ȘEDINȚĂ CONSTITUIRE CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

28.06.2016

 

 

117. Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

118. Hotărâre privind validarea mandatelor de consilieri municipali aleși în urma scrutinului din data de 05.06.2016

119. Hotărâre privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște

   120. Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pe perioada lunii IUNIE 2016

121. Hotărâre privind alegerea doamnei Holban Georgeta  - Carmen în funcția de viceprimar al  municipiului Târgoviște

122. Hotărâre privind alegerea domnului Bozieru Cosmin - Petruț în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște

123. Hotărâre privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

                                               

HOTĂRÂRE

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în ședință de constituire, astăzi, 28.06.2016, avand in vedere:

§ Propunerile formulate de consilierii locali pentru constituirea Comisiei de validare;

§ Prevederile art. 4 alin. 2 și 3 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 31, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic Se alege pentru întreaga durată a mandatului Consiliului Local Municipal Târgoviște, Comisia de validare compusă din:

 

1.      Rădulescu Cătălin - PSD - președinte

2.      Vlăducă Oana - Silvia - PSD - secretar

3.      Oprescu Virgil Ciprian  - PSD - membru

4.      Prisăcaru Ciprian - PNL - membru

5.      Tănase Silviu - Gabriel - PNL - membru

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. Honorius Moțoc                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                               ASISTENȚI,

                                            ing. Adrian-Gheorghe Bercu

                                               prof. Ana-Maria Nicolae

 

Nr.   117

Tgv. 28.06.2016

Red. U.M/2 ex          

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatelor de consilieri municipali aleși în urma scrutinului din data de 05.06.2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință de constituire, astăzi, 28.06.2016, avand in vedere:

§ Procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște privind validarea mandatelor de consilieri municipali aleși în urma scrutinului din data de 05.06.2016;

§ Prevederile art. 7, alin. 2 din Regulamentul de organizare și functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completarile ulterioare;

§ Prevederile art. 31, alin. 3 și 5, art. 33 și art. 59 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

    Art. unic În urma scrutinului din data de 05.06.2016 se validează mandatele următorilor consilieri:

 

1.        BARBU DUMITRU - Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

2.        BERCU ADRIAN - GHEORGHE - Partidul Național Liberal

3.        BOZIERU COSMIN - PETRUȚ - Partidul Social Democrat

4.        BUGYI ALEXANDRU - Partidul Social Democrat

5.        CUCUI ION - Partidul Social Democrat

6.        ERICH AGNES - TEREZIA - Partidul Social Democrat

7.        HOLBAN GEORGETA - CARMEN - Partidul Social Democrat

8.        ILIE MONICA CEZARINA - Partidul Social Democrat

9.        ION NELI - Partidul Național Liberal

10.    MARIN SEBASTIAN VALENTIN - Partidul Național Liberal

11.    MÎNDRILĂ NICOLAE - Partidul Național Liberal

12.    MOȚOC HONORIUS - Partidul Național Liberal

13.    NECULAESCU LAURENȚIU - ADRIAN - Partidul Social Democrat

14.    NICOLAE ANA - MARIA - Independent

15.    OPRESCU VIRGIL CIPRIAN - Partidul Social Democrat

16.    PĂUNESCU MIHAI - ANDREI - Partidul Social Democrat

17.    PRISĂCARU CIPRIAN - Partidul Național Liberal

18.    RĂDULESCU CĂTĂLIN - Partidul Social Democrat

19.    TĂNASE SILVIU - GABRIEL - Partidul Național Liberal

20.    VLĂDUCĂ OANA SILVIA - Partidul Social Democrat

 

                     

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Honorius Moțoc                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                                ASISTENȚI,

                                   ing. Adrian-Gheorghe Bercu

                                      prof. Ana-Maria Nicolae  

   

Nr.   118

Tgv. 28.06.2016

Red. U.M/2 ex          

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință de constituire, astăzi, 28.06.2016, avand in vedere:

§  Procesul verbal al Comisiei de validare a mandatelor de consilieri municipali;

§  Prevederile H.C.L nr. 118 din data de 28.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri municipali;

§  Prevederile art. 8, alin. 6 din Regulamentul de organizare și functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 34, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic Începând cu data de 28.06.2016 se declară legal constituit Consiliul Local Municipal Târgoviște în următoarea componență:

 

1.        BARBU DUMITRU - Partidul Alianța Liberalilor și Democraților

2.        BERCU ADRIAN - GHEORGHE - Partidul Național Liberal

3.        BOZIERU COSMIN - PETRUȚ - Partidul Social Democrat

4.        BUGYI ALEXANDRU - Partidul Social Democrat

5.        CUCUI ION - Partidul Social Democrat

6.        ERICH AGNES - TEREZIA - Partidul Social Democrat

7.        HOLBAN GEORGETA - CARMEN - Partidul Social Democrat

8.        ILIE MONICA CEZARINA - Partidul Social Democrat

9.        ION NELI - Partidul Național Liberal

10.    MARIN SEBASTIAN VALENTIN - Partidul Național Liberal

11.    MÎNDRILĂ NICOLAE - Partidul Național Liberal

12.    MOȚOC HONORIUS - Partidul Național Liberal

13.    NECULAESCU LAURENȚIU - ADRIAN - Partidul Social Democrat

14.    NICOLAE ANA - MARIA - Independent

15.    OPRESCU VIRGIL CIPRIAN - Partidul Social Democrat

16.    PĂUNESCU MIHAI - ANDREI - Partidul Social Democrat

17.    PRISĂCARU CIPRIAN - Partidul Național Liberal

18.    RĂDULESCU CĂTĂLIN - Partidul Social Democrat

19.    TĂNASE SILVIU - GABRIEL - Partidul Național Liberal

20.    VLĂDUCĂ OANA SILVIA - Partidul Social Democrat

 

                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Honorius Moțoc                                       jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                ASISTENȚI,

                                               ing. Adrian-Gheorghe Bercu

                                                   prof. Ana-Maria Nicolae

 

Nr.   119

Tgv. 28.06.2016

Red. U.M/2 ex          

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea președintelui de ședință pe perioada lunii IUNIE 2016

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință de constituire, astăzi, 28.06.2016, având în vedere:

§  Prevederile art. 9, alin. 4 din Regulamentul de organizare și functionare al Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 244/16.07.2008, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 35, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează domnul consilier Honorius Moțoc în calitate de președinte de ședință pe perioada lunii IUNIE 2016.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către domnul consilier Honorius Moțoc și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

                                                ASISTENȚI,

                                               ing. Adrian-Gheorghe Bercu

                                      prof. Ana-Maria Nicolae

 

Nr.   120

Tgv. 28.06.2016

Red. U.M/2 ex          

 

   HOTĂRÂRE

privind alegerea doamnei Holban Georgeta  - Carmen

în funcția de viceprimar al  municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință de constituire, astăzi, 28.06.2016, având in vedere:

§  Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dnei. Holban Georgeta - Carmen și dlui. Bozieru Cosmin - Petruț în funcțiile de viceprimari ai municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

§  Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic Începând cu data prezentei se alege doamna Holban Georgeta  - Carmen în funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   121

Tgv. 28.06.2016

Red. U.M/2 ex

   HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Bozieru Cosmin - Petruț

în funcția de viceprimar al  Municipiului Târgoviște

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință de constituire, astăzi, 28.06.2016, având in vedere:

§  Procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor, prin care au fost consemnate rezultatele alegerii dnei. Holban Georgeta - Carmen și dlui. Bozieru Cosmin - Petruț în funcțiile de viceprimari ai Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 11 din O.G. nr. 35/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

§  Prevederile art. 57 alin. 1, 3, 7 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. unic Începând cu data prezentei se alege domnul Bozieru Cosmin - Petruț în funcția de viceprimar al municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   122

Tgv. 28.06.2016

Red. U.M./2 ex         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință de constituire, astăzi, 28.06.2016, având in vedere:

§  Propunerile formulate de consilierii din toate formațiunile politice privind numarul, denumirea și componența comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

§  Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și functionare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 54 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei, numărul, denumirea și componența comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște, va fi următoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale și buget-finanțe, programe externe și relatii internaționale

 

1.   Neculaescu Laurențiu - Adrian - PSD

2.   Bugyi Alexandru - PSD

3.   Oprescu Virgil Ciprian - PSD  

4.   Prisăcaru Ciprian - PNL  

5.   Ion Neli - PNL

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectura

 

1.   Vlăducă Oana - Silvia - PSD

2.   Bozieru Cosmin - Petruț - PSD

3.   Păunescu Mihai - Andrei - PSD  

4.   Barbu Dumitru - ALDE

5.   Tănase Silviu - Gabriel - PNL

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală, piețe și comerț

 

1.   Oprescu Virgil Ciprian - PSD

2.   Holban Georgeta - Carmen - PSD

3.   Păunescu Mihai - Andrei - PSD 

4.   Marin Sebastian Valentin - PNL

5.   Bercu Adrian - Gheorghe - PNL

 

COMISIA NR. 4 – pentru activități stiințifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, sportive și de agrement

 

1.   Cucui Ion - PSD

2.   Erich Agnes - Terezia - PSD

3.   Ilie Monica Cezarina - PSD

4.   Nicolae Ana - Maria - Independent

5.   Moțoc Honorius - PNL

 

COMISIA NR. 5 – pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

 

1.   Rădulescu Cătalin - PSD

2.   Vlăducă Oana - Silvia - PSD

3.   Neculaescu Laurențiu - Adrian - PSD  

4.   Mîndrilă Nicolae - PNL

5.   _______________________

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

   

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

                                   

Nr.   123

Tgv. 28.06.2016

Red. U.M/2 ex          

 

 

 

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

30.06.2016

 

124. Hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15060720757337 din data de 16.06.2015                                                                                                                   

125. Hotărâre privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște pentru finantarea obiectivului de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”   

126. Hotărâre privind completarea HCL nr. 330/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”

127. Hotărâre privind completarea HCL nr. 331/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei,

micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”

128. Hotărâre privind completarea HCL nr. 332/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”

129. Hotărâre privind completarea HCL nr. 333/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în spatele blocului 8, municipiul Târgoviște”

130. Hotărâre privind completarea HCL nr.  334/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”

131. Hotărâre privind completarea HCL nr.  335/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”

132. Hotărâre privind completarea HCL nr.  336/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”

133. Hotărâre privind completarea HCL nr.  337/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”

134. Hotărâre privind completarea HCL nr.  338/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”

135. Hotărâre privind completarea HCL nr.  339/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”

136. Hotărâre privind completarea HCL nr.  340/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”

137. Hotărâre privind completarea HCL nr.  341/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”

138. Hotărâre privind completarea HCL nr.  342/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”

139. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 180/31.08.2011 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgoviște”

 

HOTĂRÂRE

 privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15060720757337

din data de 16.06.2015

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§ Prevederile Contractului de  credit nr. RQ15060720757337 din data de 16.06.2015;

§ Prevederile H.C.L. nr. 126/18.05.2015 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în valoare de 18.571.000 de la CEC BANK SA;

§ Memoriul justificativ nr. 18187/22.06.2016 pentru aprobarea prelungirii proiectului “Complex turistic de natație Târgoviște - cod SMIS 14788”;

§ Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ Prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, alin. 4, lit. „b”, art. 63, alin. 1, lit. „c” și alin. 4, lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economica a fost aprobată conform dispozițiilor legale și având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15060720757337 / 16.06.2015, până la data de 31.08.2016.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

    prof. Honorius Moțoc                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

               

Nr.   124

Tgv. 30.06.2016

Red. D.P./2 ex  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile

interne în valoare de 65.000.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște pentru finantarea obiectivului de investiții „Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște - cod SMIS 1098”    

 

   În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) și alin. (4), lit. „b”, ale art. 45, alin. 2, art. 63, alin.1, lit. „c” și alin. 4, lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”,alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   Având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

   Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

   Tinând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții,

   Luând acte de :

a)    Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târgoviște în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 18503/27.06.2016.

b)   memoriul justificativ nr. 18187/22.06.2016.

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico – economică a fost aprobată prin Hotărârârile Consiliului Local nr. 359/12.12.2007, nr. 362/25.09.2008 și nr. 58/28.03.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” și asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii proiectului,

Consiliul Local al Municipiului Târgoviște adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă semnarea contractului de credit precum și a contractelor de garanții pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 65.000.000 lei de la CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIȘTE, cu o durată  de 128 de luni cu 8 luni de garanție incluse.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru finanțatea obiectivului “Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște – cod SMIS 1098” a cărui documentație a fost aprobată conform HCL nr. 359/12.12.2007, HCL  nr. 362/25.09.2008 și HCL nr. 58/28.03.2013.

Art. 3. Din bugetul local al municipiului Târgoviște se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)   oricaror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 4. Garantarea finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIȘTE se asigură integral din veniturile proprii ale bugetului local prin constituirea ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale și ipotecii pe conturile curente și speciale deschise la bancă.

Art. 5.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Târgoviște următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)   valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a municipiului Târgoviște;

d)   durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)   dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)     plațile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

 (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuternicesc primarul municipiului Târgoviște cu drept de primă semnătură și directorul economic cu drept de a doua semnătură, pentru semnarea contractului de credit și contractelor de garanții, respectiv ipoteca pe conturile curente și speciale deschise la banca și ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii  ale autorității administrației publice locale între municipiul Târgoviște și CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIȘTE.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Târgoviște și prefectului județului Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

    prof. Honorius Moțoc                                                                 jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

Nr.   125

Tgv. 30.06.2016

Red. D.P./3 ex  

        

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 330/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 330/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 330/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 1 – strada Arcașilor, micro VI, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște”

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se completează HCL nr. 330/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul  Amenajare loc de joacă pentru copii – strada Arcașilor micro VI, Lot 1, în spatele blocului 39, scara A, B și C, municipiul Târgoviște- Proiect nr. 1013/2016” , după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 1 026 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 4 buc.

-       Căsuță persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  3 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 15 buc.

-     Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. Honorius Moțoc                                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

               

Nr.   126

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

                                                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 331/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei, micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la completarea HCL nr. 331/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei  micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 3 – strada Transilvaniei, micro VI, între blocurile 50, 52 și 64, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se completează HCL nr. 331/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Transilvaniei  micro VI, Lot 2, blocurile 50, 52 și 61, municipiul Târgoviște- Proiect nr. 1014/2016”, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 735 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 4 buc.

-       Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc. 

-       Balansoar – 1 buc.

-       Căsuț㠖 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 7 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

 

Nr.   127

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 332/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 332/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 332/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 4 – strada Dr. Marinescu, în spatele blocului 79, micro VI, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se completează HCL nr. 332/18.12.2015, astfel:

Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii – strada Dr. Marinescu Gheorghe, Lot 3, în spatele blocului 79, municipiul Târgoviște- Proiect nr. 1015/2016”, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 630 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 3 buc.

-       Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Cocoș cu arc – 1 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 8 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

Nr.   128

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

        

               

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 333/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în spatele blocului 8, municipiul Târgoviște”

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea HCL nr. 333/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în spatele blocului 8, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 333/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 5 – Aleea Trandafirilor, în spatele blocului 8, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se completează HCL nr. 333/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii –Aleea Trandafirilor, Lot 4, în fața blocului 8, scara A, B, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1016/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 993 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 3 buc.

-       Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Cocoș cu arc – 2 buc.

-       Coș de gunoi – 5 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 7 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

 

Nr.   129

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  334/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 334/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii,  Cartier CFR, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.. nr. 334/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 6 – strada Păcii, Cartier CFR, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se completează HCL nr. 334/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Păcii, Lot 5, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1017/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 478 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Leagăn persoane cu dizabilitați – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  1 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 6 buc.

-       Stâlp de iluminat – 6 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

Nr.   130

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  335/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 335/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 335/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 7 – intersecție strada Radu de la Afumați cu strada G-ral. I.E. Florescu, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se completează HCL nr. 335/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, strada G-ral. I.E. Florescu cu strada Radu de la Afumați –Lot 6, municipiul Târgoviște”- Proiect nr. 1018/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 707 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Echipamente existente care urmează a fi revizuite, reparate sau dezafectate, după caz:

-    leagan cu un scaun pentru persoane cu dizabilitati si 2 scaune normale;

-    balansoar cu 2 locuri;

-    masa de ping-pong;

-    figurina cu arc;

-    banci.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări noi specifice printre care:

-   Leagăn persoane cu dizabilitați – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  1 buc.

-       Coș de gunoi – 5 buc.

-   Banc㠖 1 buc.

-       Stâlp de iluminat – 6 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

Nr.   131

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  336/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 336/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 336/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 8 – între strada Radu de la Afumați și strada George Cair, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se completează HCL nr. 336/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Radu de la Afumați și strada George Cair, Lot 7, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1019/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 416 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 3 buc.

-       Leagăn persoane cu dizabilități – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 3 buc.

-       Stâlp de iluminat – 8 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

 

Nr.   132

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

                                                                               

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  337/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 337/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 337/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 9 – intersecție strada Vlad Țepeș cu strada Cpt. Stănică Ilie, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1.  Se completează HCL nr. 337/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Vlad Țepeș și strada Cpt. Stănică Ilie, Lot 8, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1020/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 1 563 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 2 buc.

-       Căsuță persoane cu dizabilități – 2 buc.

-       Cocoș cu arc –  2 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 10 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

Nr.   133

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

        

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  338/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 338/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 338/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 10 – intersecție strada Mihai Popescu cu strada Pandurilor, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

 Art. 1. Se completează HCL nr. 338/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Mihai Popescu și strada Pandurilor, Lot 9, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1021/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 254 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Cocoș cu arc –  1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar – 1 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Coș de gunoi – 3 buc.

-       Banc㠖4 buc.

-       Stâlp de iluminat – 6 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

Nr.   134

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

        

                

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  339/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”

 

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 339/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L nr. 339/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 11 – strada Benone Georgescu, în spatele autogării Atyc, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se completează HCL nr. 339/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, strada Benone Georgescu,  Lot 10, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1022/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 175 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Cocoș cu arc –  2 buc.

-       Balansoar  – 1 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc

-       Coș de gunoi – 2 buc.

-       Stâlp de iluminat – 4 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   135

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  340/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 340/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 340/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 12 – B-dul. Eroilor, micro III, în spatele blocului C, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se completează HCL nr. 340/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru, copii B-dul. Eroilor, Lot 11, în spatele blocului C2, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1023/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 1 137 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 3 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar două locuri – 1 buc.

-       Leagăn persoane cu handicap – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  2 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Coș de gunoi – 4 buc.

-       Banc㠖 8 buc.

-       Stâlp de iluminat – 10 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 2 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

Nr.   136

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

        

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  341/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 341/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 341/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 13 – Calea București, micro XI, în spatele blocului H 2, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se completează HCL nr. 341/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, Calea București, Lot 12, în spatele blocului H2, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1024/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 846 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 3 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar două locuri – 2 buc.

-       Leagăn persoane cu handicap – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  2 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Coș de gunoi – 5 buc.

-       Banc㠖 9 buc.

-       Stâlp de iluminat – 10 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 5 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.”

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

Nr.   137

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.  342/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”

 

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice - Serviciul Investiții - Achiziții prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea HCL nr. 342/18.12.2015 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului gneral pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 – regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§  Prevederile H.C.L. nr. 342/18.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă pentru copii – Amplasament nr. 14 – B-dul. Unirii, în spatele blocului 72, micro VI, municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. "b" și alin.(4) lit. "d" din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e”  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se completează HCL nr. 342/18.12.2015, astfel:

“Art. 21 Se aprobă soluția tehnică la faza de proiect tehnic, respectiv a indicatorilor tehnici, la obiectivul Amenajare loc de joacă pentru copii, Bdul. Unirii, Lot 13, în spatele blocului 72, municipiul Târgoviște”, Proiect nr. 1025/2016, după cum urmează:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

Ø Suprafață parc amenajat (Sa) = 635 mp

Ø Pavaj alei din pavele autoblocante.

Ø Platformă spațiu de joacă pentru copii din cauciuc antitraumă pe care vor fi amplasate o serie de dotări specifice printre care:

-       Aparate de fitness – 3 buc.

-       Leagăn cu două scaune – 1 buc.

-       Balansoar două locuri – 1 buc.

-       Căsuță persoane cu handicap – 1 buc.

-       Cocoș cu arc –  2 buc.

-       Tobogan - 1 buc.

-       Banc㠖 9 buc.

-       Coș de gunoi – 6 buc.

-       Stâlp de iluminat – 4 buc.

-       Camere supraveghere de exterior – 3 buc.

Ø Spațiu verde obținut prin însămânțare cu gazon.

Ø Împrejmuire sistem gard bordurat susținut de stâlpi metalici zincați pe fundație de beton.

Ø Porți pietonale cu aceleași caracteristici ca și împrejmuirea, respectiv gard bordurat.

Ø Instalație de iluminat exterior care urmărește marcarea acceselor, aleilor și a spațiului de joacă.

Ø Instalație de supraveghere și monitorizare video.

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște

 

                                                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Honorius Moțoc                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

               

Nr.   138

Tgv. 30.06.2016

Red. I.D./2 ex   

        

                                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 180/31.08.2011 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgoviște”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 30.06.2016, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 180/31.08.2011 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 180/31.08.2011 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 180/31.08.2011, după cum urmează:

„Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor din Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Indicatori tehnici:

Prin reproiectare se propune extinderea rețelei de canalizare menajeră și rețelei de alimentare cu apa pe Strada Sârbilor de la imobilul cu numărul 62 până la capătul străzii.

1.    Rețeaua de apa potabilă va avea o lungime de 350 ml. Căminul de branșament pentru extinderea rețelei se va poza în dreptul proprietății nr. 62. În lungul rețelei de distribuție se vor monta 3 hidranți poziționați suprateran.

2.    Rețeaua de canalizare menajeră va avea o lungime de 359 ml, prevazută cu 11 cămine de canalizare.

3.    Stație de pompare ape uzate menajere. Pe strada Sârbilor a rezultat o stație de pompare a apei uzate menajere ce permite colectarea apei menajere și pomparea acesteia către căminul existent de pe Strada Sârbilor; ulterior gravitațional spre stația de epurare. Lungimea conductei de refulare este de 365 ml.

Lucrările care stau la baza realizării investiției sunt:

Ø Săpături în pământ executate mecanizat și manual;

Ø Întindere pat de nisip și montare conductă în șant;

Ø Verificarea etanșeității conductei;

Ø Acoperirea cu materiale de protecție a conductei;

Ø Umplutura de pământ ;

Ø Compactarea pământului;

Ø Încărcare și transport pământ excedentar;

 

Durata de execuție a proiectului este de 12 luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

Valoare totală proiect:  433.489 mii lei din care:

                                        C+M:  366.481 mii lei

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 180/31.08.2011 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                                                                                                             

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

        prof. Honorius Moțoc                                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

               

 

Nr.   139

Tgv. 30.06.2016

Red. U.M./2 ex