Aviz nr. 5 privind promovarea documentatiei referitoare la transformarea R.A.G.C. Targoviste in S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE, in vederea participarii regiei la constituirea operatorului regional pentru servicii de apa si canalizare in judetul Dambovita

236. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

237. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al R.A.G.C. Targoviste

238. Hotarâre privind aprobarea Programului de Investitii si Dotari din surse proprii pe anul 2006, al R.A.G.C. Targoviste

239. Hotarâre privind aprobarea contractarii, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A., a unui credit in valoare de 400.000 lei ,,necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul

240. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu Comercial P+ in Municipiul Targoviste, Strada Iancu Jianu nr. 30,  beneficiar Andreescu Cristian

241. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6(sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chirias

242. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/09.06.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri, construite prin A.N.L.

243. Hotarâre privind includerea in domeniul public al municipiului Targoviste a Centrului Integrat “Sf. Maria”  si transmiterea acestuia catre Directia de Asistenta Sociala

244. Hotarâre privind includerea in domeniul public al municipiului Targoviste si darea in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat a unei strazi – ulite din Cartierul Priseaca

245. Hotarâre privind trecerea unor bunuri proprietate publica a municipiului Targoviste din administrarea Directiei Gradini Publice in administrarea serviciului public Administratia Pietelor

246. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 15 mp, situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru amenajare spatiu de alimentatie publica

247. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 mp, situat in Strada Constantin Brancoveanu – adiacent blocului B1, pentru alee acces la spatiu comercial

248. Hotarâre privind inchirierea terenului in suprafata de 50 mp situat in Bulevardul Independentei – zona CEC, pentru amenajare terasa de vara in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2006

249. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 18 mp, situat in Strada Radu cel Mare – in incinta Scolii nr. 10 Targoviste, pentru amenajare magazin comercial

250. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui spatiu in incinta Colegiului C-tin Cantacuzino, in suprafata de 2 mp, pentru instalare automat cafea

251. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 300 mp, situat in Strada Constantin Brancoveanu adiacent blocului B1, pentru amenajare platou prezentare auto

252. Hotarâre privind inchirierea directa pe baza de abonament a terenului in suprafata de 50 mp, situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru comercializare biciclete, in perioada 01.07. - 30.11.2006 catre S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste

253. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani si 7 luni, a unui teren in suprafata de 8 mp, situat in incinta Pietei Bucegi

254. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 9 ani, a unui teren in suprafata de 11 mp, situat in incinta Pietei Baratiei

255. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 7 ani si 10 luni, a unui teren in suprafata de 11 mp, situat in incinta Pietei Baratiei

256. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 8 terenuri in suprafata de 6 mp fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale

257. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 60 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, adiacent blocului 31, pentru amenajarea unui magazin  comercial

258. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 mp, situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, adiacent blocului 71, pentru amenajarea unui spatiu comercial si de prestari servicii

259. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 37 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul I

260. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 41 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul II

261. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 22 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul III

262. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 33 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul IV

263. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 30 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul V

264. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 93 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VI

265. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 48 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VII

266. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 30 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VIII

267. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul IX

268. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 34,50 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, cat. 77.14, pentru amenajare drum acces la proprietate

269. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor concesionate, in vederea realizarii unor constructii-anexe 

270. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor inchiriate, in vederea realizarii unor constructii-anexe 

271. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1 mp, situat in b-dul Mircea cel Batran – zona parcarii magazinului „Muntenia” – catre Agentia de Plati pentru Dezvoltarea Rurala si Pescuit, in vederea amplasarii unui panou publicitar

272. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste

273. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiului Targoviste

274. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unor persoane fizice din municipiul Targoviste

275. Hotarâre privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 4.000 lei RON domnului profesor Grigorescu Lucian pentru tiparirea unei lucrari inspirata de personalitati ale Targovistei contemporane

276. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON, Asociatiei Cultural - Stiintifice si Sportive „LOISIR” Targoviste  pentru a participa la Festivalul National Gala Umorului „UN BOB DE VESELIE”- editia a XIV-a, organizat de municipiul Fetesti

277. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste

278. Hotarâre privind trecerea unor bunuri proprietate publica a municipiului Targoviste in administrarea Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste

279. Hotarâre privind aprobarea deplasarii Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste la Festivalul International FIAT – Podgorice, Serbia si Muntenegru, in luna septembrie 2006

280. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial – produse de bricolaj si materiale de constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 14, beneficiar S.C. Modul Design S.R.L. Targoviste

281. Hotarâre privind aprobarea efectuarii celei de a patra trageri din creditul contractat de la BCR Targoviste

282. Hotarâre privind declansarea procedurii de achizitionare a suprafetei de 256 mp, teren situat in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 178, de catre Primaria municipiului Targoviste, in vederea sistematizarii drumului de acces in zona

283. Hotarâre privind aprobarea tinutei vestimentare de gala a primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului si consilierilor municipali, care va fi folosita cu prilejul unor evenimente solemne ce vor avea loc in Municipiul Targoviste

284. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii august 2006

 

 

A V I Z

privind promovarea documentatiei referitoare la transformarea R.A.G.C. Targoviste in S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE, in vederea participarii regiei la constituirea operatorului regional pentru servicii de apa si canalizare in judetul Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere informarea privind stadiul transformarii RAGC Targoviste in societate comerciala, precum si prevederile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215/2001 modificata si completata,

 

A V I Z E A Z A :

 

Promovarea documentatiei referitoare la transformarea R.A.G.C. Targoviste si S.C. COMPANIA DE APA S.A. Targoviste, in vederea participarii regiei la constituirea operatorului regional pentru serviciile de apa si canalizare in Judetul Dambovita.

Documentatia a fost intocmita in limbile romana si engleza.

Proiectele privind :

§         Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA Targoviste S.A. ;

§         Contractul de concesiune in forma prezentata in sedinta Consiliului Local Municipal Targoviste, vor fi inaintate spre avizare, Ministrului Finantelor Publice si B.E.R.D

 

Nr.   5

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.07.2006, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006;

§         HG915/2006

§         Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr 5132/17.07.2006

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.G. nr. 45/2003 a finanțelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgoviște pe anul 2006, H.C.L. nr. 107/30.03.2006 si HCL 134/27.04.2006privind rectificarea bugetului pe anul 2006; HCL 172/30.05.2006

§         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

***Majorarea veniturilor totale cu suma de 6.216 mii lei,  prin :

-         majoarea cu suma de 2.010 mii lei  a  indicatorului ‘Sume defalcate din TVA pt retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributiei a energiei termice’’ (cod 11.02.04),

-         majoarea cu suma de 1.600 mii lei  a  indicatorului ‘Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor’’ (cod 11.02.02),

-         majorarea cu suma de 846 mii lei a prevederilor la indicatorului ‘’ Cote defalcate din impozitul pe venit’’ (cod 04.02.01),

-         majorarea cu suma de 1.300 mii lei a prevederilor la indicatorului ‘’ Impozit pe cladiri’’ (cod 07.02.01),

-         majorarea cu suma de 460 mii lei a prevederilor la indicatorului ‘’ Venituri din concesiuni si inchirieri’’ (cod 30.02.05),

***Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 6.216 mii lei, prin ;

-         diminuarea creditelor la capitolul 51.02 Autoritati publice, titlul Cheltuieli de capital,   cu suma de 250 mii lei

-         diminuarea creditelor la capitolul 54.02 Alte servicii publice generale,   cu suma de 1.343 mii lei, din care pe titluri : diminuarea cu 440 mii lei a titlui V Fond de rezerva, diminuarea cu  903 mii lei a titlului XIII Rambursari de credite

-         diminuarea creditelor la capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi , titlul III  Dobanzi ,   cu suma de 257 mii lei

-         diminuarea creditelor la capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala, titlul II Bunuri si servicii cu suma de 80 mii lei ;

-         majorarea creditelor la capitolul 65.02 Invatamant cu suma de 2.926 mii lei ; din care pe titluri : majorarea creditelor la titlul I cheltuieli de personal cu suma de 1.600 mii lei ; majorarea creditelor la titlul II Bunuri si servicii cu suma de 1.826 mii lei, diminuarea creditelor titlul Cheltuieli de capital,   cu suma de 500 mii lei.

-         majorarea creditelor la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie cu suma de 500 mii lei ; din care pe titluri : majorarea creditelor la titlul II Bunuri si servicii cu suma de 650 mii lei, diminuarea creditelor titlul Cheltuieli de capital,   cu suma de 150 mii lei.

-         diminuarea creditelor la capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala, titlul Cheltuieli de capital,   cu suma de 70 mii lei

-         majorarea creditelor  la capitolul 70.02 ‘’ Locuinte, servicii si dezvoltare publica, mediu si ape,  Subcapitolul  70.02.50 ‘’ Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale’’ cu suma de 887 mii lei din care pe titluri : majorarea creditelor la titlul II Bunuri si servicii cu suma de 1.967 mii lei, diminuarea creditelor titlul Cheltuieli de capital,   cu suma de 1.080 mii lei.

-         diminuarea creditelor la capitolul 74.02 Protectia mediului , titlul Cheltuieli de capital,   cu suma de 170 mii lei

-         majorarea creditelor  la capitolul 81.02 ‘Combustibili si energiei’’,  Subcapitolul  81.02.06 ‘’ Energie termica’’ titlul ‘’Cheltuieli de capital’’ cu suma de 2.010 mii lei,

-         majorarea creditelor  la capitolul 84.02  Transporturi,  Subcapitolul  84.02.03 Transport rutier cu suma de 2.063 mii lei, din care pe titluri : majorarea creditelor la titlul II Bunuri si servicii cu suma de 2.586 mii lei, diminuarea creditelor titlul Cheltuieli de capital,   cu suma de 523 mii lei.

      Bugetul rectificat este redat in anexa 1, In mod corespunzator se modifica prevederile din programul de investitii.

Art.2 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgoviște pe anul 2006 se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

Nr. 236

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2006 al R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006 (Anexa 1);
 • Situatia indicatorilor de sinteza conform O.G. nr. 79/2001, prevazuti in BVC 2006 rectificat (Anexa nr. 2A;
 • Criteriile de performanta pentru directorul general dr. ing. Staicu Dorin (Anexa nr. 2B);
 • Avizul Comisiei de Dialog Social al Consiliului Judetean Dambovita, inregistrat sub numarul 5481/25.07.2006;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile H.C.L. nr. 208/2006 privind aprobarea tarifului pentru serviciile de apa si canal furnizate de catre R.A.G.C.  pentru populatie si agenti economici;
 • Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006, conform Anexelor nr. 1, 2A si 2B, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, R.A.G.C Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 237

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de Investitii si Dotari din surse proprii pe anul 2006, al R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul intocmit de dl. dir. Gen. al R.A.G.C. Targoviste, ing. Staicu Dorin, privind Programul de Investitii si Dotari din surse proprii pe anul 2006 al R.A.G.C. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. ____/27.07.2006 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006;
 • Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Programul de Investitii si Dotari din surse proprii pe anul 2006, in valoare de 964.950 lei, al R.A.G.C. Targoviste, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, R.A.G.C Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 238

Tgv. 27.07.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contractarii, de catre S.C. ECO-SAL 2005 S.A., a unui credit in valoare de 400.000 lei ,,necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care solicita adoptarea unei hotarari de angajare a unui credit necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         H.C.L. nr. 85/2006 privind aprobarea BVC pe anul  2006 la S.C ECO-SAL 2005 S.A.;

-         Prevederile art. 38 lit. „i” si „j” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba contractarea de catre S.C. ECO – SAL 2005 S.A. a unui credit de 400.000 lei RON, necesar achizitionarii unui utilaj de ridicat gunoiul.

Art. 2  S.C. ECO-SAL 2005 S.A va achizitiona acest utilaj de ridicat gunoiul prin licitatie organizata de Camera de Comert Targoviste.

Garantarea creditului se va face cu veniturile proprii ale societatii.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    239

Tgv. 27.07.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu Comercial P+ in Municipiul Targoviste, Strada Iancu Jianu nr. 30,  beneficiar Andreescu Cristian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07. 2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu Comercial P+ in Municipiul Targoviste, Strada Iancu Jianu nr. 30, beneficiar Andreescu Cristian;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

-        Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spatiu Comercial P+ in Municipiul Targoviste, Strada Strada Iancu Jianu nr. 30, beneficiar Andreescu Cristian;

 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   240

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6(sase) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 6(sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   241

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/09.06.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri, construite prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Procesul verbal nr. 1 din 9.06.2006 intocmit cu prilejul sedintei Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri, construite prin ANL, constituita conform Dispozitiei Primarului nr. 5324/26.09.2005;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Procesul Verbal nr. 1/09.06.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri, construite prin ANL, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public Privat – Compartiment Fond Locativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 242

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al municipiului Targoviste a Centrului Integrat “Sf. Maria”  si transmiterea acestuia catre Directia de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat prin care solicita aprobarea unei hotarari de includere in domeniul public a Centrului Integrat Sf. Maria si transmiterea catre Directia de Asistenta Sociala;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice de aprobare a Legii nr. 213/1998;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba includerea in domeniul public al municipiului Targoviste a Centrului Integrat „Sf. Maria” si transmiterea acestuia catre Directia de Asistenta Sociala.

Art.2 Anexele 1 si 2 care cuprind valoarea mijloacelor fixe si obiectele de inventar, fac parte integranta din prezenta hotarare si vor fi transmise si inregistrate de catre Directia de Asistenta Sociala ca bunuri ale domeniului privat.

Art.3 Darea in administrare se va efectua pe baza de protocol de catre o comisie din care vor face parte reprezentanti ai executivului si ai Directiei de Asistenta Sociala.

Comisia va fi constituita prin Dispozitia Primarului.

Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public Privat, Directia de Asistenta Sociala, Centrul Integrat „Sf. Maria” si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 243

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al municipiului Targoviste si darea in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat a unei strazi – ulite din Cartierul Priseaca

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat prin care solicita aprobarea unei hotarari de includere in domeniul public al municipiului Targoviste si darea in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat a unei strazi – ulite din Cartierul Priseaca;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice de aprobare a Legii nr. 213/1998;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba includerea in domeniul public al municipiului Targoviste a unei strazi - ulite si darea in administrare a acesteia catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public Privat.

    Art.2 Elementele de identificare, conform Fisei bunului imobil sunt:

-          categoria de folosinta conform nomenclatorului :DS=strazi – utile (nenominalizate);

-          Cartier Priseaca; Cvartalul 511; parcela 19/1; din str. Dambovitei si se infunda in proprietatea privata Badea Cornel; vecini: proprietati particulare Alexandru Vasile si Stan Alexandru;

-          Suprafata = 170 m.p.;

-          Valoarea = 5.305 lei RON

       Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public Privat si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 244

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea unor bunuri proprietate publica a municipiului Targoviste din administrarea Directiei Gradini Publice in administrarea serviciului public Administratia Pietelor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat prin care solicita aprobarea unei hotarari privind trecerea unor bunuri proprietate publica a municipiului Targoviste din administrarea Directiei Gradini Publice in administrarea serviciului public Administratia Pietelor;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice de aprobare a Legii nr. 213/1998;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

         Art.1 Se aproba trecerea unor bunuri proprietate publica a municipiului Targoviste din administrarea Directiei Gradini Publice in administrarea serviciului public Administratia Pietelor.

    Art.2 Elementele de identificare, ale bunurilor ce fac obiectul prezentei sunt:

-          PARCAJ INTERIOR CEAINARIE – nr. inventar 1001273; cod clasificare 1.3.7.2.; valoare 95.050 lei RON; suprafata 938 m.p.; anul darii in folosinta 1989.

-          PATINOAR NATURAL – nr. inventar 100625; cod clasificare 1.6.2.; valoare 20.861 lei RON; suprafata patinoarului 1740 m.p. + suprafata teren aferent 875 m.p. (intre patinoar si platou targ saptamanal); anul darii in folosinta 1989.

-          RETELE ELECTRICE LA PATINOAR – nr. inventar 1007308; cod clasificare 1.7.1.2.; valoare 52.573 lei RON; cantitatea – 1 bucata; anul darii in folosinta 1989.

    Art.3 Trecerea din administrarea Directiei Gradini Publice in administrarea serviciului public Administratia Pietelor se va efectua pe baza de protocol de catre o comisie din care vor face parte reprezentanti ai executivului si ai celor doua directii.

Comisia va fi constituita prin Dispozitia Primarului.

         Art.4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public Privat, Directia Gradini Publice, Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 245

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 15 m.p., situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru amenajare spatiu de alimentatie publica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani cu drept de prelungire, a terenului in suprafata de 15 m.p., situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru amenajare spatiu de alimentatie publica;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 15 m.p., situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru amenajare spatiu de alimentatie publica, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Dragan Sebastian

2.      Pana Nicolae

3.      Briceag Paul

4.      Grozavu Gabriel

5.      Nicoara Calin

6.      Diculescu Maria

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.    246

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 mp, situat in Strada Constantin Brancoveanu – adiacent blocului B1, pentru alee acces la spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani cu drept de prelungire, a terenului in suprafata de 44 mp, situat in Strada Constantin Brancoveanu – adiacent blocului B1, pentru alee acces la spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 mp, situat in Strada Constantin Brancoveanu – adiacent blocului B1, pentru alee acces la spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Dragan Sebastian

2.      Pana Nicolae

3.      Briceag Paul

4.      Grozavu Gabriel

5.      Nicoara Calin

6.      Diculescu Maria

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.   247

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind inchirierea terenului in suprafata de 50 mp situat in Bulevardul Independentei – zona CEC, pentru amenajare terasa de vara in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind inchirierea terenului in suprafata de 50 m.p. situat in Bulevardul Independentei – zona CEC, pentru amenajare terasa de vara in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2006;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile art. 283 din cuprinsul Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal;

·        Prevederile art. 197 alin. 1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

·        Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba inchirierea terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 50 m.p., situat in Bulevardul Independentei – zona CEC, pentru amenajare terasa de vara in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2006, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004.

Planul de situatie al amplasamentului face parte integranta din prezenta hotarare.

Folosirea temporara a acestui amplasament se va face pe baza de abonament eliberat de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si cu plata anticipata a taxei de folosinta.

Art. 2  Pretul de inchiriere este cel prevazut in H.C.L. nr. 390/2005, respectiv 9 ron/m.p./luna.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    248

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 18 mp, situat in Strada Radu cel Mare – in incinta Scolii nr. 10 Targoviste, pentru amenajare magazin comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 18 mp, situat in Strada Radu cel Mare – in incinta Scolii nr. 10 Targoviste, pentru amenajare magazin comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pentru o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 18 mp, situat in Strada Radu cel Mare – in incinta Scolii nr. 10 Targoviste, pentru amenajare magazin comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Dragan Sebastian

2.      Pana Nicolae

3.      Briceag Paul

4.      Grozavu Gabriel

5.      Nicoara Calin

6.      Diculescu Maria

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.    249

Tgv. 27.07.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui spatiu in incinta Colegiului C-tin Cantacuzino, in suprafata de 2 mp, pentru instalare automat cafea

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui spatiu in incinta Colegiului C-tin Cantacuzino, in suprafata de 2 mp, pentru instalare automat cafea;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani a unui spatiu in incinta Colegiului C-tin Cantacuzino, in suprafata de 2 mp, pentru instalare automat cafea, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Dragan Sebastian

2.      Pana Nicolae

3.      Briceag Paul

4.      Grozavu Gabriel

5.      Nicoara Calin

6.      Diculescu Maria

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    250

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire, a unui teren in suprafata de 300 mp, situat in Strada Constantin Brancoveanu adiacent blocului B1, pentru amenajare platou prezentare auto

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 300 mp, situat in Strada Constantin Brancoveanu adiacent blocului B1, pentru amenajare platou prezentare auto;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 300 mp, situat in Strada Constantin Brancoveanu adiacent blocului B1, pentru amenajare platou prezentare auto, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Dragan Sebastian

2.      Pana Nicolae

3.      Briceag Paul

4.      Grozavu Gabriel

5.      Nicoara Calin

6.      Diculescu Maria

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Concesionarul este obligat sa amenajeze tot spatiul verde adiacent terenului inchiriat ca un parc cu alei, spatii verzi, trotuare, banci si corpuri de iluminat.

Se interzice construirea oricaror constructii subterane si supraterane.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.   251

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind inchirierea directa pe baza de abonament a terenului in suprafata de 50 mp, situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru comercializare biciclete, in perioada 01.07. - 30.11.2006 catre S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind inchirierea directa pe baza de abonament a terenului in suprafata de 50 mp, situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru comercializare biciclete, in perioada 01.07. - 30.11.2006, catre S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile art. 283 din cuprinsul Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal;

·        Prevederile art. 197 alin. 1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

·        Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba inchirierea directa a terenului in suprafata de 50 mp, situat in Strada Garii – adiacent blocului de garsoniere, pentru comercializare biciclete, catre S.C. IUNI – IMPEX S.R.L. Targoviste, in perioada 01.07. - 30.11.2006, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004.

Planul de situatie al amplasamentului face parte integranta din prezenta hotarare.

Folosirea temporara a acestui amplasament se va face pe baza de abonament eliberat de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si cu plata anticipata a taxei de folosinta.

Art. 2  Pretul de inchiriere este cel prevazut in H.C.L. nr. 390/2005, respectiv 9 ron/m.p./luna.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

               

Nr.    252

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani si 7 luni, a unui teren in suprafata de 8 mp, situat in incinta Pietei Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința ordinara, astăzi 27.07.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se propune modificarea Contractului de inchiriere nr. 18/2006, incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. OLIMPIC S.R.L.;
 • Propunerea d-lui cons. Tutuianu Ion de a se organiza licitatie publica in vederea inchirierii;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 8/19.01.2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani a spatiilor si terenurilor din incinta Pietelor Vlad Tepes si Bucegi;
 • Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani si 7 luni, a unui teren in suprafata de 8 mp, situat in incinta Piatei Bucegi, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Dragan Sebastian

2.      Pana Nicolae

3.      Briceag Paul

4.      Grozavu Gabriel

5.      Nicoara Calin

6.      Diculescu Maria

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Administratia Pietelor, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  253

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 9 ani, a unui teren in suprafata de 11 mp, situat in incinta Pietei Baratiei

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 27.06.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se propune  modificarea Contractului de concesiune nr. 3/2005, incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ZOICA S.R.L.;
 • Propuenerea d-lui cons. Tutuianu Ioan de a se organiza licitatie publica in vederea concesionarii;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 68/2005 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pentru o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 42 mp, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in zona Pietei Baratiei;
 • Prevederile H.C.L. nr. 256/2005 privind stabilirea preturilor de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste aflate in administrarea Administratiei Pietelor;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 11 mp, situat in incinta Pietei Baratiei, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 9 ani, cu plata redeventei in 4 ani si 6 luni.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    254

Tgv. 27.07.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 7 ani si 10 luni, a unui teren in suprafata de 11 mp, situat in incinta Pietei Baratiei

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit in ședința extraordinara, astăzi 27.06.2006, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se propune  modificarea Contractului de concesiune nr. 4/2004, incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. STEF TRANS S.R.L.;
 • Propuenerea d-lui cons. Tutuianu Ioan de a se organiza licitatie publica in vederea concesionarii;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 256/2005 privind stabilirea preturilor de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste aflate in administrarea Administratiei Pietelor;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 11 mp, situat in incinta Pietei Baratiei, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 7 ani si 10 luni ani, cu plata redeventei in 4 ani si 4 luni.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.   255

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 8 terenuri in suprafata de 6 mp fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a 8 terenuri in suprafata de 6 m.p. fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 8 terenuri in suprafata de cate 6 mp fiecare, pentru amplasarea de centrale telefonice digitale, dupa cum urmeaza:

·        Strada Benone Georgescu – adiacent blocului 82;

·        Bulevardul Tudor Vladimirescu – adiacent blocului 3;

·        Strada Tineretului – adiacent blocului 26;

·        Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent blocului 23;

·        Strada Calea Domneasca – adiacent blocului O1, scara B;

·        Strada Stanica Ilie – adiacent blocului 42 D;

·        Intersectia Strazii Aleea Sinaia cu Strada Aleea Manastirea Dealu;

·        Intersectia Strazii Laminorului cu Soseaua Gaesti.

Planurile de amplasament reprezinta anexe la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    256

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 60 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, adiacent blocului 31, pentru amenajarea unui magazin  comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 60 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, adiacent blocului 31, pentru amenajarea unui magazin  comercial;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 60 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, adiacent blocului 31, pentru amenajarea unui magazin  comercial.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    257

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 mp, situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, adiacent blocului 71, pentru amenajarea unui spatiu comercial si de prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 8 mp, situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, adiacent blocului 71, pentru amenajarea unui spatiu comercial si de prestari servicii;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 8 mp, situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii, adiacent blocului 71, pentru amenajarea unui spatiu comercial si de prestari servicii.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    258

Tgv. 27.07.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 37 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul I

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 37 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul I;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 37 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul I.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    259

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 41 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul II

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 41 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul II;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 41 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial - modul II.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    260

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 22 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul III

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 22 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul III;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 22 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial - modul III.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    261

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 33 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul IV

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 33 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul IV;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 33 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul IV.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    262

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 30 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul V

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 30 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul V;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 30 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul V.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    263

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 93 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VI

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 93 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VI;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 93 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VI.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    264

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 48 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VII

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 48 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VII;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 48 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VII.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    265

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 30 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VIII

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 30 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VIII;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 30 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul VIII.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    266

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 mp, situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul IX

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul IX;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 6 m.p., situat in Bulevardul Carol I, zona Gara Sud pentru amenajare spatiu comercial – modul IX.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    267

Tgv. 27.07.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 34,50 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, cat. 77.14, pentru amenajare drum acces la proprietate

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 34,50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, cat. 77.14, pentru amenajare drum acces la proprietate;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 34,50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, cat. 77.14, pentru amenajare drum acces la proprietate.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.     

 

Nr.    268

Tgv. 27.07.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor concesionate, in vederea realizarii unor constructii-anexe 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

 • Referatul comisiei de inventariere privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor concesionate, in vederea realizarii unor constructii-anexe;
 • Prevederile H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

§         Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor concesionate, in vederea realizarii unor constructii-anexe (depozite ambalaje, depozit materii prime, vestiar angajati si grup social), conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Modernizarea constructiilor se va face conform prevederilor din Caietele de Sarcini si a proiectelor aprobate de catre Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 3  Durata de concesionare este cea prevazuta in contractele de concesiune existente, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiilor.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Preturile minime ale concesiunilor vor fi prevazute in Caietele de Sarcini conform H.C.L. nr. 255/2005 privind stabilirea redeventelor.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.      

 

Nr.    269

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor inchiriate, in vederea realizarii unor constructii-anexe 

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006,avand in vedere:

 • Referatul comisiei de inventariere privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor inchiriate, in vederea realizarii unor constructii-anexe;
 • Prevederile H.G. nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii unor terenuri din Municipiul Targoviste, pentru extinderea suprafetelor inchiriate, in vederea realizarii unor constructii-anexe (depozite ambalaje, depozit materii prime, vestiar angajati si grup social), conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Modernizarea constructiilor se va face conform prevederilor din Caietele de Sarcini si a proiectelor aprobate de catre Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 3  Durata de inchiriere este cea prevazuta in contractele de inchiriere existente, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiilor.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Tutuianu Ion

2.      Diculescu Maria

3.      Radulescu Nicolae

4.      Coroliu Nicolae

5.      Pana Nicolae

6.      Stanescu Iulian

Art. 5 Preturile minime ale inchirierilor vor fi prevazute in Caietele de Sarcini.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.      

 

Nr.    270

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1 mp, situat

in b-dul Mircea cel Batran – zona parcarii magazinului „Muntenia” –

catre Agentia de Plati pentru Dezvoltarea Rurala si Pescuit, in vederea amplasarii unui panou publicitar

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006 avand in vedere:

-         Adresa Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin care solicita amplasarea unui panou publicitar indicator, in vederea identificarii sediului institutiei ;

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care solicita adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1 m.p. situat in b-dul Mircea cel Batran – zona parcarii magazinului « Muntenia », catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in vederea amplasarii unui panou publicitar;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „f” si art. 126 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1 m.p. situat in b-dul Mircea cel Batran – zona parcarii magazinului « Muntenia », catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in vederea amplasarii unui panou publicitar.

Art. 2 Terenul care face obiectul prezentei hotarari, apartine domeniului public al municipiului Targoviste, conform planului de situatie si are urmatoarele vecinatati:

sud – est – parcare magazin Muntenia

vest – trotuar b-dul Mircea cel Batran

nord – b-dul Mircea cel Batran

Amplasarea panoului publicitar cu numele institutiei se va face dupa obtinerea Certificatului de Urbanism si a Autorizatiei de Constructie.

Art. 3 Darea in folosinta se va face in baza unui contract de comodat intocmit de D.A.P.P.P. si semnat de reprezentantii legali ai celor doua parti.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public Privat, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    271

Tgv. 27.07.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

o             Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste;

o             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o      Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 modificata si completata;

o             Prevederile art. 7 alin 1 din O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se acorda in anul 2006;

o             Prevederile Legii nr. 188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici;

o      Prevederile O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006;

o      Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publicã Localã,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal, dupa cum urmeaza:

*infiintarea unui post de inspector de specialitate gradul IA (personal contractual) in cadrul Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ;

            *echivalarea posturilor de personal contractual de la pozitiile  29, 30, 31, 32, 68 si 69 din cadrul Aparatului propriu cu functii publice de executie, respectiv:

-postul 29, inspector specialitate IA (studii superioare) cu functia publica de executie clasa I, consilier, grad profesional superior, treapta 3;

-postul 30, inspector debutant (studii superioare) cu functia publica de executie clasa I, consilier, grad profesional debutant;

-postul 31, inspector IA (studii superioare de scurta durata) cu functia publica de executie clasa II, referent de specialitate, grad profesional superior, treapta 2;

-postul 32, inspector IA (studii medii) cu functia publica de executie clasa III, referent, grad profesional superior, treapta 2;

-postul 68, inspector III (studii medii) cu functia publica de executie clasa III, referent, grad profesional principal, treapta 3;

-postul 69, inspector III (studii medii) cu functia publica de executie clasa III, referent, grad profesional principal, treapta 3;

            *desfiintarea functiei publice de executie -consilier juridic, grad profesional superior din cadrul Serviciului Juridic-Contencios, Executare Silita (pozitia 91)  si infiintarea functiei publice de executie -consilier juridic, grad profesional asistent, treapta 3;

            *desfiintarea functiei publice de executie -consilier, grad profesional principal din cadrul Directiei Economice- Compartiment Evidenta Cheltuieli (pozitia 46)  si infiintarea functiei publice de executie -consilier, grad profesional asistent, treapta 2;

            * suplimentarea statului de functii al Directiei Economice(Compartiment Evidenta Cheltuieli si Compartiment Buget Prognoza) cu 2 functii publice de executie clasa I, consilier, grad profesional superior, treapta 3.

 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 272

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.07.2006,avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ã R Ã R T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste persoanelor fizice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusã la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe sii Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    273

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unor persoane fizice din municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor sprijine financiare unor persoane din municipiul Targoviste;

-         Referatele de ancheta sociala privind persoanele prezentate in anexa tabel;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare unor persoane fizice din municipiul Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    274

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 4.000 lei RON domnului profesor Grigorescu Lucian pentru tiparirea unei lucrari inspirata de personalitati ale Targovistei contemporane

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Comisiei nr. 4 privind acordarea unui ajutor financiar in valoare de 4.000 lei RON domnului profesor Grigorescu Lucian pentru tiparirea unei lucrari inspirata de personalitati ale Targovistei contemporane;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „p” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un ajutor financiar in valoare de 4.000 lei RON domnului profesor Grigorescu Lucian pentru tiparirea unei lucrari inspirata de personalitati ale Targovistei contemporane.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24670220.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    275

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON, Asociatiei Cultural - Stiintifice si Sportive „LOISIR” Targoviste  pentru a participa la Festivalul National Gala Umorului „UN BOB DE VESELIE”- editia a XIV-a, organizat de municipiul Fetesti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Adresa Asociatiei Cultural - Stiintifice si Sportive „LOISIR” Targoviste,  prin care solicita un sprijin financiar necesar participarii la Festivalul National Gala Umorului „UN BOB DE VESELIE”- editia a XIVa, organizat de municipiul Fetesti;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON Asociatiei Cultural - Stiintifice si Sportive „LOISIR” Targoviste,  pentru a participa Festivalul National Gala Umorului „UN BOB DE VESELIE”- editia a XIV-a, organizat de municipiul Fetesti.

Art.2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 67.02 « Cultura, recreere si religie ».

        Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 276

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si a statului de functii

 ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

o             Adresa Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste nr. 15044 din 13.07.2006 prin care solicita modificarea organigramei si a statului de functii;

o             Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste;

o             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

o      Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata;

o             Prevederile Legii nr. 188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici;

o       Prevederile O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006;

o      Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publicã Localã,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste, prin suplimentarea cu posturile de:

-          director adjunct (regizor, actor, scenograf SI) cu o indemnizatie de conducere de 40% - absolvent studii superioare de lunga durata profil artistic sau umanist;

-          inginer electronist/electrotehnist – studii superioare debutant.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste  si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 277

Tgv. 27.07.2006

 

H O T A R A R E

privind trecerea unor bunuri proprietate publica a municipiului Targoviste in administrarea Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat prin care solicita aprobarea unei hotarari privind trecerea unor bunuri proprietate publica a municipiului Targoviste in administrarea Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice de aprobare a Legii nr. 213/1998;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea unor bunuri proprietate publica a municipiului Targoviste in administrarea Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste.

Art. 2 Elementele de identificare, ale bunurilor ce fac obiectul prezentei sunt:

§         Teren lateral cladirii teatrului, in suprafata de 390 m.p. delimitat de alee pietonala – gardul institutiei - garaje.

§         Fantana arteziana cu terenul aferent in suprafata de 580 m.p. delimitat de trotuar pietonal, aleile de acces in teatru si terasa acestuia.

Art. 3 Trecerea in administrarea Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste se va efectua pe baza de protocol de catre o comisie ce va fi constituita prin Dispozitia Primarului.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public Privat, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 278

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea deplasarii Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste la Festivalul International FIAT – Podgorice, Serbia si Muntenegru, in luna septembrie 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.07.2006, avand in vedere:

-          Invitatia oficiala facuta de catre  organizatorii Festivalului international FIAT - Podgorice;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aprobarea deplasarea Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste la Festivalul International FIAT – Podgorice, Serbia si Muntenegru, in luna septembrie 2006.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi suportata din Bugetul Teatrului Municipal « Tony Bulandra » Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, delegatia ce va face deplasarea, Directia Economica – Serviciul Buget - Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    279

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial – produse de bricolaj si materiale de constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 14, beneficiar S.C. Modul Design S.R.L. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

-        Initiativa unor consilieri municipali privind reanalizarea P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial – produse de bricolaj si materiale de constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 14, beneficiar S.C. Modul Design S.R.L. Targoviste;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile H.C.L. nr. 235/10.07.2006 privind revocarea H.C.L. nr. 183/31.05.2006 referitoare la aprobarea P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial – produse de bricolaj si materiale de constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 14, beneficiar S.C. Modul Design S.R.L. Targoviste

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial – produse de bricolaj si materiale de constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Arsenalului nr. 14, beneficiar S.C. Modul Design S.R.L. Targoviste.

Art. 2 H.C.L. nr. 235/2006 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   280

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea efectuarii celei de a patra trageri din creditul

contractat de la BCR Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 27.07.2006 având în vedere:

-   Referatul Directiei Tehnice privind aprobarea finantarii reparatiilor capitaale la Caminul nr 1 din strada Laminorului ;

-   Raportul Directiei Economice ;

-         Prevederile HCL 244/2005 privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru finantaterea unor obiective de investitiI

-       Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului creditelor interne  pe anul 2006;

-   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art. 1  Se aproba Majorarea cheltuielilor cu finantare din credite interne cu suma de 214.533,80 lei, prin :

-  majorarea cu suma de 372.937,80 lei a sumelor aprobate la capitolul 84.07 Transporturi pentru realizarea de reparatii capitale la strazile din Municipiul Targoviste

- diminuarea cu 58.404 lei  a sumelor aprobate la capitolul 65.07 Invatamant,  pentru finantarea obiectivului Consolidare si refunctionalizare Liceul IVacarescu ca urmare a inregistrarii de economii la finantarea acestui obiectiv

- diminuarea cu 100.000 lei  a sumelor aprobate la capitolul 70.07 Locuinte , Servicii si dezvoltare  publica pentru finantarea obiectivului Imbunatatirea situatiei rromilor prin introducerea apei potabile in cartierul Petru Cercel ca urmare a inregistrarii de economii la finantarea acestui obiectiv.

Bugetul creditelor interne pe anul 2006 rectificat este redat in anexa 2,

 

Lista obiectivelor de investitii finantate din Creditul contractat de la BCR Targoviste este redata in anexa 1.

Bugetul creditelor interne pe anul 2006 rectificat este redat in anexa 2,

Art.3 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgoviște pe anul 2006 se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

Nr. 281

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind declansarea procedurii de achizitionare a suprafetei de 256 mp, teren situat in Targoviste, str. Calea Campulung nr. 178, de catre Primaria municipiului Targoviste, in vederea sistematizarii drumului de acces in zona

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.07.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Biroul Cadastru Imobiliar, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind declansarea procedurii de achizitionare a suprafetei de 256 m.p. teren situat in municipiul Targoviste, str. Calea Campulung, de catre Primaria municipiului Targoviste, in vederea sistematizarii drumului de acces in zona;
 • Prevederile H.C.L. nr. 130/2005 privind PUZ studiat pentru „Lotizarea in UTR 34 – Protectia Plantelor”, in municipiul Targoviste, str. Calea Campulung, beneficiar Mihaloiu Larisa si Mihaloiu Elena;
 • Prevederile H.G. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, modificata prin H.G. nr. 855/2001;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „l” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

         Art.1 Se aproba declansarea procedurii de achizitionare a suprafetei de 256 m.p. teren situat in municipiul Targoviste, str. Calea Campulung nr. 178, aflat in proprietatea privata a numitilor Dan Gica si Dan Elena de catre Primaria municipiului Targoviste, in vederea sistematizarii drumului de acces in zona.

            Terenul este cel prevazut in planul de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art.2 In termen de 30 zile se va angaja un expert autorizat agreat de ambele parti pentru a intocmi un raport de evaluare in vederea stabilirii pretului de inceput al negocierii.

  Art.3 Prin Dispozitia Primarului se va numi o comisie de negociere a pretului de achizitie al terenului din care vor face parte si urmatorii consilieri:

1.      Alexandrescu Alexandru

2.      Ilie Valentin

3.      Olaru Marin

         Art.4 Pretul negociat al terenului va fi aprobat de catre Consiliul Local Municipal Targoviste, intr-o sedinta viitoare.

    Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public Privat, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Biroul Cadastru Imobiliar si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

       

Nr.  282

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea tinutei vestimentare de gala a primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului si consilierilor municipali, care va fi folosita cu prilejul unor evenimente solemne ce vor avea loc in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

§         Referatul Casei de Cultura a Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea tinutei vestimentare de gala a primarului, viceprimarilor, secretarului municipiului si consilierilor municipali care va fi folosita cu prilejul unor evenimente solemne ce vor avea loc in Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1  Se aproba tinuta vestimentara de gala, ce va fi purtata de catre primarul, viceprimarii, secretarul municipiului si consilierii municipali cu prilejul unor evenimente solemne ce vor avea loc in Municipiul Targoviste, conform modelelor vestimentare anexate prezentei hotarari.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, consilierii municipali, Casa de Cultura a Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    283

Tgv. 27.07.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta

pe perioada lunii august 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.07.2006, avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, ing. Stanescu Iulian,  in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii august 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier – ing. Stanescu Iulian si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    284

Tgv. 27.07.2006