr. 299

     Tgv.  21.08.2008

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+, īn municipiul Tārgovişte, str. Popa Şapcă, nr. 12, beneficiar NICULAE MARIA

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Tārgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+, īn municipiul Tārgovişte, str. Popa Şapcă, nr. 12, beneficiar NICULAE MARIA;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă P+, īn municipiul Tārgovişte, str. Popa Şapcă, nr. 12, beneficiar NICULAE MARIA.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

    

     Nr.    300

     Tgv.  21.08.2008

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, īn municipiul Tārgovişte, str. Preot Toma Georgescu, nr. 12,

beneficiar ROMANESCU MANUELA

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Tārgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, īn municipiul Tārgovişte, str. Preot Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar ROMANESCU MANUELA;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Bloc locuinţe 18 apartamente – P+4+M”, īn municipiul Tārgovişte, str. Preot Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar ROMANESCU MANUELA.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

             

     Nr.    301

     Tgv.  21.08.2008

     

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Amenajare terenuri de sport”, īn municipiul Tārgovişte, str. Laminorului , nr. 64, beneficiar

STOICAN COSMIN FLORENTIN

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd in vedere:

§            Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Tārgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Amenajare terenuri de sport”, īn municipiul Tārgovişte, str. Laminorului , nr. 64, beneficiar STOICAN COSMIN FLORENTIN

§            Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§            Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Amenajare terenuri de sport”, īn municipiul Tārgovişte, str. Laminorului , nr. 64, beneficiar STOICAN COSMIN FLORENTIN.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

    

     Nr.   302

     Tgv.  21.08.2008

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire blocuri locuinţe”, īn municipiul Tārgovişte, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar

S.C. CONSIRD S.A.

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Tārgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire blocuri locuinţe”, īn municipiul Tārgovişte, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar S.C. CONSIRD S.A.;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire blocuri locuinţe”, īn municipiul Tārgovişte, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar S.C. CONSIRD S.A.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

    

     Nr.    303

     Tgv.  21.08.2008

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire 2 (două) locuinţe

P+ M”, īn municipiul Tārgovişte, str. Magrini, nr. 11, beneficiar

UTINA ADRIAN

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Tārgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire 2 (două) locuinţe P+M”, īn municipiul Tārgovişte, str. Magrini, nr. 11, beneficiar UTINA ADRIAN.

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

      Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire 2 (două) locuinţe P+M”, īn municipiul Tārgovişte, str. Magrini, nr. 11, beneficiar UTINA ADRIAN.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

                  

     Nr.    304

     Tgv.  21.08.2008

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bază sportivă”, īn municipiul Tārgovişte, Drum Centură, beneficiar

S.C. GEOCONSULT S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al municipiului Tārgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Bază sportivă”, īn municipiul Tārgovişte, Drum Centură, beneficiar S.C. GEOCONSULT S.R.L.;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§  Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Bază sportivă”, īn municipiul Tārgovişte, Drum Centură, beneficiar S.C. GEOCONSULT S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea de locuri de parcare şi lucrări de peisagistică.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

       

         Nr.    305

         Tgv.  21.08.2008

 

  

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire sediu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa”, īn Municipiul Tārgovişte, Calea Domnească, nr. 127, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Tārgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire sediu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa”, īn Municipiul Tārgovişte, Calea Domnească, nr. 127, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicată;

      Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire sediu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa”, īn Municipiul Tārgovişte, Calea Domnească, nr. 127, beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Dāmboviţa.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.    306

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 7 (şapte) persoane fizice din municipiul Tārgovişte, cu o situaţie financiară deosebită

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

§   Rapoartele de specialitate ale Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărāri privind acordarea de ajutoare financiare unui număr de 7 (şapte) persoane fizice din municipiul Tārgovişte, cu o situaţie financiară deosebită;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Tārgovişte pentru anul 2008 ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” şi alin. 6 lit. „a” pct. 1 şi 2  din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Īn temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se acordă ajutoare financiare pentru 7 (şapte) persoane fizice din municipiul Tārgovişte, cu o situaţie financiară deosebită, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare īnscrise la capitolul 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ, Titlul «ajutoare sociale».

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de către Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate, Direcţia de Asistentă Socială şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.     307

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 7400 lei,

ASOCIAŢIEI DE TURISM CHINDIA din Tārgovişte, īn vederea organizarii unei expediţii, īn luna august 2008, īn Munţii Alpi

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

 • Adresa Asociaţiei de Turism Chindia, īnregistrată la Primăria municipiului Tārgovişte cu nr. 14846/10.07.2008, prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar pentru organizarea unei expediţii īn Munţii Alpi;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 7400 lei ASOCIAŢIEI DE TURISM CHINDIA, cu sediul īn Tārgovişte, īn vederea organizarii unei expediţii, īn luna august 2008, īn Munţii Alpi;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;
 • Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pentru anul 2008 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia Publică Locală;

Īn temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea:

  HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar īn valoare de 7400 lei ASOCIAŢIEI DE TURISM CHINDIA, din Tārgovişte, īn vederea organizarii unei expediţii, īn luna august 2008, īn Munţii Alpi.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare īnscrise la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, Titlul «cheltuieli materiale».

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.    308

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 1500 lei,

SOCIETĂŢII ASTRONOMICE ROMĀNE DE METEORI din Tārgovişte, īn vederea organizării Taberei Naţionale de Astronomie PERSEIDE 2008

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

 • Adresa SOCIETĂŢII ASTRONOMICE ROMĀNE DE METEORI, īnregistrată la Primăria municipiului Tārgovişte cu nr. 15194/15.07.2008, prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar īn vederea organizarii Taberei Naţionale de Astronomie PERSEIDE 2008;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 1500 lei SOCIETĂŢII ASTRONOMICE ROMĀNE DE METEORI, īn vederea organizarii Taberei Naţionale de Astronomie PERSEIDE 2008;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;
 • Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pentru anul 2008 ;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 4 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia Publică Locală;

Īn temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea:

  HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar īn valoare de 1500 lei, SOCIETĂŢII ASTRONOMICE ROMĀNE DE METEORI, īn vederea organizării Taberei Naţionale de Astronomie PERSEIDE 2008;

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare īnscrise la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

  Nr.    309

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de 3600 lei, Fundaţiei Culturale „Ciuleandra” din Tārgovişte, īn vederea deplasării ansamblului folcloric de copii „Ciuleandra” īn Cehia, la Festivalul Internaţional de Folclor,

īn perioada 10-15 septembrie 2008

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

§   Adresa Fundaţiei Culturale „Ciuleandra”, īnregistrată la Primăria municipiului Tārgovişte cu nr. 17814/14.08.2008, prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar īn vederea deplasării ansamblului folcloric de copii „Ciuleandra” īn Cehia, la Festivalul Internaţional de Folclor, īn perioada 10-15 septembrie 2008;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind acordarea unui sprijin financiar īn valoare de īn valoare de 3600 lei, Fundaţiei Culturale „Ciuleandra” din Tārgovişte, īn vederea deplasării ansamblului folcloric de copii „Ciuleandra” īn Cehia, la Festivalul Internaţional de Folclor,īn perioada 10-15 septembrie 2008;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pentru anul 2008;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia Publică Locală;

Īn temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea:

  HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar īn valoare de 3600 lei, Fundaţiei Culturale „Ciuleandra” din Tārgovişte, īn vederea deplasării ansamblului folcloric de copii „Ciuleandra” īn Cehia, la Festivalul Internaţional de Folclor, īn perioada 10-15 septembrie 2008.

Art. 2  Această sumă de bani va fi asigurată din prevederile bugetare īnscrise la capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie, Titlul «cheltuieli materiale».

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de către Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

  Nr.    310

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii organigramei şi statului de funcţii ale

Direcţiei de Asistenţă Socială

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedinta ordinară, astăzi 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţei de Asistenţă Socială privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii;

§   Procesul-verbal nr. 10299/11.08.2007 privind repartiţia cererilor de creşă īnregistrate pentru anul şcolar 2008-2009;

§   Prevederile H.C.L.232/23.04.2008 privind aprobarea modificării organigramei, staului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale DAS;

§   Prevederile Legii nr. 263/2007 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte ;

§   Prevederile art. 36 alin. 3, lit. b  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Īncepānd cu data de 01.09.2008, se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială, prin infiinţarea a 12 posturi pentru două grupe de creşă după cum urmează:

-                            3 asistenţi medicali;

-                            1 asistent social;

-                            1 bucătar;

-                            7 īngrijitori.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

     Nr.    311

     Tgv.  21.08.2008

    

 

                                                                  H O T A R A R E

privind īnfiinţarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului prin reorganizarea activitaţilor Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţei Administrare Pieţe şi Direcţiei Grădina Zoologică

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Management Administrativ şi Relaţii Internaţionale privind īnfiinţarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului prin reorganizarea activitaţilor Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţei Administrare Pieţe şi Direcţiei Grădina Zoologică;

§   Prevederile art. 55, lit. c şi 58 din Legea nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a şi art. 3 lit. b,  din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

         Art. 1 Īncepānd cu data de 01.09.2008 se īnfiinţează Direcţia de Administrare a Patrimoniului, ca instituţie publică sub autoritatea Consiliului Local Municipal Tārgovişte, cu sediul īn Str. Revoluţiei, nr. 2–4, Municipiul Tārgovişte, judeţul Dāmboviţa, prin reorganizarea activitaţilor Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţei Administrare Pieţe şi Direcţiei Grădina Zoologică.

         Art. 2 Se aprobă organigrama şi numărul de personal al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

         Art. 3 Bunurile aflate īn administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţei Administrare Pieţe şi Direcţiei Grădina Zoologică se transmit īn administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului, iar bugetul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului se constituie din creditele bugetare ale direcţiilor reorganizate, aprobate prin HCL nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2008.

         Art. 4 Pānă la ocuparea prin concurs a postului de director general al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului, se numeşte interimar dl. Maican Dorin.

         Art. 5. Īncepānd cu data prezentei, orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărāri se revocă.

Art. 6 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

   

Nr.    312

Tgv.  21.08.2008

 

    

                                                                     H O T A R A R E

privind īnfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu” şi a

Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement 

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:,

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Management Administrativ şi Relaţii Internaţionale privind īnfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu”şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement;

§   Prevederile art. 55, lit. c şi 58, din Legea nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 4 din O.G. nr. 21/2007privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

§   Prevederile art. 11 din Legea nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a şi art. 3 lit. b,  din  Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

         Art. 1 Īncepānd cu data de 01.09.2008 se īnfiinţează Direcţia de Cultură, ca instituţie publică sub autoritatea Consiliului Local Municipal Tārgovişte, cu sediul īn Bdul. Carol I, nr. 43, Municipiul Tārgovişte, judeţul Dāmboviţa, prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casa de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu” şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement.

         Art. 2 Se aprobă organigrama şi numărul de personal al Direcţiei de Cultură, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

         Art. 3  Pānă la data de 30.09.2008 personalul celor patru instituţii reorganizate va fi preluat cu īncadrarea īn numărul de personal aprobat potrivit art. 2.

         Art. 4 Bunurile aflate īn administrarea Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu” şi Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu” se transmit īn administrarea Direcţiei de Cultură, cu excepţia bunurilor Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement, care vor fi transmise spre administrare Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte, iar bugetul Direcţiei de Cultură se constituie din creditele bugetare ale instituţiilor a căror activitate se reorganizează, aprobate prin HCL nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2008.

         Art. 5 Pānă la ocuparea prin concurs a postului de director general al Direcţiei de Cultură, se numeşte interimar dl. Motoroiu Viorel.

         Art. 6. Īncepānd cu data prezentei, orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărāri se revocă.

Art. 7 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, Direcţia de Cultură, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

   

Nr.    313

Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor

pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului

Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Management Administrativ şi Relaţii Internaţionale privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 privind īnfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 3, lit. b din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă organigrama Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă statul de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Se aprobă bugetul Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

       Art. 4 Se aprobă următoarele criterii pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Clubului Sportiv Municipal Tārgovişte :

-          studii superioare de lungă durată;

-          3 ani vechime īn specialitatea studiilor absolvite;

-          experienţă īn gestionarea activităţilor sportive – 3 ani;

-          abilităţi īn comunicare;

-          cunoştinţe de operare PC;

-          cunoaşterea unei limbi străine – nivel mediu.

       Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Tārgovişte, Direcţia Economică şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    314

Tgv.  21.08.2008

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 111/26.04.2007 referitoare la studiul de fezabilitate şi  indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiţii «Reabilitare sala de sport Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu şi reţele de canalizare aferente»

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind modificarea H.C.L. nr. 111/2007 referitoare la studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiţii «Reabilitare sală de sport Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu şi reţele de canalizare aferente»;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 30/14.04.2000 privind modificarea şi completarea art. 66 din Legea Īnvaţămāntului nr. 84/1995;

§   Prevederile H.C.L. nr. 57/07.03.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii «Reabilitare sală de sport Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu şi reţele de canalizare aferente» ;

§   Prevederile HCL nr. 111/26.04.2007 privind modificarea H.C.L. nr. 57/07.03.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii «Reabilitare sala de sport Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu şi reţele de canalizare aferente»

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 d din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia Pubică Locală, adopta următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se modifică art. 2, punctul 2 din HCL nr. 111/26.04.2007 privind indicatorii economici, după cum urmează:

Indicatori economici (valori inclusiv TVA)

-                            Valoare investiţie :      1.221.268,87 lei ( 335.191,13 euro) din care :

a.                        390.250,91 lei (107.108,80 euro) finanţare CNI ;

b.                        831.017,96 lei (228.082,33 euro) finanţare Bugetul Local.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57/07.03.2006 şi nr. 111/26.04.2007 se aplică īn mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

      Nr.    315

      Tgv.  21.08.2008

 

H O T A R A R E

privind respingerea cererii S.C. REGAL IMOBILIARE S.R.L. referitoare la dreptul de superficie asupra terenului din Calea Cāmpulung, nr. 131-133, Cartierul American

 

                Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedintă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

§         Adresa S.C. REGAL IMOBILIARE S.R.L., īnregistrată la Primăria municipiului Tārgoviste cu nr. 17450/07.08.2008;

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind respingerea cererii S.C. REGAL IMOBILIARE S.R.L. referitoare la constituirea unui drept real de superficie īn favoarea Consiliului Local Municipal Tārgovişte, pe terenul proprietatea dlui. Păun Gabriel Virgil, situat īn Tārgovişte, Calea Cāmpulung, nr. 131-133, Cartierul American;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

      Īn temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 priind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE :

 

      Art.1 Se respinge cererea S.C. REGAL IMOBILIARE S.R.L., referitoare la constituirea unui drept real de superficie īn favoarea Consiliului Local Municipal Tārgovişte, pe terenul proprietatea dlui. Păun Gabriel Virgil, situat īn Tārgovişte, Calea Cāmpulung, nr. 131-133, Cartierul American.

     Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P. şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

         

     Nr.    316

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vānzării a unui număr de 4 (patru) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitările unor chiriaşi care doresc să cumpere locuinţele ce le deţin cu contract de īnchiriere;

§   Tabelul nominal cu locuinţele ce aparţin fondului locativ care urmează a fi vāndute  chiriaşilor şi preţurile de vānzare ale acestora;

§   Prevederile Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  privind vānzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

§   Prevederile Decretului-lege nr. 61/1990 privind vīnzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§   Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§   Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă vānzarea unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de īnchiriere īn conformitate cu prevederile legislaţiei īn vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmează a fi vāndute persoanelor īndreptăţite, precum şi preţurile de vānzare sunt prevăzute īn tabelul anexat care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 3 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Biroul Fond Locativ şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

     

Nr.    317

Tgv.  21.08.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind modificarea şi completarea HCL nr. 135/2007 referitoare la trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte īn vederea casării a spaţiului «Spălătorie» aferent clădirii pavilion social din incinta Grupului Şcolar «Nicolae Cioranescu»

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă  ordinară, astăzi 21.08.2008, avānd īn vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune modificarea şi completarea HCL nr. 135/2007 referitoare la trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte, īn vederea casării, a spaţiului «Spălătorie» aferent clădirii pavilion social din incinta Grupului Şcolar «Nicolae Cioranescu»;

§         Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§     Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea īnvăţămāntului nr. 84/1995;

§     Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a legii 15/1994 aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cap. III, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se modifică şi se completează HCL nr. 135/2007 referitoare la trecerea din domeniul public īn domeniul privat al Municipiului Tārgovişte īn vederea casării a spaţiului «Spălătorie» aferent clădirii pavilion social din incinta Grupului Şcolar «Nicolae Cioranescu», astfel:

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Se aprobă trecerea din domeniul public īn domeniul privat al municipiului Tārgovişte īn vederea casării, a spaţiului «Spalatorie» şi a terenului aferent īn suprafaţă de 100 mp, din cadrul clădirii pavilionului social al Grupului Şcolar «Nicolae Cioranescu», strada Lt. Stancu Ion nr. 35.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 135/2007 se aplică īn mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P., Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

    Nr.   318

    Tgv. 21.08.2008

      

                                   

H O T A R A R E

privind preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri proprietatea S.C. PETROM S.A., includerea acestora īn proprietatea municipiului Tārgovişte şi darea lor īn administrarea

Grupului Şcolar Voievodul Mircea

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedinţă ordinară, astăzi,  21.08.2008, avānd īn vedere:

§         Adresa nr. 1295/28.05.2008 a Grupului Şcolar Voievodul Mircea privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri amplasate īn incinta unităţii de īnvăţămānt;

 • Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind preluarea cu titlu gratuit a unor bunuri proprietatea S.C. PETROM S.A., includerea acestora īn proprietatea municipiului Tārgovişte şi transmiterea lor īn administrarea Grupului Şcolar Voievodul Mircea ;
 • Prevederile OUG nr. 30/2000  pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea īnvăţămāntului nr. 84/1995;
 • Prevederile art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§         Prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locala, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă preluarea cu titlu gratuit, īn deplină proprietate şi posesie, din proprietatea S.C. PETROM S.A. īn domeniul public al municipiului Tārgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal, a construcţiilor prevăzute īn anexa nr. 1 (grupa1) - clădire zid 30 x 20 x 5 m,  clădire zid 30 x 15 x 6 m şi baracă metalică 8 x 8 x 4 m - īn suprafaţă de 1800,58 mp, amplasate īn incinta Grupului Scolar Voievodul Mircea din Bd. Regele Carol I nr 70.

§                     Valoarea de inventar a construcţiilor este de 209.049,57 RON fără TVA conform anexei nr. 1 şi Fişelor MF anexate

§                     Destinaţia actual㠖 ateliere şcoal㠖 va fi păstrată

Art. 2 Se aprobă preluarea cu titlu gratuit, īn deplină proprietate şi posesie, din proprietatea S.C. PETROM S.A. īn domeniul privat al municipiului Tārgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal, a mijloacelor fixe ce utilează atelierele scoală menţionate la pct. 1 şi prevăzute īn anexa nr. 1 (grupa 2),.

§                     Valorile de inventar a mijloacelor fixe sunt conforme anexei nr. 1

Art. 3 Predarea - preluarea cu titlu gratuit a bunurilor in cauză se va efectua pe baza de protocol. Pentru semnarea protocolului se īmputerniceşte primarul municipiului Tārgovişte, jr. Gabriel - Florin Boriga.

Art. 4 Predarea – preluarea mijloacelor fixe, precum şi constatarea stării imobilelor se va face pe baza de proces-verbal, anexă la protocol.

Art. 5 Dupa preluarea din proprietatea S.C. PETROM S.A., bunurile vor fi īnregistrate īn evidentele contabile ale municipiului Tārgovişte şi vor fi transmise īn administrarea Grupului Şcolar Voievodul Mircea.

Art. 6 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

    

   Nr.    319

   Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind darea īn folosinţă gratuită a spaţiului īn suprafaţă de 150 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, pe o perioadă de ­­10 ani, către

Sindicatul  din Administraţia Publică Locală Dāmboviţa

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

 • Adresa Sindicatului din Administraţia Publică Locală Dāmboviţa, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte, cu nr. 17339/06.08.2008, prin care solicită alocarea unui spaţiu de 150 mp pentru desfăsurarea de activităţi sindicale, cu utilităţile aferente;
 • Prevederile H.C.L nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune īncheiat īntre Consiliul Local Municipal Tārgovişte şi S.C. Termica S.A. Tārgovişte, avānd ca obiect unele bunuri imobile aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte , ca urmare a modernizării unor PT-uri si CT-uri;
 • Prevederile Protocolului de predare-primire nr. 17920a/2006, īntre Termica şi D.A.P.P.P, prin care spaţiile disponibile şi terenurile aferente, proprietate publică a Municipiului Tārgovişte, au trecut īn administrarea D.A.P.P.P.;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind darea īn folosinţă gratuită a spaţiului īn suprafaţă de 150 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, pe termen limitat, către Sindicatul Funcţionarilor din Administraţia Publică Locală
 • Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia Publică Locală;

              Īn temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 privind Administaţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă darea īn folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Sindicatul din Administraţia Publică Locală Dāmboviţa, a suprafeţei de 150 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, īn valoare de 4.074,75 lei.

Art. 2 Darea in folosinta gratuita se va face īn baza unui contract de comodat īncheiat īntre reprezentanţii legali ai D.A.P. şi beneficiarii dreptului de folosinţă gratuită.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P., Sindicatul din Administraţia Publică Locală Dāmboviţa, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

 Nr.    320

Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

darea īn folosinţă gratuită către Universitatea Valahia Tārgovişte a bunurilor imobile īn care aceasta īsi desfăsoară activitatea, situate īn incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedintă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

§   Adresa Universităţii Valahia Tārgovişte īnregistrată la Primăria municipiului Tārgovişte cu nr. 17259/05.08.2008, prin care solicită o suprafaţă de teren pentru reabilitarea şi modernizarea infrastructurii din incinta microcampusului universitar, precum şi reglementarea unitară a perioadei de folosinţă gratuită a clădirilor primite īn aceeaşi locaţie, conform Contractelor de comodat nr. 736/1995, 116/1999 şi 3/2007;

§   Raportul de specialitate al DAPPP prin care se propune darea īn folosinţă gratuită către Universitatea Valahia Tārgovişte a bunurilor imobile īn care aceasta īsi desfăsoară activitatea, situate īn incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, revocarea HCL nr. 313/2000 şi nr. 37/2001 şi īncetarea aplicabilităţii contractelor de comodat nr. 736/1995, 116/1999 şi 3/2007 ;

§   Prevederile OUG nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea īnvăţămāntului nr. 84/1995;

§   Prevederile HCL nr. 313/2000 privind darea īn folosinţă gratuită pe o durată de 49 ani, a suprafeţei de 285 mp teren aferent Bibliotecii Universitare, către Universitatea Valahia Tārgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 37/2001 privind darea īn folosinţă gratuită pe durata derulării contractului de comodat pentru clădire a suprafeţei de 8683 mp teren aferent pavilioanelor C,D,E,F,G,H şi I din cadrul Liceului “Ion Ciorănescu” către Universitatea Valahia Tārgovişte;

§   Prevederile contractelor de comodat nr. 736/1995, 116/1999 şi 3/2007 ;

§   Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§    Prevederile art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 priind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE :

 

Art. 1 Se atribuie darea īn folosinţă gratuită pe o perioada de 30 ani, către Universitatea Valahia Tārgovişte, a suprafeţei de 13808 mp, teren proprietate publică a municipiului Tārgovişte, ce prezintă următoarele elementele de identificare:

- Adresa: strada Lt. Stancu Ion nr. 35; cvartal 23; incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu

- Suprafaţa totală : 13.808.mp, conform planurilor de situaţie ataşate – anexa 1şi 2

- Valoarea aferentă suprafeţei: 861.785 lei 

-Destinaţia terenului ce se transmite: amenajarea unui parc de 665 mp, īntreţinerea spaţiilor verzi precum şi amenajarea de parcări ce se vor executa fără afectarea spaţiilor verzi şi vegetaţiei adiacente

Art. 2 Se atribuie folosinţa gratuită pe o perioada de 30 ani, către Universitatea Valahia Tārgovişte, a clădirilor, proprietate publică a municipiului Tārgovişte, situate īn incinta Grupului Şcolar Nicolae Ciorănescu din strada Lt. Stancu Ion nr. 35, ce se identifică conform  anexei nr 3.

Art. 3 Transmiterea se va efectua  prin contract de comodat īn care se vor stipula condiţiile de folosinţă. Universitatea Valahia Tārgovişte va inregistra bunurile īn evidenţa contabilă, iar Grupul Şcolar Nicolae Ciorănescu va proceda īn mod corespunzător la scoaterea acestora din evidenţa contabilă.

Art. 4 HCL nr. 313/2000 şi nr. 37/2001 se revocă şi contractele de comodat nr. 736/1995, 116/1999 şi 3/2007 īşi īncetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P, Universitatea Valahia Tārgovişte, Grupul Şcolar Nicolae Ciorănescu, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

 Nr.    321

 Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind darea īn folosinţă gratuită a terenului īn suprafaţă de 63 mp din

str. Avram Iancu – adiacent Căminului nr. 5, scara A şi B, pe o perioadă de ­­49 ani, către Universitatea « Valahia » Tārgovişte

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

 • Adresa Universităţii “Valahia” Tārgovişte, īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte, cu nr. 17479/07.08.2008, prin care solicită darea īn folosinţă gratuită unui spaţiu de 63 mp pentru realizarea unui hol de trecere;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind darea īn folosinţă gratuită a terenului īn suprafaţă de 63 mp din str. Avram Iancu – adiacent Căminului nr. 5, scara A şi B, pe o perioadă de ­­49 ani, către Universitatea « Valahia » Tārgovişte ;
 • Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia Publică Locală;

              Īn temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 privind Administaţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă darea īn folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 ani, către     Universitatea « Valahia » Tārgovişte a terenului īn suprafaţă de 63 mp din str. Avram Iancu – adiacent Căminului nr. 5, scara A şi B.

Art. 2 Darea īn folosinţă gratuită se va face īn baza unui contract de comodat īncheiat īntre reprezentanţii legali ai D.A.P. şi beneficiarii dreptului de folosinţă gratuită.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P., Universitatea «Valahia» Tārgovişte, Direcţia Economică şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    322

Tgv.  21.08.2008

 
H O T A R A R E

privind respingerea īnchirierii directe a spaţiului īn suprafaţă de 140 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, către Asociaţia Pensionarilor C.F.R. «Feroviarul»

 

            Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

 • Adresa Asociaţiei Pensionarilor C.F.R. “Feroviarul” īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte, cu nr. 12509/09.06.2008, prin care solicită acordarea spaţiului din Punctul Termic nr. 2 pentru īnfiinţarea unui club al pensionarilor;
 • Prevederile H.C.L nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune īncheiat īntre Consiliul Local Municipal Tārgovişte şi S.C. Termica S.A. Tārgovişte, avānd ca obiect unele bunuri imobile aparţinānd domeniului public al Municipiului Tārgovişte , ca urmare a modernizării unor PT-uri si CT-uri;
 • Prevederile Protocolului de predare-primire nr. 17920a/2006, īntre Termica şi D.A.P.P.P, prin care spaţiile disponibile şi terenurile aferente , proprietate publică a Municipiului Tārgovişte, au trecut īn administrarea D.A.P.P.P.;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind darea īn folosinţă gratuită a spaţiului īn suprafaţă de 140 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, pe termen limitat, către Asociaţia Pensionarilor C.F.R. «Feroviarul» ;
 • Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind Administraţia Publică Locală;

              Īn temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 privind Administaţia Publică Locală republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1  Se respinge īnchirierea directă către Asociaţia Pensionarilor C.F.R. “Feroviarul”, a suprafeţei de 140 mp din PT 2, str. Gabriel Popescu, micro 8, Municipiul Tārgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P., şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

  Nr.    323

     Tgv.  21.08.2008

 

H O T A R A R E

privind stabilirea amplasamentului la obiectivul «Grădiniţa nr. 17, Cartier Sagricom, Tārgovişte»

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedintă ordinară, astăzi, 21.08.2008 avānd īn vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Investiţii prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărāre referitor la stabilirea amplasamentului “Grădiniţei nr. 17 Tārgovişte”;

§         Prevederile H.G. nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale;

§         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare;

§         Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§         Prevederile H.G. nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute īn bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea īn anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de īnvăţămānt preuniversitar de stat

§         Prevederile N.P.O. nr. 11-97-Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea grădiniţelor de copii;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Tārgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5 c din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia Pubică Locală, adopta următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă amplasarea Grădiniţei nr. 17, Cartier Sagricom, Tārgovişte pe terenul liber aflat īn Cartierul Sagricom, Tārgovişte, conform planului de amplasament anexat.

Art. 2 Sursele de finantare ale proiectului sunt :

Bugetul local (studiu de fezabilitate)

Bugetul de stat (proiectare şi execuţie)

Alte surse atrase

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Directia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte, Direcţia Economică, D.A.P. şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

        Nr.    324

        Tgv.  21.08.2008

 

H O T A R A R E

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii septembrie 2008

                                                                                                                      

        Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit in sedinta ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

-              Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Tārgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008 ;

-              Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată;

-              Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

            Īn temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier ing. Băluţă Vasile īn calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii septembrie 2008.

Art. 2 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de către dl. consilier ing. Băluţă Vasile şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

          Nr.  325

          Tgv. 21.08.2008

         

           

H O T A R A R E

privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata, practicate de

S.C. TERMICA S.A Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 21.08.2008, avand in vedere :

-         Referatul S.C. TERMICA S.A Targoviste privind aprobarea pretului la energia termica produsa si a pretului local mediu pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata agentilor economici

-         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind majorarea pretului la energia termica propus de S.C. TERMICA S.A.;

-         Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006;

-         Art 8 si art 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006

-         Ordinul nr 66/2007 a presedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energia termica produsa in cogenerare

-         Decizia ANRE nr 1409/03.07.2008 privind aprobarea preturilor practicate in sectorul energiei electrice si termice de S.C. TERMICA S.A Targoviste, judetul Dambovita

-         Avizul ANRSC nr. 1904 din 24.05.2007  si HCL Targoviste nr 118/30.05.2007, privind modificarea preturilor si tarifelor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice de catre S.C. TERMICA S.A Targoviste, judetul Dambovita

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

In temeiul art. 45, alin 2, lit. “ a” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completările ulterioare, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1. Se aproba  preturile si tarifele practicate de S.C. TERMICA S.A Targoviste pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata , dupa cum urmeaza :

 1. Pretul de 48,43 lei/GJ (202,78 lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru energia termica produsa  pe baza de gaze naturale in C.T. Targoviste Sud.
 2. Tariful local de 10,17 lei/GJ ( 42,57 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinata agentilor economici.
 3. Tariful local de 12,10 lei/GJ (50,66 Lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, destinata populatiei.
 4. Tariful local mediu de 10,17 lei/GJ (42,57 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de transport si furnizare a energiei termice, facturata agentilor economici.
 5. Tariful local de 21,91 lei/GJ (91,74 Lei/Gcal), exclusiv TVA, pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice, destinata agentilor economici.
 6. Tariful local de 26,08 lei/GJ (109,17 Lei/Gcal), inclusiv TVA pentru serviciile de distributie si furnizare a energiei termice, destinata populatiei.
 7. Pretul local de 66,40lei/Gj (278,02 lei/Gcal), exclusiv TVA, inclusiv acciza, pentru energia termica produsa, distribuita si furnizata, prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, destinata agentilor economici.
 8. Pretul local de 79,02 lei/Gj (330,84 lei/Gcal), inclusiv TVA, inclusiv acciza, pentru energia termica produsa, distribuita si furnizata, prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, destinata populatiei.
 9. Pretul local de 65,47lei/Gj (274,12 lei/Gcal), exclusiv TVA,  pentru energia termica produsa si distribuita prin centrale termice de cvartal pe gaze naturale, exclusiv acciza,  destinata pentru incalzirea spitatelor, sanatoriilor, azilurilor de batrani, orfelinatelor, si altor institutii de invatamant si lacasurilor de cult.
 10. Pretul local mediu de 71,22 lei/Gj (298,17 lei/Gcal), exclusiv TVA, inclusiv acciza, pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata, facturata agentilor economici.
 11.  Pretul local de 69,74 lei/Gj (291,97 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru energia termica produsa, transportata si furnizata, din Centrala Termica de Zona Targoviste Sud, pe gaze naturale, destinata populatiei.
 12.  Pretul local de 95,82 lei/Gj (401,14 lei/Gcal), inclusiv TVA, pentru energia termica produsa, transportata, distribuita si furnizata, din Centrala Termica de Zona Targoviste Sud, pe gaze naturale, destinata populatiei.

Art. 2 Se aprobă preţul local de referinţă de 200 lei/Gcal (47,77 lei/GJ), inclusiv TVA, pentru energia termică furnizată populaţiei din municipiul Tārgovişte, īn sistem centralizat, īn scopul īncălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde de consum.

Art. 3. Preturile de la art. 1 şi art. 2 se  aplica incepand cu data de 01.09.2008, data la care orice dispoziţii contrare prezentei hotărāri se revocă.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,   Directia Economica, S.C. TERMICA .S.A. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    326

Tgv.  21.08.2008

 

                       

H O T Ă R Ā R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE - post mortem” domnului  József Pildner, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, īntrunit in şedinţa ordinara, astăzi 21.08.2008, avānd in vedere:

§         Referatul Primarului Municipiului Tārgovişte, jr. Boriga Gabriel Florin, privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE - post mortem” domnului József Pildner, pentru merite deosebite;

§         Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de ”CETATEAN DE ONOARE -post mortem” domnului József Pildner, pentru merite deosebite.

    

Nr.    327

Tgv.  21.08.2008

 

                       

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Gheorghe Zamfir, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, īntrunit in şedinţa ordinara, astăzi 21.08.2008, avānd in vedere:

§         Adresa nr. 18075/19.08.2008 a domnului Goldbach Felix, asistent univ. drd. la Facultatea de Ştiinţe şi Arte din cadrul Universităţii Valahia Tārgoviste, prin care propune conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Gheorghe Zamfir, pentru merite deosebite;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Administraţie Publică Locală privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Gheorghe Zamfir, pentru merite deosebite;

§         Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de ”CETATEAN DE ONOARE” domnului  Gheorghe Zamfir, pentru merite deosebite.

    

Nr.    328

Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere la contractul nr.  267/39659/16.08.2005 - pentru obiective de investiţii

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedinta ordinară, astăzi 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind prelungirea, pānă la data de 19.12.2008, a perioadei de tragere la contractul nr.  267/39659/16.08.2005, pentru suma de 497,639 lei aferentă investiţiei “Reintroducere īn circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Tārgovişte- prima capitală culturală şi istorică a Ţării Romāneşti”

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgovşte

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

     Art. 1 Se aprobă prelungirea, pānă la data de 19.12.2008, a perioadei de tragere la contractul nr.  267/39659/16.08.2005, pentru suma de 497,639 lei, aferentă investiţiei “Reintroducere īn circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Tārgovişte- prima capitală culturală şi istorică a Ţării Romāneşti”.

      Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.    329

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor, la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedinta ordinară, astăzi 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Prevederile art. 13 din H.C.L. nr. 41/1998 cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Actului Constituitiv al S.C. TERMICA S.A.;

§   Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se desemnează ca reprezentanţi ai Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. următoarele persoane:

Petrescu  Mircea 34% voturi

Goglea Gheorghe   33% voturi

Grigorescu Mihai 33% voturi

Art. 2 Reprezentanţii  Municipiului Tārgovişte sunt mandataţi:

a)     sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de  consiliul de administratie si de auditorul financiar, respectiv sa fixeze dividendul;

b)     sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de administratie, sa stabileasca nivelul minim al riscului de asigurat pentru asigurarea de raspundere profesionala obligatorie a administratorilor si directorilor, sa aprobe oferta  contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu fiecare dintre acestia;

c)      sa numeasca si sa revoce auditorul financiar, precum si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar ;

d)     sa fixeze remuneratia  cuvenita membrilor Consiliului de administratie sau auditorului financiar, pentru exercitiul in curs;

e)     sa se  pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie;

f)  sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

g)     sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, in cazurile in care, potrivit legii, competenta nu apartine Consiliului de administratie;

h)      să hotarască exercitarea actiunii in raspundere impotriva administratorilor, directorilor, auditorilor financiari pentru daunele produse societatii din cauza incalcarii obligatiilor fata de Societate, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie in numele si pe seama societatii;

i)  să aprobe repartizarea profitului conform legii;

j)  să hotarască cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

k)      să hotarască cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung si scurt, inclusiv a celor externe; să stabilească competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

l)  să hotarască cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice  sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice, din tara sau din  strainatate;

m) sa analizeze rapoartele Consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

 n) să aprobe regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de  administratie;

o)  să aprobe delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;

p) să indeplinească orice alte atributii stabilite de lege sau prin prezentul act constitutiv in sarcina sa.

 Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Petrescu Mircea, Goglea Gheorghe, Grigorescu Mihai S.C. TERMICA S.A. şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.    330

     Tgv.  21.08.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru următoarea şedinţă A.G.A.

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedinta ordinară, astăzi 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Tārgovişte īn Societatea Comercial㠄COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 14, pct. 3 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A ;

§   Raportul de avizare ale comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. Casandroiu Adrian īn calitate de reprezentant al Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A., să convoace Adunarea Generală ordinară şi extraordinară cu următoarea ordine de zi:

  1. Revocarea actualilor membrii ai Consiliului de Administraţie şi numirea noilor membrii ai acestuia.
  2. Alegerea Preşedintelui Consiliului de Administraţie
  3. Modificarea Actului Constitutiv al societăţii īn scopul punerii lui īn concordanţă cu prevederile Programului Operaţional Sectorial de Mediu
  4. Analizarea situaţiei actuale a societăţii prin prisma respectării cadrului instituţional aferent procesului de regionalizare a serviciilor de apă şi canalizare la nivelul Judeţului  Dāmboviţa
  5. Analizarea stadiului de pregătire a proiectelor de finanţare din fonduri europene nerambursabile şi adoptarea măsurilor de urgentare a īntocmirii acestora.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Casandroiu Adrian, S.C. COMPANIA DE APA TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA S.A., şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

  

     Nr.    331

     Tgv.  21.08.2008

    

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vānzare, fară autorizare şi a celor fără stăpān sau abandonate pe domeniul public al municipiului Tārgovişte şi a taxelor aferente

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn sedinta ordinară, astăzi 21.08.2008, avānd īn vedere:

§   Adresa S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte cu nr. 16466/25.07.2008, prin care solicită aprobarea reluării activităţii de blocare-ridicare mijloace auto;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vānzare, fară autorizare şi a celor fără stăpān sau abandonate pe domeniul public al municipiului Tārgovişte şi a taxelor aferente;

§   Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

§    Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpān sau abandonate pe terenuri aparţinānd domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

§   Prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice;

§   Prevederile H.C.L. nr. 392/2005 privind interzicerea comercializării vehiculelor fără autorizare īn zonele publice;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Municipal Tārgovişte;

   Īn temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea, adoptă următoarea

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vānzare, fară autorizare şi a celor fără stăpān sau abandonate pe domeniul public al municipiului Tārgovişte, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Se aprobă taxa pentru ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar, a celor expuse spre vānzare, fară autorizare şi a celor fără stăpān sau abandonate pe domeniul public al municipiului Tārgovişte, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

D.A.P.P.P. īmpreună cu Poliţia Rutieră a municipiului Tārgovişte va lua măsuri pentru marcarea, delimitarea şi particularizarea locaţiilor aparţinand domeniului public al municipiului Tārgovişte, care intră sub incidenţa regulamentului.

Art. 3 H.C.L. nr. 392/2005 privind interzicerea comercializarii vehiculelor fără autorizare īn zonele publice se modifică īn mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P.P.P., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tārgovişte şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

  

     Nr.    332

     Tgv.  21.08.2008

        

                                                                                                           

H O T A R A R E

privind respingerea subconcesionării terenului, īn suprafaţă totală de 637 mp, situat īn Tārgovişte, Bdul Independenţei, nr. 17, concesionat către S.C. IULCOVER GROUP S.A.

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă ordinară astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere:

·        Adresa S.C. IULCOVER GROUP S.A., īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte cu nr. 17884/15.08.2008, prin care solicită subconcesionarea terenului cot㠖 parte indiviză, īn suprafaţă totală de 637 mp, situat īn Tārgovişte, Bdul Independenţei, nr. 17;

·    Prevederile H.C.L nr. 128/24.03.2005 privind concesionarea directa a suprafetei de 637 m.p., teren situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17, catre S.C. IULCOVER S.A. Targoviste, in vederea realizarii unui bloc de locuinte (34 apartamente);

·        Prevederile art. 36, alin 2, lit. c şi alin. 5, lit b, din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge subconcesionarea terenului, proprietate privată a Municipiului Tārgovişte, īn suprafaţă de 637 mp, situat īn Bdul Independenţei, nr. 17, Cvartal 22, parcela 57, către S.C. IULCOVER GROUP S.A.

Art. 2 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, D.A.P., S.C. IULCOVER GROUP S.A. şi Secretarul municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    333

Tgv.  21.08.2008

  

 

Aviz

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedintă ordinară, astăzi, 21.08.2008, avānd īn vedere prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, privind Statutul Funcţionarilor Publici;

    Īn temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001, privind Administraţia Publică Locală,

 

AVIZEAZĂ:

 

modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului, conform anexei care face parte integrantă din prezentul aviz.

 

Nr.     4

Tgv.  21.08.2008

                                                                                                                                                           

 

Aviz

privind aprobarea atribuirii denumirii de “Targoviste City Mall” fostului Complex Comercial “Muntenia”   

 

In urma analizei adresei S.C. METEX S.A. Targoviste inregistrata sub numarul 16.339 / 24.07.2008 prin care se solicita aprobarea atribuirii denumirii de “Targoviste City Mall” fostului Complex Comercial “Muntenia”, Consiliul Local Municipal Targoviste, in sedinta ordinara din data de 21.08.2008, in baza art. 36 alin. 2 lit. „c” si alin. 5 lit. „d” din Legea nr. 215 republicata, privind administratia publica locala,

 

A V I Z E A Z A   F A V O R A B I L

 

Atribuirea denumirii de “Targoviste City Mall” fostului Complex Comercial “Muntenia”, situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 1.

 

  Nr.    5

 Tgv.  21.08.2008

 

 

 

                                   

   H OT A R A R E

privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA  DE  APĂ S.A. TĀRGOVIŞTE – DĀMBOVIŢA S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru şedinţa A.G.A. din data de 18.09.2008

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

§   Prevederile art. 21, alin. 1, art. 36, alin.2, lit. a şi alin. 3, lit. c, art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Tārgovişte īn S.C. „COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA” S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 14, pct. 3 din Actul Constitutiv al S.C. „COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE - DĀMBOVIŢA” S.A. ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 331/2008 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. şi stabilirea limitelor mandatului acestuia pentru următoarea şedinţă A.G.A. ;

§   Rapoartele de avizare al Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

   Īn temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E:

 

Art. 1 Dl. Casandroiu Adrian, īn calitate de reprezentant al Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. este mandatat să revoce actualii membri ai Consiliului de Administraţie şi să numească īn şedinţa din data de 18.09.2008 următorii membri ai  Consiliului de Administraţie, pentru o perioadă de 4 ani:

1.      CARACOTA IANCU

2.      CIULEI TOMIŢĂ

3.      MATEI FLORINA

4.      VOICU GHEORGHE

5.      HACK EDUARD

6.      OLARU MARIN

7.      MANOLACHE PAMFIL

Art. 2  Se mandatează dl. Casandroiu Adrian, īn calitate de reprezentant al Municipiului Tārgovişte īn Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. să reprezinte interesele acţionarului Municipiului Tārgovişte īn şedinţa din 18.09.2008, cu privire la următoarea ordine de zi:

I – Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor:

a) Aprobarea majorării de capital social al S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. cu 202,00 lei prin emisiunea unui număr de 202 acţiuni, cu o valoare nominală de 1 leu/acţiune, īn baza:

- Hotărārii Consiliului Local al Oraşului Găeşti, nr. 72/27.12.2007;

- Hotărārii Consiliului Local al Comunei Gura Ocniţei, nr. 13/2008;

- Hotărārii Consiliului Local al Comunei Ulmi, nr. 7/24.01.2008;

- Hotărārii Consiliului Local al Comunei Văcăreşti, nr. 2/30.01.2008.

 b) Aprobarea cumpărării de acţiuni de către cele patru consilii locale, la valoarea reală de 5,7149 lei/acţiune, din care:

               - 1,0000 lei/acţiune  - valoare nominală/acţiune;

               - 4,7149 lei/acţiune  - valoare prima de emisiune.

c) Modificarea Hotărārii A.G.A ( H.C.L. Tgv.) nr. 45/31.01.2008, cu privire la aprobarea modificării majorării capitalului social, cu valoare de 2314 lei, reprezentānd 2314 acţiuni, cu valoare nominală de 1 leu/acţiune.

d) Stabilirea şi declararea centrelor/punctelor de lucru īn localităţile: Găeşti, Moreni, Pucioasa, Fieni şi Titu.

e) Modificarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. privind modul de colaborare cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar㠓 Apa Dāmboviţa”.

f) Aprobarea delegării de către Consiliul de Administraţie a atribuţiilor prevăzute īn art. 113, lit. b, c şi f din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată, respactiv:

               b) mutarea sediului societăţii;

               c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;

               f) majorarea capitalului social.

  

   II -  Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:

a)     Aprobarea rectificării B.V.C.- ului societăţii, urmare a preluării noilor centre zonale.

b)     Aprobarea criteriilor de performanţă (anexa la Contractul de Mandat) stabilite īn conformitate cu B.V.C. – ul rectificat şi cu prevederile O.U.G. nr. 79/2008.

c)     Aprobarea rectificării Programului de investiţii din surse proprii pe anul 2008, īn conformitate cu B.V.C. – ul rectificat.

Art.  3  Primarul Municipiului Tārgovişte va solicita Consiliului de Administraţie, respectiv directoratului S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A., īn vederea aducerii la cunoştinţă celorlalţi acţionari, introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, din data de 18 septembrie, puncte ce vor fi analizate primele īn acea şedinţă :

-          revocarea actualilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. ;

-          numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. ;

-          desemnarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. ;

-          Litera E din ordinea de zi a şedinţei Adunării Generale Extraodinare din data de 18. 09.2008 se completează astfel :

E) Modificarea Actului Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE-DĀMBOVIŢA S.A. īn scopul punerii īn concordanţă cu prevederile legale şi cu cerinţele Programului Operaţional Sectorial de Mediu (inclusiv modul de colaborare cu A.D.I. Ap㠖 Dāmboviţa), conform anexei 1. 

Art. 4 Īncepānd cu data prezentei prevederile H.C.L. nr. 191/24.07.2007 se revocă şi cele ale H.C.L. nr. 331/21.08.2008 se modifică īn mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, S.C COMPANIA DE APĂ TĀRGOVIŞTE – DĀMBOVIŢA S.A., dl. Casandroiu Adrian şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   334

   Tgv. 01.09.2008

 

           

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă extraordinară, astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;

§         Ordinului Ministerului Internelor si Reformei Administrative  nr. 460/2008 pentru alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor  combustibililor  utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat conform OG 36/2006 ;

§         Prevederile Legii 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familie;

§         Prevederile Legii 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-nascuti;

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Tārgovişte pe anul 2008. modificata si completata prin H.C.L. nr. 54/29.03.2007 , modificata si completata prin H.C.L. nr. 192/23.04.2007 , modificata si completata prin Dispoziţia  nr. 9458/26.05.2008 ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 dupa cum urmeaza :

majorarea cu suma de 252 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod  indicator 42.02.32) ;

- majorarea cu suma de 7 mii lei a prevederilor la indicatorul Subventie trusou nou nascuti, (cod indicator  42.02.36) ;

- majorarea cu suma de 23 mii lei  a prevederilor la indicatorul  Sprijin financiar   la constituirea familiei  (cod  indicator 42.02.33);

 - majorarea cu suma de 1.000 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii primite de la bugetele consiiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (cod  indicator 43.02.08) ;

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.282  mii lei, prin ;

  - majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 ‘’Asigurari si asistenta sociala’’ titlul ’’Asistenţă social㒒 cu suma de 30 mii

    - majorarea credite bugetare la capitolul 81.02 Combustibili şi Energie, titlul ‘’ Subvenţii ‘’ cu suma de 1.252  mii lei

Bugetul rectificat este redat in anexa 1.

Aprobarea bugetului pe directii conform anexei nr 2 :

Bugetele institutiilor rectificate in mod corespunzator sunt redate in anexele susmentionate

 Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 si HCL. 192/23.04.2008, HCL 245/16.07.2008 privind aprobarea  si rectificarea ,Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Tārgovişte pe anul 2008,  se aplică īn mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   335

   Tgv. 01.09.2008

                       

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE - post mortem” domnului  Rică Ungureanu, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, īntrunit in şedinţa ordinara, astăzi 01.09.2008, avānd in vedere:

§         Propunerea comisiei de specialitate nr. 4 – pentru activităţii ştiinţifice, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive şi de agrement a Consiliului Local Municipal Tārgovişte privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare – post mortem”, dlui. Rică Ungureanu, pentru merite deosebite ;

§         Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de ”CETATEAN DE ONOARE -post mortem” domnului Rică Ungureanu, pentru merite deosebite.  

      

          Nr.    336

          Tgv.  01.09.2008

 

                       

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  general de brigadă ( r ) Constantin Tănase, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, īntrunit in şedinţa ordinară, astăzi 01.09.2008, avānd in vedere:

§         Propunerea comisiei de specialitate nr. 4 – pentru activităţii ştiinţifice, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, religie, muncă şi protecţie socială, turism, sportive şi de agrement a Consiliului Local Municipal Tārgovişte privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare” domnului general de brigadă( r ) Constantin Tănase, pentru merite deosebite ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 125/25.05.2001 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de ”CETATEAN DE ONOARE” domnului general de brigadă ( r ) Constantin Tănase, pentru merite deosebite.

   

Nr.     337

Tgv.  01.09.2008

 

                                               

   H O T A R A R E

privind aprobarea īnfiinţării funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului

 

   Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Adminstrativ privind īnfiinţarea funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 112 – 114 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată;

§   Prevederile art. 36 alin. 3, lit. „b” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E:

 

Art. 1 Se aprobă īnfiinţarea funcţiei de administrator public īn cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tārgovişte.

Art. 2  Se aprobă criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice ocupării postului conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art.  3  Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se face de către Primarul Municipiului Tārgovişte, pe baza criteriilor şi procedurilor prevăzute la art. 2.

Art. 4 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Management Administrativ şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   338

   Tgv. 01.09.2008

 

 

H O T A R A R E

           privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Tārgovişte īn

Consiliului de Administraţie al

S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Tārgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Propunerile consilierilor municipali;

§   Prevederile H.C.L. nr.174/02.07.2007 privind numirea doamnelor Alexandru Simona şi Rădulescu Alexandra īn Consiliul de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Tārgovişte;

§   Prevederile HCL. nr. 179/31.05.2005 privind īnfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Tārgovişte, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 16/19.01.2006 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E:

 

Art. 1 Īncepand cu data de 01.09.2008 noua componenţă a Consiliului de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Tārgovişte, pentru un mandat de 4 ani, va fi urmatoarea:

1.      PREDA SORIN

2.      COSAC SILVIA

3.      BERECHET LIDIA

4.      COLEA BERTA

5.      PRISECARU CIPRIAN

6.      ALEXANDRU SIMONA

7.      DUMITRACHE MARIUS

Art. 2  Īncepand cu data prezentei  hotărāri, H.C.L nr. 179/31.05.2005, H.C.L. nr. 16/19.01.2006 şi H.C.L. nr. 174/02.07.2007 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, membrii Consiliului de Administraţie al S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Tārgovişte şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   339

   Tgv. 01.09.2008

 

  H O T A R A R E

           privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Tārgovişte īn

Consiliului de Administraţie al

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tārgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Demisia dlui. Ana George Bogdan din Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., īnregistrată la Primăria Tārgovişte cu nr. 14712/08.07.2008;

§   Demisia dnei. ec. Predescu Lorena din Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., īnregistrată la Primăria Tārgovişte cu nr. 17366/06.08.2008;

§   Propunerile consilierilor municipali;

§   Prevederile H.C.L. nr. 118/24.03.2005 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Tārgovişte in noul Consiliu de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targovişte, ca urmare a derulării contractului de parteneriat public – privat cu Asocţatia de investitori constituită din S.C. Beneton Serv S.R.L. si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

§   Prevederile HCL. nr. 133/2007, 176/2007, 165/27.03.2008, 223/23.04.2008 privind aprobarea noii componenţe a Consiliului de Administraţie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Tārgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă urmatoarea

 

H O T Ă R Ā R E:

 

Art. 1 Īncepand cu data de 01.09.2008 componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tārgovişte, pentru un mandat de 4 ani, va fi urmatoarea:

1.      BĂRBULESCU CĂTĂLIN

2.      MOISE ROXANA ELENA

Art. 2  Īncepand cu data prezentei  hotărāri, H.C.L nr. 166/2008 şi H.C.L nr. 223/23.04.2008 se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, membrii Consiliului de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tārgovişte şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.

 

   Nr.   340

   Tgv. 01.09.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea unor consilieri municipali pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa,

conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 01.09.2008, avand in vedere:

·  Raportul de specialitate al Biroului Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol, privind desemnarea unor consilieri municipali pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003;

·  Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personal, modificata si completata ulterior;

·  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

·  Dispozitiile art. 36 alin. 6 lit. a pct. 5 si alin. 9 din Legea nr. 215/ 2001 republicata.

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E:

 

Art.1 Se aproba desemnarea urmatorilor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003:

1.            RĂDUCANU TUDORICĂ

2.            STĂNESCU IULIAN

3.            ILIE VALENTIN

4.            OROS CĂLIN DINU

5.            VASILIU EMILIAN TEODOR

6.            TĂNASE SILVIU GABRIEL

Art. 2 In termen de 15 zile, se va constitui prin Dispozitia Primarului, Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003, din care vor face parte si consilierii sus – mentionati.

Art. 3 Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 66 din 30.03.2006 se revoca.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Institutia Arhitectului Sef, D.A.P., Biroul Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

   Nr.   341

   Tgv. 01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a Grupului sanitar situat īn incinta Parcului Mitropolie

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

 • Adresa S.C. IMADO S.R.L īnregistrată la Primăria municipiului Tārgovişte cu nr. 17472/07.08.2008, prin care solicită concesionarea grupului sanitar situat īn incinta Parcului Mitropolie, īn vederea ecologizării acestuia, cu păstrarea aceleaşi destinaţii;
 • Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine promovarea unui proiect de hotărāre privind scoaterea la licitaţie publică, īn vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a Grupului sanitar situat īn incinta Parcului Mitropolie;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal   Tārgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. b si art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a Grupului sanitar situat īn incinta Parcului Mitropolie, cu următoarele date de identificare:

-          Proprietate privată a municipiului Tārgovişte, aflat īn administrarea D.A.P.P.P.

-          Număr de inventar: 100659, cu valoare aferentă 9.760 lei;

-          Suprafaţa utilă 72 mp, situat īn incinta Parcului Mitropolie, la subsol.

Art. 2  Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul  de īnceput al licitaţiei este de 5 euro/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

 

     Nr.    342

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, pānă la data de 01.12.2017, a unui teren īn suprafaţă de 27 mp, situat īn Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Tārgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării, pānă la data de 01.12.2017, a unui teren īn suprafaţă de 27 mp, situat īn Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Tārgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 27 mp, situat īn Bdul. Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Tārgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Durata concesionării de la data īncheierii contractului pānă la data de  01.12.2017.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1. OROS CĂLIN DINU

2. MOŢOC HONORIUS

3. LIŢĂ ION

4. TĂNASE SILVIU GABRIEL

5. ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

             

                Nr.   343

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 29,75  mp situat īn str. Constantin Brāncoveanu – adiacent staţie autobuz Micro V, Municipiul Tārgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 29,75 mp situat īn str. Constantin Brāncoveanu – adiacent staţie autobuz Micro V, Municipiul Tārgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Preederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 29,75 mp, situat īn str. Constantin Brāncoveanu – adiacent staţie autobuz Micro V, Municipiul Tārgovişte pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

             

     Nr.    344

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 13,50 mp, situat īn Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

·  Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 13,50 mp, situat īn Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 13,50 mp, situat īn Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2  Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:       

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

             

     Nr.   345

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 6 mp, situat īn str. Calea Bucureşti, adiacent staţie Petrom2, pentru amplasare post de transformare electric

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 6 mp, situat īn str. Calea Bucureşti, adiacent staţie Petrom2, pentru amplasare post de transformare electric;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 6 mp, situat īn str. Calea Bucureşti, adiacent staţie Petrom2, pentru amplasare post de transformare electric, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2  Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:                   

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

             

     Nr.    346

     Tgv.  01.09.2008

           

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 10 mp, situat īn Bdul. Mircea cel Bătrān –adiacent staţie autobuz Mitropolie, municipiul Tārgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 10 mp, situat īn Bdul. Mircea cel Bătrān –adiacent staţie autobuz Mitropolie, Municipiul Tārgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§        Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§        Dispoziţiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 10 mp, situat īn B-dul Mircea cel Bătrān –adiacent staţie autobuz Mitropolie, Municipiul Tārgovişte, pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

  

     Nr.    347

     Tgv.  01.09.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 18,75 mp, situat īn Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§                Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 18,75 mp, situat īn Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 18,75 mp situat īn Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Īn cazul īn care interesul public o impune, concesionarii vor fi īnştiinţaţi cu 3 luni īnainte, pentru eliberarea terenului de construcţii, iar contractul se va rezilia de comun acord.

Art. 2 Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

 

                Nr.    348

     Tgv.  01.09.2008

    

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 12 mp, situat īn Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 12 mp, situat īn Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 12 mp situat īn Bdul. I.C. Brătianu, zona cale ferată, pentru realizarea unui spaţiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Īn cazul īn care interesul public o impune, concesionarii vor fi īnştiinţaţi cu 3 luni īnainte, pentru eliberarea terenului de construcţii, iar contractul se va rezilia de comun acord.

Art. 2  Durata concesionării este de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

 

                Nr.   349

     Tgv.  01.09.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 13,23 mp, situat īn str. Radu de la Afumaţi – adiacent proprietăţii situate la nr. 5,

īn vederea extinderii clădirii centrului medical

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 13,23 mp, situat īn str. Radu de la Afumaţi – adiacent proprietăţii situate la nr. 5, īn vederea extinderii clădirii centrului medical;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 13,23 mp situat īn str. Radu de la Afumaţi, – adiacent proprietăţii situate la nr. 5, īn vederea extinderii clădirii centrului medical, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2  Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

 

                Nr.    350

     Tgv.  01.09.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 1124 mp, situat īn str. Stelea, nr. 5, Municipiul Tārgovişte, īn vederea realizării unei parcări auto

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 1124 mp, situat īn str. Stelea, nr. 5, Municipiul Tārgovişte īn vederea realizării unei parcări auto;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 1124 mp, situat īn str. Stelea,nr. 5, Municipiul Tārgovişte, īn vederea realizării unei parcări auto, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim de īnceput al licitaţiei este de 10 euro/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului, Serviciul Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

             

                Nr.    351

     Tgv.  01.09.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind respingerea solicitării de scoatere la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 84 mp, situat īn str. Gral. Matei Vlădescu, adiacent bl. 51, sc. A, ap. 2,  municipiul Tārgovişte, pentru extindere sediu firmă

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren īn suprafaţă de 84 mp, situat īn str. Gral. Matei Vlădescu, adiacent bl. 51, sc. A, ap. 2, municipiul Tārgovişte, pentru extindere sediu firmă;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării, a unui teren in suprafaţă de 84 mp, situat īn str. Gral. Matei Vlădescu, adiacent bl. 51, sc. A, ap. 2, municipiul Tārgovişte, pentru extindere sediu firmă.

Art. 2 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.                  

       

                Nr.    352

     Tgv.  01.09.2008

    

                                               

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a clădirii «Magazie materiale tehnice», īn suprafaţă de 1074 mp, situată īn incinta locaţiei Spitalul Mānăstirea Dealu

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară, astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§         Adresa nr. 4628/27.02.2008 a S.C. EDCO CONSULTING S.R.L. prin care se solicită concesionarea imobilului „Magazie materiale tehnice”, situat īn incinta locaţiei Spitalul Mānăstirea Dealu, īn vederea amenajării şi desfăşurării de activităţi turistice;

§         Raportul de specialitate al D.A.P. prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea sau concesionării, a clădirii «Magazie materiale tehnice», īn suprafaţă de 1074 mp, situată īn incinta locaţiei Spitalul Mānăstirea Dealu;

§         Prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei īn domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi īn administrarea consiliilor locale respective;

§         Prevederile H.C.L. nr. 71/2003 privind preluarea de către Spitalului Municipal Mānăstirea Dealu a unor  bunuri imobile (clădiri şi terenuri) aparţinānd domeniului public al judeţului Dāmboviţa şi aflate īn administrarea Consiliului Local Muncipal Tārgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§       Prevederile 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea  

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 10 ani, a clădirii «Magazie materiale tehnice», situată īn incinta locaţiei Spitalul Mānăstirea Dealu, cu următoarele date de identificare:

·        proprietate publică a municipiului Tārgovişte;

·        număr de inventar 1001674, valoare de inventar 20.000 lei;

·        cladire din cărămidă, regim de īnalţime parter+1etaj;

·        suprafaţa 1074 mp;

·        an construcţie 1959,   

Art. 2 Durata concesionării este de 10 ani.

Art. 3 Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art. 4  Preţul minim al concesionării va fi stabilit prin Caietul de sarcini.

Art. 5 Prezenta hotarāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Şef al Municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.   353

Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind trecerea spaţiului „FABRICA DE GHEAŢÔ din administrarea Direcţiei Administraţia  Pieţelor şi Direcţiei Grădini Publice īn administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului şi scoaterea acestuia la licitaţie publică īn vederea īnchirierii

 

       Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit in şedintă extraordinară, astăzi, 01.09.2008 avānd īn vedere:

 • Adresa S.C. DAPA COM IMPEX S.R.L., īnregistrată la Primăria Municipiului Tārgovişte cu nr. 14968/11.07.2008, prin care solicită extinderea propriului magazin prin īnchirierea fostei Fabrici de Gheaţă;
 • Raportul de specialitate al D.A.P. prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărāre privind trecerea spaţiului „FABRICA DE GHEAŢÔ din administrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Direcţiei Grădini Publice īn administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului şi scoaterea acestuia la licitaţie publică īn vederea īnchirierii;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal  Tārgovişte;

§       Prevederile art. 10 şi art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 5, lit. b, art. 123 alin. 1 şi 2  din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;

           Īn temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administraţia Pubică Locală,  adopta următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea spaţiului proprietate privată a Municipiului Tārgovişte – FABRICA DE GHEAŢĂ – din adminstrarea Direcţiei Administraţia Pieţelor şi Direcţiei Grădini Publice īn administrarea Direcţiei de Adminstrare a Patrimoniului.

            Elementele de identificare ale bunului īn cauză sunt următoarele:

-    Adresa: Bulevardul Libertăţii, nr. 2 – subsolul complexului comercial „MONDIAL”;

-    Suprafaţa: 382,31 mp – conforn planului anexat;

-    Valoare inventar: 50.000 lei.

Art. 2 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea īnchirieirii a spaţiului proprietate privată a Municipiului Tārgovişte – FABRICA DE GHEAŢĂ – īn suprafaţă de 382,31 mp situat īn Bdul. Libertaţii, nr. 2, subsolul complexului comercial „MONDIAL”.

Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      RĂDUCANU TUDORICĂ

2.      PANTEA VIOREL

3.      STĂNESCU IULIAN

Art.  3 Preţul  de īnceput al licitaţiei este cel prevăzut īn H.C.L. nr. 156/2007.

Art. 4 H.C.L. nr. 57/26.02.2004 şi H.C.L. nr. 148/15.07.2004 se revocă.

Art. 5 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotărāri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al municipiului Tārgovişte, D.A.P., Direcţia Administraţia Pieţelor, Direcţia Grădini Publice şi Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.    354

     Tgv.  01.09.2008

 

                                   

 

H O T A R A R E

privind respingerea solicitării de scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren īn suprafaţă de 30 mp, situat īn str. A.I. Cuza, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§      Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine promovarea unui  proiect de hotărāre privind scoaterea la licitaţie publică, īn vederea īnchirierii pe o perioadă 5 ani, cāte 6 (şase) luni pe an, a unui teren īn suprafaţă de 30 mp, situat īn Str. A.I. Cuza, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal   Tārgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se respinge scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren īn suprafaţă de 30 mp, situat īn str. A.I. Cuza, pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică.

Art. 2 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al Municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

 

                Nr.    355

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren īn suprafaţă de 100 mp, situat īn Str. Libertăţii, adiacent bloc Cooperaţie,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică, īn vederea īnchirierii pe o perioadă 5 ani, cāte 6 (şase) luni pe an, a unui teren īn suprafaţă de 100 mp, situat īn Str. Libertăţii, adiacent bloc Cooperaţie,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

   Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren īn suprafaţă de 100 mp, situat īn Str. Libertăţii, adiacent bloc Cooperaţie,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2  Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 4 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

   

     Nr.    356

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren īn suprafaţă de 60 mp, situat īn Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine necesitatea adoptării   unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică, īn vederea īnchirierii pe o perioadă 5 ani, cāte 6 (şase) luni pe an, a unui teren īn suprafaţă de 60 mp, situat īn Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren īn suprafaţă de 60 mp, situat īn Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2  Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 4 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

 

     Nr.    357

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani

a unui teren īn suprafaţă de 40 mp, situat īn Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică, īn vederea īnchirierii pe o perioadă 5 ani, cāte 6 (şase) luni pe an, a unui teren īn suprafaţă de 40 mp, situat īn Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată;

Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren īn suprafaţă de 40 mp, situat īn Str. Calea Domnească, adiacent bloc A3, sc. E,  pentru amenajarea unei terase de alimentaţie publică, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2  Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 4 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

 

     Nr.   358

     Tgv.  01.09.2008

                                               

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani  a unui teren īn suprafaţă de 20 mp situat īn Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte īntrunit īn şedinţă extraordinară astăzi, 01.09.2008, avānd īn  vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărāri privind scoaterea la licitaţie publică, īn vederea īnchirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren īn suprafaţă de 20 mp situat īn Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§        Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preţului de concesionare a terenurilor aparţinānd domeniului public şi privat al Municipiului Tārgovişte;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Īn temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică īn vederea concesionării pe o perioada de 5 ani a unui teren īn suprafaţă de 20 mp situat in Str. I.E.Florescu – adiacent Bl. B 1 - pentru desfăsurarea activităţii de alimentaţie publică - terasă, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 Art. 2  Īn termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

Din comisie vor face parte următorii consilieri municipali:

1.      OROS CĂLIN DINU

2.      MOŢOC HONORIUS

3.      LIŢĂ ION

4.      TĂNASE SILVIU GABRIEL

5.      ŢUŢUIANU IOAN

Art.  3 Preţul minim al concesionării va fi stabilit īn Caietul de sarcini.

Art. 4 Prezenta hotărāre va fi adusă la īndeplinire de Primar, D.A.P., Arhitectul Sef al Municipiului Tārgovişte, Serviciul Administraţie Publică Locală şi Secretarul Municipiului Tārgovişte pentru comunicare.  

      

     Nr.   359

     Tgv.  01.09.2008

 

              Inapoi