249. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 179/31.05.2005 referitoare la infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste

250. Hotarâre REPUBLICATA privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste

251. Hotarâre privind stramutarea comerciantilor din bazarul Pietei 1 Mai intr-un numar de 70 spatii din noua cladire si scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani si 6 luni a restului de spatii in vederea desfasurarii de comert si de prestari servicii

252. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Service si spalatorie auto, spatiu comercial, amenajare si extindere constructie existenta” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii nr. 2, beneficiar Stefan Stelian pentru S.C. STEFTRANS S.R.L.

253. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

254. Hotarâre privind efectuarea primei trageri din creditul de 15.000.000 lei RON ,

contractat de la B.C.R.

255. Hotarâre privind stabilirea preturilor de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste

256. Hotarâre privind stabilirea preturilor de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste, aflate in administrarea Administratiei Pietelor

257. Hotarâre privind aprobarea noului Regulament al Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste

258. Hotarâre privind transmiterea unor imobile din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Seminarului Teologic “Sfantul Ioan Gura de Aur”

259. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

260. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

261. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 15 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

262. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 60 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

263. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

264. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 30 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

265. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 15 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

266. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafata de 125 m.p., situat in Strada Laminorului pentru amenajare platforma expozitie masini – utilaje agricole si autoturisme

267. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 23 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, adiacent blocului 5 A ap. 1, pentru extindere sediu firma

268. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 100 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, pentru amenajarea unei spalatorii auto

269. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pentru inca un an, a unui teren in suprafata de 9,10 m.p., situat in Municipiul Targoviste, in incinta Scolii Radu cel Mare, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse destinate consumului exclusiv al elevilor

270. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a 27 de amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, in vederea desfasurarii activitatii de comert si de prestari servicii

271. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Strada Tudor Vladimirescu, beneficiar Barbu Elena pentru AT BELLUNO SERV S.R.L.

272. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Showroom si service auto”, in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, nr. 107 A beneficiar S.C. AUTOBEST S.R.L.

273. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Hala productie tamplarie PVC si aluminiu” in Municipiul Targoviste, Soseaua Targoviste - Gaesti (DN 72), beneficiar S.C. NORMALIN S.R.L.

274. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si locuinta de serviciu P+1E” in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului f.n., beneficiar S.C. ALEXANDER MILL SERVICES INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.

275. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Minihotel D+P+2E” in Municipiul Targoviste, Strada Linistei nr. 30, beneficiar Tolea Sandu Marius

276. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Hala productie tamplarie PVC si aluminiu” in Municipiul Targoviste, Soeaua Targoviste - Gaesti (DN 72) nr. 11 N, beneficiar S.C. ALUMPEN IMPEX S.R.L.

277. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Hala productie bauturi spirtoase” in Municipiul Targoviste, Strada Calea Ialomitei nr. 11, beneficiar S.C. SPIRITS TOTAL COMPANY S.R.L.

278. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 2, beneficiar Iorga Doina pentru Visan Gabriel

279. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial si Birouri P+2” in Municipiul Targoviste, Strada Independentei nr. 15 A, beneficiar Trifu Marius Robertino si Trifu Ionut Laurentiu

280. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Extindere si etajare Complex Mondial P+1-2” in Municipiul Targoviste, Str. Libertatii nr.2, beneficiar S.C. MONDIAL S.R.L.

281. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste

282. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 18 milioane lei doamnei Dumitru Cecilia din Targoviste, Strada Urmuz, Bl. 2, Sc. A, Ap. 15 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul „Bagdasar – Arseni” Bucuresti – Sectia Neurochirurgie  

283. Hotarâre privind realizarea unui parteneriat social intre Parohia “Catedrala Eroilor Neamului” si Consiliul Local Municipal Targoviste in vederea realizarii unui Centru social pentru batrani

284. Hotarâre privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la Corbetta (Italia) in perioada 16 – 19 septembrie 2005

285. Hotarâre privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la Beijing (China) in perioada  16 – 24 septembrie 2005

286. Hotarâre privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la St. Polten (Austria) in perioada 22 -23 septembrie 2005, pentru a participa la Sesiunea de toamna a “Retelei Oraselor Mici si Mijlocii din Europa”

287. Hotarâre privind acordarea sumei de 30.000 de mii lei RON, Bisericii „Stolnicul” din Municipiul Targoviste, pentru efectuarea unor lucrari de renovare
288. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii august 2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 179/31.05.2005 referitoare la infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 179/31.05.2005 referitoare la infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Dispozitiile O.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare  a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr.3/2003;
 • Dispozitiile  O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor;
 • Prevederile H.C.L. nr.113/24.03.2005 privind aprobarea transformarii Directiei de salubritate in societate pe actiuni;
 • Prevederile H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste;
 • Dispozitiile art.38 lit „i”din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala;

In temeiul art.46 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea H.C.L. nr. 179/31.05.2005 astfel:

 

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

“Se aproba constituirea, incepand cu 01.07.2005, a societatii comerciale pe actiuni, de salubrizare, conform prevederilor legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatoarele date de identificare :

Denumirea societatii    -S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

Sediul societatii            -Targoviste,str.Radu de la Afumati,nr.7

Capitalul social subscris este de 1.944.000 lei RON,constituit din:

-                     Aport in natura        -      1.943.826 lei RON (mijloace fixe);

-                     Numerar                 -       174 lei RON

Capitalul subscris si varsat este impartit in 194,400 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei RON fiecare, Consiliul Local Municipal Targoviste fiind unic actionar.”

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 179/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Consiliul de administratie al S.C. „ECO-SAL 2005” Targoviste S.A., Comisia de cenzori si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   249

Tgv. 28.07.2005

                                                             

H O T A R A R E

REPUBLICATA

privind infiintarea S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.05.2005,avand in vedere:

 • Raportul de specialitate privind necesitatea aprobarii denumirii, actului constitutiv, organigramei, statului de functii si bugetului de venituri si cheltuieliale S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste;
 • Actul constitutiv, capitalul social, organigrama, statul de functii si bugetul de venituri si cheltuieli ale S.C. „ECO-SAL 2005” S.A. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Dispozitiile O.G. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare  a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr.3/2003;
 • Dispozitiile  O.G. nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor;
 • Prevederile H.C.L. nr.113/24.03.2005 privind aprobarea transformarii Directiei de salubritate in societate pe actiuni;
 • Dispozitiile art.38 lit „i”din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

In temeiul art.46 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba constituirea, incepand cu 01.07.2005, a societatii comerciale pe actiuni, de salubrizare, conform prevederilor legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, avand urmatoarele date de identificare :

Denumirea societatii    -S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

Sediul societatii            -Targoviste,str.Radu de la Afumati,nr.7

Capitalul social subscris este de 1.944.000 lei RON,constituit din:

-         Aport in natura        -      1.943.826 lei RON (mijloace fixe);

-         Numerar                 -       174 lei RON

Capitalul subscris si varsat este impartit in 194,400 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei RON fiecare, Consiliul Local Municipal Targoviste fiind unic actionar.

 

Art. 2  Se aproba Actul constitutiv al S.C. „ECO - SAL 2005” S.A.  Targoviste conform  anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

                   Se aproba organigrama si statul de functii al S.C. „ECO  -SAL 2005” S.A.  Targoviste, conform anexelor nr. 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2005, conform anexei nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Personalul va fi transferat la noua societate in conformitate cu prevederile art.169 din Codul Muncii.

Art. 4 Se numeste director general al societatii S.C. „ECO_SAL 2005” S.A.  Targoviste, domnul ing. Vasilescu Virgil.

Art. 5 Se aproba Consiliul de Administratie al S.C. „ECO SAL 2005” S.A. Targoviste, format din 7 administratori, in urmatoarea componenta:

1.      Vasilescu Danut

2.      Neagu Luminita

3.      Sgarbura Cristian

4.      Corneanu Aniela Doina

5.      Ion Maria

6.      Craciunescu Gabriela

7.      Epurescu Elena

Membrii Consiliului de Administratie  vor fi renumerati cu o indemnizatie fixa de 2.000.000 lei/membru.

Membrii consiliului de administratie  vor depune o garantie de 6.000.000 lei

Art. 6 Se aproba Comisia de cenzori  formata din 3 membrii si 3 supleanti in urmatoarea componenta:

1.      Stanescu Gabriela

2.      Teodorescu Petre

3.      Grigorescu Maria

supleanti

1.      Ciornita Daniela

2.      Toma Marian

3.      Alexe Luminita

Cenzorii  vor fi renumerati cu o indemnizatie fixa de 1.500.000 lei/cenzor.

Cenzorii vor depune o garantie de 1/3 din cea stabilita pentru membrii Consiliului de Administratie.

Art.7 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Consiliul de administratie al S.C. „ECO-SAL 2005” Targoviste S.A., Comisia de cenzori si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   179

Tgv. 31.05.2005

 

 

H O T A R A R E

privind folosirea temporara a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 160 m.p., situat in zona adiacenta Casei Sindicatelor, in perioada 1 august – 30 septembrie 2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind folosirea temporara a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 160 m.p., situat in zona adiacenta Casei Sindicatelor, in perioada 1 august – 30 septembrie 2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal;

·        Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba folosirea temporara a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 160 m.p., situat in zona adiacenta Casei Sindicatelor, in perioada 1 august – 30 septembrie 2005, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, H.G. nr. 44/2004.

Planul de situatie al amplasamentului face parte integranta din prezenta hotarare..

Folosirea temporara a acestor amplasamentelor se va face pe baza de abonament semnat de catre Primarul Municipiului Targoviste, conform modelulului anexat si cu plata anticipata a taxei de folosinta.

Art. 2  Pretul de inchiriere temporara este prevazut in H.C.L. nr. 143/2004

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

               

Nr.    250

Tgv. 28.07.2005

 

HOTARARE

privind stramutarea comerciantilor din bazarul Pietei 1 Mai intr-un numar de 70 spatii din noua cladire si scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani si 6 luni a restului de spatii in vederea desfasurarii de comert si de prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani si 6 luni a 127 de spatii aflate in cladirea Pietei 1 Mai, in vederea desfasurarii de comert si prestari servicii;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

§         Prevederile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215.2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba stramutarea comeciantilor din bazarul Pietei 1 Mai intr-un numar de 90 spatii din noua cladire a Pietei 1 Mai in vederea desfasurarii de comert si prestari servicii conform planurilor de situatie care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Stramutarea se va face astfel incat fiecare persoana fizica/juridica sa obtina un singur spatiu indiferent de numarul de tonete pe care le ocupa la data inceperii investitiei.

Art. 3 Comisia nr. 3 a Consiliului Local Municipal Targoviste va stabili spatiile care vor fi repartizate comerciantilor stramutati precum si procedura de stabilire a criteriilor de ocupare a spatiilor si pretul minim.

In baza acestor proceduri vor fi incheiate contracte de inchiriere pe o perioada de 2 ani si 6 luni.

Art. 4 Pentru spatiile ramase libere in urma aplicarii procedurii de mai sus, se va organiza licitatie publica cu strigare in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani si 6 luni.

Art. 5 In termen de 10 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Comisia nr. 3 a Consiliului Local Municipal Targoviste, Administratia Pietelor, Comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    251

Tgv. 29.06.2005

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Service si spalatorie auto, spatiu comercial, amenajare si extindere constructie existenta” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii nr. 2, beneficiar Stefan Stelian pentru

S.C. STEFTRANS S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Service si spalatorie auto, spatiu comercial, amenajare si extindere constructie existenta” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii nr. 2, beneficiar Stefan Stelian pentru S.C. STEFTRANS S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Service si spalatorie auto, spatiu comercial, amenajare si extindere constructie existenta” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii nr. 2, beneficiar Stefan Stelian pentru S.C. STEFTRANS S.R.L.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   252

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.07.2005 având în vedere:

-          Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul Contabilitate privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste ;

-          Adresa Consiliului Judetea Dambovita nr…………/28.07.2005 privind suplimentarea ‘’Sumelor defalcate din TVA pt institutiile de invatamant, crese si centre judetene si locale de consultanta agricola precum si pentru sistemul de protectie a copilului ‘’ cu suma de 3893,41 mii lei ( RON) ;

-          Prevederile OUG 66/2005 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;

-          Prevederile OG 45/2003 a finanţelor publice locale;

-          Prevederile H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2005;

-          Prevederile H.C.L. nr. 225/2005 privind infiintarea Politiei Comunitare

-          Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind infiintarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

-          Prevederile H.C.L. nr. 244/29.06.2005 privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru finnatarea proiectelor de investitii

-          Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal  Targoviste pe anul 2005 dupa cum urmeaza :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 3893.41 mii lei (RON), prin :

Ø            majorarea cu suma de 3893.41 mii lei (RON) a  indicatorului ‘’Sumelor defalcate din TVA pt institutiile de invatamant, crese si centre judetene si locale de consultanta agricola precum si pentru sistemul de protectie a copilului ‘’ (cod 33.02.01),

II. Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 3893.41 mii lei (RON), prin, :

Ø      Majorarea creditelor la capitolul 55.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA cu suma de 700 mii lei (RON), din care pe titluri :

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 550 mii lei (RON)

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de materiale  cu suma de 150 mii lei (RON)

Ø      Majorarea creditelor la capitolul 57.02 INVATAMANT cu suma de 4.941,41 mii lei (RON), din care pe titluri :

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 3.893,41 mii lei (RON)

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de materiale  cu suma de 1.600,00 mii lei (RON)

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 552,00 mii lei (RON)

Ø      Majorarea creditelor la capitolul 59.02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET cu suma de 130,00 mii lei (RON), din care pe titluri :

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de materiale  cu suma de 350,00 mii lei (RON)

-         diminuarea creditelor la titlul subventii cu suma de 50,00 mii lei (RON)

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 552,00 mii lei (RON)

Ø      Majorarea creditelor la capitolul 60.02 ASISTENTA SOCIALA cu suma de 135,00 mii lei (RON), din care pe titluri :

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 115,00 mii lei (RON)

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de materiale  cu suma de 250,00 mii lei (RON)

Ø      Majorarea creditelor la capitolul 63.02 SERVICII DE DEZVOLTARE  PUBLICA SI LOCUINTE  cu suma de 837,00 mii lei (RON), din care pe titluri :

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 430,00 mii lei (RON)

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de materiale  cu suma de 650,00 mii lei (RON)

-         majorarea creditelor la titlul subventii cu suma de 1.667,00 mii lei (RON)

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.050,00 mii lei (RON)

Ø      Diminuarea creditelor la capitolul 64.02 MEDIU SI APA  cu suma de 1.715,00 mii lei (RON), din care pe titluri :

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 1.161,00 mii lei (RON)

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de materiale  cu suma de 500,00 mii lei (RON)

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 54,00 mii lei (RON)

Ø      Majorarea creditelor la capitolul 68.02 TRANSPORTURI SI COMUNICATII   cu suma de 1.510,00 mii lei (RON), din care pe titluri :

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de materiale  cu suma de 1.400,00 mii lei (RON)

-         majorarea creditelor la titlul subventii cu suma de 200,00 mii lei (RON)

-         diminuarea creditelor la titlul cheltuieli de capital cu suma de 90,00 mii lei (RON)

Ø      Majorarea creditelor la capitolul 72.02 ALTE ACTIUNI  cu suma de 2,00 mii lei (RON), din care pe titluri :

-         majorarea creditelor la titlul cheltuieli de personal cu suma de 2,00 mii lei (RON)

Ø      Diminuarea creditelor la capitolul 76.02 FOND DE GARANTARE cu suma de 900,00 mii lei (RON)

Ø      Diminuarea creditelor la capitolul 90.02 RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI cu suma de 1667,00 mii lei (RON)

Ø      Diminuarea creditelor la capitolul 95.02 FOND DE REZERVA cu suma de 800,00 mii lei (RON)

Bugetul local rectificat  este redat in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba rectificarea Bugetul  institutiilor  publice  finantate  din venituri  proprii  pe anul 2005  conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Bugetul  imprumuturilor externe si interne  pe anul 2005, conform anexei 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Bugetele institutiilor din subordinea Consiliului Local  Targoviste cu modificarile corespunzatoare sunt redate in anexa 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Programul anual de investitii cu modificarile corespunzatoare este cuprins in anexa 6 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2005 sunt cuprinse in anexa 7 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Prevederile H.C.L. nr. 328/2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2004 se aplică în mod corespunzător.

Art. 8  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate, Directiile si Serviciile din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   253

Tgv. 28.07.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind efectuarea primei trageri din creditul de 15.000.000 lei RON ,

contractat de la B.C.R.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 28.07.2005, având în vedere:

-   Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul Contabilitate privind efectuarea primei trageri din creditul de 15.000.00 lei RON, contractat de la B.C.R.;

-   Rapoartele incheiate de catre Directia Tehnica privind finantarea din credit a unor investitii;

-   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste;

-   HCL 244/29.06.2005 privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru finnatarea proiectelor de investitii

-   Prevederile OG 45/2003 a finanţelor publice locale;

-   Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 Se aproba efectuarea primei trageri din creditul contractat de la B.C.R. Targoviste in suma de 8.330,00  mii lei (RON) din care:

Ø    suma de 1.800,00 mii lei pentru refinatarea datoriei publice existente (credite contractate de la BRD);

Ø    suma de 6.530,00 mii lei.pentru finantarea obiectivelor de investitii cuprinse in anexa 1, anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

Nr.    254

Tgv. 28.07.2005

H O T A R A R E

privind stabilirea preturilor de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Rapoartele de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

-        Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-        Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si art. 125 din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se stabilesc preturile pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste, altele decat cele din piete, targuri si oboare, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Preturile prevazute in anexa 1 reprezinta pretul minim de pornire a licitatiilor pentru terenuri.

Art. 2 In cazul in care pe terenurile ce urmeaza a fi concesionate exista constructii proprietate publica sau privata a municipiului Targoviste, se va aplica in plus fata de pretul terenului, o redeventa anuala in functie de starea fizica a acestora. Aceasta redeventa va fi aprobata de Consiliul Local pentru fiecare constructie in parte.

Art. 3  H.C.L. nr. 200/2004 se abroga.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru publicare.

 

Nr.    255

Tgv. 28.07.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea preturilor de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste, aflate in administrarea Administratiei Pietelor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Rapoartele de specialitate al Administratiei Pietelor, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste din piete, targuri si oboare;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

-        Prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-        Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si art. 125 din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se stabilesc preturile pentru concesionarea terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste din piete, targuri si oboare conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Preturile prevazute in anexa 1 reprezinta pretul minim de pornire a licitatiilor pentru terenuri.

Art. 2 In cazul in care pe terenurile ce urmeaza a fi concesionate exista constructii proprietate publica sau privata a municipiului Targoviste, se va aplica in plus fata de pretul terenului, o redeventa anuala in functie de starea fizica a acestora. Aceasta redeventa va fi aprobata de Consiliul Local pentru fiecare constructie in parte.

Art. 3  H.C.L. nr. 212/1999 se abroga.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

              

Nr.    256

Tgv. 28.07.2005

 

 

 

ANEXA NR. 1

 

PRETURILE  PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR DIN PIETE,

TARGURI SI OBOARE

 

 

 

1. ZONA I                               6 EURO/m.p./luna

2. ZONA II                          4,5 EURO/m.p./luna

3. ZONA III                             3 EURO/m.p./luna

 

 

            Suprafata minima ce poate fi concesionata sa nu fie mai mica de 15 m.p..

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea noului Regulament al

Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al Serviciului Contencios Juridic, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea noului Regulament al Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii si societati comerciale – reactualizata la 21.07.2000;

-        Prevederile O.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei financiare;

-        Prevederile OR – MAP 502 privind aplicarea O.G. nr. 79/2001 – in Gospodaria comunala;

-        Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

-        prevederile H.C.L. nr. 182/2005 privind Regulamentul de functionare a serviciilor de apa si canalizare;

-        Prevederile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba noul Regulament al Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Serviciul Contencios Juridic, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   257

Tgv. 28.07.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unor imobile din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Seminarului Teologic “Sfantul Ioan Gura de Aur”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unui proiect de hotarare privind transmiterea unor imobile din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Seminarului Teologic “Sfantul Ioan Gura de Aur;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispozitiile O.G. nr. 30/2000;

- Dispozitiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba transmiterea urmatoarelor imobile din administrarea Liceului I.H. Radulescu in administrarea Seminarului Teologic “Sfantul Ioan Gura de Aur”:

 1. Cladire Internat 312 locuri

Adresa : Bulevardul Unirii nr. 28, in incinta Liceului I.H. Radulescu

Constructie tip P+3E in suprafata desfasurata de 2832 m.p.;

Numar inventar : 1001141

Valoare 1.850.000 lei – indicativul C2 din fisa bunului imobil anexata prezentei hotarari.

 1. Cladire Internat cu Cantina si Spalatorie

Adresa : Bulevardul Unirii nr. 28, in incinta Liceului I.H. Radulescu

Numar inventar : 1001153

Valoare : 1.850.000 lei.

a)     Cantina

Contructie tip P in suprafata contruita de 429 m.p. – indicativul C5 din fisa bunului imobil anexata prezentei hotarari

b)    Internat cu spalatorie

Constructie tip S+P+4E in suprafata desfasurata de 4.224 m.p. – indicativul C1 din fisa bunului imobil anexata prezentei hotarari.

Art. 2 Transmiterea intre parti se va efectua pe baza de protocol de predare – primire de catre o comisie stabilita prin Dispozitia Primarului, in termen de 15 zile.

Bunurile preluate vor fi trecute in evidentele contabile ale Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gura de Aur”.

Art. 3 Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gura de Aur” se obliga sa respecte contractul de comodat incheiat intre Primaria Municipiului Targoviste si Universitatea „Valahia” Targoviste cu privire la transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 01.04.2002, a spatiilor compuse din etajele si partial parterul (in suprafata de 366 m.p.) din bunul imobil „Internat cu spalatorie”, conform planului de situatie anexat prezentei hotarari.

Art. 4 Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gura de Aur” se obliga sa asigure Liceului I.H. Radulescu, spatiul in suprafata de 36 m.p. situat la parterul bunului imobil „Internat cu spalatorie”, amenajat pentru protocol (camera de oaspeti), conform planului de situatie anexat prezentei hotarari.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, D.A.P.P.P si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                         

Nr.   258

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 28.07.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    259

Tgv. 28.07.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/___.06.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 20 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    260

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 15 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 15 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/___.06.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 15 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    261

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 60 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 60 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/___.06.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 60 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    262

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 20 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/___.06.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 20 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    263

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 30 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 30 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/___.06.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 30 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    264

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 15 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 15 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/___.06.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 15 m.p. apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – zona Caraiman, pentru activitatea de comert si prestari servicii, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    265

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafata de 125 m.p., situat in Strada Laminorului pentru amenajare platforma expozitie masini – utilaje agricole si autoturisme

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a terenului in suprafata de 125 m.p., situat in Strada Laminorului, pentru amenajare platforma expozitie masini – utilaje agricole si autoturisme;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 125 m.p., situat in Strada Laminorului pentru amenajare platforma expozitie masini – utilaje agricole si autoturisme, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

              

Nr.    266

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 23 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, adiacent blocului 5 A ap. 1, pentru extindere sediu firma

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 23 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, adiacent blocului 5 A ap. 1, pentru extindere sediu firma;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 23 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, adiacent blocului 5 A ap. 1, pentru extindere sediu firma, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   267

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 100 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, pentru amenajarea unei spalatorii auto

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, a unui teren in suprafata de 100 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, pentru amenajarea unei spalatorii auto;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. ____/28.07.2005 privind stabilirea preturilor de concesionare ale terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 100 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, pentru amenajarea unei spalatorii auto, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitate de prelungire pentru inca 5 ani, plata redeventei urmand a se face in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

              

Nr.   268

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pentru inca un an, a unui teren in suprafata de 9,10 m.p., situat in Municipiul Targoviste, in incinta Scolii Radu cel Mare, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse destinate consumului exclusiv al elevilor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pentru inca un an, a unui teren in suprafata de 9,10 m.p., situat in Municipiul Targoviste, in incinta Scolii Radu cel Mare, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse destinate consumului exclusiv al elevilor;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

·        Prevederile Legii nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1999;

·        Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pentru inca un an, a unui teren in suprafata de 9,10 m.p., situat in Municipiul Targoviste, in incinta Scolii Radu cel Mare, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse destinate consumului exclusiv al elevilor, conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi prevazut in Caietul de sarcini.

Art. 3 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Serviciul Administratie Publica Locala, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

              

Nr.    269

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a 27 de amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, in vederea desfasurarii activitatii de comert si de prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a 27 de amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, in vederea desfasurarii activitatii de comert si de prestari servicii;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 143/2004 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a 27 de amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, in vederea desfasurarii activitatii de comert si de prestari servicii

Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Pretul minim al inchirierii va fi prevazut in Caietul de Sarcini.

Art. 3 In termen de 30 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 4 In termen de 6 luni de la data adoptarii prezentei hotarari, chiriasii care isi adjudeca amplasamentele vor proceda la modernizarea constructiilor, in caz contrar contractul de inchiriere va fi reziliat unilateral.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

              

Nr.   270

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Strada Tudor Vladimirescu, beneficiar Barbu Elena pentru AT BELLUNO SERV S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Strada Tudor Vladimirescu, beneficiar Barbu Elena pentru AT BELLUNO SERV S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Strada Tudor Vladimirescu, beneficiar Barbu Elena pentru AT BELLUNO SERV S.R.L..

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    271

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Showroom si service auto”, in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, nr. 107 A beneficiar S.C. AUTOBEST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Showroom si service auto”, in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, nr. 107 A beneficiar S.C. AUTOBEST S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Showroom si service auto”, in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, nr. 107 A beneficiar S.C. AUTOBEST S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    272

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Hala productie tamplarie PVC si aluminiu” in Municipiul Targoviste, Soseaua Targoviste - Gaesti (DN 72),

beneficiar S.C. NORMALIN S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Hala productie tamplarie PVC si aluminiu” in Municipiul Targoviste, Soeaua Targoviste - Gaesti (DN 72), beneficiar S.C. NORMALIN S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Hala productie tamplarie PVC si aluminiu” in Municipiul Targoviste, Soeaua Targoviste - Gaesti (DN 72), beneficiar S.C. NORMALIN S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   273

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si locuinta de serviciu P+1E” in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului f.n., beneficiar S.C. ALEXANDER MILL SERVICES INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si locuinta de serviciu” in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului f.n., beneficiar S.C. ALEXANDER MILL SERVICES INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Sediu firma si locuinta de serviciu” in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului f.n., beneficiar S.C. ALEXANDER MILL SERVICES INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   274

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Minihotel D+P+2E” in Municipiul Targoviste, Strada Linistei nr. 30, beneficiar Tolea Sandu Marius

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Minihotel D+P+2E” in Municipiul Targoviste, Strada Linistei nr. 30, beneficiar Tolea Sandu Marius;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Minihotel D+P+2E” in Municipiul Targoviste, Strada Linistei nr. 30, beneficiar Tolea Sandu Marius.

Art. 2 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de acordul vecinilor, in forma autentica, pentru realizarea unei investitii, avand alta destinatie decat cea rezidentiala.

Art. 3 Beneficiarul este obligat sa asigure locuri de parcare la subsolul sau demisolul imobilului, in numar suficient pentru deservirea intregii functiuni a cladirii.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   275

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Hala productie tamplarie PVC si aluminiu” in Municipiul Targoviste, Soeaua Targoviste - Gaesti (DN 72) nr. 11 N, beneficiar

S.C. ALUMPEN IMPEX S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Hala productie tamplarie PVC si aluminiu” in Municipiul Targoviste, Soeaua Targoviste - Gaesti (DN 72) nr. 11 N, beneficiar S.C. ALUMPEN IMPEX S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Hala productie tamplarie PVC si aluminiu” in Municipiul Targoviste, Soeaua Targoviste - Gaesti (DN 72) nr. 11 N, beneficiar S.C. ALUMPEN IMPEX S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   276

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Hala productie bauturi spirtoase” in Municipiul Targoviste, Strada Calea Ialomitei nr. 11, beneficiar S.C. SPIRITS TOTAL COMPANY S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Hala productie bauturi spirtoase” in Municipiul Targoviste, Strada Calea Ialomitei nr. 11, beneficiar S.C. SPIRITS TOTAL COMPANY S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Hala productie bauturi spirtoase” in Municipiul Targoviste, Strada Calea Ialomitei nr. 11, beneficiar S.C. SPIRITS TOTAL COMPANY S.R.L..

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   277

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 2, beneficiar Iorga Doina pentru Visan Gabriel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 2, beneficiar Iorga Doina pentru Visan Gabriel;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 2, beneficiar Iorga Doina pentru Visan Gabriel.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   278

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial si Birouri P+2” in Municipiul Targoviste, Strada Independentei nr. 15 A, beneficiar Trifu Marius Robertino si Trifu Ionut Laurentiu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial si Birouri P+2” in Municipiul Targoviste, Strada Independentei nr. 15 A, beneficiar Trifu Marius Robertino si Trifu Ionut Laurentiu;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial si Birouri P+2” in Municipiul Targoviste, Strada Independentei nr. 15 A, beneficiar Trifu Marius Robertino si Trifu Ionut Laurentiu.

Art. 2 Documentatia prezentata pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi insotita de toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de acordul vecinilor, in forma autentica, pentru realizarea unei investitii, avand alta destinatie decat cea rezidentiala.

Art. 3 Beneficiarul este obligat sa asigure locuri de parcare in numar suficient.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   279

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Extindere si etajare Complex Mondial P+1-2” in Municipiul Targoviste, Str. Libertatii nr.2, beneficiar S.C. MONDIAL S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 28.07.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Extindere si etajare Complex Mondial P+1+2” in Municipiul Targoviste, str. Libertatii nr.2, beneficiar S.C. MONDIAL S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Extindere si etajare Complex Mondial P+1+2” in Municipiul Targoviste, str. Libertatii nr.2, beneficiar S.C. MONDIAL S.R.L..

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   280

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005,avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 2 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

-          Referatele de ancheta sociala ce au fost efectuate la domiciliile celor 2 persoane fizice carora li se analizeaza solicitarile de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul local;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-          Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste, pentru urmatoarele doua persoane fizice:

-          Stoica Vasilica – Strada Berzei nr. 22 : impozit teren 147 lei RON respectiv impozit cladire 157 lei RON;

-          Marina Maria – Strada Ionel Fernic  Bl. 38 C, Sc. A, Ap. 17 : impozit pe cladire 654 lei RON din care 318 lei RON ramasita din anii precedenti, 34 reprezentand impozitul aferent anului 2004 si 302 lei RON dobanzi si penalitati de intarziere.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.    281

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 18 milioane lei doamnei Dumitru Cecilia din Targoviste, Strada Urmuz, Bl. 2, Sc. A, Ap. 15 pentru efectuarea unui examen medical la

Spitalul „Bagdasar – Arseni” Bucuresti – Sectia Neurochirurgie  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 18 milioane lei doamnei Dumitru Cecilia din Targoviste, Strada Urmuz, Bl. 2, Sc. A, Ap. 15 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul „Bagdasar – Arseni” Bucuresti – Sectia Neurochirurgie;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Dumitru Cecilia din Targoviste, Strada Urmuz, Bl. 2, Sc. A, Ap. 15 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul „Bagdasar – Arseni” Bucuresti – Sectia Neurochirurgie;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 18 milioane lei doamnei Dumitru Cecilia din Targoviste, Strada Urmuz, Bl. 2, Sc. A, Ap. 15 pentru efectuarea unui examen medical la Spitalul „Bagdasar – Arseni” Bucuresti – Sectia Neurochirurgie.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    282

Tgv. 28.07.2005

 

 

H O T A R A R E

privind realizarea unui parteneriat social intre Parohia “Catedrala Eroilor Neamului” si Consiliul Local Municipal Targoviste in vederea realizarii unui Centru social pentru batrani

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

-          Cererea facuta de proetul paroh

-          Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune initierea unei hotarari privind realizarea unui parteneriat social intre Parohia “Catedrala Eroilor Neamului” si Consiliul Local Municipal Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala;

-          Prevederile art. 38 lit. “x” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba Parteneriatul social in vederea realizarii unui „Centru social pentru varstnici”, incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si  Parohia “Catedrala Eroilor Neamului” care constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Consiliu Local se obliga sa angajeze si sa suporte cheltuielile cu personalul, pentru un numar de 4 salariati, dupa cum urmeaza:

2 femei de serviciu;

1 spalatoreasa;

1 asistent social

Art. 3 Consiliul Local Municipal Targoviste va suporta contravaloarea facturilor de intretinere si functionare (apa, canal, energie termica, curent electric, gaze si gunoi) ale Centrului pentru varstnici.

Art. 4 Suma necesara obligatiilor prevazute la articolele 2 si 3 din prezenta hotarare, se va stabili annual, prin Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei de Asistenta Sociala.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serv. Contabilitate, D.A.S. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   283

Tgv. 28.07.2005

 

 

HOTARARE

 privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la Corbetta (Italia) in perioada 16 – 19 septembrie 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

-          Invitatia oficiala facuta de catre  viceprimarul localitatii Corbetta Italia;

-          Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unei hotarari privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la Corbetta (Italia) in perioada 16 – 19 septembrie 2005;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba deplasarea urmatoarei delegatii a autoritatilor publice municipale la Corbetta (Italia) in perioada 16 – 19 septembrie 2005:

 1. Tutuianu Ioan - consilier local
 2. Radulescu Nicolae - consilier local
 3.  - executiv

Art. 2 Cheltuielile legate de transport, cazare, diurna, asigurari de sanatate si cele de perfectare a documentelor de deplasare, in cuantum de _____ de euro, vor fi suportate de Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, delegatia ce va face deplasarea, Directia Economica – Serviciul Buget - Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   284

Tgv. 28.07.2005

 

 

HOTARARE

privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la Beijing (China) in perioada  16 – 24 septembrie 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

-          Invitatia oficiala facuta de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie – filiala Dambovita;

-          Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unei hotarari privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la Beijing (China) in perioada  16 – 24 septembrie 2005;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba deplasarea urmatoarei delegatii a autoritatilor publice municipale la Beijing (China) in perioada  16 – 24 septembrie 2005:

1.      ing. Iulian Furcoiu                   - primar

2.      _______________________ - translator

Art. 2 Cheltuielile legate de transport, cazare, diurna, asigurari de sanatate si cele de perfectare a documentelor de deplasare, in cuantum de _____ de euro, vor fi suportate de Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, delegatia ce va face deplasarea, Directia Economica – Serviciul Buget - Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   285

Tgv. 28.07.2005

 

 

HOTARARE

privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la St. Polten (Austria) in perioada 22 -23 septembrie 2005, pentru a participa la Sesiunea de toamna a “Retelei Oraselor Mici si Mijlocii din Europa”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005, avand in vedere:

-          Invitatia oficiala facuta de catre primarul localitatii St. Polten (Austria);

-          Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune initierea unei hotarari privind deplasarea unei delegatii a autoritatilor publice municipale la St. Polten (Austria) in perioada 22 -23 septembrie 2005;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba deplasarea urmatoarei delegatii a autoritatilor publice municipale la St. Polten (Austria) in perioada 22 -23 septembrie 2005, pentru a participa la Sesiunea de toamna a “Retelei Oraselor Mici si Mijlocii din Europa”:

1.      Nicoara Calin - consilier municipal

2.      Stanescu Iulian - consilier municipal

3.      ec. Tanase Silviu Gabriel - viceprimar

Art. 2 Cheltuielile legate de transport, cazare, diurna, asigurari de sanatate si cele de perfectare a documentelor de deplasare, in cuantum de _____ de euro, vor fi suportate de Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, delegatia ce va face deplasarea, Directia Economica – Serviciul Buget - Contabilitate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   286

Tgv. 28.07.2005

 

 

HOTARARE

privind acordarea sumei de 30.000 de mii lei RON, Bisericii „Stolnicul” din Municipiul Targoviste, pentru efectuarea unor lucrari de renovare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.06.2005 avand in vedere:

-          Initiativa d-lui cons. Ilie Valentin prin care propune adoptarea unei hotarari privind acordarea sumei de 30.000 de mii lei RON, Bisericii „Stolnicul” din Municipiul Targoviste, pentru efectuarea unor lucrari de renovare;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda suma de 30.000 de mii lei RON, Bisericii „Stolnicul” din Municipiul Targoviste, pentru efectuarea unor lucrari de renovare.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul _____________.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    287

Tgv. 29.06.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii august 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 28.07.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, jr. Neculaescu Sache,  in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii august 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, jr. Neculaescu Sache, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    288

Tgv. 28.07.2005