Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

95. Hotarâre privind constituirea unei comisii de analiza a oportunitatii achizitionarii terenului din Str. Stelea, nr. 9, in suprafata de 247 mp, proprietatea dlui. Dumitru Cristinel

96. Hotarâre privind prelungirea contractelor de inchiriere si, ulterior, scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea spatiilor comerciale situate in incinta Halei Centale a Pietei 1 Mai, Municipiul Targoviste

97. Hotarâre privind initierea demersurilor pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului de parteneriat public privat incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L.

98. Hotarâre privind aprobarea traseelor de circulatie ale transportului in comun in Municipiul Targoviste si a caietelor de sarcini 

99. Hotarâre privind aprobarea trecerii in conservare a mijlocului fix „Statie de redresare” din cadrul  investitiei „Introducerea transportului public de calatori in Municipiul Targoviste

100. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 7500 lei Asociatiei Club Montan „High Trek”, cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung, bl. 31 B, sc. A,ap. 1, in vederea organizarii unei expeditii pe varful Matterhorn, in perioada 4- 18 iulie 2008

101. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 56 din 28.02.2008 referitoare la constatarea incetarii de drept al mandatului de consilier municipal al domnului Dragan Sebastian Dragos

102. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 57 din 28.02.2008 referitoare la constatarea incetarii de drept al mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel

103. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Dragan Sebastian Dragos

104. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel

105. Hotarâre privind constituirea comisiei de validare a mandatelor de consilier municipal din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

106. Hotarâre privind revocarea H.C.L. nr. 60 / 28.02.2008 referitoare la numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a doamnei Diculescu Maria

107. Hotarâre privind numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a doamnei Diculescu Maria

108. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Badea D. Gheorghe

109. Hotarâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Vasilescu Motoc Florentina

110. Hotarâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Ilie N. Valentin

111. Hotarâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Tomescu Tudor Dan

112. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie 2008

113. Hotarâre  privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Oncescu Doru     

114. Hotarâre privind  reactualizarea  actului  constitutiv  al  S.C. ” COMPANIA DE APA

TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A.

115. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 58 / 29.03.2007 referitoare la aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si d-na Gogu Maria

116. Hotarâre privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 48 din data de 31.01.2008 referitoare la majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

117. Hotarâre privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2007

118. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, obiectivelor si criteriilor de performanta  ale  S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Targoviste pe anul 2008

119. Hotarâre privind extinderea sistemului de alimentare cu energie termica a utilizatorilor de tip urban la locul de consum

120. Hotarâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

121. Hotarâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2007

122. Hotarâre privind punerea la dispozitia C.N.I. a terenului in suprafata de 3000 mp, situat in incinta Liceului “I. H. Radulescu”, in vederea amplasarii obiectivului de investitie “ Bazin de inot didactic-scolar”

123. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica al Municipiului Targoviste

124. Hotarâre majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de 5.000.000 lei

125. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere pe raza Municipiului Targoviste

126. Hotarâre privind trecerea din administrarea Casei de Cultura  a Municipiului Targoviste ,, I. Gh. Vasiliu “ in administrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a unui autoturism marca Dacia 1410

127. Hotarâre privind includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor bunuri aflate in baza de productie in Strada Radu de la Afumati nr. 7 si darea lor in administrarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti

128. Hotarâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „ Ion Heliade Radulescu” Targoviste, pentru imobilul situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter, zona centrala

129. Hotarâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru initierea demersurilor privind achizitionarea / schimbul unor suprafete de teren proprietate privata, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare si reabilitare drum de centura al Municipiului Targoviste”

130. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei capacitatilor energetice, a 4(patru) terenuri in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, catre S.C. F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Targoviste, pentru amplasarea unor posturi de transformare si instalatii electrice, conform Legii 13/2007

131. Hotarâre privind darea lui in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a suprafetei construite de 131,2 mp si a terenului aferent in suprafata de 122 mp, ce apartin PT 7, Micro VI, catre Consiliul Judetean Dambovita

132. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 luni a unui teren in suprafata de 9 mp situat in Str. Libertatii – zona magazinului DOMO pentru amplasarea unei tonete de inghetata

133. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a unui teren in suprafata de 27,14 mp situat in str. Radu Popescu, Municipiul Targoviste pentru extindere spatiu comercial

134. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a unui teren in suprafata de 20 mp situat in Bdul. Unirii – adiacent bl.68  pentru amenajarea unui spatiu comercial

135. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani , a unui teren in suprafata de 6,30 mp, situat in Municipiul Targoviste, str. Libertatii - Parc Mitropolie, in spatele magazinului Cosmote, in vederea amplasarii unui post de transformare electric

136. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani , a unui teren in suprafata de 7 mp situat in str. Libertatii adiacent Complexului Mondial in vederea construirii unui lift pentru constructia existenta

137. Hotarâre privind concesionarea directa pe o perioada de 2 ani, unui teren in suprafata de 2 mp situat in Bdul. Independentei – zona Baia Comunala, pentru extinderea spatiului comercial existent

138. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie

139. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Trama stradala locala, zona campus universitar”, in Municipiul Targoviste, B-dul  Eroilor, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste

140. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru obiectivul „Business Park- Aleea Sinaia”, Aleea Manastirea Dealu, beneficiar Florescu Costel pentru S.C. PRINCO GRUP S.R.L.

141. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial de tip mall – zona centrala”, in  Municipiul Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, beneficiar S.C MATRIX DYNAMICS S.A

142. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cladire birouri si spatii comerciale UNITED BUSINESS CENTER, S+P+8(10)+M in Municipiul Targoviste, B-dul Independentei, nr. 2 C, beneficiar S.C UNITED INVEST S.R.L

143. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+2+M”, in Municipiul Targoviste, drum centura (DE 47 – Tarla 6, Parcela 90/6, 91/6 ), beneficiar S.C ARCHITECTURE SRL

144. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinte si activitati sportive”, in  Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, nr. 31D, beneficiar Mirita Dumitru

145. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Cetatii, nr. 51,  beneficiar Tincu I. Gheorghe

146. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+1+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Berzei, nr.44, beneficiar Chiritoiu Adrian

147. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spatiu comercial P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 65, beneficiar S.C NICGEL COM S.R.L

148. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spatiu comercial”, in Municipiul Targoviste, B-dul Eroilor, nr.18, beneficiar Toma Ion

149. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Mini hotel sportiv S+P+2(3)+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, nr.1 C, beneficiar S.C TAXI BLUE S.R.L

150. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu firma si locuinta”, in Municipiul Targoviste, Str. C-tin Brancoveanu, nr. 66 B, beneficiar S.C ALETTO IMPEX S.R.L

151. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, nr.32, beneficiar Ungureanu Marilena

152. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+1+M”, in  Municipiul Targoviste, Str. Calafat, beneficiari: Matei Silviu Mirel, Untaru Marinela, Matei Claudiu Florin

153. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinte colective P+3+M”, in Municipiul Targoviste, Tarla 6, Parcela 46, beneficiar Sitaru Marian si S.C. ACVILA PREST S.R.L.

154. Hotarâre privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale P+1+M si locuinte colective P+3+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor, beneficiar S.C ACVILA PREST S.R.L

155. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+1+M si spatiu comercial P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Ioan Al. Bratescu Voinesti,

 nr. 2, beneficiar Apostol Maria

156. Hotarâre privind respingerea P.U.D. studiat pentru „Constructie S+P+M+3 E+M, spatiu comercial si locuinte”, in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr.7 B, beneficiar S.C. START S.A

157. Hotarâre privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „Restaurant si hotel apartament S+P+4E”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor – Parc Chindia, beneficiar S.C ROMARTA S.R.L

158. Hotarâre privind respingerea P.U.D. studiat pentru „Spatii comerciale, birouri si locuinte”, in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr.7 A, beneficiar Cojocaru Nicoleta

159. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Constructii locuinte insiruite S+P+1E+M si cladire birouri S+P+2E+M”, in Municipiul Targoviste, str. Toma Georgescu, nr. 12, 14, 16 beneficiar Scurtu Iulian

160. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire Fast-Food si spatii cazare P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, beneficiar S.C SCAPINO COM S.R.L

161. Hotarâre privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 213/28.06.2006 referitoare la aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr. 19/1994

162. Hotarâre privind infiintarea Directiei Gradini Zoologice in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii Directiei Gradini Publice Targoviste

163. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, obiectivelor si indicatorilor de performanta ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2008

164. Hotarâre privind aprobarea organigramei si statului de functii la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

165. Hotarâre privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste

166. Hotarâre privind respingerea contractelor de inchiriere dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Asociatia Investitorilor Transport Targoviste S.R.L. si aprobarea contractului de leasing dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si AFIN Leasing IFN S.A.

167. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea calităţii de administrator de imobil

168. Hotarâre privind majorarea alocatiei de hrana pentru consumurile colective din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

169. Hotarâre privind facilitarea accesului persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber

170. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 8 (opt) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

171. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 7 persoane fizice din Municipiul Targoviste

172. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 14 persoane fizice din Municipiul Targoviste

173. Hotarâre      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei,  Fundatiei Judetene pentru Tineret Dambovita,  in vederea realizarii proiectelor pentru anul 2008

174. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5000 lei, Societatii Astronomice Romane de Meteori, in vederea realizarii proiectelor pentru anul 2008

175. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5000 lei, Liceului de Arte „Balasa Doamna” din Targoviste,  in vederea deplasarii a patru elevi si doi profesori la Salerno, Italia

in perioada 31 martie - 13 aprilie 2008

176. Hotarâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

177. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

178. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement Targoviste

179. Hotarâre privind achizitionarea terenului in suprafata de 360 mp, situat in str. Stelea, nr. 11, proprietar Constantinescu Elena

180. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului de investitii „Retele exterioare la blocuri de locuinte pentru tineret – zona Sagricom Targoviste”

181. Hotarâre privind deplasarea unei delegatii reprezentative a administratiei locale la Ivano-Frankivsk, in data de 7 mai 2008, pentru a participa la sarbatorirea zilei orasului Ivano-Frankivsk

182. Hotarâre privind delegarea de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cat si concesiunea exclusiva a bunurilor publice, prin atribuire directa catre S.C COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A

183. Hotarâre privind initierea demersurilor pentru rezilierea pe cale contencioasa a contractului de parteneriat public-privat nr. 265/07.01.2005,  incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L.

184. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si

numitul Dumitru Cristinel

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea unei comisii de analiza a oportunitatii achizitionarii terenului din Str. Stelea, nr. 9, in suprafata de 247 mp, proprietatea dlui. Dumitru Cristinel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 05.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol privind constituirea unei comisii care va analiza oportunitatea achizitionarii terenului din Str. Stelea nr. 9, in suprafata de 247 mp, proprietatea dlui. Dumitru Cristinel;

·        Avizul nr.11 din data de 29.11.2007 privind initierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita, in vederea infiintarii unui Centru Multicultural in Municipiul Targoviste;

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

·        In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

HOTARARE :

 

Art.1. Consiliul Local Municipal Targoviste hotaraste ca prin Dispozitia Primarului sa se constituie o comisie care va analiza oportunitatea achizitionarii terenului sau a unui schimb de terenuri, intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Dumitru Cristinel in ceea ce priveste suprafata de 247 mp, situat in Str. Stelea nr. 9, pentru realizarea proiectului Centru Multicultural.

Art.2. Din comisia de negociere vor face parte si urmatorii consilieri municipali:

                                           Danciulescu Ion

                                           Dobanda Ion

                                           Vasiliu Emilian Teodor

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Cadastru Imobiliar Agricol, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                     

Nr.    95

Tgv.  05.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind prelungirea contractelor de inchiriere si, ulterior, scoaterea la licitatie publica deschisa cu strigare pentru inchirierea spatiilor comerciale situate in incinta Halei Centale a Pietei 1 Mai, Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 05.03.2008, avand in vedere:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

HOTARARE :

 

Art.1. Contractele de inchiriere a spatiilor comerciale din Hala Centrala a Pietei 1 Mai  vor fi prelungite pentru o perioada de 6 luni, respectiv pana la data de 01.10.2008.

Art. 2. Pana la data de 01.10.2008 Consiliul Local Municipal va organiza licitatie publica deschisa cu strigare in vederea inchirierii spatiilor comerciale situate in incinta Halei Centale a Pietei 1 Mai, Municipiul Targoviste

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Administratia Pietelor, D.A.P.P.P, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    96

Tgv.  05.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind initierea demersurilor pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului de parteneriat public privat incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 05.03.2008, avand in vedere:

·        Hotararea nr. 5 din 23.01.2008 a Consiliului de Administratie a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE;

·        Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

·        Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

·        Raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste.

·        Raportul comun de specialitate al Directiei Economice, D.A.P.P.P, Serviciului Contencios Juridic si al Comisiei de supraveghere prin care se propune adoptarea unei hotarari privind respingerea contractelor de inchiriere dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Asociatia Investitorilor Transport Targoviste S.R.L. si a contractului de leasing dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si AFIN Leasing IFN S.A.  precum si unele masuri

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit.c din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

HOTARARE

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Targoviste hotaraste initierea demersurilor pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului de parteneriat public-privat incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L., inregistrat sub nr. 265 din data de 07.01.2005

Art. 2 Pana la data de 21.03.2008 inclusiv, S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L urmeaza sa notifice Consiliului Local Municipal Targoviste asupra modului si conditiile in care aceasta intelege sa fie reziliat pe cale amiabila contractul mai sus mentionat.

Art. 3 Incepand cu data prezentei hotarari, in incinta S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. este interzisa cu desavarsire desfasurarea de activitati de catre terte persoane juridice, altele decat S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L, in afara relatiilor contractuale incheiate de catre acestea cu S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Comisia de supraveghere a activitatii S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                                                       

Nr.   97

Tgv. 05.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea traseelor de circulatie ale transportului in comun in Municipiul Targoviste si a caietelor de sarcini 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 05.03.2008, avand in vedere:

·        Referatul nr. 280/07.02.2008 al conducerii executive a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE inregistrat la Primaria Municipiului Targoviste sub nr. 2940 din 08.02.2008;

·        Raportul comun de specialitate al D.A.P.P.P, Serviciului Contencios Juridic, Serviciului Retele Locale Transport, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind reactualizarea Programului serviciului regulat de transport public local de calatori in Municipiul Targoviste ;

·        Hotararea nr. 6//23.01.2008 a Consiliului de Administratie a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE;

·        Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

·        Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

·        Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

·        Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit.c din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

HOTARARE

 

Art. 1  Se aproba traseele de circulatie ale transportului in comun din Municipiul Targoviste, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba caietele de sarcini ale traseelor de circulatie referitoare la transportul in comun in Municipiul Targoviste, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                                                                               

Nr.   98

Tgv. 05.03.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea trecerii in conservare a mijlocului fix „Statie de redresare” din cadrul  investitiei „Introducerea transportului public de calatori in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 05.03.2008, avand in vedere:

·        Referatul nr. 280/07.02.2008 al conducerii executive a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE   inregistrat la Primaria Municipiului Targoviste sub nr. 2940 din 08.02.2008;

·        Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

·        Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;

·        Raportul comun de specialitate al D.A.P.P.P, Directiei Economice, Serviciului Contencios Juridic, Comisiei de supraveghere, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea trecerii in conservare a mijlocului fix „Statie de redresare” din cadrul  investitiei „Introducerea transportului public de calatori in Municipiul Targoviste”;

·        Prevederile Hotararii nr. 8/23.01.2008 a Consiliului de Administratie a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.;

·        Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

·        Prevederile Legii nr. 15/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale ;

·        Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit.c din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

HOTARARE

 

            Art. 1  Se aproba trecerea in conservare a mijlocului fix „Statie de redresare” din cadrul investitiei „Introducerea transportului public de calatori in Municipiul Targoviste”, conform Legii nr. 15/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale

Art. 2  Se aproba restructurarea personalului care deserveste activitatea statiei de redresare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                                                                               

Nr.   99

Tgv. 05.03.2008

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 7500 lei

Asociatiei Club Montan „High Trek”, cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung, bl. 31 B, sc. A,ap. 1, in vederea organizarii unei expeditii pe varful Matterhorn, in perioada 4- 18 iulie 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 05.03.2008 avand in vedere:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008 ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „dsi alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 7500 lei Asociatiei Club Montan „High Trek”, cu sediul in Targoviste, str. Calea Campulung, bl. 31 B, sc. A, ap.1, in vederea organizarii unei expeditii pe varful Matterhorn, in perioada 4- 18 iulie 2008.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   100

Tgv. 05.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 56 din 28.02.2008 referitoare la constatarea incetarii de drept al mandatului de consilier municipal

al domnului Dragan Sebastian Dragos

 

-                      Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

-          Prevederile H.C.L. nr. 56 din 28.02.2008 privind constatarea incetarii de drept al mandatului de consilier municipal al domnului Dragan Sebastian Dragos

-          Adresa nr. 1889 / 10.03.2008 a Institutiei Prefectului Judetului Dambovita si inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub nr. 5547 / 12.03.2008 prin care se face cunoscut Consiliului Local Municipal Targoviste ca impotriva H.C.L. nr. 56 / 28.02.2008 s-a formulat actiune in fata instantei de contencios administrativ;

-          Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-          Referatul nr. 5954 / 14.03.2008, intocmit de Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1  Incepand cu data prezentei, se revoca H.C.L. nr. 56 / 28.02.2008 referitoare la constatarea incetarii de drept al mandatului de consilier municipal al domnului Dragan Sebastian Dragos.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr. 101  

  Tgv. 17.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 57 din 28.02.2008 referitoare la constatarea incetarii de drept al mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel

 

           Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

·        Prevederile H.C.L. nr. 57 din 28.02.2008 privind constatarea incetarii de drept al mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel

·        Adresa nr. 1889 / 10.03.2008 a Institutiei Prefectului Judetului Dambovita si inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub nr. 5547 / 12.03.2008 prin care se face cunoscut Consiliului Local Municipal Targoviste ca impotriva H.C.L. nr. 56 / 28.02.2008 s-a formulat actiune in fata instantei de contencios administrativ;

·        Referatul nr. 5953 / 14.03.2008, intocmit de Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste;

 • Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

·        Prevederile H.C.L. nr. 57 din 28.02.2008 referitoare la constatarea incetarii de drept al mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel

·        In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

 

Art.1  Incepand cu data prezentei, se revoca H.C.L. nr. 57 din 28.02.2008 referitoare la constatarea incetarii de drept al mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.  102

Tgv. 17.03.2008

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Dragan Sebastian Dragos

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

·        Adresa Partidului Conservator inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 4653 din 28.02.2008, prin care se instiinteaza Consiliul Local Municipal Targoviste ca viceprimarul Municipiului Targoviste si consilierii municipali ai Partidului Conservator au fost exclusi din Partidul Conservator;

·        Declaratia de apartenenta politica a dlui. Dragan Sebastian Dragos inregistrata sub nr. 16316a/03.08.2006

·        Referatul nr. 5952 / 14.03.2008, intocmit de Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste;

 • Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

·        Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „h1” si alin. 3 al aceluiasi articol din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

·        Prevederile art. 12 din Legea nr. 393 /2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249 / 2006

·        In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al dlui. Dragan Sebastian Dragos din functia de consilier local al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Incepand cu data prezentei, se declara vacant postul de consilier municipal al domnului Dragan Sebastian Dragos.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.  103

Tgv. 17.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

-                      Demisia dlui. Tanase Silviu Gabriel din functia de viceprimar, inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub numarul 6065   / 17.03.2008;

-                      Referatul nr. 6074 / 17.03.2008, intocmit de Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste;

-                      Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-                      Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a” si art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de incetarea de drept a mandatului de viceprimar al dlui. Tanase Silviu Gabriel

Art. 2 Incepand cu data prezentei, se declara vacant postul de viceprimar, ocupat pana in prezent de domnul Tanasa Silviu Gabriel.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.  104

Tgv. 17.03.2008

 

H O T A R A R E

privind constituirea comisiei de validare a mandatelor de consilier municipal din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

 • Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea constituirii unei comisii de validare a mandatelor de consilieri municipali;
 • Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste
 • Prevederile art. 31 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 20 / 2008  ;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Se constituie comisia de validare a mandatelor de consilier municipal din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, in urmatoarea componenta:

1.      ziarist Vasiliu Tedor

2.      ing. Stanescu Iulian

3.      ing. Nicoara Calin

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   105

Tgv. 17.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind revocarea H.C.L. nr. 60 / 28.02.2008 referitoare la numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a doamnei Diculescu Maria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

 • Prevederile H.C.L. nr. 102 / 17.03.2008 privind revocarea H.C.L. nr. 57 din 28.02.2008 referitoare la constatarea incetarii de drept al mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel;
 • Propunerea in plenul sedintei, a domnului consilier Danciulescu Ion, de revocare a H.C.L. nr. 60 / 28.02.2008 intrucat s-a constatat nelegalitatea, intrucat la votul secret pentru alegerea celui de-al doilea viceprimar, a participat dl. Dragan Sebastian Dragos caruia ii incetase de drept mandatul de consilier;
 • Referatul intocmit de Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste;
 • Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste
 • Prevederile H.C.L. nr. 60 din 28.02.2008 privind numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a doamnei Diculescu Maria
 • Prevederile art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

In temeiul art. 57 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Incepand cu data prezentei, se revoca H.C.L. nr. 60 din data de 28.02.2008 referitoare la numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste, a doamnei Diculescu Maria

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   106

Tgv. 17.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind numirea in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste a doamnei Diculescu Maria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

-         Prevederile HCL nr.104 /17.03.2008 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de viceprimar al domnului Tanase Silviu Gabriel;

-         Referatul intocmit de Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste;

-         Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-         Desemnarea doamnei Diculescu Maria de a fi viceprimar al Municipiului Targoviste, la propunerea d-lui consilier Danciulescu Ion;

-         Prevederile art. 57 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

-         In temeiul art. 57 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Incepand cu data prezentei, se numeste doamna ec. Diculescu Maria in functia de viceprimar al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   107

Tgv. 17.03.2008

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Badea D. Gheorghe

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

-          Adresa Partidului National Liberal inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 5477 din 11.03.2008, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului Badea D. Gheorghe, aflat pe pozitia nr. 12 in lista cu supleanti a Partidului National Liberal, de la alegerile locale  din data de 06.06.2004;

-          Declaratia de renuntare la mandatul de consilier municipal a doamnei Ionescu Lavinia Roxana, aflata pe pozitia nr. 10 pe lista cu supleanti a Partidului National Liberal, de la alegerile locale din data de 06.06.2004;

-          Declaratia domnului Badea D. Gheorghe de acceptare a mandatului de consilier municipal in cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste inregistrata sub nr. 5948 / 14.03.2008;

-          Declaratia pe proprie raspundere nr. 5947 / 14.03.2008, a domnului Badea D. Gheorghe conform careia indeplineste conditiile prevazute in Legea 161/2003, respectiv in Legea nr. 67 / 2004 in vederea exercitarii mandatului de consilier municipal

-          Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-          Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste referitor la validarea mandatului de consilier municipal al domnului Badea D. Gheorghe  

-          Prevederile art. 31 si 33 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 20 / 2008  ;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste valideaza mandatul de consilier municipal al dlui. Badea D. Gheorghe.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

                   

Nr.    108

Tgv. 17.03.2008

 

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Vasilescu Motoc Florentina

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

-          Adresa Partidului National Liberal inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 5478 din 11.03.2008, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Vasilescu Motoc Florentina, aflata pe pozitia nr. 13 in lista cu supleanti a Partidului National Liberal, de la alegerile locale  din data de 06.06.2004;

-          Declaratia de renuntare la mandatul de consilier municipal, a doamnei Ionescu Lavinia Roxana, aflata pe pozitia nr. 10 pe lista cu supleanti a Partidului National Liberal, de la alegerile locale din data de 06.06.2004;

-          Declaratia doamnei Vasilescu Motoc Florentina de acceptare a mandatului de consilier municipal in cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste inregistrata sub nr. 5950 / 14.03.2008;

-          Declaratia pe proprie raspundere nr. 5949 / 14.03.2008, a doamnei Vasilescu Motoc Florentina conform careia indeplineste conditiile prevazute in Legea 161/2003, respectiv in Legea nr. 67 / 2004 in vederea exercitarii mandatului de consilier municipal

-          Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste referitor la validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Vasilescu Motoc Florentina; 

-          Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-          Prevederile art. 31 si 33 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 20 / 2008;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste valideaza mandatul de consilier municipal al doamnei Vasilescu Motoc Florentina.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.   109

Tgv. 17.03.2008

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal

al domnului Ilie N. Valentin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

-                      Demisia d-lui Ilie N. Valentin din functia de consilier municipal din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub numarul 5694 / 13.03.2008;

-                      Referatul nr. 5946 / 14.03.2008, intocmit de Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste;

-                      Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-                      Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a” si art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al dlui. Ilie N. Valentin din functia de consilier local al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Incepand cu data prezentei, se declara vacant postul de consilier municipal al domnului Ilie N. Valentin.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    110

Tgv. 17.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal

al domnului Tomescu Tudor Dan

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 17.03.2008, având in vedere:

-                      Demisia dlui. Tomescu Tudor Dan din functia de consilier municipal din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub numarul 5693 / 13.03.2008;

-                      Referatul nr. 5945 / 14.03.2008, intocmit de Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste;

-                      Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-                      Prevederile art. 9 alin. 2 lit. „a” si art. 10 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, modificata si completata prin Legea nr. 249/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Targoviste ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier al dlui. Tomescu Tudor Dan din functia de consilier local al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Incepand cu data prezentei, se declara vacant postul de consilier municipal al domnului Tomescu Tudor Dan.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    111

Tgv. 17.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie 2008

                                                                                                                      

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 17.03.2008, avand in vedere:

-         Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-         Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-         Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se desemneaza dna. consilier, Ec. Diculescu Maria in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii aprilie 2008

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre dna consilier Ec. Diculescu Maria si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   112

Tgv. 17.03.2008

H O T A R A R E

privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Oncescu Doru

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 27.03.2008, având in vedere:

-          Adresa Partidului National Liberal inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 5480 din 11.03.2008, prin care se propune validarea mandatului de consilier municipal al domnului Oncescu Doru, aflat pe pozitia nr. 19 in lista cu supleanti a Partidului National Liberal, de la alegerile locale  din data de 06.06.2004;

-          Declaratia de renuntare la mandatul de consilier municipal, a doamnei Ionescu Lavinia Roxana, aflata pe pozitia nr. 10 pe lista cu supleanti a Partidului National Liberal, de la alegerile locale din data de 06.06.2004;

-          Declaratia domnului Oncescu Doru de acceptare a mandatului de consilier municipal in cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste inregistrata sub nr. 7082/ 27.03.2008;

-          Declaratia pe proprie raspundere nr. 7083 / 27.03.2008, a domnului Oncescu Doru conform careia indeplineste conditiile prevazute in Legea 161/2003, respectiv in Legea nr. 67/2004 in vederea exercitarii mandatului de consilier municipal ;

-          Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul comisiei de validare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste referitor la validarea mandatului de consilier municipal al domnului Oncescu Doru;

-          Prevederile art. 31 si 33 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 20 / 2008  ;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1  Consiliul Local Municipal Targoviste valideaza mandatul de consilier municipal al dlui. Oncescu Doru.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire si comunicare celor in cauza a prezentei hotarari, se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.  113

Tgv. 27.03.2008

 

 

S.C. “Compania de Apa Targoviste – Dambovita “S.A.

              J15/5/1998 ; C.U.I. RO 10084149

   Consilul Local al Municipiului Targoviste

              Unic Actionar al Societatii

 

                                                                            H O T A R A R E

privind  reactualizarea  actului  constitutiv  al 

S.C. ” COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Targoviste, in calitate de unic actionar al S.C.” COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA” S.A., intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind   actualizarea Actului Constitutiv al SC “Compania de Apa Targoviste –Dambovita” S.A.;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste;

·        Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 441/2007;

·        Prevederile Ordinului Institutului National de Statistica Nr.337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN);

 • Prevederile H.C.L. nr.347/29.11.2007 2007 privind  aprobarea  maririi actionariatului si majorarea capitalului  social al SC “Compania de Apa Targoviste-Dambovita” S.A.;
 • Prevederile H.C.J. nr.115/2007 privind participarea Consiliului Judetean Dambovita ca actionar la SC Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.;
 • Prevederile H.C.L. Razvad nr.82/2007 privind participarea Consiliului Local Razvad ca actionar al SC Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.;
 • Prevederile H.C.L. Dragomiresti nr.152/2007 privind participarea Consiliului Local Dragomiresti ca actionar al  SC Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.;
 • Prevederile H.C.L. NR.149/02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C.  Targoviste in S.C. “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A. ;
 • Dispozitiile Art.36alin.2, lit.c si alin.5 lit.a si Art.123 alin.2 din  Legea nr.215/2001, republicata in baza Legii nr.286/2006;

In temeiul Art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

 Art.1  Se  reactualizeaza Actul Constitutiv al SC “Compania de Apa Targoviste-Dambovita” S.A. aprobat prin H.C.L. Nr.149/02.07.2007, dupa cum urmeaza:

(1)   Denumirea “Act constitutiv al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.- Unic Actionar” se schimba in “Act Constitutiv al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A .”.

(2)   Denumirea CAP. II. ASOCIAT  se schimba  in  “ CAP.II.ACTIONARI” ;

(3)   CAP.II. Art.2-“ Denumire”  se  va  modifica  si completa in urmatorul sens :

1.Denumirea :Municipiul  Targoviste, persoana juridica romana , prin Consiliul Local Targoviste

                        Sediul : Targoviste, Str.Revolutiei, Nr.1-3, jud Dambovita, CUI : 4279944,

                        Reprezentat prin: ing. Iulian Furcoiu, in calitate de Primar, nascut la data de 25.07.1942, in localitatea Targoviste, Jud.Dambovita, cu domiciliul in Targoviste, Str. Camil Petrescu, nr.3 , identificat prin C.I.  DD - 010210, CNP 1420725151787, iar in A.G.A. prin Dl.  Furcoiu Iulian;

2.Denumirea : Judetul  Dambovita , persona juridica romana, prin Consiliul Judetean Dambovita

                        Sediul: Targoviste, Piata Tricolorului, Nr.1 , jud. Dambovita ,CUI 4280205;

                        Reprezentat  prin: Dl Ana Gheorghe , in calitate de presedinte , iar in A.G.A. prin Dl Ana Gheorghe;

3.Denumirea : Comuna Razvad, persoana  juridica  romana, prin Consiliul Local Razvad;

                         Sediul : Comuna Razvad, jud. Dambovita, CUI 4344643;

                         Reprezentata prin: legal - Dl Petre Coman , in calitate de  Primar , iar in A.G.A. prin Dl  Ionescu Marius ;

4.Denumirea:Comuna Dragomiresti, persoana juridica romana, prin Consiliul Local   Dragomiresti;

                         Sediul: Comuna Dragomiresti, jud Dambovita, CUI 4344627;

                                                       Reprezentata prin: Dl. Vladulescu Dragos, in calitate de Primar, iar in A.G.A. prin Dl  Vladulescu Dragos. 

(4)  Se modifica si se completeaza Cap.IV “Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale “, conform prevederilor Ordinului Institutului  National de Statistica Nr.337 din 20 aprilie 2007, astfel:

 (4) Domeniul principal de activitate este : 360 Captarea, tratarea si distributia apei

        (5)  Obiectul principal de activitate este:  : 3600 Captarea, tratarea si distributia apei    

        (6)  Obiectele secundare de activitate sunt:

3700 – Colectarea si  epurarea apelor uzate ;

4312 – Lucrari de pregatire a terenului;

4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ;

4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ;

4399 -  Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. ;

4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;

4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

4321 -  Lucrari de instalatii electrice ;

4331 -  Lucrari de ipsorie ;

4332 – Lucrari de timplarie si dulgherie;

4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

4334  - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri ;

4339 – Alte lucrari de finisare;

4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;

4690 – Comert cu ridicata nespecializat;

4791  - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet ;

4799 – Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor  si pietelor;

4941 -  Transporturi rutiere de marfuri;

6810 -  Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii ;

6820 -  Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;

          6201–    Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client);

          6202 –   Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

          6209 –   Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

          7219  -   Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

          7111  -    Activitati de arhitectura;

          7112  -   Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;

          7120 –   Activitati de testari si analize tehnice;

          8299 –   Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. ;

          8559 –   Alte forme de invatamant n.c.a.

(5)  CAPITOLUL V. CAPITAL SOCIAL,

          se modifica si completeaza si va avea urmtorul cuprins :

(5)     CAPITOLUL V ,, CAPITALUL SOCIAL SI PRIME DE CAPITAL “     

 Art.9 –“CAPITALUL  SOCIAL  SUBSCRIS  SI  VARSAT ,  SI  PRIME DE CAPITAL”

          • 9.1.  CAPITALUL  SOCIAL  SUBSCRIS  SI  VARSAT

(1)   Capitalul social al SC “Compania de Apa Targoviste –Dambovita” S.A este in valoare de 2.268.267 lei, reprezentand un numar de 2.268.267  actiuni  in valoare nominala de 1 leu/actiune si este detinut astfel:

a/ Municipiul Targoviste :       2.141.462 lei,    reprezentand un nr. de    2.141.462 actiuni; 

b/ Judetul Dambovita:                126.704 lei,   reprezentand un nr. de       126.704 actiuni ;

c/ Comuna Razvad:                               1leu,   reprezentand un nr. de                  1 actiune;

d/ Comuna Dragomiresti:                  100 lei,    reprezentand un nr. de             100 actiuni.

(2)   Capitalul social al societatii se constituie astfel:

a/ Capitalul social subscris si  varsat  al Municipiului Targoviste este de: 2.141.462 lei,  reprezentand un nr. de 2.141.462 actiuni;

b/ Capitalul social subscris al Judetului Dambovita este de: 126.704 lei, reprezentand un nr. de 126.704 actiuni;

c/  Capitalul social subscris al Comunei Razvad este de : 1 leu, reprezentand un nr. de 1 actiune;

d/ Capitalul social subscris al Comunei Dragomiresti este de : 100 lei, reprezentand un nr. de 100  actiuni.

(3)   Judetul Dambovita, Comuna Razvad si Comuna Dragomiresti vor varsa capitalul social subscris  in termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari.

(4)   Aportul  autoritatilor  locale  participante  la  majorarea capitalului social este :

a/ Judetul Dambovita participa ca actionar, la majorarea capitalului social al SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A., cu suma de 126 704 lei , reprezentand 126 704 actiuni in valoare nominala de 1 leu/actiune, conform HCJ DbNr.115/30.10.2007;

b/ Comuna Razvad participa ca actionar, la majorarea capitalului social al SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A.,cu suma de 1 leu, reprezentand 1(una) actiune, in valoare nominala de 1 leu/actiune, conform HCL Razvad nr.87/12.11.2007.

c/ Comuna Dragomiresti participa ca actionar, la majorarea capitalului social al SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A.,  cu suma de  100 lei, reprezentand 100 actiuni,  cu valoare nominala de 1 leu/actiune, conform HCL Dragomiresti nr.152/14.11.2007.    

9.2. PRIME  DE   CAPITAL     

Primele de capital reprezinta valoarea  primelor de emisiune, stabilite cu ocazia emisiunii de actiuni, valoare determinata prin inmultirea numarului de actiuni emise, cu diferenta dintre valoarea  reala a unei actiuni, stabilita prin reevaluarea activului net al societatii si valoarea nominala a unei actiuni.

(1) Autoritatile locale, mentionate la art.1alin.(3) , noii actionari ai SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A.  vor participa la fondurile societatii, cu prime de emisiune, dupa cum urmeaza:

·  Judetul Dambovita participa cu o prima de emisiune in valoare de 597 398 lei, compusa din 173 296 lei – virament in bani si din aport in natura in valoare de 424 102 lei – reprezentand 2 (doua) terenuri , conform H.C.J.Db. Nr. 115/30.10.2007;

·  Comuna Razvad participa cu o prima de emisiune in valoare de 4,7149 lei, conform H.C.L. Razvad nr.87/12.11.2007;

·  Comuna Dragomiresti participa cu o prima de emisiune in valoare de 471,49 lei, conform H.C.L. Dragomiresti Nr. 152/14.11.2007.

·  Aportul  fiecarui actionar conform Art.2 ,este calculat la valoarea reala a unei actiuni, respectiv la valoarea de 5,7149 lei/actiune, determinata  in baza activului  net corectat , in urma evaluarii activului societatii,  din care:

-        1 leu            -    pentru majorarea capitalului social ;

-        4,7149 lei   -    reprezentand prima de emisiune, inregistrata  in  Contul 104 – “Prime de emisiune”,  valoare care poate fi incorporata in capitalul social al societatii la finele exercitiului  financiar, in mod proportional cu numarul  de  actiuni  ale  fiecarui  actionar  in  parte.

Celelalte articole din CAPITOLUL V , respectiv art.10 ,raman neschimbate .

  (6)  CAP.VI. ACTIUNILE  - Art.11 alin.(1) –“ Valoarea, numarul si tipul actiunilor  se  modifica astfel:

   SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A. a emis 2.268.267 actiuni  nominative , cu o valoare  nominala  de  1  leu / actiune.

  (7) CAP.VII. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII  - Art.14. “Administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii. Reprezentarea :” se  modifica dupa cum urmeaza:

      1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia.

      2) Actionarii vor fi reprezentati in adunarile generale de catre o persoana pe baza unui mandat de reprezentare dat de catre fiecare asociat.

        3) Mandatul se aproba de fiecare data de catre Consiliul Local Targoviste pentru reprezentantul   sau in A.G.A..Ceilalti actionari vor hotari forma mandatului pentru reprezentantul desemnat de fiecare.

      4) Mandatul se inregistreaza la secretariatul Consiliului de Administratie.Orice hotarare luata in  afara mandatului este nula de drept.

      5) Prin grija Directorului General (conducerii executive), actionarii vor primi mapele complete pentru fiecare sedinta A.G.A.

Art.2   Actul constitutiv, in forma reactualizata, constituie anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3  Prevederile H.C.L Nr.149/2007 (republicata sub nr. 190 din 24.07.2007), cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art.4 Prevederile HCL nr. 46/31.01.2008 se modifica in mod corespunzator potrivit dispozitiilor prezentei hotarari.

Art.5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica, conducerea executiva si deliberativa a  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE Dambovita S.A si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                               

Nr.     114

Tgv.  27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 58 / 29.03.2007 referitoare la aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si d-na Gogu Maria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 58 / 29.03.2007 referitoare la aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si d-na Gogu Maria;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 2 si 5 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificata si completata ulterior;

§   Prevederile H.C.L. nr. 58 / 29.03.2007 privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si d-na Gogu Maria

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 58 / 29.03.2007 privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si d-na Gogu Maria, dupa cum urmeaza:

·        Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Targoviste, B-dul Unirii, adiacent blocului 67, scara E, conform schitei de amplasament cuprinsa in anexa 1 a prezentei hotarari.”

·        Se va face renumerotarea articolelor astfel:

Articolul 1 al HCL nr. 58/29.03.2007 va deveni articolul 1 bis.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Birou Cadastru Imobiliar, d-na Gogu Maria si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.    115

Tgv.  27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 48 din data de 31.01.2008 referitoare la majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

  

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 27.03.2008, avand in vedere:

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.G. nr. 1507/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

·        Prevederile art. 26 pct. 4 si 5 din cuprinsul Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba indreptarea erorii materiale din HCL nr. 48 din data de 31.01.2008 referitoare la majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste, astfel :

      La pozitia nr. 30 din anexa, se va citi tariful de 1340 lei/100 mc pentru incarcare manuala gunoi stradal, si nu 170 lei/100 mc.

Art. 2 Cu aducerea la inderplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, conducerea societatilor comerciale de salubrizare, presedintele Consiliului de Administratie, si Secretarul Municipiului – pentru comunicare.

            

Nr. 116

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2007

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

-         Raportul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste privind bilantul contabil pe anul 2007;

-         Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2007 al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Raportul Comisiei de cenzori a S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste nr. 4 din 29.02.2008 privind aprobarea Bilantului contabil, Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului  Comisiei de cenzori, ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Prevederile art. 18 lit. l si k ale Actului Constitutiv al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste

-         Prevederile art. 36 alin. 2  lit. a si alin. 3 lit. b si c din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin 2 lit. a din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1 Se aproba Bilantul contabil cu anexele aferente, Raportul Consiliului de Administratie pe baza de bilant si Raportul Comisiei de cenzori ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste, pe anul 2007, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba repartizarea profitului pe anul 2007 al societatii, dupa cum urmeaza:

 • 10 % - fond pentru participarea la profit a salariatilor si a managerului societatii
 • 90% surse proprii de finantare

Art. 3 Se aproba: cheltuielile nedeductibile in suma de 24.518,23 lei

                           cheltuielile deductibile limitate in suma de 1.210,98 lei

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   117

Tgv. 27.03.2008

                                                                                   

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, listei de investitii, obiectivelor si criteriilor de performanta  ale  S.C. „ECO - SAL 2005” S.A. Targoviste pe anul 2008

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, listei de investitii, obiectivelor si criteriilor de performanta ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2008;

-         Proiect de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 si situatiile anexe ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste nr. 3/29.02.2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008;

-         Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         Prevederile art. 18, lit. l si k din Actul Constitutiv al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste;

-         Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, lista de investitii, obiectivele si criteriile de performanta  ale S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Targoviste, pe anul 2008, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    118 

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind extinderea sistemului de alimentare cu energie termica a utilizatorilor de tip urban la locul de consum

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice privind aprobarea efectuarii lucrarilor de trecere la sistemul de distributie orizontala si de contorizare individuala (la nivel de apartament) a energiei termice si delimitarea proprietatii acestor instalatii;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Expunerea de motive a directorului general al S.C. TERMICA S.A.;

·        Decizia nr. 10/14.03.2008 a Consiliului de administratie al S.C. TERMICA S.A., privind extinderea sisitemului public de furnizare a energiei termice cu distributie pe orizontala;

·        Prevederile art.41, alin. 4, lit. d si ale art.44, alin.1, din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;

·        Prevederile H.G. nr.933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica;

·        Prevederile H.G. nr.462/2006 privind aprobarea Programului de “Termoficare 2006 – 2009, calitate si eficienta”;

·        Prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.E., NR.233/2004, pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica;

·        Prevederile art.4, punctele 4.11, 4.42, 4.52, 4.61, 4.88 si ale art.9, lit. “d” si “f” din Regulamentul – cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica aprobat de presedintele A.N.R.S.C cu Ordinul nr.91/2007;

·        Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”,pct. 14 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala.

In temeiul art. 45, alin. 1, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art.1 Se aproba extinderea sistemului public de alimentare cu energie termica a utilizatorilor de tip urban la locul de consum (la robinetul de pe racordul utilizatorului) si efectuarea lucrarilor de trecere la sistemul de distributie orizontala si contorizare individuala a energiei termice la nivel de apartament.

Art.2 Proiectarea si executarea lucrarilor, prevazute la art.1, se va face prin intermediul/de S.C TERMICA S.A agent economic specializat si atestat potrivit normelor legale in vigoare, cu acordul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, in baza unui contract de folosinta.

Art.3 Instalatiile sistemului de distributie a energiei termice, pe casa scarii, fac parte din domeniul public al Municipiului Targoviste  si vor fi exploatate si administrate de S.C TERMICA S.A.

Art.4 Termenul de finalizare a lucrarilor prevazute la art.1 va fi de 3 ani.

Art.5 Asociatiile de proprietari vor pune la dispozitia S.C TERMICA S.A, spatiile comune ale condominiilor, in vederea efectuarii instalatiilor prevazute la art.1 si vor colabora cu furnizorul de energie termica, potrivit dispozitiilor legale aplicabile.

Art.6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica, Directorul General al S.C TERMICA S.A si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   119

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 27.03.2008, având in vedere:

-         Prevederile H.C.L. nr. 137/02.07.2004 privind aprobarea numărului, denumirii si componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile HCL nr. 108, 109 din data de 17.03.2008 si HCL nr.113 din data de 27.03.2008;

-         Propunerile formulate de consilierii din toate formaţiunile politice privind numarul si componenta comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

-         Dispozitiile art. 54 din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei, noua componenta a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, este urmatoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

1.      Diculescu Maria – P.S.D. – presedinte

2.      Coroliu Nicolae – P.D. - secretar

3.      Olaru Marin – P.S.D.- membru

4.      Stanescu Iulian – P.D.-membru

5.      Danciulescu Ion – P.S.D. –membru

 

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

1.      Tutuianu Ioan – P.S.D. - presedinte

2.      Georgescu Mugurel – P.S.D.

3.      Grozavu Ion Gabriel – P.N.L.

4.      Vasiliu Emilian Teodor – Independent

5.      Fratila Ioan Cezar – P.S.D.

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.      Radulescu Ion Nicolae – P.D. - presedinte

2.      Nicoara Calin Nicolae – P.S.D. - secretar

3.      Badea Gheorghe – P.N.L. – membru

 

      COMISIA NR. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, munca si protectie sociala, sportive si de agrement

1.      Dobanda Ion – P.N.L.. – presedinte

2.      Georgescu Mugurel – P.S.D. - secretar

3.      Coroliu Nicolae – P.D. -membru

4.      Pana Nicolae – P.S.D. –membru

                5.   Oncescu Doru – P.N.L. - membru

 

COMISIA NR. 5 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

1.      Sache Neculaescu – P.S.D. - presedinte

2.      Radulescu Ion Nicolae – P.D. - secretar

3.   Vasilescu Motoc Florentina – P.N.L. - membru

 

 

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 137 / 02.07.2004 cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga membrii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   120

Tgv. 27.03 2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contului de executie pe anul 2007

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 27.03.2007, având în vedere:

·        Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2007;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

·        Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2007 privind finanţele publice locale;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

            In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E:

 

Art. 1 Se aproba Contul de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2007, conform anexelor 1a si 1b  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2007, conform anexelor 2a si 2b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne pe anul 2007 31.12.2007, conform anexei 3a şi 3b care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba Contul de executie a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local la data de 31.12.2007 conform anexelor 4a si 4b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 31.12.2007, conform anexelor 5a si 5b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Se aproba Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 31.12.2007, conform anexelor 6a si 6b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Se aproba conturile de executie aferente institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, conform anexelor 7, 8,  si 9, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Se aproba  situatiile financiare la data de 31.12.2007 . (Bilant la 31.12.2007, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2007, Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2007, Situatia actiunilor detinute de Consiliul Local Targoviste la societati comerciale la 31.12.2007, Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2007,  Contul de executie a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale la 31.12.2007, Situatia activelor şi datoriilor instituţiilor publice la 31.12.2007, Situatia  modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2007, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2007, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2007).

Art. 9 Se aproba utilizarea  în anul 2008 a  fondului de rulment in suma de 270.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa.

Art. 10 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.  121

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind punerea la dispozitia C.N.I. a terenului in suprafata de 3000 mp, situat in incinta Liceului “I. H. Radulescu”, in vederea amplasarii obiectivului de investitie “ Bazin de inot didactic-scolar”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind amplasarea unui Bazin de inot didactic-scolar pe terenul liber de sarcini din incinta Liceului “I.H. Radulescu”, proiect derulat prin Compania Nationala de Investitii  S.A. – Programul de investitii “Bazine de inot”;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Adresa Companiei Nationale de Investitii S.A. nr.1899 / 17.03.2008 ;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice;

§   Prevederile H.G. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A.;

§   Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b si art. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba punerea la dispozitia C.N.I. a terenului in suprafata de 3000 mp situat in incinta Liceului “I.H. Radulescu”, teren liber de sarcini, in vederea amplasarii obiectivului de investitie “Bazin de inot didactic-scolar”, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Primaria Municipiului Targoviste va asigura obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor obligatorii solicitate prin Cerificatul de Urbanism, respectiv asigurarea parametrilor tehnici solicitati pentru functionarea obiectivului.

Art. 3 Primaria Municipiului Targoviste va asigura cheltuielile necesare functionarii obiectivului estimat la 90.000 euro/an, reprezentand costurile cu energia electrica, alimentarea cu apa, canalizare, gaze, personal de paza si supraveghere.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 122  

Tgv. 27.03.2008

 

                                                                       

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice - Biroul Energetic prin care propune aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica al Municipiului Targoviste;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 8, alin. 2, lit. „h”, din Legea nr. 51/2006 –Legea serviciilor comunitare de utilitati publice;

§   Prevederile art. 9, lit. „c” si prevederile art. 52, alin 3, din Legea 325 /2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termica;

§   Ordinul ANRSC nr. 91 din 20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului Cadru al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d  si alin. 6, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica al Municipiului Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica - Biroul Energetic si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   123

Tgv. 27.03.2008

 

                                                                       

H O T A R A R E

majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de 5.000.000 lei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 27.03.2008, având in vedere:

§         Adresa S.C. TERMICA S.A. Targoviste inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 6596 din data de 21.03.2008;

§         Decizia nr. 3 din data de 23.01.2008 a Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A;

§         Prevederile HCL nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin 2  lit. a, 3 lit. c din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aproba majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. Targoviste cu suma de 5.000.000 lei.

Art. 2 Transferul fondurilor necesare pentru majorarea de capital se va efectua esalonat, incepand cu semestrul II al anului 2008, din fonduri ce vor fi cuprinse in bugetul local dupa rectificarea acestuia.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   124

Tgv. 27.03 2008

 

                                                           

H O T A R A R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Retele Locale Transport privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere pe raza Municipiului Targoviste;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 265/2007, privind modificarea Legii nr. 38/2003, pentru transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere ;

§   Prevederile Normelor Metodologice aprobate de O.M.I.R.A. nr.356/ 2007;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba Regulamentul de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere pe raza Municipiului Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  HCL nr. 255/2003 privind Regulamentul de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere pe raza Municipiului Targoviste si anexele aferente se abroga.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                 

Nr.    125 

Tgv. 27.03.2008

 H O T A R A R E

privind trecerea din administrarea Casei de Cultura  a Municipiului Targoviste ,, I. Gh. Vasiliu “ in administrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a unui autoturism marca Dacia 1410

 

      Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03 2008, avand in vedere :

·        Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Primariei Municipiului Targoviste prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind trecerea din administrarea Casei de Cultura  a Municipiului Targoviste ,,I. Gh. Vasiliu “ in administrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta a unui autoturism marca Dacia 1410;

·           Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·           Prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;

·           Prevederile O.G. 80/2001 (cu completarile si modificarile ulterioare) privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice ;

·           Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. “c” si alin. 5 lit. “a” si ale art. 124 din Legea nr. 215 / 2001 (r) privind Administratia Publica Locala,

       In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 republicata privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E  :

 

Art. 1  Se aproba trecerea din administrarea Casei de Cultura a Municipiului Targoviste ,, I. Gh. Vasiliu “ in administrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, a unui autoturism marca Dacia 1410 cu numarul de inmatriculare DB.03.PMT.

Art. 2 Transmiterea bunului ce face obiectul prezentei hotarari se va face prin proces verbal de predare – primire incheiat intre reprezentantii legali ai Casei de Cultura a Municipiului Targoviste ,,I. Gh. Vasiliu “ si ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.

Art. 3 In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei, Casa de Cultura a Municipiului Targoviste ,, I. Gh. Vasiliu “ va proceda la scoaterea bunului din evidentele sale contabile, iar Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta la inregistrarea acestuia.

Art. 4 H.C.L. nr. 242 din 31.10 2001 se abroga.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Casa de Cultura a Municipiului Targoviste ,, I. Gh. Vasiliu “, Compartimentul Prevenire al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    126

Tgv. 27.03 2008

 

 

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor bunuri aflate in baza de productie in Strada Radu de la Afumati nr. 7 si darea lor in administrarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor bunuri aflate in baza de productie in Strada Radu de la Afumati nr. 7 si darea lor in administrarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

·        Prevederile H.C.L. nr. 267 / 1999 privind transferarea fara plata a bazei de productie a SC Transport Public SA la D.S.C.

·        Prevederile art. 10 si art. 36, alin. 2, lit.c din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 privin Administatia Publica Locala republicata, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba includerea in domeniul privat al Municipiului Targoviste a urmatoarelor bunuri aflate in baza de productie in Strada Radu de la Afumati nr. 7, identificate conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare :

1.      PAVILION ADMINISTRATIV – cota parte in suprafata totala de 453,86 mp, compus din   ˝ Parter (151,30 mp) + Etaj II (151,30 mp) conform Plan parter si Plan etaj II, anexate

2.      HALA II - constructie tip P, suprafata 630 mp – indicativul C 1 conform Planului de situatie anexat

3.      HALA I - constructie tip P, suprafata 504 mp – indicativul C 2 conform Planului de situatie anexat

4.      STATIE SPALATORIE AUTO – constructie tip P, suprafata 432 mp – indicativul C3 conform Planului de situatie anexat

5.      ATELIER TAMPLARIE – constructie metalica tip P, suprafata 56 mp – indicativul C 4 conform Planului de situatie anexat

6.      MAGAZIE ELECTRICIENI - constructie tip P, suprafata 14,5 mp – indicativul C 5 conform Planului de situatie anexat

7.      CABINA POARTA - constructie tip P, suprafata 10,6 mp – indicativul C 6 conform Planului de situatie anexat

8.      PISTA FIERARI BETONISTI – platforma betonata + copertina structura metalica, suprafata 36 mp – indicativul C 7 conform Planului de situatie anexat

9.      RETELE CANALIZARE -  6 camine                  -                                         97 ml

10.  RACORD TERMOFICARE – retea agent termic            -                                     25 ml

11.  RETELE APA                                         -                                   170 ml 

12.  DRUMURI SI PLATFORME BETONATE                   -                                    1.019 mp

13.  IMPREJMUIRE – gard din placi beton + stalpi    -                                   313  ml

Art. 2 Bunurile care fac obiectul prezentei hotarari vor trece in administrarea Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti pe baza unui proces verbal de predare – primire incheiat intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si respectiv ai Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Constructii Edilitar Gospodaresti, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    127

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „ Ion Heliade Radulescu” Targoviste, pentru imobilul situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter, zona centrala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind  aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „Ion Heliade Radulescu” Targoviste, pentru imobilul situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter, zona centrala;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

 • Prevederile H.C.L nr. 46/27.02.2003 prin care se adopta incheierea contractului de comodat;
 • Dispozitiile art.124 din Legea nr.215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

In temeiul art. 45, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba prelungirea Contractului de Comodat nr. 93/03.03.2003, pe o perioada de 1 an prin act aditional, incheiat cu Biblioteca „Ion Heliade Radulescu” Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter, zona centrala.

Art.  2 Suprafata ce face obiectul contractului de comodat mentionat la art. 1 va fi diminuata cu 10 mp, care vor fi folositi pentru infiintarea unei agentii teatrale si va fi identificata de comun acord de ambele parti.

Art. 3 Se imputernicesc sa semneze Actul Aditional la Contractul de Comodat nr.93/03.03.2003, Primarul Municipiului Targoviste, dl. ing. Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, dl. jr. Chiru Catalin Cristea.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P – Serv. A.P.P.P – Compartimentul Fond Locativ, Serviciul Contencios Juridic, Biblioteca „Ion Heliade Radulescu”  si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  128

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind constituirea unei comisii de negociere pentru initierea demersurilor privind achizitionarea / schimbul unor suprafete de teren proprietate privata, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare si reabilitare drum de centura al Municipiului Targoviste”

 

 Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol privind constituirea unei comisii de negociere pentru initierea demersurilor privind achizitionarea / schimbul unor suprafete de teren proprietate privata, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare si reabilitare drum de centura al Municipiului Targoviste;

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

HOTARARE :

 

Art.1. Consiliul Local Municipal Targoviste hotaraste ca prin Dispozitia Primarului sa se constituie o comisie de negociere pentru initierea demersurilor privind achizitionarea / schimbul unor suprafete de teren proprietate privata, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare si reabilitare drum de centura al Municipiului Targoviste”

Art.2. Din comisia de negociere vor face parte si urmatorii consilieri municipali:

                                           ziarist Vasiliu Emilian Teodor

                                           ing. Coroliu Nicolae

                                           jr. Fratila Ioan Cezar

                                           ing. Danciulescu Ion

                                           prof. Badea Gheorghe

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Cadastru Imobiliar Agricol, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                     

Nr.   129

Tgv.  27.03.2008

                                                                            

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei capacitatilor energetice, a 4(patru) terenuri in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, catre S.C. F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Targoviste, pentru amplasarea unor posturi de transformare si instalatii electrice, conform Legii 13/2007

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Adresele nr. 4434, 12086/2007 si nr. 1282/11.03.2008 ale S.C F.D.E.E. “ELECTRICA DISTIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Targoviste, prin care solicita darea in folosinta gratuita a terenurilor apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste pentru amplasarea unor posturi de transformare si instalatii electrice;

·        Raportul de specialitate al D.A.P.P.P prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita pe durata existentei capacitatilor energetice, a 4(patru) terenuri in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, catre S.C. F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Targoviste, pentru amplasarea unor posturi de transformare si instalatii electrice, conform Legii 13/2007;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 16-20 din Legea nr. 13/2007 a Energiei Electrice;

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „b” si 124 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1. Se aproba darea in folosinta gratuita pe durata existentei capacitatilor energetice, a 4 (patru) terenuri in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, situate in Municipiul Targoviste, catre S.C. F.D.E.E. „ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD” – Sucursala Targoviste, pentru amplasarea unor posturi de transformare si instalatii electrice, conform Legii 13/2007 dupa cum urmeaza:

 1. Str. Tighina
 2. Bdul. Eroilor
 3. In incinta Pietei “Bucegi”
 4. Aleea Sinaia -  zona ILF

Planurile de amplasament sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Realizarea obiectivelor de investitii se va face dupa obtinerea Certificatului de Urbanism si Autorizatiei de Constructie pentru fiecare lucrare in parte.

Art. 3. Darea in folosinta se va face pe baza de contract de comodat intocmit de catre D.A.P.P.P. si semnat de reprezentantii legali ai celor doua parti.

Art. 4. HCL nr. 127 din 24.03.2005 se revoca.

Art. 5. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica, Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                

Nr.  130

Tgv. 27.03.2008

 
H O T A R A R E

privind darea lui in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a suprafetei construite de 131,2 mp si a terenului aferent in suprafata de 122 mp, ce apartin PT 7, Micro VI, catre Consiliul Judetean Dambovita

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Adresa Consiliului Judetean Dambovita inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste cu numarul 3999/20.02.2008, prin care se solicita darea lui in folosinta gratuita a unei suprafete de 131,2 mp si terenul aferent in suprafata de 122 mp ce apartin punctului termic nr. 7, micro VI, str. Valul Cetatii, in vederea construirii pentru Serviciul Public Judetean de Alimentare cu Apa si Canalizare Dambovita, a unui atelier pentru repararea si intretinerea utilajelor din dotare (pompe, motoare electrice, tablouri electrice), o magazie pentru materiale voluminoase, arhiva si intretinere curenta a autovehiculelor din dotare;
 • Prevederile H.C.L nr. 178/31.05.2006 privind modificarea contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. Termica S.A. Targoviste, avand ca obiect unele bunuri imobile apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste , ca urmare a modernizarii unor PT-uri si CT-uri;
 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea lui in folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire,  catre Consiliul Judetean Dambovita, a suprafetei construite de 131.2 mp si a terenului aferent in suprafata de 122 mp, ce apartin PT 7, micro VI;
 • Prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit.c, si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala.

               In temeiul art. 45, alin. 3 Legea nr. 215/2001 privin Administatia Publica Locala republicata, adopta urmatoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita, a suprafetei construite de 131,2 mp si a terenului aferent in suprafata de 122 mp, ce apartin PT 7, micro VI catre Consiliul Judetean Dambovita, avand urmatoarele date de identificare:

Adresa: str. Valul Cetatii;

Suprafata construita: 131,2 mp;

Teren aferent: 122 mp;

Nr. Inventar: 101039;

Valoare inventar : 23.957,33 lei

Art. 2 Darea in folosinta gratuita se va face pentru o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani.

Art. 3 Darea in folosinta gratuita se va face prin contract de comodat incheiat intre reprezentantii legali ai D.A.P.P.P. si ai Consiliului Judetean Dambovita.

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Consiliul Judetean Dambovita, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   131

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 luni a unui teren in suprafata de 9 mp situat in Str. Libertatii – zona magazinului DOMO pentru amplasarea unei tonete de inghetata

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii pe o perioada de 5 luni, a unui teren in suprafata de 9 mp, situat in Str. Libertatii – zona magazinului DOMO, pentru amplasarea unei tonete de inghetata;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 luni a unui teren in suprafata de 9 mp, situat in Str. Libertatii – zona magazinului DOMO, pentru amplasarea unei tonete de inghetata, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

                       Dr. Dobanda Ion

                       Ing. Nicoara Calin Nicolae

                       Dr. Oncesu Doru

                       Ing. Radulescu Ion Nicolae

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.   132

Tgv. 27.03 2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a unui teren in suprafata de 27,14 mp situat in str. Radu Popescu, Municipiul Targoviste pentru extindere spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a unui teren in suprafata de 27,14 mp, situat in str. Radu Popescu, Municipiul Targoviste, pentru extindere spatiu comercial;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 27,14 mp, situat in str. Radu Popescu, pentru extindere spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

                            Jr. Fratila Ioan Cezar

                            G-ral. Pana Nicolae

                            Ing. Stanescu Iulian

                            Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

Nr.    133

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a unui teren in suprafata de 20 mp situat in Bdul. Unirii – adiacent bl.68  pentru amenajarea unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a unui teren in suprafata de 20 mp situat in in B-ul Unirii – adiacent bl.68  pentru amenajarea unui spatiu comercial;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Lege0a nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 20 mp, situat in in B-ul Unirii – adiacent bl.68  pentru amenajarea unui spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

                            Jr. Fratila Ioan Cezar

                            G-ral. Pana Nicolae

                            Ing. Stanescu Iulian

                            Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

Nr.   134

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani , a unui teren in suprafata de 6,30 mp, situat in Municipiul Targoviste, str. Libertatii - Parc Mitropolie, in spatele magazinului Cosmote, in vederea amplasarii unui post de transformare electric

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani , a unui teren in suprafata de 6,30 mp, situat in Municipiul Targoviste, str. Libertatii - Parc Mitropolie, in spatele magazinului Cosmote, in vederea amplasarii unui post de transformare electric;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 6,30 mp, situat in Municipiul Targoviste, str. Libertatii - Parc Mitropolie, in spatele magazinului Cosmote, in vederea amplasarii unui post de transformare electric, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu plata redeventei in 25 de ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

                            Jr. Fratila Ioan Cezar

                            G-ral. Pana Nicolae

                            Ing. Stanescu Iulian

                            Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   135

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani , a unui teren in suprafata de 7 mp situat in str. Libertatii adiacent Complexului Mondial in vederea construirii unui lift pentru constructia existenta

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani , a unui teren in suprafata de 7 mp situat in str. Libertatii adiacent Complexului Mondial, in vederea construirii unui lift pentru constructia existenta;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani , a unui teren in suprafata de 7 mp situat in str. Libertatii adiacent Complexului Mondial, in vederea construirii unui lift pentru constructia existenta, conform planului de amplasament care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu plata redeventei in 25 de ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

                            Jr. Fratila Ioan Cezar

                            G-ral. Pana Nicolae

                            Ing. Stanescu Iulian

                            Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   136

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa pe o perioada de 2 ani, unui teren in suprafata de 2 mp situat in Bdul. Independentei – zona Baia Comunala, pentru extinderea spatiului comercial existent

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind concesionarea direct ape o perioada de 2 ani, unui teren in suprafata de 2 mp situat in B-ul Independentei – zona Baia Comunala, pentru extinderea spatiului comercial existent;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 75 din Legea nr. 448/2006, republicata, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Prevederile art.12, lit. b din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
 • Prevederile H.C.L nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste; 

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba concesionarea directa unui teren in suprafata de 2 mp situat in B-ul Independentei – zona Baia Comunala, pentru extinderea spatiului comercial existent, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de doi ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit de comisia de negociere a pretului.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de negociere a pretului.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

                            Jr. Fratila Ioan Cezar

                            G-ral. Pana Nicolae

                            Ing. Stanescu Iulian

                  Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.   137

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 10 ani, a terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie;

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 70 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, in vederea amenajarii unui spatiu comercial, cu destinatia farmacie.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

                            Jr. Fratila Ioan Cezar

                            G-ral. Pana Nicolae

                            Ing. Stanescu Iulian

                  Dr. Dobanda Ion

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.    138

 Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Trama stradala locala, zona campus universitar”, in Municipiul Targoviste, B-dul  Eroilor, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Trama stradala locala, zona campus universitar”, in Municipiul Targoviste, B-dul  Eroilor, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Trama stradala locala, zona campus universitar”, in Municipiul Targoviste, B-dul Eroilor, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste.

Art.  2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  139

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru obiectivul „Business Park- Aleea Sinaia”, Aleea Manastirea Dealu, beneficiar Florescu Costel pentru

S.C. PRINCO GRUP S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Business Park- Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu- beneficiar Florescu Costel pentru S.C. PRINCO GRUP S.R.L.;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

       In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru Business Park- Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu- beneficiar Florescu Costel pentru S.C. PRINCO GRUP S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  140

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Centru comercial de tip mall – zona centrala”, in  Municipiul Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, beneficiar S.C MATRIX DYNAMICS S.A

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru centru comercial de tip mall – zona centrala, in Municipiul Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, beneficiar S.C MATRIX DYNAMICS S.A;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru Centru comercial de tip mall-zona centrala, in Municipiul Targoviste, Str. Arsenalului, nr. 14, beneficiar S.C MATRIX DYNAMICS S.A.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­ 141

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cladire birouri si spatii comerciale UNITED BUSINESS CENTER, S+P+8(10)+M in Municipiul Targoviste, B-dul Independentei, nr. 2 C, beneficiar S.C UNITED INVEST S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cladire birouri si spatii comerciale UNITED BUSINESS CENTER S+P+8(10)+M”, in Municipiul Targoviste,

     B-dul Independentei, nr. 2 C, beneficiar S.C UNITED INVEST S.R.L;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Cladire birouri si spatii comerciale UNITED BUSINESS CENTER, S+P+8(10)+M”, in Municipiul Targoviste, B-dul Independentei, nr. 2 C, beneficiar S.C UNITED INVEST S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  142

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+2+M”, in Municipiul Targoviste, drum centura (DE 47 – Tarla 6, Parcela 90/6, 91/6 ), beneficiar S.C ARCHITECTURE SRL

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+2+M”, in Municipiul Targoviste, drum centura (DE 47 – Tarla 6, Parcela 90/6, 91/6 ), beneficiar S.C ARCHITECTURE SRL;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+2+M”, in Municipiul Targoviste, drum centura (DE 47 – Tarla 6, Parcela 90/6, 91/6 ), beneficiar S.C ARCHITECTURE SRL.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.  ­­­  143

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinte si activitati sportive”, in  Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu,

nr. 31D, beneficiar Mirita Dumitru

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru parcelare pentru locuinte si activitati sportive, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, nr.31 D, beneficiar Mirita Dumitru;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru Parcelare teren pentru locuinte si activitati sportive, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, nr. 31 D, beneficiar Mirita Dumitru.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  144

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Cetatii, nr. 51,  beneficiar Tincu I. Gheorghe

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta P+M, in Municipiul Targoviste, Str. Cetatii, nr.51, beneficiar Tincu I. Gheorghe;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru Locuinta P+M, in Municipiul Targoviste, Str. Cetatii, nr.51, beneficiar Tincu I. Gheorghe.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  145

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinta P+1+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Berzei, nr.44, beneficiar Chiritoiu Adrian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru locuinta P+1+M, in Municipiul Targoviste, Str. Berzei, nr.44, beneficiar Chiritoiu Adrian;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru Locuinta P+1+M, in Municipiul Targoviste, Str. Berzei, nr.44, beneficiar Chiritoiu Adrian.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  146

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spatiu comercial P+1”, in Municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 65, beneficiar S.C NICGEL COM S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Spatiu comercial P+1, in Municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 65, beneficiar S.C NICGEL COM S.R.L;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru Spatiu comercial P+1, in Municipiul Targoviste, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 65, beneficiar S.C NICGEL COM S.R.L.

Art. 2Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  147

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Spatiu comercial”, in Municipiul Targoviste, B-dul Eroilor, nr.18, beneficiar Toma Ion

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru spatiu comercial, in Municipiul Targoviste, B-dul Eroilor, nr.18, beneficiar Toma Ion;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru Spatiu comercial, in Municipiul Targoviste,  B-dul Eroilor, nr.18, beneficiar Toma Ion.

Art. 2Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  148

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Mini hotel sportiv S+P+2(3)+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, nr.1 C, beneficiar S.C TAXI BLUE S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Mini hotel sportiv S+P+2(3)+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, nr.1 C, beneficiar S.C TAXI BLUE S.R.L;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Mini hotel sportiv S+P+2(3)+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, nr.1 C, beneficiar S.C TAXI BLUE S.R.L

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  149

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Sediu firma si locuinta”, in Municipiul Targoviste, Str. C-tin Brancoveanu, nr. 66 B, beneficiar

S.C ALETTO IMPEX S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru sediu firma si locuinta, in Municipiul Targoviste, Str. C-tin Brancoveanu, nr. 66 B, beneficiar S.C ALETTO IMPEX S.R.L;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru Sediu firma si locuinta, in Municipiul Targoviste, Str. C-tin Brancoveanu, nr. 66 B, beneficiar S.C ALETTO IMPEX S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  150

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, nr.32, beneficiar Ungureanu Marilena

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, nr.32, beneficiar Ungureanu Marilena;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte”, in Municipiul Targoviste, Aleea Manastirea Dealu, nr.32, beneficiar Ungureanu Marilena.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  151

Tgv. 27.03.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+1+M”, in  Municipiul Targoviste, Str. Calafat, beneficiari: Matei Silviu Mirel, Untaru Marinela, Matei Claudiu Florin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentruLocuinta P+1+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Calafat, beneficiari: Matei Silviu Mirel, Untaru Marinela, Matei Claudiu Florin;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+1+M”, in Municipiul Targoviste, Str. Calafat, beneficiari: Matei Silviu Mirel, Untaru Marinela, Matei Claudiu Florin.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  152

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinte colective P+3+M”, in Municipiul Targoviste, Tarla 6, Parcela 46, beneficiar Sitaru Marian si S.C. ACVILA PREST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinte colective P+3+M”, in Municipiul Targoviste, Tarla 6, Parcela 46, beneficiar Sitaru Marian si S.C. ACVILA PREST S.R.L.;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Locuinte colective P+3+M”, in Municipiul Targoviste, Tarla 6, Parcela 46, beneficiar Sitaru Marian si S.C. ACVILA PREST S.R.L.;

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  153

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale P+1+M si locuinte colective P+3+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor, beneficiar S.C ACVILA PREST S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale P+1+M si locuinte colective P+3+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor, beneficiar S.C ACVILA PREST S.R.L;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru locuinte individuale P+1+M si locuinte colective P+3+M”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor, beneficiar S.C ACVILA PREST S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­ 154

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+1+M si spatiu comercial P+2”, in Municipiul Targoviste, Str. Ioan Al. Bratescu Voinesti,

 nr. 2, beneficiar Apostol Maria

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru locuinta P+1+M si spatiu comercial P+2, in Municipiul Targoviste, Str. Ioan Al. Bratescu Voinesti, nr. 2, beneficiar Apostol Maria;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru Locuinta P+1+M si spatiu comercial P+2, in Municipiul Targoviste, Str. Ioan Al. Bratescu Voinesti, nr. 2, beneficiar Apostol Maria.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  155

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.D. studiat pentru „Constructie S+P+M+3 E+M, spatiu comercial si locuinte”, in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr.7 B, beneficiar S.C. START S.A

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru constructie S+P+M+3E+M, spatiu comercial si locuinte, in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr.7 B, beneficiar S.C. START S.A;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.D. studiat pentru Constructie S+P+M+3E+M, spatiu comercial si locuinte, in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr.7 B, beneficiar S.C. START S.A.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  156

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „Restaurant si hotel apartament S+P+4E”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor – Parc Chindia, beneficiar S.C ROMARTA S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Restaurant si hotel apartament S+P+4E”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor – Parc Chindia, beneficiar S.C ROMARTA S.R.L;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.Z. studiat pentru „Restaurant si hotel apartament S+P+4E”, in Municipiul Targoviste, Aleea Coconilor – Parc Chindia, beneficiar S.C ROMARTA S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­  157

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea P.U.D. studiat pentru „Spatii comerciale, birouri si locuinte”, in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr.7 A, beneficiar

Cojocaru Nicoleta

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Spatii comerciale, birouri si locuinte”, in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr.7 A, beneficiar Cojocaru Nicoleta;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.D. studiat pentru „Spatii comerciale, birouri si locuinte”, in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr.7 A, beneficiar Cojocaru Nicoleta.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­ 158

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Constructii locuinte insiruite S+P+1E+M si cladire birouri S+P+2E+M”, in Municipiul Targoviste, str. Toma Georgescu, nr. 12, 14, 16 beneficiar Scurtu Iulian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Constructii locuinte insiruite S+P+1E+M si cladire birouri S+P+2E+M”, in Municipiul Targoviste, str. Toma Georgescu, nr. 12, 14, 16 beneficiar Scurtu Iulian;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „Constructii locuinte insiruite S+P+1E+M si cladire birouri S+P+2E+M”, in Municipiul Targoviste, str. Toma Georgescu, nr. 12, 14, 16 beneficiar Scurtu Iulian

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­ 159

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire Fast-Food si spatii cazare P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, beneficiar S.C SCAPINO COM S.R.L

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Construire Fast-Food si spatii cazare P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. Lt. Stancu Ion, beneficiar S.C SCAPINO COM S.R.L

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Construire Fast-Food si spatii cazare P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. Lt. Stancu Ion, beneficiar S.C SCAPINO COM S.R.L.

Art. 2 Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare si lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

    

Nr.  ­­­ 160

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 213/28.06.2006 referitoare la aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform

O.G. nr. 19/1994

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr. 213/28.06.2006 referitoare la aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr. 19/1994;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Procesul verbal din data de 14.03.2008 privind analiza solicitarilor persoanelor fizice in vederea stabilirii propunerilor de acordare a subventiilor conform O.G. nr. 19/1994

-         Prevederile art. 4 din O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Prevederile H.G. nr. 950/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe

-         Prevederile art. 8 alin. 2 din Legea nr. 114/1996 – Legea Locuintei;

-         Prevederile art. 15 si 16 din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996

-         Prevederile H.G. nr. 417/2006 privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996

-         Prevederile H.C.L. nr. 194/31.08.2004 privind reorganizarea comisiei de analiză a solicitărilor persoanelor fizice în vederea stabilirii propunerilor de acordare a subvenţiilor conform O.G. nr. 19/1994;

-         Dispozitiile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. “c” din Legea nr. 215 / 2001 republicata in baza Legii nr. 286 / 2006;

In temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se modifica si se completeaza anexa la H.C.L. nr. 213/28.06.2006 privind aprobarea subventiilor pentru persoanele care au contractat locuinte conform O.G. nr. 19/1994, dupa cum urmeaza:

-         se modifica prin anularea pozitiei nr. 11:

Nr. crt.

Nume si prenume solicitant

Adresa pentru care se solicita subventia

Valoare subventie

%

11

Oprean Gabriel Laurentiu

Bloc G9 ­scara B2 apartament 10

34350,51 lei

30

-         se completeaza cu pozitia 33:

Nr. crt.

Nume si prenume solicitant

Adresa pentru care se solicita subventia

Valoare subventie

%

33

Voicu Dragos Catalin

Bloc G9 ­scara B2 apartament 10

34350,51 lei

30

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 213/28.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe, membrii comisiei de analiza a solicitarilor persoanelor fizice in vederea stabilirii propunerilor de acordare a subventiilor conform O.G. nr. 19/1994 si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

     

 Nr.     161

Tgv. 27.03 2008

 

                                                           

H O T A R A R E

privind infiintarea Directiei Gradini Zoologice in subordinea Consiliului Local prin reorganizarea activitatii Directiei Gradini Publice Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi 27.03.2008 având în vedere:

 • Prevederile art. 5 lit. b din Legea nr. 191/2002 a grădinilor zoologice şi acvariilor publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, pct. a, lit.10 ale Legii nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se infiinteaza incepand cu data de 01.04.2008, Directia Gradini Zoologice in cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste, prin reorganizarea activitatii Directiei Gradini Publice

Art. 2 Statul de functii si organigrama Directiei Gradini Zoologice sunt prevazute in anexele 1 si 2 la prezenta hotarare, iar personalul va fi transferat de la Directia Gradini Publice Targoviste.

Art.  3 Predarea – primirea patrimoniului va fi efectuata pe baza de protocol pana la data de 01.05.2008.

Art. 4 Pentru gestionarea activitatilor curente, pana la transferul efectiv al personalului, patrimoniului, activitatilor si ocuparea postului prin concurs, se numeste interimar in functia de director dna. Biculescu Mihaela

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Gradini Publice si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    162

Tgv. 27.03 2008

 

                                                                                               

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, obiectivelor si indicatorilor de performanta ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2008

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008 si situatiile anexe ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal;
 • Hotararea Consiliului de Administratie al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007;
 • Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;
 • Prevederile art. 36, alin 2  lit. ”a” si alin. 3 lit. „b” si „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2  lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

            Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli, obiectivele si indicatorii de performanta ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, pe anul 2008,  conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

          

Nr.   163

Tgv. 27.03 2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei si statului de functii la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Hotararea nr. 3 din 23.01.2008 a Consiliului de Administratie a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE;

·        Referatul nr. 280/07.02.2008 al conducerii executive a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE inregistrat la Primaria Municipiului Targoviste sub nr. 2940 din 08.02.2008;

·        Raportul comun de specialitate al Directiei Economice, D.A.P.P.P, Serviciului Contencios Juridic si al Comisiei de supraveghere prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea organigramei si statului de functii la S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A ;

·        Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

HOTARARE

 

Art. 1 Se aproba organigrama si statul de functii al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE, conform, anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

    

Nr.    164

Tgv. 27.03.2008

 

                                               

H O T A R A R E

privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Comisiei de supraveghere prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 118 / 24.03.2005 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L. si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

-     Prevederile HCL. nr. 133/2007, 176/2007 privind aprobarea noii componente a Consiliului de Administratie al S.C TRANSPORT PUBLIC S.A.Targoviste;

-         Prevederile Hotararii nr. 31 din 21.12.2007 a Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A ;.

-    Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „a” si alin. 3 lit. „c” din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.04.2008 se modifica si se completeaza componenta Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, prin numirea a trei membri din partea Consiliului Local Municipal Targoviste, astfel:

             Ec. Maria Ion

            Jr.  Vasile Avanu

            Ec. Lorena Predescu

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   165

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

privind respingerea contractelor de inchiriere dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Asociatia Investitorilor Transport Targoviste S.R.L. si aprobarea contractului de leasing dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si AFIN Leasing IFN S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Hotararea nr. 5 din 23.01.2008 a Consiliului de Administratie a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE;

·        Referatul nr. 280/07.02.2008 al conducerii executive a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A TARGOVISTE   inregistrat la Primaria Municipiului Targoviste sub nr. 2940 din 08.02.2008;

·        Prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

·        Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

·        Prevederile contractelor de inchiriere dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Asociatia Investitorilor Transport Targoviste S.R.L. si a contractului de leasing dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si AFIN Leasing IFN S.A. ;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit.c din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

HOTARARE

 

Art. 1 Nu se aproba contractele de inchiriere nr. : 2192/29.09.2005, f.n./09.03.2006, nr. 106/29.10.2007, 697/02.11.2007dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Asociatia Investitorilor Transport Targoviste S.R.L.

Art. 2 Se aproba contractul de leasing financiar nr. 070220AT01/20.02.2007 dintre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si AFIN Leasing IFN S.A..

Art. 3.  Bunurile care fac obiectul contractelor de inchiriere prevazute la art. 1 vor fi achitate integral de investitor si se vor transmite prin contracte de comodat catre S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A..

Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. A.I.T.T.si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                                                       

Nr.   166

Tgv. 27.03.2008

 

                                                                                                                       

H O T A R A R E

Privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea calităţii de administrator de imobil

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa extraordinară astăzi, 27.03.2008, având în vedere:

-                     Raportul de specialitate al Biroului Control Primar si Relaţii cu Publicul si Asociaţiile de Proprietari privind aprobarea regulamentului pentru atestarea calităţii de administrator  de imobil;

-                     Prevederile Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

-                     Prevederile H.G. 1588/2007 normă metodologică de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                     Prevederile art. 36 lit. d ale Legii nr. 215/2001 republicata

-                     În temeiul art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul pentru atestarea calităţii de administrator de imobil, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                 

Art. 2 Prin dispoziţia primarului municipiului Târgovişte se va numi comisia de atestare a administratorilor de imobile care va organiza examenul de atestare a administratorilor de imobile,  precum şi comisia de soluţionare  a contestaţiilor la acesta.

Art.3 Candidaţii admişi la examen vor fi atestaţi prin dispoziţia primarului.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusa la îndeplinire de către Primar,  comisia de atestare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor la examenul de atestare a administratorilor de imobile, Biroul Control Primar, Relaţii cu Publicul si Asociaţiile de Proprietari si Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    167

Tgv. 27.03.2008

                                                           

H O T A R A R E

privind majorarea alocatiei de hrana pentru consumurile colective din cadrul

Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa extraordinară astăzi, 27.03.2008, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala referitor la adoptarea unei hotarari privind majorarea alocatiei de hrana pentru consumurile colective din cadrul Directiei de Asistenta Sociala;
 • Prevederile Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Prevederile H.G. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice de asistenta sociala;
 • Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin. 6, pct. 2, lit. a ale Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

În temeiul art. 45, alin.2, lit.a din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1  Incepand cu 01.04.2008 se majoreaza nivelul alocatiei zilnice de hrana pentru  unitatile din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, dupa cum urmeaza:

-          Cantina de ajutor social si Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati – 6 lei;

-          Centrul Integrat Sf. Maria si Centrul Social pentru persoane varstnice Sf. Elena – 8 lei.

Art. 2 Sumele de bani necesare majorarii alocatiei de hrana pentru consumurile colective din cadrul Directiei de Asistenta Sociala vor fi suportate din bugetul local.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica - Serviciul Contabilitate, D.A.S. si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   168

Tgv. 27.03.2008

 

                                                                                       

H O T A R A R E

privind facilitarea accesului persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţa extraordinară astăzi, 27.03.2008, având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala referitor la adoptarea unei hotarari privind facilitarea accesului persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber;
 • Prevederile Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata;
 • Adresa nr. 4140 din 26.02.2008 a Consiliului Judetean Dambovita;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin. 6, pct. 2, lit. a ale Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

În temeiul art. 45, alin.2, lit.a din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1 Se aproba, in baza unor acte doveditoare, accesul gratuit al persoanelor cu handicap si al insotitorilor acestora la spectacolele si manifestarile organizate prin Consiliul Local, prin eliberarea de bilete cu titlu gratuit.

Art. 2  Sumele de bani necesare facilitarii accesului persoanelor cu handicap si a insotitorilor acestora la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber vor fi suportate din bugetul local.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica - Serviciul Contabilitate, D.A.S. si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   169

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 8(opt) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 8 (opt) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 8 (opt) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    170

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de

7 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 7 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art.286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

§         Prevederile art. 125, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat

§         Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§         Prevederile H.C.L. 49/2008, cu privire la modificarea si completarea H.C.L. 157/2007, cu privire la instituirea taxei de salubrizare;

§         Dispozitiile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” din Legea 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „c”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala - republicata, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste unui numar de 7 persoane fizice, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    171

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 14 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Cererile unui nr. de 231 contribuabili din cartierul „Matei Voievod” Targoviste de reducere a impozitelor pentru anul 2008;

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 14 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile HCL nr. 254/2007 privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste incepand cu data de 01.01.2008

§         Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

§         Prevederile art. 125, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat

§         Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

§         Dispozitiile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” din Legea 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45 alin. 2 lit. „c”, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala - republicata, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste unui numar de 14  de persoane fizice, conform anexei numarul 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    172

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei,

 Fundatiei Judetene pentru Tineret Dambovita,

 in vederea realizarii proiectelor pentru anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008 avand in vedere:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008 ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000 lei Fundatiei Judetene pentru Tineret Dambovita, in vederea realizarii proiectelor pentru anul 2008.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.20 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   173

Tgv. 27.03.2008

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5000 lei,

 Societatii Astronomice Romane de Meteori,

 in vederea realizarii proiectelor pentru anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008 avand in vedere:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008 ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 5000 lei, Societatii Astronomice Romane de Meteori, in vederea realizarii proiectelor pentru anul 2008.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 67.20 Cultura, recreere si religie, Titlul « cheltuieli materiale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    174

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

      privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5000 lei,

Liceului de Arte „Balasa Doamna” din Targoviste,  in vederea deplasarii a patru elevi si doi profesori la Salerno, Italia

in perioada 31 martie - 13 aprilie 2008

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008 avand in vedere:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.C.L. nr. 5/31.01.2008 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008 ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „1” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea:

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 5000 lei, Liceului de Arte „Balasa Doamna” din Targoviste, in vederea deplasarii a patru elevi si doi profesori la Salerno, Italia in perioada 31 martie - 13 aprilie 2008

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 65.20 Invatamant, titlul II, cheltuieli materiale.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    175

Tgv. 27.03.2008

 

                                                                                               

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale

Aparatului de Specialitate al Primarului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta extraordinară, astăzi 27.03.2008 având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ ;

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;
 • Prevederile art. 107, 111 si 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 • Prevederile art. XVI alin. 2  şi 3 din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Avizul nr. 1421558/22.02.2008 privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;
 • Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 privind aprobarea Organigramei şi statului de funcţii al Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste, cu modificările ulterioare ;
 • Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Aparatului de Specialitate al Primarului prin înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie clasa III, referent, grad profesional principal, treapta 3 în cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală, Autoritate Tutelară, Registratură, Arhivă.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Administraţie Publică Locală, Autoritate Tutelară, Registratură, Arhivă, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe si Management Administrativ şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.    176

Tgv. 27.03 2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al

Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008 având in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 107, 111 si 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
 • Prevederile art. XVI alin. 2) si 3) din Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Avizul nr. 1427127 /24.03.2008 privind stabilirea functiilor publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
 • Prevederile art. 36 alin. (3) lit. « b » din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E

 

Art. 1 Se modifica  statul de functii al  Directiei  de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, dupa cum urmeaza :

In cadrul Biroului Transport :

 • se desfiinteaza functia publica  de executie, clasa III, referent, gradul asistent, treapta 3, din cadrul Compartimentului Autorizatii
 • se desfiinteaza functia publica de executie, clasa III, referent, gradul asistent, treapta 3, din cadrul Compartimentului Control 
 • se infiinteaza functia publica de executie, clasa III, referent, gradul principal,  treapta 3, in cadrul Compartimentului Autorizatii
 • se infiinteaza functia publica de executie, clasa III, referent, gradul superior,  treapta 3, in cadrul Compartimentului Control

Statul de functii modificat face parte integranta din prezenta hotarare, conform anexei  nr. 1.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Secretarul Municipiului  pentru comunicare.

 

Nr.    177

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret Si Agrement Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 24 alin. 2, din O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale;

§         Prevederile HCL 47/2004 cu modificarile si completarile ulterioare  privind infiintarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement Targovistep

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

    În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii al Directiei pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement, prin transformarea unui post de inspector de specialitate (post vacant in cadrul directiei) in post de conducator auto (studii medii .

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/2004 cu modificarile si completarile ulterioare se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ, Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

    

Nr.   178

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea terenului in suprafata de 360 mp, situat in str. Stelea, nr. 11, proprietar Constantinescu Elena

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari  privind achizitionarea terenului in suprafata de 360 mp, situat in str. Stelea, nr. 11, proprietar Constantinescu Elena;

§         Prevederile Legii nr. 247/2005, titlul X  privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Dispozitia Primarului nr. 7567 din 08.02.2008

§         Procesul verbal privind negocierea pretului de achizitie a terenului in suprafata de 360 m.p., situate in strada Stelea nr. 11, proprietar Constantinescu Marian, in vederea realizarii in aceasta zona a proiectului “CENTRU MULTICULTURAL” Dambovita;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

§         In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala, modificata si completata de Legea nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.  1 Se aproba achizitionarea terenului in suprafata de 360 mp, situat in str. Stelea, nr. 11, proprietar Constantinescu Elena, conform planului de situatie anexat.

Art.   2  Pretul de achizitionare este de 130.000 euro pentru intreaga suprafata

Art.  3 Pentru incheierea actului de vanzare cumparare in forma autentica Consiliul Local Municipal Targoviste va fi reprezentat prin Primarul Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Directia Economica, dna. Constantinescu Elena si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    179

Tgv. 27.03 2008

 

                                                                       

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului de investitii „Retele exterioare la blocuri de locuinte pentru tineret – zona Sagricom Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta extraordinara, astăzi, 27.03.2008, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului de investitii „Retele exterioare la blocuri de locuinte pentru tineret – zona Sagricom Targoviste”

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile HCL nr. 148/2003 privind actualizarea domeniului public al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 36, alin 2  lit. c si alin. 5 lit. a ale art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala – republicata, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste a obiectivului de investitii „Retele exterioare la blocuri de locuinte pentru tineret – zona Sagricom Targoviste”, avand o valoare de 843.283.26 lei, conform fisei de obiectiv anexata, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    180

Tgv. 27.03 2008

 

 

H O T A R A R E

privind deplasarea unei delegatii reprezentative a administratiei locale la Ivano-Frankivsk, in data de 7 mai 2008, pentru a participa la sarbatorirea zilei orasului Ivano-Frankivsk

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind deplasarea unei delegatii reprezentative a administratiei locale la Ivano-Frankivsk, in data de 7 mai 2008, pentru a participa la sarbatorirea zilei orasului Ivano-Frankivsk

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, alin. 9 din Legea 215 / 2001, republicata

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publică Locală, adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea unei delegatii reprezentative a administratiei locale la Ivano-Frankivsk, in data de 7 mai 2008, pentru a participa la sarbatorirea zilei orasului Ivano-Frankivsk

Art. 2 Din delegatie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

                              Ing. Grozavu Ion Gabriel

                              Prof. Badea Gheorghe

Art. 3 Contravaloarea transportului, diurnei, cazarii, taxei de participare si a cheltuielilor necesare perfectarii documentelor, vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    181

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind delegarea de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cat si concesiunea exclusiva a bunurilor publice, prin atribuire directa catre S.C COMPANIA DE APA TARGOVISTE – DAMBOVITA S.A

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 27.03.2008, avand in vedere:

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

·        Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si  canalizare;

·        Prevederile O.U.G nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitatii publice nr.51/2006 si a Legii serviciui de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006;

·        Prevederile O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

·        Prevederile H.G nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G  nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;

·        Prevederile H.C.L nr.190/2007 privind transformarea R.A.G.C Targoviste in S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE –DAMBOVITA S.A;

·        Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Dambovita nr.116/2007 privind asocierea Judetului Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, cu Municipiul Targoviste, municipiul Moreni, orasul Fieni, orasul Pucioasa, orasul Gaesti, orasl Titu, orasul Racari, comuna Branesti, comuna Voinesti, comuna Dragomiresti si comuna Potlogi, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomuniatra “Apa Dambovita”;

·        Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 14 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala.

In temeiul art. 45, alin. 1, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, adopta urmatoarea

HOTARARE:

 

Art.1 Se aproba delegarea de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cat si concesiunea exclusiva a bunurilor publice, prin atribuire directa catre S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE –DAMBOVITA S.A.

            Structura bunurilor publice aferente retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, concesionate potrivit alin. 1, se regaseste in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Predarea – primirea bunurilor prevazute la art. 1 se face prin protocol de predare – primire incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE –DAMBOVITA S.A in termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari.

Art. 3 Delegarea de gestiune prevazuta la art. 1 se face pe baza de contract incheiat intre cele doua parti, cu respectarea legislatiei in vigoare.

          Durata contractului prevazut la alin. 1 este de 25 de ani de la data semnarii acestuia, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

          Se mandateaza presedintele Asocietiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita” sa semneze in numele si pe seama judetului Dambovita, contractul de delegare de gestiune.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica, Directia Economica, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    182

Tgv. 27.03.2008

 

 Anexa nr.1

                                                                                            HCL nr.     /27.03.2008

 

 

REGULAMENTUL

Pentru  atestarea calităţii de administrator  de imobil

      

    1.  Pentru activitatea de administrare care include activităţi de administrare tehnică, de contabilitate si casierie, asociaţia  de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator de imobile, fie poate încheia contract de administrare cu persoane juridice specializate si autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari sau au ca  activitate principală  administrarea  imobilelor pe baza de tarife sau de contract.

    Administratorul este persoana fizică, atestată în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament  care asigura managementul de proprietate (administrarea propriu-zisă a structurii condominiului, instalaţiilor si tuturor elementelor proprietarii comune, funcţionarea centralelor termice aflate in proprietatea sau administrarea asociaţiei)  si managementul financiar (contabilitate si casierie) de calitate al  asociaţiei de proprietari.                                          

    2.  Pot  fi atestate ca administrator persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)      au capacitate deplina de exerciţiu;

b)      b prezintă  garanţii materiale, morale si profesionale  pentru îndeplinirea corectă  a  atribuţiilor ce le revin   in activitatea de administrare;

c)      au cel puţin studii medii;

d)      nu au fost  condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni.

    3.  Persoanele fizice care doresc să obţină calitatea de administrator trebuie sa depună la Primaria Târgovişte  o cerere de atestare însoţită de următoarele documente:

-          copii acte de stare civila: certificat de naştere, certificat de căsătorie B.I./C.I. ;

-          copii  acte de studii;

-          curriculum vitae;

-          adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că nu este în evidenţa cu boli neuropsihice;

-          recomandare  din partea preşedintelui  Comitetului Executiv al asociaţiei de proprietari;

-          certificat de cazier judiciar;

-          dovada  depunerii intr-un cont bancar  al asociaţiei de proprietari a unei garanţii al cărui cuantum să nu fie mai mic decât  media anuală a totalului cheltuielilor lunare.

    4. .Pentru a fi autorizate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru activitatea de administrare, persoanele juridice specializate trebuie sa îndeplinească  următoarele condiţii :

-          sa aibă obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor de proprietari ori ca  activitate principală administrarea  imobilelor pe baza de tarife sau contract;

-          sa aibă angajate persoane atestate in condiţiile dispoziţiilor H.G.1588/2007;

-          sa dovedească ca au bonitate financiară.

    5.  Atestatul are drept scop certificarea calităţilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor în asociaţiile de proprietari prin examinarea cunoştinţelor de specialitate în domeniu în faţa unei Comisii de atestare numită prin dispoziţia primarului.

       Atestatul de administrator de imobil  se eliberează candidaţilor  declaraţi admişi  prin dispoziţia Primarul Municipiului Târgovişte pentru o perioadă nedeterminată şi este valabil pe teritoriul României.

       Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administraţiei  publice locale care l-a  eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea  acestei activităţi, la propunerea Comisiei de atestare.

       Modelul atestatului va fi anexă la hotărâre.

        6. Compartimentul specializat  in  sprijinirea si îndrumarea asociaţiilor de  proprietari  din cadrul Primăriei Târgovişte  verifică dosarele depuse de persoanele care doresc sa obţină calitatea de administrator de imobile, fac demersuri  pentru completarea lor iar după completare,  înaintează dosarele Comisiei de  atestare a  administratorilor de imobile  in vederea organizării si desfăşurării examenului de atestare.

        7.  Comisia de atestare constituita prin dispoziţia primarului va proceda la organizarea examenului  de atestare  pentru minimum  3 dosare  depuse.

        8.  Examenul de atestare constă in susţinerea unei probe scrise pe baza de chestionar tip grilă şi interviu.  Fiecare probă se apreciază cu  nota de la 1 la 10.  Vor  fi   admişi candidaţii care  au obţinut minimum nota 7 la fiecare din cele doua probe.

       9. Zilele de susţinere ale examenului si rezultatele acestuia vor  fi  comunicate  public, prin anunţ  afişat  la sediul  Primăriei Târgovişte.

     10.  Candidaţii  declaraţi  respinşi  pot contesta rezultatele  examenului în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării. 

     Contestaţiile vor fi soluţionate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor numită prin dispoziţia primarului.

11.  Modul de soluţionare a contestaţiilor se va comunica în scris, candidaţii putând contesta  rezultatul la instanţa de contencios administrativ şi fiscal,  în temeiul dispoziţiilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ .

 12.  Biroul Control Primar  şi Relaţii cu  Publicul  şi Asociaţiile de Proprietari va îndruma şi va controla activitatea specifică  administratorului de imobil, în temeiul dispoziţiilor Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari  şi  a  H.G.1588/2007 privind  Normele Metodologice  de aplicare  ale  Legii 230/2007 şi va  ţine evidenţa Atestatelor obţinute si a celor retrase,  conform prevederilor legale în vigoare.

   13. Prezentul  Regulament   va fi anexa  a  hotărârii  de adoptare  a acestuia  cuprinzând şi modelul  de atestat.

 

Catre

Institutia Prefectului Judetului Dambovita  

 

            Urmare a adresei dumneavoastra nr. 1555/26.02.2008 si inregistrata la Consiliul Local Municipal Targoviste sub nr. 4907/03.03.2008, prin care instiintati Consiliul Local Municipal Targoviste ca Hotararea cu nr.10/31.01.2008 privind transmiterea fara plata a terenului in suprafata de 338 mp, situat in str. Cretzulescu, din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste, a fost apreciata ca nelegala, pentru considerentele aratate in adresa mai sus mentionata, va informam ca in sedinta din data de 27.03.2008 Consiliul Local Municipal Targoviste a analizat solicitarea Prefectului si a apreciat ca hotararea in cauza este legala pentru urmatoarele considerente:

-                     Suprafata in cauza, intotdeauna a avut caracter de anexa si a deservit cele doua imobile riverane, respectiv Biserica Cretzulescu (locas de cult) si imobilul Arhiepiscopiei Targoviste (cladire cu destinatie administrativa);

-                     Cele doua imobile mai sus mentionate desfasoara activitati specifice unitatilor de cult (locas de cult si destinatie administrativa), cu caracter de continuitate, iar suprafata de 338 mp este situata intre limitele celor doua imobile si calea publica, accesul catre cele doua cladiri de la calea publica facandu-se prin aceasta suprafata de teren, fiind evident caracterul de anexa a suprafetei respective;

Fata de aspectele precizate anterior, apreciem ce sunt intemeiate cerintele art.1, alin. 3 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult.

 

 

H O T A R A R E

privind initierea demersurilor pentru rezilierea pe cale contencioasa a contractului de parteneriat public-privat nr. 265/07.01.2005,  incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L.

                                                                                       

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi, 27.03.2008, avand in vedere:

 • Prevederile contractului de parteneriat public-privat incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L.;
 • Prevederile HCL nr. 97/05.03.2007 privind initierea demersurilor pentru rezilierea pe cale amiabila a contractului de parteneriat public-privat nr. 265/2005, incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L. ;
 • Informarea comisiei de supraveghere a activitatii S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A ;.
 • Raspunsul S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L., inregistrat la Primaria Targoviste sub nr. 66862 din data de 24.03.2008 ;

·        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit.c din Legea 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006 adopta urmatoarea

 

HOTARARE

 

Art 1 Se aproba initierea demersurilor pentru rezilierea pe cale contencioasa a contractului de parteneriat public-privat nr. 265/07.01.2005,  incheiat intre CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TARGOVISTE si S.C. ASOCIATIA INVESTITORILOR TRANSPORT TARGOVISTE S.R.L

Art. 2 Se aproba constituirea, prin dispozitia primarului, a unei comisii juridice formata din specialisti neutri care sa analizeze contractul de parteneriat in ceea ce priveste modul de realizare a clauzelor contractuale, comisie care va prezenta motivat Consiliului Local fundamentarea actiunii ce va fi introdusa in fata instantelor judecatoresti

Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, S.C. A.I.T.T. S.R.L., S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                                                                       

Nr.  183

Tgv. 27.03.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si

numitul Dumitru Cristinel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 27.03.2007, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si numitul Dumitru Cristinel;

§         Prevederile Dispozitiei nr. 7935/2008 privind constituirea comisiei de analiza a oportunitatii achizitionarii terenului din str. Stelea nr. 9, cu suprafata de 275 mp, proprietatea dlui. Dumitru Cristinel;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Lege nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din Legea nr. 215/2001 republicata;

§         In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala adopta urmatoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a terenurilor in suprafata de 688 m.p., situat in  vecinatatea parcului Chindia si 92 m.p. situat Bdul. Independentei, zona Caraiman, conform planului de situatie anexat.

Art. 2 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Dumitru Cristinel, conform planului de situatie, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu plata unei sulte de 15.000 euro, sulta ce cade in sarcina lui Dumitru Cristinel.

Art. 3 Suprafetele care fac obiectul schimbului de terenuri sunt:

1.      Consiliul Local Municipal Targoviste:

 - 688 m.p., situat in vecinatatea parcului Chindia;

 -   92 m.p., situat in Bdul. Independentei, zona Caraiman 

2.      Dl. Dumitru Cristinel – 275 m.p. – str. Stelea, nr. 9

Art. 4 Se imputernicesc pentru semnarea actului de schimb la Notarul Public, Primarul Municipiului, ing. Iulian Furcoiu si  Secretarul Municipiului , jr. Chiru Catalin Cristea.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Directia Economica, dl. Dumitru Cristinel si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    184

Tgv. 27.03.2008

              Inapoi