Home - Consiliul Local - Hotarâri ale Consiliului

1. Hotarâre privind aprobarea derularii „Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si a acordului cu privire la contractarea  finantarii pentru obiectivul: “Infiintare Parc Municipal Mihai Bravu”

2. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Infiintare Parc Municipal – Mihai Bravu” si identificarea suprafetei de teren pentru implementarea proiectului

3. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 8(opt) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

4. Hotarâre privind desemnarea unor consilieri municipali ca membri in comisia de examinare si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului de referent de specialitate in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Muncipal Targoviste

5. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008

6. Hotarâre privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor referitoare la situatiile de urgenta din Municipiul Targoviste

7. Hotarâre privind aprobarea participarii Municipiului Targoviste in calitate de oras pilot la proiectul European Model “Managementul domeniului energetic la nivel local” si cofinantarea proiectulului de la bugetul local

8. Hotarâre privind acceptarea donatiei unui autoturism marca Dacia Berlina 1310 Li apartinand Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita de catre Consiliul Local Municipal Targoviste si darea lui in administrarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TARGOVISTE

9. Hotarâre privind trecerea imobilului PT 6 micro VI cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret « Mihai Popescu », Targoviste

10. Hotarâre privind transmiterea fara plata a terenului in suprafata de 338 mp situat in str. Cretzulescu, din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste

11. Hotarâre privind stabilirea pretului de concesionare pentru terenul cu destinatia ”plaja” din Baza de Agrement Crizantema, Municipiul Targoviste

12. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Scolii nr. 2, “I. A. Bratescu Voinesti” pentru amenajare spatiu comercial

13. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 9 m.p. situat in incinta Grupului Scolar Auto pentru amenajare spatiu comercial

14. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 4 m.p. situat in incinta Liceului “Petru Cercel” pentru amenajare spatiu comercial

15. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 16,96 m.p. situat in incinta Gradinitei nr. 15 pentru amenajare spatiu comercial

16. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Grupului Scolar “I.H.Radulescu” pentru amenajare spatiu comercial

17. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 3,5 m.p. situat in incinta Colegiului  “Constantin Carabela” pentru amenajare spatiu comercial

18. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial

19. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 8 m.p. situat in incinta Grupului Scolar Constructii pentru amenajare spatiu comercial

20. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 1 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amplasarea unui automat de bauturi calde

21. Hotarâre privind scoaterea la privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu in suprafata de 50 mp in incinta Spitalului Municipal Targoviste, pentru examinari medicale

22. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Regele Carol I – adiacent proprietatii de la numarul  37 in vederea amenajarii unei terase de alimentatie publica

23. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Parcul “Chindia” pentru amenajarea unui spatiu comercial

24. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 500 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Gen. Matei Vladescu pentru amenajare parcare auto

25. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 7 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Poet Grigore Alexandrescu- adiacent centralei termice pentru amenajare spatiu comercial

26. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 12 m.p., situat in Municipiul Targoviste, la intersectia  strazii Cetatii cu strada Berzei pentru amenajarea unui parc

27. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Maior Alexandrescu pentru parcare auto

28. Hotarâre privind subconcesionarea terenului cota parte indiviza in suprafata de 131 mp situat in str. Constantin Brancoveanu, bl. B1, Municipiul Targoviste catre S.C. FAURAR S.R.L.

29. Hotarâre privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a 2 terenuri in suprafata de 220 m.p. respectiv 1960 m.p., situate in Bulevardul Mircea cel Batran si Bulevardul Independentei pentru extindere spatiu comercial si pentru realizarea unei parcari supraterane

30. Hotarâre privind arondarea Centrului Social « Sf. Maria » pe langa Spitalul Municipal Targoviste

31. Hotarâre privind infiintarea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati – adulti, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala

32. Hotarâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

33. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Patru Locuinte P+M”, in Municipiul Targoviste, str. Valul Cetatii, nr. 37 beneficiari RADU MARIAN CORNEL si COJOCARU NICOLAE

34. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Cladire locuinte S+P+3+M”, in Municipiul Targoviste, str. Parvan Popescu, nr. 71, beneficiari PANTU TEODOR si PANTU ANDREI

35. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Club cu acces limitat P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. I.H. Radulescu, nr. 17, beneficiar COSTACHE GABRIEL MARIUS

36. Hotarâre privind aprobarea studiului de fundamentare pentru „TRAMA STRADALA LOCALA ZONA CAMPUS UNIVERSITAR” in Municipiul Targoviste, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste

 

37. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+1+M” in Municipiul Targoviste, Drum Centura (DE47-Tarla 61,P 1356), beneficiar AL GHUSAIN DANIELA

38. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cladire locuinte S+P+10 cu spatii comerciale la parter si etaj I” in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr. 60 beneficiar S.C. MERLONI TRADE S.R.L.

39. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Ansamblu de locuinte S+P+12” in Municipiul Targoviste, Bdul. Eroilor, beneficiar S.C. LDV CONSULTING S.R.L.

40. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Introducere in intravilan si parcelare teren pentru Ansamblu locuinte si spatiu comercial, Cartier Priseaca, beneficiar S.C. ROMARTA S.A.

41. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

42. Hotarâre privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea unui numar de 50 de muncitori calificati si necalificati de catre D.C.E.G. Targoviste pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 76/2002 

43. Hotarâre privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

44. Hotarâre privind aprobarea vanzarii a unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

45. Hotarâre privind  majorarea  capitalului  social  al   S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.,  prin emitere de noi actiuni

46. Hotarâre privind reactualizarea Actului Constitutiv al S.C. “COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA” S.A

47. Hotarâre privind stabilirea obiectivelor din domeniul public si privat al municipiului la care se asigura paza cu efective ale Politiei Comunitare Targoviste

48. Hotarâre privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

49. Hotarâre privind modificarea si completarea  HCL nr. 157/2007 privind stabilirea taxei de salubrizare in Municipiul Targoviste pe anul 2008

50. Hotarâre privind acordarea de ajutoare financiare unor cetateni ai Municipiului Targoviste care au suferit pagube in urma unor fenomene meteo periculoase si a unui incendiu

51. Hotarâre privind acordarea unei diplome aniversare si a sumei de 1100 lei dlui. Tolescu Ion la implinirea varstei de 100 de ani

52. Hotarâre privind aprobarea alocarii sumei de 1.000.000 lei din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 pentru dotarea Spitalului Local Municipal Targoviste cu un coronarograf

53. Hotarâre privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2008

54. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

55. Hotarâre privind majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A., prin emitere de noi actiuni

 

Aviz nr.1 privind imputernicirea a cinci consilieri municipali pentru a face parte din comisiei de negociere in vederea achizitionarii terenului in suprafata de 360 m.p., situat in strada Stelea nr. 11 – proprietar Constantinescu Marian, in vederea realizarii in aceasta zona a proiectului “Centru Multicultural” Dambovita

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea derularii „Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si a acordului cu privire la contractarea  finantarii pentru obiectivul: “Infiintare Parc Municipal Mihai Bravu”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea derularii „Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati” si a acordului cu privire la contractarea finantarii pentru obiectivul : “Infiintare Parc Municipal Mihai Bravu”

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§         Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

§         Prevederile O.G. 34/2006 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, initiat de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile;

§         Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba derularea „Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati”

Art. 2 Consiliul Local Municipal Targoviste isi da acordul cu privire la contractarea finantarii pentru obiectivul: “Infiintare Parc Municipal Mihai Bravu”.

Art. 3 Se imputerniceste dna. Mihaela Biculescu, sef sectie Agrement si responsabil de proiect ca reprezentant al Primariei Municipiului Targoviste in relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu si pentru semnarea contractului.

Art. 4 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul local si al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile prin “Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin relizarea de spatii verzi in localitati”

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

 

Nr.   1

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Infiintare Parc Municipal – Mihai Bravu” si identificarea suprafetei de teren pentru implementarea proiectului

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul Infiintare Parc Municipal – Mihai Bravu” si identificarea suprafetei de teren pentru implementarea proiectului

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile H.G. nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare ;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

§   Prevederile O.G. 34/2006 privind achizitiile publice;

§   Prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

§   Prevederile art. 36 alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul Infiintare Parc Municipal – Mihai Bravu”

Terenul necesar implementarii proiectului se identifica conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico - economici ai obiectivului Infiintare Parc Municipal – Mihai Bravu”, dupa cum urmeaza:

            Indicatori tehnici:

Suprafata terenului este de 50.072 mp si se identifica astfel:

v     Nord - podul Teis

v     Sud  - podul Mihai Bravu

v     Est - raul Ialomita

v     Vest – Serele Targoviste si proprietati particulare

Lucrarile care se au in vedere:

v     Sistematizarea verticala si modelarea solului;

v     Regularizarea cursului Iazului Morilor prin betonarea fundului canalului, taluzarea si inierbarea acestuia;

v     Materializarea unei alei compuse, pietonale si pentru biciclete, care face legatura intre cele doua poduri ce delimiteaza aria parcului;

v     Amenajarea a doua zone de destindere si agrement in care sunt prevazute module ce cuprind: spatii de plaja si picnic: gratar, sezlonguri pentru plaja si masute cu scaune – (din beton);

v     In zona de alimentare a canalului Iazului Morilor configuratia mai ampla a terenului permite amenajarea a doua zone :

-   una alimentara sub forma de terasa prevazuta cu un bar – se va incerca reproducerea unei constructii gen “ moara de apa” avand in jur terase cu  mese cu scaune din beton.

-   a doua zona va fi un spatiu verde marginit de o alee si prevazut cu bancute, decor din arbusti, si cosuri de gunoi. In centrul inierbat al acestei zone, in scop decorativ, va fi amplasat un chiparos de balta. Zona verde este delimitata de un bandou din pietris.

v     Pe marginea aleei se vor planta aliniamente de plop, iar in zonele unde malul raului necesita o ameliorare si o intarire preventiva, vegetatia din aliniament este completata cu anini, salcie si sanger ;

v     Pe partea opusa, pe malul iazului, se vor planta catina rosie si tufe de rachita.

v     In zonele invecinate podurilor, ca perdea de protectie, vor fi plantati plopi ce pot atinge peste 30m, cu adaptabilitate si plasticitate ecologica ridicata, crestere rapida si rezistenta la poluare.

v     De-a lungul Iazului Morilor precum si in zonele cu risc, pista de biciclete va fi protejata cu un gard de plasa amprentata cu inaltimea de 2m.

v     La trecerea pe sub podul teis, pista de biciclete va fi protejata de un tunel din policarbonat, pe schelet metalic.

v     Se vor amplasa panouri de avertizare cu privire la riscul de inec, albia raului nefiind amenajata pentru scaldat, iar pe fiecare gratar placute de atentionare referitor la pericolul de incendiere.

v     Pentru fiecare zona de agrement sunt prevazute cate doua toalete ecologice.

v     Pe intreaga lungime a pistei de biciclete si promenadei se va asigura un iluminat general, racordat la reteaua de iluminat public, iar in zonele de agrement se va suplimenta cu un iluminat decorativ minimal.

v     Se va asigura alimentarea cu energie electrica si apa (racorduri din zona garii Teis), pentru amenajarea din platoul ce cuprinde si unitatea de alimentatie (“moara de apa”).

v     Avand in vedere complexitatea amenajarilor din cele doua noduri de circulatie de la extremitatile noului parc, accesele se vor face exclusiv pe aleile mixte: biciclete si pietoni, urmand ca. prin proiecte ulterioare sa fie amenajate si alte amenajari de accese pietonale.

 

Indicatori economici : (Valori inclusiv TVA)

 

 - Valoare investitie: 1.944.363 lei

              - Valoare C+M     : 1.658.784 lei

din care :  1.500.000 lei din cheltuielile eligibile de la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile  

        444.363 lei de la Bugetul local

Art. 3 Finantarea proiectului se va asigura de la Bugetul local, Bugetul de stat prin Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati”

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare

                          

Nr.   2

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 8(opt) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008 avand in vedere:

-         Rapoartele de specialitate ale Directiei de Asistenta Sociala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unui numar de 8 (opt) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 3/2006 privind aprobarea B.V.C. al C.L.M. Targoviste pentru anul 2007 ;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 1 si 2  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare financiare pentru 8 (opt) persoane fizice din Municipiul Targoviste, cu o situatie financiara deosebita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Directia de Asistenta Sociala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     3

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea unor consilieri municipali ca membri in comisia de examinare si de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului de referent de specialitate in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Muncipal Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.01.2008, avand in vedere:

-         Informarea Secretarului Municipiului Targoviste privind scoaterea la concurs a unui post de referent de specialitate din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

-         Prevederile art. 55 – 59 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

-         Preverile Legii nr. 673/2002 de aprobare a O.G. nr. 35/2002;

-         Prevederile art. 35 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicata,

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza pentru a face parte din comisia de examinare pentru ocuparea postului de referent de specialitate in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Muncipal Targoviste urmatorii consilieri municipali:

Neculaescu Sache

Tomescu Dan

Dragan Sebastian

Art. 2 Se desemneaza pentru a face parte din comisia de contestatii privind examinarea pentru ocuparea postului de referent de specialitate in cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Muncipal Targoviste urmatorii consilieri municipali:

Vasiliu Teodor

Pana Nicolae

Fratila Cezar

Art. 3  Componenta comisiei va fi desemnata prin dispozitia Primarului.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ, comisia constituita si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   4

Tgv  31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al

Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 31.01.2008, având în vedere:

-         Raportul de specialitate al Direcţiei economice – Serviciul Contabilitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2008;

-         Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr 773/31.01.2008 ;

-         Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice  Dambovita nr 1085/10.01.2007

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Targoviste

-         Prevederile Legii 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;

-         Prevederile Legea 273/2006 a finanţelor publice locale;

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 conform anexei nr 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2008 conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Bugetul Fondurilor externe nerambursabile conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba Bugetul  Creditelor interne pe anul 2008 conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Se aproba Lista obiectivelor de investitii ce vor fi finantate din creditul contractat de la BCR pe anul 2007 conform anexei 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Se aproba Bugetul  Institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2008 conform anexei 6, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7 Se aproba Bugetul  Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2008 conform anexei 7, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 Se aproba Bugetul Veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2008 conform anexei 8, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9 Se aproba bugetele institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finantate din bugetul local, conform anexei nr 9, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.10 Se aproba Bugetul  Institutiilor publice finantate integral din venituri pe anul 2008, conform anexei 10, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.11 Se aproba Bugetul Institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2008 conform anexei 11, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.12  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    5

Tgv. 31.01.2007

 

  

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor referitoare la situatiile de urgenta din Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 31.01.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor referitoare la situatiile de urgenta din Municipiul Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 481/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind Protectia civila;

§         Prevederile Legii nr. 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind apararea impotriva incendiilor;

§         Prevederile O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Targoviste

§         Prevederile art. 36 alin. 2, lit. d si alin. 6 pct. 8 din Legea nr. 215/2001 republicata;

     In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor referitoare la situatiile de urgenta din Municipiul Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

   Art. 2  Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Directia Economica, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    6

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea participarii Municipiului Targoviste in calitate de oras pilot la proiectul European Model “Managementul domeniului energetic la nivel local” si cofinantarea proiectulului de la bugetul local

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea participarii Municipiului Targoviste in calitate de oras pilot la proiectul European Model “Managementul domeniului energetic la nivel local” si cofinantarea proiectului de la bugetul local
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice;
 • Prevederile H.G.nr. 62 / 1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 lit. e si alin. 7 lit. c din din Legea nr. 215/2001, republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba participarea Municipiului Targoviste, in calitate de oras pilot, la proiectul European Model - “Managementul domeniului energetic la nivel local”, avand ca finalitate:

-          implementarea Programelor Energetice si a Planurilor de Actiune in cel putin 34 de municipalitati pilot la nivel comunitar, cu scopul de a economisi minimum de 10 % din energia consumata in domeniul administrat de autoritatile locale; aceste actiuni servesc drept model pentru celelalte autoritati locale din spatiul comunitar;

-          promovarea evenimentelor de constientizare si a activitatilor menite sa sensibilizeze marii consumatori energetici de la nivel local precum si cetatenii in privinta masurilor de dezvoltare durabila din domeniul energiei;

-          desemnarea si / sau cresterea capacitatii Departamentelor Energetice sau a Managerilor Energetici la nivel local;

-          crearea / cresterea capacitatii organismelor implicate in dezvoltarea durabila (retele de municipalitati) pentru o mai buna informare a autoritatilor locale si pentru initierea, coordonarea si spijinirea proiectelor municipale, training pentru managerii energetici, etc.  

Art. 2 Valoarea totala a proiectului este de 1.731.008 euro pentru cei 10 parteneri in contract din 8 tari comunitare (50 % contributie U.E.).

Asociatia Orase Energie Romania, reeponsabilul proiectului la nivelul Romaniei,  va implementa activitatile specificate in proiectul MODEL pentru 6 administratii locale din Romania, cu o valoare totala a proiectului de 143.670 euro, din care :

-          50 % respectiv 71.835,00 euro, Comisia Europeana sub forma de grant ;

-          50 % respectiv 71.835,00 euro, beneficiarii romani ai proiectului, in cote egale :

1.      Primaria Municipiului Brasov  - 11.973 euro ;

2.      Primaria Sectorului 1 Bucuresti - 11.973 euro ;

3.      Primaria Municipiului Baia Mare - 11.973 euro ;

4.      Primaria Municipiului Targoviste - 11.973 euro ;

5.      Pricu trusourile ?

6.      cuaria Municipiului Deva - 11.973 euro ;

7.      Primaria Municipiului Aiud - 11.973 euro.     

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, Directia Tehnica, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    7

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acceptarea donatiei unui autoturism marca Dacia Berlina 1310 Li apartinand Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita de catre Consiliul Local Municipal Targoviste si darea lui in administrarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TARGOVISTE

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi 31.01.2008, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al DAPPP prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acceptarea donatiei unui autoturism marca Dacia Berlina 1310 Li apartinand Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita de catre Consiliul Local Municipal Targoviste si darea lui in administrarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Targoviste;

§         Prevederile pct. 1, anexa 1, art. 1 din H.G. nr. 841/1995 cu modificarile si completarile ulterioare privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “d”  din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba acceptarea donatiei unui autoturism marca Dacia Berlina 1310 Li (cu fisa tehnica anexata) apartinand Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita de catre Consiliul Local Municipal Targoviste si darea lui in administrarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. TARGOVISTE

Art 2  Bunul ce face obiectul donatiei va fi preluat in baza unui proces verbal de predare-primire semnat de reprezentantii celor doua institutii.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, S.C. ECO-SAL S.A. 2005 Targoviste, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                       

Nr.    8

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea imobilului PT 6 micro VI cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret « Mihai Popescu », Targoviste

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Adresa nr. 612/14.01.2008 a Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret “Mihai Popescu” Targoviste prin care solicita preluarea in administrare a punctului termic nr. 6 din Micro VI, necesar pentru crearea unor spatii destinate repetitiilor, realizarii decorurilor si depozitarii materialelor specifice activitatii desfasurate;

§         Raportul de specialitate al DAPPP prin care propune adoptarea unei hotarari privind trecerea imobilului PT 6, micro VI cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret “Mihai Popescu” Targoviste

§         Prevederile HCL nr. 178/31.05.2006  prin care au fost incheiate Procesul-verbal si Protocolul de predare-primire intre Termica si DAPPP, prin care spatiile disponibile si terenurile aferente, proprietate publica a Municipiului Targoviste, au trecut in administrarea DAPPP

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§     Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a si ale art. 123, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aproba trecerea imobilului PT 6, micro VI cu terenul aferent din administrarea D.A.P.P.P. in administrarea Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret “Mihai Popescu” Targoviste, avand urmatoarele date de identificare :

-          spatiu P.T., nr. 6, str. Arcasilor,  micro IV,  nr. de inventar 101038

-          suprafata 301 mp, valoare 1.779,80 lei, teren aferent 117 mp, apartinand domeniului public

Planul de amplasament face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Predarea – primirea bunului imobil care face obiectul prezentei hotatari se va face pe baza de protocol, incheiat intre reprezentantii D.A.P.P.P. si respectiv ai Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret “Mihai Popescu” Targoviste . Dupa trecerea in administrarea Teatrului, imobilul va fi utilizat ca spatiu pentru repetitii, confectionare decoruri, depozitare materiale.

Art. 3. In termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotarari, se vor opera modificarile in evidentele contabile ale Consiliului Local Municipal Targoviste

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Teatrul Municipal pentru Copii si Tineret “Mihai Popescu” Targoviste, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   9

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind transmiterea fara plata a terenului in suprafata de 338 mp situat in str. Cretzulescu, din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008,avand in vedere:

§         Adresele nr. 960, 961, 962, 963/10.10.2007 ale Arhiepiscopiei Targoviste prin care solicita transmiterea fara plata a unor bunuri imobile (terenuri) din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste ;

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune adoptarea unei hotarari privind transmiterea fara plata a a terenului in suprafata de 338 mp situat in str. Cretzulescu, din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 269/2002, in baza carora s-a incheiat Protocolul prin care terenul, proprietate privata a Municipiului, a fost transmis in folosinta gratuita catre unitatile de cult ;

§         Prevederile HCL nr. 329/29.11.2007 privind transmiterea fara plata a unor bunuri imobile (terenuri) din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste ;

§         Prevederile Legii 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult ;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45, alin. 3 din Legea 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1  Se aproba transmiterea fara plata a terenului in suprafata de 338 mp situat in str. Cretzulescu, din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste;

Planurile de amplasament constituie anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Se revoca HCL nr. 269/2002 privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren de

338 mp cu destinatie “parcare” situat in Municipiul Targoviste, str. Cretzulescu, catre Arhiepiscopia Targovistei, pe o perioada de 10 de ani

Se revoca art. 2 din HCL nr. 329/29.11.2007 privind transmiterea fara plata a unor bunuri imobile (terenuri) din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste

Celelalte prevederi ale HCL nr. 329/29.11.2007 se aplica in mod corespunzator

Art. 3Transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privata a Municipiului Targoviste in proprietatea Arhiepiscopiei Targoviste a bunului imobil (teren) care face obiectul prezentei hotarari,  se va face pe baza de protocol, incheiat intre reprezentantii legali ai celor doua parti.

Art. 4In termen de 15 zile de la data adoptarii prezentei hotarari se va opera in evidentele contabile, prin radierea bunurilor imobile din lista bunurilor proprietate privata ale Municipiului Targoviste.

Art. 5Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Cadastru, Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr. 10

Tgv. 31.01.2008

 

  

H O T A R A R E

privind stabilirea pretului de concesionare pentru terenul cu destinatia ”plaja” din Baza de Agrement Crizantema, Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind stabilirea pretului de concesionare pentru terenul cu destinatia “plaja” din Baza de Agrement Crizantema, Municipiul Targoviste
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 283 din Legea nr. 507/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

§         Prevederile HCL nr. 219/28.06.2006 si HCL nr. 215/24.07.2007 prin care s-a aprobat scoaterea la licitatie in vederea concesionarii pe o perioada de 49 de ani a unor bunuri imobile din Baza de Agrement „Crizantema” Targoviste

§         Dispozitiile art. 36 alin. 4, lit. c din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se stabileste la 0,5 euro/mp/an pretul de inceput pentru concesionarea terenului cu destinatia de „plaja” din Baza de Agrement „Crizantema” Targoviste.

Art. 2 Prevederile HCL nr. 215/24.07.2007 privind aprobarea studiului de oportunitate la obiectivul „Concesionare bunuri imobile si a terenurilor lot nr. 14, 17 si 18 din Baza de Agrement Crizantema” in vederea concesionarii prin licitatie publica, conform HCL nr 219/2006, se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Directia Economica, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.     11

Tgv.  31.01.2008

 

  

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Scolii nr. 2, “I. A. Bratescu Voinesti” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Scolii nr. 2, “I. A. Bratescu Voinesti” pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Scolii nr. 2, “I. A. Bratescu Voinesti” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.    12

Tgv.  31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 9 m.p. situat in incinta Grupului Scolar Auto pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 9 m.p. situat in incinta Grupului Scolar Auto pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 9 m.p. situat in incinta Grupului Scolar Auto pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    13

Tgv.  31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 4 m.p. situat in incinta Liceului “Petru Cercel” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 4 m.p. situat in incinta Liceului “Petru Cercel” pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 4 m.p. situat in incinta Liceului “Petru Cercel” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                      

Nr.     14

Tgv.  31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 16,96 m.p. situat in incinta Gradinitei nr. 15 pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 16,96 m.p. situat in incinta Gradinitei nr. 15 pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 16,96 m.p. situat in incinta Gradinitei nr. 15 pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.     15

Tgv.  31.01.2008

  

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Grupului Scolar “I.H.Radulescu” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Grupului Scolar “I.H.Radulescupentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Grupului Scolar “I.H.Radulescu” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                     

Nr.    16

Tgv.  31.01.2008

 

    

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 3,5 m.p. situat in incinta Colegiului  “Constantin Carabela” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 3,5 m.p. situat in incinta Colegiului  “Constantin Carabela” pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 3,5 m.p. situat in incinta Colegiului  “Constantin Carabela” pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.    17

Tgv.  31.01.2008

 

    

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 6 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino”  pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.     18

Tgv.  31.01.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 8 m.p. situat in incinta Grupului Scolar Constructii pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 8 m.p. situat in incinta Grupului Scolar Constructii pentru amenajare spatiu comercial

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui teren in suprafata de 8 m.p. situat in incinta Grupului Scolar Constructii pentru amenajare spatiu comercial, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.     19

Tgv.  31.01.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 1 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amplasarea unui automat de bauturi calde

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 1 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino” pentru amplasarea automat de bauturi calde;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 3 cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 1 m.p. situat in incinta Colegiului “Constantin Cantacuzino”  pentru amplasarea unui automat de bauturi calde, conform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.     20

Tgv.  31.01.2008

 

  

H O T A R A R E

privind scoaterea la privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire, a unui spatiu in suprafata de 50 mp in incinta Spitalului Municipal Targoviste, pentru examinari medicale

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Comert prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 50 mp in incinta Spitalului Municipal Targoviste, pentru examinari medicale
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile O.U.G. nr. 184/2001pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995;

§         Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile H.C.L. 156/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire a unui spatiu in suprafata de 50 mp in incinta Spitalului Municipal Targoviste, pentru examinari medicale

onform planului de amplasament care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de licitatie.

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri municipali:

Georgescu Mugurel

Danciulescu Ion

Dobanda Ion

Dragan Sebastian

Stanescu Iulian

Grozavu Gabriel

Neculaescu Sache

Art.  3 Pretul  de inceput al licitatiei este cel prevazut in H.C.L. 156/2007

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, D.A.P.P.P., Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.     21

Tgv.  31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bdul. Regele Carol I – adiacent proprietatii de la numarul  37 in vederea amenajarii unei terase de alimentatie publica

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 44 m.p., situat in Municipiul Targoviste , Bdul. Regele Carol I – adiacent proprietatii de la numarul 37 in vederea amenajarii unei terase de alimentatie publica

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 44 m.p., situat in Municipiul Targoviste,  Bdul. Regele Carol I – adiacent proprietatii de la numarul 37 in vederea amenajarii unei terase de alimentatie publica

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

            Tutuianu Ioan

            Radulescu Nicolae

            Diculescu Maria

            Nicoara Calin

            Alexandrescu Alexandru

            Dobanda Ion

            Pana Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   22

Tgv. 31.01.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Parcul “Chindia” pentru amenajarea unui spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Parcul “Chindia” pentru amenajarea unui spatiu comercial

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 30 m.p., situat in Parcul “Chindia” pentru amenajarea unui spatiu comercial

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

    Tutuianu Ioan

            Radulescu Nicolae

            Diculescu Maria

            Nicoara Calin

            Alexandrescu Alexandru

            Dobanda Ion

            Pana Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   23

Tgv. 31.01.2008

  

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 500 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Gen. Matei Vladescu pentru amenajare parcare auto

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 500 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Gen. Matei Vladescu pentru amenajare parcare auto
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 500 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Gen. Matei Vladescu pentru amenajare parcare auto

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

    Tutuianu Ioan

            Radulescu Nicolae

            Diculescu Maria

            Nicoara Calin

            Alexandrescu Alexandru

            Dobanda Ion

Pana Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   24

Tgv. 31.01.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 7 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Poet Grigore Alexandrescu- adiacent centralei termice pentru amenajare spatiu comercial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 7 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Poet Grigore Alexandrescu- adiacent centralei termice pentru amenajare spatiu comercial;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 7 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Poet Grigore Alexandrescu- adiacent centralei termice pentru amenajare spatiu comercial

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

    Tutuianu Ioan

            Radulescu Nicolae

            Diculescu Maria

            Nicoara Calin

            Alexandrescu Alexandru

            Dobanda Ion

Pana Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

               

Nr.   25

Tgv. 31.01.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 12 m.p., situat in Municipiul Targoviste, la intersectia  strazii Cetatii cu strada Berzei pentru amenajarea unui parc

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 12 m.p., situat in Municipiul Targoviste, la intersectia  strazii Cetatii cu strada Berzei  pentru amenajarea unui parc;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de 12 m.p., situat in Municipiul Targoviste, la intersectia strazii Cetatii cu strada Berzei pentru amenajarea unui parc

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

   Tutuianu Ioan

            Radulescu Nicolae

            Diculescu Maria

            Nicoara Calin

            Alexandrescu Alexandru

            Dobanda Ion

            Pana Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   26

Tgv. 31.01.2008

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Maior Alexandrescu pentru parcare auto

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de in suprafata de 50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Maior Alexandrescu pentru parcare auto;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenului in suprafata de in suprafata de 50 m.p., situat in Municipiul Targoviste, str. Maior Alexandrescu pentru parcare auto

Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

    Tutuianu Ioan

            Radulescu Nicolae

            Diculescu Maria

            Nicoara Calin

            Alexandrescu Alexandru

            Dobanda Ion

            Pana Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   27

Tgv. 31.01.2008 

 

  

H O T A R A R E

privind subconcesionarea terenului cota parte indiviza in suprafata de 131 mp situat in str. Constantin Brancoveanu, bl. B1, Municipiul Targoviste catre S.C. FAURAR S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind subconcesionarea terenului cota parte indiviza in suprafata de 131 mp situat in str. Constantin Brancoveanu, bl. B1, Municipiul Targoviste catre S.C. FAURAR S.R.L.
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 59 alin. 5 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Contractul de concesionare nr. 1/1999 incheiat intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. NIMB DAMBOVITA S.A.

§         Prevederile HCL. Nr. 235/1998 privind concesionarea fara licitatie publica a suprafetei de 630 m.p. teren aferent in vederea executarii blocului de locuinte B1 din str. Ctin. Brancoveanu catre S.C. NIMB S.A. Targoviste, conform prevederlor Legii nr. 114/1996

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba subconcesionarea terenului cota parte indiviza in suprafata de 131 mp situat in str. Constantin Brancoveanu, bl. B1, Municipiul Targoviste catre S.C. FAURAR S.R.L.

 Planul de amplasament reprezinta anexa la prezenta hotarare.

Art. 2 Durata si pretul concesiunii sunt prevazute in contractul de concesionare nr. 1/1999.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 235/1998 se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   28

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a 2 terenuri in suprafata de 220 m.p. respectiv 1960 m.p., situate in Bulevardul Mircea cel Batran si Bulevardul Independentei pentru extindere spatiu comercial si pentru realizarea unei parcari supraterane

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al D.A.P.P.P.- Serviciul Comert prin care se propune adoptarea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 49 ani, a 2 terenuri in suprafata de 220 m.p. respectiv 1960 m.p., situate in Bulevardul Mircea cel Batran si Bulevardul Independentei pentru extindere spatiu comercial si pentru realizarea unei parcari supraterane;

 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 255/28.07.2005 privind stabilirea pretului de concesionare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targoviste;

§         Prevederile art. 14, 15 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;

§         Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. „c” si alin. 5 lit. „a” si 123 alin. 2 din Legea 215/2001 republicata in baza legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a 2 terenuri din Municipiul Targoviste, in suprafata de 220 m.p. situat in Bulevardul Mircea cel Batran pentru extindere spatiu comercial, si respectiv 1960 m.p. situat in Bulevardul Independentei pentru realizarea unei parcari supraterane, conform planurilor de amplasament cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Durata concesionarii este de 49 ani, cu plata redeventei in 25 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare si desfasurare a licitatiei:

Din comisie vor face parte urmatorii consilieri:

    Tutuianu Ioan

            Radulescu Nicolae

            Diculescu Maria

            Nicoara Calin

            Alexandrescu Alexandru

            Dobanda Ion

   Pana Nicolae

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Serviciul Administratie Publica Locala, comisia ce va fi constituita şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

               

Nr.   29

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind arondarea Centrului Social « Sf. Maria » pe langa Spitalul Municipal Targoviste

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind arondarea Centrului Social « Sf. Maria » pe langa Spitalul Municipal Targoviste
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile art. 24 alin. 4 din cuprinsul Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie
 • Prevederile O.G.nr. 95 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 217 / 2003 ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin. 6 lit. a pct. 2 din din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba arondarea Centrului Social Sf. Maria, pe langa Spitalul Municipal Targoviste, pentru asigurarea ingrijirii medicale si psihiatrice a persoanelor care beneficiaza de servicii de asistenta sociala de urgenta, consiliere si adapost temporar in cadrul acestui centru.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, D.A.S. – Centrul Social Sf. Maria, Spitalul Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    30

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind infiintarea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati – adulti, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind infiintarea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati – adulti, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;
 • Prevederile art. 24 alin. 4 din cuprinsul Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie
 • Prevederile O.G.nr. 95 / 2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 217 / 2003 ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. d si alin. 6 lit. a pct. 2 din din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.02.2008, se aproba infiintarea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati – adulti, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala

Art. 2 Sumele aferente anului 2008, necesare functionarii Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati – adulti sunt cuprins in Bugetul de Venitui si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2008, capitolul 68.02.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Municipiului Targoviste, D.A.S. – Centrul Social Sf. Maria, Spitalul Municipal Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   31

Tgv. 31.01.2008

                                                                                              

 

H O T A R A R E

privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta  ordinara, astazi 31.01.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al D.A.S. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare, a organigramei si a statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 31 / 31.01.2008 privind infiintarea Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati – adulti, in cadrul Directiei de Asistenta Sociala;

§         Prevederile art. 36 alin 2 lit. „a” si alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 republicata.

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, ca urmare a infiintarii Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati – adulti.

Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala, actualizat, este cuprins in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba actualizarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala prin suplimentarea cu 11 posturi in cadrul Centrului de zi pentru persoane cu dizabilitati, dupa cum urmeaza :

§         Referent de specialitate II S – administrator – sef serviciu;

§         Referent de specialitate II S – jurist

§         Referent de specialitate II S – psiholog

§         Referent de specialitate II S – asistent social

§         Referent de specialitate II S – asistent social

§         Asistent medical PL

§         Referent II – contabil M

§         Referent II – operator P.C. M

§         Magaziner I M

§         Ingrijitor I M/G

Noile configurari ale organigramei si ale statului de functii ale D.A.S. sunt cuprinse in anexele 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 28 / 15.02.2007, H.C.L. nr. 38 / 15.02.2007 si H.C.L. nr. 139 / 30.05.2007, se aplica in mod corespunzator.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ, Directia Economica, D.A.S. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    32

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Patru Locuinte P+M”, in Municipiul Targoviste, str. Valul Cetatii, nr. 37 beneficiari RADU MARIAN CORNEL si COJOCARU NICOLAE

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Patru Locuinte P+M”, in Municipiul Targoviste, str. Valul Cetatii, nr. 37 beneficiar RADU MARIAN CORNEL si COJOCARU NICOLAE

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „Patru Locuinte P+M”, in Municipiul Targoviste, str. Valul Cetatii, nr. 37 beneficiar RADU MARIAN CORNEL si COJOCARU NICOLAE

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.   33

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Cladire locuinte S+P+3+M”, in Municipiul Targoviste, str. Parvan Popescu, nr. 71, beneficiari PANTU TEODOR si PANTU ANDREI

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Cladire locuinte S+P+3+M”, in Municipiul Targoviste, str. Parvan Popescu, nr. 71, beneficiar PANTU TEODOR si PANTU ANDREI

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „Cladire locuinte S+P+3+M”, in Municipiul Targoviste, str. Parvan Popescu, nr. 71, beneficiar PANTU TEODOR si PANTU ANDREI

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    34

Tgv. 31.01.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Club cu acces limitat P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. I.H. Radulescu, nr. 17, beneficiar COSTACHE GABRIEL MARIUS

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008 avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Club cu acces limitat P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. I.H. Radulescu, nr. 17, beneficiar COSTACHE GABRIEL MARIUS;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba P.U.D. studiat pentru „Club cu acces limitat P+1+M”, in Municipiul Targoviste, str. I.H. Radulescu, nr. 17, beneficiar COSTACHE GABRIEL MARIUS

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

 Nr.    35

Tgv. 31.01.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fundamentare pentru „TRAMA STRADALA LOCALA ZONA CAMPUS UNIVERSITAR” in Municipiul Targoviste, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „TRAMA STRADALA LOCALA ZONA CAMPUS UNIVERSITAR” in Municipiul Targoviste, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba studiul de fundamentare pentru „TRAMA STRADALA LOCALA ZONA CAMPUS UNIVERSITAR” in Municipiul Targoviste, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

     

Nr.    36

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Locuinta P+1+M” in Municipiul Targoviste, Drum Centura (DE47-Tarla 61,P 1356), beneficiar AL GHUSAIN DANIELA

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat Locuinta P+1+M” in Municipiul Targoviste, Drum Centura (DE47-Tarla 61,P 1356), beneficiar AL GHUSAIN DANIELA

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

  

Nr.    37

Tgv. 31.01.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cladire locuinte S+P+10 cu spatii comerciale la parter si etaj I” in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr. 60 beneficiar S.C. MERLONI TRADE S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Cladire locuinte S+P+10 cu spatii comerciale la parter si etaj I” in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr. 60, beneficiar S.C. MERLONI TRADE S.R.L.

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Cladire locuinte S+P+10 cu spatii comerciale la parter si etaj I” in Municipiul Targoviste, str. Constantin Brancoveanu, nr. 60 beneficiar S.C. MERLONI TRADE S.R.L.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea a 50 de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

     

Nr.    38

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Ansamblu de locuinte S+P+12” in Municipiul Targoviste, Bdul. Eroilor, beneficiar S.C. LDV CONSULTING S.R.L.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Ansamblu de locuinte S+P+12” in Municipiul Targoviste, Bdul. Eroilor, beneficiar S.C. LDV CONSULTING S.R.L.

§    Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru „Ansamblu de locuinte S+P+12” in Municipiul Targoviste, Bdul. Eroilor, beneficiar S.C. LDV CONSULTING S.R.L.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    39

Tgv. 31.01.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru Introducere in intravilan si parcelare teren pentru Ansamblu locuinte si spatiu comercial, Cartier Priseaca, beneficiar S.C. ROMARTA S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Arhitectului Sef al Municipiului Targoviste privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru  Introducere in intravilan si parcelare teren pentru Ansamblu locuinte si spatiu comercial, Cartier Priseaca, beneficiar S.C. ROMARTA S.A.

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea nr. 215/ 2001 republicata;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „e” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru Introducere in intravilan si parcelare teren pentru Ansamblu locuinte si spatiu comercial, Cartier Priseaca, beneficiar S.C. ROMARTA S.A.

Art. 2  Eliberarea autorizatiei de construire va fi conditionata de asigurarea de locuri de parcare precum si de lucrari de peisagistica.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Arhitectul Sef al Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    40

Tgv. 31.01.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 201/2003 prin care au fost aprobate organigrama si statul de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului, cu modificarile ulterioare; 

§         Prevederile Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ – teritoriale judetene si locale ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului dupa cum urmeaza:

§         Schimbarea denumirii Compartimentului Programe Dezvoltare Locala din cadrul Directiei Tehnice in Biroul Management Proiecte-Dezvoltare Comunitara

§         Infiintarea unei functii publice de conducere sef birou Management Proiecte-Dezvoltare Comunitara

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 201/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Directia Tehnica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

    

Nr.   41

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea unui numar de 50 de muncitori calificati si necalificati de catre D.C.E.G. Targoviste pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 76/2002 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviste, întrunit in sedinta ordinara, astăzi 31.01.2008, având in vedere:

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind stabilirea lucrarilor ce vor fi executate de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si angajarea unui numar de 50 de muncitori calificati si necalificati de catre D.C.E.G. Targoviste pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 76/2002

§         Referatul D.C.E.G. prin care sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind angajarea unui numar de 50 de muncitori pe perioada determinata in conditiile Legii nr. 76/2002;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “d”  din Legea nr. 215/2001, republicata

In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba nominalizarea lucrarilor ce se vor executa de catre Directia de Constructii Edilitar – Gospodaresti si anume:

 • Lucrari de amenajare trotuare cu pavele, borduri, jardiniere
 • Lucrari de amenajare strazi si parcari cu borduri si zgura
 • Lucrari de reparatii – modernizari, service unitati de invatamant
 • Lucrari pentru directiile din cadrul Primariei
 • Lucrari de amenajare si reparatii locuri de joaca
 • Lucrari retele canalizare
 • Lucrari la obiective cultural-istorice

Art 2 Pentru executarea acestor lucrari, Directia de Constructii Edilitar - Gospodaresti va dispune angajarea unui numar de 50 de muncitori calificati si necalificati, pentru perioada 01 februarie – 31 decembrie 2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002, proveniti din randul somerilor aflati in evidenta Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita.

Salariile vor fi asigurate conform art. 78 si 79 din Legea nr. 76/2002, respectiv:

·  In perioada 1 aprilie – 31 octombrie, din subventia acordata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita reprezentand 70 % din salariul minim brut pe tara, in vigoare in luna in care se face plata, restul de 30 % fiind suportat din bugetul propriu al angajatorului;

·  In perioada 1 noiembrie – 31 martie, din subventia acordata de Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Dambovita reprezentand echivalentul unui salariu debaza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se face plata, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajator, aferente salariatului subventionat.

Art. 3 D.C.E.G. va tine o evidenta separata a cheltuielilor efectuate cu forta de munca pentru lucrarile la care se foloseste personal muncitor subventionat.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Primar, D.C.E.G. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                       

Nr.    42

Tgv. 31.01.2008

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

§         Adresele nr. 22/14.01.2008 si 26/14.01.2008 ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra” inregistratate la Primaria Municipiului Targoviste cu nr. 634/14.01.2008 si 364/14.01.2008

§         Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si a statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste;

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 modificata si completata ulterior, privind aprobarea numarului maxim de posturi aferent structurii functiilor publice si a functiilor in regim contractual, a organigramei si statului de functii ale Aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Municipal Targoviste si ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; 

§         Prevederile art. 7 alin. 2, din O.G. nr. 10/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului din sectorul bugetar, respectiv promovarea in conditiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un post de nivel superior ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 republicata;

În temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala , republicata in baza Legii nr. 286/2006

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba modificarea organigramei si statului de functii la Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste, dupa cum urmeaza:

·        transformarea a 4 posturi de actor debutant in 4 posturi actor gradul V ca urmare a examenului de promovare in grad profesional;

·        transformarea unui post de technician MI in post de croitor VI

·        transformarea unui post de sudor VI in post de muncitor necalificat

·        transformarea unui post de inginer electronist S III in post de costumiera VI

·        suplimentarea cu un post de sofer

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ, Teatrul Municipal « Tony Bulandra » Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

    

Nr.   43

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 4 (patru) apartamente

din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;
 • Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;
 • Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;
 • Prevederile Legii nr. 61/1990;
 • Adresa 171071/15.03.2004 a Ministerului Finantelor Publice;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;
 • Dispozitiile art. 36, alin. 2, pct. c din Legea nr. 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba vanzarea unui numar de 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art. 2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat - Biroul Fond Locativ si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   44

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind  majorarea  capitalului  social  al   S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.,  prin emitere de noi actiuni

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.01.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind  majorarea  capitalului  social  al   S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.,  prin emitere de noi actiuni

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 441/2007;

·        Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A

·        Prevederile H.C.L. nr. 347/29.11.2007  privind    aprobarea   maririi actionariatului si majorarea capitalului  social al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.;

·        Prevederile H.C.L. Potlogi nr.68/21.11.2007   privind   participarea   Consiliului   Local   Potlogi ca actionar  al S.C. Compania de Apa Targoviste  Dambovita S.A., cu un  nr. de 10 actiuni  in valoare totala de 57,149 lei;

·        Prevederile H.C.L. Branesti nr.30/16.11.2007 privind participarea Consiliului Local Branesti ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A., cu un  nr. de 1 actiune in valoare totala de  5,7149 lei ;

·        Prevederile H.C.L. Racari nr. 62/30.11.2007 privind participarea orasului Racari, prin Consiliul Local al acestuia, ca actionar al  S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A., cu un  nr. de 1 (unu) actiune  in valoare totala de 5,7149 lei;

·        Prevederile H.C.L. Pucioasa nr. 104/29.11.2007 privind participarea Consiliului Local Pucioasa ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A. cu un  nr. de 100 actiuni in valoare totala de 571,49 lei

·        Prevederile H.C.L. Fieni nr. 188/30.11.2007 privind participarea Consiliului Local Fieni  ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A. cu un  numar de 1 (unu) actiune in valoare totala de 5,7149 lei.

·        Prevederile H.C.L. Moreni nr.248/29.11.2007 privind participarea Consiliului Local Moreni ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A cu un  nr. de 1.000 actiuni  in valoare totala de 5.714, 9 lei.

·        Prevederile H.C.L. Titu  nr. 117/9.11.2007 privind  participarea  Consiliului Local  Titu  ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A., cu un  nr. de 1 (unu) actiune in valoare totala de  5,7149 lei.

·        Prevederile H.C.L. Voinesti nr. 75/5.12.2007 privind  participarea  Consiliului Local  Voinesti  ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A. cu un  nr. de 1 00 actiuni  in valoare totala de 571,49 lei.

·        Prevederile H.C.L. Aninoasa nr. 86/29.11.2007 privind  participarea  Consiliului Local  Aninoasa  ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A. cu un  nr. de 1.000 actiuni  in valoare totala de 5.714, 9 lei.

·        Prevederile H.C.L. Sotanga nr.78/29.11.2007 privind  participarea  Consiliului Local  Sotanga  ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A. cu un  nr. de 100 actiuni  in valoare totala de 571,49 lei.

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba  majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. cu valoarea de 2.314 lei , reprezentand 2314 actiuni , cu o valoare nominala de 1 leu/actiune.

Actiunile au o valoare reala de 5,7149 lei/actiune , conform activului net contabil corectat al SC Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A, valoare care se ofera spre subscriere si varsare catre noii actionari.

Art. 2 Se aproba emiterea unui numar de 2.314 actiuni , cu o valoare nominala de 1 leu/actiune si cu o valoare reala de 5,7149 lei/actiune.

Art. 3 Pretul de emisiune al actiunilor este de 5,7149 lei/actiune, din care:

-        1 leu/actiune (valoarea nominala a unei actiuni) va fi utilizata pentru majorarea capitalului social;

-        4,7149 lei din pretul de emisiune (5,7149 lei – 1 leu) va fi inregistrat ca prima de emisiune.

Art. 4  Valoarea efectiva cu care se va majora capitalul social va fi reprezentata de totalul subscrierilor efectuate la finalul etapelor de subscriere.

Art. 5 Cu aducerea la inderplinire a prezentei hotarari se obliga, Primarul, Directia Economica, presedintele Consiliului de Administratie, conducerea societatii si Secretarul Municipiului – pentru comunicare.

 

Nr.    45

Tgv.  31.01.2008

 

H O T A R A R E

privind reactualizarea Actului Constitutiv al S.C. “COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA” S.A

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

 • Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. “COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA” S.A.;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;
 • Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 441/2007;
 • Prevederile Ordinului Institutului National de Statistica Nr.337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN);
 • Prevederile H.C.L. nr.347/29.11.2007 2007 privind  aprobarea  maririi actionariatului si majorarea capitalului  social al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.;
 • Prevederile H.C.J. nr.115/2007 privind participarea Consiliului Judetean Dambovita ca actionar la SC Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.;
 • Prevederile H.C.L. Razvad nr.82/2007 privind participarea Consiliului Local Razvad ca actionar al SC Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.;
 • Prevederile H.C.L. Dragomiresti nr.152/2007 privind participarea Consiliului Local Dragomiresti ca actionar al SC Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
 • Prevederile H.C.L. nr. 149 / 02.07.2007 privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in S.C. “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A.;
 • Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1  Se reactualizeaza Actul Constitutiv al S.C. “Compania de Apa Targoviste-Dambovita” S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 149 / 02.07.2007, dupa cum urmeaza:

 

(1)              Denumirea “Act constitutiv al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A.- Unic Actionar” se schimba in “Act Constitutiv al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A .”.

(2)   Denumirea CAPITOLULUI II ASOCIAT  se schimba in CAPITOLUL II “ACTIONARI” ;

(3)   CAPITOLUL II Art.2-“ Denumire  se  va  modifica  si completa in urmatorul sens:

1.Denumirea :Municipiul  Targoviste, persoana juridica romana , prin Consiliul Local Targoviste

                     Sediul : Targoviste, Str.Revolutiei, Nr.1-3, jud Dambovita, CUI : R – 4279944,

                     Reprezentat prin: ing. Iulian Furcoiu, in calitate de Primar, nascut la data de 25.07.1942, in localitatea Targoviste, Jud.Dambovita, cu domiciliul in Targoviste, Str. Camil Petrescu, nr.3 , identificat prin C.I.  DD - 010210, CNP 1420725151787;

2.Denumirea : Judetul  Dambovita , persona juridica romana, prin Consiliul Judetean Dambovita

                        Sediul: Targoviste, Piata Tricolorului, Nr.1 , jud. Dambovita ,

                        Reprezentat  prin: Dl Ana Gheorghe , in calitate de presedinte  ;

3.Denumirea : Comuna Razvad, persoana  juridica  romana, prin Consiliul Local Razvad;

                         Sediul : Comuna Razvad, jud. Dambovita

                         Reprezentata prin: legal - Dl Petre Coman , in calitate de  Primar , iar in A.G.A. prin Dl  Ionescu Marius ;

4.Denumirea:Comuna Dragomiresti, persoana juridica romana, prin Consiliul Local   Dragomiresti;

                         Sediul: Comuna Dragomiresti, jud Dambovita;

                         Reprezentata prin: Dl. Vladulescu Dragos, in calitate de Primar.

(4)              Se modifica si se completeaza Capitolul IV “Scopul si obiectul de activitate al societatii comerciale”, conform prevederilor Ordinului Institutului National de Statistica Nr.337 din 20 aprilie 2007, astfel:

(4) Domeniul principal de activitate este: 360 Captarea, tratarea si distributia apei

(5)  Obiectul principal de activitate este: 3600 Captarea, tratarea si distributia apei    

(6)  Obiectele secundare de activitate sunt:

3700 – Colectarea si  epurarea apelor uzate ;

4312 – Lucrari de pregatire a terenului;

4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat ;

4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ;

4399 -  Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. ;

4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;

4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

4321 -  Lucrari de instalatii electrice ;

4331 -  Lucrari de ipsorie ;

4332 – Lucrari de timplarie si dulgherie;

4333 – Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

4334  - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri ;

4339 – Alte lucrari de finisare;

4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;

4690 – Comert cu ridicata nespecializat;

4791  - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet ;

4799 –Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor    si pietelor;

4941 -  Transporturi rutiere de marfuri;

6810 -  Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii ;

6820 -  Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing;

6201– Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client);

6202 – Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;

6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;

7219  - Cercetare - dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

7111 -  Activitati de arhitectura;

7112  - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea ;

7120 – Activitati de testari si analize tehnice;

8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. ;

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.

  (5)  CAPITOLUL V CAPITALUL SOCIAL - art.9 – “CAPITALULSOCIAL SUBSCRIS si VARSAT”  se  modifica astfel:

o Capitalul social al SC “Compania de Apa Targoviste –Dambovita” S.A este in valoare de 2.268.267 lei, reprezentand un numar de 2.268.267  actiuni  in valoare nominala de 1 leu/actiune si este detinut astfel:

·        a/ Municipiul Targoviste :       2.141.462 lei,   reprezentand un nr. de    2.141.462 actiuni; 

·        b/ Judetul Dambovita:               126.704 lei,   reprezentand un nr. de       126.704 actiuni ;

·        c/ Comuna Razvad:                                1leu,   reprezentand un nr. de                 1 actiune;

·        d/ Comuna Dragomiresti:                   100 lei,   reprezentand un nr. de             100 actiuni.

o Capitalul social al societatii se constituie astfel:

a/ Capitalul social subscris si  varsat  al Municipiului Targoviste este de: 2.141.462 lei,        reprezentand un nr. de 2.141.462 actiuni;

b/ Capitalul social subscris al Judetului Dambovita este de: 126.704 lei, reprezentand un nr. de 126.704 actiuni;

c/  Capitalul social subscris al Comunei Razvad este de : 1 leu, reprezentand un nr. de 1 actiune;

d/ Capitalul social subscris al Comunei Dragomiresti este de : 100 lei, reprezentand un nr. de 100   actiuni.

o Judetul Dambovita, Comuna Razvad si Comuna Dragomiresti vor varsa capitalul social subscris  in termen de 15 zile

de la data adoptarii prezentei hotarari.

(6) CAPITOLUL VI. ACTIUNILE  - Art. 11 alin. (1) –“ Valoarea, numarul si tipul actiunilor”  se  modifica astfel:

SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A. a emis 2.268.267 actiuni  nominative , cu o valoare  nominala  de  1  leu / actiune.

(7) CAPITOLUL VII. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII  - Art.14. “Administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii. Reprezentarea :” se modifica dupa cum urmeaza:

      1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia.

      2) Actionarii vor fi reprezentati in adunarile generale de catre o persoana pe baza unui mandat de reprezentare dat de catre fiecare asociat.

       3) Mandatul se aproba de fiecare data de catre Consiliul Local Targoviste pentru reprezentantul   sau in A.G.A..Ceilalti actionari vor hotari forma mandatului pentru reprezentantul desemnat de fiecare.

      4) Mandatul se inregistreaza la secretariatul Consiliului de Administratie.Orice hotarare luata in  afara mandatului este nula de drept.

      5) Prin grija Directorului General (conducerii executive), actionarii vor primi mapele complete pentru fiecare sedinta A.G.A. 

Aportul  autoritatilor  locale  participante la majorarea capitalului social este :

 • Judetul Dambovita participa ca actionar la majorarea capitalului social al SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A.  cu suma de 724.102 lei , reprezentand 126.704 actiuni in valoare nominala de 5,7149 lei, din care aport in natura 424.102 lei reprezentand 74.210 actiuni si aport in numerar 300.000 reprezentand 52.494 actiuni. Aportul in natura in valoare de 424.102 lei reprezinta 2 terenuri, conform HCJ DbNr.115/30.10.2007;
 • Comuna Razvad participa ca actionar la majorarea capitalului social al SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A.  prin cumpararea 1 (unu) actiune in valoare de 5,7149 lei conform HCL Razvad nr.87/12.11.2007.
 • Comuna Dragomiresti participa ca actionar la majorarea capitalului social al SC “Compania de Apa Targoviste – Dambovita” S.A.  prin cumpararea unui numar de 100 de actiuni in valoare totala de 571,49 lei , conform HCL Dragomiresti nr.152/14.11.2007.         

Aportul  fiecarui actionar conform Art.2 este calculat la valoarea reala a unei actiuni, respectiv la valoarea de 5,7149 lei/actiune, determinata  in baza activului  net corectat , in urma evaluarii activului societatii,  din care:

-        1 leu           -    pentru majorarea capitalului social ;

-        4,7149 lei   -    reprezentand prima de emisiune, inregistrata  in  Contul 104 – “Prime de emisiune”,  valoare care poate fi incorporata in capitalul social al societatii la finele exercitiului  financiar, in mod proportional cu numarul  de  actiuni  ale  fiecarui  actionar  in  parte.

Art.2  Actul Constitutiv, in  forma reactualizata, constituie anexa  care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prevederile H.C.L. nr.149/2007 (republicata sub nr. 190 din 24.07.2007), cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator. 

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica, conducerea executiva si deliberativa a  S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE Dambovita S.A si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.     46

Tgv.  31.01.2008

 

H O T A R A R E

privind stabilirea obiectivelor din domeniul public si privat al municipiului la care se asigura paza cu efective ale Politiei Comunitare Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.01.2008 avand in vedere :

 • Raport de specialitate al Politiei Comunitare Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind stabilirea obiectivelor din domeniul public si privat al municipiului la care se asigura paza cu efective ale Politiei Comunitare Targoviste ;
 • Prevederile  art. 7 lit. b din  Legea nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si  functionarea Politiei Comunitare  modificata  prin O.U.G nr. 23/2005 ;
 • Prevederile Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, modificata cu O.U.G. nr. 23/2005;
 • Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
 • Expunerea de motive a Primarului Municipiului Targoviste ;
 • Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
 • Prevederile art. 36 alin. 2 pct. c din Legea Administratiei Publice Locale  nr. 215/2001 republicata

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

 

HOTARASTE

 

Art.1.Se aproba lista obiectivelor la care se asigura paza cu personalul specializat al Politiei Comunitare Targoviste, aflate pe domeniul public si privat al Municipiului Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. In cazuri exceptionale, prin Dispozitia Primarului se poate executa paza si la alte obiective.

Art.3.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primar, Directorul Executiv al Politiei Comunitare, conducatorii obiectivelor si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   47

Tgv  31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de societatile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste ;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile H.G. nr. 1507/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

·        Prevederile art. 26 pct. 4 si 5 din cuprinsul Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. a si art. 123 alin. 2 din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Incepand cu data de 01.02.2008 se majoreaza tarifele pentru serviciile prestate de societatile comerciale de salubrizare, in relatiile contractuale cu Primaria Municipiului Targoviste, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la inderplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, conducerea societatilor comerciale de salubrizare, presedintele Consiliului de Administratie, si Secretarul Municipiului – pentru comunicare.

 

Nr.     48

Tgv.  31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea  HCL nr. 157/2007 privind stabilirea taxei de salubrizare in Municipiul Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local al Municipiului Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 31.01.2008, avand in vedere:

·        Raportul Directiei Economice, Serviciul Impozite si taxe prin care propune modificarea si completarea HCL nr. 157/2007 privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2008, la nivelul Municipiului Targoviste;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Prevederile art. 282 si 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata si completata prin Legea nr. 343/2006;

·        Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

·        Prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

·        Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

·        Prevederile art. 36 alin 2 lit “d” din Legea nr. 215/2001republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata;

 

HOTARASTE :

 

Art.1 Se modifica si se completeaza anexa 1 la HCL nr. 157/2007 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Targoviste, pentru anul 2008

Art. 2 Anexa 1 la HCL nr. 157/2007 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din Municipiul Targoviste, pentru anul 2008, modificata si completata face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Anexele 5/1 si 5/2 care cuprind formularele de declaratie pentru persoane fizice, respectiv persoane juridice sunt parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Servciul Impozite si Taxe Locale, Serviciul Administratie Publica Locala si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   49

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea de ajutoare financiare unor cetateni ai Municipiului Targoviste care au suferit pagube in urma unor fenomene meteo periculoase si a unui incendiu

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate ale Comisiei municipale pentru stabilirea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase din data de 26.06.2007, prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind acordarea de ajutoare financiare unor cetateni ai Municipiului Targoviste care au suferit pagube in urma unor fenomene meteo periculoase si a unui incendiu ;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Anchetele sociale intreprinse la cetatenii care au solicitat sprijin material sau financiar din partea municipalitatii;

-         Procesul verbal de interventie nr. 265/14.11.2007 intocmit de Detasamentul de Pompieri Targoviste al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Basarab I, jud. Dambovita;

-         Prevederile art. 18 alin  1 si 2 din Legea nr. 481 / 2004 a Protectiei Civile

-         Prevederile art. 28 si 29 din Legea nr. 114 / 1996 a Locuintei

-         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 8  din Legea nr. 215/2001 republicata.

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda ajutoare materiale constand in materiale de constructii, in valoare totala de 2114,4 lei, unui numar de 2 (doua) persoane fizice din Municipiul Targoviste, care au suferit pagube in urma fenomenelor meteo periculoase si a unui incendiu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Suma totala de bani necesara achizitionarii acestor materiale de constructii, va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 61.02.

 Suma de bani acordata fiecarui solicitant va fi eliberata pe baza urmatoarelor documente :

 • Cerere
 • Ancheta sociala
 • Fisa individuala cu calculul necesarului de materiale intocmita de catre Comisia municipala pentru stabilirea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica, Serviciul Contabilitate, Compartimentul Protectie Civila din cadrul Primariei Municipiului Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   50

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unei diplome aniversare si a sumei de 1100 lei dlui. Tolescu Ion la implinirea varstei de 100 de ani

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.01.2008, avand in vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei de Asistenta Sociala privind acordarea unei diplome aniversare si a sumei de 1100 lei dlui. Tolescu Ion la implinirea varstei de 100 de ani

§         Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si H.G. nr. 1010/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestei legi

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 si nr. 4 din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile H.C.L. nr. 3 / 06.02.2007 privind aprobarea B.V.C. al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2007 ;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 6 din Legea nr. 215/2001  republicata.

In temeiul art. 45, alin. 1 lit. din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se acorda dlui. Tolescu Ion diploma aniversara si suma de 1100 lei la implinirea varstei de 100 de ani

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din prevederile bugetare inscrise la capitolul 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, Titlul « ajutoare sociale ».

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica - Serviciul Contabilitate, D.A.S. si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.   51

Tgv. 31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea alocarii sumei de 1.000.000 lei din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 pentru dotarea Spitalului Local Municipal Targoviste cu un coronarograf

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.01.2008, avand in vedere:

-        Propunerea dlui. cons. Alexandru Alexandrescu de dotare a Spitalului Local Municipal Targoviste cu un coronarograf;

-        Prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;

-        Dispozitiile art. 36, alin. 2 lit. d si alin. 6 pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata

  In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba achizitionarea unui coronarograf in valoare de 1.000.000 lei pentru dotarea Spitalului Local Municipal Targoviste.

Art. 2 Suma necesara va fi asigurata astfel:

- 500.000 lei vor fi acordati din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008, capitolul 6602 - sanatate

- 500.000 lei vor fi acordati la rectificarea bugetara realizata in a doua parte a anului 2008

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga: Primarul, Directia Economica, Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     52

Tgv.  31.01.2008

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2008

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi, 31.01.2008, avand in vedere:

-          Prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 republicata;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local Municipal Targoviste modificat si completat prin H.C.L. 310/2006;

-          Prevederile art. 36 alin. 9 din Legea 215/2001 republicata ;

    In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata in baza Legii nr. 286/2006.

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se desemneaza domnul consilier, ing. Danciulescu Ion, in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii februarie 2008

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier ing. Danciulescu Ion si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    53

Tgv. 31.01.2008

 

 

 

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 14.02.2008, având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Directiei Economice privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008;

§         Ordinului Ministerului Internelor si Reformei Administrative  nr. 397/2008 pentru alocarea sumelor in vederea compensarii cresterilor neprevizionate ale preturilor  combustibililor  utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat conform OG 36/2006 ;

§         HG 94/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale , prevazute in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat ;

§         Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007:

§         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§         Prevederile Legii 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar   la constituirea familie;

§         Prevederile Legii 482/2006 privind acordarea de trusouri  pentru nou-nascuti;

§         Prevederile Legii 273/2006 a finanţelor publice locale;

Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2008. modificata si completata prin H.C.L. nr. 43/29.03.2007 ; H.C.L. nr. 77/29.03.2007 ; H.C.L. nr. 88/28.04.2007 ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pe anul 2008 dupa cum urmeaza :

1.      Majorarea veniturilor totale cu suma de 1.901 mii lei, prin :

- majorarea cu suma de 1.857 mii lei  a prevederilor la indicatorul Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare (cod indicator 42.02.01);

- majorarea cu suma de 325 mii lei  a prevederilor la indicatorul Cheltuieli cu investitiile pentru invatamantul preuniversitar (cod indicator 42.02.14);

- majorarea cu suma de 585 mii lei  a prevederilor la indicatorul Finantarea  lucrărilor de cadastru imobiliar (cod indicator 42.02.29)

- majorarea cu suma de 1.100 mii lei a prevederilor la indicatorul Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili (cod  indicator 42.02.32) ;

- majorarea cu suma de 15 mii lei  a prevederilor la indicatorul Subventii ajutor incalzire (cod  indicator 42.02.33);

- majorarea cu suma de 8 mii lei  a prevederilor la indicatorul Subventie trusou nou nascuti (cod  indicator 42.02.34);

- majorarea cu suma de 11 mii lei a prevederilor la indicatorul Subventie trusou nou nascuti, (cod indicator  42.02.36) ;

2.                             Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 1.901 mii lei, din care pe capitole : 

- majorarea creditelor bugetare  la capitolul 65.02 Invatamant , titlul ‘’ Cheltuieli de capital  ‘’ cu suma de 325  mii lei ,

- majorarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 ‘’Asigurari si asistenta sociala’’ , titlul ‘’Asistenta sociala’’ cu suma de 34 mii lei.

- majorarea credite bugetare la capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica , titlul ‘’ Cheltuieli de capital  ‘’ cu suma de 585  mii le

- Majorarea creditelor bugetare la capitolul 81.02 ‘’Combustibili si energie’’, cu suma de 2.957 mii lei , din care pe titluri :

      - titlul Subventii majorarea creditelor bugetare cu suma de 1.100 mii lei

- titlul Cheltuieli de capital  majorarea creditelor bugetare cu suma de 1.857 mii lei

Bugetul local rectificat este redat in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Programul de investitii se completeaza in mod corespunzator.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 5/2008 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliulul Local Municipal Târgovişte pe anul 2008 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    54

Tgv. 14.02.2008

 

 

H O T A R A R E

privind majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A., prin emitere de noi actiuni

 

        Consiliul Local al Municipiului Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 14.02.2008, avand in vedere:

·        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind  majorarea  capitalului  social  al   S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.,  prin emitere de noi actiuni

·        Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata prin Legea nr. 441/2007;

·        Prevederile H.C.L. nr. 149/2007 (republicata sub nr. 190 din 24.07.2007) privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A

·        Prevederile H.C.L. nr. 347/29.11.2007  privind aprobarea maririi actionariatului si majorarea capitalului  social al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita S.A, cu completarile ulterioare.;

·        Prevederile H.C.L. Gaesti nr. 72/27.12.2007 privind participarea orasului Gaesti prin Consiliul Local Gaesti ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste  Dambovita S.A., cu un  nr. de 1 actiune  in valoare totala de 5,7149 lei;

·        Prevederile H.C.L. Vacaresti nr.2/30.01.2008 privind participarea comunei Vacaresti prin Consiliul Local Vacaresti ca actionar al S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A., cu un  nr. de 1 actiune in valoare totala de  5,7149 lei ;

·        Prevederile H.C.L. Ulmi nr. 7/24.01.2008 privind participarea comunei Ulmi prin Consiliului Local Ulmi, ca actionar al  S.C. Compania de Apa Targoviste –Dambovita S.A., cu un  nr. de 100 actiuni  in valoare totala de 571,49 lei;

·        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

·        Dispozitiile art. 36 alin. 2, lit. a si alin. 3 lit. c din Legea 215/2001, republicata in baza Legii nr. 286/2006;

In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba majorarea capitalului social al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. cu valoarea de 102 lei, reprezentand 102 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu/actiune.

Actiunile au o valoare reala de 5,7149 lei/actiune, conform activului net contabil corectat al S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.

Art. 2 Se aproba emiterea unui numar de 102 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu/actiune, in suma totala de 102 lei, cu care se majoreaza capitalul social, conform articolului 1

Art. 3 Pretul de emisiune al actiunilor este de 5,7149 lei/actiune, din care:

-        1 leu/actiune (valoarea nominala a unei actiuni) va fi utilizata pentru majorarea capitalului social;

-        4,7149 lei din pretul de emisiune (5,7149 lei – 1 leu) va fi inregistrat ca prima de emisiune.

Art. 4  Valoarea efectiva cu care se va majora capitalul social va fi reprezentata de totalul subscrierilor efectuate la finalul etapelor de subscriere.

Art. 5 Prevederile HCL nr. 149/2007 adoptata de Consiliul Local Municipal Targoviste, privind transformarea R.A.G.C. Targoviste in Societatea Comerciala „COMPANIA DE APA TARGOVISTE - DAMBOVITA” S.A, se modifica corespunzator.

Art. 6 Cu aducerea la inderplinire a prezentei hotarari se obliga, Primarul, Directia Tehnica, Directia Economica, presedintele Consiliului de Administratie, conducerea societatii si Secretarul Municipiului – pentru comunicare.

 

Nr.     55

Tgv.  14.02.2008

 

 

A V I Z

privind imputernicirea a cinci consilieri municipali pentru a face parte din comisiei de negociere in vederea achizitionarii terenului in suprafata de 360 m.p., situat in strada Stelea nr. 11 – proprietar Constantinescu Marian, in vederea realizarii in aceasta zona a proiectului “Centru Multicultural” Dambovita

 

            Consiliul Local al Municipiului Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 31.01.2008, avand in vedere:

-        Adresa nr. 23292 din 09.11.2007 inaintata Consiliului Local Municipal Targoviste de catre numitul Constantinescu Marian prin care ne informeaza de intentia sa de a vinde terenul proprietate personala, in suprafata de 360 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Strada Stelea nr. 11;

-        Avizul nr. 11 din 29.11.2007 privind initierea procedurii de asociere a Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea infiintarii unui Centru Multicultural in Municipiul Targoviste;

-        Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “e” si alin. 9

 

A V I Z E A Z A :

 

initierea negocierii achizitionarii terenului in suprafata de 360 m.p., situat in strada Stelea nr. 11 – proprietar Constantinescu Marian, in vederea derularii in aceasta zona a proiectului “Centru Multicultural” Dambovita.

Pretul de pornire al negocierii va fi stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit de catre o persoana autorizata agreata de ambele parti.

Se imputernicesc domnii consilieri municipali Vasiliu Teodor, Pana Nicolae, Stanescu Iulian, Radulescu Nicoale si dna. consilier Diculescu Maria sa faca parte din comisia de negociere ce va fi stabilita prin Dispozitia Primarului Municipiului Targoviste.

Achizitionarea terenului in suprafata de 360 m.p., situat in strada Stelea nr. 11, in urma negocierii pretului, va fi aprobata printr-o hotarare a Consiliului Local Municipal in sedinta sa ordinara din luna februarie 2008.

 

Nr.     1

Tgv.  31.01.2008