103. Hotarâre privind invalidarea si validarea unor mandate de consilier local

104. Hotarâre privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste

105. Hotarâre privind noua componenta a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

106. Hotarâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu alte consilii locale limitrofe pentru operarea de catre R.A.G.C. Targoviste a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare

107. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

108. Hotarâre privind  aprobarea contului de executie pe anul 2004

109. Hotarâre privind imputernicirea domnului Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru negocierea cu conducerile unor banci in vederea obtinerii unui credit pe termen lung

110. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public – Comunitar de Evidenta a Persoanelor

111. Hotarâre privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Salubritate

112. Hotarâre privind numirea definitiva in functia de director al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement a domnului Motoroiu Constantin Viorel

113. Hotarâre privind transformarea Directiei Salubritate in societate comerciala pe actiuni

114. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  modernizarea Pietei 1 Mai – etapa a II – a

115. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „CONSOLIDARE SI REFUNCTIONALIZARE COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE” realizare si dotare cu utilaje a centralei termice; retele in incinta si bransamente la retele exterioare

116. Hotarâre privind aprobarea Raportului de gestiune, Bilantului contabil si Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2004

117. Hotarâre privind aprobarea Raportului de descarcare de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste cu privire la activitatea desfasurata in perioada 01.01.2004 – 28.02.2005

118. Hotarâre numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.

119. Hotarâre privind prelungirea termenelor contractelor de inchiriere a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri si redistribuirea unui apartament

120. Hotarâre privind aprobarea criteriilor si punctajelor in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor, in vederea inchirierii

121. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 2 (doua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

122. Hotarâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Targoviste

123. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, in suprafata de 300 m.p., situat in Baza de Agrement “Crizantema”

124. Hotarâre privind reglementarea juridica a imobilului Dispensar nr.7 Priseaca

125. Hotarâre privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 2/220/2003 pentru spatiul comercial situat in incinta Grupului Scolar I. Cioranescu pentru o perioada de 5 ani, beneficiar S.C. TINA CRIS S.R.L.

126. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala

127. Hotarâre privind concesionarea directa pe o perioada de 25 ani, a doua terenuri situate in str. Tighina si b-dul Eroilor, in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, pentru amplasarea unor posturi de transformare a energiei electrice catre S.C. ELECTRICA MUNTENIA NORD – Sucursala Targoviste

128. Hotarâre privind concesionarea directa a suprafetei de 637 m.p., teren situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17, catre S.C. IULCOVER S.A. Targoviste, in vederea realizarii unui bloc de locuinte (34 apartamente)

129. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a 14 spatii din Piata Baratiei

130. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare in UTR 34 – Protectia Plantelor”, in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung,  beneficiar Mihaloiu Larisa si Mihaloiu Elena

131. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Locuinte unifamiliale”, in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti,  beneficiar Necula Elena si Necula Petre

132. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru “Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste, parcelarea suprafetei, pentru construirea de locuinte individuale pe lot”, Strada Calea Campulung nr. 131,  beneficiari Paun Gabriel Virgil, Paun Ion Danut, Miron Carmen, Nicolau Daniela, Costache Adrian si Primaria Municipiului Targoviste

133. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial, birouri, extindere + modernizare laborator”, in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, beneficiar S.C. AMIRAS C & L IMPEX S.R.L.

134. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Cladire birouri, hale de productie pentru prefabricate din beton”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 35,  beneficiar S.C. EUROPREFABRICATE S.R.L.

135. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Magazin electrice – electrocasnice S.C. PALMA COM S.R.L.”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 49, beneficiar Olteanu P. Gheorghe

136. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta D+P+1, garaj, foisor, piscina si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, Strada Stolnicului,  beneficiar Stoica Liviu Cozmin

137. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Mitropolit Antim Ivireanu nr. 6, beneficiar Popescu Ovidiu Adrian

138. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “2 locuinte P+E si imprejmuire”, in municipiul Targoviste, Strada Coconilor nr. 2, beneficiar Andrei Georgeta si Andrei Daniel

139. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Intrarea Tudorica Popescu nr. 11, beneficiar Tudor Elena

140. Hotarâre privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Legii nr. 416 / 2001 referitoare la venitul minim garantat

141. Hotarâre privind modificarea  H.C.L. nr. 44/31.01.2005 referitoare la concesionarea directa a sase amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, teren apartinand domeniului public din Municipiul Targoviste, catre S.C. RODIPET S.A. – Sucursala Dambovita, pentru desfasurarea activitatii de difuzare a presei

142. Hotarâre privind modificarea statului de functii al Directiei de Sport, Turism,

Tineret si Agrement

143. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 8.000.000 lei numitului Oprea Constantin, domiciliat in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 31, Sc. A, Ap. 41 pentru achitarea unor datorii la R.A.G.C. Targoviste

144. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Cernat Verginia, domiciliata in Targoviste, strada Avram Iancu, Bl. 46, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste

145. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15.000.000 lei numitei Nitulescu Lidia, domiciliata in Targoviste, strada 9 Mai, Bl. 8, Sc. B, Ap. 13 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari

146. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Stan G. Daniela, domiciliata in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 45, Sc. A, Ap. 3 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari

147. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitului Albu Iulian, domiciliat in Targoviste, strada Duliu Zamfirescu, Bl. 12, Sc. B, Ap. 25 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari

148. Hotarâre referitoare la acordul Consiliului Local Municipal Targoviste privind repartizarea profitului net pe anul 2004 al S.C. PAVCOM S.A.

149. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 332/21.12.2004 referitoare la darea in folosinta gratuita catre F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste, a imobilului compus din  POST TRAFO PT 29/06/04 KV si teren aferent, situat in incinta Bazei de Productie a S.C. CONSIRD S.A.

150. Hotarâre privind aprobarea Programului de actiuni organizate de catre Directia de Sport, Tineret ,Turism si Agrement sub egida „Zilelor Tineretului” din Targoviste

151. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 6 suprafete de teren de 4 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pe o perioada de 25 ani, pentru construirea unor rampe de acces destinate persoanelor cu handicap

152. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5 milioane lei domnului Mihail I. Vlad, pentru organizarea Festivalului International de poezie “Gheorghe Tomozei” in zilele de 1 – 2 aprilie 2005

153. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei Liceului “I. H. Radulescu” Targoviste, pentru tiparirea unor pliante pentru proiectul scolar Socrates cu tema “Arte si mediul inconjurator”

154. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie 2005

 

 

H O T A R A R E

privind invalidarea si validarea unor mandate de consilier local

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 24.03.2005, având in vedere:

-         Raportul Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Targoviste privind propunerea de invalidare a mandatului de consilier municipal al domnului  Nastasia  Dumitru (P.S.D.) si de validare a mandatului de consilier al domnului Pana Nicolae (P.S.D.);

-         Recursul Gratios al Prefecturii Judetului Dambovita privind H.C.L. nr. 48/24.02.2005;

-         Declaratia de acceptare a mandatului de consilier municipal a domnului Pana Nicolae;

-         Prevederile art. 92 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile autoritatilor administratiei publice locale;

-         Prevederile art. 88 pct. 1 lit. „c” si 94 pct. 1 din Legea nr. 161/2003.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se invalideaza mandatul de consilier municipal al domnului Nastasia Dumitru.

Art. 2  Se valideaza mandatul de consilier municipal al domnului Pana Nicolae.

 

Nr.    103

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L nr. ___ din 24.03.2005 privind invalidarea mandatului de consilier municipal al domnului Nastasia Dumitru si validarea mandatului de consilier municipal al domnului Pana Nicolae;

-         Depunerea juramantului de catre domnul consilier Pana Nicolae;

-         Prevederile art. 34 si 35 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. unic Se aproba noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

1.      Alexandrescu Alexandru – P.U.R.

2.      Boriga Gabriel Florin – P.N.L.

3.      Briceag Paul Robert – P.N.L.

4.      Coroliu Nicolae – P.D.

5.      Danciulescu Ion – P.S.D.

6.      Diculescu Maria – P.S.D.

7.      Dobanda Ion – P.R.M.

8.      Dragan Sebastian Dragos – P.U.R.

9.      Fratila Ioan Cezar – P.S.D.

10. Georgescu Mugurel – P.S.D.

11. Grozavu Ion Gabriel – P.N.L.

12. Ilie N. Valentin – P.N.L.

13. Neculaescu Sache – P.S.D.

14. Nicoara Calin Nicolae – P.S.D.

15. Olaru Marin – P.S.D.

16. Pana Nicolae – P.S.D.

17. Radulescu Ion Nicolae – P.D.

18. Stanescu Iulian – P.D.

19. Tomescu Tudor Dan – P.N.L.

20. Tutuianu Ioan –P.S.D.

21. Vasiliu Emilian Teodor – P.D.

 

Nr.    104

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind noua componenta a Comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 24.03.2005 având in vedere:

-         Propunerile formulate de consilieri privind modificarea componentei unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. ___ / 24.03.2004 privind validarea si invalidarea unor consilieri municipali;

-         Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 215 / 2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei, noua componenta a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste, este urmatoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

1.      Diculescu Maria  (P.S.D.)                         - presedinte

2.      Coroliu Nicolae (P.D.)                               - secretar

3.      Dragan Sebastian Dragos  (P.U.R.)         - membru

4.      Olaru Marin (P.S.D.)                                 - membru

5.      Danciulescu Ion  (P.S.D.)                         - membru

6.      Tomescu Tudor Dan (P.N.L.)                   - membru

7.      Stanescu Iulian (P.D.)                              - membru

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

1.      Tutuianu Ioan (P.S.D.)                             - presedinte

2.      Ilie N. Valentin (P.N.L.)                            - secretar

3.      Fratila Cezar Ioan (P.S.D.)                      - membru

4.      Georgescu Mugurel  (P.S.D.)                  - membru

5.      Alexandrescu Alexandru (P.U.R.)           - membru

6.      Grozavu Ion Gabriel (P.N.L.)                   - membru

7.      Vasiliu Emilian Teodor (P.D.)                  - membru

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.      Radulescu Ion Nicolae (P.D.)                 - presedinte

2.      Nicoara Calin Nicolae (P.S.D.)               - secretar

3.      Briceag Paul Robert (P.N.L.)                  - membru

COMISIA NR. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, munca si protectie sociala, sportive si de agrement

1.      Dobanda Ion ( P.R.M.)                           - presedinte

2.      Fratila Cezar Ioan (P.S.D.)                     - secretar

3.      Boriga Gabriel Florin  (P.N.L.)                - membru

4.      Pana Nicolae (P.S.D.)                            - membru

5.      Coroliu Nicolae (P.D.)                             - membru

COMISIA NR. 5 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

1.      Sache Neculaescu (P.S.D.)                  - presedinte

2.      Dragan Sebastian Dragos (P.U.R.)      - secretar

3.      Radulescu Ion Nicolae (P.D.)               - membru

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 137 / 02.07.2004 se aplica in mod corespunzator.

 

Nr.    105

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu alte consilii locale limitrofe pentru operarea de catre R.A.G.C. Targoviste a sistemelor

de alimentare cu apa si canalizare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu alte consilii locale limitrofe pentru operarea de catre R.A.G.C. Targoviste a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.C.L. nr. 117 din 24.04.2003 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a serviciului public de apa si canalizare in Municipiul Targoviste;

-          Prevederile H.G. 1353/2003 privind aprobarea Regulamentului – cadru si a Contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

-          Prevederile O.G. nr. 37/1997, aprobata prin Legea nr. 186/1997

-          Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu completarile ulterioare;

-          Prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodarire comunala;

-          Prevederile Legii nr. 634/2002 privind aprobarea O.G. 32/2002 referitoare la organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare;

-          Prevederile art. 38 lit. „y” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliile Locale Razvad, Gura Ocnitei, Sotanga, Dragomiresti, Aninoasa, Ulmi, Vacaresti si Hulubesti pentru operarea de catre R.A.G.C. Targoviste, a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din unitatile administrativ – teritoriale respective.

Art. 2  Operarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare se va realiza in localitatile prevazute la articolul 1 in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare aprobat prin H.C.L. nr. 117/2003 al Municipiului Targoviste.

Art. 3 Dupa obtinerea tuturor acordurilor de asociere, R.A.G.C. Targoviste va intocmi documentatia in conformitate cu O.G. nr. 37/1997 si a acordului subsidiar de imprumut garantie si proiect semnat de B.E.R.D., Ministerul Finantelor si Primaria Municipiului Targoviste, in vederea obtinerii aprobarii de extindere a activitatii regiei in localitatile mentionate.

Art. 4  R.A.G.C. Targoviste, pana la obtinerea aprobarilor de la Ministerul Finantelor, B.E.R.D. si A.N.R.S.C., poate executa servicii de operare ale sistemelor de apa si canalizare din aceste localitati, in conditii de profitabilitate si flux de numerar pozitiv pe baza unor relatii contractuale in acord cu prevederile O.G. nr. 32/2002 referitoare la organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si H.G. nr. 1591/2002 privind aprobarea Regulamentelor – cadru pentru serviciilor de apa si canalizare.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   106

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 24.03.2005, având în vedere:

-     Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serv. Contabilitate privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005;

-     Prevederile art 54 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale;

-     Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice;

-     Prevederile H.C.L. nr. 328/21.12.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2005;

-     Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2005 dupa cum urmeaza :

a)   Majorarea veniturilor totale cu suma de 500.000 mii lei,  prin majorarea cu aceeasi suma a  indicatorului ‘’Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar” (cod 37.02.16);

b)    Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 500.000 mii lei, prin majorarea creditelor la capitolul 63.02 ‘’Servicii si dezvoltare publica si locuinte”, titlul „Cheltuieli de capital”, Subcapitolul 63.02.50 ”Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte” cu suma de 500.000 mii lei.  

Bugetul local rectificat  este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prevederile H.C.L. nr. 328/21.12.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2005, se aplică în mod corespunzător.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   107

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea contului de executie pe anul 2004

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 24.03.2005 având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Serv. Contabilitate privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2004;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-         Prevederile art 53 si 54 din OG 45/2003 a finanţelor publice locale;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” din Legea nr.215/2001.

            În temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba :

-   contul de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2004 conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

-  contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 31.12.2004conform anexei 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

-  contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 31.12.2004 conform anexei 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

-  contul de executie a bugetului bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 31.12.2004 conform anexei 4 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

-  contul de executie a bugetului veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local la data de 31.12.2004 conform anexei 5 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

-  contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de  31.12.2004 conform anexei 6 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

-  contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne pe anul 2004 31.12.2004 conform anexei 7 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 2.175.959 mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casa.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

     

Nr.    108

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea domnului Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru negocierea cu conducerile unor banci in vederea obtinerii unui credit pe termen lung

                       

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi,      24.03.2005, avand in vedere:

-         nota de fundamentare a d-lui Primar Iulian Furcoiu privind necesitatea negocierii cu conducerile unor banci a unui credit pe termen lung;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Targoviste;

-         dispozitiile art. 38 lit.”d” si “l” din Legea nr. 215/2001 ;

                        In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se imputerniceste d-l Primar Iulian Furcoiu imputernicirea domnului Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru negocierea cu conducerile unor banci in vederea obtinerii unui credit pe termen lung.

Art. 2 Numele bancii, conditiile de contractare a imprumutului precum si celelalte probleme legate de contractarea si utilizarea imprumutului, vor fi analizate si aprobate de Consiliul Local Municipal Targoviste intr-o sedinta viitoare.

Art.3  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

           

Nr.   109

Tgv. 24.03.2005 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public – Comunitar de Evidenta a Persoanelor

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-                      Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea  unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public – Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local Municipal Targoviste;

-                      Prevederile O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea si functionarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-                      Prevederile H.G. 2104/24.11.2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementului resurselor umane, financiare si materiale;

-                      Prevederile H.C.L. nr. 1 / 25.01.2005 privind infiintarea “Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor” al Municipiului Targoviste;

-                      Dispozitiile art.  38 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica organigrama si statul de functii ale Serviciului Public – Comunitar de Evidenta a Persoanelor, dupa cum urmeaza:

a)     suplimentarea cu 8 posturi – functii publice de executie (studii superioare): consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta de salarizare I;

b)     suplimentarea cu 2 posturi – personal contractual cu studii medii: arhivar III si administrator III, conform organigramei si statului de functii anexat prezentei hotarari.

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 1 / 25.01.2005  se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.  

 

Nr.    110

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Salubritate

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-                      Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea  unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Directiei Salubritate;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local Municipal Targoviste;

-                      Prevederile H.C.L. nr. 75 / 2003;

-                      Dispozitiile art.  38 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica organigrama si statul de functii ale Directiei Salubritate, in sensul infiintarii unui post de inspector III – studii medii.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75 / 2003  se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Directia Salubritate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    111

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind numirea definitiva in functia de director al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement a domnului Motoroiu Constantin Viorel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-                      Referatul nr. 4828/2005 al domnului viceprimar Barbu Dumitru prin care se propune defintivarea domnului Motoroiu Constantin Viorel in functia de director al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement;

-                      Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind numirea definitiva in functia de director al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement a domnului Motoroiu Constantin Viorel;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local Municipal Targoviste;

-                      Prevederile H.C.L. nr. 342 / 21.12.2004 privind numirea interimara domnului Motoroiu Viorel in functia de director al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement;

-                      Dispozitiile art.  38 alin. (2) lit. "i" din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba numirea definitiva in functia de director al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement a domnului Motoroiu Constantin Viorel.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Directia Salubritate si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

       

Nr.   112

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind transformarea Directiei Salubritate in societate comerciala pe actiuni

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Salubritate privind oportunitatea transformarii acestei directii in societate comerciala pe actiuni;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 31/1991 privind organizarea societatilor comerciale pe actiuni cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Prevederile art. 38 lit. “j” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba transformarea Directiei Salubritate in societate comerciala pe actiuni.

Art. 2 Se imputernicesc d-l director Vasilescu Virgil si d-na economist Mihai Elena din cadrul Directiei Salubritate, in vederea realizarii procedurii de transformare a Directiei Salubritate in societate comerciala.

Art. 3 Denumirea, infiintarea societatii, statutul acesteia, capitalul social,organigrama si statul de functii, bugetul de venituri si cheltuieli, conducerea executiva si consiliul de administratie al acesteia, precum si celelalte probleme legate de organizarea su functionarea societatii, vor fi analizate si aprobate de Consiliul Local Municipal Targoviste intr-o sedinta viitoare.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Salubritate, persoanele desemnate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

             

Nr.    113

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

 modernizarea Pietei 1 Mai – etapa a II – a

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea Pietei 1 Mai – etapa a II – a;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-          Prevederile art. 38 lit. „m” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba noii indicatori tehnico-economici pentru modernizarea Pietei 1 Mai – etapa a II – a, dupa cum urmeaza:  

Indicatori tehnici:  

Suprafata desfasurata a cladirii initiale Ad = 2748,00 m.p.;

Suprafata nou construita (desfasurata) este de 614,20 m.p.;

Noua suprafata totala desfasurata a cladirii va fi de Ad= 3362,20 m.p..

Indicatori economici:

-          Valoare investitie: 42.672.568,00 mii lei (fara TVA)

-          Valoare C+M      : 36.402.000,00 mii lei (fara TVA)

Art. 2  Finantarea proiectului se va face de la bugetul local si din alte surse atrase.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   114

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „CONSOLIDARE SI REFUNCTIONALIZARE COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE” realizare si dotare cu utilaje a centralei termice; retele in incinta si bransamente la retele exterioare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „CONSOLIDARE SI REFUNCTIONALIZARE COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE” realizare si dotare cu utilaje a centralei termice; retele in incinta si bransamente la retele exterioare;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice;

-          Prevederile O.U.G. nr. 30/14.04.2000;

-          Prevederile H.C.L. nr. 112/04.05.2000;

-          Prevederile art. 38 lit. „m” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul „CONSOLIDARE SI REFUNCTIONALIZARE COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU TARGOVISTE”; realizare si dotare cu utilaje a centralei termice; retele in incinta si bransamente la retele exterioare, dupa cum urmeaza:  

Indicatori tehnici:  

-          Cladire centrala termica Ac = 70,0 m.p.; Ad = 70 m.p.;

-          Utilaje in centrala termica;

-          Doua cazane pentru incalzire cu puterea utila Pu = 450 kw;

-          Un cazan mural de perete pentru preparare apa calda de consum cu Pu = 60 kw;

-          Statie de dedurizare cu capacitatea de 1000 l/h;

-          Statie de hidrofor echipata cu grupuri de pompare cu pompe verticale si turatie variabila Q = 18 mc/h; H = 60 m H2O; N = 2 x 2,2 kw;

-          Retele termice in incinta din conducte preizolate L = 170 ml;

-          Retele electrice iluminat incinta L = 150 ml;

-          Alimentare cu energie electrica – bransament L = 25 ml;

-          Instalatie interioara de utilizare gaze pentru alimentarea laboratoarelor.

Indicatori economici:

-          Valoare investitie: 5.044.960 mii lei / 138.514 Euro (1 E = 36422 lei in 28.02.2005);

-          Valoare C+M:       2.722.110 mii lei / 74.738 Euro;

-          Utilaje cu montaj:  1.961.165 mii lei / 53.846 Euro.

Art.2  Finantarea proiectului se va face de la bugetul local.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, Administratia Pietelor si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   115

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Raportului de gestiune, Bilantului contabil si Raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2004

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-             Raportul S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste privind bilantul contabil pe anul 2004;

-             Raportul de gestiune pe anul 2004 al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-             Raportul Comisiei de cenzori a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-             Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea raportului de gestiune, bilantului contabil si raportului Comisiei de cenzori,  ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2004;

-             Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-             Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste privind aprobarea raportului de gestiune, a bilantului contabil si a raportului  Comisiei de cenzori, ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-             prevederile Legii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile din O.G. 61/2001 si a Ordinului Ministerului Finantelor nr. 306/2002 privind inchiderea exercitiului financiar pe anul 2004;

-             Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bilantul contabil cu anexele aferente, Raportul de gestiune pe baza de bilant si Raportul Comisiei de cenzori, ale S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste pe anul 2004, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    116

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Raportului de descarcare de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste cu privire la activitatea desfasurata in perioada 01.01.2004 – 28.02.2005

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 24.03.2005 având în vedere:

-                      Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea Raportului de descarcare de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste cu privire la activitatea desfasurata in perioada 01.01.2004 – 28.02.2005;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                      Prevederile Hotararii nr. 1/07.03.2005 a Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-                      Dispozitiile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001

 În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba Raportul de descarcare de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste cu privire la activitatea desfasurata in perioada 01.01.2004 – 28.02.2005, raport care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    117

Tgv. 24.03.2005

 

 

                                                       Anexa H.C.L. nr. 117/24.03.2005

 

                                                               R A P O R T                      

de descarcare de gestiune a Consiliului de Administratie al

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

           

Subsemnatul Maican Dorin, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. Transport Public S.A. Targoviste, impreuna cu Bucse Raluca, Maniti Radu, Niculescu Remus, Safta Gheorghe, membrii aceluiasi Consiliu de Administratie, am procedat astazi, 07.03.2005, la descarcarea de gestiune, constatand urmatoarele :

 

            Analiza generala :

SC. Transport Public SA a fost infiintata la 1 noiembrie 1997 in baza Ordonantei de Urgenta nr. 30/1997 si a Hotararii Consiliului Local Targoviste nr. 148/1997 inregistrata la Camera de Comert Dambovita la nr. J15/386/1997, cod unic de inregistrare R 9926103, societate cu capital integral de stat, unic actionar Consiliul Local Municipal Targoviste, avand ca obiect principal de activitate transportul de calatori pe baza de grafic pe raza Municipiului Targoviste si in unele localitati limitrofe  pana la o distanta de 20 Km.

In componenta sus mentionata, Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in baza H.C.L. nr. 233/22.08.2003 privind „reorganizarea  Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste”.

Din Consiliul de Administratie au mai facut parte d-nii Danciulescu Ion si Briceag Paul, ambii demisionand, in momentul actual fiind consilieri municipali in cadrul Consiliului Local Targoviste.

Pana la data prezentului raport, s-au emis un numar de 68 de hotarari.

In perioada de gestiune  anului  2004 conducerea S.C. Transport  Public S.A. Targoviste a fost asigurata de ec. Porojan Horia – director general, ec. Paraschiv Constantin – director economic , ing Suta Stefan – director tehnic.

Societatea, prin conducerea sa executiva, a luat masurile corespunzatoare privind organizarea si conducerea la zi a contabilitatii in conformitate cu prevederile  legale in vigoare.

 

1. Cu privire la activele imobilizate :

           

            Valorile brute ale imobilizarilor corporale si necorporale cat si a imobilizarilor in curs sunt reflectate in anexa bilant ( cod 40 ) in valoare absoluta de 19.573.584 mii lei.

            In cursul anului 2004 au intrat mijloace fixe in valoare de 202.069 mii lei. Nu s-au inregistrat reduceri de mijloace fixe.

            Amortizarea mijloacelor fixe a fost calculata linear in suma de 768.619 mii lei reflectata in contul 6811.

            Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierile imobilizarilor corporale.

 

            2. Cu privire la capitalul propriu :

 

            La data de 31.12.2004 capitalul propriu are valoarea de 6.050.548 mii lei si regrupeaza la sfarsitul perioadei de raportare :

-             capitalul social in valoare de 6.406.933 mii lei conform Hotararii Consiliului Local nr. 183 / 18.12.1997

-             rezultatul exercitiului 2004 – pierdere in suma de 3.268.363 mii lei.

Cauzele  pierderii:

- cheltuieli cu amenzi,dobanzi si penalitati in suma de 1.027.942 mii lei

-             constituirea de provizioane  pentru deprecierea  clientilor si a conturilor de trezorerie                                                                  586.395 mii lei

-             cheltuieli cu salariile acordate peste nivelul realizarilor in suma de :                                                                                                  2.215.638 mii lei

-             reducerea numarului de calatori determinat  de concurenta neloiala in suma de                                                                               1.614.337 mii lei

            Totalul acestor cheltuieli si nerealizari  ale veniturilor prevazute  reprezinta 5.702.415 mii lei din care se scade profitul inregistrat din alte activitati in suma de 2.434.052 mii lei ( 1.077.303 mii lei redevente, locatii si chirii, 869.004 mii lei profit din activitatea de inspectii tehnice periodice si 487.745 mii lei din alte activitati de exploatare ).     

            A fost realizat si un profit din alte activitati in suma de     1.011.413 mii lei

            din care :

            - profit din activitatea de inspectii tehnice                869.005 mii lei

            - profit din alte activitati de transport                                     142.408 mii lei

                                                                        TOTAL PIERDERE 3.268.363 mii lei

 

 

 

            3. Cu privire la stocuri :

 

            Gestiunile de valori materiale  sunt organizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 82 / 1991 republicata si a Regulamentului de aplicare a acestuia, republicat.

            La intrarea in patrimoniu, stocurile de materiale , obiectele de inventar , marfuri ambalaje procurate cu titlu oneros au fost inregistrate la cost de achizitie conform facturilor.

            Fata de anul 2003 stocurile au crescut cu 47,3% ca urmare a cresterii preturilor de achizitie fata de perioada precedenta.

 

            4. Cu privire la creante :

 

            La 31.12.2004 societatea inregistreaza creante totale de 8.726.232 mii lei structurate astfel :

                        -  clienti neincasati - 963.707 mii lei care se datoreaza  neincasarii la termenele contractuale a  serviciilor prestate

                        -  avansuri acordate personalului -18.490 mii lei

-         subventii cuvenite si neincasate –  6.890.098 mii lei

-         debitori diversi reprezentand -  1.415.205 mii lei bilete si abonamente  din gestiunea taxatoarelor.

 

Cu privire la subventie, consideram a se mentiona faptul ca prin bugetul Consiliului Local s-a prevazut numai 3.250 mil. lei iar din deconturile lunare pentru anul 2004 a rezultat suma de 6.686. mil. lei

La 31.12.2004 societatea are o subventie neincasata de 6.890 mil. lei din care :

             - 3.280 mil lei din anii precedenti

             - 3.610 mil. lei din anul 2004

           

            5. Conturile de disponibilitati :

 

            La 31.12.2004 societatea a inregistrat un disponibil in suma de 580.285 mii lei compus din :

                        - conturi curente la banci      =     576.557 mii lei

                        - disponibil in casierie          =     3.728 mii lei

            Intre conturile Trezoreriei, filele registrului de casa si extrasele de cont emise de banci exista concordanta.

            Soldul contului 581 “ Viramente interne “ prin care se fac depunerile sau ridicarea de numerar in ( din ) banca este “zero”.

 

6. Cu privire la datorii :

Datoriile societatii la 31.12.2004 sunt in suma de  10.235.244 mii lei, constituite din :

            - furnizori  ( 401 )                                           =   1.218.558 mii lei

            - datorii cu personalul                                   =   4.202.917 mii lei

            - bugetul consolidat al statului                      =   4.799.206 mii lei

            - creditori diversi                                           =        14.563 mii lei

            Din totalul datoriilor , restanta este suma de  5.512.640 mii lei din care :

            - furnizori ( 401 )                                            =    845.782 mii lei

            - bugetul asig. sociale                                  = 2.806.411 mii lei

            - bugetul asig. pentru somaj             = 1.846.284 mii lei

            - alti creditori                                     =      14.163 mii lei

           

            Suma de 7.075.515.359 lei a fost inregistrata in contul 167 “ Imprumuturi si datorii asimilate pe baza contractului de concesiune intocmit in conformitate cu Hotararea nr.1031 / 14.12.1999  pentru aprobarea Normelor metodologice  privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ- teritoriale ( anexa nr.3 ) fapt concretizat de procesul verbal al Curtii de Conturi nr. 2601 / 26.11.2003.

            Fata de 31.12.2003 datoriile totale au crescut cu 4.352.812 mii lei motivata de existenta datoriilor restante sub un an.

Din analiza contului de profit si pierdere rezulta urmatoarele aspecte :

-         cifra de afaceri a crescut in anul 2004 , fata de anul cu 3.681.017 mii lei in cifra absoluta  si cu 12,6 % in procent, ca urmare a cresterii tarifelor  pe fondul reducerii numarului de calatori

            Veniturile totale au crescut fata de finele  anului 2003 in cifra absoluta cu 3.523.712 mii lei iar in procent cu 11,8 %.

            Cheltuielile totale au crescut la sfarsitul anului 2004 fata de 2003 in suma absoluta cu 6.573.842  mii lei iar in procent cu 22,01 %.

            Cresterea cheltuielilor totale fata de veniturile totale cu 9,08 % a condus la inregistrarea  unei  pierderi  in suma bruta de 3.033.047 mii lei.

                        Fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli societatea nu-si realizeaza programul propus inregistrand o pierdere neta in suma de 3.268.363. mii lei.

Ca urmare a incheierii Parteneriatului public – privat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Asociatia de investitori constituita din SC. Beneton Serv SRL  si SC. Teomar Electronic SRL pentru activitatea de transport calatori pe raza Municipiului Targoviste, parteneriat aprobat prin HCL nr.311 / 16.12.2004, am intocmit prezentul raport de descarcare de gestiune pe care il inaintez spre aprobare Consiliului Local Municipal Targoviste.  

 

Consiliul de Administratie,

 

1.      ing. Maican Dorin – presedinte;

 

 

2.      ziarist Safta Gheorghe – membru;

 

 

3.      jr. Niculescu Remus – membru;

 

 

4.      jr. Maniti Radu – membru;

 

 

5.      ec. Bucse Raluca – secretar.

 

 

 

H O T Ă R Â R E

numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 24.03.2005 având în vedere:

-          Raportul de specialitate al Primarului Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind numirea reprezentantilor Consiliului Local Municipal Targoviste in noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L. si S.C. Teomar Electronic S.R.L.;

-          Adresa Gupului de investitori prin care isi desemneaza reprezentantii in noul Consiliu de Administratie;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Hotararii nr. 1/07.03.2005 a Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-          Dispozitiile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001

 În temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba incetarea activitatii Consiliului de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, infiintat prin H.C.L. nr. 233/22.08.2003.

Se aproba incetarea activitatii Comisiei de Cenzori al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, infiintata prin H.C.L. nr. 11/24.01.2001.

Art. 2 Incepand cu data de 01.04.2005, se numeste noul Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A Targoviste, ca urmare a derularii contractului de parteneriat public – privat cu Asociatia de investitori constituita din S.C. Beneton Serv S.R.L.  si S.C. Teomar Electronic S.R.L., avand urmatoarea componenta:  

1.      Ana Constantin Emilian

2.      Capraru Nicusor

3.      Ana George Bogdan

4.      Maican Dorin

5.      Matei Cristian

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, membrii noului Consiliu de Administratie al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    118

Tgv. 24.03.2005

 

 

  H O T A R A R E

privind prelungirea termenelor contractelor de inchiriere a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri si redistribuirea unui apartament

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, prin care se propune initierea unei hotarari privind prelungirea termenelor contractelor de inchiriere a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri si redistribuirea unui apartament;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 152/1998 aprobata prin H.G. 962/2001

-         Prevederile H.G. nr. 60/2004 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile H.C.L. nr. 261/2004 privind necesitatea reorganizarii comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

-         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba prelungirea termenelor contractelor de inchiriere a locuintelor construite prin A.N.L. pentru tineri si redistribuirea unui apartament conform Procesului verbal nr. 1 din data de 07.03.2005 al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri construite prin A.N.L., care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Comisia de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L., D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.    119

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea criteriilor si punctajelor in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor,

in vederea inchirierii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, prin care se propune initierea unei hotarari privind aprobarea criteriilor si punctajelor in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor, in vederea inchirierii;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii nr. 152/1998 aprobata prin H.G. 962/2001

-         Prevederile H.G. nr. 60/2004 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998;

-         Prevederile H.C.L. nr. 261/2004 privind necesitatea reorganizarii comisiei de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L.;

-         Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba criteriile si punctajele in vederea stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si repartizarea acestora tinerilor pentru inchiriere, cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Comisia de analiza si repartizare a locuintelor pentru tineri, construite prin A.N.L., D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   120

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 2 (doua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 2 (doua) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica,Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    121

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 24.03.2005 având în vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-          Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 si H.C.L. nr. 164/1999;

-          Prevederile H.G. nr. 548/1999 privind Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998 si a Listei orientative care cuprinde categoriile de bunuri care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor;

-          Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

 In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba trecerea urmatoarelor bunuri imobile din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Targoviste:

1.  Cladire Cresa Matei Voievod – sediu Corp Gardieni Publici

-      Adresa: Calea Ploiesti nr. 85; cladire P+I; suprafata desfasurata = 626 m.p.; nr. inventar 1012626; valoare inventar = 300.000.000 lei;

2.  Cladire Cantina Ajutor Social si Centru Minori – Sediu Directia Asistenta Sociala si Cantina

-      Adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr. 1; Subsol+Parter; suprafata desfasurata = 466 m.p.; nr. inventar 1012619; valoare inventar = 1.600.000.000 lei;

3.  Cantina Ajutor Social  (Micro XII) – spatiu social pentru varstnici

-            Adresa: Bulevardul I.C. Bratianu nr. 62, Bloc 31 B si C parter; suprafata = 198,20 m.p.; nr. inventar 1012616; valoare inventar = 1.000.000.000 lei

4.  Centru Social si Azil (Micro IV) – spatiu social si azil de noapte

-            Adresa: Strada Radu Popescu; Bloc 34 parter; suprafata = 253,20 m.p.; nr. inventar 1012618; valoare inventar = 1.500.000.000 lei

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    122

Tgv. 24.03.2005 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, in suprafata de 300 m.p., situat in Baza de Agrement “Crizantema”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.03.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, in suprafata de 300 m.p., situat in Baza de Agrement “Crizantema”;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii terenului apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, in suprafata de 300 m.p., situat in Baza de Agrement “Crizantema”, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 25 ani cu posibilitatea de prelungire, cu plata redeventei in 10 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   123

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind reglementarea juridica a imobilului Dispensar nr.7 Priseaca

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 24.03.2005 având în vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.  prin care se propune adoptarea unei hotarari privind reglementarea juridica a imobilului Dispensar nr.7 Priseaca;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-          Prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale;

-          Prevederile H.C.L. nr. 60/24.02.2005 privind preluarea in proprietatea Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a imobilului “Dispensar nr. 7 Priseaca” si a terenului aferent, din proprietatea Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita;

-          Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001

 In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba incadrarea imobilului „Dispensar nr. 7 Priseaca cu terenul aferent, in domeniul privat al Municipiului Targoviste.

Art. 2 Datele de identificare ale bunurilor (imobil si teren) sunt urmatoarele:

-    Adresa: Strada Stupilor nr. 3, Cartier Priseaca;

-    Tip cladire: P+II E;

-    Suprafata totala teren: 148,43 m.p.;

-    Suprafata construita: 104 m.p.

-    Suprafata desfasurata: 312 m.p.;

-    Teren aferent: 44,43 m.p.;

-    Suprafata totala teren: 148,48 m.p.

-    Valoare teren: 182.555.098 lei;

-    Valoare cladire: 3.409.560.000 lei;

-    Anul darii in folosinta: 1980.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    124

Tgv. 24.03.2005 

 

 

H O T A R A R E

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 2/220/2003 pentru spatiul comercial situat in incinta Grupului Scolar I. Cioranescu pentru o perioada de 5 ani,

beneficiar S.C. TINA CRIS S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.03.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 2/220/2003 pentru spatiul comercial situat in incinta Grupului Scolar I. Cioranescu pentru o perioada de 5 ani, beneficiar S.C. TINA CRIS S.R.L.;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 2/220/2003 pentru spatiul comercial situat in incinta Grupului Scolar I. Cioranescu pentru o perioada de 5 ani, beneficiar S.C. TINA CRIS S.R.L..

Art. 2 Pretul inchirierii si termenele de plata sunt cele prevazute in contractul de inchiriere initial, incheiat intre Primaria Municipiului Targoviste si S.C. TINA CRIS S.R.L..

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.- Serviciul Comercial, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    125

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii de terenuri si spatii in incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala;

-         Solicitarile directorilor unitatilor de invatamant preuniversitare privind inchirierea de terenuri si spatii;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specilitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Prevederile art. 167 (21) din O.U.G.  nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1
Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire anuala a urmatoarelor terenuri si spatii din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare, pentru desfasurarea activitatii de comercializarea produselor alimentare  preambalate si de patiserie, strict pentru consumul elevilor:           

1.      Terenuri

-          Scoala Generala „Elena Vacarescu” – 6 m.p.;

-          Grupul Scolar „Voievodul Mircea” – 2 m.p.;

-          Grupul Scolar „Voievodul Mircea” -15 m.p.

2.      Spatii:

-          Grupul Scolar „I.H. Radulescu” – 12 m.p.;

-          Grupul Scolar „Voievodul Mircea” – 1 m.p.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire decatre Primar, D.A.P.P.P., comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   126

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa pe o perioada de 25 ani, a doua terenuri situate in str. Tighina si b-dul Eroilor, in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, pentru amplasarea unor posturi de transformare a energiei electrice catre

S.C. ELECTRICA MUNTENIA NORD – Sucursala Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.03.2005,avand in vedere:

-      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind concesionarea directa pe o perioada de 49 ani, a doua terenuri situate in str. Tighina si b-dul Eroilor, in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, pentru amplasarea unor posturi de transformare a energiei electrice catre S.C. ELECTRICA MUNTENIA NORD – Sucursala Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Legii nr. 114/1996;

-     Prevederile Legii nr. 50/1991 republicata

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba concesionarea directa a doua terenuri situate in str. Tighina si b-dul Eroilor, in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, situate in Strada Tighina respectiv Strada Valul Cetatii, pentru amplasarea unor posturi de transformare a energiei electrice catre S.C. ELECTRICA MUNTENIA NORD – Sucursala Targoviste, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 25 ani, dar nu mai mult decat durata existentei posturilor de transformare, cu plata redeventei in 10 ani.

Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de negociere a pretului.

Art. 4 Pretul concesionarii se va stabili prin negociere directa. .

Art. 5 Finantarea investitiei pe terenul concesionat va fi efectuata de concesionar si se va realiza dupa obtinerea autorizatiei de construire.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    127

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa a suprafetei de 637 m.p., teren situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17, catre S.C. IULCOVER S.A. Targoviste, in vederea realizarii unui bloc de locuinte (34 apartamente)

   

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.03.2005,avand in vedere:

-      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind privind concesionarea directa a suprafetei de 637 m.p., teren situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17, catre S.C. IULCOVER S.A. Targoviste, in vederea realizarii unui bloc de locuinte (34 apartamente);

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Legii nr. 114/1996;

-     Prevederile Legii nr. 50/1991 republicata;

-     Prevederile H.C.L. nr. 212/1999 privind stabilirea preturilor de inceput de negociere pentru concesionarile directe de terenuri proprietate publica sau privata a Municipiului Targoviste;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba concesionarea directa a suprafetei de 637 m.p., teren situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei nr. 17, catre S.C. IULCOVER S.A. Targoviste, in vederea realizarii unui bloc de locuinte (34 apartamente), conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de negociere a pretului.

Art. 4 Pretul de inceput al concesionarii este prevazut in H.C.L. nr. 212/1999.

Art. 5 Finantarea investitiei pe terenul concesionat va fi efectuata de concesionar si se va realiza dupa obtinerea autorizatiei de construire.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   128

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a 14 spatii din Piata Baratiei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005,avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a 14 spatii din Piata Baratiei;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „g” si art. 125 alin. 2 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, a 14 spatii din Piata Baratiei, conform planului de situatie anexat.

Art. 2 In termen de 10 zile, prin Dispozitia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Art. 3  Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire decatre Primar, Administratia Pietelor, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

   

Nr.   129

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare in UTR 34 – Protectia Plantelor”, in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung,  beneficiar Mihaloiu Larisa si Mihaloiu Elena

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Lotizare in UTR 34 – Protectia Plantelor”, in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung,  beneficiar Mihaloiu Larisa si Mihaloiu Elena;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Lotizare in UTR 34 – Protectia Plantelor”, in Municipiul Targoviste, Strada Calea Campulung,  beneficiar Mihaloiu Larisa si Mihaloiu Elena.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    130

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Locuinte unifamiliale”, in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti,  beneficiar Necula Elena si Necula Petre

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Locuinte unifamiliale”, in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti,  beneficiar Necula Elena si Necula Petre;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Locuinte unifamiliale”, in Municipiul Targoviste, Strada Cernauti,  beneficiar Necula Elena si Necula Petre.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    131

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste, parcelarea suprafetei, pentru construirea de locuinte individuale pe lot”, Strada Calea Campulung nr. 131,  beneficiari Paun Gabriel Virgil, Paun Ion Danut, Miron Carmen, Nicolau Daniela, Costache Adrian si Primaria Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste, parcelarea suprafetei, pentru construirea de locuinte individuale pe lot”, Strada Calea Campulung nr. 131,  beneficiari Paun Gabriel Virgil, Paun Ion Danut, Miron Carmen, Nicolau Daniela, Costache Adrian si Primaria Municipiului Targoviste;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste, parcelarea suprafetei, pentru construirea de locuinte individuale pe lot”, Strada Calea Campulung nr. 131,  beneficiari Paun Gabriel Virgil, Paun Ion Danut, Miron Carmen, Nicolau Daniela, Costache Adrian si Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 2 Documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor de construire vor fi insotite de avize: Ministerul Apararii Nationale, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita (pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului); Administratia Nationala a Apelor Romane (Directia Apelor Buzau Ialomita – Sistemul de Gospodarire a Apelor Dambovita); Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor; avize si acorduri de la furnizorii de utilitati tehnico edilitare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    132

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial, birouri, extindere + modernizare laborator”, in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu, 

beneficiar S.C. AMIRAS C & L IMPEX S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial, birouri, extindere + modernizare laborator”, in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu,  beneficiar S.C. AMIRAS C & L IMPEX S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spatiu comercial, birouri, extindere + modernizare laborator”, in Municipiul Targoviste, Strada Constantin Brancoveanu,  beneficiar S.C. AMIRAS C & L IMPEX S.R.L.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    133

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Cladire birouri, hale de productie pentru prefabricate din beton”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 35,

 beneficiar S.C. EUROPREFABRICATE S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Cladire birouri, hale de productie pentru prefabricate din beton”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 35,  beneficiar S.C. EUROPREFABRICATE S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Cladire birouri, hale de productie pentru prefabricate din beton”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 35,  beneficiar S.C. EUROPREFABRICATE S.R.L.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    134

Tgv. 24.03.2005

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Magazin electrice – electrocasnice S.C. PALMA COM S.R.L.”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 49, 

beneficiar Olteanu P. Gheorghe

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Magazin electrice – electrocasnice S.C. PALMA COM S.R.L.”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 49,  beneficiar Olteanu P. Gheorghe;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Magazin electrice – electrocasnice S.C. PALMA COM S.R.L.”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul I.C. Bratianu nr. 49,  beneficiar Olteanu P. Gheorghe.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    135

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta D+P+1, garaj, foisor, piscina si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, Strada Stolnicului,  beneficiar Stoica Liviu Cozmin

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta D+P+1, garaj, foisor, piscina si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, Strada Stolnicului,  beneficiar Stoica Liviu Cozmin;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta D+P+1, garaj, foisor, piscina si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, Strada Stolnicului,  beneficiar Stoica Liviu Cozmin.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    136

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Mitropolit Antim Ivireanu nr. 6, beneficiar Popescu Ovidiu Adrian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Mitropolit Antim Ivireanu nr. 6,  beneficiar Popescu Ovidiu Adrian;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Mitropolit Antim Ivireanu nr. 6,  beneficiar Popescu Ovidiu Adrian.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    137

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “2 locuinte P+E si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, Strada Coconilor nr. 2, beneficiar Andrei Georgeta si Andrei Daniel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “2 locuinte P+E si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, Strada Coconilor nr. 2,  beneficiar Andrei Georgeta si Andrei Daniel;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “2 locuinte P+E si imprejmuire”, in Municipiul Targoviste, Strada Coconilor nr. 2,  beneficiar Andrei Georgeta si Andrei Daniel.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    138

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Intrarea Tudorica Popescu nr. 11, beneficiar Tudor Elena

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Intrarea Tudorica Popescu nr. 11,  beneficiar Tudor Elena;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Locuinta P+1”, in Municipiul Targoviste, Strada Intrarea Tudorica Popescu nr. 11,  beneficiar Tudor Elena.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    139

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Legii nr. 416 / 2001 referitoare la venitul minim garantat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005,avand in vedere:

-      Raportul de specialitate al D.A.S. – Birou Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Legii nr. 416 / 2001 referitoare la venitul minim garantat;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Prevederile Legii 416/2001 – legea venitului minim garantat articolele 2, 3 si 8;

-      Prevederile H.G. 1099/2001 – normele de aplicare a Legii 416/2001 articolele 15 si 23 ;

-      Prevederile H.G. 2302/2004 – indexarea cuantumului de ajutor social.

-      Anexa I – tabel cuprinzand veniturile minime obtinute prin valorificarea terenurilor sau bunurilor detinute calculate si reactualizate de Biroul Cadastru.

-          Prevederile art. 38 lit. „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu 01.04.2005, se aproba urmatoarele masuri pentru aplicarea Legii nr. 416 / 2001 referitoare la venitul minim garantat:

a) numarul zilelor de munca se vor stabili in felul urmator: valoarea ajutorului stabilit conform prevederilor Legii 416/2001 se va imparti la numarul de persoane beneficiare de ajutor social si la valoarea unei zile de munca ;

b) valoarea unei zile de munca se va stabili prin impartirea ajutorului social pentru o persoana la numarul de zile care trebuie sa le efectueze, care este de maxim 9 zile. Valoarea astfel calculata este de 98.112 lei/zi/persoana.

c)  zilele de munca in folosul comunitatii se vor efectua cu prioritate in cadrul Primariei Municipiului Targoviste respectiv Directia Gradini Publice sau Directia Salubritate. In baza unor solicitari bine fundamentate din partea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, primarul poate sa aprobe efectuarea unor zile de munca la unitatile de invatamant si/sau locuinte sociale.

d) zilele de munca in folosul comunitatii se vor efectua in luna in curs pentru care se efectueaza plata si se vor prezenta la Biroul de Ajutor Social pana la finele lunii de plata. In cazul in care persoana beneficiara nu prezinta adeverinta la data mentionata, nu se va efectua plata ajutorului  social ; daca si in luna urmatoare nu efectueaza zilele de munca stabilite, dosarul se suspenda pe o perioada de 3 luni.

e)  actele necesare intocmirii dosarului de ajutor social se va completa cu :

·        adeverinta de la asociatia de locatari cu numarul de persoane care locuiesc in apartament ;

·        declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri decat cele declarate, data in fata secretarului primariei municipiului Targoviste sau loctiitorului acestuia.

f) in vederea aprobarii dosarului se considera ca nu sunt strict necesare nevoilor familiale : autoturismele, motociclete, tractor, remorca sau alte utilaje agricole, gater, bijuterii din aur, mobile de lux, telefoane mobile, cuptor cu microunde, masina de spalat automata, combina audio.

Art. 2  La calcularea veniturilor minime s-au avut in vedere estimarile A.N.C.A privind costurile de productie si preturile orientative de valorificare la principalele produse agricole si animaliere reactualizate in functie de pretul pietei, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.S. – Biroul Ajutor Social si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

           

Nr.   140

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea  H.C.L. nr. 44/31.01.2005 referitoare la concesionarea directa a sase amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, teren apartinand domeniului public din Municipiul Targoviste, catre S.C. RODIPET S.A. – Sucursala Dambovita, pentru desfasurarea activitatii de difuzare a presei

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind modificarea  H.C.L. nr. 44/31.01.2005 referitoare la concesionarea directa a sase amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, teren apartinand domeniului public din Municipiul Targoviste, catre S.C. RODIPET S.A. – Sucursala Dambovita, pentru desfasurarea activitatii de difuzare a presei;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Recursul gratios formulat de catre Prefectura Judetului Dambovita privind revocarea H.C.L. nr. 44/2005;

-         Prevederile art. 26 din Legea nr. 340/2004;

-         Prevederile art. 8 din Legea nr. 442/2004;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “g” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se modifica H.C.L. nr. 44/2005 dupa cum urmeaza:

Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a sase amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, teren apartinand domeniului public din Municipiul Targoviste, pentru desfasurarea activitatii de difuzare a presei, conform planurilor de situatie anexate, in urmatoarele locatii:

-        Strada Constantin Brancoveanu – vis-ŕ-vis magazin Diana;

-        Bulevardul Independentei – zona Minisat si Piata 1 Mai;

-        Intersectia Strazii Colonel Baltaretu cu Bulevardul Tudor Vladimirescu

-        Strada Calea Bucuresti – zona Pasaj Chindia;

-        Bulevardul I.C. Bratianu – zona magazin Minion.”

Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

„In termen de 15 zile prin Dispoziţia Primarului se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei.

Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

„Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de Sarcini.”

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 44 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

    

Nr.   141

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea statului de functii al Directiei de Sport, Turism,

Tineret si Agrement

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea statului de functii al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 102  lit. „c” din Codul Muncii;

-          Prevederile H.C.L. nr. 47/26.02.2004 modificata prin H.C.L. nr. 4/25.01.2005;

-          Dispozitiile art.  38 alin. (2) lit. "e" din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea statului de functii al Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, dupa cum urmeaza:

-        Transformarea postului de inspector I A cu atributii de agent turism, din post cu fractiune de norma – 4 ore/zi, in post cu norma intreaga  - 8 ore/zi..

Art. 2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/26.02.2004 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.  

 

Nr.   142

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 8.000.000 lei numitului Oprea Constantin, domiciliat in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 31, Sc. A, Ap. 41 pentru achitarea unor datorii la R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.03.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 8.000.000 lei Oprea Constantin, domiciliat in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 31, Sc. A, Ap. 41 pentru achitarea unor datorii la R.A.G.C. Targoviste;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Oprea Constantin, domiciliat in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 31, Sc. A, Ap. 41 pentru achitarea unor datorii la R.A.G.C. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 8.000.000 lei numitului Oprea Constantin, domiciliat in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 31, Sc. A, Ap. 41 pentru achitarea unor datorii la R.A.G.C. Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    143

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Cernat Verginia, domiciliata in Targoviste, strada Avram Iancu, Bl. 46, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.03.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Cernat Verginia, domiciliata in Targoviste, strada Avram Iancu, Bl. 46, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Cernat Verginia, domiciliata in Targoviste, strada Avram Iancu, Bl. 46, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Cernat Verginia, domiciliata in Targoviste, strada Avram Iancu, Bl. 46, Sc. A, Ap. 7 pentru achitarea unor datorii la F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    144

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15.000.000 lei numitei Nitulescu Lidia, domiciliata in Targoviste, strada 9 Mai, Bl. 8, Sc. B, Ap. 13 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.03.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15.000.000 lei numitei Nitulescu Lidia, domiciliata in Targoviste, strada 9 Mai, Bl. 8, Sc. B, Ap. 13 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Nitulescu Lidia, domiciliata in Targoviste, strada 9 Mai, Bl. 8, Sc. B, Ap. 13 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 15.000.000 lei numitei Nitulescu Lidia, domiciliata in Targoviste, strada 9 Mai, Bl. 8, Sc. B, Ap. 13 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    145

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Stan G. Daniela, domiciliata in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 45, Sc. A, Ap. 3 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.03.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Stan G. Daniela, domiciliata in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 45, Sc. A, Ap. 3 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numita Stan G. Daniela, domiciliata in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 45, Sc. A, Ap. 3 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitei Stan G. Daniela, domiciliata in Targoviste, strada Radu Popescu, Bl. 45, Sc. A, Ap. 3 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de locatari.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    146

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitului Albu Iulian, domiciliat in Targoviste, strada Duliu Zamfirescu, Bl. 12, Sc. B, Ap. 25 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.03.2005 avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului de Ajutor Social prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.000.000  lei numitului Albu Iulian, domiciliat in Targoviste, strada Duliu Zamfirescu, Bl. 12, Sc. B, Ap. 25 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari;

-         Referatul de ancheta sociala privind pe numitul Albu Iulian, domiciliat in Targoviste, strada Duliu Zamfirescu, Bl. 12, Sc. B, Ap. 25 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Legii Marginalizarii Sociale nr. 116/2002;

-         Prevederile art. 38 lit. „d” si „s” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se acorda un sprijin financiar in valoare de 10.000.000 lei numitului Albu Iulian, domiciliat in Targoviste, strada Duliu Zamfirescu, Bl. 12, Sc. B, Ap. 25 pentru achitarea unor datorii catre Asociatia de proprietari.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    147

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

referitoare la acordul Consiliului Local Municipal Targoviste privind repartizarea profitului net pe anul 2004 al S.C. PAVCOM S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.03.2005, având in vedere:

-      Raportul de specialitate intocmit de Directia Economica  prin care propune adoptarea unei hotarari referitoare la acordul Consiliului Local Municipal Targoviste privind repartizarea profitului net pe anul 2004 al S.C. PAVCOM S.A.;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "i" din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba repartizarea profitului net pe anul 2004 al S.C. PAVCOM S.A., dupa cum urmeaza:

-        5 % rezerve legale                                            = 549.009 mii lei;

-        63 % dividende                                                 = 7.000.000 mii lei;

-        15 % fond de participare a salariatilor la profit  = 1.667.617 mii lei;

-        17 % surse proprii de finantare                         = 1.900.816 mii lei.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    148

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea H.C.L. nr. 332/21.12.2004 referitoare la darea in folosinta gratuita catre F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste, a imobilului compus din  POST TRAFO PT 29/06/04 KV si teren aferent, situat in incinta Bazei de Productie a S.C. CONSIRD S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.03.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea H.C.L. nr. 332/21.12.2004 referitoare la darea in folosinta gratuita catre F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste, a imobilului compus din  POST TRAFO PT 29/06/04 KV si teren aferent, situat in incinta Bazei de Productie a S.C. CONSIRD S.A.;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.C.L. nr. 223 / 30.09.2004;

-          Prevederile H.C.L. nr. 332/21.12.2004 privind darea in folosinta gratuita catre F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste, a imobilului compus din  POST TRAFO PT 29/06/04 KV si teren aferent, situat in incinta Bazei de Productie a S.C. CONSIRD S.A.;

-          Contractul de donatie autentificat cu nr. 5968 / 24.11.2004;

-          Prevederile art. 17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-          Dispoziţiile art. 38  lit ”f”  si art . 126 din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica H.C.L. nr. 332/21.12.2004 dupa cum urmeaza:

  Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba darea in folosinta gratuita catre F.D.F.E.E. MUNTENIA NORD – S.F.D.E.E. Targoviste, pe o perioada de 25 de ani cu posibilitate de prelungire, dar nu mai mult decat durata normala de functionare a postului de transformare, a urmatoarelor bunuri:   

-          Cladire post de transformare PT 29/6/0,4 kv in suprafata construita Sc = 40 mp (pozitiile C16/2 si C16/3, conform planului de amplasament anexat), situat in Municipiul Targoviste, B-dul Unirii nr. 6 – 8;

-          Tablou de joasa tensiune;

-          LES jt alimentare Asociatiile de locatari / proprietari nr. 123 si 153 (blocurile 100 G; 1 X 40; 2 X 40) in scopul incheierii de contracte individuale intre SDFEE Targoviste si S.C. CONSIRD S.A., S.C. ESIP IMPEX S.R.L., S.C. CHIMALTEX S.R.L., S.C. PROTRUCK INTERNATIONAL S.R.L., ASOCIATIILE DE LOCATARI / PROPRIETARI NR. 123 si 153;

-          Transformator 20 / 0,4, 250 KVA.                                                          

Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba darea in folosinta gratuita pe o perioada de 25 de ani cu posibilitate de prelungire, dar nu mai mult decat durata normala de functionare a postului de transformare, a terenului proprietate privata a Municipiului Targoviste, aferent mijlocelor fixe mentionate la articolul 1, in suprafata de 40 m.p., precum si accesul neconditionat la instalatii, in favoarea sucursalei de distributie.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 332/21.12.2004 se aplica in mod corespunzator

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   149

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de actiuni organizate de catre Directia de Sport, Tineret ,Turism si Agrement sub egida „Zilelor Tineretului” din Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei de Sport, Tineret ,Turism si Agrement prin care se propune adoptarea unei hotarari privind privind aprobarea Programului de actiuni organizate de catre aceasta directie sub egida „Zilelor Tineretului” din Targoviste;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba Programul de actiuni organizate de catre Directia de Sport, Tineret ,Turism si Agrement sub egida „Zilelor Tineretului” din Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Contabilitate, Directia de Sport, Tineret ,Turism si Agrement si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    150

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R Eo:p>

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 6 suprafete de teren de 4 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pe o perioada de 25 ani, pentru construirea unor rampe de acces destinate persoanelor cu handicap

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.03.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 6 suprafete de teren de 4 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pe o perioada de 25 ani, pentru construirea unor rampe de acces destinate persoanelor cu handicap;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a urmatoarelor suprafete de teren de 4 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru construirea unor rampe de acces destinate persoanelor cu handicap, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari:

-          Bulevardul Independentei, blocul nr. 7 – 2 spatii comerciale, S.C. FLANCO INTERNATIONAL S.R.L. si S.C. ALTEX IMPEX S.R.L.;

-          Bulevardul Independentei, blocul nr. 6 P P – 1 spatiu comercial, S.C. GERMANOS TELECOM S.R.L.;

-          Bulevardul Independentei, blocul nr. 6 P P – 1 spatiu comercial, S.C. ROMBIZ S.R.L.;

-          Bulevardul Independentei, blocul nr. H12 – farmacie umana, S.C. SENSIBLU S.R.L.;

-          Bulevardul Revolutiei, blocul nr. C11 – farmacie umana, S.C.FARMAVIT S.R.L.

Art. 2 Durata concesionarii este de 25 ani cu posibilitatea de prelungire, cu plata redeventei in 10 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    151

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5 milioane lei domnului Mihail I. Vlad, pentru organizarea Festivalului International de poezie “Gheorghe Tomozei” in zilele de 1 – 2 aprilie 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5 milioane lei domnului Mihail I. Vlad, pentru organizarea Festivalului International de poezie “Gheorghe Tomozei” in zilele de 1 – 2 aprilie 2005;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 5 milioane lei domnului Mihail I. Vlad, pentru organizarea Festivalului International de poezie “Gheorghe Tomozei” in zilele de 1 – 2 aprilie 2005.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    152

Tgv. 24.03.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei Liceului “I. H. Radulescu” Targoviste, pentru tiparirea unor pliante pentru proiectul scolar Socrates cu tema “Arte si mediul inconjurator”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 24.03.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei Liceului “I. H. Radulescu” Targoviste, pentru tiparirea unor pliante pentru proiectul scolar Socrates cu tema “Arte si mediul inconjurator”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei Liceului “I. H. Radulescu” Targoviste, pentru tiparirea unor pliante pentru proiectul scolar Socrates cu tema “Arte si mediul inconjurator”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    153

Tgv. 24.03.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii aprilie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 24.03.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Fratila Ioan Cezar in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii aprilie 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Fratila Ioan Cezar si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    154

Tgv. 24.03.2005