1. Hotarâre privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2013 şi aprobarea utilizării excedentului  bugetului local înregistrat la data de 31.12.2013

2. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 247/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, Jud. Dambovita”

3. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 248/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”

4. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 249/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”

5. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 252/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj ‘’Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

6. Hotarâre privind parteneriatul dintre Fundaţia Culturală Ion Dolănescu, judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului National Ion Dolănescu, editia I, Târgoviste, în perioada 24-25 ianuarie 2014

7. Hotarâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică                   

8. Hotarâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte

9. Hotarâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

10. Hotarâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate pentru un număr de patru persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

11. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte

12. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

13. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Municipal Construct S.A

14. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 si a indicatorilor de performantă economică ai  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

15. Hotarâre privind aprobarea indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste

16. Hotarâre privind aprobarea contractării unei polite de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste

17. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014

18. Hotarâre privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin  HCL nr. 265/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”

19. Hotarâre privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin  HCL nr. 282/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B02, str. C-tin Brancoveanu ”

20. Hotarâre privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin HCL nr. 284/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3 ”

21. Hotarâre privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin HCL nr. 285/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22”

22. Hotarâre privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” Târgovişte si dl. Enache Marian-Dumitru în vederea înfiinţării Asociaţiei ”Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte”

23. Hotarâre privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” Târgovişte si dl. Dobre Ion în vederea înfiinţării Asociaţiei ”Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte”

24. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.01.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

25. Hotarâre privind transmiterea în folosinta gratuită a bunului imobil TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ”

26. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bărătei

27. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi

28. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu, adiacent bl. 24 - zona Balaban, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

29. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 10, în vederea amenajării unei frizerii

30. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 6 „Tudor Vladimirescu”

31. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 5 „Diaconul Coresi”

32. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 5,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, în incinta Şcolii Generale nr. 8 „Mihai Viteazul”

33. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 4 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în incinta Liceului Tehnologic „Spiru Haret”

34. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”

35. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

36. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”

37. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a 12 săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, în suprafaţă de 9 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Liceului „Ion Heliade Rădulescu”

38. Hotarâre privind scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 12 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social

39. Hotarâre privind transmiterea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a unui teren in  suprafata de 846 mp, situat in Municipiul Targoviste, strada Ialomitei, cvartal 89, parcela 9, nr.28A in vederea depunerii unui proiect in cadrul apelului de propuneri de proiecte ,,Sinergii pentru viitor-Copii in situatii de risc’’- RO 10 ,,Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale’’

40. Hotarâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Partida Romilor PRO EUROPA, Filiala Dâmboviţa, a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2013 şi aprobarea utilizării excedentului  bugetului local

înregistrat la data de 31.12.2013

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 590/10.01.2014 privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31.12.2013  din  excedentul bugetului local şi aprobarea utilizării excedentului înregistrat la data de 31.12.2013 în anul 2014.

§ Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 2020/17.12.2013 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2013; 

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2013 în suma de 14.516.028,74 lei din excedentul bugetului local.

Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului înregistrat la data 31.12.2013 în sumă de 3.428.077,39  lei existent în contul de execedent deschis la  Trezoreria Târgovişte, după cum urmează :

1. finanţarea secţiunii de dezvoltare cu suma de 3.351.530,89 lei;

2. acoperirea eventualelor goluri de casă apărute pe parcursul exerciţiului financiar al anului 2013 cu suma de 76.546,50 lei.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   1

   Tgv. 15.01.2014

                                              

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 247/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, Jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.01.2014, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 247/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, jud. Dambovita”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările si completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile HCL nr. 247/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulReabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, Jud. Dambovita;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 11 ,,Paul Banica” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Moldovei, nr. 3, jud. Dambovita, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 247/2013, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI :

-       instalatie de utilizare gaze naturale, ceilalti indicatori tehnici, aprobati prin HCL 247/19.09.2013, ramanand nemodificati.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

Valoare investitie:   365.166,00 lei, din care

                    Valoare C+M      :   225.085,00 lei

 

          Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 247/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   2

   Tgv. 15.01.2014

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 248/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.01.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 248/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§    Prevederile HCL nr. 248/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita”;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 3 ,,Smaranda Gheorghiu” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Calea Bucuresti, jud. Dambovita” , prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 248/2013, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI :

-       instalatie de utilizare gaze naturale, ceilalti indicatori tehnici, aprobati prin HCL 248/19.09.2013, ramanand nemodificati.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

 

   -Valoare investitie:   225.578,00 lei, din care

   -Valoare C+M      :   122.860,00 lei

 

          Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 248/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   3

   Tgv. 15.01.2014

 

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 249/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.01.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea HCL nr. 249/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§       Prevederile HCL nr. 249/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitarea sistemului de incalzire actual prin dotarea cu centrala termica proprie la Scoala nr. 8 ,,Mihai Viteazul” Corp scoala si Sala de Sport, loc. Targoviste, Str. Aleea Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, jud. Dambovita”, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 249/2013, după cum urmează:

 

INDICATORI TEHNICI :

-       instalatie de utilizare gaze naturale, ceilalti indicatori tehnici, aprobati prin HCL 249/19.09.2013, ramanand nemodificati.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

 

   -Valoare investitie:   373.193,00 lei, din care

   -Valoare C+M      :   266.751,00 lei

 

          Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 249/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   4

   Tgv. 15.01.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 252/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj

’Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.01.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 252/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj ‘’Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 252/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat  si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivulDotarea cu centrala termica proprie pentru Grup Scolar Constructii Montaj ‘Nicolae Mihaescu’’ – Targoviste”

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul Dotare cu centrală termică proprie pentru Grup Şcolar Construcţii montaj “Nicolae Mihăescu” – Târgovişte, prevăzuţi la art. 2 al H.C.L. nr. 252/2013, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICI :

  Acestă investiţie va cuprinde doar dotarea camerei tehnice cu centrale termice şi instalaţiile necesare pentru o funcţionare corespunzătoare. Deasemenea, se va realiza bransamentul de gaze naturale precum şi instalaţia de alimentare cu gaze naturale.

    Centrala va fi dotată cu  doua cazane de oţel, avand  PU=300Kw.

    Prepararea apei calde de consum se va realiza cu ajutorul unui boiler de 300 litri.

 

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   - Valoare investitie:   240.220,00  lei, din care

   - Valoare C+M      :   145.003,00 lei.

 

         Art. 2 Celelalte prevederi ali H.C.L. nr. 252/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   5

   Tgv. 15.01.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind parteneriatul dintre Fundaţia Culturală Ion Dolănescu, judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste

în vederea organizării Festivalului National Ion Dolănescu, editia I, Târgoviste, în perioada 24-25 ianuarie 2014

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 15.01.2014, având in vedere: 

§  Solicitarea fundației Ion Dolănescu înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 896/13.01.2014;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea/parteneriatul dintre Fundaţia Culturală Ion Dolănescu, judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita, Centrul Judetean de Cultură si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului National Ion Dolănescu, editia I, Târgoviste în perioada 24-25 ianuarie 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 50.000 lei reprezentând contributia Consiliului Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului National Ion Dolănescu va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 67.02 Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii si va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuterniceste primarul, jr. Gabriel Florin Boriga să semneze în numele si pe seama municipiului Târgoviste acordul de asociere/parteneriat.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia   Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   6

  Tgv. 15.01.2014

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor functii contractuale din cadrul

Direcţiei Grădina Zoologică

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  30.01.2014 având în vedere :

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Grădina Zoologică prin care propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional la Direcţia Grădina Zoologică;

§    Prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 41 - 48 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§    Prevederile Procedurii Operaţionale PO-PMT-196- privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a presonalului contractual;

§    Procesele verbale finale ale examenului de promovare în treaptă/grad profesional;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu 01.01.2014 se aprobă transformarea a 16 funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional, după cum urmează:

v   La Secţia Grădina Zoologică:

·      trei funcţii contractuale de referent treapta II se transformă în funcţii contractuale de referent treapta I;

·      o funcţie contractuală de tractorist treapta III se transformă în funcţie contractuală de tractorist treapta II;

·      o funcţie contractuală de sudor treapta IV se transformă în funcţie contractuală de sudor treapta III;

·      două funcţii contractuale de mecanic treapta IV se transformă în funcţii contractuale de mecanic treapta III;

·      o funcţie contractuală de bucătar treapta IV se transformă în funcţie contractuală de bucătar treapta III;

·      o funcţie contractuală de îngrijitor animale treapta III se transformă în funcţie contractuală de îngrijitor animale treapta II;

·      patru funcţii contractuale de îngrijitor animale treapta IV se transformă în funcţii contractuale de îngrijitor animale, treapta III.

 

v   La Biroul Financiar Contabil, Administrativ, Juridic, Resurse Umane:

·      o funcţie contractuală de referent treapta II în funcţie contractuală de referent treapta I;

·      o funcţie contractuală de secretar dactilograf treapta I în funcţie contractuală de secretar dactilograf treapta I A;

·      o funcţie contractuală de consilier juridic gradul II în funcţie contractuală de consilier juridic gradul I.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Grădina Zoologică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   7

  Tgv. 30.01.2014

 

                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice din cadrul

Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei functii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte;

§        Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§        Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

§        Procesul verbal final nr. 31954/13.12.2013;

§        Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§        Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Începând cu 01.01.2014 se aprobă transformarea unei funcţii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte, ca urmare a promovării în grad profesional, după cum urmează:

v        o funcţie publică de consilier, clasa I, grad principal se transformă în functie publică de consilier, clasa I, grad superior.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

  Nr.   8

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 30.01.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Salubritate prin care se propune aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;

§  Prevederile art. 6, alin. 7 – 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 1, pct. 2 şi 3 Legii nr. 276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

§  Prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Salubritate, Directia de Asistentă Socială, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   9

  Tgv. 30.01.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate pentru un număr de patru persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune iniţierea unei hotarari privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de patru persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

§      Dosarele persoanelor care înregistrează debite restante la contribuţia de hrană;

§      Situaţia centralizatoare privind restanţele înregistrate la contribuţia de harnă, la data de 31.12.2013;

§      Prevederile art. 1 şi art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 31, alin. 4, lit. „b” şi lit. „g” din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 116/2002 referitoare la prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§      Prevederile art. 176, alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de patru persoane, asistate prin Cantina de Ajutor Social, însumând un debit total 4384 lei, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărăre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea creanţelor din evidenţa curentă şi trecerea lor într-o evidenţă separată.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

               

  Nr.   10

  Tgv. 30.01.2014

 

                                                                                              Anexă la HCL nr.10/30.01.2014

 

                                   DEBITORI LA CONTRIBUTIA DE HRANA

 

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Varsta

Pachet/

Portie

Sistat/

asistat

Sold

31.12.2013

Observatii

 

1

Bucurestianu Daniel

44 ani

Pachet

decedat

2926 lei

decedat

 

2

Tanase Silvia

80 ani

Pachet

decedat

1278 lei

decedat

3

Iliescu  Aurel

60 ani

Portie

sistat

99 lei

Handicap gr.ll-Indemnizatie166 lei;

4

 

Lungu Ilie

53 ani

portie

sistat

81 lei

Pensie invaliditate

 

TOTAL

 

 

 

4384 Lei

 

 

  

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014

al S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014;

§ Prevederile art. 11 lit. „f” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                         

 Nr.   11

 Tgv. 30.01.2014

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 6/28.01.2013 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A.

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 26.02.2014 în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                        

 Nr.   12

 Tgv. 30.01.2014

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr.12/30.01.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 26.02.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de ............., domiciliat în Târgovişte, str. ....................., nr. ..., bl..., sc... , ap..., posesor al C.I. seria ... nr....... eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de ...... să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 16.02.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

 

1.     Să aprobe Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. pentru anul 2014, prevăzut în anexele la prezentul mandat

 

 

Pentru  _____X______            Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

                                     

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETARUL MUNICIPIULUI

          arh. Lucian Enache                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

         

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014

al S.C. Municipal Construct S.A

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014 având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Municipal Construct S.A.;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 571/2003 referitoare la Codul Fiscal;

§   Prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

§  Prevederile art. 4 din O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

§   Prevederile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Municipal Construct S.A, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre (anexe 1-8, anexe 9-12).

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Construct S.A., Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

Nr.   13

Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014

si a indicatorilor de performantă economică

ai  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 și a indicatorilor de performanță economică ai S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte ;

§  Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 4 din O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

§  Prevederile HCL nr. 56 și 57 din data de 14.03.2011 referitoare la contractul de delegare de gestiune;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 si indicatorii de performanţă economică ai S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, conform anexelor (1 - 10) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte, Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.   14

 Tgv. 30.01.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 30.01.2014, având in vedere:

§ Referatul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște privind aprobarea de către Consiliul Local Municipal Târgoviște a indemnizației lunare a membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor societății;

§ Prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie, nr. 2 din data de 22.01.2014;

§ Prevederile art. 37, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 45/28.02.2013 privind desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§ Prevederile HCL nr. 95/28.05.2013 referitoare la aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2012 şi a planului de administrare ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă o indemnizatie lunară în cuantum de 550 lei brut/lunar pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie si cenzor al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2014 şi finalul mandatului.       

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

Nr.   15

Tgv. 30.01.2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei polite de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administratie al

S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 30.01.2014, având in vedere:

§  Referatul Consiliului de Administraţie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște privind aprobarea de către Consiliul Local Municipal Târgoviște a contractării unei polițe de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație;

§  Prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie, nr. 1 din data de 22.01.2014;

§  Prevederile art. 15312 alin. 4 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 45/28.02.2013 privind desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE

 

   Art. 1 Se aprobă contractarea unei polite de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte, în limită maximă de 5500 lei.

  Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

Nr.   16

 Tgv. 30.01.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

H O T A R A R E

                 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

                al Municipiului Targoviste pentru anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 30.01.2014 , având în vedere:

§      Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

§      Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

§      Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§      Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

§      Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale cu modificările şi completările ulterioare;

§      HCL  nr. 250/12.12.2011 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

§      HCL nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei la CEC BANK S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§      HCL nr. 183/31.08.2011 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.;

§      HCL nr. 1/10.01.2014 privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2014 şi aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2013;

§      Adresa Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice  nr. 1368/16.01.2014;

§      Adresa Administraţiei  Judeţene a Finanţelor Publice nr. 2032/22.01.2014;

§      Adresa Consiliului Judeţean nr. 1367/16.01.2014;

§      Propunerile privind fundamentarea bugetelor proprii întocmite de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local;

§      Raportul Directiei economice nr. 2348/24.01.2014;

§      Solicitarea Asociaţiei Ler nr. 2791/30.01.2014;

§      Solicitarea Asociaţiei Lions Club K1, nr. 2796/30.01.2014;

§      Solicitarea Ordinului Arhitecţilor, nr. 2866/30.01.2014;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata;

§      In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicată, adoptă următoarea

 

           HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014 conform anexelor nr.1A şi 1B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 conform anexei 2A şi 2B, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă  Bugetul  Creditelor interne pe anul  2014 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Bugetul general consolidat  pe anul 2014 este redat în anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre

Art. 5  Se aprobă Lista obiectivelor de investitii pe anul 2014, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .6  Se aprobă Lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă finanţate din bugetul local pe anul 2014 conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Sinteza proiectelor cu finantare nerambursabila pe anul 2014 este redată în anexa nr. 6A care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8  Se aprobă  bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste,  finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 conform anexei nr. 8 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Lista instituţiilor finanţate din bugetul local cu identificarea modului de finantare este redata în anexa nr. 8A. Repartizarea pe subcapitole precum şi pe instituţii a bugetului aferent instituţiilor de învăţământ va fi realizata de ordonatorul principal de credite.

Art. 9  Se aprobă  programul manifestarilor culturale pe anul 2014 desfasurate de Teatrul Municipal conform anexei 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10  Din  capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie, titlul Bunuri si servicii vor fi acordate următoarele sume pentru finanţarea de actiuni social-culturale precum si pentru acordarea de sprijin financiar, după cum urmeză:

1.        Sprijinirea activităţii instituţiilor de cult 1.150 mii lei (256 mii lei cheltuieli cu încălzirea bisericilor din municipiu; 144 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru pentru plata coralei; 684 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru finantarea unor lucrări de reparaţii  aferente bisericilor din municipiu, 50 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru organizarea Sarbatorii Sf. Nifon, 16 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgovişte pentru participarea Arhiepiscopiei la Proiectul "Copiii defavorizati promoveaza cultura urbana"). Sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu încalzirea bisericilor vor fi decontate direct din bugetul Primariei Targoviste pe baza facturilor prezentate de biserici.

2.        Organizare acţiuni de ziua 1/8 Martie 40 mii lei,

3.        Organizare acţiunea Ziua Europei 35 mii lei,

4.        Organizare acţiunea Ora Pământului 18 mii lei,

5.        Organizare Festivalul „Ion  Dolanescu”  50 mii lei

6.        Sprijin financiar pentru Revista  "Litere" 20 mii lei

7.        Majorare sprijin financiar pentru Revista "Târgoviştea Literară" la 12 mii lei (HCL 9/2013),

8.        Realizare lucrare "Istoria Targovistei. Cronologie enciclopedică" 16 mii lei.

9.        Realizare lucrare Targoviste - personalităţi culturale si viaţa literară (bilingv) 25 mii lei

10.    Organizare Conferinte cu publicul targovistean 20 mii lei,

11.    Organizare Tabara de creatie plastică 30 mii lei,

12.    Organizare Sesiune ştinţifică ”Brancovenii ctitori de ţară şi credinţă” 25 mii lei

13.    Organizare Expoziţie de acuarelă „Targovistea din inima mea” 20 mii lei

14.    Organizare Stagiune estivală TAN4all's (promovare Curtea Domnească şi Centrul Vechi) 17 mii lei

15.     Organizare schimburi culturale tineri Târgovişte/Kazanlak 18 mii lei,

16.     Eveniment Zilele democraţiei locale 12  mii lei

17.     Eveniment Săptămâna filmului italian de arta 7 mii lei

18.     Eveniment Festivalul International de Jazz 40 mii lei

19.     Finantare Proiect „Realizarea unei campanii integrate de constientizare, informare si educare cu privire la cancerul de col uterin, prestarea de servicii de organizare conferinte pentru medicii specialisti”, 20 mii lei,

20.    Finantare Proiect „Consilierea si formarea copiilor instituţionalizati in managementul vietii personale”, 30 mii lei,

21.    Finantare Proiect „Realizarea unei campanii de constientizare si informare in scoli despre deficientele de educatie medicala, igiena si comportament civic”, 28  mii lei,

22.    Finantare Editare lucrare "Povestiri despre eroii culturii noastre", 5 mii lei,

23.    Finantare Proiect „Opera Comica” 10 mii lei

24.    Sprijin financiar – Asociaţia Salvamont Damboviţa 49 mii lei

25.    Sprijin financiar - Asociaţia Club Sportiv  Climbing Evolution – alpinism 7 mii lei,

26.    Sprijin financiar - Corala Appasionato 18 mii lei,

27.    Sprijin financiar - Fir de Dor 20  mii lei,

28.    Sprijin financiar - Asociatia Romanes 100  mii lei,

1.        Sprijin financiar - Asociaţia Palestra – Proiect „Sport în cartier” 50  mii lei,

2.        Sprijin financiar - Asociaţia Palestra – Proiect „Chindia Kid's Cup” 60  mii lei,

3.        Sprijin financiar Club Sportiv de Sah Chindia 20 mii lei,

4.        Sprijin financiar pentru Asociaţia Nevăzătorilor 8 mii lei,

5.        Sprijin financiar pentru Fundaţia Judeteană pentru Tineret 10 mii lei,

6.        Sprijin financiar pentru Societatea Astronomică de Meteori 25 mii lei,

7.        Sprijin financiar – Asociaţia Lions Club K1 – Proiect "Luptă în ring, nu la şcoală" 70 mii lei,

8.        Sprijin financiar – Asociaţia Culturală Ler – Proiect "Realizarea unui film documentar-atistic despre Voievodul Vlad Ţepeş" 50 mii lei,

9.        Sprijin financiar – Ordinului Arhitecţilor Filiala Muntenia VestProiect "Constantin Brancoveanu şi ctitoriile sale" 80 mii lei.

Din  capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala, titlul Bunuri si servicii, bugetul Direcţiei de Asistenta Socială va fi asigurată finanţarea proiectului «Centru de zi de tratament si consiliere pentru copiii cu sindrom Down si tulburari de spectru autist » in suma de 288 mii lei.

Art. 11  Din capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe, titlul Bunuri si servicii se vor contracta servicii de asistenţă juridică în vederea reprezentării în instanţă a municipiului Targovişte în sumă de 400 mii lei. Din bugetul Clubului Sportiv Municipal Targoviste se aproba achizitionarea de servicii de asistenţă juridică în vederea reprezentării în instanţă a municipiului Targovişte în sumă de 15 mii lei

Art. 12  Lista cotizatiilor pe care Municipiul Targoviste le are de achitat în anul 2014 este redata in anexa nr. 10.

Art. 13 Defalcarea pe articole şi alineate de cheltuieli precum şi repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute în  bugetele mentionate la art. 1, art. 2 şi art. 3 se face de catre ordonatorul principal de credite.

Art.14 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETARUL MUNICIPIULUI

          arh. Lucian Enache                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

               

 

 Nr.   17

 Tgv. 30.01.2014

 

 

                                                                 

HOTĂRÂRE

   privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin  HCL nr. 265/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea indicatorilor tehnici aprobați prin HCL nr. 265/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”

§  Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile HCL nr. 265/2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “Dotare cu centrala termica proprie a obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul ”Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Şcoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Târgovişte”, aprobati prin HCL nr. 265/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

 

-agentul termic se va prepara cu ajutorul a doua cazane normale, avand P=230 KW, respectiv P=150 KW, utilizand gaze naturale ;

-pentru montarea celor doua centrale sunt necesare trei pompe ;

-camera tehnica se va reamenaja conform normativelor ISU.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 265/19.09.2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   18

   Tgv. 30.01.2014

 

  

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin  HCL nr. 282/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B02, str. C-tin Brancoveanu ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea indicatorilor tehnici aprobați prin  HCL nr. 282/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B0 2, str. C-tin Brancoveanu”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile HCL nr. 282/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B02, str. C-tin Brancoveanu ”

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc B0 2, str. C-tin Brancoveanu”, aprobati prin HCL nr. 282/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

 

agentul termic apa calda se va prepara cu ajutorul unei centrale termice in condensatie avand  P= 105 KW, utilizand gaze naturale;

-se vor monta doua acumulatoare de apa calda V=300 l

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 282/19.09.2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   19

   Tgv. 30.01.2014

 

                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin HCL nr. 284/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3 ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea indicatorilor tehnici aprobați prin HCL nr. 284/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile HCL nr. 284/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3 ”

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc 1, str. Aleea Griviţa, nr. 3”, aprobati prin HCL nr. 284/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

 

-se vor monta trei centrale termice de 97 kw la care mai sunt necesare patru pompe suplimentare

-se va monta un acumulator de apa calda  cu V=1000 l

-se va monta un vas de expansiune de 80 l

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 284/19.09.2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   20

   Tgv. 30.01.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin HCL nr. 285/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea indicatorilor tehnici aprobați prin HCL nr. 285/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22 ”;

§       Prevederile H.G nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

§      Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile HCL nr. 115/2013 referitoare la modificarea Programului de investiţii pentru anul 2013;

§      Prevederile HCL nr. 116/2013 referitoare la demararea procedurilor pentru achiziţionarea centralelor termice individuale pentru unele instituţii publice şi unităţi şcolare;

§      Prevederile HCL nr. 285/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22 ”;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea indicatorilor tehnici pentru obiectivul „Dotare cu centrală termică proprie a obiectivului Bloc nr. 8, str. G-ral I.E.Florescu, nr. 22 ” aprobati prin HCL nr. 285/2013, după cum urmează:

 

               INDICATORI TEHNICI

 

- agentul termic apa calda, se va prepara cu ajutorul unui cazan normal, avand P=230kW, utiliznd gaze naturale

-se va monta o pompa pentru legatura dintre tur si retur

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 285/19.09.2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   21

   Tgv. 30.01.2014

  

                                                                                                                                                                     

H O T Ă R Â R E

privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” Târgovişte si dl. Enache Marian-Dumitru în vederea înfiinţării Asociaţiei ”Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa și Universitatea „Valahia” din Târgovişte în vederea înfiinţării Asociaţiei Sportive Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte;

§       Prevederile art. 40 din Constituţia României;

§       Prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare;

§       Prevederile H.G. nr. 883/2011 referitoare la privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport baschet;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 17, 36, alin. 7, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa, Universitatea ”Valahia” Târgovişte si dl. Enache Marian-Dumitru în vederea înfiinţării Asociaţiei ”Baschet Club Municipal Universitatea  Târgovişte”.

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei ”Baschet Club Municipal Universitatea  Târgovişte”, conform  Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Statutul Asociatiei ”Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte”, conform  Anexei II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se mandatează dl. jr. Gabriel Florin Boriga, Primarul Municipiului Târgovişte ca, în numele şi pe seama Municipiului Târgovişte, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei”Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte”.

Art. 5 Se aprobă numirea domnului Stănciulescu Romi în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în cadrul Comitetului Director al Asociaţiei Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte, sumele, modul de finanţare şi obiectivele Asociaţiei urmând a fi supuse ulterior aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Târgovişte, adoptată în acest sens.

Art. 6 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei Asociatiei ”Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte”, a unui spatiu în suprafaţă de 12 mp, Corp C9- în incinta Stadionului Eugen Popescu, str. Justiţiei, nr. 3, judeţul Dâmboviţa, pentru stabilirea sediului social al Asociatiei ”Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte”.

Art. 7 Se aprobă participarea Municipiului Târgovişte cu suma de 225,00 lei la constituirea patrimoniului social iniţial al Asociaţiei Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte”, stabilit a fi în cuantum de 900,00 lei.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Clubul Sportiv Municipal Târgoviste şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                        

  Nr.   22

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” Târgovişte si dl. Dobre Ion în vederea înfiinţării Asociaţiei ”Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte”

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având in vedere:

§       Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa și Universitatea „Valahia” din Târgovişte în vederea înfiinţării Asociaţiei Sportive Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte;

§       Prevederile art. 40 din Constituţia României;

§       Prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare;

§       Prevederile H.G. nr. 883/2011 referitoare la privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport baschet;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§       Prevederile art. 17, 36, alin. 7, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2 lit. „f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea Municipiului Târgovişte cu Judeţul Dâmboviţa, Universitatea ”Valahia” Târgovişte si dl. Dobre Ion în vederea înfiinţării Asociaţiei ”Volei Club Municipal Universitatea  Târgovişte”.

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei ”Volei Club Municipal Universitatea  Târgovişte”, conform  Anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Statutul Asociatiei ”Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte”, conform  Anexei II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se mandatează dl. jr. Gabriel Florin Boriga, Primarul Municipiului Târgovişte ca, în numele şi pe seama Municipiului Târgovişte, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei”Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte”.

Art. 5 Se aprobă numirea domnului Grigorescu Marian în calitate de reprezentant al Municipiului Târgovişte în cadrul Comitetului Director al Asociaţiei Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte, sumele, modul de finanţare şi obiectivele Asociaţiei urmând a fi supuse ulterior aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local Municipal Târgovişte, adoptată în acest sens.

Art. 6 Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei Asociației ”Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte”, a unui spațiu în suprafaţă de 12 mp, Corp C9- în incinta Stadionului Eugen Popescu, str. Justiţiei, nr. 3, judeţul Dâmboviţa, pentru stabilirea sediului social al Asociatiei ”Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte”.

Art. 7 Se aprobă participarea Municipiului Târgovişte cu suma de 225,00 lei la constituirea patrimoniului social iniţial al Asociaţiei Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte”, stabilit a fi în cuantum de 900,00 lei.

Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Clubul Sportiv Municipal Târgoviste şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                        

  Nr.   23

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.01.2014

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Procesul Verbal încheiat în data de 20.01.2014 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 7237/15.11.2012.;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 389/2010 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§ Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§ Prevederile Ordinului nr. 2401/2013 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 20.01.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                              

  Nr.   24

  Tgv. 30.01.2014

 

                                     

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinta gratuită a bunului imobil

TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Adresa Institutei Prefectului înregistrată la Primăria Municipiului Târgovise cu nr. 33881 din data de 30.12.2013 ;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune revocarea HCL nr. 374/2013 s darea în folosint gratuită pe o perioadă de 12 ani către Consiliul Judetan Dâmbovit a bunului imobil ” TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ” ;

§ Prevederile HCL nr. 374/2013 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ - şi transmiterea acestuia în proprietatea Judeţului Dâmboviţa;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » s art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ identificat potrivit art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă transmiterea în folosint gratuită către Consiliul Judetan Dâmbovit a bunului imobil - TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ

Art. 3 Datele şi elementele de identificare ale terenului ce se transmite sunt urmatoarele:

a) Denumire:                                          Teren groapă gunoi oraş

b) Amplasament:                                    Comuna Aninoasa, sat Viforata

c) Suprafaţa:                                          100.000 mp, conform planului anexat

d) Număr inventar:                                 7007108

e) Valoarea de inventar:                         1.732.000 lei.

Art. 4. Bunul imobil se transmite în folosinţa gratuită pentru o perioadă de 12 ani, predarea acestuia efectuându-se pe baza de contract de comodat încheiat între Municipiul Târgovise s Judetl Dâmbovit.

Art. 5 Începând cu data prezentei HCL nr. 374/25.11.2013 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunului imobil teren groapă gunoi oraş şi transmiterea acestuia în proprietatea judeţului Dâmboviţa se revocă.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                  

  Nr.   25

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piat Bărătei

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piat Bărătiei;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 390/16.12.2013 stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bărătiei în vederea desfăsurării activitătii de comert.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Prim

ar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   26

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§        Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piata Bucegi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse de panificaţie;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.C.L. nr. 390/16.12.2013 stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața Bucegi în vederea desfășurării activității de comerț cu produse de panificaţie.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 33 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   27

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu, adiacent bl. 24 - zona Balaban, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.01.2014 având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu, adiacent bl. 24 - zona Balaban, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. nr. 390/16.12.2013 stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu, adiacent bl. 24 - zona Balaban, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ, conform planului de situaţie anexat.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

        Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Albu Andrei

Păunescu Andrei

Diaconu Diana

Pantea Viorel

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.      

    

  Nr.  28

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 10, în vederea amenajării unei frizerii

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 10, în vederea amenajării unei frizerii;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§   Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.C.L. nr. 390/16.12.2013 stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 10, în vederea amenajării unei frizerii, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Albu Andrei

Păunescu Andrei

Diaconu Diana

Pantea Viorel

      Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 68 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviste, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

  

                       

  Nr.   29

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 6 „Tudor Vladimirescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 6 „Tudor Vladimirescu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 6 „Tudor Vladimirescu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Licitaţia va fi organizată numai după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ işi exprimă acordul.

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.      

                

  Nr.  30

  Tgv. 30.01.2014

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 5 „Diaconul Coresi”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 5 „Diaconul Coresi”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 5 „Diaconul Coresi”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Licitaţia va fi organizată numai după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ işi exprimă acordul.

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.   

        

  Nr.  31

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 5,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, în incinta Şcolii Generale nr. 8 „Mihai Viteazul”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 5,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, în incinta Şcolii Generale nr. 8 „Mihai Viteazul”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 5,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, în incinta Şcolii Generale nr. 8 „Mihai Viteazul”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Licitaţia va fi organizată numai după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ işi exprimă acordul.

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

  Nr.  32

  Tgv. 30.01.2014

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 4 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în incinta Liceului Tehnologic „Spiru Haret”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 4 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în incinta Liceului Tehnologic „Spiru Haret”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 4 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în incinta Liceului Tehnologic „Spiru Haret” în vederea desfășurării activității de comerț cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Licitaţia va fi organizată numai după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ işi exprimă acordul.

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  33

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Licitaţia va fi organizată numai după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ işi exprimă acordul.

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

  Nr.  34

  Tgv. 30.01.2014

 

                                                               

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” , în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” , în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri: 

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Licitaţia va fi organizată numai după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ işi exprimă acordul.

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 36 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

  Nr.   35

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino” , în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino” , în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare, destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Licitaţia va fi organizată numai după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ işi exprimă acordul.

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună. Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

           

  Nr.  36

  Tgv. 30.01.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a 12 săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, în suprafaţă de 9 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Liceului „Ion Heliade Rădulescu”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a 12 săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, în suprafaţă de 9 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Liceului „Ion Heliade Rădulescu”, în vederea desfăşurării activităţilor instructiv - educative;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a 12 săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, în suprafaţă de 9 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Liceului „Ion Heliade Rădulescu”, în vederea desfăşurării activităţilor instructiv - educative.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bănescu Rodica

Bozieru Cosmin

Mocanu Livia

Georgescu Alen

Licitaţia va fi organizată numai după ce Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ işi exprimă acordul.

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 30 lei//oră/clasă şi 36 lei/mp/lună (pentru spaţiul destinat secretariatului). Pe perioada vacanţelor şcolare nu se achită chirie decât pentru spaţiul destinat activităţii de secretariat.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

   

  Nr.  37

  Tgv. 30.01.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 12 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 12 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social;

§  Prevederile art. 1 şi 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§  Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 448/2006 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 12 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social, cu o sumă de 1236 lei/lună şi 14832 lei/an, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte   

                                     

  Nr.   38

  Tgv. 30.01.2014

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

HOTĂRÂRE

privind transmiterea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a unui teren in  suprafata de 846 mp, situat in Municipiul Targoviste, strada Ialomitei, cvartal 89, parcela 9, nr.28A in vederea depunerii unui proiect in cadrul

apelului de propuneri de proiecte ,,Sinergii pentru viitor-Copii in situatii de risc’’- RO 10 ,,Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale’’

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se susţine necesitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea transmiterii in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a unui teren in  suprafata de 846 mp, situat in Municipiul Targoviste, strada Ialomitei, cvartal 89, parcela 9, nr.28A in vederea depunerii unui proiect in cadrulapelului de propuneri de proiecte ,,Sinergii pentru viitor-Copii in situatii de risc’’- RO 10 ,,Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale’’;

§  Ordonanţa de urgenţă nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ghidul Aplicantului-,,Sinergii pentru viitor-Copii in situatii de risc’’- RO 10 ,,Copii si tineri in  situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducereea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale’’

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,adoptă următoarea

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala, a terenului situat in intravilanul Municipiului Targoviste, cvartalul 89, parcela 9, strada Ialomitei nr.28A, in suprafata de 846 mp, conform schitei anexate, in vederea depunerii unui proiect in cadrul apelului de propuneri de proiecte ,,Sinergii pentru viitor-Copii in situatii de risc’’- RO 10 ,,Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale’’

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte   

                                   

  Nr.   39

  Tgv. 30.01.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Partida Romilor

PRO EUROPA, Filiala Dâmboviţa, a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.01.2014, având în vedere:

§      Adresa nr. 31988/16.12.2013 prin care Partida Romilor Pro Europa solicită folosinţa gratuită asupra spaţiului în suprafaţă de 285 mp din PT 3, micro VIII, str. Nicolae Iorga;

§      Raportul de specialitate al Direcţei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, către Partida Romilor Pro Europa a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, micro 8, str. Nicolae Iorga;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, către Partida Romilor Pro Europa, Filiala Dâmboviţa, a spaţiului în suprafaţă de 285 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga, conform planului de amplasament anexat, cu următoarele date şi elemente de identificare:

- Denumire:                                               spaţiu PT nr. 3, Micro VIII;

- Adresa:                                                   str. Nicolae Iorga;

- Suprafaţă:                                                285 mp;

- Număr inventar:                                       101057;

- Valoare de inventar:                                43.192 lei;

            În acest spaţiu va funcţiona:

             -un centru de formare si reconversie profesionala;

             -un centru care va functiona in sistem after school;

             -o sala media pentru copii;

             -club de recreere pentru cartier;

             -sediu al proiectului “Antreprenoriat social”;

               -o cantina sociala

Art. 2. Transmiterea se va efectua prin contract de comodat în care se vor stipula condiţiile de folosinţă.

Art. 3. Dacă în termen de un an de la data adoptării prezentei, Partida Romilor Pro Europa, filiala Dâmboviţa, nu realizează investiţia, prezenta hotărâre este revocată de drept.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.  40

  Tgv. 30.01.2014