289. Hotarâre privind privind aprobarea încheierii Acordului de realizare a Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste” și a Acordului de Garantare aferent

290. Hotarâre privind privind aprobarea achiziționării de către SC TERMICA SA Targoviste a unui complex de instalatii si furnituri pentru producerea in cogenerare a energiei electrice si a energiei termice, necesar pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste”, prin încheierea unui contract de leasing financiar cu SC NUON Energy Romania SRL

291. Hotarâre privind privind aprobarea incheierii Contractului de prestari de servicii pentru montajul, testarea si punerea in functiune a echipamentului care se va achiziționa în leasing financiar de către SC TERMICA SA de la NUON Energy Romania SRL pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste”

292. Hotarâre privind privind aprobarea incheierii Contractului de întreținere și reparații la Echipamentul care se va achiziționa în leasing financiar de către SC TERMICA SA de la NUON Energy Romania SRL pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste”

293. Hotarâre privind privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste

294. Hotarâre privind privind aprobarea Programului Serviciului regulat de transport public local de calatori in Municipiul Targoviste

295. Hotarâre privind privind P.U.Z. studiat pentru “Construire sediu fundatie” in Municipiul Targoviste, Tarla 6 parcele 90 -91/8, beneficiar Negrea Serghe

296. Hotarâre privind privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din 04 august 2005

297. Hotarâre privind privind preluarea unor bunuri imobile (clădiri si terenuri) din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administrației si Internelor in domeniul public al municipiului si in administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște si trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Targoviste  a acestor bunuri imobile

298. Hotarâre privind privind promovarea studiului de fezabilitate si aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Bloc nr. 2, b-dul Unirii nr. 4 – 6 Micro VI (zona Universității Valahia)”

299. Hotarâre privind privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitarii deșeurilor solide in județul Dâmbovița”

300. Hotarâre privind privind imputernicirea reprezentantilor autoritatii executive municipale pentru semnarea  Actului Adițional la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005

301. Hotarâre privind privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Targoviste a imobilului „Centru de Tineri” situat in Calea Domneasca nr. 216 si darea lui in administrarea Direcției de Asistenta Sociala

302. Hotarâre privind privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul R.AG.C. Târgoviște

303. Hotarâre privind privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul S.C. TERMICA S.A. Târgoviște

304. Hotarâre privind privind aprobarea listei spatiilor cu destinația de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează a fi vândute  conform O.U.G. nr. 110/14.07.2005

305. Hotarâre privind privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Targoviste pentru a face parte din comisia municipala de vânzare a spatiilor cu destinația de cabinete medicale conform O.U.G. 110/2005

306. Hotarâre privind privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru membrii comisiei municipale de vânzare a spatiilor cu destinație de cabinete medicale conform O.U.G. nr. 110/2005

307. Hotarâre privind privind aprobarea criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si repartizarea acestora tinerilor in vedere închirierii

308. Hotarâre privind privind aprobarea structurii pe domenii de competenta  a componentei  comisiei sociale de analiza si repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998 modificata si completata

309. Hotarâre privind privind aprobarea vanzarii a unui numar de 9 apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

310. Hotarâre privind privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Biserica Sf. Ioan Gura de Aur si Sf. Gheorghe” in Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii -  zona blocului 68 - 69,  beneficiar Arhiepiscopia Targoviste

311. Hotarâre privind privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA S + P” in municipiul Târgoviște, str. Nistrului, nr. 4,  beneficiar DUMITRA NICU SI VIORICA GABRIELA

312. Hotarâre privind privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA P+1E si împrejmuire teren” in municipiul Târgoviște, str. Tighina, nr. 15A,  beneficiar ROMAN SORIN CRISTIAN

313. Hotarâre privind privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA P+M cu magazin partial la parter” in municipiul Târgoviște, str. lt.maj. Draghicescu Liviu, nr. 12,  beneficiar VLAD ION IRINEL

314. Hotarâre privind privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL – SHOWROOM + BIROURI P+M” in municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 44,  beneficiar S.C. MARTINELI PROD S.R.L.

315. Hotarâre privind privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL – PARTER” in municipiul Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 27,  beneficiar DANESCU GHEORGHE

 

316. Hotarâre privind privind desemnarea domnului viceprimar – ec. Tanase Silviu Gabriel ca membru in comisia municipala de aplicare a Legilor fondului funciar

317. Hotarâre privind privind convocarea adunării proprietarilor, in vederea desemnării a 2 – 4 reprezentanți pentru a face parte din comisia municipala de aplicare a Legilor fondului funciar

318. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON pentru d-na Vlad Mariana, Targoviste, b-dul Unirii nr.16, Cămin 1 – ICMD, sc. A, ap.34

319. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON,  Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril, situata in Municipiul Targoviste, Strada Ion Heliade Radulescu nr. 14, pentru lucrari de reparatii si consolidare

320. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 12.800 lei RON membrilor Coralei Mitropoliei Targoviste

321. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON doamnei Ecaterina Petrescu Botoncea, din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Carol I nr. 43 A, in vederea editarii volumului de proza in editie bilingva (romana – spaniola) „Copilul cu parul carunt”

322. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON domnului Voicu C. Constantin din Municipiul Târgoviște, Strada Vasile Florescu, bloc 20, scara A,etaj IV, apartament 17, micro V, in vederea editarii cartii pentru copii „Hai la scoala, boieri mari !” 

323. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON pentru Biserica Alba din municipiul Târgoviște, Calea Domneasca nr. 287 pentru montarea unui gard imprejmuitor in jurul asezamantului religios

324. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON,  Parohiei „Sfinții Imparati Constantin si Elena”, situata in Municipiul Targoviste,

pentru lucrari de reparatii si consolidare

325. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON pentru Biserica Lemnul din Municipiul Târgoviște, Strada Maior Brezisanu nr. 22 

326. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON

domnului prof. dr. Coanda George, in vederea editarii cartii memorialistice dedicate orasului Targoviste, „O cetate, o patrie”

327. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Necșoiu Marius din Targoviste, str. Virgil Drăghiceanu, bl.14, sc.A, ap.23, pentru plata datoriei către R.A.G.C. Targoviste si montare apometre

328. Hotarâre privind privind scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafața de 12 m.p., situat in b-dul Mircea cel Bătrân, adiacent bl. XI C, pentru amenajarea unei patiserii

329. Hotarâre privind privind scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, a 4 amplasamente pentru montarea unor panouri publicitare si 2 amplasamente pentru montarea de totemuri

330. Hotarâre privind privind scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafața de 60 m.p., situat in str. Avram Iancu (zona bl.54), pentru amenajarea unui magazin comercial

331. Hotarâre privind privind scoaterea la licitație in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafața de 20 m.p. situat in b-dul Independentei, adiacent bl.13,  pentru activitatea de comerț alimentar si nealimentar

332. Hotarâre privind privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON Universității Valahia – Catedra de Științe Sociale si Comunicare (Jurnalism)

333. Hotarâre privind privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către S.C.ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, in relațiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

334. Hotarâre privind privind desemnarea președintelui de ședința pe perioada lunii septembrie 2005

335. Hotarâre privind privind aprobarea suplimentarii numărului de muncitori, ce vor fi angajați in condițiile Legii nr. 76/2002 la D.C.E.G.

336. Hotarâre privind privind respingerea recursului gratios formulat de 218 cetateni din Microraionul VI, blocurile 68, 69 si 74, împotriva H.C.L. nr. 245/29.06.2005 privind darea in folosința gratuita Arhiepiscopiei Targoviste a suprafeței de 900 m.p. situata in Microraionul VI, b-dul Unirii intre blocurile 68 si 69

337. Hotarâre privind privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

338. Hotarâre privind privind acordarea unor ajutoare financiare familiilor din municipiul Târgoviște care au suferit pagube materiale generate de fenomenele meteorologice (inundații) nefavorabile din aceasta perioada

339. Hotarâre privind privind aprobarea efectuării serviciilor de salubritate pe raza municipiului Târgoviște de către S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviște, pe o perioadă de 9 luni, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate prin licitație publica

340. Hotarâre privind privind aprobarea deplasării Teatrului Municipal „Tony Bulandra” la

Festivalul Internațional de Teatru MOT din Skopje (Macedonia)

 

A C O R D nr. 1 privind promovarea Memorandumului de PARTENERIAT si COOPERARE intre municipalitățile orașelor Târgoviște – România si Kazanlak – Bulgaria

 

A V I Z  nr. 3 privind declanșarea procedurii pentru realizarea unui schimb de terenuri in vederea asigurarii functionalitatii Stadionului Municipal „Eugen Popescu”

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea încheierii Acordului de realizare a Proiectului

“Cogenerare Municipala Targoviste” și a Acordului de Garantare aferent

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara astazi, 04.08.2005, avand in vedere:

- NUON Energy Romania SRL, în calitate de companie care dezvoltă și realizează un proiect («project developer»), împreuna cu Municipiul Târgoviște, prin Consiliul său Local si SC TERMICA SA, ultimii in calitate de parteneri si beneficiari, au decis participarea la un proiect cu aplicare comuna (JI), intitulat “Cogenerare Municipala Targoviste” («Proiectul»), scop in care au participat la licitatia ERUPT 2004 organizata de către Statul olandez, reprezentat de Agentia guvernamentala SenterNovem, in conformitate cu Protocolul de la Kyoto, Memorandumul de înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, încheiat la Haga, la data de 23 noiembrie 1999 și ratificat de către România prin OUG nr. 41/2002, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 368/2002, precum și cu celelalte reglementări internaționale pertinente;

- Proiectul a fost declarat castigator de catre SenterNovem și, la data de 22.09.2004, Statul olandez, prin SenterNovem, a incheiat cu NUON Energy Romania SRL Contractul nr. ERU04/40 prin care s-a angajat sa cumpere de la NUON Energy Romania SRL unitatile de reducere a emisiilor de CO2 (URE), precum si unitatile de cantitati transferate (AAU) care se vor realiza prin indeplinirea Proiectului;

- NUON Energy Romania SRL, Muncipiul Târgoviște, prin Consiliul său Local, si SC TERMICA SA au drepturi și obligații reciproce decurgând din Proiect și din Contractul ERU04/40, de a căror exercitare și, respectiv, îndeplinire corespunzătoare depinde realizarea cu succes a Proiectului și a Contractului ERU04/40;

- Obiectivele cuprinse in Proiect vor fi realizate de SC TERMICA SA potrivit Hotararilor Consiliul Local al Municipiului Targoviste: nr. 87/20.05.1999; 179/28.09.1999;343/21.12.2004 ;7/25.01.2005, precum și oricăror alte hotărâri ale Consiliul Local al Municipiului Targoviste care se vor adopta în acest sens;

- Adresa nr. 162.056/24.01.2005 a Directiei de reglementare a achizitiilor publice si prioritizare a investitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

- Adresa nr. 161.562/20.07.2005 a Direcției  de reglementare si monitorizarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

- Decizia nr.133/19.07.2005 a Consiliului Concurentei privind ajutorul de stat în cauză, adoptată în temeiul dispozițiilor Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat, astfel cum a fost modificată, prin care Municipiul Târgoviște, prin Consiliul său Local, în calitatea sa de partener și beneficiar al Proiectului, de autoritate a administrației publice locale având competențe legale în domeniul serviciilor de gospodărie publică locală, precum și de acționar unic al SC TERMICA SA (i) va garanta toate obligațiile de plată si răspunderile SC TERMICA SA potrivit clauzelor contractelor aferente Proiectului, încheiate cu NUON Energy Romania SRL; și (ii) va aloca SC TERMICA SA, de la bugetul local, în anul 2006, o parte din suma necesara finanțării obligațiilor SC TERMICA SA către NUON Energy Romania SRL potrivit Proiectului;

- Adunarea Generala a Acționarilor SC TERMICA SA va adopta hotărâri prin care va pune în aplicare sus-menționatele hotărâri ale Consiliul Local al Municipiului Targoviste, aprobând toate măsurile care se impun în acest sens;

- Raportul nr. 14858/29.07.2005 al Comisiei de Negociere numita prin HCL nr.343/21.12.2004;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

         - Prevederile art. 38 alin.(1) si (2) lit. r) si x) din Legea nr. 215/2001.

In temeiul prevederilor art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba încheierea de către Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, și de către SC TERMICA S.A. a Acordului pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste” dintre Municipiul Târgoviște, prin Consiliul său Local, NUON Energy Romania SRL și SC TERMICA SA, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile reciproce ale părților decurgând din Proiect și din Contractul ERU04/40.

Art. 2   (1) Implementarea Acordului prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre se va realiza prin încheierea de către părțile relevante a unui pachet de contracte comerciale și de garanție, conform clauzelor sus-menționatului Acord. Se aprobă încheierea de către Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, în calitate de garant, și de către SC TERMICA S.A., în calitate de garantat, a Acordului de Garantare cu SC NUON Energy Romania SRL, conform clauzelor Acordului prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre, deciziei Consiliului Concurenței privind ajutorul de stat în cauză și legislației în vigoare. Se aprobă încheierea de către SC TERMICA SA cu NUON Energy Romania SRL și, eventual, terțe părți (ex. bănci) a tuturor contractelor accesorii necesare implementării Acordului, inclusiv a oricăror contracte de garanție.

                (2) SC TERMICA SA va încheia cu terțe parti toate celelalte contracte care se impun pentru a realiza celelalte componente ale Proiectului care nu fac obiectul contractelor încheiate cu NUON Energy Romania SRL; de asemenea, SC TERMICA SA va asigura vânzarea întregii cantități de energie electrica ce va fi generată prin realizarea Proiectului, prin încheierea de contracte de vânzare-cumpărare de energie electrică pe toată durata Proiectului.

Art. 3  Contribuția financiară a Municipiului Târgoviște, prin Consiliul său Local, la realizarea Proiectului, constând atât în alocare directă de fonduri în anul 2006, pentru plata unor obligații contractuale ale SC TERMICA SA către NUON Energy Romania SRL, cât și în acordare de garanție, conform celor precizate în preambulul și în articolul 2 din prezenta hotărâre, va fi în cuantum total de 1.919.126 Euro (echivalent în RON).

Art. 4 Se mandatează SC TERMICA SA ca, în numele și seama Municipalității (prin Consiliul local al Municipiului Târgoviște) sa negocieze cu NUON Energy Romania SRL asupra (i) introducerii, pe parcursul realizării Proiectului, in raport cu condițiile concrete de derulare a Acordului prevăzut la articolul 1 al prezentei hotarari, de amendamente la conținutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporească obligațiile Consiliului Local al Municipiului Târgoviște sau ale SC TERMICA SA fata de NUON Energy Romania SRL sau (ii) stabilirii de noi termeni și condiții contractuale fata de cele convenite inițial intre parti.

Art. 5  Amendamentele la Acordul prevăzut la articolul 1 al prezentei hotărâri, precum și cele la Acordul de Garantare prevăzut la articolul 2 al prezentei hotărâri, se vor aproba prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Targoviste.

Art. 6 Se mandatează domnul arh. Dumitru Barbu - Președintele Comisiei de Negociere, în calitate de viceprimar al municipiului Targoviste, să semneze și să încheie Acordul prevăzut la articolul 1 al prezentei hotărâri, precum si Acordul de Garantare prevăzut la articolul 2 al prezentei hotărâri, în numele și pe seama Municipiului Târgoviște, prin Consiliul său Local, precum și orice alt act juridic la care se face referire în oricare dintre acestea, pentru asigurarea intrării în vigoare, efectivității și îndeplinirii lor. Adunarea Generală a Acționarilor SC TERMICA SA va desemna persoana împuternicită a semna și încheia, în numele și pe seama SC TERMICA SA., Acordul prevăzut la articolul 1 al prezentei hotărâri, Acordul de Garantare prevăzut la articolul 2 al prezentei hotărâri, precum și toate celelalte contracte a căror încheiere a fost aprobată prin prezenta hotărâre.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga: Primarul Municipiului Targoviste, Directorul general al SC TERMICA SA, Direcția Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   289

Tgv. 04.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea achiziționării de către SC TERMICA SA Targoviste a unui complex de instalatii si furnituri pentru producerea in cogenerare a energiei electrice si a energiei termice, necesar pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste”, prin încheierea unui contract de leasing financiar cu SC NUON Energy Romania SRL

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara astazi, 04.08.2005, avand in vedere:

- faptul că NUON Energy Romania SRL, în calitate de companie care dezvoltă și realizează un proiect («project developer»), impreuna cu Municipiul Târgoviște, prin Consiliul său Local si SC TERMICA SA, ultimii in calitate de parteneri si beneficiari, au decis participarea la un proiect cu aplicare comuna (JI), intitulat “Cogenerare Municipala Targoviste” («Proiectul»), scop in care au participat la licitatia ERUPT 2004 organizata de către Statul olandez, reprezentat de Agentia guvernamentala SenterNovem, in conformitate cu Protocolul de la Kyoto, Memorandumul de înțelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comună între România și Olanda, încheiat la Haga, la data de 23 noiembrie 1999 și ratificat de către România prin OUG nr. 41/2002, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 368/2002, precum și cu celelalte reglementări internaționale pertinente;

- faptul că Proiectul a fost declarat castigator de catre SenterNovem și, la data de 22.09.2004, Statul olandez, prin SenterNovem, a incheiat cu NUON Energy Romania SRL Contractul nr. ERU04/40 prin care s-a angajat sa cumpere de la NUON Energy Romania SRL unitatile de reducere a emisiilor de CO2 (URE), precum si unitatile de cantitati transferate (AAU) care se vor realiza prin indeplinirea Proiectului;

- faptul că Proiectul include o componentă care obligă SC TERMICA SA să achiziționeze, monteze și exploateze un complex de instalații și furnituri pentru producerea in cogenerare a energiei electrice și a energiei termice («Echipamentul»);

- faptul că prin Hotărârea nr. 289/04.08.2005, Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a aprobat încheierea de către Municipiul Târgoviște, prin Consiliul său Local, și de către SC TERMICA S.A., cu NUON Energy Romania SRL, a Acordului pentru realizarea Proiectului și a Acordului de Garantare aferent;

- Prevederile Hotărârii nr. 7/25.01.2005 a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

- Adresa nr. 162.056/24.01.2005 a Directiei de reglementare a achizițiilor publice si prioritizarea investitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

- Decizia nr.133/19.07.2005 a Consiliului Concurentei privind ajutorul de stat în cauză, adoptată în temeiul dispozitiilor Legii nr.143/1999 privind ajutorul de stat, astfel cum a fost modificată, prin care Municipiului Târgoviște, prin Consiliului său Local, în calitatea sa de partener și beneficiar al Proiectului, de autoritate a administrației publice locale având competențe legale în domeniul serviciilor de gospodărie publică locală, precum și de acționar unic al SC TERMICA SA (i) va garanta toate obligațiile de plată si răspunderile SC TERMICA SA potrivit clauzelor contractelor aferente Proiectului, încheiate cu NUON Energy Romania SRL; și (ii) va aloca SC TERMICA SA, de la bugetul local, în anul 2006, o parte din suma necesara finantarii obligațiilor SC TERMICA SA către NUON Energy Romania SRL potrivit Proiectului;

- Raportul nr. 14858/29.07.2005 al Comisiei de Negociere numita prin HCL nr.343/21.12.2004;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

            - Prevederile art. 38 alin. (1) si (2) lit. „r” si „x” din Legea nr.215/2001.

  In temeiul art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aprobă achiziționarea Echipamentului de către SC TERMICA SA de la NUON Energy Romania SRL, în regim de leasing financiar și încheierea Contractului de Leasing Financiar aferent, prevăzând, în principal, următoarele:

-         o valoare de intrare pentru Echipament (preț CIP Târgoviște) de 6.650.973 Euro;

-         un avans de leasing de 89.385,04 Euro;

-         o perioada de grație de 4 luni;

-         o valoare finantată în leasing de 6.561.587,96 Euro, platibilă în 76 rate de leasing lunare de 80.892,13 Euro fiecare, dobânda de leasing fiind la o rată de 7,85% pe an;

-         plata dobânzii aferente perioadei de grație, în sumă totală de 175.748,96 Euro, odată cu avansul de leasing;

-         o valoare reziduală de 2.838.864,71 Euro

-         plata oricăror impozite (inclusiv TVA), taxe, alte comisioane si costuri aferente.

Art. 2 Contractul de Leasing Financiar prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre va fi semnat, în numele și pe seama SC TERMICA SA, de către directorul general executiv al SC TERMICA SA, în forma negociată cu NUON Energy Romania SRL de către Comisia numita prin Hotararea nr. 343/21.12.2004 a Consiliului Local al Municipiului Targoviste, acesta fiind autorizat să încheie și toate contractele accesorii Contractului de Leasing Financiar (ex. contractul/contractele de asigurare, etc.), precum și orice alt act juridic la care se face referire în Contractul de Leasing Financiar și/sau în contractele accesorii acestuia, pentru asigurarea intrării în vigoare, efectivității și îndeplinirii lor.

Art. 3 Finanțarea obligațiilor de plată ale SC TERMICA SA conform Contractului de Leasing Financiar prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre se va asigura din plăți efectuate de către Statul olandez/SenterNovem conform Contractului ERU04/40 societății NUON Energy Romania SRL, fonduri proprii ale SC TERMICA SA, finanțare de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, alte finanțări acordate conform legii (ex. conform OUG nr. 48/2004), alte surse, potrivit Acordului dintre parti privind realizarea Proiectului, aprobat prin Hotararea nr. 289/04.08.2005 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște. Contribuția financiară a Municipiului Târgoviște, prin Consiliul său Local (atât alocare directă, cât și garanție), va fi cea prevăzută în sus-menționatul Acord pentru realizarea Proiectului și va respecta decizia Consiliului Concurenței privind ajutorul de stat în cauză, adoptată în temeiul dispozitiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, astfel cum a fost modificată.

Art. 4 Contractul de Leasing Financiar prevazut la articolul 1 din prezenta hotărâre va putea fi modificat prin acordul partilor, in functie de conditiile de derulare a acestuia, fiind necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor SC TERMICA SA.

Art. 5 Membrii Comisiei de Negociere numita prin HCL nr.343/21.12.2004 vor fi remunerați pentru activitatea depusa in conformitate cu dispozițiile legii.;

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, Directia economica a Primariei Targoviste, directorul general al SC TERMICA SA si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 290

Tgv. 04.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii Contractului de prestari de servicii pentru montajul, testarea si punerea in functiune a echipamentului care se va achiziționa în leasing financiar de către SC TERMICA SA de la NUON Energy Romania SRL pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara astazi, 04.08.2005, avand in vedere:

-         Hotărârea nr. 289/04.08.2005 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște privind aprobarea încheierii, de către Municipiul Târgoviște, prin Consiliul său Local, și de către SC TERMICA SA a Acordului cu NUON Energy Romania SRL privind realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste” și a Acordului de Garantare aferent, prin care se stabilește inclusiv implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, prin Consiliul său Local, în realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste” (“Proiectul”);

-         Hotărârea nr. 290/04.08.2005 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște privind aprobarea achiziționării de către SC TERMICA SA Targoviste a unui complex de instalatii si furnituri pentru producerea in cogenerare a energiei electrice si a energiei termice, necesar pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste”, prin încheierea unui contract de leasing financiar cu SC NUON Energy Romania SRL;

-         Hotararea nr. 7/25.01.2005 a Consiliului Local al Municipiului Targoviste;

-         Adresa nr. 161.562/20.07.2005 a Direcției de reglementare și monitorizarea achizitiilor publice, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice

- Raportul nr. 14858/29.07.2005 al Comisiei de Negociere numita prin HCL nr. 343/21.12.2004;

- Rapoartele de aviare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

     - Prevederile art.38 alin.(1) si (2) lit j) din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba încheierea de către SC TERMICA SA, în calitate de beneficiar, cu NUON Energy Romania SRL, în calitate de prestator, a Contractului de Prestari de Servicii, în valoarea totală de 423.000 Euro exclusiv T.V.A., pentru montajul, testarea si punerea in functiune a echipamentului care se va achiziționa în leasing financiar de către SC TERMICA SA de la NUON Energy Romania SRL pentru realizarea Proiectului.

Art. 2 Contractul de Prestări de Servicii prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre va fi semnat, în numele și pe seama SC TERMICA SA, de către directorul general executiv al SC TERMICA SA, în forma negociată cu NUON Energy Romania SRL de către Comisia numita prin Hotararea nr. 343/21.12.2004 a Consiliului Local al Municipiului Targoviste, acesta fiind autorizat să încheie și orice alt act juridic la care se face referire în sus-menționatul Contract de Prestări de Servicii, pentru asigurarea intrării în vigoare, efectivității și îndeplinirii acestuia.

Art. 3 Finanțarea obligațiilor de plată ale SC TERMICA SA conform Contractului de Prestări de Servicii prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre se va asigura din plăți efectuate de către Statul olandez/SenterNovem conform Contractului ERU04/40 societății NUON Energy Romania SRL, fonduri proprii ale SC TERMICA SA, alte finanțări acordate conform legii, alte surse, potrivit Acordului dintre parti privind realizarea Proiectului, aprobat prin Hotararea nr. 289/04.08.2005 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Contractul de Prestari de Servicii prevazut la articolul 1 din prezenta hotărâre va putea fi modificat prin acordul partilor, in functie de conditiile de derulare a acestuia, fiind necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor SC TERMICA SA.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, Directia economica a Primariei Targoviste, directorul general al SC TERMICA SA si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    291

Tgv. 04.08.2005

 

 

HOTARARE

privind aprobarea incheierii Contractului de întreținere și reparații la Echipamentul care se va achiziționa în leasing financiar de către SC TERMICA SA de la NUON Energy Romania SRL pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in ședința extraordinara astazi, 04.08.2005, avand in vedere:

 • Hotărârea nr. 289/04.08.2005 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște privind aprobarea încheierii, de către Municipiul Târgoviște, prin Consiliul său Local, și de către SC TERMICA SA a Acordului cu NUON Energy Romania SRL privind realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste” și a Acordului de Garantare aferent, prin care se stabilește inclusiv implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, prin Consiliul său Local, în realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste” (“Proiectul”);
 • Hotărârea nr. 290/04.08.2005 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște privind aprobarea achiziționării de către SC TERMICA SA Targoviste a unui complex de instalatii si furnituri pentru producerea in cogenerare a energiei electrice si a energiei termice, necesar pentru realizarea Proiectului “Cogenerare Municipala Targoviste”, prin încheierea unui contract de leasing financiar cu SC NUON Energy Romania SRL;
 • Hotararea nr.7/25.01.2005 a Consiliului Local al Municipiului Targoviste;
 • Adresa nr. 161.562/20.07.2005 a Direcției de reglementare și monitorizare a achizițiilor publice, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
 • Raportul nr. 14858/29.07.2005 al Comisiei de Negociere numita prin HCL nr.343/21.12.2004;
 • Rapoartele de aviare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 alin. (1) si (2) lit. j din Legea nr.215/2001

In temeiul art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba încheierea de către SC TERMICA SA, în calitate de beneficiar, cu NUON Energy Romania SRL, în calitate de prestator, a Contractului de Întreținere și Reparații pentru realizarea lucrărilor de întreținere tehnică și periodică, precum și de reparații accidentale la echipamentul care se va achiziționa în leasing financiar de către SC TERMICA SA de la NUON Energy Romania SRL pentru realizarea Proiectului.

Art. 2 Contractul de Întreținere și Reparații prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre va fi semnat, în numele și pe seama SC TERMICA SA, de către directorul general executiv al SC TERMICA SA, în forma negociată cu NUON Energy Romania SRL de către Comisia numita prin Hotararea nr. 343/21.12.2004 a Consiliului Local al Municipiului Targoviste, acesta fiind autorizat să încheie și orice alt act juridic la care se face referire în sus-menționatul Contract de Întreținere și Reparații, pentru asigurarea intrării în vigoare, efectivității și îndeplinirii acestuia.

Art. 3 Finanțarea obligațiilor de plată ale SC TERMICA SA conform Contractului de Întreținere și Reparații prevăzut la articolul 1 din prezenta hotărâre se va asigura din plăți efectuate de către Statul olandez/SenterNovem conform Contractului ERU04/40 societății NUON Energy Romania SRL, fonduri proprii ale SC TERMICA SA, alte finanțări acordate conform legii si alte surse, potrivit Acordului dintre parti privind realizarea Proiectului, aprobat prin Hotararea nr. 289/04.08.2005 a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Contractul de Întreținere și Reparații prevazut la articolul 1 din prezenta hotărâre va putea fi modificat prin acordul partilor, in functie de conditiile de derulare a acestuia, fiind necesară aprobarea Adunării Generale a Acționarilor SC TERMICA SA.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, Directia economica a Primariei Targoviste, directorul general al SC TERMICA SA si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

             

Nr.    292

Tgv. 04.08.2005

 

 

H O T A R A R E

 privind stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 04.08.2005 avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind traseele pe care vor circula microbuzele si autobuzele de transport rutier de persoane, judetean si interjudetean in municipiul Targoviste;

-    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-    Prevederile O.G.  nr. 44/1997 modificata prin O.G. nr. 46/2004 privind transporturile rutiere;

-    Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public    local  de  calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-    Prevederile O.G. nr.16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-    Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se stabilesc traseele de circulatie rutiera pe raza Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza:  

 

A.  TRASEELE  DE  CIRCULATIE  PENTRU  MICROBUZE

 

1.       Pe  directia  TARGOVISTE – BUCURESTI

DUS:  Autogari,  B-dul  Unirii, Strada Garii (punct de imbarcare zona Gara Sud), Strada Col. Dumitru Baltaretu, Sens Giratoriu, Strada Col. Dumitru Baltaretu, Soseaua Gaesti, Sens Giratoriu BIG, str. Petru Cercel (punct de imbarcare Petru Cercel), Calea  Bucuresti, D.J. 711 sau D.N. 71.

INTORS: D.N. 71 sau D.J. 711, Calea Bucuresti, str. Petru Cercel (punct de debarcare Petru Cercel), Sens Giratoriu BIG, Soseaua Gaesti, Strada Col. Dumitru Baltaretu, Strada Garii (punct de debarcare zona Gara Sud), B-dul Unirii,  Autogari.

 

2.      Pe  directia  TARGOVISTE – MORENI - PLOIESTI

 

DUS: Autogari, Sens Giratoriu, B-dul Eroilor (punct de imbarcare “Halta Teis”), Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu, Strada Magrini, Valea Voievozilor.

INTORS: Valea Voievozilor, Strada Magrini, Aleea Manastirea Dealu, Aleea Sinaia, B-dul Eroilor (punct de debarcare “Halta Teis”), Sens Giratoriu, Autogari.

 

3.        Pe directia TARGOVISTE  – ANINOASA - PUCIOASA  -  SINAIA – BRASOV

                 DUS:  Autogari, Sens Giratoriu, B-dul Eroilor (punct de  imbarcare “Halta Teis”), Calea Domneasca (punct de imbarcare Finante Publice), Sens Giratoriu, Strada Mihai Bravu, Aleea Sinaia (punct de imbarcare - Transformator), D.N.71.

                 INTORS: D.N. 71, Aleea Sinaia (punct de debarcare - Transformator), Strada Mihai Bravu, Sens Giratoriu, Calea Domneasca (punct de debarcare Finante Publice),  B-dul Eroilor (punct de debarcare “Halta Teis”), Sens Giratoriu, Autogari.

 

4                    Pe directia TARGOVISTE – TEIS – SOTANGA – PUCIOASA

DUS: Autogari, Sens Giratoriu, B-dul Eroilor (punct de imbarcare Halta Teis), Strada Nicolae Balcescu – Teis

INTORS: Teis, Strada Nicolae Balcescu, B-dul Eroilor (punct de debarcare Halta Teis), Sens Giratoriu, Autogari

 

5.                  Pe directia TARGOVISTE – GAESTI

DUS: Autogari, B-dul Unirii, Strada Garii, Strada Col. Dumitru Baltaretu, Sens Giratoriu, Strada Col. Dumitru Baltaretu (punct de imbarcare zona Monument) Soseaua Gaesti (punct de imbarcare COS- poarta nr. 1), D.N. 72.

              INTORS: D.N. 72, Soseaua Gaesti (punct de debarcare COS – poarta nr. 1),  Strada Col. Dumitru Baltaretu (punct de debarcare zona Monument), Strada Garii, B-dul Unirii, Autogari.

 

6.       Pe directia TARGOVISTE –  VOINESTI – CETATENI - CAMPULUNG MUSCEL

                   DUS: Autogari, Sens Giratoriu, Calea Campulung (punct  de  imbarcare Sala  Polivalenta), Priseaca  (punct de imbarcare - Centru), D.N. 72A.

                  INTORS: D.N. 72 A, Priseaca (punct de debarcare - Centru), Calea Campulung (punct de debarcare - Sala Polivalenta), Sens  Giratoriu, Autogari.

 

7.        Pe directia TARGOVISTE – MANASTIREA DEALU

                DUS: Autogari, B-dul Eroilor (punct de imbarcare - Halta Teis), Aleea Sinaia (punct de imbarcare I.L.F.), Aleea Manastirea Dealu, Spitalul  Manastirea Dealu (capat de traseu).

               INTORS: Spital Manastirea Dealu (capat de traseu), Aleea Manastirea Dealu, Aleea Sinaia (punct de debarcare I.L.F.), B-dul Eroilor (punct de debarcare Halta - Teis), Autogari.

 

      Cursele  de  transport  de  persoane   cu   microbuze   care   circula   in   regim   de tranzit   nu  au  puncte  de  imbarcare  –  debarcare  pe  raza  municipiului  Targoviste.

 

B. TRASEELE  DE  CIRCULATIE  PENTRU  AUTOBUZE

 

1. Pe directia CAMPINA – MORENI – PLOIESTI – OCHIURI – GURA OCNITEI – I. L. CARAGIALE

          DUS: Autogari, Calea Campulung, str. Laminorului (statii ROMLUX, S.A.R.O. si BIG), Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, Calea Ialomitei (statie Agentia Protectiei Mediului), Strada Gimnaziului, Valea  Voievozilor.

          INTORS: Valea Voievozilor, Strada Gimnaziului, Calea  Ialomitei (statie Agentia Protectiei Mediului),  Calea Bucuresti, Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Strada Laminorului (statii BIG, S.A.R.O. si ROMLUX), Calea Campulung, Autogari.

 

2. Pe directia BRASOV – RUNCU – BEZDEAD – GLODENI – VULCANA – SOTANGA – ANINOASA – PUCIOASA

 

A) TARGOVISTE – ANINOASA - PUCIOASA

             DUS: Autogari, B-dul Eroilor (statie Halta Teis), Aleea Sinaia (statie Transformator), D.N. 71.

             INTORS: D.N. 71, Aleea Sinaia (statie Transformator), B-dul Eroilor (statii Halta Teis si Autogara), Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu BIG, Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

 

B) TARGOVISTE – SOTANGA – GOLEASCA

DUS: Autogari, B-dul Eroilor (statie Halta Teis), Strada Nicolae Balcescu, Teis.

INTORS***: Teis, Strada Nicolae Balcescu, B-dul Eroilor (statie Halta Teis) Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu BIG, Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

*** Valabil pentru navetisti numai intre orele 0600 – 0800, pentru schimbul I; intre orele 1400 – 1600 pentru schimbul II; intre orele 2200 – 2400 pentru schimbul III si intre orele 1800 – 2000 pentru schimbul de 12 ore.

Pentru celelalte curse, se respecta traseul de pe relatia DUS.

 

3. Pe directia CAMPULUNG MUSCEL – VALENI DAMBOVITA – PUCHIENI – MALU CU FLORI – CANDESTI DEAL – CANDESTI VALE – PRIBOIU – TATARANI – CAPRIORU – MANESTI – RAUL ALB – BARBULETU – PIETRARI – SCHEIU – BUTOIU – DRAGAESTI – OLARI – DECINDENI.

            DUS: Autogari, str. Calea Campulung, Priseaca (statie Centru), D.N. 72 A.

            INTORS***: D.N. 72 A, Priseaca (statie Centru), str. Calea Campulung, str. Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Sens Giratoriu - BIG, str. Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX) , Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

*** Valabil pentru navetisti numai intre orele 0600 – 0800, pentru schimbul I; intre orele 1400 – 1600 pentru schimbul II; intre orele 2200 – 2400 pentru schimbul III si intre orele 1800 – 2000 pentru schimbul de 12 ore.

Pentru celelalte curse, se respecta traseul de pe relatia DUS.

 

4. Pe directia RAMNICU VALCEA – CORBII MARI – PICIOR DE MUNTE – SUTA SEACA – SILISTE – RACIU – LUCIENI – COBIA – RANCACIOV – PRODULESTI – GURA SUTII – SPERIETENI – PIERSINARI.

             DUS: Autogari, Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Soseaua Gaesti, D.N. 72.

             INTORS: D.N. 72, Soseaua Gaesti, Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sensul Giratoriu, Autogari.

 

5. Pe directia NICULESTI – BUJOREANCA – DOBRA – BALENI – PLOIESTI - FINTA – BUCSANI – HABENI – COMISANI – LAZURI

DUS: Autogari, Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, D.J. 711.

INTORS: D.J. 711, Calea Bucuresti, Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel),  Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Strada Calea Campulung, Sens Giratoriu, Autogari.

 

6. Pe directia BUCURESTI (BALENI) – BUCURESTI (RACARI) – ALUNIS – ILFOVENI

DUS: Autogari, Strada Calea Campulung, Strada Laminorului (statii ROMLUX, SARO si BIG), Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Calea Bucuresti, D.J. 711 sau D.N. 71.

INTORS: D.N. 71 sau D.J. 711, Calea Bucuresti, Strada Petru Cercel (statie Petru Cercel), Strada Laminorului (statii BIG, SARO si ROMLUX), Calea Campulung, Autogari.

 

Art. 2 Personalul institutiilor publice sau agentilor economici, aflate pe raza Municipiului Targoviste si care nu sunt amplasate pe liniile de pe centura, inclusiv elevii si studentii, vor fi transportati, din autogari, de catre operatorul de transport local de calatori, pe baza legitimatiilor de calatorie sau abonamentelor emise de catre operatorul de transport respectiv, conform prevederilor H.G. nr. 828/2003.

Art. 3 Cursele de transport special de calatori (conventie), se vor efectua de catre operatorii de transport public, autorizati, in baza contractului de prestare a transportului incheiat de comun acord cu agenti economici sau institutii publice.

Programele de circulatie pentru cursele in conventie, vor cuprinde: traseele de parcurs, punctele capat de traseu (fara utilizarea statiilor publice din Municipiul Targoviste) si orele de circulatie.

Programele respective vor fi aprobate de catre serviciul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, conform H.G. nr. 828/2003.

Art. 4 Este interzisa imbarcarea calatorilor care au destinatie de circuit interior (urban), acestia  beneficiind de serviciile transportului public local de calatori.

Art. 5 Operatorii de transport calatori pe traseele judetene si interjudetene au obligatia sa incheie contracte cu autogarile care le asigura capetele de traseu (plecarile si sosirile in curse). Statiile publice de imbarcare – debarcare, in care oprirea este de maxim 5 (cinci) minute, conform caietelor de sarcini eliberate de catre A.R.R. – filiala Dambovita, vor fi amenajate de catre administratia publica locala conform prevederilor art. 22 alin. 1 din O.G. nr. 44/1997 modificata prin O.G. nr. 46/2004.

Art. 6 Stationarea si parcarea este permisa numai in autogarile autorizate, cu care operatorii de transport au incheiat contracte de inchiriere.

Art. 7 Autovehiculele destinate transporturilor de marfa, inclusiv a substantelor periculoase (transporturi speciale), vor respecta semnificatia indicatoarelor de semnalizare rutiera, amplasate pe raza Municipiului Targoviste, referitor la restrictiile de tonaj, gabarit si regim orar, conform O.U.G. nr.195/2002 - privind circulatia pe drumurile publice.

 Art. 8 Nerespectarea traseelor de circulatie, a punctelor de imbarcare - debarcare calatori stabilite prin  prezenta hotarare si imbarcarea calatorilor cu destinatie de oras, de catre mijloacele de transport judetean si interjudetean cu microbuze si autobuze, cat si circulatia pe raza Municipiului Targoviste fara aprobarea de traseu, se sanctioneaza, conform O.G. nr. 86/2001, art. 30, alin 2 - aprobata si modificata prin Legea nr. 284/2002 – privind serviciile de transport local de calatori si O.G. nr. 2/2001, art. 8, alin. 2 – aprobata si modificata prin Legea nr. 180/2002 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu amenda contraventionala de la 5 milioane lei la 25 milioane lei.

Amenzile respective vor fi aplicate de personalul imputernicit de catre Primarul Municipiului Targoviste si se vor achita la Serviciul Impozite si Taxe Locale din cadrul D.A.P.P.P. Targoviste.

Art. 9 Operatorii de transport calatori pe trasee judetene si interjudetene in regim de tranzit, au obligatia sa imbarce si sa debarce calatori numai in autogarile cu care au incheiat contracte de inchiriere, conform caietelor de sarcini si sa circule pe trasee aprobate de catre Consiliul Local prin prezenta hotarare din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 10 Hotararea Consiliului Local Municipal Targoviste nr. 156/2005 se revoca.

Art. 11 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.,  Birou Control Primar si Relatii cu Publicul, Serviciul Contencios Juridic, Politia Rutiera Targoviste, A.R.R. – filiala Dambovita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.    293

Tgv.  04.08.2005

 

 

 

H O T A R A R E

 privind aprobarea Programului Serviciului regulat de transport

public local de calatori in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 04.08.2005 avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Programului Serviciului regulat de transport public local de calatori in Municipiul Targoviste;

-    Prevederile O.G.  nr. 44/1997 modificata prin O.G. nr. 46/2004 privind transporturile rutiere;

-    Prevederile H.G. nr. 828/2003 si O.G. nr. 86/2001, privind serviciile  regulate de transport public local de calatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 284/2002;

-    Prevederile O.G. nr.16/2002, pentru reabilitarea, dezvoltarea, eficientizarea si modernizarea   serviciului   public de transport local de  calatori;

-    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-    Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

            In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba “Programul Serviciului regulat de transport persoane in Municipiul Targoviste”, corelat cu programele de transport ale operatorilor in trafic judetean, interjudetean si tranzit, conform legislatiei in vigoare si a prevederilor Contractului de Parteneriat public – privat nr. 265/07.01.2005, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.,  Birou Control Primar si Relatii cu Publicul, S.C. Trasnport Public S.A. Targoviste, Serviciul Contencios Juridic si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    294

Tgv.  04.08.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Construire sediu fundatie” in Municipiul Targoviste, Tarla 6 parcele 90 -91/8, beneficiar Negrea Serghe

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 04.08.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Construire sediu fundatie” in Municipiul Targoviste, Tarla 6 parcele 90 -91/8, beneficiar Negrea Serghe;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Construire sediu fundatie” in Municipiul Targoviste, Tarla 6 parcele 90 -91/8, beneficiar Negrea Serghe.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   295

Tgv. 04.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pentru

sedinta extraordinara din 04 august 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 04.08.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, ing. Nicoara Calin,  in calitate de presedinte de sedinta pentru sedinta extraordinara din 04 august 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, ing. Nicoara Calin, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    296

Tgv. 04.08.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind preluarea unor bunuri imobile (clădiri si terenuri) din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administrației si Internelor in domeniul public al municipiului si in administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște si trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Targoviste

 a acestor bunuri imobile

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi 31.08.2005 având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind preluarea unor imobile (gospodarii anexe zootehnice) din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administrației si Internelor in domeniul public al municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste si trecerea acestor bunurilor imobile in domeniul privat al municipiului Targoviste;

-         Prevederile H.G. nr. 691/12.07.2005 privind trecerea unor imobile  din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administrației si Internelor in domeniul public al municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, județul Dâmbovița;

-         Prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Lista bunurilor ce se vor prelua de la INSPECTORATUL JUDEȚEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA DÂMBOVIȚA si INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE JANDARMI DÂMBOVIȚA;

-         Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma proprietatii si a justiției;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile art.38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1 Se aproba preluarea unor bunuri imobile (clădiri si terenuri) din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administrației si Internelor in domeniul public al municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste după cum urmează:

 • De la INSPECTORATUL JUDEȚEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA DÂMBOVIȚA

-         teren agricol in suprafața de 11 ha situat in Șoseaua Găești, cu valoare de inventar 58.685 lei RON – elementele de identificare fiind conforme Anexei nr. 1 si Planului de situație anexat;

 

 • De la INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE JANDARMI DÂMBOVIȚA

-         teren agricol cu construcții in suprafața de 14 ha situat in Șoseaua Găești, cu valoare de inventar 827.375,8 lei RON  - elementele de identificare fiind conforme Anexei nr. 2 si Planului de situație anexat;

-         teren intravilan cu construcții in suprafața de 0,58 ha situat in str. Justiției, cu valoare de inventar 422.148,8 lei RON - elementele de identificare fiind conforme Anexei nr. 2 si Planului de situație anexat;

Anexele nr. 1 si 2 precum si Planurile de situație fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Preluarea bunurilor imobile se va face pe baza de protocol de predare – primire intre Consiliul Local Municipal Targoviste si INSPECTORATUL JUDEȚEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA DÂMBOVIȚA respectiv INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE JANDARMI DÂMBOVIȚA.

 

Art.3 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Targoviste, a bunurilor imobile  preluate si prezentate la art. 1 din prezenta hotărâre in vederea rezolvării deficitului de teren necesar punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.18/1992, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001 și a Legii nr. 247/2005.

      Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, comisia ce va fi constituita și Secretarul municipiului Târgoviște pentru și comunicare.

 

Nr.    297

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind promovarea studiului de fezabilitate si aprobarea indicatorilor

tehnico – economici la obiectivul “Bloc nr. 2, b-dul Unirii nr. 4 – 6 Micro VI

(zona Universității Valahia)”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara, astăzi, 31.08.2005, având in vedere:

-         raportul de specialitate al Direcției Tehnice si Gestiune Urbana privind promovarea studiului de fezabilitate si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivului „Bloc nr. 2, b-dul Unirii nr. 4 – 6 Micro VI (zona Universității Valahia)”;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții si de dezvoltare;

-         prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice;

-         prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizițiile publice;

-         prevederile art. 38 lit. “d” ,”l” si “m” din Legea 215/2001

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se promovează studiul de fezabilitate si se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului „Bloc nr. 2, b-dul Unirii nr. 4 – 6 Micro VI (zona Universității Valahia)” după cum urmează:

Indicatori tehnici

-         suprafața totala de teren aferent construcției  – 1973  m.p.

-         suprafața construita – 977,00  m.p.

-         suprafața desfășurata – 5081,80 m.p.

-         regimul de înălțime – P+3E+M

-         caracteristici constructive : structura de rezistentă din zidărie portanta, planșee din beton armat, terasa cu hidroizolație din carton bitumat, subsol tehnic.

Indicatori economici (inclusiv TVA)

-         valoarea investiției – 5.111.746 RON

-         din care C+M – 4.556.890 RON

-         utilaje cu montaj – 33.230 RON

Art.2  Pentru promovarea obiectivului se va constitui o comisie de negociere dintr-o singura sursa, formata din 5 reprezentanți ai executivului ce vor fi desemnați prin Dispoziția Primarului si urmatorii consilieri municipali:

  1. ziarist Vasiliu Teodor – consilier municipal
  2. ing. Tutuianu Ioan – consilier municipal
  3. ing. Stanescu Iulian – consilier municipal
  4. ing. Georgescu Mugurel – consilier municipal

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se obliga Primarul, Direcția Economica, Direcția Tehnica si Gestiune Urbana, Comisia ce va fi constituita si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    298

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitarii deșeurilor solide

in județul Dâmbovița”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară astăzi 31.08.2005 având în vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitarii deșeurilor solide in județul Dâmbovița”;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Dispozițiile art. 38 lit. „f” si ale art. 126 din Legea nr. 215/2001

          În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Târgoviște este de acord cu realizarea obiectivului „Reabilitarea colectării, transportului, tratării si depozitarii deșeurilor solide in județul Dâmbovița”, pe terenul ce aparține domeniului public al municipiului Targoviste situat in comuna Aninoasa.

Art.2 S.C.ECO – SAL 2005 S.A Târgoviște va avea accesul gratuit la Groapa de gunoi” Aninoasa până la finalizarea obiectivului.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Secretarul municipiului Târgoviște pentru executare și comunicare.

         

Nr.    299

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea reprezentantilor autoritatii executive municipale pentru semnarea  Actului Adițional la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara, astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-          Informarea întocmita de către SC Beneton Serv SRL si SC Teomar Electronic SRL, înregistrata la nr. 10099/24.05.2005;

-          Raportul întocmit de către D.A.P.P.P din cadrul Primăriei Municipiului Targoviste prin care se propune aprobarea Actului Adițional la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 265/2005;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Dispozițiile Capitolului VI “Alte clauze” art. 12 din Contractul de Parteneriat Public Privat;

-          Prevederile O.G nr. 16/2002 privind Contractele de Parteneriat Public Privat;

-          Prevederile art. 38 lit. “x” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de constituirea de catre cei doi investitori, S.C. TEOMAR ELECTRONIC S.R.L. Targoviste si S.C. BENETON SERV S.R.L. Bezdead, a Asociatiei Investitorilor Transport Public S.R.L., societate care devine parte a Contractului de Parteneriat Public Privat, in locul celor doi investitori, după semnarea Actului Aditional.

Art. 2 Se împuternicește pentru semnarea Actului Adițional la Contractul de Parteneriat Public Privat, din partea autorității publice locale, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu si domnul Secretar, jr. Avanu Vasile.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către Primar, Direcția Economica, reprezentanții Asociației de investitori constituite din S.C. Beneton Serv S.R.L., respectiv S.C. Teomar Electronic S.R.L. si Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

          

Nr.    300

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Targoviste

a imobilului „Centru de Tineri” situat in Calea Domneasca nr. 216 si darea lui in administrarea Direcției de Asistenta Sociala

        

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

 

-    Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri  de trecere din domeniul privat in domeniul public al municipiului Targoviste a imobilului „Centru de Tineri” situat in Calea Domneasca nr. 216 si darea lui in administrarea Direcției de Asistenta Sociala;

-         Prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Targoviste a imobilului „Centru de Tineri” situat in Calea Domneasca nr. 216 si darea lui in administrarea Direcției de Asistenta Sociala.

Art.2 Bunul imobil care face obiectul prezentei hotărâri are următoarele date de identificare:

-         Denumirea obiectivului: CENTRU DE TINERET

-         Adresa: Calea Domneasca nr. 216

-         Clădire tip: P + 1E + M

-         Suprafața construita a clădirii si a terenului aferent: 124,35 m.p.

-         Valoare: 335.000 lei RON

Art.3 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de predare – primire pe baza de protocol.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Asistenta Sociala și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

  

Nr.    301

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul R.AG.C. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște , întrunit in ședința ordinara, astăzi, 31.08.2005, având in vedere:

-         adresa R.A.G.C. Târgoviște prin care propune casarea unor mijloace Târgoviște;

-         Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care propune inițierea unei hotărâri privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul R.A.G.C. ;

-         Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/27.07.2005(extras);

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile Legea nr. 15/1994, modificata si completata prin O.G. nr. 54/1997 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;

-         Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitatii administrativ teritoriale;

-         prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Târgoviște, a unor mijloace fixe aflate in administrarea R.A.G.C. Târgoviște, conform Anexei nr. 1.

Art.2 Se aproba casarea mijloacelor fixe prevăzute in Anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aproba scoaterea din evidentele contabile a valorii de 89.220,28 lei RON si diminuarea patrimoniului R.A.G.C cu aceasta valoare in următoarea structura:

Anexa nr. 1 (bunurile trecute din domeniul public in domeniul privat si casate)– 37.541,64 lei RON

Anexa nr. 2 (bunurile casate din domeniul privat) – 51.678,64 lei RON

            Art.4 Se aproba trecerea pe cheltuieli, pe o perioada de 1 an, a sumei de 8.348,75 lei RON, reprezentând valoarea neamortizata cu ocazia casării, in următoarea structura:

Anexa nr. 1 (bunurile trecute din domeniul public in domeniul privat si casate) – 3.885,11 lei RON

Anexa nr. 2 (bunurile casate din domeniul privat) – 4.463,64 lei RON.

            Art.5 După casare aceste bunuri vor fi valorificate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Legea nr.15/1994, modificata si completata prin O.G. nr. 54/1997 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, R.A.G.C. Târgoviște si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  302

Tgv. 31.08.2005

 

H O T A R A R E

privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul S.C. TERMICA S.A. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște , întrunit in ședința ordinara, astăzi, 31.08.2005, având in vedere:

-         adresa S.C. TERMICA S.A. Târgoviște prin care propune casarea unor mijloace fixe;

-         Raportul de specialitate al Direcției Economice prin care propune inițierea unei hotărâri privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul S.C. TERMICA S.A. Târgoviște;

-         Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/21.01.2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile Legea nr. 15/1994, modificata si completata prin O.G. nr. 54/1997 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;

-         Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitatii administrativ teritoriale;

-         prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Târgoviște, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMICA S.A. Târgoviște, conform Anexei nr. 1.

Art.2 Se aproba casarea mijloacelor fixe prevăzute in Anexele 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Anexa nr. 1 (bunurile trecute din domeniul public in domeniul privat si casate) – 2.926,34 lei RON;

          Anexa nr. 2 (bunurile casate din domeniul privat) – 9.834,48 lei RON.

            Art.4 S.C.TERMICA S.A  va asigura acoperirea integrala a valorii ramase a mijloacelor fixe, din sumele rezultate in urma valorificării.

            Sumele obținute din valorificare pentru mijloacele fixe aflate in concesiune, vor fi virate acționarului unic al societatii – Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, S.C. TERMICA S.A. Târgoviște si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 303

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei spatiilor cu destinația de cabinete medicale precum si a

spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează a fi vândute  conform O.U.G. nr. 110/14.07.2005

        

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

 

-   Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste – jr. Vasile Avanu, privind aprobarea listei spatiilor proprietate privata a municipiului Targoviste cu destinația de cabinete medicale care urmează a fi vândute in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 110/14.07.2005 ;

-         Lista spatiilor cu destinația de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privata  a statului sau a unității administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba lista spatiilor cu destinația de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical, proprietate privata a municipiului Târgoviște, care urmează a fi vândute potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 110/14.07.2005, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Lista spatiilor cu destinația de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfășoară activități conexe actului medical va fi afișata  la sediul Consiliului Local Municipal si publicata pe site-ul Primăriei si in mass-media locala rpin grija Secretarului municipiului Targoviste.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economica și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare si executare.     

 

Nr.    304

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Targoviste

pentru a face parte din comisia municipala de vânzare a spatiilor

cu destinația de cabinete medicale conform O.U.G. 110/2005

        

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

 

-   Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste – jr. Vasile Avanu, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Targoviste pentru a face parte din comisia municipala de vânzare a spatiilor cu destinația de cabinete medicale ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Propunerile formulate de consilieri privind reprezentanții Consiliului Local Municipal Targoviste pentru a face parte din comisia municipala de vânzare a spatiilor cu destinația de cabinete medicale;

-         Procesul verbal întocmit in urma exercitarii votului secret pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste pentru a face parte din comisia municipala de vânzare a spatiilor cu destinația de cabinete medicale;

-         Prevederile art. 6, alin. 2 din O.U.G. nr. 110/14.07.2005

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 Se desemnează pentru a face parte din comisia municipala de vânzare a spatiilor cu destinația de cabinete medicale si a spatiilor in care se desfasoara activități conexe actului medical conform O.U.G. nr. 110/14.07.2005, următorii consilieri municipali:

·  Cu drepturi depline:

1.      ing. Danciulescu Ion

2.      dr. Dobanda Ion

 

·  Supleanti:

3.      ing. Grozavu Gabriel

4.      jr. Dragan Sebastian Dragos

 

         Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, cei doi consilieri locali și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare .     

 

Nr.    305

Tgv. 31.08.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru membrii comisiei municipale de vânzare a spatiilor cu destinație de cabinete medicale conform O.U.G. nr. 110/2005

        

-   Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Targoviste – jr. Vasile Avanu, privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru membrii comisiei municipale de vânzare a cabinetelor medicale conform O.U.G. nr. 110/14.07.2005 ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile  art. 6 din O.U.G. nr. 110/14.07.2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privata  a statului sau a unitatii administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activități conexe actului medical;

-         Avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice Locale Dâmbovița;

-         Dispozițiile art. 38 pct. 3 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Pentru activitatea depusa in cadrul comisiei municipale de vânzare a cabinetelor medicale conform O.U.G. nr. 110/14.07.2005, membrilor acesteia li se acorda o indemnizație lunara echivalenta cu indemnizația lunara a unui consilier municipal, respectiv 398 lei RON..

Art.2 Indemnizația se achita din fondurile realizate din vânzarea cabinetelor medicale.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economica, membrii comisiei ce va fi constituita și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

  

Nr.    306

Tgv. 31.08.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si repartizarea acestora tinerilor in vedere închirierii

 

Consiliul Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 19.08.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – prin care se propune inițierea unei hotărâri privind aprobarea in principiu  a criteriilor restrictive si a celor de ierarhizare prin punctaj, in vederea stabilirii ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si repartizarea acestora tinerilor in vedere închirierii, urmând  ca acestea  sa fie adoptate sub forma finala după primirea avizului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului  si după efectuarea eventualelor corecturi ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe modificata si completata;

-         H.G. nr. 962/2001 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile H.G. nr. 60/2004 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile art. 38 alin. 3 din Lg. Nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația publica locala,

H O T A R A S T E :

Art. 1  Se aproba   in principiu criteriile restrictive si a cel  or de ierarhizare prin punctaj in vederea stabilirii ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si repartizarea acestora tinerilor in vedere închirierii, cuprinse in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Aceste criterii vor fi adoptate in forma finala după primirea avizului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului  si după efectuarea eventualelor corecturi.

Art. 2  H.C.L. nr. 120/ 24.03.2005  se revoca;

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Comisia sociala de analiza si repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L. – Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

Nr.    307

Tgv. 31.08.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea structurii pe domenii de competenta  a componentei  comisiei sociale de analiza si repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

conform Legii nr. 152/1998 modificata si completata

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune inițierea unei hotărâri privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor comisiei sociale de analiza si repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998 modificata si completata

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe modificata si completata;

-         H.G. nr. 962/2001 pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile H.G. nr. 60/2004 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publica locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba componenta comisiei sociale in ceea ce priveste structura acesteia pe domenii de competenta, dupa cum urmeaza :

 • Doua persoane din conducerea autoritatii publice locale;
 • Trei specialisti din cadrul Directiei de Asistenta Sociala;
 • Un specialist din cadrul Directiei Economice;
 • Un specialist in domeniul juridic;
 • Un specialist in constructii;
 • Un specialist din cadrul Compartimentului Fond Locativ;
 • Patru consilieri municipali din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

Art. 2 Se desemnează pentru a face parte din comisia sociala de analiza si repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L. conform Legii nr. 152/1998 modificata si completata, urmatorii consilieri municipali:

1.      jr. Boriga Gabriel ;

2.      ing. Olaru Marin ;

3.      ing. Ilie Valentin ;

4.      ing. Tutuianu Ioan.

Art. 3 In termen de 10 zile, prin Dispoziția Primarului, vor fi nominalizați reprezentanții comisiei sociale de analiza si repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

Art. 4  Consilierii care fac parte din comisie, se vor abtine de la vot in sedintele Consiliului Local Municipal in care se vor aproba repartitiile locuintelor sociale.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Comisia sociala de analiza si repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin A.N.L., Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

        

Nr.    308

Tgv. 31.08.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 9 apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local municipal Târgoviște, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 31.08.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990, Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 171071/15.03.2004;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38, lit.”f” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea a unui numar de 9 apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ de stat ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   309

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Biserica Sf. Ioan Gura de Aur si Sf. Gheorghe” in Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii -  zona blocului 68 - 69, 

beneficiar Arhiepiscopia Targoviste

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         raportul de specialitate al Direcției Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Biserica Sf. Ioan Gura de Aur si Sf. Gheorghe” in Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii -  zona blocului 68 - 69, beneficiar Arhiepiscopia Targoviste;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

  In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „Biserica Sf. Ioan Gura de Aur si Sf. Gheorghe” in Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii -  zona blocului 68 - 69, beneficiar Arhiepiscopia Targoviste.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    310

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA S + P”

in municipiul Târgoviște, str. Nistrului, nr. 4, 

beneficiar DUMITRA NICU SI VIORICA GABRIELA

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

·    raportul de specialitate al Direcției Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA S + P” in municipiul Târgoviște, str. Nistrului, nr. 4,  beneficiar DUMITRA NICU si VIORICA GABRIELA;

·    rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·    prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

  In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba P.U.D. studiat pentru  „LOCUINTA S + P” in municipiul Târgoviște, str. Nistrului, nr. 4,  beneficiar DUMITRA NICU si VIORICA GABRIELA .

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana,  DUMITRA NICU, VIORICA GABRIELA si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    311

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA P+1E si împrejmuire teren” in municipiul Târgoviște, str. Tighina, nr. 15A, 

beneficiar ROMAN SORIN CRISTIAN

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

·    raportul de specialitate al Direcției Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA P+1E si împrejmuire teren” in municipiul Târgoviște, str. Tighina, nr. 15A,  beneficiar ROMAN SORIN CRISTIAN;

·    rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·    prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

  In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA P+1E si împrejmuire teren” in municipiul Târgoviște, str. Tighina, nr. 15A,  beneficiar ROMAN SORIN CRISTIAN.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, ROMAN SORIN CRISTIAN si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    312

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA P+M cu magazin partial la parter” in municipiul Târgoviște, str. lt.maj. Draghicescu Liviu, nr. 12, 

beneficiar VLAD ION IRINEL

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

·    raportul de specialitate al Direcției Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA P+M cu magazin partial la parter” in municipiul Târgoviște, str. lt.maj. Draghicescu Liviu, nr. 12 ,  beneficiar VLAD ION IRINEL;

·    rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·    prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

  In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „LOCUINTA P+M cu magazin partial la parter” in municipiul Târgoviște, str. lt.maj. Draghicescu Liviu, nr. 12 ,  beneficiar VLAD ION IRINEL.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, VLAD ION IRINEL si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    313

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL – SHOWROOM + BIROURI P+M” in municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 44, 

beneficiar S.C. MARTINELI PROD S.R.L.

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

·    raportul de specialitate al Direcției Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL – SHOWROOM + BIROURI P+M” in municipiul Târgoviște, Calea Domneasca, nr. 44 ,  beneficiar S.C. MARTINELI PROD S.R.L.;

·    rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·    prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

  In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL – SHOWROOM + BIROURI P+M” in municipiul Târgoviște, Calea Domneasca, nr. 44 ,  beneficiar S.C. MARTINELI PROD S.R.L..

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, S.C. MARTINELI PROD S.R.L. si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    314

Tgv. 31.08.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL – PARTER” in municipiul Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 27, 

beneficiar DANESCU GHEORGHE

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

·    raportul de specialitate al Direcției Tehnice si de Gestiune Urbana privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL PARTER” in municipiul Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 27,  beneficiar DANESCU GHEORGHE;

·    rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·    prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

  In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „SPAȚIU COMERCIAL PARTER” in municipiul Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 27,  beneficiar DANESCU GHEORGHE.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, DANESCU GHEORGHE si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    315

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea domnului viceprimar – ec. Tanase Silviu Gabriel ca membru in comisia municipala de aplicare a Legilor fondului funciar

        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște – jr. Vasile Avanu, privind desemnarea domnului viceprimar – arh. Barbu Dumitru in comisia municipala de aplicare a Legilor fondului funciar, potrivit H.G. nr. 890/2005;

-         Propunerea formulata de domnul consilier municipal Alexandrescu Alexandru privind desemnarea domnului viceprimar Tanase Silviu Gabriel in comisia municipala de aplicare a Legilor fondului funciar;

-         Prevederile art. 2, lit.”b” din Regulamentul privind procedura constituire, atribuțiile si funcționarea comisiilor pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Dispozițiile art. 38, pct. 3 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

           Art.1 Se desemnează domnul viceprimar – ec. Tanase Silviu Gabriel, ca membru in comisia municipala de aplicare a Legilor fondului funciar.

Art.2  Prin grija Secretarului municipiului Targoviste, prezenta hotărâre  se va înainta Prefectului pentru emiterea Ordinului privind componenta comisiei municipale.

Art.3   Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, viceprimar – ec. Tanase Silviu Gabriel, și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru publicitate si comunicare.     

 

Nr.    316

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind convocarea adunării proprietarilor, in vederea desemnării a 2 – 4 reprezentanți pentru a face parte din comisia municipala de aplicare

a Legilor fondului funciar

        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

 

-    Raportul de specialitate al Secretarului municipiului Târgoviște – jr. Vasile Avanu, privind convocarea adunării proprietarilor deposedați sau moștenitorii acestora in vederea desemnării a 2 – 4 reprezentanți pentru a face parte din comisia municipala de aplicare a Legilor fondului funciar;

-         Prevederile art. 2, lit.”h” din Regulamentul privind procedura constituire, atribuțiile si funcționarea comisiilor pentru stabilirea drepturilor de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozițiile art. 38, pct. 3 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

           Art.1 Se convoacă adunarea proprietarilor din municipiul Târgoviște in ziua de 1.0 .2005, orele 1630, la Sala de Casatorii a Consiliului Local in vederea desemnării a 2 – 4 reprezentanți, ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorilor acestora, in comisia municipala de aplicare a Legilor fondului funciar.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Tehnica si Gestiune Urbana – Biroul Cadastu și Secretarul municipiului Târgoviște pentru publicitate si comunicare.     

  

Nr.    317

Tgv. 31.08.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON pentru

d-na Vlad Mariana, Targoviste, b-dul Unirii nr.16, Cămin 1 – ICMD, sc. A, ap.34

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

 1. Cererea d-nei Vlad Mariana, nr. 14553/26.07.2005 prin care solicita un sprijin financiar pentru fiica sa Ivan Oana Daniela, diagnosticata cu tumora benigna a sânului stâng;
 2. Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social privind acordarea unui sprijin financiar pentru d-na Vlad Mariana;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale;

-         Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția copilului;

-         Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON, d-nei Vlad Mariana, necesar achitării unor datorii ca urmare a intervenției chirurgicale efectuate fiicei Ivan Oana Daniela.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul _______________.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    318

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON,  Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril, situata in Municipiul Targoviste, Strada Ion Heliade Radulescu nr. 14, pentru lucrari de reparatii si consolidare

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

 1. Adresa Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril situata in Municipiul Targoviste, Strada Ion Heliade Radulescu nr. 14, prin care solicita un sprijin financiar in vederea consolidării parohiei;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON, Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril situata in Municipiul Targoviste, Strada Ion Heliade Radulescu nr. 14, pentru lucrari de reparatii si consolidare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    319

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 12.800 lei RON membrilor Coralei Mitropoliei Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

-         Propunerea formulata de domnul consilier Vasiliu Teodor de a acorda pana la sfarsitul anului 2005, un sprijin financiar in valoare de 32 de milioane pe luna, membrilor Coralei Mitropoliei Targoviste; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare totala de 12.800 lei RON membrilor Coralei Mitropoliei Targoviste.

Suma va fi platita in rate lunare de cate 3.200 lei RON pe luna, pana la sfarsitul anului 2005, si va fi folosita la retribuirea celor 32 de membri ai Coralei Mitropoliei Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    320

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON doamnei Ecaterina Petrescu Botoncea, din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Carol I nr. 43 A, in vederea editarii volumului de proza in editie bilingva (romana – spaniola) „Copilul cu parul carunt”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

-         Adresa înaintata de doamna Ecaterina Petrescu Botoncea, din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Carol I nr. 43 A, prin care solicita un sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON in vederea editarii editarii volumului de proza in editie bilingva (romana – spaniola) „Copilul cu parul carunt”; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON doamnei Ecaterina Petrescu Botoncea, din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Carol I nr. 43 A, in vederea editarii volumului de proza in editie bilingva (romana – spaniola) „Copilul cu parul carunt”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    321

Tgv. 31.08.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON domnului Voicu C. Constantin din Municipiul Târgoviște, Strada Vasile Florescu, bloc 20, scara A,etaj IV, apartament 17, micro V, in vederea editarii cartii pentru copii „Hai la scoala, boieri mari !” 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

-         Adresa înaintata de domnul Voicu C. Constantin din Municipiul Târgoviște, Strada Vasile Florescu, bloc 20, scara A, etaj IV, apartament 17, micro V, prin care solicita un sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON in vederea editarii cartii pentru copii „Hai la scoala, boieri mari !”; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON, domnului Voicu C. Constantin din Municipiul Târgoviște, Strada Vasile Florescu, bloc 20, scara A,etaj IV, apartament 17, micro V, in vederea editarii cartii pentru copii „Hai la scoala, boieri mari !”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    322

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON pentru Biserica Alba din municipiul Târgoviște, Calea Domneasca nr. 287 pentru montarea unui gard imprejmuitor in jurul asezamantului religios

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

 1. Adresa înaintata de preotul paroh al Bisericii Albe din municipiul Târgoviște prin care solicita un sprijin financiar in vederea montarii unui gard din fier forjat in fata bisericii;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000  lei RON, Bisericii Albe din Municipiul Târgoviște, Calea Domneasca nr. 287 pentru montarea unui gard imprejmuitor in jurul asezamantului religios.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    323

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON,  Parohiei „Sfinții Imparati Constantin si Elena”, situata in Municipiul Targoviste,

pentru lucrari de reparatii si consolidare

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

 1. Adresa Parohiei „Sfinții Imparati Constantin si Elena”, situata in Municipiul Targoviste, prin care se solicita un sprijin financiar in vederea efectuarii unor lucrari de reparatii si consolidare;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON,  Parohiei „Sfinții Imparati Constantin si Elena”, situata in Municipiul Targoviste, pentru lucrari de reparatii si consolidare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    324

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON pentru Biserica Lemnul din Municipiul Târgoviște, Strada Maior Brezisanu nr. 22 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

 1. Adresa înaintata de preotul paroh al Bisericii Lemnul din municipiul Targoviste prin care solicita un sprijin financiar pentru construirea unei anexe gospodărești;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON, Bisericii Lemnul din Municipiul Târgoviște, Strada Maior Brezisanu nr. 22.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    325

Tgv. 31.08.2005

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON

domnului prof. dr. Coanda George, in vederea editarii cartii memorialistice dedicate orasului Targoviste, „O cetate, o patrie”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

-         Adresa înaintata de domnul prof. dr. Coanda George, prin care solicita un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON in vederea editarii cartii memorialistice dedicate orasului Targoviste, „O cetate, o patrie”; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON domnului prof. dr. Coanda George, in vederea editarii cartii memorialistice dedicate orasului Targoviste, „O cetate, o patrie”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    326

Tgv. 31.08.2005

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Necșoiu Marius din Targoviste, str. Virgil Drăghiceanu, bl.14, sc.A, ap.23, pentru plata datoriei către R.A.G.C. Targoviste si montare apometre

        

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         Adresa nr. 14.959/09.08.2005 a R.A.G.C. Târgoviște;

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște – jr. Vasile Avanu, privind modificarea H.C.L. nr. 243/29.06.2005 privind acordarea unui sprijin financiar d-lui Necșoiu Marius din Târgoviște, str. Virgil Drăghiceanu, bl.14, sc.A, ap.23, pentru plata datoriei către R.A.G.C. Târgoviște si montare apometre;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Propunerile formulate de către consilierii municipali in ședința ordinara de acordare a unui ajutor financiar de 3000 lei RON;

-         Dispozițiile art. 38, lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se acorda un sprijin financiar domnului Necșoiu Marius din Târgoviște, str. Virgil Drăghiceanu, bl. 14, sc.A, ap. 23, in valoare de 3000 lei RON, pentru plata datoriei către R.A.G.C. Târgoviște si montarea apometrelor de către regie.

Art.2 Suma de 3000 lei RON va fi asigurata din contul 24600238 al D.A.S..

Art.3  H.C.L. nr. 243/29.06.2005 se revoca.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Asistenta Sociala, Direcția Economica – Serviciul Contabilitate, și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

  

Nr.  327

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani

cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafața de 12 m.p., situat in b-dul Mircea cel Bătrân, adiacent bl. XI C, pentru amenajarea unei patiserii

        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre privind închirierea pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafața de 12 m.p. situat in b-dul Mircea cel Bătrân, adiacent bl. XI C, pentru amenajarea unei patiserii;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Legii nr. 216/1999 privind Normele Metodologice de aplicare ale Legii 219/1998;

-         Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

-         Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin.2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafața de 12 m.p. situat in b-dul Mircea cel Bătrân, adiacent bl. XI C, pentru amenajarea unei patiserii, conform planului de situație care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul minim al închirierii va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art.3 In termen de 30 zile, prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de organizare si desfășurare a licitației.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administrație Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

  

Nr.    328

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani,

a 4 amplasamente pentru montarea unor panouri publicitare si

2 amplasamente pentru montarea de totemuri

        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre privind închirierea pe o perioada de 5 ani a 5 amplasamente pentru montarea unor panouri publicitare si 2 amplasamente pentru montare totemuri;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Legii nr. 216/1998 privind Normele Metodologice de aplicare ale Legii 219/1998;

-         Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

-         Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin.2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, a 4 amplasamente pentru montarea unor panouri publicitare si 2 pentru montarea de totemuri, conform planurilor de situație care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul minim al închirierii va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art.3 In termen de 30 zile, prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de organizare si desfășurare a licitației.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administrație Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

  

Nr.  329

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafața de 60 m.p., situat in str. Avram Iancu (zona bl.54), pentru amenajarea unui magazin comercial

        

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre privind închirierea pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafața de 60 m.p. situat in str. Avram Iancu (zona bl.54), pentru amenajarea unui magazin comercial;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

-         Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Legii nr. 216/1999 privind Normele Metodologice de aplicare ale Legii 219/1998;

-         Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

-         Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin.2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 si art. 125, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba scoaterea la licitație in vederea închirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafața de 60 m.p. situat in str. Avram Iancu (zona bl.54), pentru amenajarea unui magazin comercial, conform planului de situație care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Prețul minim al închirierii va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art.3 In termen de 30 zile, prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de organizare si desfășurare a licitației.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administrație Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

  

Nr.  330

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitație in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani

cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafața de

20 m.p. situat in b-dul Independentei, adiacent bl.13,  pentru activitatea de

comerț alimentar si nealimentar

        

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune inițierea unui proiect de hotărâre privind concesionarea pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafața de 20 m.p., situat b-dul Independentei, adiacent bl..13, pentru activitatea de comerț alimentar si nealimentar;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Legii nr. 216/1999 privind Normele Metodologice de aplicare ale Legii 219/1998;

-         Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificările si completările aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții si unele masuri pentru realizarea locuințelor;

-         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor aparținând domeniului public si privat ale municipiului Targoviste;

-         Dispozițiile art. 38 lit. “g” si art. 125 alin.2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba scoaterea la licitație in vederea concesionarii unui teren in suprafața de 20 m.p. situat in b-dul Independentei, adiacent bl..13, pentru activitatea de comerț alimentar si nealimentar, conform planului de situație care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Durata concesionarii este de 10 de ani, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 5 ani, plata redevenței urmând a se face in 5 ani.

Art.3 Prețul minim de la care va începe licitația va fi cel stabilit in H.C.L. nr. 255/2005 si va fi prevăzut in Caietul de sarcini.

Art.4 In termen de 30 zile, prin Dispoziția Primarului se va constitui comisia de organizare si desfășurare a licitației.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administrație Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.   331

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON Universității Valahia – Catedra de Științe Sociale si Comunicare (Jurnalism)

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

 1. Adresa Universității Valahia Catedra de Științe Sociale si Comunicare (Jurnalism) prin care solicita un sprijin financiar pentru tipărirea revistei „Analele Universității Valahia din Târgoviște – Facultatea de Științe Juridice, Sociale si Politice – secțiunea Științe Sociale si Comunicare”;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON, Universității Valahia Catedra de Științe Sociale si Comunicare (Jurnalism) pentru tipărirea revistei „Analele Universității Valahia din Târgoviște – Facultatea de Științe Juridice, Sociale si Politice – secțiunea Științe Sociale si Comunicare”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

            

Nr.    332

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către S.C.ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, in relațiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara, astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-          Referatul Direcției Economice privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către S.C.ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, in relațiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste;

-          Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/2003;

-          Prevederile O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubritate a localității;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aprobă tarifele pentru prestarile de servicii ale S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, S.C. ECO-SAL 2005 S.A.Targoviste si Secetarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.    333

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea președintelui de ședința pe perioada lunii septembrie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 28.07.2005,având in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemnează domnul consilier, ing. NICOARA CALIN NICOLAE,  in calitate de președinte de ședința pe perioada lunii septembrie 2005.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către domnul consilier, ing. Nicoară Calin Nicolae, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    334

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea suplimentarii numărului de muncitori, ce vor fi angajați in condițiile Legii nr. 76/2002 la D.C.E.G.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara, astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-          Referatul D.C.E.G. privind aprobarea suplimentarii numărului de muncitori, ce vor fi angajați in condițiile Legii nr. 76/2002;

-          Prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aprobă suplimentarea numarului de personal muncitor ce va fi angajat in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, la Directia de Constructii Edilitar Gospodaresti, cu un numar de 70 de posturi pentru perioada 01.09. – 31.12.2005..

Art. 2  Directia de Constructii Edilitar Gospodaresti va tine o evidenta separata a cheltuielilor efectuate cu forta de munca pentru lucrarile la care se foloseste personal muncitor subventionat.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Constructii Edilitar Gospodaresti si Secetarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.    335

Tgv. 31.08.2005

 

H O T A R A R E

privind respingerea recursului gratios formulat de 218 cetateni din Microraionul VI, blocurile 68, 69 si 74, împotriva H.C.L. nr. 245/29.06.2005 privind darea in folosința gratuita Arhiepiscopiei Targoviste a suprafeței de 900 m.p.

situata in Microraionul VI, b-dul Unirii intre blocurile 68 si 69

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-         Recursul Gratios formulat impotriva H.C.L. nr. 245/29.06.2005 de către un număr de 218 cetateni, locatari ai blocurilor 68, 69 si 74 din microraionul VI;

-         Raportul de specialitate al doamnei jurist Epurescu Elena, sef Serviciu Contencios Juridic si Executare Silita, prin care se propune initierea unei hotărâri privind revocarea H.C.L. nr. 245/29.06.2005 referitoare la darea in folosința gratuita Arhiepiscopiei Targoviste a suprafeței de 900 m.p. situata in Microraionul VI, b-dul Unirii intre blocurile 68 si 69;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 245/29.06.2005 referitoare la darea in folosința gratuita Arhiepiscopiei Targoviste a suprafeței de 900 m.p. situata in Microraionul VI, b-dul Unirii intre blocurile 68 si 69;

-         Prevederile art. 38 lit. «c» din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publica locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se respinge recursul gratios formulat de 218 cetateni din Microraionul VI, blocurile 68, 69 si 74, împotriva H.C.L. nr. 245/29.06.2005 privind darea in folosința gratuita Arhiepiscopiei Targoviste a suprafeței de 900 m.p. situata in Microraionul VI, b-dul Unirii intre blocurile 68 si 69.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    336

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.08.2005 având în vedere:

-         Raportul Compartimentului  de Protecție  civila;

-         Raportul de specialitate al Direcției economice – Serviciul Contabilitate privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste;

-         Prevederile OG 45/2003 a finanțelor publice locale;

-         Prevederile H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgoviște pe anul 2005;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal  Targoviste pe anul 2005 după cum urmează :

-                          diminuarea creditelor  la capitolul 63.02 ‘’Servicii de dezvoltare publica, locuințe, mediu si ape,  Subcapitolul  63.02.50,  titlul ‘’Cheltuieli materiale’’ cu suma de 35 mii lei RON;

-                          majorarea creditelor  la capitolul 72.02 ‘’Alte acțiuni’’,  Subcapitolul  72.02 ‘’ Apărare civila’’ titlul II cheltuieli materiale cu suma de 36 mii lei RON.

Bugetul local rectificat  este redat in anexa 1.

Art.2 Prevederile H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgoviște pe anul 2004 se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

Nr.   337

Tgv. 31.08.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor ajutoare financiare familiilor din municipiul Târgoviște care au suferit pagube materiale generate de fenomenele meteorologice (inundații)

nefavorabile din aceasta perioada

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara astăzi 31.08.2005 având in vedere:

 1. Anchetele sociale întocmite de comisia desemnata prin Dispoziția Primarului, nr. 4795/22.08.2005;
 2. Raportul de specialitate al Biroului Ajutor Social privind acordarea unui sprijin financiar;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr. 218/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgenta;

-         Prevederile H.C.L. nr. …../31.08.2005 privind rectificarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005;

-         Ordinul Prefectului nr. 333/21.08.2005 privind constituirea Comisiei de pregătire a lucrărilor de reconstituire a locuințelor afectate de inundații;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E

 

Art.1 Se aproba acordarea de ajutoare financiare in valoare de 35.900 lei RON, familiilor din municipiul Targoviste care au suferit pagube materiale generate de fenomenele meteorologice (inundații) nefavorabile din aceasta perioada, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2  Aceasta suma de bani va fi asigurata conform rectificării de buget.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Direcția Economica, Serviciul Contabilitate, Biroul de Ajutor Social si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    338

Tgv. 31.08.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea efectuării serviciilor de salubritate pe raza

municipiului Târgoviște de către S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviște,

pe o perioadă de 9 luni, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice

 de salubritate prin licitație publica

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara, astăzi 31.08.2005, având in vedere:

-          Referatul Direcției Economice privind aprobarea efectuării serviciilor de salubritate pe raza municipiului Târgoviște de către  S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgoviște pe o perioada de 9 luni, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate prin licitație publica;

-           Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/2003;

-          Prevederile O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubritate a localității;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aprobă efectuarea serviciilor de salubritate pe raza municipiului Târgoviște de către  S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgoviște pe o perioada de 9 luni, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate prin licitație publica.

In acest sens, S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgoviște va încheia un contract de prestări servicii cu Primaria municipiului Târgoviște.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Târgoviște si Directorul S.C.ECO – SAL 2005 S.A. Targoviste, sa semneze contractul pentru serviciile prestate, in termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcția Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviște si Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

Nr.    339

Tgv. 31.08.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea deplasării Teatrului Municipal „Tony Bulandra” la

Festivalul Internațional de Teatru MOT din Skopje (Macedonia)

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 31.08.2005 având în vedere:

-         Adresa Teatrului Municipal „Tony Bulandra” prin care solicita aprobarea deplasării la Festivalul Internațional de Teatru MOT din Skopje (Macedonia);

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste;

-         Prevederile OG 45/2003 a finanțelor publice locale;

-         Prevederile H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgoviște pe anul 2005;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1 Se aproba deplasarea unui număr de 24 persoane din cadrul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” la Festivalul Internațional de Teatru MOT din Skopje (Macedonia).

Art.2 Cheltuielile pentru participare vor fi suportate din Bugetul Teatrului Municipal „Tony Bulandra”.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

Nr.   340

Tgv. 31.08.2005

 

 

 

 

A C O R D

 

privind promovarea Memorandumului de

PARTENERIAT si COOPERARE intre municipalitățile

orașelor Târgoviște – România si Kazanlak – Bulgaria

 

            Consiliul Local al municipiului Târgoviște, întrunit in ședința ordinara, astăzi 31.08.2005, a analizat Proiectul Memorandumului de Parteneriat si Cooperare mutuala intre Primarul municipiului Târgoviște – România si Primarul municipiului Kazanlak – Bulgaria, si a constatat ca acest act se înscrie pe linia întăririi prietenie si cooperării dintre cele doua comunitati in domeniile comerț, industrie, cultura si mediu.

            Consiliul Local Municipal își însușește conținutul proiectului de Memorandum si este de acord ca acest act sa fie semnat de Primarul municipiului Târgoviște – ing. Iulian Furcoiu cu ocazia Zilelor Orașului Târgoviște.

 

Nr.   1

Tgv. 31.08.2005

 

 

 

A V I Z

privind declanșarea procedurii pentru realizarea unui schimb de terenuri in vederea asigurarii functionalitatii

Stadionului Municipal „Eugen Popescu”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara, astăzi 31.08.2005, a analizat raportul de specialitate al Direcției pentru Sport, Turism si Agrement privind oportunitatea realizării unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal si S.C. ACVILA PREST S.R.L., in vederea asigurării functionalitatii Stadionului Municipal „Eugen Popescu”, in sensul amenajarii unui teren de antrenament ce va fi situat in spatele tribunei a II - a.

            Suprafața necesara este de 1750 m.p.

            Consiliul Local a luat act de acceptul proprietarului celor 1750 m.p. de a efectua un schimb de teren si pe cale de consecința este de acord sa se declanșeze procedura de efectuare a schimbului in condițiile prevăzute de lege, urmând ca intr-o ședința viitoare sa se aprobe , printr- o hotărâre, acest schimb de terenuri.

 

Nr.   3

Tgv. 31.08.2005