100. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

101. Hotarâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

102. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

103. Hotarâre privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru dl. Cucu Tănase, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

104. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului  Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

105. Hotarâre privind aprobarea bilanţului contabil precum şi a altor documente financiare aferente anului 2011 ale S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

106. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 261/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

107. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 262/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

108. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 266/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

109. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 122/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 1, str. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

110. Hotarâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 167/2008 referitoarea la aprobarea Regulamentului pentru atestarea calităţii de administrator de imobil

111. Hotarâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un număr de 29 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

112. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 40.000 lei Asociaţiei Romanes Dâmboviţa

113. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire spaţiu comercial – alimentaţie publică şi blocuri de locuinţe P+3+M” în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, Tarla T7, (Parcelele 7/151, 7/152, 7/153, 7/154, 7/155, 7/156) beneficiari FINTEANU GHEORGHE ŞI FINTEANU GHEORGHIŢA

114. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Construire centru comercial – produse alimentare şi nealimentare, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. Bucureşti

115. Hotarâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Grup sanitar Grădiniţă cu program normal Priseaca”

116. Hotarâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

117. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 7,3 mp situat în Parcul Mitropoliei pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

118. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,53 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 14), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

119. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,12 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 53), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

120. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,07 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 9), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

121. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 10,16 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 49), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

122. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, (modul nr. 8), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

123. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 2,25 mp situat în Piaţa 1 Mai pentru amenajare tocilărie

124. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

125. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a 5 (cinci) panouri publicitare

126. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, Staţie autobuz „Mitropolie” pentru desfăsurarea activităţii de prestări servicii

127. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, a unui teren în suprafaţă de 314 mp, situat în Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, nr. 130N, în vederea amenajării unei parcări auto

128. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,19 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

129. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 38,64 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

130. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial şi de producţie în suprafaţă totală de 122,62 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş

131. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 43,25 mp, situat în Piaţa 1 Mai  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

132. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Târgovişte – zona BIG – sens giratoriu, str. Laminorului cu şoseaua Găeşti, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse tip fast - food

133. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) locuri de parcare (teren în suprafaţă totală de 24 mp), situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Popescu, adiacent bl. 39A

134. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 318 mp, situat în Târgovişte – str. Gimnaziului nr. 21, în vederea amenajării unui spaţiu expoziţional şi a unor parcări

135. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 39 mp, situat în Târgovişte – str. Ctin. Brâncoveanu, în prelungirea bl. B1, în vederea amenajării unui construcţii-podest şi scări acces

136. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Târgovişte – str. Tudor Vladimirescu, nr. 46 pentru extindere sediu firmă

137. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării până la data de 01.10.2020, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Târgovişte – Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

138. Hotarâre privind casarea unor mijloace fixe aflate  în patrimoniul Direcţiei de Salubritate

139. Hotarâre privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti”

140. Hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 31.03.2012

141. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

142. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 216/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

143. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 219/2010 referitoare la aprobarea  proiectului << Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  Curtea Domneasca din Targoviste” >>, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

144. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 220/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

145. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

146. Hotarâre aprobarea modelului de contract de cofinanţare şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extindere reţea distribuţie gaze naturale – Locuinţe pentru tineri conform Legii nr. 15/2003 – str. Laura Stoica, Cartier Sagricom- Târgovişte”

147. Hotarâre aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră în sistem divizor şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Crizantemei din Municipiul Târgovişte”

148. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 417/2009 şi a protocolului de transmitere din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa pentru Poliţia Municipiului Târgovişte, a imobilului –Şcoala nr. 12 Târgovişte

149. Hotarâre privind aprobarea devizului estimativ pentru realizarea unor lucrari necesare amenajarii spatiului in suprafata de 163 mp din parterul imobilului situat in str. Gen. I.E.Florescu, nr. 8

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Adresa S.C. TERMICA S.A. înregistrată cu nr. 10274 din data de 11.04.2012;

§    Hotararea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de Rezerva bugetara la dispozitia Guvernului;

§   Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012, modificata si completata;

§   Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 după cum urmează :

1.1  majorarea  veniturilor totale cu suma de 2.039 mii lei,  prin  :

- majorarea cu suma de 2.000 mii lei  a prevederilor la indicatorul ’’Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului local’’ (cod indicator  11.02.06)

- majorarea cu suma de 39 mii lei  a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri’’‚’(cod indicator 42.02.34)

     

1.2 majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.039  mii lei, prin ;

- majorarea prevederilor bugetare la capitolul 68.02 ’’Asigurari si asistenta socială’’, subcapitolul 68.02.15.01 ’’Ajutor social’’, titlul 57 Asistentă socială cu suma de 39 mii lei.

- majorarea prevederilor bugetare la capitolul 81.02 Combustibili si energie, titlul Subventii  cu suma de 2.000 mii lei. Suma va fi utilizată integral pentru plata arieratelor  pe care SC TERMICA  SA  le are faţă de furnizorul de gaze în vederea asigurării continuităţii acestui serviciu.

      Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.     

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    100

Tgv 13.04.2012

 

                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii

al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin transformarea a trei funcţii publice ca urmare a promovării în grad profesional;

§   Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Procesele verbale finale ale examenului de promovare în grad profesional;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prin transformarea a trei funcţii publice ca urmare a promovării în grad profesional, după cum urmează:

v  transformarea unui post de „consilier, clasa I, grad profesional principal” în post de „consilier, clasa I, grad profesional superior”.

v  transformarea a două posturi de „consilier, clasa I, grad profesional asistent” în posturi de „consilier, clasa I, grad profesional principal”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane din cadrul DAPPP şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   101

   Tgv. 13.04.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale

S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte prin care se propune suplimentarea organigramei S.C. Municipal Security S.R.L. cu 12 posturi agenţi de pază;

§   Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 referitoare la înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte prin suplimentarea cu 12 posturi de agenţi de pază.            

Organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   102

   Tgv. 13.04.2012

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru dl. Cucu Tănase, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune iniţierea unei hotarari privind declararea stării de insolvabilitate pentru dl. Cucu Tănase, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală;

§    Dosarul persoanei care înregistrează datorii la Serviciul Taxe şi Impozite;

§    Prevederile art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36  alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru dl. Cucu Tănase, însumând un debit total de 3147 lei.

Art. 2 Se aprobă stingerea datoriilor, scoaterea creanţelor din evidenţa curentă şi trecerea lor într-o evidenţă separată.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică - Serviciul Taxe şi Impozite, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   103

   Tgv.13.04.2012

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului  Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, avand in vedere:

§   Adresa S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 29/31.01.2011 referitoare la înfiinţarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art..36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Soare Gheorghe, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   104

   Tgv. 13.04.2012

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 1

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 29/2011, Dl. SOARE GHEORGHE,  posesor al C.I. seria DD  nr. 155696 eliberată de Municipiul Târgovişte la data de 24.03.2003 şi dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, reprezentant al S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.          Să aprobe situaţiile financiare pe anul 2011 în baza rapoartelor întocmite de Consiliul de Administraţie şi Comisia de cenzori

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

2.         Să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

 

3.      Să aprobe completarea Consiliului de Administraţie cu 2 membrii ( de la 3 la 5 membrii), conform O.U.G  nr. 109/2011

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                      jr. Liţă Ion                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                                                                                                                           

HOTARARE

privind aprobarea bilanţului contabil precum şi a altor documente financiare aferente anului 2011 ale S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere, a politicilor contabile şi notelor explicative pentru anul 2011, precum şi a raportului cenzorilor şi cel al Consiliului de Administraţie ale S.C. ECO – SAL 2005 S.A.;

§      Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Bilanţul contabil şi Contul de profit şi pierdere pe anul 2011 ale S.C. ECO – SAL 2005 S.A., conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă politicile contabile şi notele explicative pe anul 2011 ale S.C. ECO – SAL 2005 S.A., conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă raportul cenzorilor pe anul 2011, al S.C. ECO – SAL 2005 S.A., conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă raportul Consiliului de Administraţie pe anul 2011 al S.C. ECO – SAL 2005 S.A.,  conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.  105

  Tgv.13.04.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 261/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea

Listei de prioritati pe anul 2009

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 261/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 261/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 2, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmează:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 943.558 lei/ 224.657 euro

Valoare C+M (cu TVA): 858.340 lei/ 204.367 euro

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 261/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

 

  Nr.  106

  Tgv.13.04.2012

  LOCAL

 

           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 262/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 262/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§  Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 262/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 3, sc. A+ B+C+D, Str. Urmuz, Asociatia de proprietari nr. 244”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmează:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 948.411 lei/ 225.812 euro

Valoare C+M (cu TVA): 864.429 lei/ 205.816 euro

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 262/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

 

  Nr.  107

  Tgv.13.04.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 266/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi in completarea

                           Listei de prioritati pe anul 2009               

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 266/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§  Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 266/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 81, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 94”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmează:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 1.081.882 lei/ 257.591 euro

Valoare C+M (cu TVA): 975.348 lei/ 232.226 euro

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 266/2009 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

 

  Nr.  108

  Tgv.13.04.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 122/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 1, str. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 122/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 1, str. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§  Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 122/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 1, str. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 1, str. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmează:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 575.561 lei/ 132.395 euro

Valoare C+M (cu TVA): 349.126 lei/ 80.309 euro

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul H 1, str. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 122/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

 

  Nr.  109

  Tgv.13.04.2012

 

 

                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 167/2008 referitoarea la aprobarea Regulamentului pentru atestarea calităţii de administrator de imobil

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa ordinară astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Compartimentului de Relaţii cu Publicul si Asociaţiile de proprietari prin care se solicita adoptarea unei hotărâri privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 167/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului pentru atestarea calităţii de administrator  de imobil;

§  Prevederile Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. 1588/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36,  alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Punctului 5 al Regulamentului pentru atestarea calităţii de administrator de imobil, aprobat prin HCL nr. 167/2008, astfel:

,,Atestatul de administrator de imobil are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor in asociaţiile de proprietari prin examinarea cunoştinţelor de specialitate in domeniu,  in  fata  Comisiei de atestare a administratorilor numita prin  Dispoziţia Primarului.

    Atestatul de administrator de imobil se eliberează candidaţilor admişi  prin Dispoziţia Primarului  Municipiului Targoviste pentru o perioada nedeterminata  si este valabil pe tot teritoriul României.

     In cazul  înregistrării la Primăria Targoviste a unor  reclamaţii  justificate  (3-4) privitoare la activitatea de administrare necorespunzătoare desfăşurata in cadrul unei asociaţii de proprietari de administratorul atestat, Compartimentul de Relaţii cu Publicul si Asociaţiile de proprietari va propune Comisiei de atestare a administratorilor de imobil  din cadrul Consiliului Local Targoviste, in conformitate cu legislaţia in vigoare, după caz, retragerea atestatului,  daca nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea  acestei activitati.’’     

Art. 2 Se completează H.C.L. nr. 167/2008 cu art. 31 care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă reînnoirea atestatelor de administrator de imobil emise în perioada 2003 – 2007”

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 167/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar,  Compartimentul de Relaţii cu Publicul si Asociaţiile de proprietari şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

  Nr.  110

  Tgv.13.04.2012

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

H O T A R A R E

privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un număr de 29 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, avand în vedere:

§       Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de un numar de 29 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§      Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§      Prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte de un număr de 29 persoane fizice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2  Prezenta hotarâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Impozite şi Taxe si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 Nr.    111

 Tgv.  13.04.2012

 LOCAL

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 40.000 lei

Asociaţiei Romanes Dâmboviţa

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§  Adresa Asociaţiei Romanes Dâmboviţa, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 10039/09.04.2012 prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 40.000 lei;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 40.000 lei Asociaţiei Romanes Dâmboviţa;

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 40.000 lei Asociaţiei Romanes Dâmboviţa.

Art. 2 Suma de 40.000 lei va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, recreere şi religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Asociaţia Romanes Dâmboviţa şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    112

  Tgv.  13.04.2012

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire spaţiu comercial – alimentaţie publică şi blocuri de locuinţe P+3+M” în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, Tarla T7, (Parcelele 7/151, 7/152, 7/153, 7/154, 7/155, 7/156) beneficiari FINTEANU GHEORGHE ŞI FINTEANU GHEORGHIŢA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire spaţiu comercial – alimentaţie publică şi blocuri de locuinţe P+3+M” în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, Tarla T7, (Parcelele 7/151, 7/152, 7/153, 7/154, 7/155, 7/156) beneficiari FINTEANU GHEORGHE ŞI FINTEANU GHEORGHIŢA;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire clădire spaţiu comercial – alimentaţie publică şi blocuri de locuinţe P+3+M” în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, Tarla T7, (Parcelele 7/151, 7/152, 7/153, 7/154, 7/155, 7/156) beneficiari FINTEANU GHEORGHE ŞI FINTEANU GHEORGHIŢA.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                               

         Nr.     113      

         Tgv. 13.04.2012

         

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Construire centru comercial – produse alimentare şi nealimentare, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar

S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. Bucureşti

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Construire centru comercial –produse alimentare şi nealimentare, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. Bucureşti;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru Construire centru comercial –produse alimentare şi nealimentare, Bdul. Unirii, nr. 6-8, beneficiar S.C. ALPHA PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. Bucureşti.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                              

         Nr.    114      

         Tgv. 13.04.2012

         

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Grup sanitar Grădiniţă cu program normal Priseaca”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a bunului imobil „Grup sanitar Grădiniţă cu program normal Priseaca;

§  Prevederile Anexei nr. 3, lit. g) din HG nr. 548/1999 referitoare la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

§  Prevederile H.G. nr. 1350/2001 referitoare la atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§  Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 pentru modificarea şi completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a bunului imobil „Grup sanitar Grădiniţă cu program normal Priseaca”, corespunzator pozitiei 848 din HG nr. 1350/2001, pentru scoaterea din functiune in vederea casarii, cu urmatoarele elemente de identificare:

·      construcţie din carămidă, învelită cu tablă şi lemn, în suprafaţă de 7 mp;

·       număr de inventar 1001051;

·      An PIF 1998

·      Valoare de inventar 1.516 lei, conform ultimei reevaluări (decembrie 2011)

In evidenta contabila a D.A.P.P.P.se va opera in mod corespunzator.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                     

  Nr.  115

  Tgv. 13.04.2012

             

                                                                                              

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament

din fondul locativ de stat către actualul chiriaş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  116

  Tgv. 13.04.2012

             

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 7,3 mp situat în Parcul Mitropoliei pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi,  13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Salubritate privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 7,3 mp situat în Parcul Mitropoliei pentru desfăşurarea activităţii de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 7,3 mp situat în Parcul Mitropoliei pentru desfăşurarea activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 17lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    117

    Tgv. 13.04.2012

                                                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de

5,53 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 14), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 5,53 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 14), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,53 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 14), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    118

   Tgv. 13.04.2012

 

                                                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,12 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 53), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 10,12 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 53), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,12 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 53), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    119

   Tgv. 13.04.2012

  

                                                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,07 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 9), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 10,07 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 9), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10,07 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 9), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    120

   Tgv. 13.04.2012

  

                                                                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de

10,16 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 49), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 10,16 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 49), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu în suprafaţă de 10,16 mp, situat incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 49), pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    121

    Tgv. 13.04.2012

   

                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, (modul nr. 8), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, (modul nr. 8), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, (modul nr. 8), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    122

    Tgv. 13.04.2012

   

                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de

2,25 mp situat în Piaţa 1 Mai pentru amenajare tocilărie

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 2,25 mp situat în Piaţa 1 Mai, pentru amenajare tocilărie;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 2,25 mp situat în Piaţa 1 Mai, pentru amenajare tocilărie.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

    Nr.    123

    Tgv. 13.04.2012

   

                                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, pentru desfăşurarea activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    124

    Tgv. 13.04.2012

   

                                                             

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a 5 (cinci) panouri publicitare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a 5 (cinci) panouri publicitare;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, în vederea amplasării a 5 (cinci) panouri publicitare, în următoarele locaţii:

1.Bdul. Mircea cel Bătrân, intersecţie cu Bdul. Regele Carol I- zona Casa de Cultură a Sindicatelor (pe partea dreaptă a aleii de acces dinspre Bdul. Mircea cel Bătrân).

2.Str. Poet Grigore Alexandrescu, intersecţie cu Bdul. Libertăţii (cvartal 5, parcela 147).

3.Str. Calea Bucureşti, intersecţie cu str. Radu de la Afumaţi.

4.Str. Ctin. Brâncoveanu, intersecţie cu str. Milioara 2.

5.Str. Ctin. Brâncoveanu, vis-a-vis de intersecţia cu str. Poet Grigore Alexandrescu

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 550 lei/lună/amplasament.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   125

    Tgv. 13.04.2012

   

                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, Staţie autobuz „Mitropolie” pentru desfăsurarea activităţii de prestări servicii

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, Staţie autobuz „Mitropolie” pentru desfăsurarea activităţii de prestări servicii;

§   Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§    Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 5 ani cu posibilitate de   prelungire 2 ani şi 6 luni a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân, Staţie autobuz „Mitropolie” pentru desfăsurarea activităţii de prestări servicii

      Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

      Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 68 lei/mp/an

   Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public  şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

     Nr.    126

    Tgv. 13.04.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, a unui teren în suprafaţă de 314 mp, situat în Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, nr. 130N, în vederea amenajării unei parcări auto

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, a unui teren în suprafaţă de 314 mp, situat în Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, nr. 130N, în vederea amenajării unei parcări auto;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, a unui teren în suprafaţă de 314 mp, situat în Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, nr. 130N, tarla 39, parcela 550/1, în vederea amenajării unei parcări auto

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 6 lei/mp/an – zona III.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

    Nr.    127

    Tgv. 13.04.2012

   

                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,19 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,19 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,19 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans (cvartal 0, parcela 3), în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ;

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110lei/mp/an- zona I

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

          

    Nr.    128

    Tgv. 13.04.2012

   

                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 38,64 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 38,64 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 38,64 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans (cvartal 0, parcela 3), în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ;

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110lei/mp/an- zona I

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.      

  

    Nr.   129

    Tgv. 13.04.2012

 

                                                                                                         

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial şi de producţie în suprafaţă totală de 122,62 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial şi de producţie în suprafaţă totală de 122,62 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial şi de producţie în suprafaţă totală de 122,62 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş. (spaţiu comercial în suprafaţă de 49 mp şi spaţiu de producţie în suprafaţă de 73,62 mp)

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an pentru spaţiul comercial şi 150 lei/mp/an pentru spaţiul de producţie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.   130

    Tgv. 13.04.2012

   

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 43,25 mp, situat în Piaţa 1 Mai  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 43,25 mp, situat în Piaţa 1 Mai  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 43,25 mp, situat în Piaţa 1 Mai  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.   131

    Tgv. 13.04.2012

   

 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Târgovişte – zona BIG – sens giratoriu, str. Laminorului cu şoseaua Găeşti, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse tip fast - food

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Târgovişte – zona BIG – sens giratoriu, str. Laminorului cu şoseaua Găeşti, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse tip fast - food;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Târgovişte – zona BIG – sens giratoriu, str. Laminorului cu şoseaua Găeşti, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru desfăşurarea activităţii de comerţ cu produse tip fast - food.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 42 lei/mp/an – zona III.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.    132

    Tgv. 13.04.2012

                                                             

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) locuri de parcare (teren în suprafaţă totală de 24 mp), situat în Municipiul Târgovişte,

str. Mihai Popescu, adiacent bl. 39A

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a 2 (două) locuri de parcare (teren în suprafaţă totală de 24 mp), situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Popescu, adiacent bl. 39A;

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1an şi 6 luni, a 2 (două) locuri de parcare (teren în suprafaţă totală de 24 mp), situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Popescu, adiacent bl. 39A

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 66 lei/lună/loc de parcare.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   133

    Tgv. 13.04.2012

  

                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 318 mp,

 situat în Târgovişte – str. Gimnaziului nr. 21,

în vederea amenajării unui spaţiu expoziţional şi a unor parcări

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 318 mp, situat în Târgovişte – str. Gimnaziului nr. 21, în vederea amenajării unui spaţiu expoziţional şi a unor parcări;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 318 mp, situat în Târgovişte – str. Gimnaziului nr. 21, în vederea amenajării unui spaţiu expoziţional şi a unor parcări.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 6 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.    134

    Tgv. 13.04.2012

  

                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 39 mp,

 situat în Târgovişte – str. Ctin. Brâncoveanu, în prelungirea bl. B1,

în vederea amenajării unui construcţii-podest şi scări acces

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 39 mp, situat în Târgovişte – str. Ctin. Brâncoveanu, în prelungirea bl. B1, în vederea amenajării unui construcţii-podest şi scări acces;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 39 mp, situat în Târgovişte – str. Ctin. Brâncoveanu, în prelungirea bl. B1, în vederea amenajării unui construcţii-podest şi scări acces.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 48 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.    135

    Tgv. 13.04.2012

   

 

                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 14 mp,

 situat în Târgovişte – str. Tudor Vladimirescu, nr. 46

pentru extindere sediu firmă

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Târgovişte – str. Tudor Vladimirescu nr. 46, pentru extindere sediu firmă;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 20 ani, cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, situat în Târgovişte – str. Tudor Vladimirescu nr. 46, pentru extindere sediu firmă.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.    136

    Tgv. 13.04.2012

 

                                                                                                                                 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării până la data de 01.10.2020, a unui teren în suprafaţă de 12 mp,

 situat în Târgovişte – Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13,

pentru extindere spaţiu comercial

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 13.04.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării până la data de 01.10.2020, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Târgovişte – Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării până la data de 01.10.2020, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Târgovişte – Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Răducanu Tudorică

Butnaru Valeria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

    Nr.    137

    Tgv. 13.04.2012

    LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind casarea unor mijloace fixe aflate  în patrimoniul

Direcţiei de Salubritate

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al unor mijloace fixe şi casarea acestora;

§      Prevederile Legii Contabilităţii, nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

§      Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

§      Prevederile O.G. nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii;

§      Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor mijloace mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate.

Art. 2 Se aprobă casarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

                                                                        

   Nr.   138

   Tgv. 13.04.2012

  

 

 

H O T Ă R Â R E

privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 13.04.2012, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de de Administrare a Patrimomiului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”;

§      Adresele Şcolii “I. Al. Bratescu-Voinesti” din Târgovişte nr. 1385/14.03.2012 şi nr. 219/19.03.2012, adresate Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa şi Primăriei Municipiului Târgovişte, prin care solicită sprijinul pentru găsirea unei locaţii adecvate desfăşurării activităţii şcolare;

§      Prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă constituirea unei comisii care să negocieze închirierea imobilului din Târgovişte, strada N. Filipescu, nr. 37, pentru o perioadă de 3 (trei) ani în vederea desfăşurării activităţii Şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”.

Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului se va numi comisia de negociere a preţului închirierii formată reprezentanţi ai executivului şi următorii consilieri:                                                                                         

Babeu Pavel

Tanase Silviu Gabriel

Tutuianu Ioan

Art. 3 Rezultatul negocierii împreună cu contractul de închiriere va fi supus ulterior spre aprobare consiliului local.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

        

    Nr.    139

    Tgv. 13.04.2012

   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 31.03.2012

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 26.04.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 11.010/23.04.2012 privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2012;

§  Prevederile HCL 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA, modificată şi completată prin HCL 394/2011, HCL 168/2010 şi HCL 241/2011;

§  Prevederile art 49 alin.12 şi alin.13 din Legea nr. 273/2010 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 31.03.2012, conform anexelor 1a si 1b  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul de stat la data de 31.03.2012, conform anexelor 2a si 2b care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor externe si interne la data de 31.03.2012, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă prelungirea perioadei de tragere prevazuta la art. 1.1 din contractul de credit nr. 340/15.07.2009 până la data de 31.12.2012.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    140

          Tgv. 26.04.2012

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012, având în vedere:

·        Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 11.011/23.04.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

·        Rapoartele de specialitate ale Clubului Sportiv Municipal nr. 10808/19.04.2012 şi 10957/20.04.2012;

·        Contractul de sponsorizare nr.13/24.01.2012;

·        Contractul de sponsorizare nr. 482/18.04.2012;

·        Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

           Majorarea veniturilor totale cu suma de 15 mii lei, prin:

·                   majorarea cu suma de 35 mii lei a prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari ( cod 37.02.01),

           Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 737 mii lei, prin:

·                   Majorarea cu suma de 35 mii lei a prevederilor bugetare la 67.02 Cultura, recreere si religie, Subcapitolul Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei, titlul Bunuri si servicii,  alineatul 20.30.30. Cu suma de 35 mii lei se majorează în mod corespunzător bugetul Clubului Sportiv Municipal.

            Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.         

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    141

           Tgv. 26.04.2012

 

                                                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 216/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 216/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”;

§   Raportul de vizită al reprezentanţiilor MDRT din data de 21.03.2012;

§   Hotararea CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru proiectele finantate in cadrul Axei prioritare la Programul Operational Regional;

§   Prevederile HCL nr. 54/15.03.2012 pentru modificarea HCL nr. 216/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică  indicatorii economici ai proiectului „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”, după cum urmează:

 

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

977 430,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

20 000,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

768 250,00

c.

TVA

189 180,00

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

35 365,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15 365,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

20 000,00

III

TVA*

189 180,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

752 885,00

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 216/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 54/15.03.2012 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    142

            Tgv. 26.04.2012

 

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 219/2010 referitoare la aprobarea  proiectului 

<< Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  Curtea Domneasca din Targoviste” >>, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se modificarea HCL nr. 219/2010 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect << Promovarea turistica a monumentului de importanta nationala „ Curtea Domneasca din Targoviste” >>

§   Raportul de vizită al reprezentanţiilor MDRT din data de 20.03.2012;

§   Hotararea CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru proiectele finantate in cadrul Axei prioritare la Programul Operational Regional;

§   Prevederile HCL nr. 39/2012 pentru modificarea HCL nr. 219/2010 referitoare la aprobarea proiectului Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  “Curtea Domneasca din Targoviste”;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1.  Se modifică HCL nr. 219/2010 referitoare la aprobarea  proiectului Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  Curtea Domneasca din Targoviste”,  dupa cum urmeaza :

 

I

Valoarea totală in lei  a proiectului, din care :

997 580,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

28.090,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

777.160,00

c.

TVA

192.330,00

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

43.633,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15 543,20

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

28.090,00

III

TVA*

192.810,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

761 616,80

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 219/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 39/03.02.2012 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   143

   Tgv. 26.04.2012

  

 

                                                                                                                     

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 220/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 220/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”;

§   Raportul de vizită al reprezentanţiilor MDRT din data de 21.03.2012;

§   Hotararea CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru proiectele finantate in cadrul Axei prioritare la Programul Operational Regional;

§   Prevederile HCL nr. 55/2012 pentru modificarea HCL nr. 220/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică indicatorii economici ai proiectului „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”, după cum urmează:

 

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

976  810,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

15 000,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

772 750,00

c.

TVA

189 060,00

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

30 455,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15 455,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

15 000,00

III

TVA*

189 060,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

757 295,00

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 220/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 55/15.03.2012 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   144

            Tgv. 26.04.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”;

§   Raportul de vizită al reprezentanţiilor MDRT din data de 20.03.2012;;

§   Hotararea CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru proiectele finantate in cadrul Axei prioritare la Programul Operational Regional;

§   Prevederile HCL nr. 56/2012 pentru modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică  indicatorii economici ai proiectului „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”, după cum urmează:

 

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

VALOAREA

I

Valoarea totală a proiectului,  din care :

995 596,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

15 000,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

787 900,00

c.

TVA

192 696,00

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

30 758,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15 758,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

15 000,00

III

TVA*

192 696,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

772 142,00

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 221/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 56/15.03.2012 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    145

            Tgv. 26.04.2012

 

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

aprobarea modelului de contract de cofinanţare şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extindere reţea distribuţie gaze naturale – Locuinţe pentru tineri conform Legii nr. 15/2003 – str. Laura Stoica, Cartier Sagricom- Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea modelului de contract de cofinanţare şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extindere reţea distribuţie gaze naturale – Locuinţe pentru tineri conform Legii nr. 15/2003 – str. Laura Stoica, Cartier Sagricom”;

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modelul contractului de cofinanţare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuţie gaze pentru str. Laura Stoica, Cartier Sagricom, Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Planul de situaţie privind soluţia de acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, elaborat de Distrigaz Sud Reţele, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Propunerea comercială nr 1309/27.01.2012, astfel:

       Lucrarea se va face prin cofinanţare, valoarea totală fiind de 24.852,08 lei, sumă defalcată astfel:

-Finanţator: 497,04 lei (inclusiv TVA)

-Primaria Municipiului Târgovişte: 24 355,04 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       La această sumă se vor adaugă tarifele de racordare şi acord acces la sistemul de distribuţie în valoare de 74,40 lei (inclusiv TVA).

Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Gabriel Florin Boriga pentru semnarea contractului de finanţare.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Distrigaz Sud Reţele, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    146

   Tgv. 26.04.2012

  

                                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră în sistem divizor şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Crizantemei din Municipiul Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune adoptarea aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră în sistem divizor şi a reţelei de distribuţie apă pe str. Crizantemei din Municipiul Târgovişte”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§  Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Extinderea reţelei de canalizare menajeră în sistem divizor şi a reţelei de distribuţie apă pe strada Crizantemei din Municipiul Târgovişte”.

 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

INDICATORI TEHNICI

Retea de canalizare

- reţeaua de canalizare se va realiza din conducte de policlorură de vinil (conducte PVC - KG) datorită rapidităţii în execuţie, costurilor reduse, dar şi a rezistentei mari la uzură;

- extinderea propusă pentru preluarea apelor menajere este de tip divizor şi anume preia numai apele uzate menajere ce corespund încărcărilor impuse de NTPA 002/2005;

- apele uzate  vor fi colectate gravitaţional în staţia de pompare SPAU de unde prin pompare este transportată prin intermediul unei conducte de refulare în căminul de refulare.

- numărul de consumatori care urmează a fi deserviţi de reţeaua de canalizare proiectată este de 60.

 

Retea de distributie a apei potabile

- reţeaua de apă potabilă se va realiza din conducte de polietilena de înaltă densitate datorită costurilor reduse şi a timpului de execuţie mai rapid;

- extinderea reţelei de apă se va executa din tevi din PEID, PE 110, SDR 17, PN 10, având diametrul de 110 mm.

 

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

 

   -Valoare investitie: 460 169,00 lei 

   -Valoare C+M      : 371 682,00 lei 

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt : Bugetul Local şi alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   147

   Tgv. 26.04.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 417/2009 şi a protocolului de transmitere din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa pentru Poliţia Municipiului Târgovişte, a imobilului –Şcoala nr. 12 Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012, având în vedere:

  • Adresa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa nr. 282752/12.04.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 10443 din data de 12.04.2012;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind modificarea HCL nr. 417/2009 şi a protocolului de transmitere din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa pentru Poliţia Municipiului Târgovişte, a imobilului –Şcoala nr. 12 Târgovişte

§         Prevederile HCL nr. 417/2009 referitoare la aprobarea transmiterii unui imobilfosta Şcoală nr. 12 Târgovişte - proprietate publică a municipiului Târgovişte, din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa, pentru Poliţia Municipiului Târgovişte

§         Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba preluarea spatiului aflat in administrarea Politiei Municipiului Targoviste, compus din 6 (sase) incaperi, in suprafata de 163 mp, cota parte din parterul aferent imobilului fosta Scoala nr. 12, situat in Targoviste, str. Gral. I.E.Florescu, nr. 8.

Art. 2  Prevederile HCL nr. 417/2009 se modifica in mod corespunzator, potrivit prezentei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   148

   Tgv. 26.04.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului estimativ pentru realizarea unor lucrari necesare amenajarii spatiului in suprafata de 163 mp din parterul imobilului situat in

str. Gen. I.E.Florescu, nr. 8

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 26.04.2012, având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind aprobarea devizului estimativ pentru realizarea unor lucrari necesare amenajarii spatiului in suprafata de 163 mp din parterul imobilului situat in str. Gen. I.E.Florescu, nr. 8;
  • Prevederile HCL nr. 148/26.04.2012 referitoare la modificarea HCL nr. 417/2009 şi a protocolului de transmitere din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa pentru Poliţia Municipiului Târgovişte, a imobilului –Şcoala nr. 12 Târgovişte;

§         Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice   Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

           În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă efectuarea lucrărilor necesare pentru amenajarea spaţiului în suprafata de 163 mp din parterul imobilului situat in str. Gen. I.E.Florescu, nr. 8 precum şi a devizului estimativ în valoare de 85.000 lei fără TVA.

Art. 2 Reparaţiile la imobilul prevăzut la art. 1 vor fi efectuate de către un constructor stabilit prin licitaţie publică în condiţiile legii, astfel încât oferta câştigătoare să fie mai mică sau egală cu devizul estimativ.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.    149

   Tgv. 26.04.2012