55. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste»

56. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii « Reabilitare infrastructura zona periurbana – sistem canalizare Cartier Priseaca »

57. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente»

58. Hotarâre privind transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a terenului in suprafata de 1.995 mp, pe durata realizarii investitiei «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente»

59. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente»

60. Hotarâre privind transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a terenului in suprafata de 4.363 mp, pe durata realizarii investitiei «Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente»

61. Hotarâre privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte

62. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr.  18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare

63. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 76/2005 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in strada  Constantin Brancoveanu pentru amenajarea unui punct de alimentare a autoturismelor cu G.P.L.

64. Hotarâre privind  aprobarea contului de executie pe anul 2005

65. Hotarâre privind aprobarea proiectului de lotizare – teren camin de casa – pentru tineri,

conform Legii nr. 15/2003

66. Hotarâre privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003

67. Hotarâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Reparatie capitala, mansardare si extindere corp A, Primaria Municipiului Targoviste»

68. Hotarâre privind valorificarea bunurilor imobile (cladiri) din Municipiul Targoviste, Strada Justitiei nr. 13, situate pe terenul proprietate privata a numitilor Grideanu Lucian si Grideanu Florin

69. Hotarâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, a imobilului “Camin de nefamilisti nr. 1” si terenului aferent, bunuri cumparate de la S.C. Wisconsin Turning Systems S.A. Targoviste

70. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a unui imobil aflat in folosinta Spitalului Municipal “Manastirea Dealu”, in vederea casarii

71. Hotarâre privind trecerea imobilului proprietate publica a Municipiului Targoviste “Cladire gospodarie anexa la cantina” din administrarea Grupului Scolar “Voievodul Mircea” in administrarea Directiei Gradini Publice

72. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMICA S.A. Targoviste si aprobarea casarii acestora

73. Hotarâre privind reactualizarea limitelor minime si maxime ale tarifelor pe kilometru, pentru activitatea de transport persoane in regim de taxi pe raza Municipiului Targoviste

74. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

75. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 339/31.08.2005 referitoare la aprobarea efectuãrii serviciilor de salubritate pe raza municipiului Târgoviste de cãtre S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviste

76. Hotarâre privind aprobarea Programului de Salubrizare si Curatenie al Municipiului Targoviste pe anul 2006

77. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006

78. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al R.A.G.C. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2006

79. Hotarâre privind aprobarea participarii Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia „Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Dambovita in domeniul alimentarii cu apa si canalizare”

80. Hotarâre privind acordarea titlului de «Cetatean de Onoare – postmortem», doamnei Laura Stoica

81. Hotarâre privind atribuirea denumirii de Laura Stoica strazii nou create in Cartierul Tineretului (Sagricom)

82. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2006

83. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2006

84. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2006

85. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006

86. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2006

87. Hotarâre privind aprobarea Programului de actiuni sportive, turistice si educative al D.S.T.T.A. pe anul 2006 si defalcarea Bugetului institutiei pe ramuri de sport si actiuni proprii

88. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 61/07.03.2006 referitoare la concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte

89. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1 si spatii comerciale parter” in Municipiul Targoviste, Str. Silviu Stanculescu nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L.

90. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Construire magazin Penny Market” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor, beneficiar S.C. HANSA FINANZ INVEST S.R.L. Sibiu

91. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare locuinte si restaurant” in Municipiul Targoviste, Strada Magrini nr. 28, beneficiar Neacsu Elena Carmen

92. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 2.200 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, beneficiar Zamfir Solomon si Paun Mioara

93. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, beneficiar Soare Ionut Cristian si Cristina

94. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru „Construire baza sportiva si de agrement, spatii de cazare” in Municipiul Targoviste, Strada Crângului nr. 4 B, beneficiar S.C. DASOCADO S.R.L.

95. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru „Hypermarket Materiale de Constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Sinaia nr. 21-25, beneficiar S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau

96. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/14.02.2006 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobile

97. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, pentru parcare autoturisme apartinand persoanelor fizice si juridice din zona

98. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 427 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Libertatii - zona Hotel Valahia, pentru amenajarea unei parcari auto

99. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 42,60 m.p. situat in Bulevardul Independentei –  Complex Mondial, pentru magazin comercial

100. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 18 m.p. situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert

101. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire, a terenului  in suprafata de 20 m.p. situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii – zona Salii Polivalente pentru amplasarea unei piramide publicitare

102. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 3 m.p. situat in Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala pentru activitatea de comert

103. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire, a doua spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare destinate consumului exclusiv al elevilor

104. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 3 (trei) persoane fizice din Municipiul Targoviste

105. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON Bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” – Strada Suseni nr. 2, pentru lucrari de renovare

106. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON, Bisericii „Lemnul”, pentru lucrari de renovare-conservare

107. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

108. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 120 lei RON domnului pictor Nica Florin, pentru achitarea taxei de obtinere a autorizatiei de liber profesionist  

109. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1000 lei RON doamnei Chirica Daniela, Strada Libertatii bloc D1, scara A, apartament 5 pentru achitarea unor datorii la stat  

110. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON domnului prof. George Coanda, pentru editarea lucrarii „Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedica”

111. Hotarâre privind aprobarea deplasarii Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste in perioada 1 – 13 mai 2006 la a 7 – a editie a „International Blacksea Theatre Festival” – Trabzon, Turcia

112. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6.000 lei RON, Asociatiei folclorice „Fir de dor”, pentru deplasarea in perioada 23 iulie – 3 august 2006 la Festivalul International de Folclor de la Ruviano – Italia

113. Hotarâre privind aprobarea criteriilor de acordare a unor ajutoare financiare pentru editarea unor carti

114. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON domnului Baltag Gheorghe, Strada Grivitei bloc 7, scara A, apartament 16, aflat intr-o situatie materiala precara   

115. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 400 lei RON catre Gradinita nr. 10 Targoviste, Bulevardul Regele Carol I nr. 27, pentru dotarea cu material didactic a „Centrului de informare si documentare” din incinta institutiei   

116. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

117. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala

118. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

119. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra»

120. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Casei de Cultura a Municipiului „I. Gh. Vasiliu” Targoviste

121. Hotarâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Universitatea ‘’Valahia’’ Targoviste, pentru imobilul situat in Targoviste, B-dul Regele Carol I, nr. 2 – sediu Rectorat

122. Hotarâre privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 148 m.p., teren cota parte indiviza, situat in Strada Revolutiei, bloc C8, scara A, catre Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita, pe durata existentei acestei institutii

123. Hotarâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste – Prima Capitala Politica si Culturala a Tarii Romanesti”, finantat prin Programul PHARE 2004 – 2006 “Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”

124. Hotarâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, a bunurilor imobile (cladire si teren) – Scoala “Elena Vacarescu” Targoviste

125. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie 2006

 

Aviz nr. 3 privind declansarea procedurii de transformare a R.A.G.C. Targoviste in societate comerciala pe actiuni, cu capital social integral al Consiliului Local Municipal Targoviste

Aviz nr. 4 privind amenajarea in regim de urgenta a unor locuinte provizorii in Caminul de nefamilisti nr. 1, cumparat de la S.C. WISCONSIN TURNING SYSTEMS S.A. Targoviste


H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.03.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste» ;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-          Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-          Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-          Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste».

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investitii «Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste», dupa cum urmeaza:

1.      Indicatori tehnici :

-          Lungime traseu: 13.808 m din care:

§         se va asigura o parte carosabila cu 4 benzi de circulatie (de 3,50 m fiecare) pe o lungime de 11.634 m, cu acostamente de 1,00 m sau cu trotuare in lungime totala de 2,3 km ;

§         se va asigura o parte carosabila cu 2 benzi de circulatie (de 3,50 m fiecare) pe o lungime de 1.909 m si acostamente de 0,50 m sau trotuare ;

§         se vor reabilita urmatoarele poduri si pasaje : Pasaj Superior Petru Cercel, Pasaj Superior pe DN 71 – Targoviste Nord, Pod peste raul Ialomita – Valea Voievozilor ;

§         se va realiza dublarea podului peste raul Ialomita la Teis ;

§         se va realiza un pasaj superior pe strada Nicolae Balcescu peste calea ferata Targoviste - Ploiesti

-          Durata de realizare a investitiei este de 26 luni.

2.      Indicatori economici (valori inclusiv TVA) :

Valoare totala a proiectului                            – 11.198.818 euro / 39.251.855 RON

                                                 (la cursul lei – euro din 03.03.2006  = 3,4807 RON)

                                                  din care C+M = 9.599.813 euro / 33.647.346 RON                                              

Art. 3  Sursele de finantare ale obiectivului de investitii sunt :

-          Bugetul local ;

-          Fonduri atrase.

Defalcarea cheltuielilor suportate din Bugetul Local se va face in momentul aprobarii finantarii proiectului.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    55

Tgv. 07.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii « Reabilitare infrastructura zona periurbana – sistem canalizare Cartier Priseaca »

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.03.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii « Reabilitare infrastructura zona periurbana – sistem canalizare Cartier Priseaca » ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Prevederile Ordinului M.S. nr. 536/1997 privind aprobarea « Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;

-         Prevederile Legii nr. 107/25.09.1996 – Legea apelor ;

-         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii  si de dezvoltare;

-         Prevederile O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural;

-         Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice ;

-          Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii « Reabilitare infrastructura zona periurbana – sistem canalizare Cartier Priseaca ».

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investitii « Reabilitare infrastructura zona periurbana – sistem canalizare Cartier Priseaca », dupa cum urmeaza:

1.      Indicatori tehnici

-          Retele de canalizare din polietilena de inalta densitate PE 100 Pn 4 atm, ISO 4427;

-          Lungimea retelelor prevazute este de 9.340 ml;

-          Dn 250 mm – lungime 8.465 ml;

-          Dn 300 mm – lungime 600 ml;

-          Dn 500 mm – lungime 275 ml.

-          Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

2.      Indicatori economici

Valoare totala a proiectului (exclusiv TVA) – 4.504.684 RON

                                                       respectiv – 1.294.189 euro

          din care C+M = 4.025.879 RON (adica 1.156.629 euro)

                                               (la cursul 1 euro = 3,4807 RON)

Art. 3  Sursele de finantare ale obiectivului de investitii sunt :

-          Surse ale programului stabilit de O.G. nr. 7/2006 : - 4.000.000 RON – 88,8 % ;

-          Surse ale Bugetului local :                                      - 504.684 RON – 11,2 %.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                     

Nr.    56

Tgv. 07.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente»

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-          Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-          Prevederile O.U.G. nr. 30/14.04.2000 privind modificarea si completarea art. 66 din Legea Invatamantului nr. 84/1995;

-          Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente».

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investitii «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente», dupa cum urmeaza:

1.      Indicatori tehnici

-          Cladire existenta – amenajare : Ac = Ad = 51,40 mp ;

-          Extindere vestiare :                    Ac = 216,30 m.p., Ad = 347,40 mp;

-          Instalatii interioare de apa rece si apa calda;

-          Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta ;

-          Instalatii electrice de iluminat si siguranta ;

-          Retele exterioare de canalizare din tuburi PVC pe lungime de 87 ml ;

-          Mobilier si dotari functionale.

2.      Indicatori economici (valori inclusiv TVA)

-          Valoare investitie : 1.059.026,7 RON (289.423 Euro) din care :

b.            389.894 RON (106.555 Euro) finantare CNI ;

c.            669.132,7 RON (182.868 Euro) finantare Bugetul Local.

Art. 3 Sursele de finantare ale obiectivului de investitii sunt :

-          Bugetul de stat prin Compania Nationala de Investitii ;

-          Bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    57

Tgv. 07.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a terenului in suprafata de 1.995 mp, pe durata realizarii investitiei «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a terenului in suprafata de 1.995 mp, pe durata realizarii investitiei «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente»;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-          Prevederile O.G. nr. 25/26.07.2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii ;

-          Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-          Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-          Prevederile O.U.G. nr. 30/14.04.2000 privind modificarea si completarea art. 66 din Legea Invatamantului nr. 84/1995;

-          Dispozitiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba transmiterea in folosinta gratuita catre S.C. Compania Nationala de Investitii S.A., a terenului in suprafata de 1.995 m.p., situat in Judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, Strada Calea Domneasca nr. 235, identificat potrivit planului de situatie si extrasului de Carte Funciara nr. 4.064, din data 03.03.2006 al Cartii Funciare nr. 14.187, nr. Topo 7.666, anexate si care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Terenul identificat la articolul 1 face parte din domeniul public al Municipiului Targoviste si se transmite in folosinta gratuita catre S.C. Compania Nationala de Investitii S.A. pe durata realizarii investitiei «Reabilitare sala de sport Colegiul National Ienachita Vacarescu si retele de canalizare aferente».

Art. 3 Predarea terenului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol de predare – primire intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. Compania Nationala de Investitii S.A.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                  

Nr.    58

Tgv. 07.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investitii « Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente »

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-          Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-          Prevederile O.U.G. nr. 30/14.04.2000 privind modificarea si completarea art. 66 din Legea Invatamantului nr. 84/1995;

-          Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii «Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente».

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investitii «Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente», dupa cum urmeaza:

 1. Indicatori tehnici

-          Cladire existenta – reabilitata : Ac = 579,15 mm; Ad = 579,15 mp ;

-          Instalatii interioare de apa rece si apa calda;

-          Instalatii interioare de incalzire si radiatoare din fonta ;

-          Instalatii electrice de iluminat si siguranta ;

-          Retele exterioare de canalizare din tuburi PVC pe lungime de 192 ml ;

-          Mobilier si dotari functionale.

 1. Indicatori economici (valori inclusiv TVA)

-          Valoare investitie : 968.532 RON (264.691 Euro) din care :

a.      424.852 RON (116.108 Euro) finantare CNI ;

b.      543.680 RON (148.583 Euro) finantare Bugetul Local.

Art. 3 Sursele de finantare ale obiectivului de investitii sunt :

-          Bugetul de stat prin Compania Nationala de Investitii ;

-          Bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    59

Tgv. 07.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a terenului in suprafata de 4.363 mp, pe durata realizarii investitiei «Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii a terenului in suprafata de 4.363 mp, pe durata realizarii investitiei «Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente»;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-          Prevederile O.G. nr. 25/26.07.2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii ;

-          Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-          Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-          Prevederile O.U.G. nr. 30/14.04.2000 privind modificarea si completarea art. 66 din Legea Invatamantului nr. 84/1995;

-          Dispozitiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba transmiterea in folosinta gratuita catre S.C. Compania Nationala de Investitii S.A., a terenului in suprafata de 4.363 m.p., situat in Judetul Dambovita, Municipiul Targoviste, Strada Unirii nr. 24, identificat potrivit planului de situatie si extrasului de Carte Funciara nr. 4.790, din data 03.03.2006 al Cartii Funciare nr. 14.188, nr. Topo 7.662, anexate si care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Terenul identificat la articolul 1 face parte din domeniul public al Municipiului Targoviste si se transmite in folosinta gratuita catre S.C. Compania Nationala de Investitii S.A. pe durata realizarii investitiei «Reabilitare sala de sport Grup Scolar Constantin Brancoveanu si retele apa, canalizare si termice aferente».

Art. 3 Predarea terenului se va face in conditiile legii, pe baza de protocol de predare – primire intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. Compania Nationala de Investitii S.A.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                  

Nr.    60

Tgv. 07.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul comun al D.T.G.U., D.A.P.P.P., Serviciului Juridic, Contencios si Executare Silita precum si al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-          Prevederile art. 2 indice 1 pct. 7 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea A.N.L.  modificata si completata prin O.U.G. nr. 105/2005 modificata si completata la randu-i, prin Legea nr. 10/2006;

-          Prevederile art. 10 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 ;

-          Prevederile H.C.L. nr. 212/1999 privind stabilirea preturilor de concesionare directa a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

-          Prevederile art. 15 lit. « b » din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea lucrarilor de constructii;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si “h” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

Planurile de situatie ale terenului fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Durata concesionarii este de 49 de ani cu plata redeventei in 25 de ani, iar redeventa anuala este de 2 euro/mp/an.

Art. 3 In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari, prin Dispozitia Primarului, va fi constituita comisia de negociere a pretului de concesionare directa.

Art. 4 Pretul de inceput al negocierii este cel prevazut prin H.C.L. nr. 255/28.07.2005.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P., Directia Economica, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                  

Nr.    61

Tgv. 07.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr.  18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 07.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr.  18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-          Prevederile H.C.L. nr.  18/19.01.2006 referitoare la scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare ;

-          Prevederile art. 15 si 16 (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-          Prevederile H.C.L. nr. 390 /2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006;

-          Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea articolului 2 din H.C.L. nr.  18/19.01.2006 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire a 17 terenuri de 2 m.p. fiecare, pentru amplasarea de panouri publicitare luminoase tip BECKLIT, totem si steaguri publicitare, dupa cum urmeaza :

« Articolul 2  Pretul de pornire a licitatiei va fi de 500 RON/luna/amplasament. »

Art. 2 Celelalte prevederile ale H.C.L. nr. 18/19.01.2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                

Nr.    62

Tgv. 07.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 76/2005 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani

a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in strada  Constantin Brancoveanu

pentru amenajarea unui punct de alimentare a autoturismelor cu G.P.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.03.2006,avand in vedere:

-     Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 76/2005 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in strada  Constantin Brancoveanu pentru amenajarea unui punct de alimentare a autoturismelor cu G.P.L.;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Prevederile H.C.L. nr. 76/2005 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in strada  Constantin Brancoveanu pentru amenajarea unui punct de alimentare a autoturismelor cu G.P.L.

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 76/2005 dupa cum urmeaza:

Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

„Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, cu plata redeventei in 10 ani.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 76/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   63

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea contului de executie pe anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 30.03.2006 având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serv. Contabilitate privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-         Prevederile art 53 si 54 din OG 45/2003 a finanţelor publice locale;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba :

 • contul de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2005 conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2005 conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne pe anul 2005 la data de 31.12.2005 conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • contul de executie a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local la data de 31.12.2005 conform anexei 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 31.12.2005 conform anexei 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 31.12.2005 conform anexei 6 care face parte integranta din prezenta hotarare.
 • Bilantul contabil la data de 31.12.2005 conform anexei 7 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba conturile de executie aferente institutiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste conform anexelor 8, 8 a, 9 si 10, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 222.082 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.     64

Tgv.  30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea proiectului de lotizare – teren camin de casa – pentru tineri,

conform Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind aprobarea proiectului de lotizare – teren camin de casa – pentru tineri, conform Legii nr. 15/2003;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personala, modificata si completata ulterior ;

§         Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

 H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba proiectul de lotizare – teren camin de casa – pentru tineri, conform planului care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.T.G.U., D.A.P.P.P., comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    65

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana privind desemnarea unor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor, pentru construirea unor locuinte, proprietate personala, modificata si completata ulterior ;

§         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

 H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba desemnarea urmatorilor consilieri pentru a face parte din Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003:

1.      Tutuianu Ioan

2.      Ilie Valentin

3.      Danciulescu Ion

4.      Pana Nicolae

5.      Stanescu Iulian

6.      Vasiliu Teodor

Art. 2 In termen de 15 zile, se va constitui, prin Dispozitia Primarului, Comisia de stabilire a criteriilor, analiza si repartizare a loturilor camin de casa, conf. Legii nr. 15/2003, din care vor face parte si consilierii sus - mentionati.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.T.G.U., D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    66

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Reparatie capitala, mansardare si extindere corp A,

Primaria Municipiului Targoviste»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Reparatie capitala, mansardare si extindere corp A, Primaria Municipiului Targoviste» ;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;

-          Prevederile O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-          Prevederile O.G. nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

-          Prevederile H.C.L. nr. 1/2006 privind Programul de investitii pe anul 2006;

-          Dispozitiile art. 38 lit. “m” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul «Reparatie capitala, mansardare si extindere corp A, Primaria Municipiului Targoviste».

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investitii  «Reparatie capitala, mansardare si extindere corp A, Primaria Municipiului Targoviste»», dupa cum urmeaza:

1.      Indicatori tehnici

Corp A

§         Suprafata construita Ac = 513 m.p.

§         Suprafata desfasurata Ad = 1.120 m.p.

§         Regim de inaltime P+1+mansarda

Extindere

§         Suprafata construita Ac = 290 m.p.

§         Suprafata desfasurata Ad = 340 m.p.

§         Regim de inaltime demisol + P (partial)

Cumulat : Ac = 807 m.p.; Ad = 1.802 m.p. ; S teren aferent = 1.900 m.p.; POT = 42 %; CUT= 0,95

 

2.      Indicatori economici (valori inclusiv TVA)

 1. Valoare investitie : 4.304.346,91 RON (1.238.481 Euro)
 2. Valoare C+M : 2.577.049,68 RON (741.490 Euro).

Art. 3 Sursele de finantare ale obiectivului de investitii sunt asigurate de la Bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                   

Nr.    67

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind valorificarea bunurilor imobile (cladiri) din Municipiul Targoviste,

Strada Justitiei nr. 13, situate pe terenul proprietate privata a numitilor

Grideanu Lucian si Grideanu Florin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

§         Informarea „Comisiei de negociere a pretului”, privind valorificarea bunurilor imobile (cladiri) din Municipiul Targoviste, Strada Justitiei nr. 13, situate pe terenul proprietate privata a numitilor Grideanu Lucian si Grideanu Florin

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 691/2005 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor in domeniul public al municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Targoviste, judetul Dambovita;

§         Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si a justitiei;

§         Raportul de evaluare intocmit de S.C. REAL S.R.L. Targoviste;

§         Procesul verbal de negociere prin care s-a stabilit pretul de vanzare;

§         Prevederile art. 38 lit. „h” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a bunurilor imobile (cladiri) din Municipiul Targoviste, Strada Justitiei nr. 13, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Planul de amplasament si fisele tehnice ale bunurilor imobile ce fac obiectul vanzarii, constituie anexa 2 care face parte din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba vanzarea bunurilor imobile (cladiri) prevazute in anexa 1, catre domnii Grideanu Lucian si Grideanu Florin, proprietarii terenului pe care se afla amplasate aceste cladiri, la pretul de 16.779 lei RON (fara TVA), conform articolului 10 din Legea 247/2005.

Art. 3 Se imputernicesc Primarul, inginer Iulian Furcoiu, respectiv Secretarul Municipiului, jurist Vasile Avanu, pentru semnarea Contractului de vanzare – cumparare, la un notar public.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica, Biroul Cadastru si secretarul Municipiului pentru comunicare si executare.

 

Nr.    68

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, a imobilului “Camin de nefamilisti nr. 1” si terenului aferent, bunuri cumparate de la S.C. Wisconsin Turning Systems S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, a imobilului “Camin de nefamilisti nr. 1” si terenului aferent, bunuri cumparate de la S.C. Wisconsin Turning Systems S.A. Targoviste
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile H.C.L. nr. 175/2005 privind imputernicirea domnului Primar, ing. Iulian Furcoiu, si a domnului Secretar al Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu, pentru a participa la licitatia publica cu strigare in vederea achizitionarii a doua camine de nefamilisti din patrimoniul „S.C. Wisconsin Turning System S.A.” Targoviste, aflata in lichidare judiciara
 • Contractul de vanzare – cumparare nr. 3/10.02.2006;
 • Prevederile Legii nr. 114/1996 – Legea Locuintei;
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba includerea in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, a imobilului “Camin de nefamilisti nr. 1” si terenului aferent, bunuri cumparate de la S.C. Wisconsin Turning Systems S.A. Targoviste.

Art. 2 Bunurile imobile ce fac obiectul prezentei hotarari au urmatoarele date de identificare:

 • Denumire: „Camin Nefamilisti nr. 1” cu teren aferent
 • Adresa: Strada Laminorului nr. 16
 • Tip cladire: zidarie caramida tip P+4E+Subsol tehnic; suprafata construita – 643,25 m.p. (desfasurata – 3.216,25 m.p.); 129 camere; acoperis – hidroizolatie de tip clasic; utilitati : acces la dotari complexe;
 • Teren aferent : suprafata 1.812,13 m.p.; categoria de folosinta : curti – constructii
 • Valoare imobil : 196.063 lei RON.

Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 In termen de 30 de zile, Directia Economica si D.A.P.P.P. vor opera in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    69

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a unui imobil aflat in folosinta Spitalului Municipal “Manastirea Dealu”, in vederea casarii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, a unui imobil aflat in folosinta Spitalului Municipal “Manastirea Dealu”, in vederea casarii;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Adresa nr. 3128/14.02.2006 a Spitalului Municipal « Manastirea Dealu » ;

§         Prevederile H.G. nr. 866/18.02.2002 ;

§         Prevederile H.C.L. nr. 71/13.03.2003 privind preluarea bunurilor imobile (cladiri si terenuri) apartinand Spitalului Municipal “Manastirea Dealu” din domeniul public al Judetului Dambovita in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste

§         Ordinul nr. 1274/14.12.2005 emis de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor prin care se solicita demolarea crematoriului pentru incinerarea deseurilor medicale ;

§         O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale

§         Dispozitiile art. 38 alin. 2 lit. «f» si alin. 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, in vederea casarii, a imobilului aflat in folosinta Spitalului Municipal “Manastirea Dealu” cu urmatoarele date de identificare:

 • Denumire – Crematoriu
 • Numar inventar – 100469
 • Elemente descriptive - cladire din caramida, tip P, invelita cu tigla, suprafata 8,4 m.p.
 • Starea si destinatia actuala – dezafectata, stare avansata de degradare
 • Valoare de inventar – 4.452 RON
 • Anul construirii – 1967
 • Cod republican de clasificare – 1.6.4
 • Durata normala de functionare, conform codului de clasificare –  40 ani – 60 ani.

Art. 2 In termen de 15 zile de la aprobare, prin Dispozitia Primarului. se va constitui o comisie de casare, din care vor face parte urmatorii consilieri:

  1. Ilie Valentin
  2. Georgescu Mugurel

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Directia Economica, comisia ce va fi constituita,  Serviciul Administratie Publica Locala, conducerea  Spitalului Municipal « Manastirea Dealu » si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    70

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea imobilului proprietate publica a Municipiului Targoviste “Cladire gospodarie anexa la cantina” din administrarea Grupului Scolar “Voievodul Mircea” in administrarea Directiei Gradini Publice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind trecerea imobilului - proprietate publica a Municipiului Targoviste, “Cladire gospodarie anexa la cantina”, din administrarea Grupului Scolar “Voievodul Mircea”, in administrarea Directiei Gradini Publice;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Adresa nr. 3103/14.02.2006 a Grupului Scolar «Voievodul Mircea»;

§         Prevederile O.U.G. nr. 30/14.04.2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea Invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile art. 10 si art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art. 1 Se aproba trecerea imobilului, proprietate publica a Municipiului Targoviste “Cladire gospodarie anexa la cantina” din administrarea Grupului Scolar “Voievodul Mircea”, in administrarea Directiei Gradini Publice, in vederea amenajarii unui adapost pentru cainii comunitari ce vor fi ridicati de pe raza municipiului Targoviste.

Imobilul are urmatoarele date de identificare :

 • Mijloc fix – Cladire gospodarie anexa la cantina
 • Numar de inventar – 1001142;
 • Amplasament – perimetrul gospodariei, anexa sucursalei PETROM Targoviste din apropierea raului Ialomita, situat pe raza teritorial – administrativa a comunei Aninoasa;
 • Cladire din zidarie tip P, compusa din doua incaperi in suprafata totala de 331 m.p.
 • Anul construirii – 1979
 • Valoare de inventar – 8.000 RON

Planul de situatie al imobilului face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea bunului se va face pe baza unui protocol incheiat intre cele institutii.

Art. 3 In termen de 30 de zile, Directia Economica si D.A.P.P.P. vor opera in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Directia Economica, comisia ce va fi constituita,  Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    71

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMICA S.A. Targoviste si aprobarea casarii acestora

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-         adresa S.C. TERMICA S.A. Târgoviste prin care propune casarea unor mijloace fixe;

-         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care propune initierea unei hotãrâri privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul S.C. TERMICA S.A. Târgoviste;

-         Hotãrârea Consiliului de administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

-         Prevederile Legea nr. 15/1994, modificata si completata prin O.G. nr. 54/1997 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale;

-         Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului si al unitatii administrativ teritoriale;

-         Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administraþia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Târgoviste, a unor mijloace fixe aflate in administrarea S.C. TERMICA S.A. Târgoviste, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Se aproba casarea mijloacelor fixe prevãzute in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotãrâre.

Valoarea totala de inventar a mijloacelor fixe ce vor fi casate  este de 157.730,56 lei RON din care 116.356,3 lei RON apartinand domeniului public

Art. 3 S.C.TERMICA S.A  va asigura acoperirea integrala a valorii ramase a mijloacelor fixe, din sumele rezultate in urma valorificãrii.

            Sumele obtinute din valorificare pentru mijloacele fixe aflate in concesiune, vor fi virate actionarului unic al societatii – Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art. 4 Prezenta hotãrâre va fi adusa la îndeplinire de Primar, S.C. TERMICA S.A. Târgoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   72

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind reactualizarea limitelor minime si maxime ale tarifelor pe kilometru, pentru activitatea de transport persoane in regim de taxi pe raza Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care propune adoptarea unei hotarari privind reactualizarea limitelor minime si maxime ale tarifelor pe kilometru, pentru activitatea de transport persoane in regim de taxi pe raza Municipiului Targoviste;
 • Propunerile facute de domnii consilieri in plenul sedintei ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului    Local Municipal Târgovişte;
 • Prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi;
 • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003;
 • Prevederile H.C.L. nr. 255/2003 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a serviciului public de transport – persoane sau bunuri in regim de taxi, pe raza municipiului Targoviste
 • Dispoziţiile art. 38, alin. 3 din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se reactualizeaza limitele minime si maxime ale tarifelor pe kilometru, pentru activitatea de transport persoane in regim de taxi pe raza Municipiului Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

 • Limita minima  = 1 leu RON.
 • Limita maxima = 1,8 lei RON.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Serviciul Retele Locale – Transport si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    73

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Prevederile Legii nr. 61/1990;

-         Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art. 38 lit. ”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare, sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    74

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 339/31.08.2005 referitoare la aprobarea efectuãrii serviciilor de salubritate pe raza municipiului Târgoviste de cãtre S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 339/31.08.2005 referitoare la aprobarea efectuãrii serviciilor de salubritate pe raza municipiului Târgoviste de cãtre S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului    Local Municipal Târgovişte;
 • Prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, modificata si completata prin Legea nr. 3/2003;
 • Prevederile O.G. nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubritate a localitãtii;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. “i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 339/31.08.2005 privind aprobarea efectuãrii serviciilor de salubritate pe raza municipiului Târgoviste de cãtre S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviste dupa cum urmeaza:

Articolul 1 : „Se aprobã efectuarea serviciilor publice de marcaje pietonale si deratizare, dezinfectie si dezinsectie (D.D.D.), pe raza Municipiului Târgoviste de cãtre  S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgoviste, pe o perioada de 9 luni, pana la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubritate prin licitatie publica.

In acest sens, S.C. ECO – SAL 2005 S.A Târgoviste va încheia un contract de prestãri servicii cu Primaria municipiului Târgoviste.”

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 339/2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de cãtre Primar, Directia Economicã, S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgoviste si Secretarul Municipiului Târgoviste pentru comunicare.

 

Nr.    75

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de Salubrizare si Curatenie al Municipiului Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2006 avand in vedere:

-         Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P.  prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea “Programului de salubrizare si curatenie al Municipiului Targoviste pe anul 2006;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-         Prevederile O.G. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;

-         Dispozitiile art. 38 lit.”f” si “r” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 si 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala.

 

H O T A R A S T E :

 

          Art.1 Se aproba “Programul de salubrizare si curatenie al Municipiului Targoviste pe anul 2006”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

             Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, societatile, directiile si serviciile nominalizate in anexa si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    76

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2006, avand in vedere:

-          Adresa  R.A.G.C. Targoviste prin care solicita aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006;

-          Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 al R.A.G.C.Targoviste, conform anexelor;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Comisiei de dialog social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita;

-          Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006;

-          Prevederile OUG 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Prevederile art. 38, lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art.1  Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al  R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, conducerea executiva a R.A.G.C.Targoviste, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    77

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al R.A.G.C. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

-          Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al R.A.G.C. Targoviste, ing. Dorin Staicu, conform OUG nr.79/2001;

-          Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-          Hotararea Consiliului de administratie al R.A.G.C. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile OUG nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-          Prevederile H.C.L. nr. 77/30.03.2006 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2006;

-          Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2006, al Directorului General  al R.A.G.C. Targoviste, ing. Dorin Staicu, conform OUG nr. 79/2001, Ordinului nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice si H.C.L. nr. /30.03.2006.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al R.A.G.C. Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. Targoviste, Directorul General al R.A.G.C. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   78

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea participarii Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia „Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Dambovita in domeniul alimentarii cu apa si canalizare”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raport de specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, privind aprobarea participarii Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia „Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Dambovita in domeniul alimentarii cu apa si canalizare”;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Statutul Asociatiei „Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Dambovita in domeniul alimentarii cu apa si canalizare”;
 • Actul Constitutiv al Asociatiei „Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Dambovita in domeniul alimentarii cu apa si canalizare”;
 • Prevederile H.C.J. nr. 92/18.12.2001 privind aprobarea Consiliului Judetean Dambovita cu Consiliul Local al orasului Pucioasa, Consiliul Local al orasului Gaesti, Consiliul Local al orasului Fieni, Consiliul Local al orasului Moreni, Consiliul Local al orasului Titu si cu R.A.G.C. Targoviste in vederea infiintarii Asociatiei „Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Dambovita in domeniul alimentarii cu apa si canalizare”;
 • Prevederile O.G. nr. 26/31.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii;
 • Prevederile art. 38 lit. „y” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba participarea Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia „Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Judetului Dambovita in domeniul alimentarii cu apa si canalizare”, inscrisa in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor din Judetul Dambovita sub numarul 61A6/I/A/05.03.2002.

Art. 2 Operarea infrastructurii de apa si canalizare din cadrul asociatiei se va realiza avand la baza transformarea Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Targoviste in societate comerciala unde Consiliul Local Municipal Targoviste va detine pe toata durata existentei societatii un capital social de cel putin 51 %.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   79

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea titlului de «Cetatean de Onoare – postmortem», doamnei Laura Stoica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

§         Propunerea domnului primar Iulian Furcoiu, privind conferirea titlului de «Cetatean de Onoare – postmortem», doamnei Laura Stoica, pentru merite deosebite;

§         Regulamentul de acordare a titlului de cetatean de onoare, a diplomei de excelenta si de onoare sau de prieten al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 38 lit. ’’v’’ din Legea nr.215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administratia publica locala:

 

H O T A R A S T E :

 

Art.unic Se conferã titlul de «Cetatean de Onoare – postmortem», doamnei Laura Stoica, pentru merite deosebite.

 

Nr.    80

Tgv. 30.03.2006

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de Laura Stoica strazii nou create in Cartierul Tineretului (Sagricom)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul si documentia intocmite de Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar prin care se propune adoptarea unei hotarari privind atribuirea denumirii de Laura Stoica strazii nou create in Cartierul Tineretului (Sagricom);

-          rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Comisiei Judetene de Atribuire de Denumiri;

-          dispozitiile art. 38 lit. “u” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala:

 

H OT A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba atribuirea denumirii de Laura Stoica strazii nou create in Cartierul Tineretului (Sagricom), conform planului de zona, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     81

Tgv.  30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-          Solicitarea de aprobare a B.V.C. a S.C.TERMICA S.A. Targoviste;

-          Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 si situatiile anexe ale S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita;

-          Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006;

-          Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Prevederile art. 38 lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, pe anul 2006, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   82

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

-          Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, ing. Viorel Tabacu conform OUG nr.79/2001;

-          Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-          Hotararea Consiliului de administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile OUG nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-          Prevederile H.C.L. nr. ____/30.03.2006 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2006;

-          Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2006, al Directorului General  al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, ing. Viorel Tabacu, conform OUG nr. 79/2001, Ordinului nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice si H.C.L. nr. ____/30.03.2006.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directorul General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   83

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2006;
 • Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 si situatiile anexe ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal;
 • Avizul nr. 1838/23.03.2006 al Comisiei de Dialog Social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita;
 • Hotararea nr. 2/07.02.2006 a Consiliului de Administratie al S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2004;
 • Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;
 • Prevederile art. 38 lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A  S T E:

 

            Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. S.C.TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, pe anul 2006, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   84

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-          Solicitarea de aprobare a B.V.C. a S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste;

-          Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006 si situatiile anexe ale S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita;

-          Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2006;

-          Prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Prevederile art. 38 lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste, pe anul 2006, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   85

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

-          Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste, ing. Viorel Tabacu conform OUG nr.79/2001;

-          Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-          Hotararea Consiliului de administratie al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile OUG nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-          Prevederile H.C.L. nr. ____/30.03.2006 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste pe anul 2006;

-          Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2006, al Directorului General  al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste, ing. Virgil Vasilescu, conform OUG nr. 79/2001, Ordinului nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice si H.C.L. nr. ____/30.03.2006.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste, Directorul General al S.C. ECO SAL 2005 S.A. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   86

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de actiuni sportive, turistice si educative al D.S.T.T.A. pe anul 2006 si defalcarea Bugetului institutiei pe ramuri de sport si actiuni proprii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.S.T.T.A. prin care se propune initierea unei hotarari aprobarea Programului de actiuni sportive, turistice si educative al D.S.T.T.A. pe anul 2006 si defalcarea Bugetului institutiei pe ramuri de sport si actiuni proprii;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-          Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Programul de actiuni sportive, turistice si educative al D.S.T.T.A. pe anul 2006, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba defalcarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement pe ramuri de sport si actiuni proprii, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.S.T.T.A., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    87

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 61/07.03.2006 referitoare la concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-          Adresa primita de la A.N.L. prin care se solicita modificarea H.C.L. nr. 61/07.03.2006;

-          Raportul de specialitate al Diectiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 61/07.03.2006 referitoare la concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 2 indice 1 pct. 7 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea A.N.L.  modificata si completata prin O.U.G. nr. 105/2005 modificata si completata la randu-i, prin Legea nr. 10/2006;

-          Prevederile art. 10 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;

-          Prevederile H.C.L. nr. 61/07.03.2006 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte;

-          Prevederile art. 15 lit. « b » din Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea lucrarilor de constructii;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si “h” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica H.C.L. nr. 61/07.03.2006 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 23.196,06 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Cartier Sagricom, catre titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor cu credit ipotecar construite pe acest amplasament de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, dupa cum urmeaza:

Articolul 2 va avea urmatorul cuprins :

«Durata concesionarii este de 49 de ani cu plata redeventei in 25 de ani, iar redeventa anuala este de 0,2 euro/mp/an.»

Art. 2 Celelalte prevederi le H.C.L. nr. 61/07.03.2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P., Directia Economica, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                  

Nr.   88

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1 si spatii comerciale parter” in Municipiul Targoviste, Str. Silviu Stanculescu nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1 si spatii comerciale parter” in Municipiul Targoviste, Str. Silviu Stanculescu nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1 si spatii comerciale parter” in Municipiul Targoviste, Str. Silviu Stanculescu nr. 45, beneficiar S.C. ELETPLAST S.R.L..

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   89

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Construire magazin Penny Market” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor, beneficiar S.C. HANSA FINANZ INVEST S.R.L. Sibiu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Construire magazin Penny Market” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor, beneficiar S.C. HANSA FINANZ INVEST S.R.L. Sibiu;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Construire magazin Penny Market” in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor, beneficiar S.C. HANSA FINANZ INVEST S.R.L. Sibiu.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   90

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare locuinte si restaurant” in Municipiul Targoviste, Strada Magrini nr. 28, beneficiar Neacsu Elena Carmen

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare locuinte si restaurant” in Municipiul Targoviste, Strada Magrini nr. 28, beneficiar Neacsu Elena Carmen;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Lotizare locuinte si restaurant” in Municipiul Targoviste, Strada Magrini nr. 28, beneficiar Neacsu Elena Carmen.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   91

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 2.200 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, beneficiar Zamfir Solomon si Paun Mioara

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 2.200 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, beneficiar Zamfir Solomon si Paun Mioara;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Introducere in intravilan a unei suprafete de teren de 2.200 m.p. pentru constructii de locuit individuale” in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung, beneficiar Zamfir Solomon si Paun Mioara.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   92

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, beneficiar Soare Ionut Cristian si Cristina

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, beneficiar Soare Ionut Cristian si Cristina;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1” in Municipiul Targoviste, Aleea Sinaia, beneficiar Soare Ionut Cristian si Cristina.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   93

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru „Construire baza sportiva si de agrement, spatii de cazare” in Municipiul Targoviste, Strada Crângului nr. 4 B, beneficiar S.C. DASOCADO S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru „Construire baza sportiva si de agrement, spatii de cazare” in Municipiul Targoviste, Strada Crangului nr. 4 B, beneficiar S.C. DASOCADO S.R.L. ;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Construire baza sportiva si de agrement, spatii de cazare” in Municipiul Targoviste, Strada Crangului nr. 4 B, beneficiar S.C. DASOCADO S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   94

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru „Hypermarket Materiale de Constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Sinaia nr. 21-25, beneficiar S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru „Hypermarket Materiale de Constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Sinaia nr. 21-25, beneficiar S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru „Hypermarket Materiale de Constructii” in Municipiul Targoviste, Strada Aleea Sinaia nr. 21-25, beneficiar S.C. DEDEMAN S.R.L. Bacau.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   95

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 55/14.02.2006 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobile

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.03.2006,avand in vedere:

-     Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 55/14.02.2006 referitoare la scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobile;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Prevederile H.C.L. nr 55/14.02.2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobile;

-     Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 55/14.02.2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobile, dupa cum urmeaza:

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 55 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobila, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 55/14.02.2006 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   96

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, pentru parcare autoturisme apartinand persoanelor fizice si juridice din zona

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.03.2006,avand in vedere:

-     Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, pentru parcare autoturisme apartinand persoanelor fizice si juridice din zona;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, avand urmatoarele destinatii:

-         parcare auto – 220 m.p., amenajata pentru parcare autoturisme apartinand persoanelor fizice si juridice din zona;

-         spatiu verde – 180 m.p. prevazut cu fantana cinetica.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Paul Briceag

2.      Sache Neculaescu

3.      Cezar Fratila

4.      Gabriel Grozavu

5.      Teodor Vasiliu

6.      Sebastian Dragan

7.      Dan Tomescu

8.      Calin Nicoara

Art. 5 Restul terenului care nu va fi scos la licitatie publica conform planului de amplasament anexat, avand suprafata de 138 m.p., va fi amenjata pentru statie de parcare taxi, 12 locuri.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    97

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 427 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Libertatii - zona Hotel Valahia, pentru amenajarea unei parcari auto

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-     Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 427 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Libertatii - zona Hotel Valahia, pentru amenajarea unei parcari auto;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat ale Municipiului Targoviste;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 427 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Libertatii - zona Hotel Valahia, pentru amenajarea unei parcari auto.

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

1.      Paul Briceag

2.      Sache Neculaescu

3.      Cezar Fratila

4.      Gabriel Grozavu

5.      Teodor Vasiliu

6.      Sebastian Dragan

7.      Dan Tomescu

8.      Calin Nicoara

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    98

Tgv. 30.03.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 42,60 m.p. situat in Bulevardul Independentei –  Complex Mondial, pentru magazin comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 42,60 m.p. situat in Bulevardul Independentei –  Complex Mondial, pentru magazin comercial;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 167 (21) din O.U.G.  nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului in suprafata de 42,60 m.p. situat in Bulevardul Independentei –  Complex Mondial, pentru magazin comercial.

Planul de amplasament al spatiului face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Maria Diculescu

2.      Nicolae Pana

3.      Ioan Tutuianu

4.      Nicolae Coroliu

5.      Alexandru Alexandrescu

6.      Valentin Ilie

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    99

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 18 m.p. situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a terenului in suprafata de 18 m.p. situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 167 (21) din O.U.G.  nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 18 m.p. situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent bloc P9 pentru activitatea de comert.

Planul de amplasament al spatiului face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Maria Diculescu

2.      Nicolae Pana

3.      Ioan Tutuianu

4.      Nicolae Coroliu

5.      Alexandru Alexandrescu

6.      Valentin Ilie

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.    100

Tgv. 30.03.2006

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire, a terenului  in suprafata de 20 m.p. situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii – zona Salii Polivalente pentru amplasarea unei piramide publicitare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire, a terenului  in suprafata de 20 m.p. situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii – zona Salii Polivalente pentru amplasarea unei piramide publicitare;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 167 (21) din O.U.G.  nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire, a terenului  in suprafata de 20 m.p. situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Unirii – zona Salii Polivalente pentru amplasarea unei piramide publicitare:           

Planurile de amplasament ale spatiilor fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Maria Diculescu

2.      Nicolae Pana

3.      Ioan Tutuianu

4.      Nicolae Coroliu

5.      Alexandru Alexandrescu

6.      Valentin Ilie

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.    101

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 3 m.p. situat in Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala pentru activitatea de comert

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 3 m.p. situat in Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala pentru activitatea de comert;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 167 (21) din O.U.G.  nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 3 m.p. situat in Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala pentru activitatea de comert.

Planul de amplasament al spatiului face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Maria Diculescu

2.      Nicolae Pana

3.      Ioan Tutuianu

4.      Nicolae Coroliu

5.      Alexandru Alexandrescu

6.      Valentin Ilie

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.    102

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire, a doua spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare destinate consumului exclusiv al elevilor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire a doua spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare destinate consumului exclusiv al elevilor

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§         Solicitarile directorilor unitatilor de invatamant preuniversitare privind inchirierea de terenuri si spatii;

§         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

§         Prevederile art. 167 (21) din O.U.G.  nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile H.C.L. nr. 390/2005 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2006;

§         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, a urmatoarelor doua spatii din incinta unitatilor de invatamant preuniversitar, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare destinate consumului exclusiv al elevilor:           

1.      Liceul de Muzica si Arte Plastice, spatiu in suprafata de 4,5 m.p., situat in incinta cladirii noi, la intrare in cladire, in partea dreapta..

2.      Grupul Scolar „Voievodul Mircea”, spatiu in suprafata de 6 m.p., in cladire anexa.

Planurile de amplasament ale spatiilor fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

1.      Maria Diculescu

2.      Nicolae Pana

3.      Ioan Tutuianu

4.      Nicolae Coroliu

5.      Alexandru Alexandrescu

6.      Valentin Ilie

Art.  3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.A.P.P.P., Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                       

Nr.    103

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 3 (trei) persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2006,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 3 (trei) persoane fizice din Municipiul Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 3 (trei) persoane fizice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Inlesnirile la plata se vor acorda cu conditia ca, in situatia in care raman debite restante, solicitantul sa se prezinte in termen de 5 zile de la data primirii adresei prin care li se comunica aprobarea acordarii inlesnirilor la plata la  sediul Serviciului Impozite si Taxe Locale, in vederea intocmirii unui angajament de plata.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.    104

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON Bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” – Strada Suseni nr. 2, pentru lucrari de renovare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

 • Solicitarea Bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON pentru efectuarea unor lucrari de renovare;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 20.000 lei RON Bisericii „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” – Strada Suseni nr. 2, pentru lucrari de renovare.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 67.02 ‘’Cultura, recreere si religie.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    105

Tgv. 30.03.2006

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON, Bisericii „Lemnul”, pentru lucrari de renovare-conservare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

 • Solicitarea Bisericii „Lemnul” privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON pentru efectuarea unor lucrari de renovare;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000 lei RON, Bisericii „Lemnul”, pentru lucrari de renovare-conservare.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 67.02 ‘’Cultura, recreere si religie.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    106

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.03.2006, având în vedere:

 • Solicitarile inaintate de catre Biserica Sf Mucenic Gheorghe si  Biserica Lemnul privind acordarea unor ajutoare financiare pentru efectuarea lucrarilor de reparatii;
 • Prevederile OG 45/2003 a finanţelor publice locale;
 • Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2006; H.C.L. _____/30.03.2006 privind acordarea unui sprijin in valoare de 20.000 lei Bisericii Sf Gheorghe, H.C.L. ____/30.03.2006 privind acordarea unui sprijin in valoare de 20.000 lei Bisericii Lemnul;
 • Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

        In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1  Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2006 dupa cum urmeaza :

*** Majorarea creditelor bugetare la cap 67.02 «Cultura, recreere si religie», subcapitolul,  67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei, titlul ‘’Bunuri si servicii’’ cu suma de 30.000 lei.

*** Diminuarea  creditelor bugetare la cap 54.02 ‘’Alte servicii publice generale’’54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale’’, Titlul ‘’Fond de rezerva’’ cu suma de 30.000 lei.

Bugetul local rectificat  este redat in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 1/19.01.2006 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2006 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    107

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 120 lei RON domnului pictor Nica Florin, pentru achitarea taxei de obtinere a autorizatiei de liber profesionist  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 120 lei RON domnului pictor Nica Florin, pentru achitarea taxei de obtinere a autorizatiei de liber profesionist;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 120 lei RON domnului pictor Nica Florin, pentru achitarea taxei de obtinere a autorizatiei de liber profesionist.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    108

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1000 lei RON doamnei Chirica Daniela, Strada Libertatii bloc D1, scara A, apartament 5 pentru achitarea unor datorii la stat  

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2006 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 1000 lei RON doamnei Chirica Daniela, Strada Libertatii bloc D1, scara A, apartament 5 pentru achitarea unor datorii la stat;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 1000 lei RON doamnei Chirica Daniela, Strada Libertatii bloc D1, scara A, apartament 5 pentru achitarea unor datorii la stat.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    109

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON domnului prof. George Coanda, pentru editarea lucrarii „Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedica”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-          Solicitarea domnului profesor doctor George Coanda privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON domnului prof. George Coanda, pentru editarea lucrarii „Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedica”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 2.000 lei RON domnului prof. George Coanda, pentru editarea lucrarii „Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedica”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    110

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea deplasarii Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste in perioada 1 – 13 mai 2006 la a 7 – a editie a „International Blacksea Theatre Festival” – Trabzon, Turcia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

- Raportul de specialitate al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” prin care se propune initierea unei hotarari privind aprobarea deplasarii Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste in perioada 1 – 13 mai 2006 la a 7 – a editie a „International Blacksea Theatre Festival” – Trabzon, Turcia;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de avizare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-  Dispozitiile art. 38 lit. „d” si „n” din Legea nr. 215 / 2001

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba deplasarea Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Targoviste in perioada 1 – 13 mai 2006 la a 7 – a editie a „International Blacksea Theatre Festival” – Trabzon, Turcia.

Art. 2  Cheltuielile de transport si pentru asigurarea de sanatate vor fi suportate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Teatrului Municipal „Tony Bulandra”.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    111

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6.000 lei RON, Asociatiei folclorice „Fir de dor”, pentru deplasarea in perioada 23 iulie – 3 august 2006 la Festivalul International de Folclor de la Ruviano – Italia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

- Solicitarea Asociatiei folclorice „Fir de dor” privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 6.000 lei RON, Asociatiei folclorice „Fir de dor”, pentru deplasarea in perioada 23 iulie – 3 august 2006 la Festivalul International de Folclor de la Ruviano – Italia;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de avizare din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-  Dispozitiile art. 38 lit. „d” si „n” din Legea nr. 215 / 2001

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 6.000 lei RON, Asociatiei folclorice „Fir de dor”, pentru deplasarea in perioada 23 iulie – 3 august 2006 la Festivalul International de Folclor de la Ruviano – Italia.

Art. 2  Suma de 6.000 lei RON, va fi suportata din contul 24590220..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    112

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea criteriilor de acordare a unor ajutoare financiare pentru editarea unor carti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Referatul Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unor criterii de acordare a spijinelor financiare pentru editare de carte;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Proiectul de Regulament intocmit de Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile art. 38 «p» din Legea nr. 215/2001

 In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba „Regulamentul de acordare a sprijinelor financiare pentru editare carte”, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, comisia de specialitate nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    113

Tgv. 30.03.2006

 

REGULAMENT

DE ACORDARE A SPRIJINELOR FINACIARE PENTRU EDITARE CARTE

 

1.      dovada ca persoana care cere ajutorul financiar domiciliaza in Municipiul Targoviste (in cazul in care lucrarea nu are ca subiect Municipiul Targoviste) sau dovada ca lucrarea are un subiect strans legat de Municipiul Targoviste;

2.      curicullum vitae al autorului lucrarii care sa denote faptul ca acesta are experienta scriitoriceasca;

3.      un extras reprezentativ din cartea care ar urma a fi editata cu ajutorul Consiliului Local;

4.      un exemplar din cartile tiparite anterior, daca e cazul;

5.      recomandare din partea Uniunii Scriitorilor din Romania (sau a Asociatiei Scriitorilor Damboviteni + procesul verbal al sedintei Asociatiei in care a fost prezentat continutul lucrarii pentru care se solicita ajutorul financiar);

6.      deviz de la mai multe edituri, privind cheltuieli estimative legate de editarea cartii;

7.      dovada faptului ca autorul nu are resurse financiare pentru a tipari lucrarea (in cazul in care lucrarea nu are un subiect strans legat de Municipiul Targoviste).

8.      vor fi incurajati tinerii debutanti care indeplinesc toate criteriile sus mentionate

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON domnului Baltag Gheorghe, Strada Grivitei bloc 7, scara A, apartament 16, aflat intr-o situatie materiala precara   

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2006 avand in vedere:

-         Propunerea d-lui consilier Vasiliu Teodor prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 500 lei RON domnului Baltag Gheorghe, Strada Grivitei bloc 7, scara A, apartament 16, aflat intr-o situatie materiala precara;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 500 lei RON domnului Baltag Gheorghe, Strada Grivitei bloc 7, scara A, apartament 16, aflat intr-o situatie materiala precara.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238 – D.A.S..

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    114

Tgv. 30.03.2006

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 400 lei RON catre Gradinita nr. 10 Targoviste, Bulevardul Regele Carol I nr. 27, pentru dotarea cu material didactic a „Centrului de informare si documentare” din incinta institutiei   

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 30.03.2006 avand in vedere:

-         Propunerea d-lui consilier Stanescu Iulian prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 400 lei RON catre Gradinita nr. 10 Targoviste, Bulevardul Regele Carol I nr. 27, pentru dotarea cu material didactic a „Centrului de informare si documentare” din incinta institutiei;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 400 lei RON catre Gradinita nr. 10 Targoviste, Bulevardul Regele Carol I nr. 27, pentru dotarea cu material didactic a „Centrului de informare si documentare” din incinta institutiei.

Art.  2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 65.20.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    115

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ  prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Dispozitiile art. 35 din O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2006;
 • Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici(republicata);
 • Dispozitiile H.C.L. nr. 75 / 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata si completata ulterior;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului Propriu al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, dupa cum urmeaza:

a) Pentru Aparatul Propriu :

 • transformari ale unor posturi vacante:

-in cadrul Directiei Economice -functia publica de executie clasa III, referent, grad profesional superior in functie publica clasa I, grad profesional principal (pozitia 46 in stat)

- in cadrul Serviciului Juridic Contencios, functia publica de executie clasa I, consilier juridic, grad profesional principal in grad profesional superior (pozitia 82 in stat)

 • suplimentarea statului Serviciului Stabilire, Constatare, Urmarire, incasare Impozite si Taxe Locale cu un numar de 6 functii publice, astfel:

5 functii publice de executie clasa I, consilier, grad profesional superior

1 functie publica de executie clasa III, grad profesional superior

 • transferarea posturilor de casieri, respectiv 2 posturi de casier treapta I si un post de casier treapta II ( pozitiile 68, 69 si 71 in stat) din cadrul Serviciului Economic al DAPPP  in cadrul Serviciului Stabilire, Constatare, Urmarire, incasare Impozite si Taxe Locale din cadrul Aparatului Propriu.
 • suplimentarea statului Compartimentului Protectie Civila cu o functie publica de  executie clasa I, consilier, grad profesional superior.

 

b) Pentru Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat-Serviciul Economic:

- transformarea postului de referent treapta III (personal contractual) in functie publica de executie clasa I, consilier, grad profesional superior (pozitia 66 in stat)

- suplimentarea cu o functie publica de executie clasa III, grad profesional superior.

- diminuarea numarului de personal contractual prin transferarea a 3 posturi de casier in cadrul Aparatului Propriu.

Personalul care ocupa posturile de casier va fi transferat conform art. 169 din Codul Muncii.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 75 / 2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    116

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Dispozitiile H.G. nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unitatile bugetare;
 • Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala cu modificarile ulterioare;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se modifica statul de functii al Directiei de Asistenta Sociala prin transformarea postului de electrician in post de supraveghetor, la Centrul Social Integrat „Sf. Maria”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.S., Centrul Social Integrat „Sf. Maria” si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    117

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ  prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Dispozitiile H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
 • Dispozitiile H.C.L. nr 1 / 2005 privind infiintarea “Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor” al Municipiului Targoviste;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste, prin transformarea gradului profesional al functiei publice de consilier – pozitia 2 in statul de functii – de la superior la asistent.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr 1 / 2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    118

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra»

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ  prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Teatrului Municipal «Tony Bulandra» ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Dispozitiile art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2006;
 • Dispozitiile H.C.L. nr. 75 / 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata si completata ulterior;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea nr. 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” Targoviste, prin transformarea a 4 posturi de actor debutant in actor gradul V, ca urmare a examenului de promovare in grad profesional.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 75 / 2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar,  Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    119

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Casei de Cultura a Municipiului „I. Gh. Vasiliu” Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ  prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Casei de Cultura a Municipiului „I. Gh. Vasiliu” Targoviste;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;
 • Dispozitiile art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar in anul 2006;
 • Dispozitiile H.C.L. nr. 75 / 2003 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale serviciilor publice si institutiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2003, modificata si completata ulterior;
 • Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Casei de Cultura a Municipiului „I. Gh. Vasiliu” Targoviste, prin transformarea a 2 posturi de referent gradul III in referent gradul I in vederea crearii posibilitatii de promovare in grad profesional a personalului.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 75 / 2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Casa de Cultura „I Gh. Vasiliu” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    120

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Universitatea ‘’Valahia’’ Targoviste, pentru imobilul situat in Targoviste, B-dul Regele Carol I, nr. 2 – sediu Rectorat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 30.03.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Universitatea ‘’Valahia’’ Targoviste, pentru imobilul situat in Targoviste, B-dul Regele Carol I, nr. 2 – sediu Rectorat;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 54/22.06.1995 prin care se aproba incheierea contractului de comodat;

§         Prevederile H.C.L. nr. 229/2000 privind incheierea Contractului de comodat pe o perioada de 5 ani intre Consiliul Local Targoviste si Universitatea "Valahia" Targoviste pentru imobilul situat in B-dul Regele Carol I nr. 2

§           Dispozitiile art 38 lit. “f  si “g” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1  Se aproba prelungirea Contractului de comodat nr. 79/01.09.2000, pe o perioada de 5 ani, prin act aditional, incheiat cu Universitatea „Valahia” Targoviste, incepand cu data de 01.04.2006, pentru imobilul situat in Targoviste, B-dul Regele Carol I, nr. 2 – sediu Rectorat.

Art.2 Se imputernicesc sa semneze Actul Aditional la Contractul de Comodat nr. 79/01.09.2000, Primarul Municipiului Targoviste, domnul inginer Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, domnul jurist Vasile Avanu.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica, Serv. Fond Locativ, Serv. Contencios Juridic, Universitatea "Valahia" si secretarul Consiliului local pentru comunicare.

 

Nr.   121

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 148 m.p., teren cota parte indiviza, situat in Strada Revolutiei, bloc C8, scara A, catre Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita, pe durata existentei acestei institutii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in folosinta gratuita a suprafetei de 148 m.p., teren cota parte indiviza, situat in Strada Revolutiei, bloc C8, scara A, catre Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita, pe durata existentei acestei institutii;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 108/16.06.1999 (republicata) privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii;

§         Prevederile art. 38 lit. „f” si ale art. 125 (1) din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in folosinta gratuita a suprafetei de 148 m.p., teren cota parte indiviza, situat in Strada Revolutiei, bloc C8, scara A, catre Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita, pe durata existentei acestei institutii.

Planul de amplasament face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Bunul imobil care face obiectul articolului 1 va intra in administrarea Inspectoratului Teritorial de Munca Dambovita pe durata existentei acestei institutii, pe baza unui Contract de comodat, semnat de reprezentantii legali ai celor doua institutii.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   122

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste – Prima Capitala Politica si Culturala a Tarii Romanesti”, finantat prin Programul PHARE 2004 – 2006 “Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste – Prima Capitala Politica si Culturala a Tarii Romanesti”, finantat prin Programul PHARE 2004 – 2006 “Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”;

-          Proiectul Acordului de Asociere intre Primaria Municipiului Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si “y” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun Targoviste – Prima Capitala Politica si Culturala a Tarii Romanesti”, finantat prin Programul PHARE 2004 – 2006 “Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”.

Art. 2  In vederea obtinerii finantarii si pentru implementarea proiectului mentionat la art. 1, partile vor asigura contributia locala, in numerar, la costurile eligibile, acoperirea costurilor neeligibile si a tuturor eventualelor costuri suplimentare de constructie

Art. 3 Se desemneaza pentru semnarea Acordului de Asociere, d-l Primar al Municipiului Targoviste, ing. Furcoiu Iulian.

Art. 4 H.C.L. nr. 340/21.12.2004 se revoca.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   123

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, a bunurilor imobile (cladire si teren) – Scoala “Elena Vacarescu” Targoviste

        

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit in sedinta ordinara astãzi 30.03.2006, având in vedere:

-         Adresa 7219/11.10.2005 a Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita prin care solicita trecerea in patrimoniul sau a bunurilor ce compun Scoala „Elena Vacarescu”;

-         Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat prin care propune adoptarea unei hotãrâri  privind trecerea din domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, a bunurilor imobile (cladire si teren) – Scoala “Elena Vacarescu” Targoviste;

-         Prevederile O.U.G. nr. 30/2000 privind trecerea unitatilor de invatamant de la Ministerul Invatamantului la Consiliul Local

-         Prevederile Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Dispoziþiile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, a bunurilor imobile (cladire si teren) – Scoala “Elena Vacarescu” Targoviste.

Art.2 Bunurile imobile care fac obiectul prezentei hotãrâri are urmãtoarele date de identificare:

-         Cladire corp A – constructie tip P+1E, suprafata construita la sol 565 m.p., suprafata desfasurata 1130 m.p., valoare inventar 580.000 lei RON, anul dobandirii 1951, numar de inventa 1007707;

-         Cladire anexa corp B – constructie tip P, suprafata construita la sol 69 m.p., valoarea de inventar 40.000 lei RON, anul dobandirii 1951, numar de inventar 1001063;

-         Magazie – constructie tip P, suprafata construita la sol 24 m.p., valoare inventar 12,000 lei RON, an contructie 1970, numar de inventar 1001062;

-         W.C. curte – constructie tip P, suprafata construita la sol 16 m.p., valoare de inventar 5.000 lei RON, anul dobandirii 1951, numar de inventar 1001062;

-         Teren scoala – suprafata totala 4.443 m.p.; vecini: la Sud – Calea Domneasca, la Vest – str. Radu Varzaru Armasu; anul dobandirii 1951, numar de inventar 7007676.

Art.3 In termen de 30 zile de la data adoptarii prezentei, se va inainta documentatia necesara in vederea elaborarii proiectului de Hotarare de Guvern.

Art.4 Prezenta hotãrâre va fi adusã la îndeplinire de Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul municipiului Târgoviste pentru comunicare.     

  

Nr.    124

Tgv. 30.03.2006

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie 2006

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 30.03.2006,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier, ziarist Vasiliu Teodor, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii aprilie 2006.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier, ziarist Vasiliu Teodor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    125

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

A V I Z

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 30.03.2006, a analizat solicitarea R.A.G.C. Targoviste privind  transformarea regiei in societate comerciala in vederea constituirii operatorului judetean pentru serviciile de apa si canalizare.

S-a avut in vedere avizul de principiu dat de B.E.R.D., scrisoarea presedintelui Consiliului Judetean Dambovita si a Primarului Municipiului Targoviste catre B.E.R.D. si raportul de specialitate al R.A.G.C. referitor la oportunitatea transformarii regiei in societate comerciala si participarea la constituirea operatorului judetean pentru serviciile de apa si canal.

Pentru realizarea procesului de transformare este necesara intocmirea documentelor de constituire a societatii si a celor legate de contractul de concesiune a bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Targoviste care urmeaza a fi avizate de catre B.E.R.D. si Ministerul Finantelor Publice.

Pentru aceste considerente, Consiliul Local Municipal Targoviste

 

A V I Z E A Z A:

 

Art. 1 Declansarea procedurii de transformare a R.A.G.C. Targoviste in societate comerciala pe actiuni, cu capital social integral al Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 2 Participarea Consiliului Local Municipal Targoviste la constituirea operatorului judetean pentru servicii de apa si canal pe structura noii societati comerciale care va rezulta din reorganizarea regiei, mentinandu-si pe toata durata existentei acesteia calitatea de actionar majoritar cu cel putin 51 % din actiuni.

 

Nr.     3

Tgv. 30.03.2006

 

 

 

A V I Z

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara in ziua de 30.03.2006, a analizat informarea D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ privind situatia chiriasilor din blocul 17 A, Strada Dumitru Oprescu.

Avand in vedere faptul ca blocul 17 este cuprins in programul de reabilitare, Consiliul Local Municipal Targoviste avizeaza propunerea executivului de amenajare in regim de urgenta a unor locuinte provizorii in Caminul de nefamilisti nr. 1, cumparat de la S.C. WISCONSIN TURNING SYSTEMS S.A. Targoviste, pentru mutarea chiriasilor.

 

Nr.    4

Tgv. 30.03.2006