Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

185. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  Bădica Stan,

pentru merite deosebite

186. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  Diaconu Ion, pentru merite deosebite

187. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  Romanciuc Ioan, pentru merite deosebite

188. Hotarâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  IULIAN FURCOIU, pentru merite deosebite

189. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de viceprimar al domnului Barbu Dumitru

190. Hotarâre privind numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a domnului Fratila Ioan Cezar

191. Hotarâre privind infiintarea Directiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste

192. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

193. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 3 (trei) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

194. Hotarâre privind completarea  HCL nr. 127/27.03.2008 privind includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor bunuri aflate in baza de productie in Strada Radu de la Afumati nr. 7 si darea lor in administrarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti

195. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Universitatea „Valahia” Targoviste

196. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dnii. Barbu Constantin si Barbu Dumitru

197. Hotarâre privind modificarea H.C.L. 126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003

198. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren in suprafata de 9 mp, situat in incinta Universitatii “Valahia” Targoviste pentru amenajarea unui spatiu comercial

199. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren in suprafata de 42 mp, situat in incinta Universitatii “Valahia” Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu comercial

200. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren in suprafata de 20 mp situat in Str. Moldovei – in incinta Scolii nr. 11 “Prof. Paul Banica” - pentru amenajarea unui spatiu comercial

201. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 60 mp, situat in B-dul Unirii, Municipiul Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu de alimentatie publica – fast-food

202. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 7.20 mp, situat in B-dul Unirii, adiacent Bl. 100 G, Ap. 3, Municipiul Targoviste, pentru realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati si scara de acces la spatiu comercial

203. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 52 mp, situat in Str. Craitelor – adiacent Bl. D5, Municipiul Targoviste, pentru extindere cabinet de avocatura

204. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a unui teren in suprafata de 30 mp, situat in Str. Calea Domneasca – adiacent Bl. X2 E, Municipiul Targoviste, pentru extinderea Centrului Medical “Crucea Alb – Galbena”

205. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 15 ani, cu posibilitate de prelungire de 7 ani si 6 luni , a trei terenuri, in suprafata de 45 mp, 35 mp si 35 mp, situate in B-dul Unirii, intre Bl. 69 – 71, Municipiul Targoviste, pentru realizarea a trei spatii comerciale

206. Hotarâre privind organizarea licitatiei publice  in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, cu posibilitate de prelungire de 12 ani si 6 luni, a loturilor nr. 9 si nr. 12 (partial) – terenuri de tenis – din Baza de Agrement “Crizantema”, Municipiul Targoviste

207. Hotarâre privind modificarea H.C.L. 138/27.03.2008 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie

208. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 36 mp, situat in Str. Calea Campulung, zona bloc 31-32, Municipiul Targoviste

    209. Hotarâre privind aprobarea derulării proiectului „Modernizarea şi retehnologizarea Poliţiei Comunitare Targovişte” şi acordului cu privire la introducerea proiectului în lista de investiţii pe anul 2008

210. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „POLICLINICA”, S+P+3+M in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 6, beneficiari Purcaroiu V. Cristian si Stoian C. Ion

211. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Farmacie, birou de proiectare si cofetarie – P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Radu de la Afumati, beneficiar Tudorache Niculina

212. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Imobil birouri P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Radu de la Afumati, nr. 1D, beneficiar S.C NET CONSULTING SRL

213. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Construire cladire locuinte colective S+P+(4-5)+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Popa Sapca, nr. 39 B, beneficiari Milea Gheorghe si Milea Mihai Sorin

214. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru introducerea in intravilan si  „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, (tarla 27, parcela 386/30), beneficiar Cristea A. Cornelia

215. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Restaurant si hotel apartament S+P+4E”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor – Parc Chindia, beneficiar S.C. ROMARTA S.A.

216. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale P+1+M si locuinte individuale P+2+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor, beneficiar S.C. ACVILA PREST S.R.L.

217. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Desfiintare locuinta, construire sediu firma si locuinta de serviciu D+P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Nicolae Filipescu, nr. 69, beneficiar S.C HEXA I.D.P. SRL

218. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, beneficiar Andreescu Anca Teodora

219. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinta”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca – DN 72 A, beneficiar Ionescu Pompiliu Lucian

220. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Constructie S+P+M+3E+M – spatiu comercial si locuinte”, in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii, nr. 7B, beneficiar S.C. START S.A.

221. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Str. Magrini, nr. 12A-12C, beneficiari Silivestru Ion, Bleau Monica, Bleau Longin

222. Hotarâre privind completarea actului  constitutiv  al  S.C. ”COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A.

223. Hotarâre privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste

224. Hotarâre privind revocarea HCL nr. 200/24.07.2007 privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente

225. Hotarâre privind aprobarea procedurii si criteriilor de ocupare a postului de director al Directiei Gradina Zoologica

226. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Gradina Zoologica, Municipiul Targoviste

227. Hotarâre privind aprobarea modificarii organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

228. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

229. Hotarâre privind acordarea de sprijin financiar unor locasuri de cult (biserici) din Municipiul Targoviste

230. Hotarâre  privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei Asociatiei Folclorice “Fir de Dor”, pentru participarea la Festivalul International de Folclor care se va desfasura in Italia, in perioada 22-29 iulie 2008

231. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei Coralei « Appassionato », a Universitatii Valahia Targoviste, in vederea sustinerii unor concerte la Roma, Italia

232. Hotarâre privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcţii si  a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala

233. Hotarâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

234. Hotarâre privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste

235. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii mai 2008

236. Hotarâre privind numirea unor directori de unitati de invatamant din Municipiul Targoviste

Aviz privind initierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Targoviste cu S.C. AQUATTRO S.R.L. in vederea exploatarii unor locatii de publicitate stradala si amplasarii de mobilier urban in Municipiul Targoviste

 

 

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  Bădica Stan,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 23.04.2008, având in vedere:

§         Prevederile H.G. 1222/2007 privind instituirea "Zilei veteranilor de război";

§         Adresa Cancelariei Primului Ministru inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 6770 din data de 25.03.2008;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  Bădica Stan, pentru merite deosebite;

§         Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Bădica Stan , pentru merite deosebite.

 

Nr.    185

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  Diaconu Ion, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 23.04.2008, având in vedere:

§         Prevederile H.G. 1222/2007 privind instituirea "Zilei veteranilor de război";

§         Adresa Cancelariei Primului Ministru inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 6770 din data de 25.03.2008;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  Diaconu Ion pentru merite deosebite;

§         Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Diaconu Ion, pentru merite deosebite.

 

Nr.   186

Tgv. 23.04.2008

 

                                                                                                                                               

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  Romanciuc Ioan,

pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 23.04.2008, având in vedere:

§         Prevederile H.G. 1222/2007 privind instituirea "Zilei veteranilor de război";

§         Adresa Cancelariei Primului Ministru inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 6770 din data de 25.03.2008;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Romanciuc Ioan pentru merite deosebite;

§         Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de „CETATEAN DE ONOARE” domnului Romanciuc Ioan, pentru merite deosebite.

 

Nr.    187

Tgv. 23.04.2008

 

                                                                                   

H O T A R A R E

privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE” domnului  IULIAN FURCOIU, pentru merite deosebite

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in şedinţa ordinara, astăzi 23.04.2008, având in vedere:

§         Propunerea adresata in plen de catre dl. consilier municipal Vasiliu Emilian Teodor, privind conferirea titlului de  „CETATEAN DE ONOARE” domnului IULIAN FURCOIU, pentru merite deosebite;

§         Regulamentul de acordare a titlului de Cetatean de onoare, a Diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. unic Se confera titlul de „CETATEAN DE ONOARE” domnului IULIAN FURCOIU, pentru merite deosebite.

 

Nr.    188

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de viceprimar al domnului Barbu Dumitru

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 23.04.2008, având in vedere:

-                      Demisia dlui. Barbu Dumitru inregistrata sub nr. 9191/23.04.2008

-                      Prevederile art. 9, alin. 2 lit. a, alin. 21 si alin. 3 al aceluiasi articol din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de incetarea de drept a mandatului de viceprimar al dlui. Barbu Dumitru.

Art. 2 Incepand cu data prezentei se declara vacant postul de viceprimar al Municipiului Targoviste.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   189

Tgv. 23.04.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a

 domnului Fratila Ioan Cezar

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 23.04.2008, având in vedere:

§         Prevederile HCL nr.189/23.04.2008 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de viceprimar al domnului Barbu Dumitru;

§         Desemnarea dlui. Fratila Ioan Cezar pentru functia de viceprimar al Municipiului Targoviste, la propunerea d-lui consilier Tutuianu Ioan;

§         Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

§         In temeiul art. 57 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Incepand cu data de 24.04.2008, se numeste domnul jr. Fratila Ioan Cezar in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   190

Tgv. 23.04.2008

 

                                                           

H O T A R A R E

privind infiintarea Directiei de Salubritate in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 23.04.2008, având în vedere:

 • Prevederile HCL nr. 179/31.05.2005 privind infiintarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
 • Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitatilor;

·        Prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor din data de 09.07.2007;

·        Prevederile O.G. nr. 92/2007 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, pct. a, lit.14 ale Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se infiinteaza Directia de Salubritate in cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, prin reorganizarea activitatii S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste.

Art. 2   Directia de Salubritate va prelua de la S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste urmatoarele activitati:

-         maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea cailor publice;

-         curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in stare de functiune a acestora pe timp de polei, inghet sau ninsoare;

-         colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor de echipamente electrice si electronice;

-         dezinsectia, dezinfectarea si deratizarea;

-         marcajul rutier

Art. 3 Statul de functii si organigrama Directiei de Salubritate sunt prevazute in anexele 1 si 2 la prezenta hotarare, iar personalul necesar desfasurarii activitatilor incredintate Directiei de Salubritate va fi preluat prin transfer de la S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste.

Art. 4 Sediul social al Directiei de Salubritate va fi in  Str. Radu de la Afumati, nr. 7, Municipiul Targoviste.

Art. 5  Predarea – primirea patrimoniului, transferul personalului, precum si a activitatilor propriu - zise vor fi efectuate pe baza de protocol dupa data de 01.07.2008.

Art. 6 Pentru gestionarea problemelor curente, pana la transferul efectiv de personal, patrimoniu si activitati, se numeste interimar in functia de director dl. Vasilescu Virgil.

Art. 7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica, Directia Economica, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, Directia de Salubritate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   191

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 23.04.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Ordinului Ministerului Internelor si Reformei Administrative  nr. 397/2008 pentru alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor  combustibililor  utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat conform OG 36/2006 ;

§         Prevederile H.G 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale , prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat ;

§         Adresa Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintei nr 71293/2008

§         Prevederile Ordinului Ministerului Finentelor Publice nr 1661 bis/2003 privind  modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primate sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familie;

§         Prevederile Legii 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-nascuti;

 • Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008. modificata si completata prin H.C.L. nr. 54/29.03.2007 ;

§         Prevederile art.36, alin. 2, lit. « b » si alin. 4, lit. « a », din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            In temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 dupa cum urmeaza :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.100 mii lei, prin :

- majorarea cu suma de 42  mii lei  a prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari (cod indicator 37.02.01);

- majorarea cu suma de 1062 mii lei  a prevederilor la indicatorul Cheltuieli cu investitiile pentru invatamantul preuniversitar (cod indicator 42.02.12);

- majorarea cu suma de 930 mii lei  a prevederilor la indicatorul Cheltuieli cu investitiile pentru invatamantul preuniversitar (cod indicator 42.02.14);

- majorarea cu suma de 33 mii lei  a prevederilor la indicatorul Subventii ajutor incalzire (cod  indicator 42.02.33);

- majorarea cu suma de 4 mii lei  a prevederilor la indicatorul Subventie trusou nou nascuti (cod  indicator 42.02.34);

- majorarea cu suma de 29 mii lei a prevederilor la indicatorul Subventie trusou nou nascuti, (cod indicator  42.02.36) ;

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 2.100 mii lei, din care pe capitole : 

- diminuarea creditelor la capitolul 54.02 ‘’Alte servicii publice generale’’,  titlul Fonduri de rezerva cu suma de 400 mii lei

- majorarea credite bugetare la capitolul 65.02 Invatamant , titlul ‘’ Cheltuieli de capital  ‘’ cu suma de 930  mii lei ,

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 ‘’Asigurari si asistenta sociala’’  cu suma de 466 lei , din care pe titluri : majorarea cheltuielilor  la titlul ‘’bunuri si servicii‘’ cu suma de 300 mii lei  si majorarea creditelor la  titlul ‘’Asistenta sociala’’ cu suma de 166 mii lei.

- majorarea credite bugetare la capitolul 67.02 Cultura, religie , titlul ‘’ Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 42  mii lei

- majorarea credite bugetare la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , titlul ‘’ Bunuri si servicii ‘’ cu suma de 1.062  mii lei

Bugetul rectificat este redat in anexa 1.

Lista obiectivelor de investitii  este redata in anexa 2

Bugetele institutiilor rectificate in mod corespunzator sunt redate in anexa 3.

Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donatiilor si/sau sponsorizarilor primite in luna iulie 2008 este redata in anexa 4

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2008  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    192

Tgv. 23.04.2008

   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 3 (trei) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

§         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

§         Prevederile Legii 85/1992 republicata privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Prevederile Legii nr. 61/1990;
 • Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§         Dispozitiile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 3 (trei) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                     

Nr.    193

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind completarea  HCL nr. 127/27.03.2008 privind includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor bunuri aflate in baza de productie in Strada Radu de la Afumati nr. 7 si darea lor in administrarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§   Adresa DCEG inregistrata la Primaria Targoviste cu nr. 417 din data de 11.04.2008;

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune completarea  HCL nr. 127/27.03.2008 privind includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor bunuri aflate in baza de productie in Strada Radu de la Afumati nr. 7 si darea lor in administrarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 267/1999 referitoare la transferarea fara plata a bazei de productie a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.  la D.S.C.

§   Prevederile art. 10 si art. 36, alin. 2, lit.c din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 privind Administatia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se completeaza HCL nr. 127/27.03.2008 privind includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor bunuri aflate in baza de productie in Strada Radu de la Afumati nr. 7 si darea lor in administrarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti, astfel:

La art. 1 se adauga pozitia nr. 14 - terenul in suprafata de 15.478 mp si includerea lui in domeniul public, avand urmatoarele elemente de identificare:

Adresa: Str. Radu de la Afumati, nr. 7, cvartalul 203, parcela 24.1.

Valoare conform raport de evaluare: 15478 mp x 308,21 lei/ mp = 4.770.474 lei

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 127/ 27.03.2008 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Constructii Edilitar Gospodaresti, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                        

Nr.    194

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si

Universitatea „Valahia” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Universitatea „Valahia” Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Universitatea „Valahia” Targoviste, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

1.      Consiliul Local Municipal Targoviste:

        - 20 m.p. situat in str. Laminorului

 2.    Universitatea “Valahia” Targoviste:

        - 20 m.p. situat in str. Laminorului

Art. 3 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb, in forma autentica, Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Directia Economica, Universitatea „Valahia” Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    195

Tgv. 23.04.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si

dnii. Barbu Constantin si Barbu Dumitru

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dnii. Barbu Constantin si Barbu Dumitru;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dnii. Barbu Constantin si Barbu Dumitru, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

2.      Consiliul Local Municipal Targoviste:

   - 177 m.p. situat la intersectia str. Laminorului cu str. Cooperatiei

2. Dnii. Barbu Constantin si Barbu Dumitru:

   - 197 m.p. ocupat de str. Poligonului

Art. 3 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb, in forma autentica, Primarul si  Secretarul Municipiului Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Directia Economica, dnii. Barbu Constantin si Barbu Dumitru si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    196

Tgv. 23.04.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. 126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru privind modificarea H.C.L. 126/2006, prin care au fost stabilite criteriile de analiza si repartizarea loturilor camin de casa conform Legii nr. 15/2003;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personala, modificata si completata ulterior ;

§                     Prevederile H.C.L. nr. 66/30.03.2006 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003;

§                     Prevederile H.C.L. nr.  126/2006 privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003;

§                     Prevederile Dispozitiei Primarului Municipiului Targoviste nr. 2807/2006 privind constituirea Comisiei Municipale de stabilire a criteriilor, de analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conform Legii nr. 15/2003 ;

§                     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1.  Se modifica aliniatul 3, al anexei care face parte integranta din H.C.L. nr. 126/2006 privind  aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2003, astfel:

“1 punct pentru fiecare an de vechime a cererii”.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadstru Imobiliar, D.A.P.P.P., membrii Comisiei de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    197

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren in suprafata de 9 mp, situat in incinta Universitatii “Valahia” Targoviste pentru amenajarea unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren in suprafata de 9 mp situat in incinta Universitatii “Valahia” Targoviste pentru amenajarea unui spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren in suprafata de 9 mp, situat in incinta Universitatii “Valahia” Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

                      Ing. Nicoara Calin Nicolae

                     Ing Radulescu Ion Nicolae

                      Dr. Oncescu Doru

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   198

Tgv. 23.04 2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren in suprafata de 42 mp, situat in incinta Universitatii “Valahia” Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren in suprafata de 42 mp, situat in incinta Universitatii “Valahia” Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu comercial;

§               Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani si 6 luni, a unui teren in suprafata de 42 mp, situat in incinta Universitatii “Valahia” Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

                      Ing. Nicoara Calin Nicolae

                     Ing Radulescu Ion Nicolae

                      Dr. Oncescu Doru

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.   199

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren in suprafata de 20 mp situat in Str. Moldovei – in incinta Scolii nr. 11 “Prof. Paul Banica” - pentru amenajarea unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren in suprafata de 20 mp, situat in Str. Moldovei – in incinta Scolii nr. 11 “Prof. Paul Banica” - pentru amenajarea unui spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an si 6 luni, a unui teren in suprafata de 20 mp, situat in Str. Moldovei – in incinta Scolii nr. 11 “Prof. Paul Banica” - pentru amenajarea unui spatiu comercial,  conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

                      Ing. Nicoara Calin Nicolae

                     Ing. Radulescu Ion Nicolae

                      Dr. Oncescu Doru

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                  

Nr.   200

Tgv. 23.04 2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 60 mp, situat in B-dul Unirii, Municipiul Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu de alimentatie publica – fast-food

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 60 mp, situat in B-dul Unirii, Municipiul Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu de alimentatie publica – fast-food;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§            Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 60 mp, situat in B-dul Unirii, Municipiul Targoviste, pentru amenajarea unui spatiu de alimentatie publica – fast-food, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Ing. Coroliu Nicolae

Ing. Danciulescu Ion

Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    201

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 7.20 mp, situat in B-dul Unirii, adiacent Bl. 100 G, Ap. 3, Municipiul Targoviste, pentru realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati si scara de acces la spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 7.20 mp situat in B-dul Unirii, adiacent Bl. 100 G, Ap. 3, Municipiul Targoviste, pentru realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati si scara de acces la spatiu comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§            Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 7.20 mp, situat in B-dul Unirii, adiacent Bl. 100 G, Ap. 3, Municipiul Targoviste, pentru realizarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati si scara de acces la spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

                             Ing. Coroliu Nicolae

Ing. Danciulescu Ion

Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

Nr.   202

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 52 mp, situat in Str. Craitelor – adiacent Bl. D5, Municipiul Targoviste, pentru extindere cabinet de avocatura

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 52 mp, situat in Str. Craitelor – adiacent Bl. D5, Municipiul Targoviste pentru extindere cabinet de avocatura;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§            Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 52 mp, situat in Str. Craitelor – adiacent Bl. D5, Municipiul Targoviste, pentru extindere cabinet de avocatura, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Ing. Coroliu Nicolae

Ing. Danciulescu Ion

Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    203

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a unui teren in suprafata de 30 mp, situat in Str. Calea Domneasca – adiacent Bl. X2 E, Municipiul Targoviste, pentru extinderea Centrului Medical “Crucea Alb – Galbena”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani a unui teren in suprafata de 30 mp, situat in Str. Calea Domneasca – adiacent Bl. X2 E, Municipiul Targoviste, pentru extinderea Centrului Medical “Crucea Alb – Galbena”;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§            Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 30 mp, situat in Str. Calea Domneasca – adiacent Bl. X2 E, Municipiul Targoviste, pentru extinderea Centrului Medical “Crucea Alb – Galbena”, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Ing. Coroliu Nicolae

Ing. Danciulescu Ion

Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

Nr.   204

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 15 ani, cu posibilitate de prelungire de 7 ani si 6 luni , a trei terenuri, in suprafata de 45 mp, 35 mp si 35 mp, situate in B-dul Unirii, intre Bl. 69 – 71, Municipiul Targoviste, pentru realizarea a trei spatii comerciale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea concesionarii pe o perioada de 15 ani, cu posibilitate de prelungire de 7 ani si 6 luni , a trei terenuri, in suprafata de 45 mp, 35 mp si 35 mp, situate in B-dul Unirii, intre Bl. 69 – 71, Municipiul Targoviste, pentru realizarea a trei spatii comerciale;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 245/2005 privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 49 de ani, dar nu mai mult de durata existentei constructiei, a terenului in suprafata de 900 mp, situat in Mun. Targoviste, Bdul. Unirii, intre blocurile 68-69 pentru construirea locas de cult, catre Arhiepiscopia Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§            Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a trei terenuri, in suprafata de 45 mp, 35 mp si 35 mp, situate in B-dul Unirii, intre Bl. 69 – 71, Municipiul Targoviste, pentru amenajarea a trei spatii comerciale, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 15 ani, cu posibilitate de prelungire de 7 ani si 6 luni.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

                         Ing. Coroliu Nicolae

Ing. Danciulescu Ion

Dr. Dobanda Ion

 Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

Nr.    205

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind organizarea licitatiei publice  in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, cu posibilitate de prelungire de 12 ani si 6 luni, a loturilor nr. 9 si nr. 12 (partial) – terenuri de tenis – din Baza de Agrement “Crizantema”, Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind organizarea licitatiei publice, in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, cu posibilitate de prelungire de 12 ani si 6 luni, a loturilor nr. 9 si nr. 12 (partial) – terenuri de tenis – din Baza de Agrement “Crizantema”, Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile HCL nr. 219/2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a bunurilor imobile din Baza de Agrement Crizantema, Targoviste

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§            Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii, a loturilor nr. 9 si nr. 12 (partial)– terenuri de tenis – din Baza de Agrement “Crizantema”, Municipiul Targoviste , conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 25 ani, cu posibilitate de prelungire de 12 ani si 6 luni.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

Ing. Coroliu Nicolae

Ing. Danciulescu Ion

Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

Nr.    206

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. 138/27.03.2008 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Adresa nr. 8810/2008 a S.C. CRIFARM S.R.L. prin care se solicita suplimentarea cu 50 mp a suprafetei de teren concesionate prin HCL nr. 138/27.03.2008;

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune modificarea HCL nr. 138/27.03.2008 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se modifica H.C.L 138/27.03.2008 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie, astfel:

            Art. 1 va avea urmatorul cuprins:

Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 120 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 va avea urmatorul cuprins:

Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 2  Celelalte prevederile ale HCL nr. 138/27.03.2008 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

               

 Nr.   ­­­­­­207

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 36 mp, situat in Str. Calea Campulung, zona bloc 31-32, Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren in suprafata de 36 mp, situat in Str. Calea Campulung, zona bloc 31-32, Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§            Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 36 mp, situat in Str. Calea Campulung, zona bloc 31-32, Municipiul Targoviste, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

ing. Coroliu Nicolae

ing. Danciulescu Ion

dr.  Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    208

Tgv. 23.04.2008

 

  

        H O T A R A R E

privind aprobarea derulării proiectului „Modernizarea şi retehnologizarea Poliţiei Comunitare Targovişte” şi acordului cu privire la introducerea proiectului în lista de investiţii pe anul 2008

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 23.04.2008, având în vedere :

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea derulării proiectului „Modernizarea şi retehnologizarea Poliţiei Comunitare Targovişte” şi acordului cu privire la introducerea proiectului în lista de investiţii pe anul 2008;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE), Axa Prioritara 3 “Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul major de interventie 3.2. ”Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice moderne”;

§         Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice;

§         Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind achiziţiile publice;

§         Prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

§         Prevederile art. 36, alin. 4, lit.”d” din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45, alin.2, lit.”d” din Legea nr. 215/2001 republicată, privind Administraţia Publică Locală, adopta urmatoarea

 

                                              HOTĂRĂRE :

 

Art.1 Se aprobă derularea proiectului ,,Modernizarea şi retehnologizarea Poliţiei Comunitare Targovişte”

 Art.2 Consiliul Local Municipal Târgovişte îşi dă acordul cu privire la introducerea proiectului în lista de investiţii pe anul 2008.

Art.3 Finanţarea proiectului se va asigura astfel:

            63% finantare comunitara

            35% finantare de la bugetul de stat

            2% finantare de la bugetul local

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   209

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „POLICLINICA”, S+P+3+M in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 6, beneficiari Purcaroiu V. Cristian si Stoian C. Ion

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „POLICLINICA”, S+P+3+M in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 6, beneficiari Purcaroiu V. Cristian si Stoian C. Ion;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

 Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „POLICLINICA”, S+P+3+M in Municipiul Targoviste, Calea Campulung, nr. 6, beneficiari Purcaroiu V. Cristian si Stoian C. Ion.

 Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  ­­ 210

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Farmacie, birou de proiectare si cofetarie – P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Radu de la Afumati, beneficiar Tudorache Niculina

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Farmacie, birou de proiectare si cofetarie – P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Radu de la Afumati, beneficiar Tudorache Niculina;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru pentru „Farmacie, birou de proiectare si cofetarie – P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Radu de la Afumati, beneficiar Tudorache Niculina.

 Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­ 211

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Imobil birouri P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Radu de la Afumati, nr. 1D,

 beneficiar S.C NET CONSULTING SRL

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Imobil birouri P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Radu de la Afumati, nr. 1D, beneficiar S.C NET CONSULTING SRL;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „Imobil birouri P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Radu de la Afumati, nr. 1D, beneficiar S.C. NET CONSULTING S.R.L.

 Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­212

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Construire cladire locuinte colective S+P+(4-5)+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Popa Sapca, nr. 39 B, beneficiari Milea Gheorghe si Milea Mihai Sorin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Construire cladire locuinte colective S+P+(4-5)+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Popa Sapca, nr. 39 B, beneficiari Milea Gheorghe si Milea Mihai Sorin;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru “Construire cladire locuinte colective S+P+(4-5)+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Popa Sapca, nr. 39 B, beneficiari Milea Gheorghe si Milea Mihai Sorin.

 Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­ 213

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru introducerea in intravilan si  „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, (tarla 27, parcela 386/30), beneficiar Cristea A. Cornelia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru introducerea in intravilan si „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, (tarla 27, parcela 386/30), beneficiar Cristea A. Cornelia;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru introducerea in intravilan si „Lotizare teren pentru construire locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, (tarla 27, parcela 386/30), beneficiar Cristea A. Cornelia.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­214

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Restaurant si hotel apartament S+P+4E”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor – Parc Chindia, beneficiar S.C. ROMARTA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Restaurant si hotel apartament S+P+4E”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor – Parc Chindia, beneficiar S.C. ROMARTA S.A.;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Restaurant si hotel apartament S+P+4E”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor – Parc Chindia, beneficiar S.C ROMARTA S.A.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­ 215

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale P+1+M si locuinte individuale P+2+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor, beneficiar S.C. ACVILA PREST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale P+1+M si locuinte individuale P+2+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor, beneficiar S.C. ACVILA PREST S.R.L;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale P+1+M si locuinte individuale P+2+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor, beneficiar S.C. ACVILA PREST S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  ­­­ 216

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Desfiintare locuinta, construire sediu firma si locuinta de serviciu D+P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Nicolae Filipescu, nr. 69, beneficiar S.C HEXA I.D.P. SRL

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “Desfiintare locuinta , construire sediu firma si locuinta de serviciu D+P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Nicolae Filipescu, nr. 69, beneficiar S.C. HEXA I.D.P. S.R.L.;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Desfiintare locuinta, construire sediu firma si locuinta de serviciu D+P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Nicolae Filipescu, nr. 69, beneficiar S.C. HEXA I.D.P. S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­ 217

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, beneficiar Andreescu Anca Teodora

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, beneficiar Andreescu Anca Teodora;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca, beneficiar Andreescu Anca Teodora.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­ 218

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinta”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca – DN 72 A, beneficiar Ionescu Pompiliu Lucian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinta”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca – DN 72 A, beneficiar Ionescu Pompiliu Lucian;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan pentru construire locuinta”, in Municipiul Targoviste, Cartier Priseaca – DN 72 A, beneficiar Ionescu Pompiliu Lucian.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­ 219

Tgv. 23.04.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Constructie S+P+M+3E+M – spatiu comercial si locuinte”, in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii, nr. 7B, beneficiar S.C. START S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru “Constructie S+P+M+3E+M – spatiu comercial si locuinte”, in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii, nr. 7B, beneficiar S.C. START S.A.;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru “Constructie S+P+M+3E+M – spatiu comercial si locuinte”, in Municipiul Targoviste, Bdul. Libertatii, nr. 7B, beneficiar S.C. START S.A.;

 Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  ­­ 220

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Str. Magrini, nr. 12A-12C,

beneficiari Silivestru Ion, Bleau Monica, Bleau Longin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Str. Magrini, nr. 12A-12C, beneficiari Silivestru Ion, Bleau Monica, Bleau Longin;

§                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§                     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Str. Magrini, nr. 12A-12C, beneficiari Silivestru Ion, Bleau Monica, Bleau Longin

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

     

Nr.  ­­­ 221

Tgv. 23.04.2008

 

 

S.C. “Compania de Apa Targoviste – Dambovita “S.A.

              J15/5/1998 ; C.U.I. RO 10084149

   Consilul Local al Municipiului Targoviste

              Unic Actionar al Societatii

                                                            

 

                                                               H O T A R A R E

privind completarea actului  constitutiv  al 

S.C. ”COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Targoviste, in calitate de unic actionar al S.C. “COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A., intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice privind completarea actului constitutiv al  S.C. ”COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A.

§         Prevederile HCL nr. 149/02.07.2007 republicata, referioare la transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A.

§         Prevederile HCL nr. 46/31.01.2008 referitoare la reactualizarea Actului Constitutiv al S.C. “COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA” S.A

§         Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/31.03.2008 al S.C. ”COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A.

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin. 6, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1. Se completeaza actul  constitutiv  al  S.C. ” COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A., privind obiectul secundar de activitate cu urmatoarele coduri:

C 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control navigatie

C 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

Art. 2  Celelalte prevederi ale HCL nr. 46/31.01.2008 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica, S.C. ”COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     222

Tgv. 

 

                                               

H O T A R A R E

privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Demisia dlui. jr. Avanu Vasile din Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., inregistrata la Primaria Targoviste cu nr. 8838/18.04.2008;

§         Demisia dnei. ec. Ion Maria din Consiliul de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

§         Propunerile consilierilor municipali;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 118 / 24.03.2005 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L. si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

§         Prevederile HCL. nr. 133/2007, 176/2007,165/27.03.2008 privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste;

§         Prevederile Hotararii nr. 31 din 21.12.2007 a Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.05.2008 noua componenta Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste va fi urmatoarea:

             Lorena Predescu

             Eugen Patrascu

             Ana George Bogdan

             Martin Eugen

             Toma Ilie

Art. 2  Incepand cu data prezentei hotarari H.C.L nr. 165/ 27.03.2008 se revoca.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   223

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea HCL nr. 200/24.07.2007 privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Biroului Transport, prin care se propune modificarea si completarea art. 57 al “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente, anexa la HCL nr. 200/2007;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind circulatia pe drumurile publice;

§         Prevederile H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002;

§         Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

§         Prevederile H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice;

§         Prevederile H.C.L. nr. 392/2005 privind interzicerea comercializarii vehiculelor fara autorizare in zonele publice;

§         Prevederile H.C.L. nr. 49/2006 privind aprobarea Regulamentului referitor la blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar;

 • Prevederile H.C.L. nr. 181/2005 privind blocarea si deblocarea rotilor vehiculelor;

§         Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit.a si c si alin. 5 lit. “a” din Legea nr. 215/2001republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1. Se revoca HCL nr. 200 din data de 24.07.2007 privind actualizarea “Regulamentului de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Targoviste” si a taxelor aferente

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Serviciul Impozite si Taxe, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    224

Tgv.  23.04.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea procedurii si criteriilor de ocupare a postului de director

 al Directiei Gradina Zoologica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune aprobarea procedurii si criteriilor de ocupare a postului de director al Directiei Gradina Zoologica;

§         Prevederile H.G. nr. 775/1998 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora;

§         Prevederile H.G. nr. 157/1999 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/1998;

§         Prevederile O.G. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

§         Prevederile HCL nr. 162/27.03.2008 referitoare la infiintarea Directiei Gradina Zoologica in subordinea Consiliului Local, prin reorganizarea activitatii Directiei Gradini Publice, Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 63, alin. 7 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administratia Publica Locala

§         Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Pentru ocuparea prin concurs a postului de director al Directiei Gradina Zoologica, se stabilesc urmatoarele criterii:

 • Studii superioare de lunga durata;
 • Vechime in functii de conducere: minim 5 ani;
 • Experienta in domeniu (gradina zoologica): minim 5 ani
 • Curs post universitar: Manangementul mediului

Art. 2  In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari, prin Dispozitia Primarului se va stabili data concursului si comisia de organizare a acestuia.

Art.  3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.     225

Tgv.  23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Gradina Zoologica, Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

 • Prevederile Legii nr. 191/2002 a gradiniilor zoologice si acvariilor publice;

§         Prevederile OUG nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

§         Prevederile HCL nr. 162/27.03.2008 referitoare la infiintarea Directiei Gradina Zoologica in subordinea Consiliului Local, prin reorganizarea activitatii Directiei Gradini Publice, Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, pct. a, lit.10 ale Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei Gradina Zoologica, Municipiul Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Gradina Zoologica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    226

Tgv.  23.04.2008

 

                       

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii organigramei şi statului de funcţii ale

Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 23.04.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ privind aprobarea modificarii organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§         Prevederile art. 107, 111 si 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;

§         Prevederile art. XVI alin. 2  şi 3 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Avizul nr. 406630/06.02.2008 al Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

§         Avizul nr. 1424989/ 21.03.2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

§         Prevederile H.C.L. nr.1/2005 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor ;

§         Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor astfel:

-         infiintarea a doua functii publice de executie clasa III, referent, grad profesional superior;

-         infiintarea unei functii publice de executie clasa I, consilier, grad profesional debutant;

-         desfiintarea unui post de personal contractual, referent treapta IA.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1/2005 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Management Administrativ şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   227

Tgv. 23.04 2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008 avand in vedere:

§         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 6 (sase) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

               

Nr.    228

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de sprijin financiar unor locasuri de cult (biserici) din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care propune promovarea unei hotarari privind acordarea de sprijin financiar unor locasuri de cult (biserici) din Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1,4 din Legea nr. 215/2001  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda sprijin financiar unor locasuri de cult (biserici) din Municipiul Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.  229

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei

Asociatiei Folclorice “Fir de Dor”, pentru participarea la Festivalul International de Folclor care se va desfasura in Italia,

 in perioada 22-29 iulie 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care propune promovarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei, Asociatiei Folclorice « Fir de Dor » , pentru participarea la Festivalul International de Folclor care se va desfasura in Italia, in perioada 22-29 iulie 2008;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1,4 din Legea nr. 215/2001  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 20.000 lei, Asociatiei Folclorice « Fir de Dor », pentru participarea la Festivalul International de Folclor care se va desfasura in Italia, in perioada 22-29 iulie 2008

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   230

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei

Coralei « Appassionato », a Universitatii Valahia Targoviste,

in vederea sustinerii unor concerte la Roma, Italia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care propune promovarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei, Coralei « Appassionato », a Universitatii Valahia Targoviste, in vederea sustinerii unor concerte la Roma, Italia;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1,4 din Legea nr. 215/2001  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 20.000 lei, Coralei « Appassionato », a Universitatii Valahia Targoviste, in vederea sustinerii unor concerte la Roma, Italia

 Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   231

Tgv. 23.04.2008

 

           

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcţii si  a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 23.04.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Crese din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, privind aprobarea modificarii organigramei, statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistnta Sociala prin infiintarea a 5 posturi de referent de specialiate III - asistent social in cadrul celor 5 crese existente;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile Legii nr. 263/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor;

§         Prevederile H.C.L. 32/31.01.2008 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala;

§         Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01 mai 2008 se modifică organigrama, statul de funcţii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, astfel :

      -se infiinteaza 5 posturi de referent specialitate III – asistent social, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala – Serviciul Crese, pentru fiecare din cele cinci crese existente.

Art. 2   Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia de Asistenta Sociala – Serviciul Crese  şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   232

Tgv. 23.04 2008

 

                                                                                               

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale

Aparatului de Specialitate al Primarului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi 23.04.2008 având în vedere:

 • Adresa nr. 8084/09.04.2008 a Directiei Tehnice;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 24 alin. 2, din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

§         Prevederile Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii al Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste, cu modificările ulterioare ;

§         Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administratia Publică Locală, republicată adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului prin înfiinţarea unui post de referent 1A (personal contractual) in cadrul Directiei Tehnice, Biroul Management Proiecte-Dezvoltare Comunitara.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Tehnica, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Management Administrativ şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   233

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste;

§         Adresa nr. 627/08.04.2008 a Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice;

§         Prevederile Legii nr. 116/2002 a prevenirii si combaterii marginalizarii sociale;

§         Prevederile HCL nr. 50/14.02.2006 referitoare la acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste, respectiv elevilor din cartierul Priseaca si achizitionarea de legitimatii pentru salariatii din directiile de specialitate pentru mijloacele de transport public local de calatori;

§         Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001  republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.07.2008 se acorda facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste, pentru mijloacele de transport public local de calatori, dupa cum urmeaza:

            a) 100% reducere la abonamentul in valoare de 66 lei, cu calatorii nelimitate, pentru transport public local, pensionarilor care beneficiaza de pensie in cuantum de pana la 400 lei; 4355x66 lei=287430 lei;

            b) 50% reducere la abonamentul in valoare de 66 lei, cu calatorii nelimitate, pentru transport public local, pensionarilor care beneficiaza de pensie in cuantum cuprins intre: 401-500 lei; 2827x33 lei=93291 lei;

            c) 25% reducere la abonamentul in valoare de 66 lei, cu calatorii nelimitate, pentru transport public local, pensionarilor care beneficiaza de pensie in cuantum cuprins intre: 501-600 lei; 2305x16,5 lei=38033 lei

            Abonamentele vor fi distribuite de catre Primaria Municipiului Targoviste, prin Directia de Asistenta Sociala.

            Art. 2  Suma necesara pentru acordarea facilitatilor de mai sus este de 418754 lei/luna si va fi suportata din Bugetul Local, prin Directia Economica- capitolul 68.02. Subventii.

Art. 3 Articolul 1 al HCL nr. 50 din 14.02.2006 privind acordarea unor facilitati pensionarilor din Municipiul Targoviste, respectiv elevilor din cartierul Priseaca si achizitionarea de legitimatii pentru salariatii din directiile de specialitate pentru mijloacele de transport public local de calatori, se abroga

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.S., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   234

Tgv. 23.04.2008

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii mai 2008

                                                                                                                      

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 23.04.2008, avand in vedere:

§                     Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

§                     Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

§                     Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se desemneaza dl. consilier, jr. Fratila Cezar in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii mai 2008.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre dl. consilier jr. Fratila Cezar si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  235

Tgv. 23.04.2008

 

 

H O T A R A R E

privind numirea unor directori de unitati de invatamant din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, avand in vedere prevederile Cap. V, art. 21, pct. 7 din O.M.Ed.C. nr. 3142/25.01.2006, precum si prevederile art. 36 pct. 9 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

A V I Z E A Z A :

 

numirea in functiile de director/director adjunct, a 17 candidati declarati „admisi”, la unitati de invatamant de pe raza Municipiului Targoviste, conform tabelului anexat.

Avizul este consultativ.

 

       Nr.   2

Tgv. 23.04.2008

 

 

A V I Z

privind initierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Targoviste cu S.C. AQUATTRO S.R.L. in vederea exploatarii unor locatii de publicitate stradala si amplasarii de mobilier urban in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 23.04.2008, in urma analizei scrisorii de intentie nr. 3395/14.02.2008 a S.C. AQUATTRO S.R.L., prin care se propune asocierea cu aceasta societate in vederea exploatarii unor locatii de publicitate stradala si amplasarii de mobilier urban, in Municipiul Targoviste,  in baza art. 36 alin. 7 lit. „a” din Legea nr. 215 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Administratia Publica Locala,

 

A V I Z E A Z A

 

Initierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Targoviste cu S.C. AQUATTRO S.R.L. in vederea exploatarii unor locatii de publicitate stradala si amplasarii de mobilier urban, in Municipiul Targoviste .

Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu sa stabileasca detaliile asocierii cu S.C. AQUATTRO S.R.L. in vederea exploatarii unor locatii de publicitate stradala si amplasarii de mobilier urban, in Municipiul Targoviste  

Conditiile asocierii vor fi cuprinse intr-un contract de asociere, proiect ce va fi supus analizei si avizarii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste, respectiv adoptarii in sedinta ordinara din luna mai 2008.

   

Nr.     3

 Tgv.  23.04.2008

              Inapoi