Inapoi

 

41. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 38 persoane fizice din Municipiul Targoviste

42. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

43. Hotarâre privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B)” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

44. Hotarâre privind completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, republicat în baza H.C.L. nr. 477 din 12.12.2008

45. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 04.03.2009

46. Hotarâre privind aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

47. Hotarâre privind garantarea cu venituri proprii a creditului ce urmează a fi contractat de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

48. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29 sc. A str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

49. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31, sc. Al, str.  Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

50. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23 sc. F str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

51. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 8, sc. C, str. Ana Ipatescu, Asociaţia de proprietari nr. 77”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

52. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. A str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

53. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. B, str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

54. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. C str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

55. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D5,  str.  Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

56. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D6 str. Revolutiei, As. de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

57. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, str. Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

58. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc K 2 str. Boerescu Zaharia nr. 3, As. de proprietari nr. 420”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

59. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10, sc. A, str.  Ioan Ghica, Asociaţia de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

60. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10 sc. B str. Ioan Ghica, As. de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

61. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 44, b-dul Regele Carol, Asociaţia de proprietari nr. 51”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

62. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 20 sc. A str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

63. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

64. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 33 sc. B str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

65. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, str. Mihai Popescu,  Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

66. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27 sc. A str. Avram Iancu, As. de proprietari nr. 10”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

67. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr. 10”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

68. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 60 sc. A str. soldat Nae Ion, As. de proprietari nr. 348”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

69. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 48, sc. B, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

70. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47 sc. A str. Petru Cercel, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

71. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. D, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

72. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 sc. A str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

73. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 B, sc. B str. Lazarica Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

74. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 sc. C str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

75. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

76. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52 sc. B str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

77. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B,  str.Aleea Grivitei, Asociaţia de proprietari nr. 70”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

78. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. C str. Vasile Blendea, As. de proprietari nr. 57”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

79. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str. George Cair, Asociaţia de proprietari nr. 57”,

 cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

80. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B str. I.C. Bratianu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

81. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str.  I.C. Bratianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

82. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29 sc. D str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

83. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, str. I.C. Bratianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

84. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50 sc. A str.  capitan Stanica Ilie, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

85. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. B, str. Lazarica Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

86. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50 sc. C str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

87. Hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 49, sc. A, str.  Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61,

 cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

88. Hotarâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişt

89. Hotarâre privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 16 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

90. Hotarâre privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, fără plata unei contribuţii

91. Hotarâre privind aprobarea infiintarii unui Centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice

92. Hotarâre privind modificarea listei investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte, aprobată prin HCL nr. 365/2008

93. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 348/2007 referitoare la afilierea Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita”

94. Hotarâre privind iniţierea demersurilor pe lângă Ministerul Finanţelor pentru alocarea sumei de 7.458.000 lei în vederea achiziţionării blocului P+4E, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului nr. 16

95. Hotarâre privind instituirea taxei speciale pentru asistenţă şi reprezentare în cadrul reorganizării activităţii desfăşurate în temeiul OUG 44/2008

96. Hotarâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unui teren agricol în suprafaţă de 32995 mp, situat în tarla 39, A 544, zona Pădurea Priseaca

97. Hotarâre privind iniţierea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Ţâncu George

98. Hotarâre privind acceptarea donaţiei făcută de C&C Internaţional S.R.L. referitor la construcţia proprietatea acesteia, situată în Bdul. Independenţei, între Magazinul Muntenia şi bl. 6PP

99. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, Calea Câmpulung, nr. 172, beneficiar SABAC CONSTANTIN şi BIANCA

100. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE

101. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Policlinica stomatologică S+P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Hotin, (Tarla 47, Parcela 672/29), beneficiar IOANOVICI DRAGOŞ

102. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţă P+1, garaj”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 121 C, beneficiar S.C. RADIAL CONS SRL

103. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Iazul Morilor”, în Municipiul Târgovişte,

beneficiar Primăria Municipiului Târgovişte

104. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a 17 terenuri, a câte 2 mp fiecare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu covrigi

105. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui automat cafea

106. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat in Bdul Mircea cel Batran, zona SEIP, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasarii unei rulote de tip fast food

107. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM

108. Hotarâre privind majorarea  capitalului social al  S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.

109. Hotarâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii martie 2009

 

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 38 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.02.2009, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unei hotarari privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 38 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art.286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 122, Cap. IV din O.G. nr. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscala – republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile HCL 187/2007 cu privire la procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice;

 • Dispozitiile art. 36  alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „c” Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste unui numar de  38 persoane fizice, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica - Serviciul Impozite si Taxe si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   41

   Tgv. 26.02.2009

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§     Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte privind modificarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§     Prevederile HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36 alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă completarea Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 273/2008, astfel:

La art. 9, după litera e se introduce litera f cu următorul conţinut:

“transportul sportivilor legitimaţi în cadrul clubului la competiţii interne sau internaţionale, organizare de excursii şi transport de persoane cu microbuz sau autocar la diferite activităţi cu caracter cultural, sportiv sau educaţional, în care Club Sportiv Municipal Târgovişte sau Consiliul Local Municipal sunt implicaţi.”

Art. 2 Cu aducerea la inderplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   42

   Tgv. 26.02.2009

 

 

 

H O T Ă R Â R E      

privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional Constantin Carabella (corp A+B)” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului “Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Naţional “Constantin Carabella” (corp A+B) şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§   Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Referatul Direcţiei Tehnice privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 1/15.01.2009

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba Studiul de fezabilitate pentru  obiectivul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”.

Art. 2 Se aproba proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste” si indicatorii tehnici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-                     Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) – 10.396.280,00lei, din care:

 C+M=8.284.690,00 lei;

-Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I : 10.396.280,00 lei/8.284.690,00 lei

-                     Durata de realizare :12 luni;

-Capacitati (in unitati fizice si valorice):

-                     Regim de inaltime – P+1;

-                     Hmax cornisa =9,10 m;

-                     Suprafata construita – Sc= 1881.00 mp

-                     Suprafata desfasurata –Sd=3762.00 mp

-                     Suprafata utila totala – Su =3164.71 mp

Art. 3 Se aproba proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in studiul de fezabilitate, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 10.396.280,00 lei.

Art. 4 Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul “Consolidare, reabilitare si modernizare Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5 Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 10.396.280,00 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 6 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 175.019,16 lei  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 Se aproba finantarea sumei de 10.396.280,00  lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anului 2009.

Art. 8 Se aproba finantarea sumei de 1.645.322,00 lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului “Consolidare, reabilitare si modernizare  Colegiul National Constantin Carabella (corp A+B) Targoviste” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9 Se aproba finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 10 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 11 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 12 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 13 Începând cu data prezentei, HCL nr.1/15.01.2009 se revocă.

Art. 14 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

           

              Nr.   43

  Tgv. 26.02.2009

 

                                                           

                                                                       

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, republicat în baza H.C.L. nr. 477 din 12.12.2008

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 26.02.2009 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se susţine necesitatea completării Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, republicat în baza  H.C.L. nr. 477 din 12.12.2008;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 61/1991 (r2) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „a” pct. 7 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se completează Regulamentul  de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgovişte, republicat în baza H.C.L. nr. 477 din data de 12.12.2008, după cum urmează:

       La Cap. II, „Sancţiuni”, art. 5 „Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei următoarele fapte”…, va fi completat cu încă două noi contravenţii, astfel:

-                      l. Expunerea şi comercializarea produselor de orice fel pe terenul aparţinând  domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte, fără a deţine o autorizaţie în acest sens;

-                      m. Expunerea şi comercializarea produselor de orice fel pe terenurile şi pe faţada clădirilor indiferent de forma de proprietate sau a titularului dreptului de administrare, fără a deţine autorizaţie în acest sens.

Art. 2 Celelate dispoziţii ale Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 pe teritoriul Municipiului Târgovişte, republicat în baza H.C.L. nr. 477 din 12.12.2008, se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 10.03.2009 şi va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Poliţia Comunitară a Municipiului Târgovişte, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  44

   Tgv. 26.02.2008

 

                                                                                                           

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din 04.03.2009

 

             Consiliul Local Municipal Targoviste, judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara azi, 26.02.2009, avand in vedere:

--prevederile art.21 alin.(1), art.36 alin.(2) lit a) si alin.(3) lit c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarle ulterioare:

--prevederile Legii   Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

--prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Targoviste in  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., cu modificarile si completarile ulterioare;

--prevederile art.16, pct.3 din Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

--prevederile HCLM Targoviste nr.331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

--Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

--Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tragoviste.

           In temeiul art. 45 alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art.1 Se aproba limitele mandatului reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara a S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. din data de 04.03.2009, potrivit procurii speciale prevazute in Anexa  la prezenta.

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste,  reprezentantul Municipiului Targoviste in AGA la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A., Adrian Casandroiu si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

             

   Nr.   45

   Tgv. 26.02.2009

  

 

 

Municipiul Târgovişte

Consiliul local

                                                                                                                                    Anexa

 

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 04.03.2009 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr.331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr.054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de ______________, pentru punctele de pe ordinea de zi,  astfel:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei de Apa Targoviste Dambovita pentru anul 2009, cu anexele aferente, în varianta aplicării tarifului unic de 3, 20 lei/mc (cu TVA) pentru serviciul de alimentare cu apă şi respectiv 1,19 lei/mc (cu TVA) pentru serviciile de canalizare.

 

Pentru  _____X______             Împotrivă   ____________            Abţinere___________

 

 

Data …………………………………… 

 

 

Municipiul Târgovişte prin Consiliul Local

Preşedinte de Sedinţă

 

 

 

                                                                       

H O T Ă R Â R E      

privind aprobarea proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinara, astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§               Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Biroul Managementul Proiectelor prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea proiectului  MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§               Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora;

§               Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile H.G. nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013;

§               Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§               Prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”;

§               Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§               Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aproba Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru  obiectivul “ MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”.

Art. 2 Se aproba proiectul “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” si indicatorii tehnici ai obiectivului dupa cum urmeaza:

-             Valoarea totala (INV), inclusiv TVA  3.485.633 lei, din care:

 C+M= 1.917.739 lei;

-Esalonarea investitiei (INV/C+M): - Anul I 3.485.633 lei/1.917.739 lei

-            Durata de realizare :12 luni;

-Capacitati (in unitati fizice si valorice):

-            Regim de inaltime – P+2+M ;

-            Hmax cornisa = 11,05  ;

-            Suprafata construita – Sc=      710 mp

-            Suprafata desfasurata –Sd= 2.840 mp

-            Suprafata utila totala – Su =2.130 mp

Art. 3 Se aproba proiectul “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, cu indicatorii tehnico – economici prevazuti in documentatia de avizare lucrari de interventii, care face parte integranta din proiect si o valoare totala de 3.485.633 lei.

Art. 4 Se aproba depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 3, Domeniul Major de Interventie 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.

Art. 5 Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”, in conditiile impuse de Programul Operational Regional si legislatia in vigoare in valoare totala de 3.485.633 lei  (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 6 Se aproba finantarea din bugetul local a sumei de 59.255 lei  (minim 2%) reprezentand contributia proprie in procent de 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Art. 7 Se aproba finantarea sumei de 3.485.633 lei din bugetul local pe anul 2009, suma ce va fi cheltuita in avans, pana la rambursarea acesteia de catre AM POR, conform legislatiei in vigoare, restul sumelor urmand a fi asigurate din bugetele anului 2009.

Art. 8 Se aproba finantarea sumei de 552.230.lei, reprezentand TVA, aferenta cheltuielilor proiectului “MANSARDARE CORP EXISTENT LICEUL DE ARTE „BALAŞA DOAMNA” DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA” din bugetul local, urmand a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OG 29/2007.

Art. 9 Se aproba finantarea din bugetul local/judetean a tuturor cheltuielilor neeligibile si conexe care vor aparea in perioada de implementare a proiectului.

Art. 10 Se aproba acoperirea tuturor cheltuielilor de intretinere si functionare a obiectivului de investitii pe o perioada de cel putin 5 ani dupa darea in exploatare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Art. 11 Proprietatea infrastructurii modernizate si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare vor fi mentinute pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare, perioada in care se va asigura exploatarea si intretinerea sa.

Art. 12 Pe durata pregatirii si implementarii proiectului se vor respecta prevederile legislatiei comunitare si nationale in domeniul egalitatii de sanse, nediscriminarii, protectiei mediului, eficientei energetice, achizitiilor publice si ajutorului de stat.

Art. 13 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                            

   Nr.   46

   Tgv. 26.02.2009

  

 

                                                                                                           

        H O T Ă R Â R E

privind garantarea cu venituri proprii a creditului ce urmează a fi contractat de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:

§ Adresa nr. 2571/2009 a S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. privind necesitatea garantării împrumutului aprobat prin HCL nr. 377/2008 cu veniturile proprii ale bugetului local;

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind garantarea cu venituri proprii a creditului ce urmează a fi contractat de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., conform HCL nr. 377/25.09.2008;

§   Adresa BCR nr. 156/2008;

§   Prevederile HCL nr. 377/25.09.2008 privind aprobarea contractării de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. a unui împrumut în valoare de 1.000.000 lei

§   Prevederile art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 3 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă garantarea cu veniturile proprii ale bugetului local a împrumutului ce urmează a fi contractat de către S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A., conform HCL nr. 377/2008.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

               

   Nr.   47

   Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29 sc. A str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29 sc. A str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=378 mp ,   desfasurata Ad=4536 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

      -inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 RON / 203.323,40 Euro           

Valoare C+M:  627.621,60 RON/ 146.650,84 Euro    

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.    

             

   Nr.   48

   Tgv. 26.02.2009

 

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31, sc. Al, str.  Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 31 sc. A str.  Radu Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=381 mp    desfasurata Ad=4572 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 RON/ 203.323,40 Euro            

Valoare C+M:  627.621,60 RON/ 146.650,84 Euro  

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

               

  Nr.   49

  Tgv. 26.02.2009

 

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23 sc. F str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 23 sc. F str.  Radu Popescu, As. de proprietari nr. 40”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009,  dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=373 mp    desfasurata Ad=4476 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 870.163,15 RON/ 203.323,40 Euro            

Valoare C+M:  627.621,60 RON/ 146.650,84 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.   50

   Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 8, sc. C, str. Ana Ipatescu, Asociaţia de proprietari nr. 77”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 8 sc. C str. Ana Ipatescu, Asociaţia de proprietari nr. 77”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009,  dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=352 mp    desfasurata Ad=4224 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

 

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 802.591,31 RON/ 187.534,48 Euro            

Valoare C+M:  574.350,46 RON/ 134.203,44 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

             

              Nr.   51

  Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. A str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. A str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009,  dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=212 mp    desfasurata Ad=1237 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 382.803,54 RON/ 89.446,35 Euro              

Valoare C+M:  290.419,37 RON/ 67.859,75 Euro

 

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   52

   Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39, sc. B, str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. B str. Dinu Lipati, Asociaţia de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=210 mp    desfasurata Ad=1295 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 355.709,62 RON/ 83.115,55 Euro              

Valoare C+M:  263.325,45 RON/ 61.528,95 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                         

              Nr.   53

  Tgv. 26.02.2009

 

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. C str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 39 sc. C str. Dinu Lipati, As. de proprietari Aurora”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=213 mp    desfasurata Ad=1243 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 355.709,62 RON/ 83.115,55 Euro              

Valoare C+M:  263.325,45 RON/ 61.528,95 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.  54

   Tgv. 26.02.2009

  

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D5,  str.  Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D5,  str.  Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=306 mp    desfasurata Ad=1836 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 452.387,06 RON/ 105.705,32 Euro            

Valoare C+M:  333.601,59 RON/ 77.949,76 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.     

     

              Nr.   55

  Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D6 str. Revolutiei, As. de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D6 str. Revolutiei, As. de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=289 mp    desfasurata Ad=1734 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 386.933,84 RON/ 90.411,44 Euro              

Valoare C+M:  268.331,71 RON/ 62.698,72 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.  56

   Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, str. Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc D7, str. Revolutiei, Asociaţia de proprietari nr. 200”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=322 mp    desfasurata Ad=1932 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 403.740,22 RON/ 94.338,44 Euro              

Valoare C+M:  285.138,09 RON/ 66.625,72 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

             

              Nr.   57

  Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc K 2 str. Boerescu Zaharia nr. 3, As. de proprietari nr. 420”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc K 2 str. Boerescu Zaharia nr. 3, As. de proprietari nr. 420”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=260 mp    desfasurata Ad=1560 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 364.219,76 RON/ 85.104,04 Euro              

Valoare C+M:  258.084,91 RON/ 60.304,44 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.   58

   Tgv. 26.02.2009

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10, sc. A, str.  Ioan Ghica, Asociaţia de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10 sc. A, str.  Ioan Ghica, Asociaţia de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac= 224 mp   desfasurata Ad=1120 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 337.838,83 RON/ 78.939,84 Euro              

Valoare C+M:  251.871,64 RON/58.852,64 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.                      

                         

              Nr.   59

  Tgv. 26.02.2009

           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10 sc. B str. Ioan Ghica, As. de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 10 sc. B str. Ioan Ghica, As. de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=223 mp    desfasurata Ad=1115 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 331.727, 42 RON/ 77.511,84 Euro             

Valoare C+M:  245.760,23 RON/ 57.424,64 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.   60

   Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 44, b-dul Regele Carol, Asociaţia de proprietari nr. 51”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 44 b-dul Regele Carol, Asociaţia de proprietari nr. 51”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1056 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 248.809,83 RON/ 58.137,21 Euro              

Valoare C+M:  165.776,11 RON/ 38.735,45 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

             Nr.   61

 Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 20 sc. A str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 20 sc. A str. Vasile Florescu, As. de proprietari nr. 32”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=362 mp    desfasurata Ad=2172 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 659.665,77 RON/ 154.138,32 Euro            

Valoare C+M:  525.479,54 RON/ 122.784,20 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.   62

   Tgv. 26.02.2009

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 54, sc. C, str. Soldat Nae Ion, Asociaţia de proprietari nr. 332”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 300.477,74 RON/ 70.210 Euro                   

Valoare C+M:  203.968,36 RON/ 47.659,50 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

             Nr.   63

 Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 33 sc. B str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 33 sc. B str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=339 mp    desfasurata Ad=2034 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 RON/ 91.827,54 Euro              

Valoare C+M:  296.484,95 RON/ 69.277,04 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.   64

   Tgv. 26.02.2009

 

                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28, sc. A, str. Mihai Popescu,  Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 28 sc. A, str. Mihai Popescu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

                                                        

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=333 mp    desfasurata Ad=1665 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 RON/ 91.827,54 Euro              

Valoare C+M:  296.484,95 RON/ 69.277,04 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                 

  Nr.  65

  Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27 sc. A str. Avram Iancu, As. de proprietari nr. 10”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27 sc. A str. Avram Iancu, As. de proprietari nr. 10”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac= 247 mp   desfasurata Ad=1482 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 357.981,03 Ron/ 83.646,29 Euro                

Valoare C+M:  252.992,07 RON/ 59.114,44 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   66

   Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr. 10”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

                                                                          

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27 sc. B str. Avram Iancu, Asociaţia de proprietari nr. 10”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 352.073,33 RON/ 82.265,89 Euro              

Valoare C+M:  247.084,37 RON/ 57.734,04 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                

            Nr.   67

Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 60 sc. A str. soldat Nae Ion, As. de proprietari nr. 348”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 60 sc. A str. soldat Nae Ion, As. de proprietari nr. 348”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=267 mp    desfasurata Ad=1602 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 390.855,33 RON/ 91.327,74 Euro              

Valoare C+M:  282.887,06 RON/ 66.099,74 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   68

   Tgv. 26.02.2009

 

                       

                        H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 48, sc. B, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 48, sc. B, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=265 mp    desfasurata Ad=1590 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 468.775,83 RON/109.534,74 Euro             

Valoare C+M:  360.807,56 RON/ 84.306,74 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                        

             Nr.  69

 Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47 sc. A str. Petru Cercel, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47 sc. A str. Petru Cercel, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=274 mp    desfasurata Ad=1644 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 349.369,03 RON/ 81.634 Euro                   

Valoare C+M:  252.859, 65 RON/ 59.083,5 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.  70

   Tgv. 26.02.2009

 

                       

    H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. D, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 47, sc. D, str. Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 411.919,33 RON/ 96.249,58 Euro              

Valoare C+M:  304.684,43 RON/ 71.192,94 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.               

                         

            Nr.   71

Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 sc. A str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 sc. A str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=290 mp    desfasurata Ad=1635 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 348.859,75 RON/ 81.515 Euro                   

Valoare C+M:  252.350,37 RON/ 58.964,5 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.   72

   Tgv. 26.02.2009

                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 B, sc. B str. Lazarica Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 B, sc. B, str. Lazarica Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=263 mp    desfasurata Ad=1578 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 360.990,90 Ron/84.349,58 Euro                 

Valoare C+M:  253.756 Ron/ 59.292,94 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

              Nr.  73

  Tgv. 26.02.2009

 

                                               

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 sc. C str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51 sc. C str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=270 mp    desfasurata Ad=1620 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 332.460,79 RON/ 77.683,20 Euro              

Valoare C+M:  235.951,42 RON, 55.132,7 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

  Nr.  74

  Tgv. 26.02.2009

 

                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 51, sc. D, str. Nicolin Ion, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=267 mp    desfasurata Ad=1602 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 360.990,90 RON/84.349,58 Euro               

Valoare C+M:  253.756 RON/ 59.292,94 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.     

             

              Nr.   75

  Tgv. 26.02.2009

 

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52 sc. B str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 52 sc. B str. Nicolin Ion, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=266 mp    desfasurata Ad=1596 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 332.460,79 RON/ 77.683,2 Euro                

Valoare C+M:  235.951.42 RON/ 55.132,7 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                   

   Nr.  76

   Tgv. 26.02.2009

 

           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B,  str.Aleea Grivitei, Asociaţia de proprietari nr. 70”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 4, sc. B,  str.Aleea Grivitei, Asociaţia de proprietari nr. 70”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=186 mp    desfasurata Ad=996 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 187.192,54 RON/ 43.739,64 Euro              

Valoare C+M:  106.908,96 RON/ 24.980,48 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                    

              Nr.   77

  Tgv. 26.02.2009

 

           

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. C str. Vasile Blendea, As. de proprietari nr. 57”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. C str. Vasile Blendea, As. de proprietari nr. 57”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 411.919,33 RON/ 96.249,58 Euro              

Valoare C+M:  304.684,43 RON/ 71.192,94 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   78

   Tgv. 26.02.2009

 

                       

            H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str. George Cair, Asociaţia de proprietari nr. 57”,

 cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str. George Cair, Asociaţia de proprietari nr. 57”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=260 mp    desfasurata Ad=1560 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

 

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 348.859,75 RON/ 81.515 Euro                   

Valoare C+M:  252.350,37 RON/ 58.964,50 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

               

             Nr.   79

 Tgv. 26.02.2009

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B str. I.C. Bratianu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 24 sc. B str. I.C. Bratianu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=335 mp    desfasurata Ad=2010 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 RON/ 91.827,54 Euro              

Valoare C+M:  296.484,95 RON/ 69.277,04 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   80

   Tgv. 26.02.2009

  

 

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str.  I.C. Bratianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 25, sc. D, str.  I.C. Bratianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=336 mp    desfasurata Ad=2016 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 342.065,89 RON/ 79.927,54 Euro              

Valoare C+M:  245.556,52 RON/ 57.377,04 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

             Nr.   81

 Tgv. 26.02.2009

           

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29 sc. D str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 29 sc. D str. Mihai Popescu, As. de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=336 mp    desfasurata Ad=2016 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

-interventii instalatii orizontale

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 392.994,32 RON/91.827,54 Euro               

Valoare C+M:  296.484,95 RON/ 69.277,04 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

   Nr.   82

   Tgv. 26.02.2009

 

                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, str. I.C. Bratianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 27, sc. B, str. I.C. Bratianu, Asociaţia de proprietari nr. 65”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=319 mp    desfasurata Ad=1914 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 284.078,78 RON/ 66.378,2 Euro                

Valoare C+M:  187.569,41 RON/ 43.827,7 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                                

             Nr.  83

 Tgv. 26.02.2009

 

                       

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50 sc. A str.  capitan Stanica Ilie, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50 sc. A str.  capitan Stanica Ilie, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=252 mp    desfasurata Ad=1512 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 300.477,74 RON/ 70.210 Euro                   

Valoare C+M:  203.968,36 RON/ 47.659,5 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   84

   Tgv. 26.02.2009

 

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. B, str. Lazarica Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50, sc. B, str. Lazarica Petrescu, Asociaţia de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=266 mp    desfasurata Ad=1596 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 360.990,90 RON/ 84.349,58 Euro              

Valoare C+M:  253.756 RON/ 59.292,94 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.                 

                       

             Nr.   85

 Tgv. 26.02.2009

                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50 sc. C str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 50 sc. C str. Lazarica Petrescu, As. de proprietari nr. 61”, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 300.477,74 RON/ 70.210 Euro                   

Valoare C+M:  203.968,36 RON/ 47.659,5 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.  86

   Tgv. 26.02.2009

  

 

                       

            H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 49, sc. A, str.  Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61,

 cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:-

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Birou Energetic privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile de locuinţe condominii cuprinse în Lista de priorităţi pe anul 2009;

§   Prevederile OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 174/2002 pe anul 2006;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Legii nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile HCL nr. 524/2008 privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2009 pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe multietajate din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. b şi  4 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 49, sc. A, str.  Capitan Stanica Ilie, Asociaţia de proprietari nr. 61, cuprins in Lista de prioritati pe anul 2009, dupa cum urmeaza:

 

Indicatori tehnici

Suprafata: construita Ac=264 mp    desfasurata Ad=1584 mp

-termoizolatie pereti exteriori

-termoizolatie terasa

-termoizolatie placa peste subsol

-inlocuire tamplarie exterioara

 

 

Indicatori economici (inclusiv TVA)

Valoare investitie: 417.847,40 RON/ 97.634,74 Euro              

Valoare C+M:  309.879,13 RON/ 72.406,74 Euro

 

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului:

37% fonduri de la bugetul de stat

30% fonduri de la bugetul local

33% fonduri de reparaţii ale Asociaţilor de proprietari

 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Direcţia Tehnică, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

             Nr.   87

 Tgv. 26.02.2009

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E      

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P - Biroul Transport prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, pe raza municipiului Târgovişte;

§   Prevederile art. 13 din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

§   Prevederile art. 6 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 265/2007, aprobate prin O.M.I.R.A. nr. 356/2007;

§   Prevederile H.C.L. nr. 125/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere pe raza Municipiului Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Târgovişte după cum urmează:

 

CAP. VI    ALTE  TAXE

      Art. 42 – Transportatorii  autorizati  care  desfasoara  activitati  de  transport  persoane  in  regim  de  taxi, in  regim  de  inchiriere ( RENT  CAR ) si  transport  marfa, pe  raza  Municipiului  Targoviste, vor  achita  urmatoarele  taxe, stabilite  prin  hotarare  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Targoviste:

1. Pentru  desfasurarea  activitatii  de  transport  persoane  in  regim  de  taxi:

                                                                          Nivel  anul  2008                Anul  2009

a) taxa  autorizatie  transport  taxi                       80  lei / auto                     100  lei / auto

b) taxa  viza  la  perioade  de  5 (cinci) ani

autorizatie  transport  taxi                                    80  lei / auto                    100  lei / auto

c) taxa  selectie  taxi                                            80  lei / auto                    100  lei / auto

d) taxa  viza  anuala  selectie  taxi                      80  lei / auto                    100  lei / auto

2. Pentru  desfasurarea  activitatii  de  transport  persoane  in  regim  de  inchiriere  a  autovehiculelor  cu  conducator  auto  sau  fara  conducator  auto ( RENT  CAR ):

                                                                               Nivel  anul  2008             Anul  2009

a) taxa  autorizatie  transport  RENT  CAR                                             200  lei / auto

b)taxa  viza  la  perioade  de  5 (cinci) ani

autorizatie  transport  RENT  CAR                                                          200  lei / auto

c) taxa  selectie  RENT  CAR                                                                  150  lei / auto

d) taxa  viza  anuala  selectie  RENT  CAR                                             150  lei / auto

3. Pentru  desfasurarea  activitatii  de  transport  marfa  in  regim  de  taxi  si  contractual  cu  autovehicule  cu  remorca  sau  fara  remorca, cu  masa  maxima  autorizata  de  pana  la  3,5  tone, inclusiv:

                                                                               Nivel  anul  2008            Anul  2009

a) taxa  autorizatie  transport  marfa                                                        300  lei / auto

b) taxa  viza  la  perioade  de  5 (cinci) ani

autorizatie  transport  marfa                                                                     300  lei / auto

c) taxa  selectie  autovehicule  transport  marfa                                       200  lei / auto

d) taxa  viza  anuala  selectie  autovehicule

transport  marfa                                                                                         200  lei / auto

4. Pentru  desfasurarea  activitatii  de  dispecerat  taxi:

                                                                               Nivel  anul  2008             Anul  2009

a) taxa  autorizatie  dispecerat  taxi                                                  500  lei / dispecerat

b) taxa  viza  la  perioade  de 5 (cinci) ani

autorizatie  dispecerat  taxi                                                               300  lei / dispecerat

5. Pentru  reclame  si  publicitate, pentru  inscrisurile  sau  simbolurile  aplicate  pe  partea  exterioara  a  autovehiculelor  in  suprafata  de  pana  la  0,5  mp / auto  pentru  transport  in  regim  de  taxi  si  in  suprafata  de  pana  la  1,0  mp /auto  pentru  transport  in  regim  de  inchiriere  RENT  CAR  si  autovehiculele  transport  marfa  de  pana  la  3,5  tone:

                                                                              Nivel  anul  2008            Anul  2009

a) publicitate  pentru  taxi                                                                      50  lei / auto / an

b) taxa  publicitate  pentru  RENT  CAR                                               100  lei / auto / an

c) taxa  publicitate  pentru  transport  marfa                                         200  lei / auto / an

      Art. 43 – Taxele  prevazute  la  art. 42  constituie  surse  de  venituri  la  bugetul  local, exceptand  cele  prevazute  la  punctele  1 ; 2  si  3, alineatele  c)  si  d), care  sunt  destinate  pentru  plata  Comisiei  de  selectie  taxi, constituita  prin  dispozitia  Primarului, comisie  care  pregateste  si  analizeaza  documentele  depuse  la  autoritatea  de  autorizare  in  vederea  autorizarilor  si  a  prelungirii  valabilitatii  acestora.

      Taxele  respective  nu  se  vor  restitui  in  cazul  suspendarii  sau  anularii  autorizatiilor, din  culpa  transportatorilor  taxi.

Art. 2. Regulamentul de organizare si efectuare a serviciului public de transport persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere pe raza Municipiului Targoviste, aprobat prin HCL nr. 125/2008, va fi republicat prin grija Secretarului Municipiului Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica,  D.A.P.P.P., Biroul Transport, Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

               Nr.   88

   Tgv. 26.02.2009

                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 16 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune initierea unei hotarari privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 16 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Dosarele persoanelor care înregistrează debite restante la contribuţia de hrană;

§     Situaţia centralizatoare privind restanţele înregistrate la contribuţia de harnă, la data de 31.01.2009;

§     Prevederile art.1 şi art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36  alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 16 persoane nominalizate în anexa nr.1, însumând un debit de 4359 lei, asistate de Cantina de Ajutor Social.

Art. 2 Se aprobă stingerea datoriilor, scoaterea creanţelor din evidenţa curentă şi trecerea lor într-o evidenţă separată.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

  

   Nr.   89

   Tgv. 26.02.2009

                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, fără plata unei contribuţii

 

   Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 26.02.2009, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al DAS privind acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, fără plata unei contribuţii;

§   Prevederile Ghidului Solicitantului pentru selectarea şi finanţarea proiectelor din cadrul programului „Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente";

§   Prevederile H.C.L. nr. 38/15.02.2007 privind aprobarea noii organigrame si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala;

§   Contractul de finantare nr. 1/10.10.2006; 

§   Prevederile art. 8 lit. a si b, art. 9, art. 13 si art. 21 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice;

§   Prevederile H.G. nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe;

§   Prevederile art.36 alin.6 lit. a, pct.2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă acordarea serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, fara plata unei contributii din partea beneficiarilor. 

Art. 2 Cheltuielile necesare asigurarii serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice, reprezentând plata ingrijitorilor, vor fi suportate din bugetul local.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.   90

   Tgv.26.02.2009

  

                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea infiintarii unui Centru social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune initierea unei hotarari privind infiintarea unui centru destinat victimelor violentei domestice conform Manualului Operational al programului pentru victime ale violentei in familie – Programe de asistenta sociala – Partea a III a, componenta 3 – Capitolul IV ;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare ;

§     Prevederile Legii nr. 217/2003 – privind prevenirea si combaterea violentei in familie, cu modificarile ulterioare;

§     Prevederile HG nr. 1624/2003 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei;

§     Prevederile Legii nr. 114/1996 legea locuintei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective si lucrari publice;

§   Prevederile Ordinului nr. 384 din 12.iulie.2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie;

§   Prevederile H.G. nr. 686 din 12.iulie.2005 pentru aprobarea strategiei nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie;

§   Prevederile Ordinului nr. 304 din 21.iulie.2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

§     Prevederile OG nr. 68/2003 – privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile art. 36  alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă înfiinţarea unui Centru destinat victimelor violentei domestice de pe raza judetului Dambovita şi asumarea costurilor aferente în completarea celor asigurate prin programul PIS (Programul de incluziune socială).

Art. 2 Se aprobă asigurarea contribuţiei de minim 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.

Art. 3 Se aproba asumarea costurilor de funcţionare a Centrului şi menţinerea destinaţiei acestuia pentru o perioadă de 6 ani de la darea în funcţiune a acestuia şi, ulterior, menţinerea obiectului de activitate al Centrului în domeniul social până la finalizarea duratei de amortizare a obiectivului de investiţii, calculată conform legii.

Art. 4 Se aproba desemnarea echipei de management a proiectului : manager proiect, asistent manager proiect, contabil proiect, jurist proiect, responsabil achizitii proiect, consilier relatii mass media si mediatizarea proiectului, secretar proiect.

Art. 5 Se aproba desemnarea persoanei împuternicite să înainteze cererea de finanţare şi să semneze contractul de finanţare prin persoana doamnei director executiv – ing. Stanescu Delia;

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.    91

   Tgv. 26.02.2009

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea listei investiţiilor prioritare

ale Municipiului Târgovişte, aprobată prin HCL nr. 365/2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009 având în vedere:

 • Raportul de specialitate al Biroului Investiţii – Direcţia Tehnică prin care se propune modificarea listei investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte;
 • Programul Operaţional Sectorial–Mediu, Axa Prioritară 1 ”Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată ”.
 • Adresa nr. 29386/23.12.2008 a S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.
 • Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor publice locale;
 • Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciilor de apă şi canalizare;
 • Prevederile Legii nr.  273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Prevederile Regulamentului - cadru privind serviciile de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007;
 • Prevederile contractului cadru pentru asigurarea serviciilor de apă şi canalizare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007;
 • Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte
 • Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 al HCL nr. 365/2008 privind aprobarea listei investiţiilor prioritare ale Municipiului Târgovişte, va avea următorul cuprins :

Se aprobă modificarea listei investiţiilor prioritare ale S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 365/2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, D.A.P.P.P., S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A. şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

     Nr.    92

     Tgv.  26.02.2009

    

                                                                                   

H O T A R A R E

privind modificarea HCL nr. 348/2007 referitoare la afilierea Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 26.02.2009, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 348/2007 referitoare la afilierea Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita” ;
 • Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
 • Prevederile Hotărârii nr. 5/30.01.2009 a Consiliului Judeţean Dâmbovita;
 • Prevederile art. 36 alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Art. 4 al HCL nr. 348/2007 referitoare la afilierea Consiliului Local Municipal Targoviste la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita” va avea următorul cuprins:

Se imputerniceste Primarul Municipiului Targoviste, jr. Gabriel Florin Boriga si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Chiru Cătălin Cristea, pentru semnarea actelor la un notar public.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   93

   Tgv. 26.02.2009

                             

 

HOTĂRÂRE

privind iniţierea demersurilor pe lângă Ministerul Finanţelor pentru alocarea sumei de 7.458.000 lei în vederea achiziţionării blocului P+4E, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului nr. 16

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§     Adresa nr. 2865a/22.12.2008 a Primarului Municipiului Târgovişte către Ministerul Finaţelor prin care s-a solicitat suma de 7.458.000 lei în vederea achiziţionării blocului P+4E, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului nr. 16;

§     Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgovişte privind adoptarea unei hotărâri referitoare la iniţierea demersurilor pe lângă Ministerul Finanţelor pentru alocarea sumei de 7.458.000 lei în vederea achiziţionării blocului P+4E, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului nr. 16;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se respinge iniţierea demersurilor pe lângă Ministerul Finanţelor pentru alocarea sumei de 7.458.000 lei în vederea achiziţionării blocului P+4E, situat în Municipiul Târgovişte, str.  Laminorului nr. 16.

Art. 2 Cu aducerea la inderplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   94

   Tgv. 26.02.2009

 

H O T Ă R Â R E

privind instituirea taxei speciale pentru asistenţă şi reprezentare în cadrul reorganizării activităţii desfăşurate în temeiul OUG 44/2008

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 26.02.2009, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Serviciul Comerţ prin care propune instituirea taxei speciale pentru asistenţă şi reprezentare în cadrul reorganizării activităţii desfăşurate în temeiul OUG 44/2008 ;
 • Prevederile art. 35 din OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • Prevederile art. 36, alin. 2 lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă desfăşurarea activităţilor de asistenţă şi reprezentare în cadrul D.A.P.P.P.- Serviciul Comerţ, Compartimentul Autorizaţii referitoare la  autorizarea persoanelor fizice, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale.

Art. 2 Se aprobă  instituirea unor taxe locale speciale după cum urmează:

-         taxă documentaţie pentru înregistrare şi autorizare – 10 lei

-         taxă reprezentare în faţa Registrului Comerţului în vederea obţinerii autorizaţiei şi înregistrării în Registrul Comerţului – 100 lei;

-         taxă întocmire acord de constituire pentru întreprindere familială – 80 lei

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P – Compartiment Autorizaţii, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

   Nr.  95

   Tgv. 26.02.2009

 

 

H O T Ă R Â R E

privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unui teren agricol în suprafaţă de 32995 mp, situat în tarla 39, A 544,

zona Pădurea Priseaca

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.02.2009, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unui teren agricol în suprafaţă de 32995 mp, situat în tarla 39, A 544, zona Pădurea Priseaca;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a unui teren agricol în suprafaţă de 32995 mp, situat în tarla 39, A 544, zona Pădurea Priseaca, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Tehnica - Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

  

   Nr.    96

   Tgv. 26.02.2009

                                                                       

H O T A R A R E

privind iniţierea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Ţâncu George

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 26.02.2009, avand in vedere:

§   Adresele nr. 27481/2008 a Direcţiei Grădini Publice şi nr. 2885/2009 a dlui. Ţâncu George;

§   Raportul de specialitate al Directiei Tehnice – Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol prin care propune adoptarea unei hotarari privind iniţierea procedurilor pentru efectuarea schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Ţâncu George;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „c” din din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art. 1 Se respinge iniţierea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, intre Consiliul Local Municipal Targoviste si dl. Ţâncu George.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Birou Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                            

   Nr.   97

   Tgv. 26.02.2009

  

 

HOTĂRÂRE

privind acceptarea donaţiei făcută de C&C Internaţional S.R.L. referitor la construcţia proprietatea acesteia, situată în Bdul. Independenţei, între Magazinul Muntenia şi bl. 6PP

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§   Adresa C&C Internaţional S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub cu nr. 3922 din data de 20.02.2009;

§   Sentinţa civilă nr. 2746/2006 prin care s-a dispus rezilierea contractelor de închiriere încheiate cu C&C Internaţional S.R.L.;

§  Raportul de specialitate al Serviciului Contencios Juridic privind oportunitatea propunerii de donaţie făcută de C&C Internaţional S.R.L.;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acceptă donaţia făcută de C&C Internaţional S.R.L. constând în construcţie provizorie proprietatea acesteia, în suprafaţă de 54 m2  situată în Târgovişte, Bdul. Independenţei, între Magazinul Muntenia şi bl. 6PP.

Art. 2 Se imputerniceşte pentru semnarea actelor de donaţie Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea.

Art. 3 Dupa perfectarea actelor de donatie construcţia care face obiectul prezentei hotarari, va fi inregistrată in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste, respectiv in domeniul privat al Municipiului Targoviste.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.     

 

   Nr.   98

   Tgv. 26.02.2009

                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, Calea Câmpulung, nr. 172,

beneficiar SABAC CONSTANTIN şi BIANCA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, Calea Câmpulung, nr. 172, beneficiar SABAC CONSTANTIN şi BIANCA;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Parcelare teren pentru locuinţe”, Calea Câmpulung, nr. 172, beneficiar SABAC CONSTANTIN şi BIANCA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   99

   Tgv. 26.02.2009

                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98

beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Construire spălătorie auto”, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 98, beneficiar IORDAN GABRIEL GHEORGHE.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 5 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   100

   Tgv. 26.02.2009

                                                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Policlinica stomatologică S+P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Hotin, (Tarla 47, Parcela 672/29)

beneficiar IOANOVICI DRAGOŞ

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Policlinica stomatologică S+P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Hotin, (Tarla 47, Parcela 672/29), beneficiar IOANOVICI DRAGOŞ;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Policlinica stomatologică S+P+1”, în Municipiul Târgovişte, str. Hotin, (Tarla 47, Parcela 672/29), beneficiar IOANOVICI DRAGOŞ.

Art. 2 Eliberarea autorizaţiei de construire va fi condiţionată de asigurarea a 7 locuri de parcare şi lucrări de peisagistică

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   101

   Tgv. 26.02.2009

                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţă P+1, garaj”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 121 C,

beneficiar S.C. RADIAL CONS SRL

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinţă P+1, garaj”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 121 C, beneficiar S.C. RADIAL CONS SRL;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Locuinţă P+1, garaj”, în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, nr. 121 C, beneficiar S.C. RADIAL CONS SRL.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

   Nr.   102

   Tgv. 26.02.2009

                                                                                                                       

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Iazul Morilor”,

în Municipiul Târgovişte,

beneficiar Primăria Municipiului Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Iazul Morilor”, în Municipiul Târgovişte, beneficiar Primăria Municipiului Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Iazul Morilor”, în Municipiul Târgovişte, beneficiar Primăria Municipiului Târgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

   Nr.   103

   Tgv. 26.02.2009

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a 17 terenuri, a câte 2 mp fiecare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu covrigi

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a 17 terenuri, a câte 2 mp fiecare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu covrigi;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a 17 terenuri, a câte 2 mp fiecare în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu covrigi.

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

   Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

            ing. Babeu Pavel

            prof. Moţoc Honorius

            ing. Dănciulescu Ion

Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

 

     Nr.   104

     Tgv. 26.02.2009

    

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui automat cafea

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui automat cafea;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

·  Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 1 mp, situat în incinta Parcului Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unui automat cafea, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

   ing. Babeu Pavel

            prof. Moţoc Honorius

            ing. Dănciulescu Ion

Art.  3  Preţul de început al licitaţiei va fi de 25lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                 

   Nr.   105

   Tgv. 26.02.2009

  

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat in Bdul Mircea cel Batran, zona SEIP, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasarii unei rulote de tip fast food

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§           Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comerţ privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii unei suprafete de 10 mp, situat in Bdul Mircea cel Batran, zona SEIP, în vederea amplasarii unei rulote de tip fast food;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§       Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a şi art. 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat in Bdul Mircea cel Batran, zona SEIP, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasarii unei rulote de tip fast food

Art. 2  În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitaţie.

  Din comisie vor face parte următorii consilieri locali:

ing. Babeu Pavel

   prof. Moţoc Honorius

   ing. Dănciulescu Ion

     Art.  3 Preţul  de început al licitaţiei va fi de 36 lei/mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.  

 

     Nr.   106

     Tgv. 26.02.2009

    

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al D.A.P.P.P- Serviciul Comerţ prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 521/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009;

§   Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

·  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 400 mp, situat în incinta fostului Spital Mânăstirea Dealu, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM, conform planului de amplasament care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Durata concesionării este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni.

Art. 3 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

            ec. Tănase  Silviu Gabriel

            ec. Diculescu Maria

            prof. Moţoc Honorius

Art.  4  Preţul minim al concesionării va fi de 56lei/mp/an.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Direcţia Tehnică, Arhitectul Şef al municipiului Târgovişte, Compartimentul Administraţie Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

             

   Nr.   107

   Tgv. 26.02.2009

  

 

                                                                                                           

H O T Ă R Â R E

privind majorarea  capitalului social 

al  S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 26.02.2009, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind  majorarea  capitalului  social  al   S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 441/2007;

§     Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A

§     Dispozitiile art. 36, alin. 2 lit. a şi alin. 3, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă participarea Consiliului Local Municipal Târgovişte la  majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. cu suma de 400. 000 lei

Art. 2 Cu aducerea la inderplinire a prezentei hotarari se obliga, Primarul, Directia Economica, presedintele Consiliului de Administratie, conducerea societatii si pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   108

   Tgv. 26.02.2009

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E      

privind desemnarea preşedintelui de şedinţă pe perioada lunii martie 2009

                                                                                                                       

     Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 26.02.2009, având în vedere:

§         Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte aprobat prin H.C.L. nr. 244/16.07.2008;

§         Prevederile art. 35, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se desemnează dl. consilier jr. Frăţilă Ioan Cezar în calitate de preşedinte de şedinţă pe perioada lunii martie 2009.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către dl. consilier jr. Frăţilă Ioan Cezar şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

               

          Nr.    109

          Tgv. 26.02.2009

         

 

              Inapoi