48. Hotarâre privind invalidarea si validarea unor mandate de consilier local

49. Hotarâre privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste

50. Hotarâre privind noua componenta a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

51. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2005

52. Hotarâre privind aprobarea Programului de Investitii al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2005

53. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al R.A.G.C. Targoviste conform OUG nr. 79/2001 si Ordinului nr. 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2005

54. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2005

55. Hotarâre privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2005

56. Hotarâre privind aprobarea Programului de Investitii al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2005

57. Hotarâre privind aprobarea noului tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Targoviste

58. Hotarâre privind aprobarea “Programului de salubrizare si curatenie al Municipiului Targoviste pe anul 2005”

59. Hotarâre privind unor masuri de protectie a arborilor seculari de pe raza  Municipiului Targoviste

60. Hotarâre privind preluarea in proprietatea Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a imobilului “Dispensar nr. 7 Priseaca” si a terenului aferent, din proprietatea Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita

61. Hotarâre privind preluarea din domeniul public al Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Muncipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a 61 de apartamente situate in blocurile de locuinte  sociale B O1, B O2, D O1 (partial)

62. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea unor directii subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste, in vederea casarii acestora

63. Hotarâre privind preluarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 1263 m.p. din domeniul privat al S.C. TERMOELECTRICA S.A. in domeniul public al  Municipiului Targoviste

64. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

65. Hotarâre privind aprobarea listei de prioritati precum si a Procesului Verbal nr. 1 al Comisiei constituite in baza O.G. 19/1994 referitor la Blocul de locuinte G9, situat in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti

66. Hotarâre privind transformarea din U.S.D. in Euro a tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie si terenurile pe care se afla amplasate unitatile comerciale si de prestari servicii

67. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, a unui teren in suprafata de 50 m.p.  apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, ca urmare a modernizarii Pietei Bucegi

68. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 42 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in zona Pietei Baratiei

69. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unei suprafete de 5 m.p., pe o perioada de 10 ani, teren apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Piata Bucegi

70. Hotarâre privind concesionarea directa pentru o perioada de 10 de ani, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste adiacente Pietei 1 Mai

71. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren in suprafata de 115 m.p., situat in strada Boerescu Zaharia, adiacent Bl. J1

72. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 80 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – adiacent Baii Comunale, pentru amenajare spatiu comercial

73. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 527,25 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste,  situat in Strada Calea Ialomitei, pentru amenajare parcare auto

74. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, a unui teren in suprafata de 12 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent blocului 48, scara C, cu destinatia amenajare spatiu centrala termica

75. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 31,25 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada 9 Mai - adiacent blocului 8, apartament 2, cu destinatie cabinet intretinere - fizioterapie

76. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in strada  Constantin Brancoveanu pentru amenajarea unui punct de alimentare a autoturismelor cu G.P.L.

77. Hotarâre privind concesionarea directa a spatiului in suprafata de 30 m.p., si a terenului de 160 m.p., pentru o perioada de 10 de ani, bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Parcul Chindia conform planului de amplasament, catre Uniunea Columbofililor Profesionisti din Romania

78. Hotarâre privind concesionarea directa a spatiului in suprafata de 80 m.p., si a terenului aferent, pentru o perioada de 10 de ani, bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Parcul Chindia conform planului de amplasament, catre Asociatia Crescatorilor de Animale si Plante “Micul Paradis” din Romania

79. Hotarâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat  al municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 1093 m.p. situat in punctul “Sub Deal” comuna Aninoasa si scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii acestuia

80. Hotarâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 5/25.01.2005 referitoare la darea in administrarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” in vederea desfasurarii activitatilor sportive

81. Hotarâre privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafata de 28,80 m.p.situat in strada B-dul Unirii zona blocului 59 - 60, pentru desfasurarea activitatii de comert

82. Hotarâre privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 24 persoane fizice din Municipiul Targoviste

83. Hotarâre privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2004 al Fundatiei „Crucea Alb – Galbena” si alocarea sumei de 150 milioane lei pentru anul 2005, in vederea realizarii Parteneriatului promovat de Consiliul Local Municipal Targoviste cu aceasta Fundatie

84. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 45 milioane lei numitului Serbanescu Mihai, profesor de pictura la Scoala de Arte “Octav Enigarescu”, domiciliat in Targoviste, Strada Calea Campulung, Bloc 31 C, Apartament 23, pentru editarea unui catalog de pictura

85. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei numitului Ion Iancu Vale, domiciliat in Targoviste, Strada Aleea Arcasilor, Bloc 36 , Scara B, Apartament 23, pentru editarea unui volum de poeme si proza scurta “Soldat in Armaggedon”

 

86. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei numitului Oproiu Mihai, profesor universitar, domiciliat in Targoviste, Strada Grigore Alexandrescu, Bloc E1, Apartament 15, pentru editarea lucrarii “Targoviste. Doua decenii de democratie (1918 – 1938)”

87. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 18.110.000 lei numitului Podeanu Mihai - Bogdan, student al Universitatii “Valahia” – Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, domiciliat in Targoviste, Strada Radu de la Afumati, Bl. D11, Sc. D, Ap. 4, Micro XII, pentru deplasarea in Franta la o bursa de studii, obtinuta in cadrul Programului Socrates/Erasmus, la Universitatea din Rouen, in perioada 15.02.2005 – 15.06.2005

88. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5.500.000 lei numitului Baltag M. Gheorghe, domiciliat in Targoviste, Strada Azurului Nr. 3, Bloc 7, Sc. A, Ap. 16, Micro 8, pentru achizitionarea unui contor de gaze

89. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.865.000 lei numitului Mustatea Alexandru Filip, elev al Colegiului Economic “Ion Ghica”, domiciliat in Targoviste, Strada Tony Bulandra, Bl. 25, Sc. A, Ap. 7, pentru deplasarea la Praga – Cehia, in vederea sustinerii in cadrul unui simpozion, a lucrarii “Management-ul firmelor de exercitiu”           

90. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

91. Hotarâre privind stabilirea functiilor publice pentru politistii detasati la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei din Municipiul Targoviste

92. Hotarâre privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste jr. AVANU VASILE, pe anul 2004

93. Hotarâre privind completarea H.C.L. nr. 94/2004 referitoare la aprobarea P.U.D. studiat pentru „Atelier productie B.C.A., sediu firma” in municipiul Targoviste, Strada intrarea Teis , nr. 1,  beneficiar Teisanu Constantin, administrator al firmei S.C. TECHCONS S.R.L.

94. Hotarâre privind P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Calea Ialomitei, pentru construirea unui Depozit si magazine desfacere – instalatii, beneficiar  Dascalu Traian Valeriu si Dascalu Crenguta Elena

95. Hotarâre privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto, Birouri”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 12,  beneficiar Necula Adrian, reprezentant al S.C. OCEANIC SERV. COM S.R.L.

96. Hotarâre privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de inregistrare, a numerelor de inregistrare, precum si stabilirea traseelor de circulatie pentru masini autopropulsate, masini agricole sau forestiere, pentru care nu exista obligatia inmatricularii

97. Hotarâre privind acceptarea donatiei d-lui Cojan Dan a terenului in suprafata de 5755 m.p., situat in Targoviste, B-dul Eroilor, parcela 45, nr. cadastral 4152,

cu destinatie drum de acces

98. Hotarâre privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste

99. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului apartinand domeniului public, in suprafata de 6 m.p., situat in B-dul Mircea cel Batran, cat. 23/1.11

100. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 250 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei, Zona MINISAT, intre blocurile O4 – J1

101. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a doua terenuri in suprafata de 8,25 m.p. si respectiv 11,74 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, adiacente Pietei 1 Mai

102. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind invalidarea si validarea unor mandate de consilier local

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 24.02.2005, având in vedere:

-         Raportul Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Targoviste privind propunerea de invalidare a mandatului de consilier municipal al domnului Bondila Dorel si de validare a mandatului de consilier al domnului Nastasia  Dumitru (P.S.D.);

-         Adresa nr. 9 din 18.02.2004 a Organizatiei Judetene D-ta a P.S.D. si inregistrata la Primaria Municipiului Targoviste sub numarul 3193/18.02.2005 din 24.09.2004 prin care ne face cunoscut ca in urma vacantarii unui mandat de consilier municipal prin retragerea domnului Bondila Dorel, urmatorul candidat supleant pe lista P.S.D. pentru Consiliul Local Municipal Targoviste, este domnul Nastasia Dumitru;

-         Cererea de renuntare la functia de consilier municipal a domnului Bondila Dorel, inregistrata sub numarul 17560 din 15.07.2004;

-         Declaratia de acceptare a mandatului de consilier municipal a domnului Nastasia Dumitru inregistrata sub numarul 3268 din 21.02.2005;

-         Prevederile art. 92 alin. 9 din Legea nr. 67/2004 privind alegerile autoritatilor administratiei publice locale;

-         Prevederile art. 88 pct. 1 lit. „c” si 94 pct. 1 din Legea nr. 161/2003.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se invalideaza mandatul de consilier municipal al domnului Bondila Dorel.

Art. 2  Se valideaza mandatul de consilier municipal al domnului Nastasia Dumitru.

 

Nr.    48

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste privind noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L nr. 48 din 24.02.2005 privind invalidarea mandatului de consilier municipal al domnului Bondila Dorel si validarea mandatului de consilier municipal al domnului Nastasia Dumitru;

-         Depunerea juramantului de catre domnul consilier Nastasia Dumitru;

-         Prevederile art. 34 si 35 din Legea nr. 215/2001.

In temeiul 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. unic Se aproba noua componenta a Consiliului Local Municipal Targoviste, dupa cum urmeaza:

 

1.      Alexandrescu Alexandru – P.U.R.

2.      Boriga Gabriel Florin – P.N.L.

3.      Briceag Paul Robert – P.N.L.

4.      Coroliu Nicolae – P.D.

5.      Danciulescu Ion – P.S.D.

6.      Diculescu Maria – P.S.D.

7.      Dobanda Ion – P.R.M.

8.      Dragan Sebastian Dragos – P.U.R.

9.      Fratila Ioan Cezar – P.S.D.

10. Georgescu Mugurel – P.S.D.

11. Grozavu Ion Gabriel – P.N.L.

12. Ilie N. Valentin – P.N.L.

13. Nastasia Dumitru – P.S.D.

14. Neculaescu Sache – P.S.D.

15. Nicoara Calin Nicolae – P.S.D.

16. Olaru Marin – P.S.D.

17. Radulescu Ion Nicolae – P.D.

18. Stanescu Iulian – P.D.

19. Tomescu Tudor Dan – P.N.L.

20. Tutuianu Ioan –P.S.D.

21. Vasiliu Emilian Teodor – P.D.

 

 

Nr.    49

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind noua componenta a Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi, 24.02.2005 având in vedere:

-         Propunerile formulate de consilieri privind modificarea componentei unor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 48 / 24.02.2004 privind validarea si invalidarea unor consilieri municipali;

-         Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 215 / 2001;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data prezentei, noua componenta a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste, este urmatoarea:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale si buget-finante, programe externe si relatii internationale

1.      Diculescu Maria  (P.S.D.)                         - presedinte

2.      Coroliu Nicolae (P.D.)                               - secretar

3.      Dragan Sebastian Dragos  (P.U.R.)         - membru

4.      Olaru Marin (P.S.D.)                                 - membru

5.      Danciulescu Ion  (P.S.D.)                         - membru

6.      Tomescu Tudor Dan (P.N.L.)                   - membru

7.      Stanescu Iulian (P.D.)                              - membru

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistica si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea licitatiilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

1.      Tutuianu Ioan (P.S.D.)                             - presedinte

2.      Ilie N. Valentin (P.N.L.)                            - secretar

3.      Fratila Cezar Ioan (P.S.D.)                      - membru

4.      Georgescu Mugurel  (P.S.D.)                  - membru

5.      Alexandrescu Alexandru (P.U.R.)           - membru

6.      Grozavu Ion Gabriel (P.N.L.)                   - membru

7.      Vasiliu Emilian Teodor (P.D.)                  - membru

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea functionarii serviciilor de gospodarie comunala, piete si comert

1.      Radulescu Ion Nicolae (P.D.)                 - presedinte

2.      Nicoara Calin Nicolae (P.S.D.)               - secretar

3.      Briceag Paul Robert (P.N.L.)                  - membru

COMISIA NR. 4 – pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, munca si protectie sociala, sportive si de agrement

1.      Dobanda Ion ( P.R.M.)                           - presedinte

2.      Fratila Cezar Ioan (P.S.D.)                    -  secretar

3.      Boriga Gabriel Florin  (P.N.L.)               -  membru

4.      Nastasia Dumitru (P.S.D.)                     -  membru

5.      Coroliu Nicolae (P.D.)                            -  membru

COMISIA NR. 5 – pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor

1.      Sache Neculaescu (P.S.D.)                  - presedinte

2.      Dragan Sebastian Dragos (P.U.R.)      - secretar

3.      Radulescu Ion Nicolae (P.D.)               - membru

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 137 / 02.07.2004 se aplica in mod corespunzator.

   

Nr.    50

Tgv. 24.02.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-          Adresa  R.A.G.C. Targoviste prin care solicita aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005;

-          Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 al R.A.G.C.Targoviste, conform anexelor;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Comisiei de dialog social de pe langa Prefectura Judetului Dambovita;

-          Hotararea nr. 1/21.01.2005 a Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005;

-          Prevederile OUG 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Prevederile art. 38, lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A  S T E:

 

Art.1  Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al  R.A.G.C. Targoviste pe anul 2005, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea executiva a R.A.G.C.Targoviste, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    51

Tgv. ­­­­­­­­­­­24.02.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de Investitii al R.A.G.C. Targoviste

pentru anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind aprobarea Programului de Investitii al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2005;

-         Prevederile Hotararii nr. 1 / 21.01.2005 a Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste prin care se aproba Programul de Investitii pe anul 2005 al Regiei;

-         Prevederile H.C.L. nr. 51/24.02.2005 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 38 lit. „i”  si „m” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

            Art. 1  Se aproba Programul de Investitii in valoare de 9.930.000 mii lei, din surse proprii, al R.A.G.C. Targoviste pentru anul 2005, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea executiva a R.A.G.C.Targoviste, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    52

Tgv. ­­­­­­­­­­­24.02.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al R.A.G.C. Targoviste conform

OUG nr. 79/2001 si Ordinului nr. 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.02.2005 avand in vedere:

-          Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al R.A.G.C. Targoviste, dr. ing. Staicu Dorin conform OUG nr.79/2001;

-          Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile OUG nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-          Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-          Prevederile H.C.L. nr. 51/24.02.2005 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste pe anul 2005;

-          Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia publica locala;

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2004, al Directorului General  al R.A.G.C. Targoviste, dr. ing. Dorin Staicu, conform OUG nr. 79/2001, a Ordinului nr. 502/2001 al Ministerului Administratiei Publice, precum si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.G.C. Targoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 51 /24.02.2005.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al RAGC Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie R.A.G.C. Targoviste, Directorul General al R.A.G.C. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                       

Nr.   53

Tgv. 24.02.2005                  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-                      Adresa  nr. 883/2005 a S.C.TERMICA S.A. Targoviste;

-                      Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 si situatiile anexe ale S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                      Avizul Comisiei de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita;

-                      Hotararea Consiliului de Administratie privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005;

-                      prevederile O.U.G. nr. 79/31.05.2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-                      prevederile art. 38 lit. ”d” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, pe anul 2005, in forma analizata si avizata de Comisia de Dialog Social de pe langa Consiliul Judetean Dambovita, conform anexelor ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, conducerea S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al societatii si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   54

Tgv. ­­­­­­­­­­­­­24.02.2005

 

H O T A R A R E

privind aprobarea obiectivelor, criteriilor si indicatorilor contractului de performanta al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste conform OUG nr.79/2001 si Ordinului 502/2001 a Ministerului Administratiei Publice pe anul 2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-          Contractul de performanta incheiat intre Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, ing. Viorel Tabacu conform OUG nr.79/2001;

-          Obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta;

-          Hotararea Consiliului de administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile OUG nr.79/2001;

-          Contractul – cadru de performanta aprobat prin Ordinul nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice;

-          Prevederile H.C.L. nr. 54/24.02.2005 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2005;

-          Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile si indicatorii contractului de performanta, pe anul 2005, al Directorului General  al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, ing. Viorel Tabacu, conform OUG nr.79/2001, Ordinului nr.502/2001 al Ministerului Administratiei Publice si H.C.L. nr. 54/24.02.2005.

Art.2 Obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta sunt parte integranta a contractului de performanta care este anexa la Contractul Individual de  munca al Directorului General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste.

Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Consiliul de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directorul General al S.C. TERMICA S.A. Targoviste, Directia Economica, Directia Tehnica si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    55

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de Investitii al S.C. TERMICA S.A. Targoviste

 pentru anul 2005

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unui proiect de hotarare privind aprobarea Programului de Investitii al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2005;

-         Prevederile Hotararii nr. 5 / 21.02.2005 a Consiliului de Administratie al S.C. TERMICA S.A. Targoviste prin care se aproba Programul de Investitii pe anul 2005;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 54/24.02.2005 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pe anul 2005;

-         Prevederile art. 38 lit. „i”  si „m” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Programul de Investitii in valoare de 7.891.000 mii lei, din surse proprii, al S.C. TERMICA S.A. Targoviste pentru anul 2005, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, conducerea executiva a R.A.G.C.Targoviste, Consiliul de Administratie al R.A.G.C. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    56

Tgv. ­­­­­­­­­­­24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea noului tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-     Adresa nr. 41/10.01.2005 al Directiei de Salubritate prin care se solicita Consiliului Local Municipal Targoviste aprobarea noului tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere;

-     Memoriul justificativ cu privire la intentia de majorare a noului tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 57/13.12.2004 al Directiei de Salubritate, privind noului tarif pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere;

-     Prevederile O.G. nr. 21/2002 privind Normele de Gospodarire Comunala;

-     Prevederile O.G. nr. 83/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor;

-     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-     Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba majorarea tarifului pentru activitatea de colectare si transport deseuri menajere desfasurata in Municipiul Targoviste de catre Directia de Salubritate, incepand cu data de 01.03.2005, dupa cum urmeaza:

 

                              Persoane fizice:                   19.000 lei/persoana;

                              Societati comerciale :          235.000 lei/m3.

 

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Directia de Salubritate si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

           

Nr.    57

Tgv. 24.02.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea “Programului de salubrizare si curatenie al

Municipiului Targoviste pe anul 2005”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005 avand in vedere:

-         raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea “Programului de salubrizare si curatenie al Municipiului Targoviste pe anul 2005;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-         dispozitiile art.38 lit.”f” si “r” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art.46 alin.2 si 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala.

 

H O T A R A S T E :

 

          Art.1 Se aproba “Programul de salubrizare si curatenie a municipiului Targoviste pe anul 2005”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

             Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, societatile, directiile si serviciile nominalizate in anexa si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    58

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind unor masuri de protectie a arborilor seculari de pe raza

 Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005 avand in vedere:

-                      Adresa nr. 807/02.06.2003 a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului privind interzicerea taierii arborilor seculari din Municipiul Targoviste si trecerea acestora sub regim de protectie cu termen permanent;

-                      Tabelul intocmit de Agentia de Protectia Mediului cu arborii seculari, ocrotiti, din Municipiul Targoviste;

-                      Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind unele masuri de protectie a arborilor seculari de pe raza Municipiului Targoviste;

-                      Dispozitiile art. 56 din Legea nr. 137/1995 privind Protectia Mediului;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. „f” si „r” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1 Se aproba lista arborilor ocrotiti conform anexei avizate de Inspectoratul de Protectie a Mediului Dambovita, care face parte integranta din prezenta hotarare. Arborii orcotiti trec in regim de protectie pe durata existentei acestora.

Art. 2  Arborii ocrotiti vor fi identificati prin amplasarea unor panouri care vor cuprinde date privitoare la denumirea speciilor (stiintifica si populara), dimensiuni (circumferinta), varsta si semnficatia istorica unde este cazul.

Art. 3  Se interzice taierea/toaletarea arborilor seculari fara avizul Inspectoratul de Protectie a Mediului Dambovita.

Art. 4 Dupa adoptarea prezentei hotarari, se va stabili lista arborilor clasificati ca monumente ale naturii de catre o comisie stabilita prin dispozitia primarului si cu aprobarea Academiei Romane.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Gradini Publice, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, D.A.P.P.P. si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    59

Tgv. 24.02.2005

 

H O T A R A R E

privind preluarea in proprietatea Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a imobilului “Dispensar nr. 7 Priseaca” si a terenului aferent, din proprietatea Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005 avand in vedere:

-      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind preluarea in proprietatea Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a imobilului “Dispensar nr. 7 Priseaca” si a terenului aferent, din proprietatea Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-      Dispozitiile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Dambovita precum si al Municipiului Targoviste, al oraselor si comunelor din Judetul Dambovita;

-      Dispozitiile H.C.L. nr. 281/2003 privind preluarea unor bunuri imobile proprietate publica a judetului din administrarea Consiliului Judetean Dambovita in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Dispozitiile H.C.J. Dambovita nr. 19/2005 privind transmiterea imobilului “Dispensar nr. 7 Priseaca” din proprietatea publica a Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita;

-      Dispozitiile H.C.J. Dambovita nr. 97/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale;

-      Prevederile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba preluarea in proprietatea Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, a imobilului “Dispensar nr. 7 Priseaca” si a terenului aferent acestuia, din proprietatea Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita, dupa cum urmeaza:

-          Parterul se transmite din proprietatea privata a Judetului Dambovita in proprietatea privata a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Etajele I si II se transmit din proprietatea publica a Judetului Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Terenul aferent constructiei se transmite  din proprietatea publica a Judetului Dambovita in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 2  Datele de identificare ale bunurilor (imobil si teren) sunt urmatoarele:

-          Adresa: Strada Stupilor nr. 3, Cartier Priseaca;

-          Tip cladire: P+II;

-          Suprafata totala teren: 148,43 m.p.;

-          Suprafata construita: 104 m.p.

-          Suprafata desfasurata: 312 m.p.;

-          Valoare teren: 182.555.098 lei;

-          Valoare cladire: 3.409.560.000 lei;

-          Anul darii in folosinta: 1980.

Art. 3  Predarea – primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotarari se va realiza in termen de 30 de zile, pe baza unui protocol incheiat intre parti.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire aprezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    60

Tgv. 24.02.2005

 

H O T A R A R E

privind preluarea din domeniul public al Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Muncipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a 61 de apartamente situate in blocurile de locuinte  sociale B O1, B O2, D O1 (partial)

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005 avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind preluarea din domeniul public al Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Muncipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a 61 de apartamente situate in locurile de locuinte  sociale B O1, B O2, D O1 (partial);

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-          Dispozitiile Legii Locuintei, nr. 114/1996, republicata;

-          Dispozitiile H.C.J. Dambovita nr. 17/2005 privind transmiterea celor 61 de apartamente – locuinte sociale – situate in blocurile DO 1 (partial), BO1 si BO2 din Municipiul Targoviste, din domeniul public al Judetului Dambovita in domeniul public al Municipiului Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba preluarea din domeniul public al Judetului Dambovita si administrarea Consiliului Judetean Dambovita in proprietatea publica a Muncipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a 61 de apartamente situate in blocurile de locuinte  sociale B O1, B O2, D O1 (partial).

Art. 2 Predarea – primirea bunurilor ce fac obiectul prezentei hotarari se va realiza in termen de 30 de zile, pe baza unui protocol incheiat intre parti.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire aprezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    61

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea unor directii subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste, in vederea casarii acestora

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-       Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor mijloace fixe aflate in administrarea unor directii subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste, in vederea casarii acestora;

-       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-       Prevederile O.M.F. nr. 2388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea su efectuarea inventarierii  patrimoniului;

-          Prevederile O.G. nr. 112/31.08.2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale;

-          Prevederile art. 38 alin. 3 din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

            Art. 1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii unor mijloace fixe aflate in administrarea directiilor subordonate Consiliului Local Municipal Targoviste, in valoare totala de 986.080.121 lei, bunuri cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei, se va constitui prin dispozitia Primarului, o comisie de casare a  bunurilor, din care vor face parte si domnii consilieri Alexandrescu Alexandru si Fratila Cezar.

            Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, directiile la care se face referire in anexa hotarari, membrii comisiei ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   62

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind preluarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 1263 m.p. din domeniul privat al S.C. TERMOELECTRICA S.A. in domeniul public al

 Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005 avand in vedere:

-          Adresa nr. 4137/17.12.2004 a Sucursalei de Valorificare si Servicii Bucuresti;

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind preluarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 1263 m.p. din domeniul privat al S.C. TERMOELECTRICA S.A. in domeniul public al Municipiului Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si art. 123 pct. 3 din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba preluarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 1263 m.p., teren aferent magistralei de termoficare Doicesti –Targoviste, aflat in patrimoniul S.C. TERMOELECTRICA S.A..

Art. 2 Suprafata de teren ce urmeaza a fi preluata cu titlu gratuit, va fi inclusa in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Identificarea in zona este conforma planului de incadrare anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Predarea – primirea bunului ce face obiectul prezentei hotarari se va realiza in termen de 30 de zile, pe baza unui protocol incheiat intre parti.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire aprezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    63

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 7 (sapte) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica,Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    64

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea listei de prioritati precum si a Procesului Verbal nr. 1 al Comisiei constituite in baza O.G. 19/1994 referitor la Blocul de locuinte G9, situat in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea listei de prioritati precum si a Procesului Verbal nr. 1 al Comisiei constituite in baza O.G. 19/1994 referitor la Blocul de locuinte G9, situat in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile O.G. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte;

-         Prevederile H.G. nr. 950/2002 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr. 19/1994;

-         Prevederile art. 38 lit. „h” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba lista de prioritati precum si Procesul Verbal nr. 1 al comisiei constituite in baza O.G. 19/1994 referitor la Blocul de locuinte G9, situat in Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti.

Lista de prioritati precum si Procesul Verbal nr. 1 al Comisiei constituite in baza O.G. 19/1994 constituie anexe la prezenta hotarare.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Birou Fond Locativ, Comisia constituita in baza O.G. 19/1994, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    65

Tgv. ­­­­­­­­­­­24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind transformarea din U.S.D. in Euro a tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie si terenurile pe care se afla amplasate unitatile comerciale si de prestari servicii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005 avand in vedere:

-                      Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind transformarea din U.S.D. in Euro a tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie si terenurile pe care se afla amplasate unitatile comerciale si de prestari servicii;

-                      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                      Prevederile H.C.L. nr. 3/31.01.1999 privind stabilirea tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie si terenurile pe care se afla amplasate unitatile comerciale si de prestari servicii;

-                      Adresa nr. 85/12.05.2005 a Institutului National de Statistica;

-                      Prevederile art. 38 lit. “d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba transformarea din U.S.D. in Euro, a tarifelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie si terenurile pe care se afla amplasate unitatile comerciale si de prestari servicii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Noile tarife de inchiriere se vor aplica incepand cu data de 01.04.2005.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P. – Serviciul Comercial, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

     

Nr.    66

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, a unui teren in suprafata de 50 m.p.  apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, ca urmare a modernizarii Pietei Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, a unui teren in suprafata de 50 m.p.  apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, ca urmare a modernizarii Pietei Bucegi.

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani, a unui teren in suprafata de 50 m.p.,  apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, ca urmare a modernizarii Pietei Bucegi, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 3  In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

                   

Nr.    67

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 42 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in zona Pietei Baratiei

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 42 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in zona Pietei Baratiei;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 42 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in zona Pietei Baratiei, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    68

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unei suprafete de 5 m.p., pe o perioada de 10 ani, teren apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Piata Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unei suprafete de 5 m.p., pe o perioada de 10 ani, teren apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Piata Bucegi;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

                      

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unei suprafete de 5 m.p., teren apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Piata Bucegi, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3  Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    69

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa pentru o perioada de 10 de ani, a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste adiacente Pietei 1 Mai

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-                     Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor privind concesionarea directa a unor suprafete de teren apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste adiacente Pietei 1 Mai;

-                     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-                         Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-                     Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba concesionarea directa a urmatoarelor suprafete de teren, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste adiacente Pietei 1 Mai, conform planului de situatie anexat prezentei hotarari, pentru realizarea unor cai de acces:

-      16,37 m.p. cale de acces pentru S.C. ANDRONACHE S.R.L.;

-      16,37 m.p. cale de acces pentru S.C. CONIRA S.R.L.;

-      27,15 m.p. cale de acces pentru S.C. TELNET S.R.L.;

-      9,36 m.p. cale de acces pentru S.C. MAGABI S.R.L..

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 de ani, cu plata redeventei in 5 de ani.

Art. 3 In termen de 15 zile prin Dispoziţia Primarului se va constitui comisia de negociere a pretului de concesionare directa.

Art. 4 Pretul de inceput al negocierii este cel stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat agreat de ambele parti.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   70

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren in suprafata de 115 m.p., situat in strada Boerescu Zaharia, adiacent Bl. J1

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren in suprafata de 115 m.p., situat in strada Boerescu Zaharia, adiacent Bl. J1;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a unui teren in suprafata de 115 m.p., situat in strada Boerescu Zaharia, adiacent Bl. J1, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 Trotuarul pietonal si spatiul verde nu vor fi afectate de viitoarea constructie.

Art. 5 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   71

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 80 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – adiacent Baii Comunale, pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 80 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – adiacent Baii Comunale, pentru amenajare spatiu comercial;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-          Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 80 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei – adiacent Baii Comunale, pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    72

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 527,25 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste,  situat in Strada Calea Ialomitei,

pentru amenajare parcare auto

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 527,25 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste,  situat in Strada Calea Ialomitei, pentru amenajare parcare auto;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 527,25 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste,  situat in Strada Calea Ialomitei, pentru amenajare parcare auto, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 Parcarea auto va fi destinata autovehiculelor societatilor riverane si ale persoanelor fizice.

Concesionarul nu va percepe taxa pentru folosirea parcarii in cauza.

Art. 5 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   73

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, a unui teren in suprafata de 12 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent blocului 48, scara C, cu destinatia amenajare spatiu centrala termica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 25 ani, a unui teren in suprafata de 12 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent blocului 48, scara C, cu destinatia amenajare spatiu centrala termica;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 12 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada Avram Iancu – adiacent blocului 48, scara C, cu destinatia amenajare spatiu centrala termica, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 25 ani, cu plata redeventei in 10 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   74

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 31,25 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada 9 Mai - adiacent blocului 8, apartament 2, cu destinatie cabinet intretinere - fizioterapie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 31,25 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada 9 Mai - adiacent blocului 8, apartament 2, cu destinatie cabinet intretinere - fizioterapie;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 31,25 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada 9 Mai - adiacent blocului 8, apartament 2, cu destinatie cabinet intretinere - fizioterapie, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   75

Tgv. 24.02.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in strada  Constantin Brancoveanu pentru amenajarea unui punct de alimentare a

autoturismelor cu G.P.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana si al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani a terenului in suprafata de 400 m.p., situat in strada  Constantin Brancoveanu pentru amenajarea unui punct de alimentare a autoturismelor cu G.P.L.;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata de 400 m.p., situat in strada  Constantin Brancoveanu pentru amenajarea unui punct de alimentare a autoturismelor cu G.P.L., conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    76

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa a spatiului in suprafata de 30 m.p., si a terenului de 160 m.p., pentru o perioada de 10 de ani, bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Parcul Chindia conform planului de amplasament, catre Uniunea Columbofililor Profesionisti din Romania

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind concesionarea directa a spatiului in suprafata de 30 m.p., si a terenului de 160 m.p., pentru o perioada de 10 de ani, bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Parcul Chindia conform planului de amplasament, catre Uniunea Columbofililor Profesionisti din Romania;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba concesionarea directa a spatiului in suprafata de 30 m.p. si a terenului in suprafata de 160 m.p., bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Parcul Chindia, conform planului de amplasament, catre Uniunea Columbofililor Profesionisti din Romania.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 de ani, cu plata redeventei in 5 de ani.

Art. 3 In termen de 15 zile prin Dispoziţia Primarului se va constitui comisia de negociere a pretului de concesionare directa.

Art. 4 Pretul de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. nr. 212/1999 pentru teren, iar pentru spatiu va fi cel stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat agreat de ambele parti.

Art. 5 Dupa perfectarea contractului de concesionare, contractul de inchiriere se reziliaza.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    77

Tgv. 24.02.2005

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa a spatiului in suprafata de 80 m.p., si a terenului aferent, pentru o perioada de 10 de ani, bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Parcul Chindia conform planului de amplasament, catre Asociatia Crescatorilor de Animale si Plante

“Micul Paradis” din Romania

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. privind concesionarea directa a spatiului in suprafata de 80 m.p., si a terenului aferent, pentru o perioada de 10 de ani, bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Parcul Chindia conform planului de amplasament, catre Asociatia Crescatorilor de Animale si Plante “Micul Paradis” din Romania;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art. 12 lit. „e” din Legea nr. 50 / 1991, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 453 / 2001 si Legea nr. 401 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 50 / 1991 referitoare la autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba concesionarea directa a spatiului in suprafata de 80 m.p., si a terenului aferent, pentru o perioada de 10 de ani, bunuri apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Parcul Chindia conform planului de amplasament, catre Asociatia Crescatorilor de Animale si Plante “Micul Paradis” din Romania.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 de ani, cu plata redeventei in 5 de ani.

Art. 3 In termen de 15 zile prin Dispoziţia Primarului se va constitui comisia de negociere a pretului de concesionare directa.

Art. 4 Pretul de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. nr. 212/1999 pentru teren, iar pentru spatiu va fi cel stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat agreat de ambele parti.

Art. 5 Dupa perfectarea contractului de concesionare, contractul de inchiriere se reziliaza.

Art. 6 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului pentru comunicare.

      

Nr.    78

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea din domeniul public in domeniul privat  al municipiului Targoviste a terenului in suprafata de 1093 m.p. situat in punctul “Sub Deal” comuna Aninoasa si scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii acestuia

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-    Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind trecerea din domeniul public in domeniul privat  al mun. Targoviste a terenului in suprafata de 1093 m.p. situat in punctul “Sub Deal” comuna Aninoasa si scoaterea la licitatie publica in vederea vanzarii acestuia:

-       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-       Prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al mun. Targoviste si in administrarea C.L.M.Targoviste a unor bunuri constructii si terenuri aferente:

-       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si privata;

-       Prevederile art. 38 lit.f si art. 125 din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al mun. Targoviste a terenului in suprafata de 1093 m.p. situat in punctul “Sub Deal” comuna Aninoasa conform planului de situatie anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2   Se aproba scoaterea la licitati in vederea vanzarii, a terenului in suprafata de 1093 m.p.  situat in punctul “Sub Deal” comuna Aninoasa.

            Art.3 In termen de 10 zile de la adoptarea prezentei, se va constitui prin dispozitia Primarului, comisia de organizare si desfasurare a licitatiei in vederea vanzarii prin licitatie publica a  terenului.

            Art.4 Pretul de pornire al licitatie va fi stabilit printr-un raport de expertiza intocmit de un expert autorizat.

            Art.5 Se imputernicesc pentru semnarea contractului de vanzare cumparare incheiat la Notariatul Public, d-l Primar – ing. Iulian Furcoiu si d-l Secretar – jr. Vasile Avanu. 

            Art.6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., Biroul Cadastru, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                    

Nr.   79

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 5/25.01.2005 referitoare la darea in administrarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” in vederea desfasurarii activitatilor sportive

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 5/25.01.2005 referitoare la darea in administrarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” in vederea desfasurarii activitatilor sportive;

-       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-       Prevederile H.G. nr. 1099/18.09.2003 privind trecerea din proprietatea publica a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a Stadionului Municipal “Eugen Popescu”;

-       Prevederile art. 17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-       Prevederile H.C.L. nr. 5 privind darea in administrarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” in vederea desfasurarii activitatilor sportive;

-      Dispoziţiile art. 38  lit ”f”  si art. 126 din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 5/25.01.2005 dupa cum urmeaza:

Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

„Directia de Sport, Turism, Tineret si Agrement va inchiria prin licitatie publica, Stadionul Municipal “Eugen Popescu”, pe o durata de 5 ani cu drept de prelungire, unei persoane juridice care desfasoara activitati sportive, indeosebi fotbal, in baza unui Program de competitii interne si internationale.

Se vor insera doua noi articole cu urmatorul cuprins:

„Articolul 6 Castigatorul licitatiei va fi scutit de plata utilitatilor (apa, canal, gaze si energie electrica).”

„Articolul 7 Toate investitiile ce vor fi executate in incinta Stadionului Municipal „Eugen Popescu” de catre chirias, se vor face cu acordul si cu recunoasterea lor de catre Primaria Municipiului Targoviste”.

Se vor renumerota articolele 6 si 7 din H.C.L. nr. 5/25.01.2005 in sensul ca vor deveni 8, respectiv 9.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 5/25.01.2005 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3   Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Sport, Turism, Tineret si Agrement, Directia Economica, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru republicare si comunicare.

 

Nr.   80

Tgv. 24.02.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafata de 28,80 m.p.situat in strada B-dul Unirii zona blocului 59 – 60,

pentru desfasurarea activitatii de comert

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, a terenului in suprafata de 28,80 m.p.situat in strada B-dul Unirii zona blocului 59 – 60, pentru desfasurarea activitatii de comert;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 28,80 m.p.situat in strada B-dul Unirii zona blocului 59 – 60, pentru desfasurarea activitatii de comert, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani cu posibilitatea de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   81

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 24 persoane fizice din Municipiul Targoviste

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Directiei Economice prin care propune initierea unui proiect de hotarare privind acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate de 24 persoane fizice din Municipiul Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

-          Dispozitiile art. 38  lit. “d” din Legea 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 3, din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 Se acorda inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale datorate la Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru 24 persoane fizice, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Serviciul Impozite si Taxe şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.  

 

Nr.   82

Tgv. 24.02.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1

 

 

 

 

 

Centralizator cereri scutiri impozite si taxe locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Nume

Tip Impozit

Debite

Sume propuse a fi scutite

Obserbatii

 

 

 

crt.

Debit 2005

Dobanzi

Penalitati

Debit 2005

Dobanzi

Penalitati

Total Scutiri

 

 

 

1

Barbieru Alexandru

Teren

3.063.000

1.222.677

330.752

 

1.222.677

330.752

1.553.429

scutit eronat 50% de catre DGFP

 

 

 

Cladiri

2.957.000

810.974

227.055

 

810.974

227.055

1.038.029

scutit eronat 50% de catre DGFP

 

 

 

2

Burducea Ioana

Cladiri

650.000

0

0

650.000

0

0

650.000

Scutit HCL 2004 + 2 copii in plasament

 

 

 

3

Balasoiu Letitia Tinca

Cladiri

1.107.000

0

0

1.107.000

0

0

1.107.000

Scutit HCL 2004 + angajament

 

 

 

4

Constantinescu Anastasia

Cladiri

561.000

0

0

561.000

0

0

561.000

Scutit HCL 2004 + angajament

 

 

 

5

Ciausu Elena

Cladiri

645.000

0

0

645.000

0

0

645.000

Scutit HCL 2004 + achitat+debransat toate utilitatile

 

 

 

6

Cirstea Viorica

caldiri

773.000

0

0

773.000

0

0

773.000

Scutit HCL 2004 + angajament

 

 

 

7

Dutu Elena

Cladiri

1.089.992

0

0

1.089.992

0

0

1.089.992

Scutit HCL 2004 + achitat+deces sot 9.10.2004+diabet

 

 

 

8

Frimu Marin

Caldiri

591.421

0

0

591.421

0

0

591.421

Scutit HCL 2004 + achitat

 

 

 

9

Lazarescu Gica

Cladiri

779.000

1.275.199

214.636

779.000

1.275.199

214.636

2.268.835

Scutit HCL 2004 + angajament+ mancare cantina

 

 

 

10

Economu Mariana

Cladiri

768.000

0

0

768.000

0

0

768.000

Scutit HCL 2004 + achitat

 

 

 

11

Ifrim Elena

Cladiri

615.737

0

0

615.737

0

0

615.737

Scutit HCL 2004 + achitat

 

 

 

12

Iordan Dumitru

Cladiri

916.988

0

0

916.988

0

0

916.988

Scutit HCL 2004 + achitat+silicoza

 

 

 

13

Moise Ileana

Cladiri

472.711

0

0

472.711

0

0

472.711

Scutit HCL 2004 + achitat

 

 

 

14

Moiceanu Severica

Cladiri

466.361

0

0

466.361

0

0

466.361

Scutit HCL 2004 + achitat

 

 

 

15

Mihala Dumitru

Cladiri

848.000

0

0

848.000

0

0

848.000

Scutit HCL 2004 + achitat

 

 

 

16

Necula Marian si Alina

Cladiri

1.168.000

0

0

1.168.000

0

0

1.168.000

Scutit HCL 2004 + achitat (2 copii fara parinti)

 

 

 

17

Neicev Livia

Cladiri

1.108.000

1.964.961

380.289

1.108.000

1.964.961

380.289

3.453.250

Pensionara Gr. 3 (1277000) + copil elev

 

 

 

18

Petre Monica

Cladiri

1.007.000

0

0

1.007.000

0

0

1.007.000

Scutit HCL 2004 + angajament

 

 

 

19

Pana Salomia

Cladiri

718.941

0

0

718.941

0

0

718.941

Scutit HCL 2004 + angajament

 

 

 

20

Stefanescu Constantin

Cladiri

815.000

0

0

815.000

0

0

815.000

Scutit HCL 2004 + achitat

 

 

 

21

Silistraru Leonica

Cladiri

835.000

0

0

835.000

0

0

835.000

Scutit HCL 2004 + angajament

 

 

 

22

Saileanu Denisa

Cladiri

645.992

0

0

645.992

0

0

645.992

Scutit HCL 2004 + elev+parinti decedati

 

 

 

23

Toader Florin

Cladiri

681.000

0

0

681.000

0

0

681.000

Scutit HCL 2004 + angajament

 

 

 

24

Ursan Elena

Cladiri

776.390

0

0

776.390

0

0

776.390

Scutit HCL 2004 + achitat+invalid gr.III

 

 

 

 

TOTAL SCUTIRI

 

 

 

 

18.039.533

5.273.811

1.152.732

24.466.076

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2004 al Fundatiei „Crucea Alb – Galbena” si alocarea sumei de 150 milioane lei pentru anul 2005, in vederea realizarii Parteneriatului promovat de Consiliul Local Municipal Targoviste cu aceasta Fundatie

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005 avand in vedere:

-         Referatul Comisiei de specialitate nr. 1, referitor la aprobarea Raportului de activitate pe anul 2004 al Fundatiei „Crucea Alb – Galbena” si alocarea sumei de 150 milioane lei pentru anul 2005, in vederea realizarii Parteneriatului promovat de Consiliul Local Municipal Targoviste cu aceasta Fundatie;

-         Adresa nr. 825/2005 a Fundatiei “Alb-Galbena” prin care solicita alocarea sumei de 150 milioane lei;

-         Raportul de activitate al Fundatiei “Crucea Alb-Galbena” pentru anul 2004;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

-         Prevederile H.C.L. nr. 15/30.01.2003 privind aprobarea Parteneriatului dintre Consiliul Local Municipal Targoviste si Fundatia “Crucea Alb-Galbena”, filiala Targoviste, in vederea participarii la realizarea  Programului “Coeziune Economica si Sociala  PHARE RO 01.080303”;

-         Prevederile H.C.L. nr. 291/31.10.2003 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 247 din 28.08.2003 referitoare la acordarea unui sprijn financiar Fundatiei “Crucea Alb-Galbena” in valoare de 150 milioane lei;

-         Dispozitiile art. 38 litera “s” din Legea nr. 215/2001

            In temeiul art. 46 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aproba Raportul de Activitate pe anul 2004 al Fundatiei „Crucea Alb – Galbena”.

Art. 2 Se aproba alocarea sumei de 150 milioane lei pentru anul 2005, in vederea realizarii Parteneriatului promovat de Consiliul Local Municipal Targoviste cu Fundatia „Crucea Alb – Galbena.

Art. 3  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul RO 25 Trez 2712600238 xxxxx.

Art. 4  Lunar, Fundatia “Crucea Alb - Galbena” - Filiala Targoviste va prezenta Directiei de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Targoviste, justificarea sumei alocate de Consiliul Local.

Art. 5 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Fundatia „Crucea Alb – Galbena”, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    83

Tgv.  24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 45 milioane lei numitului Serbanescu Mihai, profesor de pictura la Scoala de Arte “Octav Enigarescu”, domiciliat in Targoviste, Strada Calea Campulung, Bloc 31 C, Apartament 23, pentru editarea unui catalog de pictura

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea 2652/11.02.2005 a numitului Serbanescu Mihai, profesor de pictura la Scoala de Arte “Octav Enigarescu”;

-          Raportul de specialitate presedintelui Comisiei de specialitate nr. 4, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 45 milioane lei numitului Serbanescu Mihai, profesor de pictura la Scoala de Arte “Octav Enigarescu”, domiciliat in Targoviste, Strada Calea Campulung, Bloc 31 C, Apartament 23, pentru editarea unui catalog de pictura;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 45 milioane lei, numitului Serbanescu Mihai, profesor de pictura la Scoala de Arte “Octav Enigarescu”, domiciliat in Targoviste, Strada Calea Campulung, Bloc 31 C, Apartament 23, pentru editarea unui catalog de pictura.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3  Domnul Serbanescu Mihai se obliga sa cedeze Primariei Municipiului Targoviste pentru protocol, un numar de 150 exemplare din tirajul acestui catalog de pictura.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.   84

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei numitului Ion Iancu Vale, domiciliat in Targoviste, Strada Aleea Arcasilor, Bloc 36 , Scara B, Apartament 23, pentru editarea unui volum de poeme si proza scurta

“Soldat in Armaggedon”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea 2885/2005 a numitului Ion Iancu Vale;

-          Raportul de specialitate al presedintelui Comisiei de specialitate nr. 4, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei numitului Ion Iancu Vale, domiciliat in Targoviste, Strada Aleea Arcasilor, Bloc 36 , Scara B, Apartament 23, pentru editarea unui volum de poeme si proza scurta “Soldat in Armaggedon”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei numitului Ion Iancu Vale, domiciliat in Targoviste, Strada Aleea Arcasilor, Bloc 36 , Scara B, Apartament 23, pentru editarea unui volum de poeme si proza scurta “Soldat in Armaggedon”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    85

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei numitului Oproiu Mihai, profesor universitar, domiciliat in Targoviste, Strada Grigore Alexandrescu, Bloc E1, Apartament 15, pentru editarea lucrarii “Targoviste. Doua decenii de democratie (1918 – 1938)”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea 2886/2005 a numitului Oproiu Mihai;

-          Raportul de specialitate al presedintelui Comisiei de specialitate nr. 4, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei numitului Oproiu Mihai, profesor universitar, domiciliat in Targoviste, Strada Grigore Alexandrescu, Bloc E1, Apartament 15, pentru editarea lucrarii “Targoviste. Doua decenii de democratie (1918 – 1938)”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei numitului Oproiu Mihai, profesor universitar, domiciliat in Targoviste, strada Grigore Alexandrescu, bloc E1, apartament 15, pentru editarea lucrarii “Targoviste. Doua decenii de democratie (1918 – 1938)”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    86

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 18.110.000 lei numitului Podeanu Mihai - Bogdan, student al Universitatii “Valahia” – Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, domiciliat in Targoviste, Strada Radu de la Afumati, Bl. D11, Sc. D, Ap. 4, Micro XII, pentru deplasarea in Franta la o bursa de studii, obtinuta in cadrul Programului Socrates/Erasmus, la Universitatea din Rouen, in perioada 15.02.2005 – 15.06.2005

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea numitului Podeanu Mihai - Bogdan, student al Universitatii “Valahia” – Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, domiciliat in Targoviste, Strada Radu de la Afumati, Bl. D11, Sc. D, Ap. 4, Micro XII, pentru deplasarea in Franta la o bursa de studii, obtinuta in cadrul Programului Socrates/Erasmus, la Universitatea din Rouen, in perioada 15.02.2005 – 15.06.2005;

-          Raportul de specialitate presedintelui Comisiei de specialitate nr. 4, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 18.110.000 lei numitului Podeanu Mihai - Bogdan, student al Universitatii “Valahia” – Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, domiciliat in Targoviste, Strada Radu de la Afumati, Bl. D11, Sc. D, Ap. 4, Micro XII, pentru deplasarea in Franta la o bursa de studii, obtinuta in cadrul Programului Socrates/Erasmus, la Universitatea din Rouen, in perioada 15.02.2005 – 15.06.2005;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 18.110.000 lei numitului Podeanu Mihai - Bogdan, student al Universitatii “Valahia” – Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, domiciliat in Targoviste, Strada Radu de la Afumati, Bl. D11, Sc. D, Ap. 4, Micro XII, pentru deplasarea in Franta la o bursa de studii, obtinuta in cadrul Programului Socrates/Erasmus, la Universitatea din Rouen, in perioada 15.02.2005 – 15.06.2005.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24570220.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    87

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5.500.000 lei numitului Baltag M. Gheorghe, domiciliat in Targoviste, Strada Azurului Nr. 3, Bloc 7, Sc. A, Ap. 16, Micro 8, pentru achizitionarea unui contor de gaze

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea numitului Baltag M. Gheorghe, domiciliat in Targoviste, Strada Azurului Nr. 3, Bloc 7, Sc. A, Ap. 16, Micro 8, pentru achizitionarea unui contor de gaze;

-          Raportul de specialitate presedintelui Comisiei de specialitate nr. 4, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5.500.000 lei numitului Baltag M. Gheorghe, domiciliat in Targoviste, Strada Azurului Nr. 3, Bloc 7, Sc. A, Ap. 16, Micro 8, pentru achizitionarea unui contor de gaze;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 5.500.000 lei numitului Baltag M. Gheorghe, domiciliat in Targoviste, Strada Azurului Nr. 3, Bloc 7, Sc. A, Ap. 16, Micro 8, pentru achizitionarea unui contor de gaze.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24600238.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.   88

Tgv. 24.02.2005

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.865.000 lei numitului Mustatea Alexandru Filip, elev al Colegiului Economic “Ion Ghica”, domiciliat in Targoviste, Strada Tony Bulandra, Bl. 25, Sc. A, Ap. 7, pentru deplasarea la Praga – Cehia, in vederea sustinerii in cadrul unui simpozion, a lucrarii “Management-ul firmelor de exercitiu”        

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea numitului Mustatea Alexandru Filip, elev al Colegiului Economic “Ion Ghica”, domiciliat in Targoviste, Strada Tony Bulandra, Bl. 25, Sc. A, Ap. 7, pentru deplasarea la Praga – Cehia, in vederea sustinerii in cadrul unui simpozion, a lucrarii “Management-ul firmelor de exercitiu”;

-          Raportul de specialitate presedintelui Comisiei de specialitate nr. 4, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10.865.000 lei numitului Mustatea Alexandru Filip, elev al Colegiului Economic “Ion Ghica”, domiciliat in Targoviste, Strada Tony Bulandra, Bl. 25, Sc. A, Ap. 7, pentru deplasarea la Praga – Cehia, in vederea sustinerii in cadrul unui simpozion, a lucrarii “Management-ul firmelor de exercitiu”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 10.865.000 lei numitului Mustatea Alexandru Filip, elev al Colegiului Economic “Ion Ghica”, domiciliat in Targoviste, Strada Tony Bulandra, Bl. 25, Sc. A, Ap. 7, pentru deplasarea la Praga – Cehia, in vederea sustinerii in cadrul unui simpozion, a lucrarii “Management-ul firmelor de exercitiu”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24570220.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    89

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-              Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

-              Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-              Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata prin H.C.L. nr. 163/15.07.2004 si H.C.L. nr. 219/30.09.2004;

-              Prevederile art. 52 din Legea nr. 188/1999 republicata;

-              Prevederile 12 din O.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005;

-              Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat dupa cum urmeaza:

-          Transformarea gradului celor doua functii publice de executie la terminarea perioadei de stagiu respectiv consilier clasa I grad profesional debutant in consilier clasa I grad profesional asistent;

-          Transformarea postului de inspector de specialitate I A (studii superioare) din cadrul Compartimentului Diriginti santier – Serviciul Retele Locale, in post de subinginer I A (studii superioare de scurta durata);

-          Suplimentarea organigramei si a statului de functii cu 3 functii publice de executie, dupa cum urmeaza:

a)     2 functii publice de executie clasa I - consilier grad profesional debutant;

b)     o functie publice de executie clasa II – referent de specialitate grad profesional principal.

Art. 2  Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, D.A.P.P.P. si secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   90

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea functiilor publice pentru politistii detasati la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-              Adresa nr. 82.229/2004 a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor privind echivalarile pentru functiile pe care urmeaza a fi detasati politistii – functionari publici cu statut special de la Serviciul de Evidenta Informatizata a Persoanei Dambovita;

-              Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea functiilor publice pentru politistii detasati la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei din Municipiul Targoviste;

-              Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-              Prevederile H.C.L. nr. 1/2005 privind infiintarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor in Municipiul Targoviste;

-              Prevederile art. 12 din O. G. nr. 84/2001 privind organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru evidenta persoanelor aprobata prin Legea nr. 372/2002, modificata si completata prin O.U.G. nr. 50/2004 aprobata prin Legea nr. 520/2004;

-              Prevederile H.G. nr. 2104 /2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale;

-              Prevederile art. 38 lit. „e” din Legea 215 / 2001.

În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se stabilesc urmatoarele functii publice pentru politistii detasati la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanei din Municipiul Targoviste:

a)     3 functii publice de executie clasa I, consilier, grad profesional superior;

b)     4 functii publice de executie clasa III, referent, grad profesional superior.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Secretarul Municipiului pentru comunicare.                           

 

Nr.    91

Tgv. 24.02.2005

 

H O T A R A R E

privind evaluarea performantelor

profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste

jr. AVANU VASILE, pe anul 2004

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astăzi, 24.02.2005, având in vedere:

-         Prevederile HG nr. 1209/2003;

-         Metodologia de evaluare a performantelor profesionale ale funcţionarilor publici prevăzuta in Anexa nr. 3 art. 4 pct. “d” din HG nr. 1209/2003;

-         Dispoziţiile art. 38 pct. 3 din Legea nr. 215/2003

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. Se propune nota 5(cinci) pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale Secretarului Municipiului Targoviste, jr. Avanu Vasile pe anul 2004, de către Primarul Municipiului Targoviste.

Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    92

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind completarea H.C.L. nr. 94/2004 referitoare la aprobarea P.U.D. studiat pentru „Atelier productie B.C.A., sediu firma” in municipiul Targoviste, Strada intrarea Teis , nr. 1,  beneficiar Teisanu Constantin, administrator al firmei

S.C. TECHCONS S.R.L.

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana privind completarea H.C.L. nr. 94/2004 referitoare la aprobarea P.U.D. studiat pentru „Atelier productie B.C.A., sediu firma” in municipiul Targoviste, Strada intrarea Teis , nr. 1,  beneficiar Teisanu Constantin, administrator al firmei S.C. TECHCONS S.R.L.;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile H.C.L. nr. 94/2004 privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Atelier productie B.C.A., sediu firma” in municipiul Targoviste, Strada intrarea Teis , nr. 1,  beneficiar Teisanu Constantin, administrator al firmei S.C. TECHCONS S.R.L.;

-      Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se completeaza  art. 1 al H.C.L. nr. 94/2004 dupa cum urmeaza:
”Articolul 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru Atelier productie B.C.A., sediu firma, spatii cazare personal si magazie, anexa gospodareasca – microferma animale, huruitor si grup sanitar prevazut cu bazin vidanjabil, in municipiul Targoviste, Strada intrarea Teis , nr. 1,  beneficiar Teisanu Constantin, administrator al firmei S.C. TECHCONS S.R.L.”

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 94/2004 se aplica in mod corespunzator.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    93

Tgv. 24.02.2005

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Calea Ialomitei, pentru construirea unui Depozit si magazine desfacere – instalatii, beneficiar  Dascalu Traian Valeriu si Dascalu Crenguta Elena

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Calea Ialomitei, pentru construirea unui Depozit si magazine desfacere – instalatii, beneficiar  Dascalu Traian Valeriu si Dascalu Crenguta Elena;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru extindere teritoriu intravilan al Municipiului Targoviste cu suprafata de teren amplasata pe Calea Ialomitei, pentru construirea unui Depozit si magazine desfacere – instalatii, beneficiar  Dascalu Traian Valeriu si Dascalu Crenguta Elena.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    94

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto, Birouri”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 12,  beneficiar Necula Adrian, reprezentant al S.C. OCEANIC SERV. COM S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto, Birouri”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 12,  beneficiar Necula Adrian, reprezentant al S.C. OCEANIC SERV. COM S.R.L.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Spalatorie auto, Birouri”, in Municipiul Targoviste, Bulevardul Eroilor nr. 12,  beneficiar Necula Adrian, reprezentant al S.C. OCEANIC SERV. COM S.R.L..

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    95

Tgv. 24.02.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de inregistrare, a numerelor de inregistrare, precum si stabilirea traseelor de circulatie pentru masini autopropulsate, masini agricole sau forestiere, pentru care nu exista obligatia inmatricularii

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatelor de inregistrare, a numerelor de inregistrare, precum si stabilirea traseelor de circulatie pentru masini autopropulsate, masini agricole sau forestiere, pentru care nu exista obligatia inmatricularii;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-          Prevederile art. 41 si 42 din H.G. nr. 85/2003 – Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

-          Prevederile art. 38 lit. „c” si „d” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind Admnistratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba urmatoarele trasee de circulatie pentru masini autopropulsate, masini agricole sau forestiere, pe raza Municipiului Targoviste:

1.      Cartier Priseaca – Strada Campulung – Strada Laminorului (linia de centura) – Strada Petru Cercel – Calea Bucuresti – Ulmi;

2.      Cartier Priseaca – Strada Campulung – Strada Laminorului – Soseaua Gaesti;

3.      Cartier Priseaca – Bulevardul Eroilor – Strada Nicolae Balcescu –Teis;

4.      Teis – Strada Nicolae Balcescu – Bulevardul Eroilor – Aleea Sinaia – Aleea Manastirea Dealu – Strada Magrini – Valea Voievozilor.

Pentru vehiculele lente autopropulsate pentru lucrari, traseele de circulatie se vor stabili in functie de zona unde se afla punctul de lucru, pe raza Municipiului Targoviste, la solicitarea beneficiarului, si vor fi metionate in autorizatia de acces pe drumurile publice eliberata de D.A.P.P.P. din cadrul Primariei Municipiului Targoviste.

Art. 2 Pentru inregistrarea masinilor autopropulsate, masinilor agricole sau forestiere se vor elibera de catre personalul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Targoviste, certificate de inregistrare impreuna cu numerele de inregistrare, numere ce vor fi compuse din abrevierea denumirii localitatii su un numar de ordine (ex: TGV – 0001).

Forma si dimensiunile placutelor cu numerele de inregistrare vor fi asemanatoare cu cele stabilite prin standard de stat, potrivit legii, pentru placutele cu numerele de inamtriculare.

Art. 3 Se aproba taxele pentru eliberarea numerelor de inregistrare si a certificatelor de inregistrare in cuantum de:

-          Taxa eliberare numere de inregistrare:   1.800.000 lei/vehicul;

-          Taxa eliberare certificat de inregistrare:  1.200.000 lei/vehicul.

Taxele se vor achita o singura data, la eliberarea certificatelor si a numerelor de inregistrare si vor include costurile de executare a certificatelor si a numerelor de inregistrare, precum si serviciile prestate pentru eliberarea lor.

Contravaloarea taxelor privind inregistrarea si eliberarea certificatelor si a numerelor de inregistrare se va achita la D.A.P.P.P., la data solicitarii.

Eliberarea certificatelor si a numerelor de inregistrare se va face in termen de 30 de zile.

Art. 4 Pentru nerespectarea traseelor de catre vehiculele inregistrate se sanctioneaza astfel:

-          Amenda contraventionala de la 600.000 lei la 800.000 lei conform art. 226 din H.G. nr. 85/2003;

-          Suspendarea certificatului de inmatriculare, la a doua sanctiune contraventionala, de la 30 la 60 de zile;

-          Anularea certificatului de inmatriculare, la a doua suspendare.

Art. 5 Pentru punerea in circulatie, pe drumurile publice, a vehiculelor neinregistrate se pedepseste, conform art. 77, alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, cu inchisoare de la 1 la 3 ani.

Art. 6 Sanctionarea contravenientilor se va efectua de catre personalul imputernicit de catre Primarul Municipiului Targoviste in colaborare cu Politia Rutiera Targoviste.

Art. 7  Pentru a circula pe traseele  stabilite la art. 1, vehiculele inregistrate trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice pentru circulatie pe drumurile publice prevazute in O.M.L.P.T.L. nr. 211/2003, cu modificarile ulterioare, sa fie in stare buna de functionare, sa nu aiba defectiuni la mecanismul de directie, la instalatia de franare, la instalatia de iluminare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

Art. 9  La depistarea, pe trasee, de catre organele de control, de vehicule inregistrate cu defectiuni grave la mecanismul de directie si la instalatia de franare, se va sanctiona cu amenda contraventionala de la 2.000.000  lei la 8.000.000 lei conform art. 89 din O.U.G. nr. 195/2002, si se va suspenda certificatul de inregistrare pana la remedierea defectiunilor.

Art. 10  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P. – Serviciul Retele Locale, Politia Rutiera Targoviste, personalul desemnat de executiv sa se ocupe de activitatile sus mentionate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   96

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acceptarea donatiei d-lui Cojan Dan a terenului in suprafata de 5755 m.p., situat in Targoviste, B-dul Eroilor, parcela 45, nr. cadastral 4152,

cu destinatie drum de acces

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acceptarea donatiei d-lui Cojan Dan a terenului in suprafata de 5755 m.p., situat in Targoviste, B-dul Eroilor, parcela 45, nr. cadastral 4152, cu destinatie drum de acces;

-       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 alin. 3 si art. 123 din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se accepta donatia d-lui Cojan Dan  ce are ca obiect terenul, in suprafata de 5755 m.p., situat in Targoviste, B-dul Eroilor, parcela 45, nr. cadastral 4152, cu destinatie drum de acces.

Art.2  Contractul de donatie va fi autentificat la Notariatul Public.

            Pentru semnarea contractului de donatie se imputernicesc: d-l Primar – ing. Iulian Furcoiu si d-l Secretar – jr. Vasile Avanu.

Art.3 Bunul care face obiectul donatiei va fi inclus in domeniul public al municipiului Targoviste si inregistrat in evidentele contabile ale Primariei Municipiului Targoviste.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    97

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 24.02.2005, avand in vedere:

-       Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

-          Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste  conform planurilor de situatie nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Suprafetele care fac obiectul prezentei hotarari sunt:   

 

a) Consiliul Local Municipal Targoviste – 27 m.p., B-dul I.C. Bratianu, zona Dealu Mare (plan nr. 2)

b) S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste    -  27 m.p., B-dul Mircea cel Batran, bloc F, parter (plan nr. 1)

Art. 3  Se imputernicesc pentru semnarea actelor la Notariatul Public, d-l primar ing. Iulian Furcoiu si d-l secretar jr. Vasile Avanu.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica, Directia Tehnica si Gestiune Urbana – Birou Cadastru si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   98

Tgv. 24.02.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului apartinand domeniului public, in suprafata de 6 m.p., situat in B-dul Mircea cel Batran, cat. 23/1.11

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului apartinand domeniului public, in suprafata de 6 m.p., situat in B-dul Mircea cel Batran, cat. 23/1.11;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a terenului apartinand domeniului public, in suprafata de 6 m.p., situat in B-dul Mircea cel Batran, cat. 23/1.11, conform variantei 3 din planul de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 3  In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                   

Nr.   99

Tgv. 24.02.2005

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 250 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei, Zona MINISAT, intre blocurile O4 – J1

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 250 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei, Zona MINISAT, intre blocurile O4 – J1;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 250 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul Independentei, Zona MINISAT, intre blocurile O4 – J1, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    100

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a doua terenuri in suprafata de 8,25 m.p. si respectiv 11,74 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, adiacente Pietei 1 Mai

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a doua terenuri in suprafata de 8,25 m.p. si respectiv 11,74 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, adiacente Pietei 1 Mai;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a doua terenuri in suprafata de 8,25 m.p. si respectiv 11,74 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, adiacente Pietei 1 Mai.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   101

Tgv. 24.02.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii martie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 24.02.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Dragan Sebastian in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii martie 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Dragan Sebastian si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    102

Tgv. 24.02.2005