Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

236. Hotarâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Targoviste

237. Hotarâre privind validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului din data de 01.06.2008

238. Hotarâre privind constituirea Consiliului Local Municipal Targoviste         

239. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iunie 2008

240. Hotarâre privind delegarea temporara a atributiilor de primar unui consilier local

241. Hotarâre privind aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

                                                                       

 

H O T A R A R E

privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta de constituire, astazi, 20.06.2008, avand in vedere:

§         Propunerile formulate de consilierii locali pentru constituirea Comisiei de validare;

§         Prevederile art. 4 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

§         Prevederile art. 31, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. unic Se alege pentru intreaga durata a mandatului Consiliului Local Municipal Targoviste, Comisia de validare compusa din urmatorii consilieri:

 

        1.  Motoc Honorius - presedinte

       

        2. Constantinescu Marius - secretar

 

        3. Babeu Pavel - membru

 

        4. Tanase Silviu Gabriel - membru

 

        5.  Fratila Ioan Cezar - membru

                                               

Nr.   236

Tgv. 20.06.2008

 

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatelor de consilieri municipali alesi urma scrutinului

din data de 01.06.2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta de constituire, astazi, 20.06.2008, avand in vedere:

§         Raportul Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Targoviste privind validarea mandatelor de consilieri municipali alesi in urma scrutinului din data de 01.06.2008;

§         Prevederile art. 6, alin. 2 si ale art. 7 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

§         Prevederile art. 6, alin. 2 din Legea nr. 393/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Statutul alesilor locali;

§         Prevederile art. 31, alin. 3 si 5, art. 33 si art. 59 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

                        Art. unic Se valideaza mandatele unui numar de 21 consilieri municipali alesi in urma scrutinului din data de 01.06.2008, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

           

Nr.    237

Tgv. 20.06.2008

 

Anexa la HCL nr. 237 din 20.06.2008

 

1.      Ana George BogdanPartidul Democrat Liberal

2.      Babeu PavelPartidul Democrat Liberal

3.      Băluţă Vasile Partidul Democrat Liberal

4.      Briceag Paul Robert– Partidul Democrat Liberal

5.      Constantinescu Marius – Partidul Democrat Liberal

6.      Cristea IoanaPartidul Social Democrat

7.      Diculescu Maria – Partidul Social Democrat

8.      Frăţila Ioan Cezar – Partidul Social Democrat

9.      Grozavu Ion Gabriel – Partidul Naţional Liberal

10.  Ilie ValentinPartidul Democrat Liberal

11.  Liţă Ion– Partidul Democrat Liberal

12.  Moţoc HonoriusPartidul Democrat Liberal

13.  Oros Călin DinuPartidul Democrat Liberal

14.  Pantea ViorelPartidul Democrat Liberal

15.  Răducanu TudoricăPartidul Democrat Liberal

16.  Rusescu Gheorghe – Partidul Democrat Liberal

17.  Stănescu IulianPartidul Democrat Liberal

18.  Şerban AlexandruPartidul Democrat Liberal

19.  Tănase Silviu Gabriel  – Partidul Naţional Liberal

20.  Ţuţuianu IoanPartidul Social Democrat

21.  Vasiliu TeodorPartidul Social Democrat

 

H O T A R A R E

privind constituirea Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit  in sedinta de constituire, astazi, 20.06.2008, avand in vedere:

§         Prevederile H.C.L nr. 237  din data de 20.06.2008 privind validarea mandatelor de consilieri municipali;

§         Prevederile art. 8, alin. 1 si alin. 6 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

§         Prevederile art. 34, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. unic Incepand cu data de 20.06.2008 se declara legal constituit Consiliul Local Municipal Targoviste, in componenta prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Nr.    238

Tgv. 20.06.2008

 

 

ANEXA H.C.L. nr. 238 din 20.06.2008

 

COMPONENTA

CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

 

 

 1. Ana George BogdanPartidul Democrat Liberal
 2. Babeu PavelPartidul Democrat Liberal
 3. Băluţă Vasile Partidul Democrat Liberal
 4. Briceag Paul Robert– Partidul Democrat Liberal
 5. Constantinescu Marius – Partidul Democrat Liberal
 6. Cristea IoanaPartidul Social Democrat
 7. Diculescu Maria – Partidul Social Democrat
 8. Frăţila Ioan Cezar – Partidul Social Democrat
 9. Grozavu Ion Gabriel – Partidul Naţional Liberal
 10. Ilie ValentinPartidul Democrat Liberal
 11. Liţă Ion– Partidul Democrat Liberal
 12. Moţoc HonoriusPartidul Democrat Liberal
 13. Oros Călin DinuPartidul Democrat Liberal
 14. Pantea ViorelPartidul Democrat Liberal
 15. Răducanu TudoricăPartidul Democrat Liberal
 16. Rusescu Gheorghe – Partidul Democrat Liberal
 17. Stănescu IulianPartidul Democrat Liberal
 18. Şerban AlexandruPartidul Democrat Liberal
 19. Tănase Silviu Gabriel  – Partidul Naţional Liberal
 20. Ţuţuianu IoanPartidul Social Democrat
 21. Vasiliu TeodorPartidul Social Democrat

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii iunie 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta de constituire, astazi, 20.06.2008,avand in vedere:

§         Prevederile art. 9, alin. 1-3 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

§         Prevederile art. 35, alin 1 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Motoc Honorius, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii iunie 2008.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Motoc Honorius si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   239

Tgv. 20.06.2008

H O T A R A R E

privind delegarea temporara a atributiilor de primar unui consilier local

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 27.06.2008, având in vedere:

§         Informarea dlui. primar Gabriel Florin Boriga inregistrata la Primaria Targoviste sub nr. 13904 din data de 25.06.2008;

§         Procesul verbal al sedintei de constituire a Consiliului Local Municipal Targoviste din data de 20.06.2008;

§         Referatul secretarului municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 17, alin. 4 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile art. 72, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

    In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 In perioada 28.06.2008-06.07.2008 se deleaga atributiile primarului municipiului Targoviste dl. jr. Gabriel Florin Boriga, dlui. consilier Motoc Honorius

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga dl. consilier Motoc Honorius  si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

 

Nr.   240

Tgv. 27.06.2008

 

 

            H O T A R A R E

privind aprobarea numarului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 27.06.2008, având in vedere:

§     Propunerile formulate de consilierii din toate formaţiunile politice privind numarul, denumirea si componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

§     Prevederile art. 15 din O.G. nr. 35/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

§     Prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei, numarul, denumirea si componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, va fi urmatoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

     

1.      ing. Baluta Vasile – PDL

2.      as. med. Lita Ion – PDL

3.      ing. chim. Pantea Viorel – PDL

4.      ec. Diculescu Maria – PSD

5.      ing. Grozavu Gabriel - PNL 

 

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

 

1.      ing. Ilie Valentin – PDL

2.      ing. Constantinescu Marius – PDL

3.      ing. Stanescu Iulian - PDL

4.      ing. Tutuianu Ioan – PSD

5.      ec. Tanase Silviu Gabriel- PNL

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

 

1.      ing. Briceag Paul Robert – PDL

2.      Raducanu Tudorica – PDL

3.      ing. Babeu Pavel – PDL

4.      prof. Rusescu Gheorghe – PDL

5.      ing. Cristea Ioana – PSD

 

COMISIA NR. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, munca si protectie sociala, sportive si de agrement

 

1.      prof. Motoc Honorius – PDL

2.      prof.  Oros Calin Dinu – PDL

3.      jurnalist Vasiliu Emilian Teodor – PSD

 

COMISIA NR. 5 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

 

1.      jr. Ana George Bogdan – PDL

2.      jr. Fratila Ioan Cezar - PSD

 

 

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

  Nr.   241

Tgv. 27.06.2008

 

 

 


              Inapoi