1. Hotarâre  privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’si acordul cu privire la contractarea finanţării

2. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’ si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

 3. Hotarâre privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

4. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret  din Municipiul Targoviste’’ si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

5. Hotarâre privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

6. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

7. Hotarâre privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

8. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

9. Hotarâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor străzi din Municipiul Târgoviste

10. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Priseaca”

11. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Romlux”

12. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Prepeleac”

13. Hotarâre privind aprobarea participarii la ,,Programul referitor la instalarea sistemelor  de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” pentru obiectivul ,,Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – municipiul Târgovişte

14. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Municipiul Târgovişte » si asigurarea cofinanţării

15. Hotarâre privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult pentru obiectivul ,, « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » şi acordul cu privire la contractarea finanţării

16. privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » si asigurarea cofinanţării

17. Hotarâre privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2011 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte

18. Hotarâre privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 20 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

19. Hotarâre privind completarea art. 8 din  H.C.L. nr. 351/27.12.2010 referitoare la  aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte
pentru anul 2011

20. Hotarâre privind aprobarea utilizării excedentului 

21. Hotarâre privind achiziţionarea unui autovehicul prin Programul  de stimulare a înoirii Parcului auto naţional pentru anul 2011 – persoane juridice

22. Hotarâre privind  aprobarea participarii S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste in calitate de actionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

23. Hotarâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

           24. Hotarâre privind utilizarea Bazei Sportive din incinta Stadionului Eugen Popescu de către Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte

25. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 12 mp. situat în Bdul I.C.Brătianu – zona Dealu Mare, în vederea amplasării unui chioşc comercial (florărie)

26. privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 1.52 mp. situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai (Modul nr. 39, etaj II)

27. Hotarâre privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii de însoţitor în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2011

 28. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în  Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.,

29. Hotarâre privind infiintarea  S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.     

 30. Hotarâre privind  infiintarea Politiei Locale a Municipiului Targoviste

 31. Hotarâre privind reorganizarea  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste si a Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, ca urmare a modificarilor intervenite prin infiintarea Politiei Locale a Municipiului Targoviste

 

 

          

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’si acordul cu privire la contractarea finanţării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’si acordul cu privire la contractarea finanţării

§    Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

§    Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult, aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’si acordul cu privire la contractarea finanţării.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

-  90% din valoarea cheltuielilor eligibile prin finantare nerambursabila de Administratia Fondului de Mediu : 523 458,26 lei    

- 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile din fonduri de la bugetul local : 58 162,03 lei

 - cheltuieli neeligibile –finantare prin bugetul local : 42 259,01 lei

 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

  Nr.    1

 Tgv. 10.01.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’ si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

§    Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult, aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrari de interventii

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                  În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’.

Art. 2 Se aprobă indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Scolii (nr.8) Mihai Viteazul  din Municipiul Targoviste’’dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici:

·Achizitie si montaj echipamente pentru producerea energiei termice pentru incalzire si a apei calde menajere(ACM)-Pompe de caldura SOL- APA (geotermale),condensator,automatizare si echipamente electrice,si boiler pentru prepararea apei calde menajere;

·Revizie si amenajare instalatii sanitare si termice existente la vestiare si grupuri sanitare aferente salii de sport;

·Amenajare spatiu tehnic pentru amplasare echipamente–constructie din PVC pe platforma betonata si imprejmuire gard din teava de otel si plasa sudata bordurata.

· Foraj puturi la o adancime de 138 ml, 7 foraje.

Indicatori economici (inclusiv TVA):

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 623,879 mii lei

(în preţuri – 06 decembrie 2010 1 euro =4,3110 lei),curs BNR,din care:

- construcţii-montaj (C+M);293,720 mii lei cu TVA inclus

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

 -  90% din valoarea cheltuielilor eligibile prin finantare nerambursabila de Administratia Fondului de Mediu : 523 458,26 lei    

 -  10 % din valoarea cheltuielilor eligibile din fonduri de la bugetul local : 58 162,03 lei

        -   cheltuieli neeligibile –finantare prin bugetul local : 42 259,01 lei

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

 Nr.   2

 Tgv. 10.01.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

§    Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult, aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

-  90% din valoarea cheltuielilor eligibile prin finantare nerambursabila de Administratia Fondului de Mediu : 475 686,60 lei    

 -  10 % din valoarea cheltuielilor eligibile din fonduri de la bugetul local :         52854,07 lei

       -   cheltuieli neeligibile –finantare prin bugetul local : 44 326,56 lei

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

  Nr.   3

 Tgv. 10.01.2011

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret  din Municipiul Targoviste’’ si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2010 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret  din Municipiul Targoviste’’si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

§    Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult, aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrari de interventii

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate pentru obiectivul,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret  din Municipiul Targoviste ’’

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Spiru Haret  din Municipiul Targoviste’’ dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici:

·Achizitie si montaj echipamente pentru producerea energiei termice pentru incalzire si a apei calde menajere(ACM)

-Pompe de caldura SOL- APA (geotermale),condensator,automatizare si echipamente electrice,si boiler pentru prepararea apei calde menajere;

-utilizarea punctului  termic existent pentru amplasarea echipamentelor

·Foraj puturi la o adancime de 138 ml, 7 foraje.

Indicatori economici (inclusiv TVA):

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei): 572,868

(în preţuri – 06 decembrie 2010 1 euro =4,3110 lei),curs BNR

din care:

- construcţii-montaj (C+M);244,400 mii lei cu TVA inclus

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

-  90% din valoarea cheltuielilor eligibile prin finantare nerambursabila de Administratia Fondului de Mediu : 475 686,60 lei    

 -  10 % din valoarea cheltuielilor eligibile din fonduri de la bugetul local :         52854,07 lei

            -   cheltuieli neeligibile –finantare prin bugetul local : 44 326,56 lei

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.   4

 Tgv. 10.01.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

§    Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult, aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

-  90% din valoarea cheltuielilor eligibile prin finantare nerambursabila de Administratia Fondului de Mediu : 523 458,26 lei    

- 10 % din valoarea cheltuielilor eligibile din fonduri de la bugetul local :

58 162,03 lei

        -   cheltuieli neeligibile –finantare prin bugetul local : 42 259,01 lei

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

  Nr.   5.

 Tgv. 10.01.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

§          Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult, aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrari de interventii

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate pentru obiectivul obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constantin Brancoveanu din Municipiul Targoviste’’dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici:

·Achizitie si montaj echipamente pentru producerea energiei termice pentru incalzire si a apei calde menajere(ACM)

-Pompe de caldura SOL- APA (geotermale),condensator,automatizare si echipamente electrice,si boiler pentru prepararea apei calde menajere;

·Revizie si amenajare instalatii sanitare si termice existente la vestiare si grupuri sanitare aferente salii de sport;

·Amenajare spatiu tehnic pentru amplasare echipamente–constructie din PVC pe platforma betonata si imprejmuire gard din teava de otel si plasa sudata bordurata.

· Foraj puturi la o adancime de 138 ml, 7 foraje.

 

Indicatori economici (inclusiv TVA):

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 623,879 mii lei

(în preţuri – 06 decembrie 2010 1 euro =4,3110 lei),curs BNR

din care:

- construcţii-montaj (C+M);293,720 mii lei cu TVA inclus

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

-  90% din valoarea cheltuielilor eligibile prin finantare nerambursabila de Administratia Fondului de Mediu : 523 458,26 lei    

                      10 % din valoarea cheltuielilor eligibile din fonduri de la bugetul local :

58 162,03 lei

        -   cheltuieli neeligibile –finantare prin bugetul local : 42 259,01 lei

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

  Nr. 6

  Tgv. 10.01.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.11.2011 având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării

§    Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult, aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult, finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta - Administratia Fondului pentru Mediu, pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’ si acordul cu privire la contractarea finanţării.

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

 -  90% din valoarea cheltuielilor eligibile prin finantare nerambursabila de Administratia Fondului de Mediu : 523 458,26 lei    

       10 % din valoarea cheltuielilor eligibile din fonduri de la bugetul local :

58 162,03 lei

        -   cheltuieli neeligibile –finantare prin bugetul local : 42 259,01 lei

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.   7

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                                                        

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară,astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’si asigurarea finanţării proiectului prin“Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult”-finantat din Fondul de Mediu, autoritate contractanta-Administratia Fondului pentru Mediu

§          Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§          Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§          Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult, aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§          Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrari de interventii

§          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§          Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate pentru obiectivul obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul obiectivul ,,Instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire-Sala de sport a Grupului Scolar Constructii Nicolae Mihaescu din Municipiul Targoviste’’ dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici:

·Achizitie si montaj echipamente pentru producerea energiei termice pentru incalzire si a apei calde menajere(ACM)

-Pompe de caldura SOL- APA (geotermale),condensator,automatizare si echipamente electrice,si boiler pentru prepararea apei calde menajere;

·Revizie si amenajare instalatii sanitare si termice existente la vestiare si grupuri sanitare aferente salii de sport;

·Amenajare spatiu tehnic pentru amplasare echipamente–constructie din PVC pe platforma betonata si imprejmuire gard din teava de otel si plasa sudata bordurata.

· Foraj puturi la o adancime de 138 ml, 7 foraje.           

 

Indicatori economici (inclusiv TVA):

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 623,879 mii lei

(în preţuri – 06 decembrie 2010 1 euro =4,3110 lei),curs BNR

din care:

- construcţii-montaj (C+M);293,720 mii lei cu TVA inclus

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

-  90% din valoarea cheltuielilor eligibile prin finantare nerambursabila de Administratia Fondului de Mediu : 523 458,26 lei    

                      10 % din valoarea cheltuielilor eligibile din fonduri de la bugetul local :

58 162,03 lei

        -   cheltuieli neeligibile –finantare prin bugetul local : 42 259,01 lei

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

  Nr.   8

 Tgv. 10.01.2011

 

LOCAL

                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor străzi din Municipiul Târgoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§  Raportul nr. 296/05.01.2011 al Direcției Tehnice la proiectul de hotărâre  privind încadrarea  în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor străzi din Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile O.U. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor modificată și completată prin O.G. nr. 7/2010 art. 8(1), art. 8(2), art. 8(3) și art. 13;

§  Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Dâmbovița precum și al Municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor județului Dâmbovița, Anexa nr. 4 .

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E

 

Art. 1 Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri situate în Municipiul Târgoviste, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

 Nr.   9

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Priseaca”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  proiectului : „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”

§   Prevederile Programului „Reabilitare și modernizare -10.000 km drumuri dr interes județean și drumuri de interes local”

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. 530/2010 privind aprobareaProgramului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013;

§    Prevederile Ordonanței 7/2010 privind modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

§    Prevederile O.G. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1,  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenți  proiectului : „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”.

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Priseaca”, după cum urmează:

Indicatori tehnici :

 

v   Lungime totala drumuri de interes local                 L=6582,17 m, din care :

v   Soarelui, L = 1341,25 m; l=5.00m, Scarosabil= 6706.25 mp; trotuare 2x1.00m.

v   Infratirii, L = 1004.09 m; l=5.00m, Scarosabil= 5020.45 mp; trotuare 2x1.00m.

v   Prisecii, L = 1042.74 m; l=5.00m, Scarosabil= 5213.70 mp; trotuare 2x1.00m.

v   Dambovitei, L = 1537.72 m; l=5.00m, Scarosabil= 7688.60 mp; trotuare 2x1.00m.

v   Stupilor, L = 229.28 m; l=5.00m, Scarosabil= 1146.40 mp; trotuare 2x1.00m.

v   Teilor, L = 759.22 m; l=5.00m,  Scarosabil= 3796.10 mp; trotuare 2x1.00m.

v    Oilor, L = 235.75 m; l=5.00m,  Scarosabil= 1178.75 mp; trotuare 2x1.00m.

v    Campului, L = 432.12 m; l=5.00m,  Scarosabil= 2160.60 mp; trotuare 2x1.00m.

v   Durata de executie este de 12 de luni

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

v   Valoare totală proiect : 11.606,89 mii  lei din care :

                                C+M :  10.085,35  mii lei

 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică si pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

 Nr.   10

 Tgv. 10.01.2011

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Romlux”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  proiectului : „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Romlux”

§   Prevederile Programului „Reabilitare și modernizare -10.000 km drumuri dr interes județean și drumuri de interes local”

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. 530/2010 privind aprobareaProgramului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013;

§    Prevederile Ordonanței 7/2010 privind modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

§    Prevederile O.G. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” și „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenți  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Romlux”;

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Romlux”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici :

v   Lungime totala drumuri de interes local               L=1.605,91 m , din care :

v   Ialomitei, L = 243.14 m; l=4.00m, Scarosabil= 972.56 mp; trotuare 2x1.00m.

v   Zorilor, L = 780.42 m; l=4.00-5.00m, Scarosabil= 3511.89 mp; trotuare 2x1.00m.

v   Liliacului, L = 60.28 m; l=3.50m, Scarosabil= 210.98 mp; trotuar 0.75m.

v   Curcubeului, L = 365.93 m; l=4.00m, Scarosabil= 1463.72 mp; trotuar 1.00m.

v    Ciocarliei, L = 156.14 m; l=3.50m, Scarosabil= 546.49 mp; trotuar 0.75m.

 

v   Durata de realizare a investitiei                                           12 luni                 

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

v    Valoare totală proiect :  3.636,83 mii lei din care :

                                   C+M : 3.039,19 mii lei

 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

 Nr.   11

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                           

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului : „Reabilitare si modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviste - Prepeleac”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  proiectului : „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac”

§   Prevederile Programului „Reabilitare și modernizare -10.000 km drumuri dr interes județean și drumuri de interes local”

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§    Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

§    Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile H.G. 530/2010 privind aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013;

§    Prevederile Ordonanța 7/2010 privind modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

§    Prevederile O.G. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” şi lit. “e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â RE :

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți  proiectului : „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac”;

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - Prepeleac”, după cum urmează:

 

Indicatori tehnici :

 

v   Lungime totala drumuri de interes local                 L=2.921,14 m, din care :

v   1. Cocorilor, L = 145,43 m; l=6.00m, Scarosabil= 872.58 mp; trotuare 2x1.00m.

v   2. Fluierasi, L = 423,00 m; l=6.00m, Scarosabil= 2538.00 mp; trotuare 2x1.00m.

v   3. Fructelor, L = 413,10 m; l=5.00-6.00m, Scarosabil= 2478.60 mp; trotuare 2x1.00m.

v   4. Oltului, L = 414,86 m; l=4.00-6.00m, Scarosabil= 2489.16 mp; trotuare 2x1.00m.

v   5. Luceafarului, L = 302,95 m; l=6.00m, Scarosabil= 1818.00 mp; trotuare 2x1.00m.

v   6. Miron Costin, L = 144,80 m; l=6.00m,  Scarosabil= 868.80 mp; trotuare 2x1.00m.

v   7. Valerica Dumitrescu, L = 92,77 m; l=4.00m,  Scarosabil= 371.08 mp;

v   8. Ioan Neculce, L = 210,02 m; l=4.00-6.00m,  Scarosabil= 1260.12 mp; trotuare 2x1.00m.

v   9. Cronicarilor, L = 401,10 m; ; l=6.00m,  Scarosabil= 2607.15 mp; trotuare 2x1.00m.

v   10. Porumbeilor, L = 373,11 m; l=4.00-6.00m,   Scarosabil= 2425.22 mp; trotuare 2x1.00m.   

v   Durata de execuție este de 12 de luni.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

v                  Valoare totală proiect : 7.477,92 mii  lei din care :

                         C+M :  6.423,11 lei

           

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște

 

 Nr.   12

 Tgv. 10.01.2011

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participarii la ,,Programul referitor la instalarea sistemelor  de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” pentru obiectivul ,,Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea participarii la Programul referitor la instalarea sistemelor  de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” pentru obiectivul ,,Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – municipiul Târgovişte;

§    Prevederile Dispoziţiei preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 529 din 25 noiembrie 2010;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult.. aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea la « Programul referitor la instalarea sistemelor  de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult” pentru obiectivul ,,Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – municipiul Târgovişte».

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

          - 90% din fonduri ale Administratiei  Fondului de Mediu

          - 10 % fonduri de la bugetul local

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

Nr.   13

 Tgv. 10.01.2011

                                                                                                                                                                                      

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Municipiul Târgovişte » si asigurarea cofinanţării

 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Municipiul Târgovişte » si asigurarea cofinanţării;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

§    Prevderile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult.. aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Prevederile H.G. nr. 28//2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Municipiul Târgovişte ».

Art. 2 Se aprobă indicatorilor tehnico-economici pentru « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Municipiul Târgovişte » dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici:

- înlocuire sistem clasic de încălzire şi de producere a apei calde menajere prin sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile.

Indicatori economici (inclusiv TVA):

Valoarea totală proiect (eligibile+ neeligibile) : 1.763.032 lei ( din care eligibile 1.751.872 lei şi neeligibile 11.160 lei)

-construcţii-montaj (C+M);    430.900  lei

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

             - 90% din fonduri ale Administratiei  Fondului de Mediu, respectiv 1.576.684,8

          - 10 % din valoarea eligibilă a proiectului – de la bugetul local, respectiv 175.187,2 lei

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

              Nr.  14

   Tgv. 10.01.2011

 

 

                                                                                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,

inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unitățide cult pentru obiectivul ,, « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » şi acordul cu privire la contractarea finanţării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§          Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea participarii la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cultpentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » ;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

§    Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult.. aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire — beneficiari unități administrativ-teritoriale,instituții publice și unități de cult pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » şi acordul cu privire la contractarea finanţării ;

Art. 2 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

          - 90% din fonduri ale Administratiei  Fondului de Mediu

          - 10 % fonduri de la bugetul local

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

               Nr.  15

   Tgv. 10.01.2011

   

                                                                                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » si asigurarea cofinanţării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se propune iniţierea unei hotărâri privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » si asigurarea cofinanţării;

§    Prevederile Legii 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor.

§    Prevderile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile O.G nr. 22/2008- privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

§    Prevederile ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire - beneficiari unitati administrativ teritoriale, institutii publice si unitati de cult.. aprobat prin Ordinul 1741/20 octombrie 2010

§    Prevederile H.G. nr. 28//2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate pentru obiectivul « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte ».

Art. 2 Se aprobă indicatorilor tehnico-economici pentru « Energie verde pentru viitor – modernizare sisteme de încălzire – Grădina Zoologică Târgovişte » dupa cum urmeaza:

Indicatori tehnici:

- înlocuire sistem clasic de încălzire prin sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile.

Indicatori economici (inclusiv TVA):

Valoarea totală proiect (eligibile+ neeligibile) : 728.562,07 lei ( din care eligibile 717.402 lei şi neeligibile 11.160 lei)

-construcţii-montaj (C+M);158.100  lei

 

Art. 3 Sursele de finanţare ale proiectului sunt:

             - 90% din fonduri ale Administratiei  Fondului de Mediu respectiv 645.662 lei

          - 10 % din valoarea eligibilă a proiectului – de la bugetul local, respectiv 71.740,2 lei

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

  

             Nr.   16

   Tgv. 10.01.2011

 

                                                                       

 

H O T Ă R Â R E      

privind aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2011 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehice – Compartiment Energetic prin care se propune aprobarea Listei de priorităţi pe anul 2011 în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte;

§   Prevederile OUG nr. 18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Normei metodologice de aplicare a OUG 18/2009, privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor;

§   Prevederile Normei metodologice de aplicare a Legii 372/205 privind performanţa energetic a clădirilor;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “e” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “f” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Lista de priorităţi pe anul 2011, în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Sursele de finanţare ale execuţiei lucrărilor de reabilitare termică sunt:

   50% fonduri de la bugetul de stat

   30% fonduri de la bugetul local

   20% fonduri ale Asociaţiilor de proprietari

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

          

Nr.   17

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                                                          

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 20 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

 

Consiliul Local Municipal Târgovşte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, avand in vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care propune iniţierea unei hotarari privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 20 persoane asistate de Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Dosarele persoanelor care înregistrează debite restante la contribuţia de hrană;

§      Situaţia centralizatoare privind restanţele înregistrate la contribuţia de harnă, la data de 30.12.2009;

§      Prevederile art.1 şi art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36  alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 20 persoane, asistate de Cantina de Ajutor Social, însumând un debit total de 15.066 lei,  conform anexei care este parte integranta din prezenta hotărăre

Art. 2 Se aprobă stingerea datoriilor, scoaterea creanţelor din evidenţa curentă şi trecerea lor într-o evidenţă separată.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Asistenţă Socială, Cantina de Ajutor Social, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviste.

  

 Nr.   18

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E      

privind completarea art. 8 din  H.C.L. nr. 351/27.12.2010 referitoare la  aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în Municipiul Târgovişte
pentru anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat – Compartiment Autorizaţii, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind completarea art.8 din H.C.L. nr. 351/27.12.2010 referitoare la  aprobarea taxelor şi impozitelorl locale în Municipiul Târgovişte pe anul 2011;

§    Prevederile H.C.L. nr. 351/2010 privind aprobarea taxelor şi  impozitelor locale în MunicipiulTârgovişte pentru anul 2011;

§    Prevederile art 268 (5) din Legea nr. 571/2003 - privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art 153(3) din H.G. nr. 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se completează art. 8 din H.C.L. nr. 351/27.12.2010 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2011, în sensul stabilirii termenul de plată scadent, dupa cum urmează:

             Pentru unităţiile nou înfiinţate plata taxei de autorizare privind desfăşurarea activităţilor de alimentatie publica se achită anticipat deschiderii activităţii (data deschiderii activităţii fiind specificată în declaraţia depusă de contribuabil conform prevderilor legale)

             Viza anuală a autorizaţiei de funcţionare se achită anual, în două tranşe egale, până la data de 31.03.2011 şi 30.09.2011

             În cazul în care în aceeşi locaţie se desfăşoară două sau mai multe activităţi diferite supuse aceluiaşi tip de autorizare/viză anuală, se percepe taxă numai pentru activitatea a cărei taxă este mai mare..

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 351/27.12.2010 se aplică în mod corespunzător

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat – Compartiment Autorizaţi şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte                                        

 Nr.   19

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                                                                                                                  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea utilizării excedentului 

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind aprobarea utilizării excedentului  ;

§       Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului înregistrat la data  31.12.2010 în sumă de 6.200.035,13 lei existent în contul 5039 Fond de rulment deschis la trezoreria Târgovişte, după cum urmează :

v     5.302.450,49 lei pentru finantarea obiectivului ’’Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste’’

v     317.241,32 lei pentru finantarea obiectivului ‘’Reabilitare infrastructura cartier Priseaca – sistem de canalizare’’,

v     289.385,60 lei pentru finantarea obiectivului ‘Reabilitare Cămin Matei Voievod”

v     290.957,72 lei pentru  acoperirea golurilor temporare de casa

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

 Nr.   20

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E      

privind achiziţionarea unui autovehicul prin Programul  de stimulare a înoirii Parcului auto naţional pentru anul 2011 – persoane juridice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Biroului Administrativ  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind achiziţionarea unui autovehicul prin Programul  de stimulare a înoirii Parcului auto naţional pentru anul 2011 – persoane juridice;

§    Prevederile art. 24 alin.(3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unuor masuri financiare fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă participarea Consiliului Local Municipal Târgovişte la Programul  de stimulare a înoirii Parcului auto naţional pentru anul 2011 – persoane juridice .

Art. 2 Se aprobă casarea autoturismului marca DACIA 1310 E, cu numărul de înmatriculare DB-03-PMT, an de fabricare 1997, înmatriculata prima dată la 27.05.1997, seria cărţii de identitate nr. B211057 şi număr de identificare UU1R11711S2543297, numărul certificatului de înmatriculare D00063332B, nr. de inventar 200552, valoare de inventar 990 lei.

Art.3 Se aprobă achiziţionarea prin Programul  de stimulare a înoirii Parcului auto naţional pentru anul 2011 – persoane juridice, a unui autoturism DACIA DUSTER.

Art.4 Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte va solicita Administraţiei Fondului de Mediu Bucureşti finanţarea cu suma de 3.800 lei.aferentă, autoturismului casat identificat potrivit art.2 din prezenta hotărare.

Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgovişte, şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte                              

 Nr.   21

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 H O T A R A R E

privind  aprobarea participarii S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste

in calitate de actionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi, 10.01.2011,  avand in vedere:

§     Prevederile art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

§     Prevederile art. 3 alin. (1) si (5) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

§     Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;

§     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin (6)  lit. a) pct. 14, art. 37 si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba   participarea  S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste in calitate de actionar cu un numar de 10  actiuni in valoare nominala de 10 lei/actiune, la constituirea  societatii pe actiuni ,, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Art. 2 Se desemneaza ca reprezentant al S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste  in Adunarea Generala a Actionarilor a viitoarei societati comerciale pe actiuni  S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.,dl. Danut Badea, posesor al C.I.  seria DD, nr. 457387.

Art. 3 Se mandateaza dl. Danut Badea sa semneze in numele si pe seama S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste, Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 Targoviste, persoana imputernicita, si pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

  Nr.  22

  Tgv. 10.01.2011

           

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P  prin care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte ;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§     Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţie Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obilgă Primarul,        D.A.P.P.P., Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol,Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului

 

 Nr.   23

 Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E      

privind utilizarea Bazei Sportive din incinta Stadionului Eugen Popescu de către Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 10.01.2011 având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind utilizarea Bazei Sportive din incinta Stadionului Eugen Popescu de către Asociaţia Fotbal Club Chindia;

§    Prevederile H.C.L. nr. 273/2008 aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 65/12.03.2010 privind darea în administrare a Stadionului „Eugen Popescu” către Club Sportiv Municipal Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 127/2010 privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi dl. Popescu Gheorghe în vederea înfiinţării Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă utilizarea gratuită a Bazei Sportive din incinta Stadionului „Eugen Popescu” de către Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Club Sportiv Municipal Târgovişte,Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte  şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte                       

                   

Nr.    24

 Tgv. 10.01.2011

 

 

                                   

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 12 mp. situat în Bdul I.C.Brătianu – zona Dealu Mare, în vederea amplasării unui chioşc comercial (florărie)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§      Studiul de oportunitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 12 mp. situat în Bdul I.C.Brătianu – zona Dealu Mare, în vederea amplasăriiunui chioşc comercial (florărie);

§        Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§        Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 12 mp. situat în Bdul I.C.Brătianu – zona Dealu Mare, în vederea amplasăriiunui chioşc comercial (florărie), conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 Babeu Pavel

            Iorga Liviu

 Paraschiv Cornelia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 44 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.   25

   Tgv. 10.01.2011

 

                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 1.52 mp. situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai (Modul nr. 39, etaj II)

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 10.01.2011, având în vedere:

§      Studiul de oportunitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Serviciul Economic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 1.52 mp. situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai (Modul nr. 39, etaj II);

§    Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. 351/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu comercial  în suprafaţă de 1.52 mp. situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai (Modul nr. 39, etaj II), conform planului de amplasament, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

            Iorga Liviu

 Paraschiv Cornelia

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 25 lei/ mp/lună .

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.- Serviciul Economic, comisia ce va fi constituită şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

               Nr.  26

   Tgv. 10.01.2011

   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii de însoţitor în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extrordinară, astăzi,-31.01.2011, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea numărului posturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii de însoţitor;

§         Prevederile Ordinului ministerului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice  nr.7/57 pe anul 2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011;

§   Prevederile art.42 alin.7 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

§   Prevederile art.6, alin.2 din H.G. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare lucrărilor drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “bşi  alin.6, lit. “a” pct.2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 1, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2011, numărul posturilor asistenţilor personali este 0 iar numărul indemnizaţiilor acordate persoanelor cu handicap grav se măreste de la 500 la 850

Art. 2 Sursa de finanţare este bugetul local .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.  27

 Tgv. 31.01.2011

                                                                                                                                           

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 31.01.2011, avand in vedere:

§  Prevederile HCL nr.149/2007 privind transformarea R.A.G.C.Târgovişte în  S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 125 alin (1) a  Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 331/01.09.2008 privind desemnarea reprezentantului municipiului Targoviste in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la S.C.COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A

§  Prevederile art..36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       In temeiul art.45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 02.02.2011 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 02.02.2011 în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte,  reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C.COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., Adrian Casandroiu şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   28

   Tgv. 31.01.2011

 

 

 

Municipiul Târgovişte

Consiliul local                                                                                                                        Anexa 1

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 02.02.2011 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.02.2011, pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.         Să aprobe Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011, cu anexele  aferente, al S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA;

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

2.    Să aprobe Criteriile de Perfornanţă, conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2011, anexa la contractele de mandat ale Directorului General, Directorului Tehnic, Directorului Comercial ai S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

3.    Să aprobe Programul de Investiţii din surse proprii pe anul 2011 al S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA –SA

Pentru  _____X______             Împotrivă____________          Abţinere___________

4.    Să aprobe Planul anual de achiziţii publice pe anul 2011 al S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA –SA

Pentru  _____X______       Împotrivă____________          Abţinere___________

  Data   ..........................

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                      ing. Babeu Pavel                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Municipiul Târgovişte

Consiliul local                                                                                                                      Anexa 2

 

                                                                                                                                                       

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Extraordinare din data 02.02.2011 a S.C COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA -SA

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCML nr. 331/2008, Dl. CASANDROIU ADRIAN,  posesor al C.I./ B.I.   seria DD  nr. 054631 eliberat (a)  de Politia ors. Fieni la data de 22.01.2001 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 02.02.2011, pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe termenii şi condiţiile din acordul de prefinanţare în vederea demarării procedurilor de contractare a unui credit bancar pentru Proiectul POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Dâmboviţa”;

 

Pentru  _____X______          Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2.    Să aprobe înfiinţarea unui nou Punct de Lucru al societăţii, în oraşul Titu, str. Gării, bl. B 3, sc. A, parter, jud. Dâmboviţa şi desfiinţarea vechiului punct de lucru situat în Titu, str. I.C. Visarion, bl. 12, sc. A, apartament 1 şi 5

 

Pentru  _____X______          Împotrivă____________          Abţinere___________

  Data   ..........................

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                      ing. Babeu Pavel                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

H O T A R A R E

privind infiintarea  S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.     

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara astazi, 31.01.2011,  avand in vedere:

§ Prevederile art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

§ Prevederile art. 3 alin. (1) si (5) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

§ Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale;

§ Prevederile  art. 169 alin (1) si (2)  din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c” , alin (6)  lit. a) pct. 14, art. 37 si cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se   aproba infiintarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. si Actul constitutiv al acesteia , potrivit anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2  Sediul social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. este in Municipiul Targoviste, B-dul. I.C. Bratianu nr. 50, jud. Dambovita. 

Art. 3  Obiectul de activitate al noii societati consta in lucrarile si activitatile

prevazute de art 7 din Actul constitutiv.

Art. 4  Activitatea   S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.  va fi finantata din venituri proprii.

Art. 5  Se aproba  organigrama, numarul de personal si statul de functii ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.   potrivit anexelor 2 si 3,  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Pentru reprezentare in fata Registrului Comertului si a celorlalte  organe competente in  legatura   cu    inmatricularea   si   infiintarea   noii  societati, cat si pentru semnarea Actului constitutiv se imputerniceste  numitul  Olaru Mihai,  legitimat   cu  C.I. seria DD, nr. 091197, in calitate de director interimar (administrator ).

Art. 7  Se   aproba transmiterea in folosinta gratuita pe  durata    existentei  societatii S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. , a imobilului cu destinatia de sediu social situat in Targoviste, B-dul. I.C. Bratianu nr. 50, jud. Dambovita, etaj II , in suprafata de 160 m.p., precum si Baza de productie prefabricate din beton şi  Depozitul de materiale de constructii situate in str. Radu de la Afumati nr. 7, Baza de productie pentru constructii si confectii metalice si  Depozitul de materiale de constructii situate in zona industriala Targoviste Sud, str. Constructorilor, jud. Dambovita.

 Art. 8  S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. , este succesorul universal al Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti  si continuă derularea tuturor contractelor si litigiilor acestora, avand calitate de creditor sau debitor, dupa caz, precum si calitate procesuala activa sau pasiva, dupa caz.

Art. 9  S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., preia toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti Targoviste cu tertii, inclusiv cele decurgand din raporturile juridice fiscale, in masura in care pana la data  preluarii acestora, potrivit reglementarilor legale sau contractuale, acestea nu se sting. 

Art. 10  Personalul  necesar  desfasurarii  activitatii va  fi transferat  din  cadrul Directiei de Constructii Edilitar Gospodaresti  catre   S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., cu incadrarea in numarul de personal aprobat potrivit art. 5 din prezenta hotarare, acesta pastrandu-si aceleasi drepturi si obligatii stabilite prin contractele individuale de munca, pana la incheierea unui nou contract colectiv de munca .

Art. 11 Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Local Municipal Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Soare Gheorghe identificat cu C.I., serie DD, nr. 155696 CNP  1610302280790.

       Reprezentanţii Consiliului Local în Adunarea  Generală a Acţionarilor sunt mandatati sa numeasca în conditiile legii, cei 3 membri ai Consiliului de Administratie

Art. 12   Se aproba Comisia de cenzori formata din 3 membrii si  1 supleant, in urmatoarea componenta:

            - Laura Soare

            - Cordea Viorica

            - Tudor Nicoleta

            -   Mihai Elena   -  membru supleant.

Art. 13    Orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari se revoca.

Art. 14  Cu  aducerea la indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  obliga Primarul, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.,  d-nul  Olaru Mihai si  pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.   

  

  Nr.  29

  Tgv. 31.01.2011

                                                                          

                                                                                                               

H O T A R A R E

privind  infiintarea Politiei Locale a Municipiului Targoviste

 

 Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara astazi, 31.01.2011,  avand in vedere:

·   Referat privind stabilirea functiilor publice din cadrul Politiei locale, Aparatului de Specialitate al Primarului si Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat ;

·   Avizul  nr. 872208/25.01.2011 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;  

·   Avizul nr. 2339/28.01.2011 al Comisiei Locale de Apărare ;

·   Prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea politiei locale ;

·   Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a politiei locale;

·   H.C.L. nr. 225/2005 privind infiintarea Politiei Comunitare a Municipiului Targoviste ;

·   H.C.L. nr. 137/2010 privind reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste ;

·   Prevederile  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;

·   Prevederile Legii nr. 188/1999 -  privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata;

·   Prevederile  Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

·    Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a si alin (3) lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O TĂ RĂ Ş T E :

 

Art. 1:      Incepand cu data de 01.02.2011, se aproba infiintarea  Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, institutie  publica cu personalitate juridica  cu  un numar de 106 posturi bugetate, din care: 4 functii publice de conducere, 97 functii publice de executie si 5 functii contractuale de executie.

Art. 2:  Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Politiei Locale a Municipiului Targoviste, conform anexei nr. I, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3:  Se aprobă Organigrama Politiei Locale a Municipiului Targoviste, conform anexei nr. II, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4:  Se aprobă Statul de Functii al  Politiei Locale a Municipiului Targoviste, conform anexei nr. III, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5:  Finantarea cheltuielilor Politiei Locale se asigura din venituri proprii si subventii de la bugetul local, care se includ, la propunerea primarului, in bugetul de venituri si cheltuieli anual al municipiului Targoviste.

 Art. 6:  La infiintare, Politia Locala a Municipiului Targoviste preia bunurile de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si materialelor consumabile existente in inventarul Politiei Comunitare.

Art. 7:  Cu data infiintarii Politiei Locale a Municipiului Targoviste se desfiinteaza Politia Comunitara Targoviste si orice alte dispozitii contrare prezentei, se revoca.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală a Municipiului Targoviste şi Secretarul Municipiului Târgovişte, pentru comunicare.

                                                                     

  Nr.  30

  Tgv. 31.01.2011                                                                                     

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                             

 H O T A R A R E

privind reorganizarea  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste si a Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, ca urmare a modificarilor intervenite prin infiintarea Politiei Locale a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara astazi,31.01.2011, avand in vedere:

Referat privind stabilirea functiilor publice din cadrul Politiei locale, Aparatului de Specialitate al Primarului si Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat ;

§      Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 872208/25.01.2011;

§     H.C.L. nr. 137/2010 privind reorganizarea prin reducerea functiilor  publice si a personalului contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, a institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Municipal Targoviste.

§     Prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea politiei locale ;

§     Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a politiei locale;

§     Prevederile  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare ;

§     Prevederile Legii nr. 188/1999 -  privind Statutul functionarilor publici, modificata si completata;

§     Prevederile  Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, modificata si completata;

§     Prevederile art. 36 alin. (2) lit. a si alin (3) lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001, republicată, adoptă următoarea:

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.02.2011, se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Targoviste, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 1A si 1B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 Art. 2 Incepand cu data de 01.02.2011, se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, rezultate in urma procesului de reorganizare si restructurare, potrivit anexelor 2A si 2B care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Incepand cu aceeasi data,  orice alte prevederi contrare prezentei se revoca.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul,  Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.   

            

  Nr.  31

  Tgv. 31.01.2011