49. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Municipal Târgovişte

50. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

51. Hotarâre privind instituirea unei taxe pentru închirierea spaţiului de depozitare

52. Hotarâre privind numirea unui cenzor la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

53. Hotarâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa

54. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 216/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”

55. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 220/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”

56. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”

57. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică - Târgovişteprecum şi a cheltuielilor legate de proiect

58. Hotarâre privind modificarea HCL 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea  documentatiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste

59. Hotarâre privind aprobarea programului municipal al manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilei Uniunii Europene” – Târgovişte, ce se vor desfăşura  în perioada 25 aprilie – 10 mai 2012

60. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 19.600 lei Societăţii Astronomice Române de Meteori

61. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Dâmboviţa

62. Hotarâre privind modificarea programului acţiunilor culturale ale Teatrului Municipal Târgovişte

63. Hotarâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2011 şi a situaţiilor financiare pe anul 2011

64. Hotarâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2011 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

65. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

66. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan în vederea amplasării unei hale de producţie agricolă - ciupercărie” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, Tarla 35, Parcela 447/12, beneficiar S.C. CARNIC PROD S.R.L.

67. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, Tarla T 39 (Parcelele 550/1/4, 550/1/5, 550/1/7, 550/116) beneficiari Anghel Georgeta, Anghel Claudiu – Ioan şi Anghel Getuţa – Iosefina, Nicolescu Ileana – Dorela, Trandafir Eduard – Marius şi Trandafir Elena Claudia

68. Hotarâre privind modificarea  HCL nr. 136/24.03.2003  referitoare la darea în folosintă gratuită pe durata executiei lucrărilor către Agentia Natională pentru Locuinte , a suprafetei de 22.519 mp (Cartierul Tineretului - etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri

69. Hotarâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 16 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

70. Hotarâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea „Parohiei Sfinţii Voievozi” a imobilului teren situat în str. I.H.Rădulescu, nr. 14 – Biserica Sfinţii Voievozi

 

71. Hotarâre privind aprobarea vânzării a 5 (cinci) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

72. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de  12.03.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

73. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 , din data de 12.03.2012, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

74. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 08.02.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

75. Hotarâre privind vânzarea unui spaţiu  cu destinaţie de locuinţă, situat în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Iorga Gheorghe

76. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 29/27.01.2012 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

77. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani , a unui spaţiu în suprafaţă de 13 mp situat în Piaţa 2 Brazi pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

78. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, în faţa Universităţii Valahia Târgovişte, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

79. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 46,31 mp, situat în Piaţa 1 Mai  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

80. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp situat în incinta microcampusului universitar, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

81. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Frăţilă Ioan Cezar

82. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Olaru Marin

83. Hotarâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 2-6 aprilie 2012

84. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

85. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 123/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 2, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

86. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 4, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

87. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 128/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/G, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

88. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/H, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

89. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 131/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 7, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

90. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 132/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 8, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

91. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 9, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

92. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 134/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 10, B-dul Independentei, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

93. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 135/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 12, B-dul Independentei, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

94. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 149/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

95. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 150/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. D, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

96. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 153/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25C sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

97. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 127/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H5, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

98. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 130/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6/I, str. Mircea cel Batran, Asociaţia de proprietari nr. 234 (fostă 46)”, cuprins în completarea Listei de priorităti pe anul 2009

99. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 136/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 13, B-dul Independenței, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorităti pe anul 2009

 

 

                                                                                            

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

 ale Teatrului Municipal Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  15.03.2012 având în vedere :

§   Raportul de specialitate prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 4, cap. II, lit. L din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. (3) lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Începând cu 01.03.2012 se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Municipal Târgovişte prin transformarea unui post, astfel:

 

      actor (studii medii), M III, în actor (studii superioare), S II.

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

Nr.    49

           Tgv. 15.03.2012

 

                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

 ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  15.03.2012 având în vedere :

§   Raportul de specialitate prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§         Prevederile HCL nr. 137/2010 referitoare la reorganizarea prin reducerea functiilor publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste;

§      Prevederile HCL nr. 23/2012 referitoare la reorganizarea parcului auto al Municipiului Târgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. (3) lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Începând cu 01.03.2012 se aprobă transformarea unui post de mecanic de întreţinere în post de şofer la Clubul Sportiv Municipal Târgovişte.

Art. 2 Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    50

           Tgv. 15.03.2012

                                                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind instituirea unei taxe pentru închirierea spaţiului de depozitare a echipamentelor sportive din incinta Baziunului de Înot

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate privind instituirea unei taxe pentru închirierea spaţiului de depozitare a echipamentelor sportive din incinta Baziunului de Înot;

§   Prevederile HCL nr. 116/2010 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 314/21.08.2008 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, a criteriilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă instituirea unei taxe în cuantum de 5 lei/zi, 15 lei/săptămână, 50 lei/lună pentru închirierea spaţiului de depozitare a echipamentelor sportive din incinta Baziunului de Înot din str. Maior Spirescu, nr. 1.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

Nr.    51

           Tgv. 15.03.2012

 

                                                                                                                    

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui cenzor la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  15.03.2012 având în vedere:

§   Demisia din funcţia de cenzor la S.C. ECO-SAL 2005 S.A a dnei. Stănescu Georgeta Gabriela înregistrată cu nr. 1501/08.15.03.2012 ;

§   Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. privind necesitatea numirii unui cenzor;

§   Prevederile HCL nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A;

§   Prevederile HCL nr. 16/19.01.2006 referitoare la modificarea şi completarea HCL nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§ Prevederile art. 36, alin. (3) lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art. 1. Începând cu data prezentei, se modifică art. 6 al HCL nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A, în sensul înlocuirii cenzorului Stănescu Georgeta Gabriela cu cenzorul Groza Dan Alexandru.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 179/2005 şi HCL nr. 16/2006 ramân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A, dl. Groza Dan Alexandru şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    52

           Tgv. 15.03.2012

                                                                                                                      

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§         Raportul de specialitate privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa;

§         Prevederile art. 11, lit. i din Legea nr. 139/1995 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
  • Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d şi e şi ale alin. 7, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă aderarea Municipiului Târgovişte la Crucea Roşie Română ca membru susţinător al Filialei de Cruce Roşie Dâmboviţa urmând a contribui cu o cotizaţie anuală de 5.000 lei.

Art. 2 Se aprobă Convenţia de colaborare între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    53

           Tgv. 15.03.2012

 

                                                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 216/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 216/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”;

§   Adresa nr.428/2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

§   Hotararea CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru proiectele finantate in cadrul Axei prioritare la Programul Operational Regional;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică  indicatorii economici ai proiectului „Promovarea turistică a Bisericilor Medievale secolele XIV-XV din Târgovişte”, după cum urmează:

 

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

977 430,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

20 000,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

768 250,00

c.

TVA

189 180,00

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

35 765,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15 765,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

20 000,00

III

TVA*

189 180,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

752 485,00

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 216/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    54

            Tgv. 15.03.2012

                                                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 220/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 220/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”;

§   Adresa nr.425/2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

§   Hotararea CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru proiectele finantate in cadrul Axei prioritare la Programul Operational Regional;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică  indicatorii economici ai proiectului „Promovarea turistică a Mânăstirilor Vechi din zona Târgovişte”, după cum urmează:

 

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

976  810,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

15 000,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

772 750,00

c.

TVA

189 060,00

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

30 755,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

15 755,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

15 000,00

III

TVA*

189 060,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

756 995,00

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 220/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    55

            Tgv. 15.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”;

§   Adresa nr. 1593/2012 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

§   Hotararea CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru proiectele finantate in cadrul Axei prioritare la Programul Operational Regional;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică  indicatorii economici ai proiectului „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviştene”, după cum urmează:

 

 

NR. CRT.

 

SURSE DE FINANTARE

VALOAREA

I

Valoarea totală a proiectului,  din care :

995 596,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

15 000,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

787 900,00

c.

TVA

192 696,00

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

31 058,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

16 058,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

15 000,00

III

TVA*

192 696,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

771 842,00

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 221/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    56

            Tgv. 15.03.2012

 

                         

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică - Târgovişteprecum şi a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 167/28.07.2011 referitoare la aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgovisteprecum si a cheltuielilor legate de proiect;

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, actualizat în februarie 2012;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Nationale de Informare si promovare Turistică;

§    Prevederile HG. nr. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

§    Prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice si Locuintelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 167/2011 privind aprobarea proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgovisteprecum si a cheltuielilor legate de proiect;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr.167 din data de 28.07.2011 referitoare la proiectul :

„Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”, după cum urmează:

„Art. 5” va avea următorul cuprins: Se aprobă finantarea sumei de 74.000 lei din bugetul local pe anul 2012, sumă ce va fi cheltuită în avans, până la rambursarea acesteia de către AM POR, conform legislatiei în vigoare, restul sumei urmând a fi asigurată din bugetul anului 2013.

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL 167 din data de 28.07.2011  se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică di pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste

              

   Nr.   57

   Tgv. 15.03.2012

    

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea  documentatiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL 168/28.07.2011 referitoare la aprobarea  documentatiei tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică - Târgoviste;

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 5Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de interventie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, actualizat în februarie 2012;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Ordinului 1096/2008 privind acreditarea Centrelor Nationale de Informare si promovare Turistică;

§    Prevederile HG. nr. 852/13.08.2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

§    Prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice si Locuintelor  nr. 665/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 "Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica" al axei prioritare "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, cu modificările sși completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 168/2011 privind aprobarea  documentației tehnico-economice aferentă proiectului „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr.168 din data de 28.07.2011 referitoare la proiectul : „Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste”, după cum urmează:

„Art. 2” va avea următorul cuprins : Se aprobă proiectul Centrul National de Informare si Promovare Turistică - Târgoviste” si indicatorii tehnici ai obiectivului după cum urmează:

Indicatori tehnici :

Constructia propusa va avea un regim de inaltime parter si va avea fuctiunea de centru local de informare si promovare turistica cu program de minim 7 ore/zi, sapte zile pe saptamana.

Dimensiunile construcţiei:

v          Raza = 4,40 m

v          Suprafaţa amprentei construcţiei la sol = 60,85 mp

v          Suprafaţa utilă a construcţiei = 51,50 mp

v          Hmax cornişă = 4,15m

v          Hmax coamă= 7,40 m

Centrul de informare turistică va avea următoarele spaţii:

v          spatiu standuri Su= 10,0 mp

v          spatiu informare Su= 33,50 mp

v          vestiare depozitare Su= 5,50 mp

v          grup sanitar Su= 3,50 m

Fiind o constructie destinata publicului, centru de informare si promovare turistica, va fi dotat cu mobilier si echipamente necesare unei activitati corespunzatoare pentru promovarea turismului, cat si cu toate utilitatile necesare unui confort termic si de siguranta si anume:

 

A.    LISTA DE UTILAJ

Energie regenerabila – Panouri fotovoltaice

NR.

CRT.

CARACTERISTICI UTILAJ

 

U/M

 

CANTITATE

 

1

Modul fotovoltaic PVL 68

Dimensiuni: L x l: 2,88 x 0,385 m

S = 1,11mp, Iradiere: 500 kw/h

 

buc

 

8

2

Invertor

buc

1

3

Comutator

buc

1

4

Accesorii electrice

buc

8

5

Accesorii montaj

buc

8

 

 

B.    LISTA MINIMĂ DE DOTĂRI INTERIOARE

 

NR. CRT.

DENUMIRE PRODUS

U/M

CANTITATE

1

Masă rotundă

buc

1

2

Scaun

buc

6

3

Scaun ergonomic

buc

2

4

Birouri

buc

2

5

Info desk

buc

1

6

Telefon

buc

1

7

Stand pliante

buc

3

8

Calculator + software

buc

2

9

Monitor touch-screen

buc

1

10

Imprimantă multifuncţională

buc

1

11

Hartă turistică

buc

1

12

Suport mobil pentru  flipchart

buc

1

13

Jaluzele

mp

40

14

Coş gunoi

buc

2

15

Aparat aer condiţionat 12000 BTU

(Unitare internă şi externă pentru fiecare)

buc

2

16

Plasma FULLHD, diagonala 101 cm

buc

1

17

Fax multifuncţional

buc

1

18

Camera infraroşu

buc

2

19

Senzor de mişcare

buc

3

20

Senzor fum

buc

1

21

Sirena antiefracţie

buc

1

22

Senzor magnetic pentru uşă şi fereastră

buc

3

23

Aspirator cu spălare

buc

1

24

Trusă fixă de prim ajutor

buc

1

25

Stingător P6

buc

2

 

C.    LISTA MINIMĂ DE DOTĂRI EXTERIOARE

           (elemente de identitate vizuală)

NR. CRT.

DENUMIRE PRODUS

U/M

CANTITATE

1

 

Firmă luminoasă (120x50 cm) logo România, cu respectarea prevederilor Manualului de Brand

Buc

1

2

Firmă luminoasă “CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ

buc

1

 

 

3

Logo România volumetric (realizat din acelaşi material din care este izolat peretele, cu lumină interioară, dimensiune orientativă 3x2m), fără slogan, cu respectarea prevederilor manualului de Brand

 

 

buc

 

 

1

4

Catarg 8m aluminiu (inclusiv pânza imprimată cu brandul de ţară)

buc

1

5

Bornă (material care să reziste la intemperii,  max. 80 cm înălţime şi luminate interior)

buc

2

6

Geam sablat (acces principal)

buc

2

 

 

 

7

Panou /firmă luminoasă semnalizarea centrului national de informare si promovare turistică este realizată prin utilizarea simbolului „ i” scris cu alb pe fond albastru, cu următoarele dimensiuni : 500 mmx500 mm, amplasat/amplsată la intrarea în central national de informare si promovare turistică

 

 

 

buc

 

 

 

1

 

D.  LISTA DE UTILAJ

Instalaţii termice

 

NR. CRT.

CARACTERISTICI UTILAJ

U/M

CANTITATE

1

Microcentrală electrică încalzire şi producere a.c.c.

Q = 8kw, Putere absorbită

treapta I   – 2,6kw

treapta II  – 5,3kw

treapta III – 8kw

Tensiune 230V

cu vas de expansiune încorporat V = 6 l

Secţiune conductor 3 x 6

Dimensiuni: 660 x 380 x 175

Montaj pe perete

buc

1

2

Cronotermostat digital cu comandă la distanţă

buc

1

3

Supapă de siguranţă

buc

2

4

Filtru impurităţi Ř 1"

buc

1

 

Indicatori economici :

 

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

869.614,48

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

65.880,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

635.422,00

c.

TVA

168.312,48

II

Contribuţia proprie în proiect, din care:

78.588,44

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

12.708,44

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli Neeligibile

65.880,00

III

TVA

168.312,48

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

622.713,56

                 Durata de implementare a proiectului este de 8 luni

           

”Art. 8” va avea următorul cuprins: Se aprobă finantarea sumei de 74.000 lei din bugetul local pe anul 2012, sumă ce va fi cheltuită în avans, până la rambursarea acesteia de către AM POR, conform legislatiei în vigoare, restul sumelor urmând a fi asigurate din bugetul anului 2013.  

Art. 2.  Celelalte prevederi ale HCL 168 din data de 28.07.2011 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste

 

              Nr.   58

   Tgv. 15.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea programului municipal al manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilei Uniunii Europene” – Târgovişte, ce se vor desfăşura

 în perioada 25 aprilie – 10 mai 2012

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea programului municipal al manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilei Uniunii Europene” – Târgovişte, ce se vor desfăşura în perioada 25 aprilie – 10 mai 2012;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 şi pct. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă programul municipal al manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilei Uniunii Europene” – Târgovişte, ce se vor desfăşura în perioada 25 aprilie – 10 mai 2012, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul estimat al manifestărilor dedicate sărbătoririi „Zilei Uniunii Europene” – Târgovişte în sumă de 41.000 lei.

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Acţiuni culturale, titlul 20 – Bunuri şi servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.     59

  Tgv.  15.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 19.600 lei

Societăţii Astronomice Române de Meteori

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§  Adresa Societăţii Astronomice Române de Meteori, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 5362/24.02.2012 prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 19.600 lei;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 19.600 lei Societăţii Astronomice Române de Meteori;

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 19.600 lei Societăţii Astronomice Române de Meteori.

Art. 2 Suma de 19.600 lei va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Acţiuni culturale, titlul 20 – Bunuri şi servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică, Societatea Astronomică Română de Meteori şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.    60

  Tgv.  15.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei

Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Dâmboviţa

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§  Adresa Fundaţiei Judeţene pentru Tineret, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 5361/24.02.2012 prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Dâmboviţa, în vederea acoperirii unor cheltuieli eligibile (masă, cazare, transport, premii, afişe);

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. ”a”, pct. 4, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 15.000 lei Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Dâmboviţa.

Art. 2 Suma de 15. 000 lei va fi decontată pe baza de documente justificative.

Art. 3 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Acţiuni culturale, titlul 20 – Bunuri şi servicii.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.    61

  Tgv. 15.03.2012

 

                                                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea programului acţiunilor culturale ale

Teatrului Municipal Târgovişte

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§ Referatul nr. 216/2012 al Teatrului Municipal Târgovişte prin care se solicită modificarea programului acţiunilor culturale ale Teatrului Municipal Târgovişte;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea programului acţiunilor culturale ale Teatrului Municipal Târgovişte;

§  Prevederile H.C.L. nr. 38/2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. ”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea programului acţiunilor culturale ale Teatrului Municipal Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Târgovişte, Direcţia Economică şi pentru comunicarea Secretarul Municipiului.

 

  Nr.    62

  Tgv.  15.03.2012

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie pe anul 2011

 şi a situaţiilor financiare pe anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 15.03.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – nr. 5308/24.02.2012 privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2011;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

§    Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „a” din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2011, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 1F  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne pe anul 2011 31.12.2011, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 31.12.2011, conform anexelor 3A, 3B, 3C, 3D, 3E si 3F care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba  situatiile financiare la data de 31.12.2011 . (Bilant la 31.12.2011, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2011, Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2011, Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2011- Bănci, Situatia actiunilor detinute de Consiliul Local Targoviste la societati comerciale la 31.12.2011, Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2011,  Contul de executie a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale la 31.12.2011, Situatia activelor şi datoriilor instituţiilor publice la 31.12.2011, Situatia  modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2011, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2011, Situaţia activelor fixe neamortizabile la 31.12.2011, Plati restante la 31.12.2011, Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, Situaţia plţilor efectuate la titlul 56 " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", Situaţia plăţilor efectuate din buget care nu reprezintă cheltuieli efective, contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor, notele explicative si raportul privind aprobarea contului de executie pe anul 2011).

Art. 5 Se aproba conturile de executie aferente institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, conform anexelor 4, si 5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

Nr.    63

            Tgv. 15.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2011 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2011 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile art. 11 lit. a şi e din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 194, alin. 1, lit. a şi ale art. 1961, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul 2011 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

         

Nr.    64

          Tgv. 15.03.2012

                                                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012

al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§ Prevederile art. 11 lit. f din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

Nr.    65

          Tgv. 15.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan în vederea amplasării unei hale de producţie agricolă - ciupercărie” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, Tarla 35, Parcela 447/12,

 beneficiar S.C. CARNIC PROD S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan în vederea amplasării unei hale de producţie agricolă - ciupercărie” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, Tarla 35, Parcela 447/12, beneficiar S.C. CARNIC PROD S.R.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan în vederea amplasării unei hale de producţie agricolă - ciupercărie” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, Tarla 35, Parcela 447/12, beneficiar S.C. CARNIC PROD S.R.L.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                                

          Nr.     66      

          Tgv. 15.03.2012

         

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, Tarla T 39 (Parcelele 550/1/4, 550/1/5, 550/1/7, 550/116)

beneficiari Anghel Georgeta, Anghel Claudiu – Ioan şi Anghel Getuţa – Iosefina,

Nicolescu Ileana – Dorela, Trandafir Eduard – Marius şi Trandafir Elena Claudia

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, Tarla 39 (Parcelele 550/1/4, 550/1/5, 550/1/7, 550/116) beneficiari Anghel Georgeta, Anghel Claudiu – Ioan şi Anghel Getuţa – Iosefina, Nicolescu Ileana – Dorela, Trandafir Eduard – Marius şi Trandafir Elena Claudia;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca, str. Crângului, Tarla T39 (Parcelele 550/1/4, 550/1/5, 550/1/7, 550/116) beneficiari Anghel Georgeta, Anghel Claudiu – Ioan şi Anghel Getuţa – Iosefina, Nicolescu Ileana – Dorela, Trandafir Eduard – Marius şi Trandafir Elena Claudia.

Art. 2  Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

                                                               

         Nr.     67   

         Tgv. 15.03.2012

                                                 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea  HCL nr. 136/24.03.2003  referitoare la darea în folosintă gratuită pe durata executiei lucrărilor către Agentia Natională pentru Locuinte , a suprafetei de

22.519 mp (Cartierul Tineretului - etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 136/24.03.2003  referitoare la darea în folosință gratuită pe durata execuției lucrărilor către Agenția Națională pentru Locuințe , a suprafeței de 22.519 mp (Cartierul Tineretului- etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu modificările şi completările ulterioare

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G nr. 105/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si completările ulterioare;

§    Prevederile HCL nr. 136/2003 referitoare la darea în folosință gratuită pe durata execuției lucrărilor către Agenția Națională pentru Locuințe, a suprafeței de 22.519 mp (Cartierul Tineretului- etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art 1. Se aprobă modificarea HCL nr.136 din data de 24.03.2003 referitoare la darea în folosintă gratuită pe durata executiei lucrărilor către Agentia Natională pentru Locuinte , a suprafetei de 22.519 mp ( Cartierul Tineretului- etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri”, după cum urmează:

     „Art. 1” va avea următorul cuprins: Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, a terenului pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în suprafaţă de 35.064 mp situat în str. Silviu Stănculescu nr. FN, identificat conform extrasului de carte funciară nr. 73303 si număr cadastral 73303, pe toată durata executării construcţiei.

Locuintele ce urmează a se construi vor avea următoarele caracteristici :

v   regim de înăltime : S+P+2E+M si S+P+3E+M.

„Art. 2” va avea următorul cuprins: Transmiterea terenului se face pe bază de proces verbal de predare-primire între Consiliul Local al Municipiului Târgoviste şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

   La finalizarea lucrărilor de construire să preiau terenul şi construcţiile de locuinţe pe bază de protocol de predare-primire între Agenţia Naţională pentru Locuinţe si Consiliul Local al Municipiului Târgoviste.

   Pentru semnarea procesului verbal de predare – primire si a protocolului de predare – primire se împuternicesc Primarul Municipiului Târgoviste si Secretarul Municipiului Târgoviste.

     „Art. 3” va avea următorul cuprins:  Se aprobă asigurarea de la bugetul local a resurselor necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.) până la recepţia la terminarea locuinţelor.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economică si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

    Nr.   68

   Tgv. 15.03.2012

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 16 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinta ordinară, astăzi, 15.03.2012, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 16 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi anularea atribuirii unui număr de 15 loturi cămine de casă;

§   Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinţe, proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 259/2010 referitoare la aprobarea atribuirii unui număr de 17 (şaptesprezece) loturi cămine de casă, în baza punctajelor propuse de comisia municipală de stabilirea criteriilor de analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§   Prevederile H.C.L. nr. 341/2008 privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza şi repartizare a loturilor cămin de casă, conf. Legii nr. 15/2003;

§   Prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgovişte nr. 4406/2009 privind constituirea Comisiei Municipale de analiză şi propuneri de repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Se anulează atribuirea unui număr de 15 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 16 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3  Atribuirea loturilor cămin de casă se va face pe baza contractului – cadru, pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 4 Lotul de teren atribuit prin HCL nr. 259/28.10.2010 în Cartierul Sagricom numitei Marin Sonia, va fi atribuit în Cartierul Romlux.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de Date – Registrul Agricol, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, membrii Comisiei de stabilire a criteriilor analiză şi repartizare a loturilor cămin de casă şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

    Nr.    69

     Tgv. 15.03.2012

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea „Parohiei Sfinţii Voievozi” a imobilului teren situat în str. I.H.Rădulescu,

 nr. 14 – Biserica Sfinţii Voievozi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinta ordinară, astăzi, 15.03.2012, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte în proprietatea „Parohiei Sfinţii Voievozi” a imobilului teren situat în strada I.H.Rădulescu, nr. 14 – Biserica Sfinţii Voievozi;

§  Adresa nr. 3/01.03.2012, prin care parohia in calitate de unitate locala de cult recunoscut, solicita  in baza Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult, transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului pe al carui amplasament sunt construite lacasul de cult cu anexele aferente;

§  Prevederile art. 1 din Legea 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;

§  Prevederile H.C.L. nr. 134/2011 transmiterea în folosinţă gratuită către Parohia Sfinţii Voievozi a unui teren proprietatea Municipiului Târgoviste în suprafaţă de 1112 mp situat în str. I.H.Rădulescu, nr. 14;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Adminstraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte, în proprietatea Parohiei Sfinţii Voievozi, a imobilului teren situat în str. I.H.RĂDULESCU, nr. 14 - BISERICA SFINŢII VOIEVOZI, conform planului de situatie, anexat.

Art. 2 Datele şi elementele de identificare ale bunului ce se transmite sunt urmatoarele:

v   Denumire: TEREN STRADA I.H. RADULESCU NR. 14 - BISERICA SFINTII VOIEVOZI ;

v   Adresa teren:  strada I.H. Radulescu nr. 14, cvartal 70 parcela 20;

v    Suprafata                           1112 mp;

v    Numar inventar:                 701083;

v    Valoare de inventar:            710.751 lei.

Art. 3 Imobilul se va transmite prin protocol şi va fi folosit ca incintă parohială în vederea organizării în condiţii optime a ceremoniilor bisericeşti, Parohia Sfinţii Voievozi respectând dispoziţiile Art. 4 din Legea nr. 239/2007.

Art. 4 Începând cu data prezentei HCL nr. 134/23.06.2011, se revoca.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică, Parohia Sfinţii Voievozi şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

    Nr.    70

    Tgv. 15.03.2012

 

                                                                                              

    HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării a 5 (cinci) apartamente

din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind vânzarea a patru apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaş;

§    Prevederile art. 1 şi art. 7 din  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea a 5 (cinci) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  71

  Tgv. 15.03.2012

 

                                                                                              

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de  12.03.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 1 încheiat la data de 12.03.2012 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L.;

§   Prevederile Hotărârii nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§   Prevederile Ordinului nr. 1298/2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§   Prevederile HCL nr. 257/2011 privind aprobarea Procesului Verbal din data de 05.12.2011 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 12.03.2012 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3  Începând cu data prezentei, H.C.L. nr. 257/12.12.2011 se revocă.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                                               

  Nr.   72

  Tgv. 15.03.2012            

             

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 , din data de 12.03.2012, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 12.03.2012 al Comisiei de analiză  şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010;

§  Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.C.L. nr. 14/28.01.2010 privind aprobarea reorganizării comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din 12.03.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 20 de contracte de închiriere, până la data de 30.09.2013, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă repartizarea unui număr de 13 locuinţe A.N.L. din recuperări, până la data de 30.09.2013, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă anularea unui numar de 8 repartiţii locuinţe A.N.L., conform Procesului Verbal.

Art. 5 Se aprobă schimbul unui număr de 4 locuinţe A.N.L., între titularii de contracte de închiriere, conform Precesului Verbal.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    73

Tgv.  15.03.2012

 

                                                                                                          

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 08.02.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Compartimentului Fondul Locativ din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1  din data de 08.02.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 232/28.10.2010 privind aprobarea reorganizării Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale ;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e” ,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din 08.02.2012 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă criteriile şi punctajele în vederea repartizării locuinţelor sociale, pentru întocmirea listei de priorităţi pe anul 2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă prelungirea unui număr de 18 contracte de închiriere până la data de 30.06.2013, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă două schimburi de locuinţă, conform procesului verbal.

Art. 5 Se aprobă repartizarea unei locuinte, conform procesului verbal.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

  

  Nr.    74

  Tgv. 15.03.2012

 

                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind vânzarea unui spaţiu  cu destinaţie de locuinţă, situat în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Iorga Gheorghe

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 15.03.2012 având în vedere:

§    Solicitarea de vânzare a unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă, situat in casă naţionalizată, nerevendicată de fostii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualul chiriaş;

§    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Compartiment Fond Locativ privind vânzarea vânzarea unui spaţiu  cu destinaţie de locuinţă, situat în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Iorga Gheorghe;

§    Prevederile art. 42, alin 1 şi 3 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 9-11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c şi d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Se aprobă vânzarea unui spaţiu cu destinaţia de locuinţă, situat în str.Pârvan Popesu, nr. 22, în casă naţionalizată, nerevendicată de fostul proprietar sau moştenitorii acestuia, către Iorga Gheorghe.

Art. 2 Preţul de vânzare a spaţiului cu destinaţie de locuintă va fi stabilit de un evaluator autorizat, agreat de ambele părti si poate fi achitat conform prevederilor legale.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Compartimentul Fond Locativ şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

          

            Nr.  75 

            Tgv. 15.03.2012

LOCAL

                                                                                                                    

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 29/27.01.2012 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§  Adresa Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Damboviţa nr. 1700 din data de 27.15.03.2012;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1237/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgovişte;

§  Prevederile H.G. nr. 1350/2001, modificată şi completată de H.G. nr. 1975/2004, H.G. nr. 166/2007 şi H.G. 543/2011, referitoare la  atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile H.C.L. nr. 29/27.01.2012 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 874 din Codul Civil;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 29/27.01.2012 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, în sensul eliminării din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte a terenului în suprafaţă de 1125 mp, categoria CC- curţi construcţii; cvartal 5, parcela 28/1, situat în strada I.C. Vissarion, nr. 8.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a terenului în suprafaţă de 1125 mp, categoria CC- curţi construcţii; cvartal 5, parcela 28/1, situat în strada I.C. Vissarion, nr. 8.

Art. 3 Se transmite folosinţa gratuită asupra suprafaţei de 1125 mp către Arhiepiscopia Târgoviştei, titulara dreptului de folosinţă şi asupra clădirii situate pe acest teren.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

           Nr.    76

            Tgv. 15.03.2012

LOCAL

 

                                                                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani , a unui spaţiu în suprafaţă de 13 mp situat în Piaţa 2 Brazi pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Salubritate privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 13 mp situat in Piaţa 2 Brazi pentru desfăşurarea activităţii de comerţ;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 13 mp situat in Piaţa 2 Brazi pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Salubritate, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

         

    Nr.    77

    Tgv. 15.03.2012

                                                                                              

                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, în faţa Universităţii Valahia Târgovişte, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, în faţa Universităţii Valahia Târgovişte, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, în faţa Universităţii Valahia Târgovişte, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

     Nr.   78

    Tgv. 15.03.2012

                                                                                              

                                                                                  

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 46,31 mp, situat în Piaţa 1 Mai  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 15.03.2012 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 46,31 mp, situat în Piaţa 1 Mai  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011 şi HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012 ;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 46,31 mp, situat în Piaţa 1 Mai  în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

            

    Nr.    79

    Tgv. 15.03.2012

   

                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de

12 mp situat în incinta microcampusului universitar, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 15.03.2012, având în vedere:

§ Referatul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp situat în incinta microcampusului universitar, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în vederea amplasării unei rulote tip fast food;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011şi ale HCL nr. 250/2011 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp situat în incinta microcampusului universitar, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, în vederea amplasării unei rulote tip fast food. Organizarea licitatiei va fi conditionata de obtinerea acordului unitatii de invatamant.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Paraschiv Cornelia

Babeu Pavel

Diculescu Maria

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.    80

    Tgv. 15.03.2012

   

                                                                                                                   

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Frăţilă Ioan Cezar

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§       Adresa Pardidului Social Democrat, nr. 374/19.12.2011, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 31940/19.12.2011, prin care se anunţă retragerea calităţii de membru de partid a domnului Frăţilă Ioan Cezar;

§       Demisia dlui. Frăţilă Ioan Cezar din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 5826 din data de 29.02.2012;

§       Raportul de specialitate nr. 31940/19.12.2011, întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§       Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§       Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Frăţilă Ioan Cezar.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea PSD, ocupat până în prezent de domnul Frăţilă Ioan Cezar.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    81

   Tgv. 15.03.2012

 

  

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al

domnului Olaru Marin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§   Adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Primaria Municipiului Târgovişte cu nr. 31940/19.12.2011, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului Olaru Marin, aflat pe pozitia nr. 7 în lista cu supleanti a Partidului Social Democrat, de la alegerile locale din data de 01.06.2008;

§       Raportul de specialitate nr. 31940/19.12.2011 întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§    Declaraţia domnului Olaru Marin de acceptare a mandatului de consilier municipal în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la validarea mandatului de consilier municipal al domnului Olaru Marin;

§       Prevederile art. 31, alin. 3 şi ale art. 33 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§          Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Târgovişte, validează mandatul de consilier municipal din partea PSD, al domnului OLARU MARIN.

Art. 2 Începând cu data prezentei, componenţa comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, va fi următoarea:

 

1.                 prof. Rusescu Gheorghe – PDL

2.                 jurnalist Vasiliu Teodor – PSD

3.                 ing. Iorga Liviu – PDL

4.                 ing. Butnaru Valeria – PDL

5.                 ing. Olaru Marin - PSD

 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri, se obligă Secretarul Municipiului Târgovişte.

     

 Nr.    82

Tgv.  15.03.2012

 

                                                                                                                 

H O T A R A R E

privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte

în perioada 2-6 aprilie 2012

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 15.03.2012, având in vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 6783 din data de 12.03.2012 întocmit de Direcţia Grădina Zoologică Târgovişte privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 2-6 aprilie 2012;

§ Adresele Consiliului Judeţean-Centrul Judeţean de Cultură şi ale Asociaţiei Zibo Help;

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. „a”, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Se aprobă intrarea gratuită a elevilor din judeţul Dâmboviţa la Grădina Zoologică Târgovişte, în perioada 2-6 aprilie 2012, în cadrul acţiunii şcolare „O săptămână altfel”, urmând ca părinţii însoţitori să plătească un preţ al biletului de 4 lei.

Art. 2 Se aprobă intrarea gratuită a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte, în data de 3 aprilie 2012, în cadrul acţiunii „Săptămâna familiei, săptămâna fară TV”, urmând ca părinţii însoţitori să plătească un preţ al biletului de 4 lei.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Grădina Zoologică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.     83

Tgv.  15.03.2012

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 7517/19.03.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

·        Contractul de sponsorizare 13/24.01.2012;

·        Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 15 mii lei, prin:

· majorarea cu suma de 15 mii lei a prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari

( cod 37.02.01),

         Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 15 mii lei, prin:

· Majorarea cu suma de 15 mii lei a prevederilor bugetare la 67.02 Cultura, recreere si religie, Subcapitolul „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei”, titlul „Bunuri si servicii”, alineatul 20.30.30. Cu suma de 15 mii lei se majorează în mod corespunzător bugetul Clubului Sportiv Municipal.

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

  Nr.    84

  Tgv. 22.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 123/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 2, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 123/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc H 2, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 123/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 2, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 2, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 324.104 lei/ 74.553 euro

Valoare C+M (cu TVA): 203.623 lei/ 46.839 euro

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

H 2, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 123/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

 

  Nr.   85

  Tgv. 22.03.2012

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 126/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 4, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 126/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 4, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 126/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 4, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 4, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 447.429 lei/ 102.921 euro

Valoare C+M (cu TVA):  314.574 lei/ 72.361 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA): 11.945,33 lei

            Se aprobă finanţarea integrală de la Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 11.945.33 lei.

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

 H 4, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 126/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

 

  Nr.   86

  Tgv. 22.03.2012

 

                                                                      

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 128/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/G, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 128/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/G, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 128/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/G, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/G, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 438.376 lei/ 100.839 euro

Valoare C+M (cu TVA):  332.713 lei/ 76.533 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA): 4.156,45 lei

            Se aprobă finanţarea integrală de la Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 4.156,45 lei

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

H 6/G, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 128/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

          

  Nr.   87

  Tgv. 22.03.2012

 

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 129/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/H, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 129/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/H, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 129/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/H, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi  alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 6/H, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 436.878 lei/ 100.494 euro

Valoare C+M (cu TVA):  326.451 lei/ 75.093 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA): 22.848,27 lei

            Se aprobă finanţarea integrală de la Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 22.848,27 lei

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

 H 6/H, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 129/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

          

 

  Nr.   88

  Tgv. 22.03.2012

 

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 131/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 7, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 131/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 7, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 131/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 7, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 7, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 455.119 lei/ 104.690 euro

Valoare C+M (cu TVA):  300.778 lei/ 69.187 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA): 21.213,44 lei

            Se aprobă finanţarea integrală de la Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 21.213,44 lei

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

 H 7, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 131/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

 

  Nr.   89

  Tgv. 22.03.2012

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 132/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 8, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 132/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 8, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 132/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 8, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 8, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 507.203 lei/ 116.671 euro

Valoare C+M (cu TVA):  396.535 lei/ 91.214 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA): 28.912,23 lei

            Se aprobă finanţarea integrală de la Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 28.912,23 lei

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

 H 8, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 132/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

             

              Nr.   90

  Tgv. 22.03.2012

 

 

                                              

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 9, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 133/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 9, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 133/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 9, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 9, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 489.368 lei/ 112.568 euro

Valoare C+M (cu TVA):  380.474 lei/ 87.520 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA): 15.647,35 lei

            Se aprobă finanţarea integrală de la Bugetul Local a lucrărilor suplimentare în valoare de 15.647,35 lei

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

H 9, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 133/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

                                   

  Nr.   91

  Tgv. 22.03.2012

 

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 134/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 10, B-dul Independentei, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 134/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 10, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 134/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 10, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 10, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 353.849 lei/ 81.395 euro

Valoare C+M (cu TVA):  258.437 lei/ 59.448 euro                

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

H 10, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 134/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

          

  Nr.   92

  Tgv. 22.03.2012

                                               

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 135/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 12, B-dul Independentei, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea H.C.L. nr. 135/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 12, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile HCL nr. 135/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 12, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc H 12, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici:

Valoare investitie (cu TVA): 399.625 lei/ 91.925 euro

Valoare C+M (cu TVA):  299.658 lei/ 68.930 euro                

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

 H 12, Bdul. Mircea cel Batran, Asociatia de proprietari nr. 46.

Art. 3Celelalte prevederi ale H.C.L. nr 135/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.             

          

  Nr.   93

  Tgv. 22.03.2012

 

                                   

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 149/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 149/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

§    Prevederile HCL nr. 149/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici

Valoare investitie (cu TVA): 279.272 lei/ 64.240 euro            

Valoare C+M (cu TVA): 167.931 lei/ 38.629 euro din care lucrări suplimentare (cu TVA):14.815,27 lei

       Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 14.815,27 lei.

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul 24 sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 149/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   94

  Tgv. 22.03.2012

 

           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 150/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. D, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

                                                                                             

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 150/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. D, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

§  Prevederile HCL nr. 150/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul,,Reabilitare termica bloc 24 sc. D, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. D, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici

Valoare investitie (cu TVA): 282.593lei/ 65.004 euro             

Valoare C+M (cu TVA): 170.922 lei/39.317 euro din care lucrări suplimentare: 17.021,63 lei

       Se aprobă finanţarea integrală de la bugetul local a lucrărilor suplimentare în valoare de 17.021,63 lei.

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul 24 sc. D, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 150/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   95

  Tgv. 22.03.2012

 

 

           

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 153/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25C sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 153/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25C sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

§  Prevederile HCL nr. 153/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul,,Reabilitare termica bloc 25C sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57”, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul „Reabilitare termica bloc 25C sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57, cuprinsi in completarea Listei de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori economici

Valoare investitie (cu TVA): 321.425 lei/ 73.937 euro

Valoare C+M (cu TVA): 186.966 lei/ 43.007 euro

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul 25C sc. B, str. Vasile Blendea, Asociatia de proprietari nr. 57.

Art. 3 Celelalte prevederi ale HCL nr. 153/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   96

  Tgv. 22.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 127/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H5, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 127/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,,Reabilitare termică bloc H 5, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

§  Prevederile HCL nr. 127/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul,,Reabilitare termică bloc H 5, Bdul. Mircea cel Bătrân, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 5 str. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009, după cum urmează:

Indicatori economici

Valoare investiție (cu TVA): 474.058 lei/ 109.046 euro

Valoare C+M (cu TVA): 335.239 lei/ 77.114 euro

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

H 5 str. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 127/2009 şi ale 367/2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   97

  Tgv. 22.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 130/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6/I, str. Mircea cel Batran, Asociaţia de proprietari nr. 234 (fostă 46)”, cuprins în completarea Listei de priorități

pe anul 2009

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 130/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6/I, str. Mircea cel Batran, Asociaţia de proprietari nr. 234 (fostă 46)”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

§  Prevederile HCL nr. 130/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 6/I, str. Mircea cel Batran, Asociaţia de proprietari nr. 234 (fostă 46)”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul,,Reabilitare termică bloc H 6/I str. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 243 (fostă 46)”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009, astfel:

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investiție (cu TVA) : 466.034lei/ 107.201 euro

Valoare C+M (cu TVA): 328.013 lei/ 75.452 euro

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

H 6/I str. Mircea cel Bătrân, Asociația de proprietari nr. 243 (fostă 46).

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 130/2009 şi ale 368/2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   98

  Tgv. 22.03.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 136/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 13, B-dul Independenței, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 22.03.2012, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 136/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 13, B-dul Independenței, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 referitoare la creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;

Prevederile HCL nr. 136/2009 referitoare la probarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică bloc H 13, B-dul Independenței, Asociaţia de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art.1 Se aprobă modificarea indicatorilor economici pentru obiectivul Reabilitare termică bloc H 13, Bdul Independenței, Asociația de proprietari nr. 46”, cuprins în completarea Listei de priorități pe anul 2009, după cum urmează:

Indicatori economici

Valoare investitie (cu TVA): 448.098 lei/ 103.075 euro

Valoare C+M (cu TVA): 355.612 lei/ 81.801 euro

Art. 2 Se aprobă organizarea licitaţiei pentru achiziţia lucrărilor rămase de executat la blocul

H 13, Bdul Independenței, Asociația de proprietari nr. 46.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 136/2009 şi 369/2009 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   99

  Tgv. 22.03.2012