126. Hotarâre privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2006

127. Hotarâre privind constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

128. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 mp, situat in Municipiul Targoviste, Strada Tineretului, adiacent blocului 28, pentru extindere cabinet medical

129. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Sediu SGA Dambovita” in Municipiul Targoviste, Calea Ialomitei (soseaua de centura), beneficiar Administratia Nationala a Apelor Romane Buzau

130. Hotarâre privind valorificarea bunurilor imobile (cladiri) din Municipiul Targoviste, Strada Justitiei nr. 13, situate pe terenul proprietate privata a numitilor Grideanu Lucian si Grideanu Florin

131. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON, trupei de teatru „Vissi d’Arte” a Colegiului National „Ienachita Vacarescu” Targoviste, pentru deplasarea in perioada 30 aprilie – 8 mai 2006, la Festivalul International „Global Education Festival – Eurotheatre, 2006” – Sanremo, Italia

132. Hotarâre privind aprobarea noului tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Targoviste

133. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 18 mp situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert

134. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

135. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 920 mp, teren situat in Strada Mr. Spirescu nr. 1 (micro III) - in incinta Clubului Sportiv Scolar Targoviste, catre Clubul Sportiv Targoviste, in vederea construirii unui sediu, pe durata existentei institutiei

136. Hotarâre privind aprobarea Protocolului de Parteneriat intre Arhiepiscopia Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste

137. Hotarâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dambovita

138. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 27.03.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale constituite conform Legii Locuintei nr. 114/1996

139. Hotarâre privind aprobarea Raportului de gestiune, Bilantului contabil si Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2005

140. Hotarâre privind aprobarea Raportului de gestiune, Bilantului contabil si Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2005

141. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 9 terenuri de 2 mp fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare

142. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

143. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 200 mp fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Constantin Cristian Gheorghe si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

144. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste

145. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra»

146. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 16 (saisprezece) persoane fizice din Municipiul Targoviste

147. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Ion Teodora, Strada Radu Popescu, bloc 24 A, scara C, apartament 53, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni Bucuresti

148. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 150 lei RON, domnului Ivanescu Aurel, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 18 A, pentru procurarea unor medicamente

149. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Iordan Ion, Strada Vasile Blendea, bloc 34, scara A, apartament 5, pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari 

150. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 350 lei RON, domnului Lautaru Eugen, Strada Avram Iancu nr. 46, scara A, apartament 31, pentru achitarea unor datorii catre stat  

151. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Radulescu Maria, Strada Duiliu Zamfirescu, bloc 16, scara B, apartament 36, pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari  

152. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Rusu Oliver, Strada Virgil Draghiceanu, bloc 15, apartament 2 pentru achitarea unor datorii catre asociatia de proprietari  

153. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 600 lei RON, doamnei Tanislav Valeria, Strada Campulung, bloc 31 B, scara B, apartament 40, pentru achitarea celei de-a doua transe a taxei scolare a fiului sau, Tanislav Claudiu Serban  

154. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 241 lei RON, domnului Toader Anghel, Bulevardul Independentei, bloc 12, etaj 1, apartament 5, micro VIII, pentru achizitionarea unei proteze dentare  

155. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Turbea Gheorghita, Strada Ion Cioranescu, bloc 9, scara B, apartament 32, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C.  

156. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Breaza Ion, Strada Ion Cioranescu, bloc 2 A, scara B, apartament 28, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C. 

157. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 lei RON, doamnei Roman Ana, Strada Eternitatii, bloc 9, scara A, apartament 8, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C.  

158. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON numitei Vlad Albu Oltea  Ioana, din Municipiul Târgoviste, Strada Vlad Tepes nr. 6 C, pentru achizitionarea unui violoncel

159. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 600 lei RON, domnului Luca Mircea, Strada Radu Greceanu nr. 15, pentru procurarea unor medicamente  

160. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON numitei Sima Alexandra, din Municipiul Târgoviste, Bulevardul Mircea cel Batran, bloc G3 , etaj II, apartament 1, pentru participarea la concursul „Miss University World 2006” ce se va desfasura in luna iunie, in Coreea de Sud

161. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15.000 lei RON, catre Biserica Alba, pentru lucrari de renovare-conservare

162. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15.000 lei RON, catre Biserica Sf. Nicolae Andronesti, pentru lucrari de renovare-conservare

163. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 700 lei RON numitei Dimitriu Mihaela Doina, din Municipiul Târgoviste, Strada Lt. Stancu Ion nr. 34/6, in vederea editarii unui volum de poezie 

164. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 800 lei RON Fundatiei Culturale „La Noi Acasa”, din Municipiul Târgoviste, Bulevardul Carol I nr. 70, in vederea organizarii celei de-a doua editii a Festivalului International de poezie „Gheorghe Tomozei”

165. Hotarâre privind atribuirea denumirii de «Carmen Silva», Gradinitei nr. 10 din Municipiul Targoviste, Bulevardul Regele Carol I nr. 47

166. Hotarâre privind folosirea temporara a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 80 m.p., situat in zona adiacenta Casei Sindicatelor, in perioada 1 mai – 30 septembrie 2006 pentru amplasarea unei berarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004

167. Hotarâre privind aprobarea efectuarii celei de a treia trageri din creditul contractat de la BCR Targoviste

168. Hotarâre privind promovarea investitiei “Reparatii capitale camin nr. 1 situat in Strada Laminorului nr. 16 – Targoviste”

169. Hotarâre privind acordarea unor ajutoare constand in materiale de constructie, numitelor Balasoiu Maria si Dumitrache Mariana, pentru repararea locuintelor ce au avut de suferit in urma furtunii din 29.03.2006   

170. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Gradini Publice

171. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii mai 2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea criteriilor pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa) tinerilor, conform Legii nr. 15/2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 06.04.2006, avand in vedere:

 • Criteriile propuse de Comisia Municipala constituita prin Dispozitia Primarului nr. 2807/2006 pentru atribuirea de terenuri camin de casa tinerilor conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, in sedinta ordinara din data de 03.04.2006;
 • Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, precum si Normele de aplicare a acestei legi;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se  aproba criteriile (altele decat cele prevazute in lege) pentru atribuirea terenurilor (loturi camin de casa), tinerilor, conform Legii nr. 15/2003, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Comisia Municipala de analiza si repartizare a terenurilor (loturi camin de casa), tinerilor, conform Legii nr. 15/2003, va prezenta spre aprobare, in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste din luna mai, lista cu tinerii potentiali beneficiari ai loturilor camin de casa.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   126

Tgv. 06.04.2006

 

H O T A R A R E

privind constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în sedinta extraordinarã, astãzi, 06.04.2006, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind constituirea Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

§         Adresele nr. 73/05.04.2006 si 87/06.04.2006 a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001

 În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publicã Localã,

 

H O T Ã R Ã S T E :

 

Art. 1  Se numeste Comisia de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Targoviste, pe durata mandatului Consiliului de Administratie in functie, in urmatoarea componenta:  

1.      Dobrescu Constantin

2.      Alexe Luminita

3.      Niculescu Angela

Supleanti sunt:

-          Pavelescu Georgeta

-          Ciornita Daniela

-          Stanescu Gabriela

Art. 2 H.C.L. nr. 190/31.05.2005, cu modificarile aduse ulterior, se revoca.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Comisiei de cenzori, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                 

Nr.    127

Tgv. 06.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Tineretului, adiacent blocului 28, pentru extindere cabinet medical

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 06.04.2006,avand in vedere:

-     Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Tineretului, adiacent blocului 28, pentru extindere cabinet medical;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Tineretului, adiacent blocului 28, pentru extindere cabinet medical.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Paul Briceag

2.      Sache Neculaescu

3.      Cezar Fratila

4.      Gabriel Grozavu

5.      Teodor Vasiliu

6.      Sebastian Dragan

7.      Dan Tomescu

8.      Calin Nicoara

Art. 5 Restul terenului care nu va fi scos la licitatie publica conform planului de amplasament anexat, avand suprafata de 138 m.p., va fi amenjata pentru statie de parcare taxi, 12 locuri.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   128

Tgv. 06.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Sediu SGA Dambovita” in Municipiul Targoviste, Calea Ialomitei (soseaua de centura), beneficiar Administratia Nationala a Apelor Romane Buzau

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.04.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Sediu SGA Dambovita” in Municipiul Targoviste, Calea Ialomitei (soseaua de centura), beneficiar Administratia Nationala a Apelor Romane Buzau;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Sediu SGA Dambovita” in Municipiul Targoviste, Calea Ialomitei (soseaua de centura), beneficiar Administratia Nationala a Apelor Romane Buzau.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   129

Tgv. 06.04.2006

Anexa 1 la H.C.L. nr. _____/30.03.2006

 

CRITERIILE

PENTRU ATRIBUIREA TERENURILOR (LOTURI CAMIN DE CASA) TINERILOR CONFORM LEGII NR. 15/2003

 

 

1.      Situaţia locativă actuală a solicitantului:

 

1.1.

este în situaţia de evacuare din imobile revendicate de foşti proprietari sau moştenitorii acestora

10 pct.

1.2.

chiriaş în spaţiu din fond locativ privat sau de stat

7 pct.

1.3.

tolerat în spaţiu

5 pct.

 

 

2. Starea civilă actuală

 

2.1.

căsătorit

7 pct.

2.2.

necăsătorit

5 pct.

2.3.

are copii

3 pct.

 

 

3. Vechimea cererii solicitantului

 

3.1.

cerere depusă în 2003

4 pct.

3.2.

cerere depusă în 2004

3 pct.

3.3.

cerere depusă în 2005

2 pct.

3.4

cerere depusă în 2006

1 pct.

 

 

4. Situaţia economică a solicitantului:

 

4.1.

angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

asociat unic, administrator de firmă, liber profesionist autorizat

10 pct.

4.2.

angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată

5 pct.

4.3.

nu se incadreaza in niciunul din cazurile prevazute la punctele 4.1 sau 4.2

0 pct.

 

Comisia de analiza si acordarea punctajului va avea in vedere si urmatoarele situatii:

§         In caz de egalitate de punctaj pe ultimele locuri pentru departajare se va lua in calcul venitul net realizat pe ultimele 6 luni.

Prioritate vor avea cei cu venitul net cel mai mic.

§         In cazul in care exista solicitanti care au repartitii pentru locuinte prin A.N.L. sau cu credit ipotecar, acestia pot beneficia de atribuirea de terenuri camin de casa daca renunta, pe baza de declaratie notariala, la repartitiile primite

§         Solicitantii aceleiasi familii pentru atribuire de terenuri camin de casa vor primi un singur lot pe familie, prioritate avand solicitantul cu veniturile nete cele mai mici realizate pe ultimele 6 luni.

 

 

H O T A R A R EH O T A R A R E

privind valorificarea bunurilor imobile (cladiri) din Municipiul Targoviste, Strada Justitiei nr. 13, situate pe terenul proprietate privata a numitilor

Grideanu Lucian si Grideanu Florin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 06.04.2006, avand in vedere:

§         Informarea „Comisiei de negociere a pretului”, privind valorificarea bunurilor imobile (cladiri) din Municipiul Targoviste, Strada Justitiei nr. 13, situate pe terenul proprietate privata a numitilor Grideanu Lucian si Grideanu Florin

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 691/2005 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Targoviste, judetul Dambovita;

§         Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si a justitiei;

§         Raportul de evaluare intocmit de S.C. REAL S.R.L. Targoviste;

§         Procesul verbal de negociere prin care s-a stabilit pretul de vanzare;

§         Prevederile art. 38 lit. „h” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a bunurilor imobile (cladiri) din Municipiul Targoviste, Strada Justitiei nr. 13, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Planul de amplasament si fisele tehnice ale bunurilor imobile ce fac obiectul vanzarii, constituie anexa 2 care face parte din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba vanzarea prin licitatie publica, a bunurilor imobile (cladiri) prevazute in anexa 1.

Pretul de pornire va fi cel stabilit prin Raportul de evaluare intocmit de S.C. REAL S.R.L. Targoviste.

Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Briceag Paul

2.      Radulescu Nicolae

3.      Nicoara Calin

Art. 4 H.C.L. nr. 68/30.03.2006 se revoca.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica, Biroul Cadastru si secretarul Municipiului pentru comunicare si executare.

                

Nr.   130

Tgv. 06.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON, trupei de teatru „Vissi d’Arte” a Colegiului National „Ienachita Vacarescu” Targoviste, pentru deplasarea in perioada 30 aprilie – 8 mai 2006, la Festivalul International „Global Education Festival – Eurotheatre, 2006” – Sanremo, Italia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.04.2006, avand in vedere:

- Solicitarea Colegiului National „Ienachita Vacarescu” privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de pana la 12.440 lei RON, trupei de teatru „Vissi d’Arte” a Colegiului National „Ienachita Vacarescu” Targoviste, pentru deplasarea in perioada 30 aprilie – 8 mai 2006, la Festivalul International „Global Education Festival – Eurotheatre, 2006” – Sanremo, Italia;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de avizare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-  Dispozitiile art. 38 lit. „d” si „n” din Legea nr. 215 / 2001

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON, trupei de teatru „Vissi d’Arte” a Colegiului National „Ienachita Vacarescu” Targoviste, pentru deplasarea in perioada 30 aprilie – 8 mai 2006, la Festivalul International „Global Education Festival – Eurotheatre, 2006” – Sanremo, Italia.

Art. 2  Suma de 10.000 lei RON, va fi suportata din contul 60.20 – capitol „Invatamant”.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    131

Tgv. 06.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea noului tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit în sedinta extraordinarã, astãzi, 06.04.2006, având în vedere:

-     Adresa nr. 857/06.04.2006 a S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste, prin care se solicita Consiliului Local Municipal Targoviste aprobarea noului sau tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere;

-     Memoriul justificativ cu privire la intentia de majorare a noului tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste, privind noul tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere;

-     Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind Normele de Gospodarire Comunala;

-     Prevederile O.G. nr. 83/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor;

-     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-     Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba majorarea tarifului pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere desfasurata in Municipiul Targoviste de catre S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste, incepand cu data de 01.03.2005, dupa cum urmeaza:

 

                              Persoane fizice:                   19.000 lei/persoana;

                              Societati comerciale :          235.000 lei/m3.

 

Art. 2  H.C.L. nr. 57/24.02.2005 se revoca.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia de Salubritate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    132

Tgv. 06.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 18 m.p. situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 06.04.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a terenului in suprafata de 18 m.p. situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert;

§         Propunerile formulate de catre consilierii locali in plenul sedintei privind revocarea H.C.L. nr.100/2006 si scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 18 m.p. situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

§     Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

§     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 18 m.p. situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert.

Planul de amplasament al spatiului face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Paul Briceag

2.      Sache Neculaescu

3.      Cezar Fratila

4.      Gabriel Grozavu

5.      Teodor Vasiliu

6.      Sebastian Dragan

7.      Dan Tomescu

8.      Calin Nicoara

Art. 5 H.C.L. nr. 100/30.03.2006 se revoca.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                       

Nr.    133

Tgv. 06.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.04.2006, având în vedere:

§                     Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 433/2006 privind repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice;

§         Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr 1635/05.04.2006;

§         Prevederile art. 32 din O.G. nr. 45/2003 a finanţelor publice locale;

§         Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2006, H.C.L. nr. 107/30.03.2006 privind rectificarea bugetului pe anul 2006;

§         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

***Majorarea veniturilor totale cu suma de 3.960 mii lei,  prin :

 • majorarea cu suma de 3.880 mii lei a indicatorului «Sume defalcate din TVA pt retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributiei a energiei termice» (cod 11.02.04),
 • majorarea cu suma de 80 mii lei a indicatorului ‘’Subventii de la  bugetul de stat’’ (cod 42.02)

***Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 3.960 mii lei, prin ;

§         majorarea creditelor la capitolul 70.02 ‘’Locuinte, servicii si dezvoltare publica, mediu si ape, Subcapitolul 70.02.50 ‘’Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale’’ titlul ‘’Cheltuieli de capital’’ cu suma de 80 mii lei,

§         majorarea creditelor la capitolul 81.02 «Combustibili si energiei»,  Subcapitolul  81.02.06 ‘’ Energie termica’’ titlul ‘’Cheltuieli de capital’’ cu suma de 3.880 mii lei,

§         majorarea creditelor la capitolul 67.02 «Cultura, recreere si religie», Subcapitolul 67.02.50 «Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, titlul « Bunuri si servicii » cu suma de 30 mii lei ; 

§         diminuarea creditelor la capitolul 54.02 «Alte servicii publice generale», Subcapitolul 54.02.05 «Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale», titlul «Fond de rezerva» cu suma de 30 mii lei.

Bugetul local rectificat  este redat in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Programul de investitii  rectificat in mod corespunzator este cuprins in anexa 2.

Art.2 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2006 se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   134

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 920 m.p., teren situat in Strada Mr. Spirescu nr. 1 (micro III) - in incinta Clubului Sportiv Scolar  Targoviste, catre Clubul Sportiv Targoviste, in vederea construirii unui sediu, pe durata existentei institutiei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Sport. Turism, Tineret si Agrement prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 920 m.p., teren situat in Strada Mr. Spirescu nr. 1 (micro III) - in incinta Clubului Sportiv Scolar  Targoviste, catre Clubul Sportiv Targoviste, in vederea construirii unui sediu, pe durata existentei institutiei;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 38 lit. „f” si ale art. 125 (1) din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita a suprafetei de 920 m.p., teren situat in Strada Mr. Spirescu nr. 1 (micro III) - in incinta Clubului Sportiv Scolar  Targoviste, catre Clubul Sportiv Targoviste, in vederea construirii unui sediu, pe durata existentei institutiei.

Planul de amplasament face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Bunul imobil care face obiectul articolului 1 va intra in folosinta Clubului Sportiv Targoviste, pe durata existentei acestei institutii, pe baza unui Contract de comodat, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    135

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de Parteneriat intre Arhiepiscopia Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Protocolului Parteneriatului intre Arhiepiscopia Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste ;
 • Proiectul Protocolului de Parteneriat intre Arhiepiscopia Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Muncipal Targoviste ;
 • Prevederile H.G. nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului National «Lacasurile de cult – centre spirituale ale comunitatii» ;
 • Dispozitiile art. 38 lit. «x» din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Protocolul de Parteneriat intre Arhiepiscopia Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., D.T.G.U. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     PRESEDINTE  DE  SEDINTA                 SECRETAR MUNICIPIU

                                                                               Jr. Vasile AVANU

 

Nr.    136

Tgv. 27.04.2006

 

 

ARHIEPISCOPIA TARGOVISTEI                    CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

   Nr. _____/______________                                          Nr. _____/______________

 

 

PROTOCOL  DE  PARTENERIAT

 

 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului National „Lacasurile de cult – centre spirituale ale comunitatii” si tinand seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare, se incheie prezentul Protocol:

 

Art. 1 PARTILE PREZENTULUI PARTENERIAT

 

1.      Arhiepiscopia Targovistei, Strada Mihai Bravu, nr. 5 – 7, cod fiscal 4344295, tel./fax. 0245/213713, reprezentata prin numitii Nifon Mihaita – Arhiepiscopul Targovistei, Nicolae Pana - consilier economic, Ionut Ghibanu - consilier juridic, Ciprian Sarpe – inspector Mis. Soc.

2.      Consiliul Local Municipal Targoviste, Strada Revolutiei nr. 1 – 3, reprezentat prin ziarist Vasiliu Teodor in calitate de presedinte de sedinta pentru luna aprilie 2006, si jurist Vasile Avanu – Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Art. 2  OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Obiectul prezentului parteneriat il constituie finantarea si realizarea in parteneriat a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte si activitati de interes public local, vizand:

a)     derularea in comun a unor programe de asistenta sociala si combatere a saraciei;

b)     reabilitarea si consolidarea cladirilor lacasurilor de cult;

c)      restaurarea picturilor din lacasurile de cult;

d)     construirea unor lacasuri de cult;

e)      realizarea de instalatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor;

f)        gradinite amplasate langa parohii;

g)     orice alte actiuni si activitati convenite;

 

Partea care invoca forta majora va notifica celeilalte parti imposibilitatea de executare in termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

 

Art. 7 CLAUZE FINALE

 

Notificarea prezentului Protocol se poate face numai in scris, prin act aditional.

Orice notificarea este valabil indeplinita daca este facuta in scris si transmisa la sediul partenerelor precizate in prezentul document.

 

Incheiat astazi, ________2006, in 4 (patru) exemplare, cate doua pentru fiecare parte semnatara.

 

 

ARHIEPISCOPIA TARGOVISTEI                    CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE

 

 

 NIFON                                                                                Presedinte de sedinta

Arhiepiscopul Targovistei                                                            ziarist Vasiliu Teodor

 

 

 

  

   Consilier economic                    Secretarul Municipiului Targoviste

       Nicolae Pana,                                 jurist Vasile Avanu

 

   

 

     Consilier juridic

     Ionut Ghibanu, 

 

 

 

   Inspector Mis. Soc.

     Ciprian Sarpe

 

 

 

 

H O T A R A R EH O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dambovita;
 • Proiectul Protocolului de Parteneriat intre Arhiepiscopia Targoviste si Consiliul Local Municipal Targoviste ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Muncipal Targoviste ;
 • Dispozitiile art. 38 lit. «x» din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Protocolul de Colaborare intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania – Filiala Dambovita cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., D.T.G.U. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    137

Tgv. 27.04.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 27.03.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale constituite conform Legii Locuintei nr. 114/1996

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din 27.03.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale constituite conform Legii Locuintei nr. 114/1996;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 114/1996 a locuintei;

-         Prevederile H.C.L. nr. 292/17.11.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Procesul Verbal nr. 2 din 27.03.2006 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor sociale, conform Legii Locuintei nr. 114/1996, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    138

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Raportului de gestiune, Bilantului contabil si Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

-         Raportul S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste privind bilantul contabil pe anul 2005;

-         Raportul de gestiune pe anul 2005 al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-         Raportul Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea raportului de gestiune, bilantului contabil si raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste privind aprobarea raportului de gestiune, a bilantului contabil si a raportului  Comisiei de cenzori, ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile din O.G. 61/2001 si a Ordinului Ministerului Finantelor privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2005;

-         Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bilantul contabil cu anexele aferente, Raportul de gestiune pe baza de bilant si Raportul Comisiei de cenzori, ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2005, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Profitul in valoare de 68.917 lei RON se repartizeaza pentru a compensa pierderile din anul precedent.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    139

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Raportului de gestiune, Bilantului contabil si Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2005

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

-         Raportul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste privind bilantul contabil pe anul 2005;

-         Raportul de gestiune pe anul 2005 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Raportul Comisiei de cenzori a S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea raportului de gestiune, bilantului contabil si raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste privind aprobarea raportului de gestiune, a bilantului contabil si a raportului  Comisiei de cenzori, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile din O.G. 61/2001 si a Ordinului Ministerului Finantelor privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2005;

-         Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bilantul contabil cu anexele aferente, Raportul de gestiune pe baza de bilant si Raportul Comisiei de cenzori, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2005, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba repartizarea profitului pe anul 2005 al societatii, dupa cum urmeaza:

 • 10 % pentru salariati;
 • 90 % pentru fondul de dezvoltare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    140

Tgv. 27.04.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 9 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 9 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a urmatoarelor 9 amplasamente, avand 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare:

1.      Bulevardul Independentei – parcarea SCIL

2.      Mihai Bravu – vis – a vis de MOLL

3.      Calea Domneasca – Bulevardul Mircea cel Batran

4.      Calea Domneasca – Strada Constantin Brancoveanu (Casa D’Italia)

5.      Gradina Zoologica

6.      Strada Constantin Brancoveanu

7.      Iesire spre Pitesti

8.      Aleea Sinaia – partea stanga iesire din oras (pasaj rutier DN 71) – pe trotuar

9.      Sala Polivalenta – Calea Campulung

Planurile de amplasament ale spatiilor fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      ing. RADULESCU Ion Nicolae

2.      av. DRAGAN Sebastian Dragos

3.      g-ral(r) PANA Nicolae

4.      jr. FRATILA Cezar Ioan

5.      ing. ILIE Valentin

6.      ing. GEORGESCU Mugurel

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    141

Tgv. 27.04.2006

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   142

Tgv. 27.04.2006

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 200 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Constantin Cristian Gheorghe si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 200 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Constantin Cristian Gheorghe si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala;

·        Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

·        Prevederile H.C.L. nr. 194/2005 privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 250 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Tanase Florina Maria si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

·        Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba darea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei, a doua loturi de teren, camin de casa, de cate 200 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, Strada Zorilor, Cartier ROMLUX, numitilor Constantin Cristian Gheorghe si Tanase Marian, conform Legii nr. 15/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, conform planului de amplasament. 

Art. 2 Predarea – primirea se va face pe baza de proces – verbal de punere in posesie, incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si numitii Constantin Cristian Gheorghe si Tanase Marian

Art. 3  H.C.L. nr. 194/2005 se revoca.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economică, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol şi Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr. 143

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ  prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Dispozitiile art. 35 din O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2006;
 • Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici(republicata);
 • Dispozitiile H.C.L. nr. 75 / 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata si completata ulterior;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste prin suplimentarea statului Serviciului Juridic Contencios, Executare Silita cu un numar de 4 functii publice, astfel:

-         3 functii publice de executie clasa I, consilier juridic, grad profesional superior ;

-         1 functie publica de executie clasa I, consilier, grad profesional superior

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 75 / 2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   144

Tgv. 27.04.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ  prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra» ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Dispozitiile art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2006;
 • Dispozitiile H.C.L. nr. 75 / 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata si completata ulterior;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea nr. 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste, prin transformarea a unui post de referent debutant in referent treapta II, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 75 / 2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar,  Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    145

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 16 (saisprezece) persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 16 (saisprezece) persoane fizice din Municipiul Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 16 (saisprezece) persoane fizice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Inlesnirile la plata se vor acorda cu conditia ca, in situatia in care raman debite restante, solicitantul sa se prezinte in termen de 5 zile de la data primirii adresei prin care li se comunica aprobarea acordarii inlesnirilor la plata la  sediul Serviciului Impozite si Taxe Locale, in vederea intocmirii unui angajament de plata.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.   146

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Ion Teodora, Strada Radu Popescu, bloc 24 A, scara C, apartament 53, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni Bucuresti  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Ion Teodora, Strada Radu Popescu, bloc 24 A, scara C, apartament 53, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni Bucuresti;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Ion Teodora, Strada Radu Popescu, bloc 24 A, scara C, apartament 53, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la Spitalul Fundeni Bucuresti.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 147

Tgv. 27.04.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 150 lei RON, domnului Ivanescu Aurel, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 18 A, pentru procurarea unor medicamente  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 150 lei RON, domnului Ivanescu Aurel, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 18 A, pentru procurarea unor medicamente;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 150 lei RON, domnului Ivanescu Aurel, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 18 A, pentru procurarea unor medicamente.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 148

Tgv. 27.04.2006

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Iordan Ion, Strada Vasile Blendea, bloc 34, scara A, apartament 5, pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Iordan Ion, Strada Vasile Blendea, bloc 34, scara A, apartament 5, pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Iordan Ion, Strada Vasile Blendea, bloc 34, scara A, apartament 5, pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 149

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 350 lei RON, domnului Lautaru Eugen, Strada Avram Iancu nr. 46, scara A, apartament 31, pentru achitarea unor datorii catre stat  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 350 lei RON, domnului Lautaru Eugen, Strada Avram Iancu nr. 46, scara A, apartament 31, pentru achitarea unor datorii catre stat;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 350 lei RON, domnului Lautaru Eugen, Strada Avram Iancu nr. 46, scara A, apartament 31, pentru achitarea unor datorii catre stat.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 150

Tgv. 27.04.2006

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Radulescu Maria, Strada Duiliu Zamfirescu, bloc 16, scara B, apartament 36, pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Radulescu Maria, Strada Duiliu Zamfirescu, bloc 16, scara B, apartament 36, pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Radulescu Maria, Strada Duiliu Zamfirescu, bloc 16, scara B, apartament 36, pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 151

Tgv. 27.04.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Rusu Oliver, Strada Virgil Draghiceanu, bloc 15, apartament 2 pentru achitarea unor datorii catre asociatia de proprietari  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Rusu Oliver, Strada Virgil Draghiceanu, bloc 15, apartament 2 pentru achitarea unor datorii catre asociatia de proprietari;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Rusu Oliver, Strada Virgil Draghiceanu, bloc 15, apartament 2 pentru achitarea unor datorii catre asociatia de proprietari.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 152

Tgv. 27.04.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 600 lei RON, doamnei Tanislav Valeria, Strada Campulung, bloc 31 B, scara B, apartament 40, pentru achitarea celei de-a doua transe a taxei scolare a fiului sau, Tanislav Claudiu Serban  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 600 lei RON, doamnei Tanislav Valeria, Strada Campulung, bloc 31 B, scara B, apartament 40, pentru achitarea celei de-a doua transe a taxei scolare a fiului sau, Tanislav Claudiu Serban;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 600 lei RON, doamnei Tanislav Valeria, Strada Campulung, bloc 31 B, scara B, apartament 40, pentru achitarea celei de-a doua transe a taxei scolare a fiului sau, Tanislav Claudiu Serban.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 153

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 241 lei RON, domnului Toader Anghel, Bulevardul Independentei, bloc 12, etaj 1, apartament 5, micro VIII, pentru achizitionarea unei proteze dentare  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 241 lei RON, domnului Toader Anghel, Bulevardul Independentei, bloc 12, etaj 1, apartament 5, micro VIII, pentru achizitionarea unei proteze dentare;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 241 lei RON, domnului Toader Anghel, Bulevardul Independentei, bloc 12, etaj 1, apartament 5, micro VIII, pentru achizitionarea unei proteze dentare.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 154

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Turbea Gheorghita, Strada Ion Cioranescu, bloc 9, scara B, apartament 32, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C.  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Turbea Gheorghita, Strada Ion Cioranescu, bloc 9, scara B, apartament 32, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C.;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, doamnei Turbea Gheorghita, Strada Ion Cioranescu, bloc 9, scara B, apartament 32, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C..

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 155

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Breaza Ion, Strada Ion Cioranescu, bloc 2 A, scara B, apartament 28, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C. 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Breaza Ion, Strada Ion Cioranescu, bloc 2 A, scara B, apartament 28, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C.;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 500 lei RON, domnului Breaza Ion, Strada Ion Cioranescu, bloc 2 A, scara B, apartament 28, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C..

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 156

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 lei RON, doamnei Roman Ana, Strada Eternitatii, bloc 9, scara A, apartament 8, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C.  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 lei RON, doamnei Roman Ana, Strada Eternitatii, bloc 9, scara A, apartament 8, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C.;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 200 lei RON, doamnei Roman Ana, Strada Eternitatii, bloc 9, scara A, apartament 8, pentru achitarea unor datorii catre R.A.G.C..

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 157

Tgv. 27.04.2006

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON numitei Vlad Albu Oltea  Ioana, din Municipiul Târgoviste, Strada Vlad Tepes nr. 6 C, pentru achizitionarea unui violoncel 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astãzi, 27.04.2006, având in vedere:

§         Adresa înaintata de numita Vlad Albu Oltea  Ioana domiciliata in Municipiul Târgoviste, Strada Vlad Tepes nr. 6 C, prin care solicita un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON pentru achizitionarea unui violoncel; 

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei RON numitei Vlad Albu Oltea  Ioana, din Municipiul Târgoviste, Strada Vlad Tepes nr. 6 C, pentru achizitionarea unui violoncel.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    158

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 600 lei RON, domnului Luca Mircea, Strada Radu Greceanu nr. 15, pentru procurarea unor medicamente  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 600 lei RON, domnului Luca Mircea, Strada Radu Greceanu nr. 15, pentru procurarea unor medicamente;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile H.G. nr. 1149 – privind Normele de aplicare a Legii nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 600 lei RON, domnului Luca Mircea, Strada Radu Greceanu nr. 15, pentru procurarea unor medicamente.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 159

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON numitei Sima Alexandra, din Municipiul Târgoviste, Bulevardul Mircea cel Batran, bloc G3 , etaj II, apartament 1, pentru participarea la concursul „Miss University World 2006” ce se va desfasura in luna iunie, in Coreea de Sud

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astãzi, 27.04.2006, având in vedere:

-         Adresa înaintata de numita Sima Alexandra, din Municipiul Târgoviste, Bulevardul Mircea cel Batran, bloc G3 , etaj II, apartament 1, pentru participarea la concursul „Miss University World 2006” ce se va desfasura in luna iunie, in Coreea de Sud; 

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1.000 lei RON, numitei Sima Alexandra, din Municipiul Târgoviste, Bulevardul Mircea cel Batran, bloc G3 , etaj II, apartament 1, pentru participarea la concursul „Miss University World 2006” ce se va desfasura in luna iunie, in Coreea de Sud.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    160

Tgv. 27.04.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15.000 lei RON, catre Biserica Alba, pentru lucrari de renovare-conservare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2006, avand in vedere:

 • Solicitarea formulata de catre Biserica Alba privind acordarea unui sprijin financiar pentru efectuarea unor lucrari de renovare;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 15.000 lei RON, catre Biserica Alba, pentru lucrari de renovare-conservare.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 67.02 ‘’Cultura, recreere si religie.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 161

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15.000 lei RON, catre Biserica Sf. Nicolae Andronesti, pentru lucrari de renovare-conservare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2006, avand in vedere:

 • Solicitarea formulata de catre Biserica Sf. Nicolae Andronesti privind acordarea unui sprijin financiar pentru efectuarea unor lucrari de renovare;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 15.000 lei RON, catre Biserica Sf. Nicolae Andronesti, pentru lucrari de renovare-conservare.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 67.02 ‘’Cultura, recreere si religie.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 162

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 700 lei RON numitei Dimitriu Mihaela Doina, din Municipiul Târgoviste, Strada Lt. Stancu Ion nr. 34/6, in vederea editarii unui volum de poezie 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astãzi, 27.04.2006, având in vedere:

-                           Adresa înaintata de numita Dimitriu Mihaela Doina domiciliata in Strada Lt. Stancu Ion nr. 34/6, prin care solicita un sprijin financiar in valoare de 700 lei RON in vederea editarii unui volum de poezie; 

-                           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-                           Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 700 lei RON numitei Dimitriu Mihaela Doina, din Municipiul Târgoviste, Strada Lt. Stancu Ion nr. 34/6, in vederea editarii unui volum de poezie.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    163

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 800 lei RON Fundatiei Culturale „La Noi Acasa”, din Municipiul Târgoviste, Bulevardul Carol I nr. 70, in vederea organizarii celei de-a doua editii a Festivalului International de poezie „Gheorghe Tomozei”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara astãzi, 27.04.2006, având in vedere:

-                           Adresa înaintata de Fundatia Culturala „La Noi Acasa”, din Municipiul Târgoviste, Bulevardul Carol I nr. 70, prin care solicita un sprijin financiar in vederea organizarii celei de-a doua editii a Festivalului International de poezie „Gheorghe Tomozei”; 

-                           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-                           Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 800 lei RON Fundatiei Culturale „La Noi Acasa”, din Municipiul Târgoviste, Bulevardul Carol I nr. 70, in vederea organizarii celei de-a doua editii a Festivalului International de poezie „Gheorghe Tomozei”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Prezenta hotãrâre va fi dusa la îndeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    164

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de «Carmen Silva», Gradinitei nr. 10 din Municipiul Targoviste, Bulevardul Regele Carol I nr. 47

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 27.04.2006, avand in vedere:

-          Raportul si documentia intocmite de Serviciul Administratie Publica Locala prin care se propune adoptarea unei hotarari privind atribuirea denumirii de «Carmen Silva», Gradinitei nr. 10 Targoviste;

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Comisiei Judetene de Atribuire de Denumiri;

-          dispozitiile art. 38 lit. “u” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala:

 

H OT A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba atribuirea denumirii de «Carmen Silva», Gradinitei nr.10 situata in Municipiul Targoviste, Bulevardul Regele Carol I nr. 47.

Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     165

Tgv.  27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind folosirea temporara a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 80 m.p., situat in zona adiacenta Casei Sindicatelor, in perioada 1 mai – 30 septembrie 2006 pentru amplasarea unei berarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind folosirea temporara a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 80 m.p., situat in zona adiacenta Casei Sindicatelor, in perioada 1 mai – 30 septembrie 2006 pentru amplasarea unei berarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile art. 283 din cuprinsul Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal;

·        Prevederile art. 197 alin. 1 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;

·        Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale;

·        Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba folosirea temporara a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste in suprafata de 80 m.p., situat in zona adiacenta Casei Sindicatelor, in perioada 1 mai – 30 septembrie 2006 pentru amplasarea unei berarii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 si H.G. nr. 44/2004.

Amplasamentul nr. 1 va fi inchiriat firmei S.C. CONTRUST PROD. S.R.L. Razvad.

Amplasamentul nr. 2 va fi inchiriat firmei S.C. DELCOS S.R.L. Targoviste.

Planul de situatie al amplasamentului face parte integranta din prezenta hotarare.

Folosirea temporara a acestor amplasamentelor se va face pe baza de abonament eliberat de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si cu plata anticipata a taxei de folosinta.

Art. 2  Pretul de inchiriere temporara este prevazut in H.C.L. nr. 390/2005, respectiv 9 ron/m.p./luna.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   166

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea efectuarii celei de a treia trageri din creditul

contractat de la BCR Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 27.04.2006, având în vedere:

 • Referatul Directiei Tehnice privind aprobarea finantarii reparatiilor capitaale la Caminul nr 1 din strada Laminorului
 • Raportul Directiei Economice privind aprobarea efectuarii celei de a treia trageri din creditul contractat de la BCR Targoviste
 • Prevederile HCL 244/2005 privind aprobarea contractarii unui imprumut pentru finantaterea unor obiective de investitiI
 • Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului creditelor interne  pe anul 2006;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

        În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba efectuarea celei de a treia trageri din creditul contractat de la BCR Targoviste, in suma de 1.000.000 lei RON, pentru finantarea lucrarilor la obiectivul Camin nr 1, Strada Laminorului.

Art. 2 Se aproba majorarea cheltuielilor cu finantare din credite interne cu suma de 1.000.000 lei RON, prin majorarea cu aceeasi suma a creditelor prevazute la capitolul CAP.70.02  Locuinte , Servicii si Dezvoltare  Publica.

Lista obiectivelor de investitii finantate din Creditul contractat de la BCR Targoviste este redata in anexa 1.

Bugetul creditelor interne pe anul 2006 rectificat este redat in anexa 2,

Art. 3 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2006 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

       

Nr. 167

Tgv. 27.04.2006

 

H O T A R A R E

privind promovarea investitiei “Reparatii capitale camin nr. 1 situat in Strada Laminorului nr. 16 – Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

 • Raportul de specialitate intocmit de Directia Tehnica si Gestiune Urbana privind promovarea investitiei “Reparatii capitale camin nr. 1 situat in Strada Laminorului nr. 16 – Targoviste”
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare
 • Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aproba realizarea investitiei “Reparatii capitale camin nr. 1 situat in Strada Laminorului nr. 16 – Targoviste”.

Datele tehnice ale investitiei sunt:

1. Capacitati

        Regim de inaltime P+4

        Suprafata construita – 624 m.p.

   2. Valoarea totala a investitiei : 1.000.000 lei RON

Art. 2 Se aproba introducerea investitiei “Reparatii capitale camin nr. 1 situat in Strada Laminorului nr. 16 – Targoviste” in Lista de investitii a Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 3  Sursele de finantare ale investitiei sunt asigurate prin efectuarea celei de a treia trageri din creditul contractat de la BCR Targoviste

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică,  Directia Tehnica si Gestiune Urbana şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

       

Nr. 168

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor ajutoare constand in materiale de constructie, numitelor Balasoiu Maria si Dumitrache Mariana, pentru repararea locuintelor ce au avut de suferit in urma furtunii din 29.03.2006   

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 27.04.2006 avand in vedere:

-         Propunerea Biroului Protectie Civila prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unor ajutoare constand in materiale de constructie, numitelor Balasoiu Maria si Dumitrache Mariana, pentru repararea locuintelor ce au avut de suferit in urma furtunii din 29.03.2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 28 alin. 1 din Legea nr. 416/2001 privind acordarea de ajutoare de urgenta persoanelor care se afla in situatii de necesitate datorita calamitatilor naturale;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda ajutoare constand in materiale de constructie, pentru repararea locuintelor ce au avut de suferit in urma furtunii din 29.03.2006, dupa cum urmeaza:

1. Balasoiu Maria – Strada Calea Campulung nr. 140

-         scandura 2,5 X 15 X 400 = 0,6 m.c.

-         ciment sac 50 kg. = 20 buc.

-         var sac 25 kg. = 7 buc.

-         BCA = 2 m.c.

Total valoare – 1.100 lei RON

 

2. Dumitrache Maria – Strada Zorilor nr. 40 A

-         scandura 2,5 X 15 X 400 = 0,6 m.c.

-         ciment sac 50 kg. = 22 buc.

-         var sac 25 kg. = 8 buc.

-         BCA = 2 m.c.

Total valoare – 1.150 lei RON

Art.  2 Aceste sume de bani vor fi asigurate din contul 610220.

Art. 3 Repararea locuintelor se va face de catre Directia de Constructii Edilitar Gospodaresti, in limita sumelor aprobate.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 169

Tgv. 27.04.2006

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Gradini Publice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 27.04.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Gradini Publice  prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Gradini Publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata);
 • Dispozitiile H.C.L. nr. 75 / 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata si completata ulterior;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Gradini Publice dupa cum urmeaza:

-         Suplimentarea Compartimentului Animale fara Stapan cu doua posturi de muncitori necalificati;

-         Suplimentarea Compartimentului Cimitire cu doua posturi muncitori necalificati;

-         Suplimentarea cu inca un post de alpinist tehnic (utilitar) ;

-         Transformarea postului de medic veterinar dintr-o ½ norma in norma intreaga;

-         Infiintarea in cadrul Sectiei Sere – Spatii Verzi a unui Compartiment Spatii Verzi Cartiere cu doi inspectori si 32 muncitori sezonieri (februarie – octombrie);

-         Reducerea cu sapte posturi de muncitori necalificati a sectorului Spatii verzi si cu 4 posturi muncitori necalificati a Sectorului Sere ;

-         Reorganizarea personalului prin mutarea unor salariati de la un sector la altul;

Toate modificarile propuse pentru organigrama din anul 2006 se vor face prin redistribuire de personal intre sectii, sectoare si compartimente.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 75 / 2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia Gradini Publice si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    170

Tgv. 27.04.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii mai 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 27.04.2006,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, ziarist Vasiliu Teodor, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii mai 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, ziarist Vasiliu Teodor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    171

Tgv. 27.04.2006