1. Hotarare privind infiintarea “Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor” al Municipiului Targoviste

2. Hotarare privind numirea domnului Tanase Gabriel in functia de sef „Serviciu Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, pentru o perioada de 6 luni

3. Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de Ordine si Functionare al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement

4. Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement

5. Hotarare privind darea in administrarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” in vederea desfasurarii activitatilor sportive


Aviz
privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste


6. Hotarare privind aprobarea Strategiei de modernizare -“Sistem de alimentare centralizata cu energia termica“, in municipiul Targoviste

7. Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Modernizarea Centralei Termice Targoviste –Sud prin extindere cu 6,5MWe motoare termice pe gaze si cu 14 MWt cazane de apa fierbinte”

8. Hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie si agenti economici de catre R.A.G.C. Targoviste

9. Hotarare privind aprobarea Programului de Reorganizare si Restructurare al R.A.G.C. Targoviste cu acordarea de plati compensatorii, pentru un numar de 40 de salariati

10. Hotarare privind majorarea tarifelor pentru transportul urban de calatori in Municipiul Targoviste

11. Hotarare privind casarea unor bunuri aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

12. Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”

13. Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in municipiul Targoviste”

14. Hotarare privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

15. Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

16. Hotarare privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

17. Hotarare privind P.U.Z. studiat pentru “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de N – E a orasului”, in Municipiul Targoviste, Baza de Agrement “Crizantema”, Strada Calea Ialomitei,  beneficiar Primaria Municipiului Targoviste

18. Hotarare privind P.U.D. studiat pentru “Magazin, birouri P+1, depozit”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 65,  beneficiar Misu N. Ionel

19. Hotarare privind P.U.D. studiat pentru “Depozit de produse finite”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 16,  beneficiar S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A.

20. Hotarare privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

21. Hotarare privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă situate în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriasi

22. Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste

23. Hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii pentru Teatrul Municipal “Tony Bulandra”

24. Hotarare privind incetarea activitatii Consiliului de Administratie al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” si desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale, in Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal “Tony Bulandra”, conform Legii nr. 504/2004

 

25. Hotarare privind achizitionarea terenurilor din zona de protectie a Bisericii “Sfantului Nicolae Geartoglu” – monument istoric din Strada Stelea, in suprafata de 2588 m.p., apartinand proprietarilor Petrescu Petre Gordin, Petrescu Mihail Alipa, Stefan Nicolae, Enache Tudor, Emanoil Ortensia, Constantinescu Elena si Dumitru Cristian

26. Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 187/31.08.2004 referitoare la aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatie de cabinete medicale, pe o perioada de 10 ani, catre actualii chiriasi

27. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu drept de prelungire,  a unor terenuri in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru construirea unor posturi de transformare

28. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani,  a unui teren in suprafata de 20 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada Arsenalului – adiacent blocului F 1, pentru amenajarea unui laborator foto

29. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 19 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent blocului D 2, cu destinatia extindere cabinet medical veterinar

30. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani,  a unui teren in suprafata de 41 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada George Cair – intre blocurile 11 si 21, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare

31. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu drept de prelungire la cerere, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Cartierul Priseaca, pentru amplasarea de echipamente de comunicatii telefonice

32. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu drept de prelungire la cerere, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Cartierul Priseaca, pentru amplasarea de echipamente de comunicatii telefonice

33. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani  a unor amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii

34. Hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a 2 amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare

35. Hotarare privind stabilirea taxelor pentru folosirea temporara a domeniului public sau executarea unor lucrari pe domeniul public, de catre agenti economici si persoane fizice, in municipiul Targoviste

36. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sf. Nicolae Andronesti” din municipiul Targoviste, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 28, Preot Victor Draghicescu

37. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 8 milioane lei numitei Duta Elena, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada General Matei Vladescu 33/10, pentru editarea unui volum de proza si de poezie

38. Hotarare privind preluarea cu titlu gratuit a Podului de sustinere a conductei de termoficare Doicesti – zona Halta Teis (peste raul Ialomita), din domeniul privat al statului si din patrimoniul S.C. TERMOELECTRICA S.A., in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste

39. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei numitului Geagar George, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, Bloc 46 B, Apartament 9, pentru editarea volumului de poezie “eu. zise el”

40. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei Complexului Muzeal “Curtea Domneasca” Targoviste pentru editarea unui CD si a unei casete video cu marturii ale veteranilor de razboi din Judetul Dambovita, precum si a unei plachete comemorative dedicata implinirii a 60 de ani de la incheierea celui de-al doilea razboi mondial

41. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Parohia „Sfantu Dumitru” din municipiul Targoviste,

Strada Baratiei nr. 34, Preot Ghinea Dumitru

42. Hotarare privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3 milioane lei domnului Mihail I. Vlad, pentru deplasarea la manifestarile „Zilele Mihai Eminescu la Cernauti” in zilele de 14 – 16 ianuarie 2005 la Cernauti, Ucraina

43. Hotarare privind achizitionarea a 50 de exemplare ale lucrarii „Almanahul Mihai Eminescu 2004” pentru bibliotecile din reteaua scolara a Municipiului Targoviste

44. Hotarare privind concesionarea directa a sase amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, teren apartinand domeniului public din Municipiul Targoviste, catre S.C. RODIPET S.A. – Sucursala Dambovita, pentru desfasurarea activitatii de difuzare a presei

45. Hotarare privind prelungirea duratei de inchiriere a terenurilor pe care se afla amplasate chioscurile de difuzare a presei ale S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. Targoviste

46. Hotarare privind respingerea Recursului Gratios al Prefecturii Judetului Dambovita privind H.C.L. nr. 329/21.12.2004 referitoare la aprobarea sumelor necesare pentru tinuta de reprezentare si indemnizatia zilnica de hrana a functionarilor publici si salariatilor cu contract individual de munca din Primaria Municipiului Targoviste,

prevazute in Contractul / Acordul Colectiv de Munca

47. Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2005

 

 

 

 

 

H O T A R A R E

privind infiintarea “Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor” al Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 25.01.2005, având in vedere:

-                      Prevederile O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea si functionarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-      Prevederile H.G. 2104/24.11.2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementului resurselor umane, financiare si materiale;

-      Avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor;

-      Expunerea de motive a Secretarului Municipiului Targoviste la proiectul de hotarare;

-      Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii prin care se propune adoptarea unei hotarari privind infiintarea “Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Dispozitiile art.  38 alin. (2) lit. "i" din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Incepand cu data de 26.01.2005, se infiinteaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, fara pesonalitate juridica, in subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste.

Art. 2  Cu aceeasi data, se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare, organigrama, numarul de personal si statul de functii al Serviciului Public Comunitar de Evidenta Persoanelor, conform anexelor 1,2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3  Prevederile H.C.L. nr. 201/08.07.2003 si H.C.L. nr. 235/28.08.2003 se aplica in mod corespunzator.

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    1

Tgv. 25.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

 privind numirea domnului Tanase Gabriel in functia de sef „Serviciu Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”,

pentru o perioada de 6 luni

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 25.01.2005,avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ prin care se propune adoptarea unei hotarari privind numirea domnului Tanase Gabriel in functia de sef „Serviciu Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, pentru o perioada de 6 luni;

-          Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Avizul Inspectoratului National de Evidenta a Persoanei;

-          Prevederile H.C.L. nr. ___/25.01.2005 privind infiintarea “Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor” al Municipiului Targoviste;

-          Prevederile art. 38 alin. 2 lit. „i” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba numirea domnului Tanase Gabriel in functia de sef „Serviciu Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor”, pentru o perioada de 6 luni, incepand cu data de 26 ianuarie 2005.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Management Administrativ si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    2

Tgv. 25.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea R.O.F. al

Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea si completarea R.O.F. al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 47/2004 privind infiintarea Serviciului public de interes local pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement;

-         Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "i" si „p” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica si completeaza Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/2004 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    3

Tgv. 25.01.2005

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii ale

Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, având in vedere:

-         Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii al Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 47/2004 privind infiintarea Serviciului public de interes local pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement;

-         Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "i" si „p” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica organigrama si statul de functii ale Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement, dupa cum urmeaza:

-          Transformarea unui post de consilier juridic in post de inspector de specialitate III, studii superioare, timp partial – 4 h/zi;

-          Transformarea unui post de muncitor necalificat in post de inspector I A, studii medii, timp partial – 4 h/zi;

-          Transformarea unui post de ingrijitor II in post de referent II, studii medii, timp complet – 8 h/zi.

Art. 2 Noua organigrama si stat de functii sunt prevazute la nivelul bugetului alocat Directiei de Sport, Tineret, Turism si Agrement de 2.750.000.000 lei, defalcat pe diverse ramuri de sport, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 47/2004 se aplica in mod corespunzator.

Art.4   Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Directia pentru Sport, Turism, Tineret si Agrement si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    4

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind darea in administrarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” in vederea desfasurarii activitatilor sportive

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 25.01.2005,avand in vedere:

-       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind darea in administrarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” in vederea desfasurarii activitatilor sportive;

-       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-       Prevederile H.G. nr. 1099/18.09.2003 privind trecerea din proprietatea publica a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport in proprietatea publica a Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste a Stadionului Municipal “Eugen Popescu”;

-       Prevederile art. 17 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

-      Dispoziţiile art. 38  lit ”f”  si art. 126 din Legea 215/2001.

În temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba darea in administrarea Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement, a Stadionului Municipal “Eugen Popescu” in vederea desfasurarii activitatilor sportive.

Art. 2  Elementele de identificare ale bunului sunt:    

Adresa: Strada Justitiei nr. 3

Suprafata totala a terenului: 37.273 m.p.

Suprafata ocupata de constructii: 5.196,71 m.p.

Valoare teren: 21.445.419.215 lei

Valoare mijloace fixe: 8.139.089 lei

Art. 3   Nu fac obiectul prezentei hotarari bunurile date in folosinta gratuita Clubului Sportiv Targoviste (sectia atletism), prin H.C.L. nr. 36/2004.

Art. 4 Darea in administrare a bunurilor se va face pe baza de protocol intre reprezentantii Primariei Municipiului Targoviste si ai Directiei de Sport, Turism, Tineret si Agrement.

Art. 5  Directia de Sport, Turism, Tineret si Agrement va inchiria Stadionul Municipal “Eugen Popescu” unei persoane juridice care desfasoara activitati sportive, indeosebi fotbal in baza unui Program de competitii interne si internationale.

Art. 6 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 7 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia de Sport, Turism, Tineret si Agrement, Directia Economica, D.A.P.P.P. si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    5

Tgv. 25.01.2005

 

 

A V I Z

privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si

distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, avand in vedere:

-     Referatul S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C TERMICA S.A. Targoviste privind ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste;

-     Prevederile O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

-     Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala, Consiliul Local Municipal Targoviste avizeaza ajustarea tarifelor la energia termica produsa, transportata si distribuita de S.C. TERMICA S.A.  Targoviste, incepand cu data de 01.02.2005, dupa cum urmeaza:

 

-          Pret apa fierbinte produsa in C.T. Targoviste – Sud, pentru populatie, fara TVA = 1.099.750 lei/Gcal;

-          Pret apa fierbinte produsa in C.T. Targoviste – Sud, pentru agenti economici, fara TVA = 1.129.743 lei/Gcal;

-          Tarif de transport apa fierbinte in sistem centralizat, pentru populatie, fara TVA = 140.717 lei/Gcal;

-          Tarif de transport apa fierbinte in sistem centralizat, pentru agenti economici, fara TVA = 144.555 lei/Gcal;

-          Tarif de distributie apa fierbinte in sistem centralizat pentru populatie, fara TVA = 479.151 lei/Gcal;

-          Tarif de distributie apa fierbinte in sistem centralizat pentru agenti economici, fara TVA = 492.219 lei/Gcal;

-          Tarif de producere, transport si distributie in sistem centralizat, pentru populatie, fara TVA = 1.719.618 lei/Gcal;

-          Tarif de producere, transport si distributie in sistem centralizat, pentru agenti economici, fara TVA = 1.766.517 lei/Gcal;

-          Pret de apa calda produsa si distribuita din C.T. – urile de cartier, pentru populatie, fara TVA = 1.361.742 lei/Gcal;

-          Pret de apa calda produsa si distribuita din C.T. – urile de cartier, pentru agenti economici, fara TVA = 1.398.881 lei/Gcal.

 

Nr.   1

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Strategiei de modernizare -“Sistem de alimentare centralizata cu energia termica“, in municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Directiei Economice privind aprobarea Strategiei de modernizare - “Sistem de alimentare centralizata cu energia termica“, in Municipiul Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al S.C TERMICA S.A. Targoviste privind aprobarea Strategiei de modernizare - “Sistem de alimentare centralizata cu energia termica“, in municipiul Targoviste;

-     Prevederile O.G. nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

-     Prevederile art. 38 lit. „i”  si „m” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba Strategia de modernizare - “Sistem de alimentare centralizata cu energia termica“ in Municipiul Targoviste, cuprinsa in anexa I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Sursele de finantare ale investitiilor sunt:

-          alocatii de la Bugetul de stat prevazute in H.G. nr. 48/2004

-          alocatii de la bugetul local

-          surse proprii ale SC Termica SA

-          alocatii de la Fondul de Eficienta Energetica prin Agentia Romana de Conservare a Energiei;

-          credite pe termen lung de la Banca Mondiala prin programele de modernizare a sistemelor de incalzire centralizata APL 1, APL 2, APL 3;

-          valorificarea reducerilor de emisii de CO­2

-          alte surse legal constituite

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, S.C. TERMICA S.A. Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    6

Tgv. 25.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Modernizarea Centralei Termice Targoviste –Sud prin extindere cu 6,5MWe motoare termice pe gaze si cu 14 MWt cazane de apa fierbinte”

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta ordinara astazi 25.01.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si de Gestiune Urbana prin care se propune Consiliului Local Municipal Targoviste adoptarea unei hotarari privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Modernizarea Centralei Termice Targoviste –Sud prin extindere cu 6.5 MWe motoare termice pe gaze si cu 14 MWt cazane de apa fierbinte”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art.”40 alin. (1) din O.U.G. nr. 45/05.06.2003 privind finantele publice locale;

-       Dispozitiile art. 38 lit.”m” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba studiul de fezabilitate si  indicatorii tehnico-economicipentru obiectivul “Modernizarea Centralei Termice Targoviste –Sud prin extindere cu 6.5 MWe motoare termice pe gaze si cu 14 MWt cazane de apa fierbinte” conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Principalii indicatori tehnico - economici sunt:

 

-    Module de cogenerare cu motoare termice pe gaze cu o putere totala de 6,5MWe, 9MWt

-    Cazane de apa fierbinte cu putere termica totala de 14MWt.

-    Valoarea totala a investitiei                               -  325.018.000 mii lei (7,98 mil Euro)

-    Din care C+M                                            -   69.821.000 mii lei (1,71 mil.Euro)

-    Durata de realizare estimata                          – 24 luni

Art.3 Costurile investitiei vor fi asigurate din surse proprii ale S.C.TERMICA S.A. Targoviste, surse atrase ale Bugetului Local, venituri realizate prin vanzarea reducerilor de CO2 si alte surse legal constituite.

Art.4 Achizitionarea echipamentelor de cogenerare se va face de catre S.C.TERMICA S.A. Targoviste in regim de leasing financiar.

Art.5 Consiliul Local Targoviste – in calitatea sa de unic actionar al  S.C.TERMICA S.A.- va asigura garantarea  respectarii de catre S.C.TERMICA S.A a obligatiilor care ii revin conform prevederilor  contractului de leasing.

Art.6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, Directia Economica, S.C.TERMICA S.A. Targoviste, Consiliul de Administratie al acestei societati si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

           

Nr.   7

Tgv. 25.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie

si agenti economici de catre R.A.G.C. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, avand in vedere:

-     Referatul R.A.G.C. Targoviste privind modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie si agenti economici de catre R.A.G.C. Targoviste;

-     Avizul A.N.R.S.C. nr. 3117/15.11.2004;

-     Acordul de imprumut BERD nr. 569/1997 ratificat prin O.G. nr. 37/27.08.1997;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Targoviste, privind modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie si agenti economici de catre R.A.G.C. Targoviste;

-     Prevederile H.G. nr. 1591/2002, anexa nr. 3, art. 2 alin. 2, art. 3 alin. f, art. 7 alin. 1, art. 8 si art. 13 alin 1

-     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-     Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba modificarea tarifelor pentru serviciile de apa si canal catre populatie si agenti economici de catre R.A.G.C. Targoviste, incepand cu data de 01.02.2005, dupa cum urmeaza:

 

 

ACTIVITATEA

 

 

TARIF NOU

 

 

fara TVA

cu TVA

APA POTABILA

 

 

* populatie

15.229 lei

18.123 lei

* agenti economici

16.726 lei

19.904 lei

CANALIZARE

 

 

* populatie

1.633 lei

1.943 lei

* agenti economici

7.486 lei

8.908 lei

 

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    8

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Programului de Reorganizare si Restructurare al R.A.G.C. Targoviste cu acordarea de plati compensatorii, pentru un numar de 40 de salariati

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Serviciului Administratie Publica Locala prin care se sustine necesitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea Programului de Reorganizare si Restructurare al R.A.G.C. Targoviste cu acordarea de plati compensatorii, pentru un numar de 40 de salariati;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9/27.09.2004;

-         Prevederile O.U.G. nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;

-         Prevederile Contractului Colectiv de Munca 2004 – 2005 la nivel de ramura a gospodariei comunale;

-         Dispozitiile art. 38 lit. „j” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aproba Programul de Reorganizare si de Restructurare al R.A.G.C. Targoviste cu acordarea de plati compensatorii pentru un numar de 40 salariati.

Programul de Reorganizare si de Restructurare al R.A.G.C. Targoviste este prevazut in anexa I a prezentei hotarari.

Art. 2  Se aproba noua organigrama a R.A.G.C. Targoviste prevazuta la anexa II a prezentei hotarari, in concordanta cu Programul de Reorganizare si de Restructurare.

Art. 3  H.C.L. nr. 229/2004 se abroga.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, R.A.G.C. Targoviste si Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    9

Tgv. 25.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind majorarea tarifelor pentru transportul urban de calatori

in Municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2004, avand in vedere:

-     Adresa S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste prin care se solicita Consiliului Local Municipal Targoviste aprobarea majorarii tarifelor pentru transportul urban de calatori in municipiul Targoviste;

-     Memoriul justificativ cu privire la intentia de majorare a tarifelor la transportul urban de calatori in Municipiul Targoviste

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 57/13.12.2004 al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, privind majorarea tarifelor pentru transportul urban de calatori in Municipiul Targoviste;

-     Prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.U.G. nr. 32/1997;

-     Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-     Prevederile art. 38 lit. „i” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba majorarea tarifelor pentru transportul urban de calatori in Municipiul Targoviste, incepand cu data de 01.02.2005, dupa cum urmeaza:

 

                              Bilete :                   10.000 lei (cu T.V.A. inclus);

                              Abonamente :        330.000 lei (cu T.V.A. inclus).

 

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste si Secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    10

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind casarea unor bunuri aflate in administrarea

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2004, avand in vedere:

-     Adresa S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste prin care se solicita Consiliului Local Municipal Targoviste casarea unor bunuri aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Hotararii Consiliului de Administratie nr. 62/13.12.2004 al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, casarea unor bunuri aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste;

-     Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, completata si modificata prin O.U.G. nr. 127/1999, O.G. nr. 5/2000, Legea nr. 149/2000, Legea nr. 576/2001, O.G. nr. 81/2003;

-     Prevederile H.G. nr. 568/2000 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994;

-     Prevederile Ordinului nr. 1753/2003 referitoare la aprobarea Normelor privind organizarea inventarierii elementelor de activ si pasiv

-     Prevederile art. 38 lit. „g” din Legea nr.215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba casarea unor bunuri aflate in administrarea S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste in valoare totala de 317.325.490 lei, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  In termen de 10 zile de la adoptarea prezentei, se va constitui prin dispozitia Primarului, o comisie de valorificare a bunurilor rezultate din casare din care va face parte si domnii consilieri Briceag Paul si Neculaescu Sache.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica, S.C TRANSPORT PUBLIC S.A. Targoviste, comisia care va fi desemnata si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    11

Tgv. 25.01.2005

 

                                    

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 25.01.2005, având în vedere:

-     raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”;

-     prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

          În temeiul art.46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de Nord – Est a orasului”.

Art.2 Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

 

  1. Suprafata totala a incintei este de 21.750 m.p. din care:

-     suprafata construita la sol = 1.853 m.p.

-     suprafata alei pietonale = 1.358 m.p.

-     suprafata carosabil inclusiv parcajele = 12.674 m.p.

-     suprafata spatii verzi = 5.493 m.p.

-     suprafata aferenta utilitatilor = 372 m.p.

  1. Durata de executie a proiectului este de 18 luni.
  2. Valoarea totala a proiectului = 8.372.615 euro (319.652.150 mii lei)

 

Art.3 Fondul de investitie se va asigura printr-o finantare PHARE consemnata in Memorandumul de finantare cu Comisia Europeana, la care se va adauga contributia Fondului National (o treime din contributia PHARE) si contributia locala (10 % din totalul contributiei PHARE + Fondul National), dupa cum urmeaza:

-      Contributia PHARE – 5.000.000 euro (190.895.000 mii lei);

-      Contributia nationala – 1.650.000 euro (62.995.350 mii lei)

-      Contributia locala – 1.722.615 euro (65.767.718 mii lei)

Art. 4 Se imputerniceste, ca reprezentant legal, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru implementarea si realizarea proiectului.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    12

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in municipiul Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 25.01.2005, având în vedere:

-     raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in municipiul Targoviste”;

-     prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura in municipiul Targoviste”.

Art.2 Fondul de investitie se va asigura printr-o finantare PHARE consemnata in Memorandumul de finantare cu Comisia Europeana, la care se va adauga contributia Fondului National (o treime din contributia PHARE) si contributia locala (10 % din totalul contributiei PHARE + Fondul National), dupa cum urmeaza:

-      Contributia PHARE – 3.886.493 euro (149.128.623 mii lei);

-      Contributia nationala – 1.295.498 euro (49.709.554 mii lei);

-      Contributia locala – 874.804 euro (33.567.104 mii lei).

Valoarea totala a proiectului = 6.056.794 euro (232.405.243 mii lei)

Durata de executie a proiectului este de 18 luni.

Art. 3 Se imputerniceste, ca reprezentant legal, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru implementarea si realizarea proiectului.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    13

Tgv. 25.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 25.01.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”;

-          Proiectul Acordului de Asociere intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si “y” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”, finantat prin Programul PHARE 2004 – 2006 “Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”.

Art. 2  In vederea obtinerii finantarii si pentru implementarea proiectului mentionat la art. 1, partile vor asigura contributia locala, in numerar, la costurile eligibile, acoperirea costurilor neeligibile si a tuturor eventualelor costuri suplimentare de constructie.

Art. 3 Se desemneaza pentru semnarea Acordului de Asociere, d-l Primar al Municipiului Targoviste, ing. Furcoiu Iulian.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.   14

Tgv. 25.01.2005

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 25.01.2005, având în vedere:

-     raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi de Gestiune Urbană prin care propune adoptarea unei hotărâri de aprobare a studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-     prevederile art. 38 pct. 1, 2 lit. “m” şi 3 din Legea nr. 215/2001;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul art. 46, alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”.

Art.2 Fondul de investitie se va asigura printr-o finantare PHARE consemnata in Memorandumul de finantare cu Comisia Europeana, la care se va adauga contributia Fondului National (o treime din contributia PHARE) si contributia locala (10 % din totalul contributiei PHARE + Fondul National), dupa cum urmeaza:

-      Contributia financiara a aplicantului – 928.197 euro (36.631.295 mii lei);

-      Contributia din fonduri publice, solicitata prin Cererea de finantare -–   1.450.048 euro (57.226.144 mii lei);

-      Contributia(ii) altor Institutii Europene sau State Membre U.E. – 4.350.143 euro (171.678.394 mii lei).

Conform acordului de asociere intre Consiliul Local Municipal Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita, contributiile celor doua institutii vor fi:      

-          Consiliul Local – 60 % - 556.918 euro (21.978.768 mii lei);

-          Consiliul Judetean – 40 % - 371.279 euro (14.652.526 mii lei).

Valoarea totala a proiectului = 6.728.387 euro (265.535.793 mii lei).

Durata de executie a proiectului este de 18 luni.

Art. 3  Se imputerniceste, ca reprezentant legal, domnul Primar, ing. Iulian Furcoiu, pentru implementarea si realizarea proiectului.

Art. 4  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Direcţia Tehnică şi de Gestiune Urbană şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.    15

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii proiectului “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 25.01.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea realizarii proiectului “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “f” si “y” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba asocierea Consiliului Local Municipal Targoviste cu Consiliul Judetean Dambovita in vederea implementarii proiectului “Reintroducerea in circuitul turistic a Cetatii de Scaun, prima capitala politica si culturala a Tarii Romanesti”, finantat prin Programul PHARE 2004 – 2006 “Coeziune Economica si Sociala – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”.

Art. 2  In vederea obtinerii finantarii si pentru implementarea proiectului mentionat la art. 1, partile vor asigura contributia locala, in numerar, la costurile eligibile, acoperirea costurilor neeligibile si a tuturor eventualelor costuri suplimentare de constructie.

Art. 3 Se desemneaza pentru semnarea Acordului de Asociere, d-l Primar al Municipiului Targoviste, ing. Furcoiu Iulian.

Art. 4 H.C.L. nr. 340/21.12.2004 se revoca.

Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    16

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.Z. studiat pentru “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de N – E a orasului”, in Municipiul Targoviste, Baza de Agrement “Crizantema”, Strada Calea Ialomitei,  beneficiar Primaria Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 25.01.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.Z. studiat pentru “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de N – E a orasului”, in Municipiul Targoviste, Baza de Agrement “Crizantema”, Strada Calea Ialomitei,  beneficiar Primaria Municipiului Targoviste;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.Z. studiat pentru “Dezvoltarea infrastructurii de afaceri in municipiul Targoviste prin construirea unui incubator de afaceri in partea de N – E a orasului”, in Municipiul Targoviste, Baza de Agrement “Crizantema”, Strada Calea Ialomitei, beneficiar Primaria Municipiului Targoviste.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    17

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Magazin, birouri P+1, depozit”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 65,  beneficiar Misu N. Ionel

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 25.01.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Magazin, birouri P+1, depozit”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 65,  beneficiar Misu N. Ionel;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Magazin, birouri P+1, depozit”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 65,  beneficiar Misu N. Ionel.

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    18

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind P.U.D. studiat pentru “Depozit de produse finite”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 16,  beneficiar S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A.

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi, 25.01.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind P.U.D. studiat pentru “Depozit de produse finite”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 16,  beneficiar S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A.;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile art. 38 lit. “f” si “k” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba P.U.D. studiat pentru “Depozit de produse finite”, in Municipiul Targoviste, Strada Laminorului nr. 16,  beneficiar S.C. CROMSTEEL INDUSTRIES S.A..

Art. 2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    19

Tgv. 25.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea vanzarii a unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Biroului – Fond Locativ privind solicitarile unor chiriasi care doresc sa cumpere locuintele ce le detin cu contract de inchiriere;

-         Tabelul nominal cu locuintele ce apartin fondului locativ care urmeaza a fi vandute  chiriasilor si preturile de vanzare ale acestora;

-         Prevederile Legii 85/1992 si ale Legii 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii 85/1992;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

-         Dispozitiile art.38 lit.”f” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba vanzarea unui numar de 6 (sase) apartamente din fondul locativ de stat catre actualii titulari de contracte de inchiriere in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Art.2 Apartamentele din fondul locativ ce urmeaza a fi vandute persoanelor indreptatite, precum si preturile de vanzare sunt prevazute in tabelul anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primar, Directia Economica,Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Biroul Fond Locativ si secretarul municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    20

Tgv. 25.01.2005

 

           

H O T Ă R Â R E

privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă situate în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi 25.01.2005 având în vedere:

-     solicitarea chiriaşilor deţinători ai spaţiilor cu destinaţie de locuinţă situate  în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, privind cumpărarea acestor spaţii;

-     raportul de specialitate privind vânzarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, situate în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi;

-     anchetele sociale întocmite de Biroul Fond Locativ din cadrul D.A.P.P.P. pentru fiecare chiriaş şi spaţiu cu destinaţie de locuinţă în parte;

-     Adresa Comisiei municipale de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-     prevederile art. 9 din Legea nr. 112/1995;

-     dispoziţiile O.G. nr. 81/2003;

-     rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

-     dispoziţiile art. 38 lit. „h” din Legea nr. 215/2001.

          În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1  Se aprobă vânzarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă situate în casele naţionalizate şi nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către un număr de 5 chiriaşi, conform tabelului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Vanzarea se va face chiriasilor care la data de 25.11.1995 aveau incheiate contracte de inchiriere.

Art. 2 Pretul de vanzare a spatiilor cu destinatie de locuinta va fi stabilit de un evaluator autorizat agreat de ambele parti.

Comisia de vanzare a acestor spatii este cea constituita prin Dispozitia Primarului nr. 5801 / 15.11.2004.

Art. 3   Preţul vânzării poate fi achitat de cumpărători integral sau în rate lunare esalonate pe o perioadă de 5 ani, fără termen de graţie. Cumpărătorii vor achita un avans de 30 % din preţul spaţiului cu destinaţie de locuinţă, înainte de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4   Tinerii căsătoriţi în vârstă de până la 30 ani precum şi persoanele trecute de 60 ani vor plăti în avans 10% din preţul de vânzare iar plata în rate lunare se eşalonează pe o perioadă de 10 ani.

Art. 5  Pentru diferenta de pret ce se va achita in rate lunare se va percepe o dabanda reprezentand jumatate din dobanda de referinta stabilita anual de Banca Nationala a Romaniei.

Prevederile art. 3 si 4 din H.C.L. nr. 231 / 30.09.2004 si nr. 266 / 27.10.2004 privind dobanda, se aplica in mod corespunzator.

Art. 6 Situaţia juridică a terenului integral sau cotă parte indiviză (dupa caz), aferente constructiei locuinţei, se va stabili conform prevederilor art. 36 pct. 2 din Legea nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7 Contractele de vanzare – cumparare a spatiilor cu destinatie de locuinta in cazul vanzarii cu plata in rate  se vor perfecta de catre D.A.P.P.P. prin Serviciul Fond Locativ.

Art. 8 Pentru perfectarea şi semnarea actelor de vânzare-cumpărare ce se vor efectua de către un Notar Public în cazul vânzării spaţiilor cu destinaţie de locuinţă cu plata integrală a spatiului cu destinatie de locuinta a terenului cotă parte indiviză şi a celui aferent, se împuterniceşte Secretarul municipiului Târgovişte.

Art. 9  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Biroul Fond Locativ şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru executare şi comunicare.

 

Nr.     21

Tgv.   25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste

 

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, avand in vedere:

-       Raportul de specialitate al Administratiei Pietelor prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 12 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor;

-          Prevederile art. 38 lit. „f” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba schimbul de terenuri intre Consiliul Local Municipal targoviste si S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste  conform planurilor de situatie nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Suprafetele care fac obiectul prezentei hotarari sunt:   

 

Consiliul Local Municipal Targoviste – 18,07 m.p. (plan nr. 2)

S.C. ALIMENTARA S.A. Targoviste    -  18,07 m.p. (plan nr. 1)

Art. 3  Se imputernicesc pentru semnarea actelor la Notariatul Public, d-l primar ing. Iulian Furcoiu si d-l secretar jr. Vasile Avanu.

Art. 4  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Administratia Pietelor, S.C. ALIMENTARA S.A Targoviste si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.    22

Tgv. 25.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea organigramei si statului de functii pentru

Teatrul Municipal “Tony Bulandra”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi ___.01.2005, având in vedere:

-      Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii prin care se propune adoptarea unei hotarari privind modificarea organigramei si statului de functii pentru Teatrul Municipal “Tony Bulandra”;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Prevederile H.C.L. nr. 75/2003 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra”;

-      Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "i" si „p” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se modifica organigrama si statul de functii ale Teatrului Municipal “Tony Bulandra”, dupa cum urmeaza:

-          Suplimentarea statului de functii cu:

·  1 post sofer M II;

·  1 post scenograf S debutant;

·  1 post referent M debutant;

·  1 post ingrijitor M II;

·  1 post machior M debutant;

·  1 post muncitor calificat – sudor M IV;

·  2 posturi actori S debutant.

-          Transformarea a 4 posturi actor S V in 4 posturi de actori S debutant;

-          Transformarea unui post actor S V in post de actor S IV;

-          Transformarea unui post muncitor calificat – tamplar M III in muncitor calificat – tamplar M VI;

-          Transformarea postului de casier M debutant in casier M II.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 75/2003 se aplica in mod corespunzator.

Art.3.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Serviciul Resurse Umane, Integrare Europeana si Asigurarea Calitatii, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.   23

Tgv. 25.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind incetarea activitatii Consiliului de Administratie al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” si desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale, in Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal

“Tony Bulandra”, conform Legii nr. 504/2004

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta ordinara, astazi 25.01.2005, având in vedere:

-      Raportul de specialitate intocmit de Secretarul Municipiului Targoviste prin care se propune adoptarea unei hotarari privind incetarea activitatii Consiliului de Administratie al Teatrului Municipal “Tony Bulandra” si desemnarea unui reprezentant al autoritatii administratiei publice locale, in Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal “Tony Bulandra”, conform Legii nr. 504/2004;

-      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-      Prevederile art. 19 din Legea nr. 504/2004 privind institutiile publice de spectacole si concerte;

-      Dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. "i" din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari Consiliul de Administratie al Teatrului Municipal “Tony Bulandra”, isi inceteaza activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 504/2004.

Art. 2  Se desemneaza domnul Paunescu Gavriel, ca reprezentant al autoritatii administratiei publice locale, in Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal “Tony Bulandra”, conform Legii nr. 504/2004.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Targoviste, Serviciul Resurse Umane si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    24

Tgv. 25.01.2005

H O T A R A R E

privind achizitionarea terenurilor din zona de protectie a Bisericii “Sfantului Nicolae Geartoglu” – monument istoric din Strada Stelea, in suprafata de 2588 m.p., apartinand proprietarilor Petrescu Petre Gordin, Petrescu Mihail Alipa, Stefan Nicolae, Enache Tudor, Emanoil Ortensia, Constantinescu Elena si Dumitru Cristian

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 31.01.2005, avand in vedere:

-        Raportul de specialitate al Directiei Tehnice si Gestiune Urbana – Birou Cadastru, prin care se propune adoptarea unei hotarari privind achizitionarea terenurilor din zona de protectie a Bisericii “Sfantului Nicolae Geartoglu” – monument istoric din Strada Stelea, in suprafata de 2588 m.p., apartinand proprietarilor Petrescu Petre Gordin, Petrescu Mihail Alipa, Stefan Nicolae, Enache Tudor, Emanoil Ortensia, Constantinescu Elena si Dumitru Cristian;

-        Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-        Prevederile Legii nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice;

-      Prevederile H.C.L. nr. 238/30.09.2004 privind  modificarea si completarea H.C.L. nr. 106/29.04.2004 referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune de catre primarul municipiului Targoviste pentru imobilele considerate monumente istorice aflate in proprietatea privata a unor persoane fizice sau juridice si care urmeaza a fi instrainate conform Legii nr. 422/2001;

-        Prevederile art. 38 alin. 3 si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba achizitionarea terenurilor din zona de protectie a Bisericii “Sfantului Nicolae Geartoglu” – monument istoric din Strada Stelea, in suprafata de 2588 m.p., apartinand proprietarilor Petrescu Petre Gordin, Petrescu Mihail Alipa, Stefan Nicolae, Enache Tudor, Emanoil Ortensia, Constantinescu Elena si Dumitru Cristian;

Art. 2  Achizitionarea terenurilor se va face prin negociere directa.

Pretul de inceput al negocierii va fi stabilit printr-un raport de evaluare intocmit de un expert autorizat, agreat de ambele parti.

Art. 3  Negocierea se va face de catre o comisie constituita prin Dispozitia Primarului, din care vor face parte si urmatorii consilieri municipali:

-                  Ec. Georgescu Mugurel - Consilier municipal;

-                  Av. Dragan Sebastian - Consilier municipal;

-                  Ing. Ilie Valentin - Consilier municipal;

-                  Ing. Stanescu Iulian - Consilier municipal;

Art. 4  Se imputernicesc pentru semnarea contractelor de vanzare – cumparare Primarul Municipiului Targoviste, ing. Iulian Furcoiu si Secretarul Municipiului Targoviste, jr. Vasile Avanu.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Tehnica si Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    25

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 187/31.08.2004 referitoare la aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatie de cabinete medicale, pe o perioada de 10 ani, catre actualii chiriasi

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Fond Locativ prin care se propune initierea unei hotarari privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 187/31.08.2004 referitoare la aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatie de cabinete medicale, pe o perioada de 10 ani, catre actualii chiriasi;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Lista cu inventarul cabinetelor medicale care urmeaza a fi concesionate;

-     Prevederile H.G. nr. 884/03.06.2004 privind concesionarea imobilelor in care functioneaza cabinetele medicale infiintate conform O.G. nr. 124/1998 (republicata);

-     Ordinul nr. 946/299 al Ministrului Sanatatii si al Ministrului de stat, Ministrul Administratiei si Internelor pentru aprobarea modelului – cadru al Contractului de concesiune incheiat in temeiul H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale;

-     Prevederile H.C.L. nr. 187/31.08.2004 referitoare la aprobarea concesionarii spatiilor cu destinatie de cabinete medicale, pe o perioada de 10 ani, catre actualii chiriasi;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “f” din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se modifica si se completeaza H.C.L. nr. 187/31.08.2004, dupa cum urmeaza:

 

a) Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba concesionarea pe o perioada de 15 ani, a cabinetelor medicale catre actualii titulari de contracte de inchiriere, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 884/2004.”

 

b) Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

„Concesionarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale, se va face concomitent cu concesionarea directa a terenurilor cota parte indiviza aferente acestora.

Valoarea redeventei va fi, in primii 5 ani, de 1 euro/m2/an pentru spatii, respectiv de 1 euro/m2/an pentru terenurile cota parte indiviza, aferente acestora.

Dupa primii 5 ani, nivelul minim al redeventei se va stabili de catre concedent, pornind de la pretul pietei sub care redeventa nu poate fi acceptata.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 187/2004 se aplica in mod corespunzator.

Art. 3 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Directia Economica, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Fondul Locativ, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita, reprezentantii cabinetelor medicale ce urmeaza a fi concesionate şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.        

                  

Nr.    26

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu drept de prelungire,  a unor terenuri in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste,

pentru construirea unor posturi de transformare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unor terenuri in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru construirea unor posturi de transformare;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a terenurilor in suprafata de 6,5 m.p. fiecare, apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situate in Strada Tighina respectiv in Bulevardul Eroilor, pentru construirea unor posturi de transformare, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani, concesionarul avand drept de prelungire la cerere.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    27

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani,  a unui teren in suprafata de 20 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada Arsenalului – adiacent blocului F 1,

pentru amenajarea unui laborator foto

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani,  a unui teren in suprafata de 20 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada Arsenalului – adiacent blocului F 1, pentru amenajarea unui laborator foto;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 20 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada Arsenalului – adiacent blocului F 1, pentru amenajarea unui laborator foto, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    28

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 19 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent blocului D 2,

cu destinatia extindere cabinet medical veterinar

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 19 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent blocului D 2, cu destinatia extindere cabinet medical veterinar;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 19 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Bulevardul I.C. Bratianu – adiacent blocului D 2, cu destinatia extindere cabinet medical veterinar, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   29

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani,  a unui teren in suprafata de 41 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada George Cair – intre blocurile 11 si 21, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, a unui teren in suprafata de 41 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada George Cair – intre blocurile 11 si 21, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii, a unui teren in suprafata de 41 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Strada George Cair – intre blocurile 11 si 21, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare (exclus alimentatie publica), conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani, concesionarul avand drept de prelungire la cerere.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.    30

Tgv. 31.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu drept de prelungire la cerere, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Cartierul Priseaca, pentru amplasarea de echipamente de comunicatii telefonice

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu drept de prelungire la cerere, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Cartierul Priseaca, pentru amplasarea de echipamente de comunicatii telefonice;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 10 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu drept de prelungire la cerere, a unui teren in suprafata de 6 m.p., apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, situat in Cartierul Priseaca, pentru amplasarea de echipamente de comunicatii telefonice, conform planului de amplasament anexat prezentei hotarari.

Art. 2 Durata concesionarii este de 10 ani, cu plata redeventei in 5 ani, concesionarul avand drept de prelungire la cerere.

Art. 3 Pretul minim al concesionarii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   31

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an, a unor terenuri si spatii din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare

 

        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an, a unor terenuri si spatii din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 167 (21) din O.U.G. nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii Invatamantului nr. 84/1995

-     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii, pe o perioada de 2 ani cu drept de prelungire pe un an, a urmatoarelor terenuri si spatii din incinta unitatilor de invatamant preuniversitare:

1.  TERENURI

-          Gradinita nr. 15                                       – 16,96 m.p.;

-          Scoala I.A. Bratescu Voinesti                – 7,5 m.p.

-          Grupul Scolar Constantin Brncoveanu – 6 m.p.;

-          Colegiul Constantin Cantacuzino          – 1 m.p.;

-          Grupul Scolar I.H. Radulescu                 – 6,5 m.p.;

-          Grupul Scolar Auto                                 – 9 m.p.

2.  SPATII

-              Liceul de Muzica si Arte Plastice        – 2 m.p.;

-              Liceul Petru Cercel                               – 4 m.p.;

-              Grupul Scolar Constructii                    – 8 m.p.

-              Colegiul Constantin Carabella            – 3,5 m.p.;

-              Colegiul Ienachita Vacarescu             – 12,76 m.p.;

-              Colegiul Constantin Cantacuzino       – 1 m.p.;

-              Grupul Scolar Ion Cioranescu             – 1 m.p.;

-              Grupul Scolar Voievodul Mircea          – 6 m.p.

Art. 2 Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4  In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   32

Tgv. 31.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani  a unor amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii

 

 

                        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani  a unor amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Prevederile H.C.L. nr. 56/2003;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani  a urmatoarelor amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste pentru desfasurarea activitatilor comerciale si de prestari servicii:

1.  Strada Constantin Brancoveanu vis-ŕ-vis magazin Diana – un modul cu 2 compartimente;

2.  Bulevardul Unirii – zona bloc 44 –45 – un modul cu 6 compartimente;

3.  Bulevardul Unirii – zona bloc 81;

4.  Strada 9 Mai – zona magazin ABC

5.  Strada Vasile Blendea – bloc 31;

6.  Strada Vasile Blendea – bloc 34;

7.  Strada G. Ghica – bloc 6.

Art. 2 Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Aspectul constructiilor si materialele din care vor fi realizate acestea, se vor stabili cu avizul domnului viceprimar, arhitect Barbu Dumitru.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

  

Nr.   33

Tgv. 31.01.2005

 

 

 

H O T A R A R E

privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a 2 amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare

 

        Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a 2 amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, a urmatoarelor amplasamente apartinand domeniului public al Municipiului Targoviste, pentru desfasurarea activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare (exclusa activitatea de alimentatie publica):

1.  str. Constantin Brancoveanu – parcare vis-a-vis blocurile turn, micro IV – 15 m.p.;

2.  str. Arcasilor                            – zona bloc 39                                                 - 24 m.p.;

Art. 2 Planurile de situatie ale amplasamentelor enuntate fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Pretul minim al inchirierii va fi stabilit in Caietul de sarcini.

Art. 4 In termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Art. 5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

                   

Nr.   34

Tgv. 31.01.2005

 

H O T A R A R E

privind stabilirea taxelor pentru folosirea temporara a domeniului public sau executarea unor lucrari pe domeniul public, de catre agenti economici si persoane fizice, in municipiul Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 31.01.2005, avand in vedere:

-       Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotarari privind aprobarea taxelor pentru executarea unor lucrari si utilizarea temporara a domeniului public din Municipiul Targoviste, conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. „d” si „g” din Legea nr. 215/2001;

In temeiul art. 46, alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala

 

H O T A R A S T E :

 

Art.1  Se aproba taxele pentru folosirea temporara a domeniului public sau executarea unor lucrari pe domeniul public, de catre agenti economici si persoane fizice, in municipiul Targoviste, conform anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Pentru refacerea zonelor afectate de aceste lucrari se constituie o garantie de buna executie a lucrarilor respective care poate fi restituita dupa 6 luni de la finalizarea lor in conditiile in care terenul a fost readus la starea initiala.

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P., Directia Economica si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

 

Nr.     35

Tgv.  31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sf. Nicolae Andronesti” din municipiul Targoviste, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 28, Preot Victor Draghicescu

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 31.01.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Directiei Economice privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sf. Nicolae Andronesti” din municipiul Targoviste, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 28, Preot Victor Draghicescu;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste;

-     Avizul Ministerului Culturii si Cultelor datorita faptului ca aceasta biserica se afla pe lista monumentelor istorice;

-     Prevederile art. 38 lit. “d” si “z” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Biserica „Sf. Nicolae Andronesti” din municipiul Targoviste, Strada Poet Grigore Alexandrescu nr. 28, Preot Victor Draghicescu.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 59.02 – „Cultura, religie si alte actiuni culturale”.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                    

Nr.    36

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 8 milioane lei numitei Duta Elena, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada General Matei Vladescu 33/10, pentru editarea unui volum de proza si de poezie

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 31.01.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea nr. 18.951/06.10.2004, a numitei Duta Elena, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada General Matei Vladescu 33/10, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 8 milioane lei pentru editarea unui volum de proza si de poezie;

-          Raportul de specialitate al Aparatului de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 8 milioane lei numitei Duta Elena, pentru redactarea unui volum de proza si de poezie;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 8 milioane lei numitei Duta Elena, domiciliata in Municipiul Targoviste, Strada General Matei Vladescu 33/10, pentru editarea unui volum de proza si de poezie.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    37

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind preluarea cu titlu gratuit a Podului de sustinere a conductei de termoficare Doicesti – zona Halta Teis (peste raul Ialomita), din domeniul privat al statului si din patrimoniul S.C. TERMOELECTRICA S.A., in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-     Adresa R.A.G.C. Targoviste prin care solicita Consiliului Local Municipal Targoviste preluarea cu titlu gratuit a Podului de sustinere a conductei de termoficare Doicesti – zona Halta Teis (peste raul Ialomita)din domeniul privat al statului si din patrimoniul S.C. TERMOELECTRICA S.A., in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Adresa S.C. TERMOELECTRICA S.A. prin care solicita adoptarea unei hotarari privind preluarea cu titlu gratuit a Podului de sustinere a conductei de termoficare Doicesti – zona Halta Teis (peste raul Ialomita), din domeniul privat al statului si din patrimoniul S.C. TERMOELECTRICA S.A., in domeniul public al Municipiului Targoviste si administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care se propune initierea unei hotarari privind preluarea cu titlu gratuit a Podului de sustinere a conductei de termoficare Doicesti – zona Halta Teis (peste raul Ialomita)din domeniul privat al statului si din patrimoniul S.C. TERMOELECTRICA S.A., in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “f” si art. 125 alin. 1 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba preluarea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului si din patrimoniul S.C. TERMOELECTRICA S.A., in domeniul public al Municipiului Targoviste si in administrarea Consiliului Local Municipal Targoviste, a mijlocului fix „Pod de sustinere a conductei de termoficare Doicesti” – zona Halta Teis (peste raul Ialomita), conform planului de situatie anexat prezentei hotarari.

Datele de identificare ale acestui mijloc fix sunt:

Denumire mijloc fix: Pod de sustinere a conductei de termoficare Doicesti –Teis;

Numar inventar: 12222202;

Data PIF: 01.02.1985;

Valoare inventar: 7.119.486.161 lei;

Valoare ramasa de amortizat: 4.295.443.990 lei.

Prezenta hotarare se aproba in vederea promovarii unui proiect de Hotarare de Guvern de catre S.C. TERMOELECTRICA S.A.

Art. 2 Preluarea mijlocului fix „Pod de sustinere a conductei de termoficare Doicesti” – zona Halta Teis (peste raul Ialomita), se va face pe baza unui protocol incheiat intre parti.

Art. 3  Dupa aprobarea unei hotarari de Guvern in acest sens, bunul va fi dat în administrarea R.A.G.C. Targoviste pe bază de protocol de predare – primire.

Art. 4 Se împuternicesc pentru semnarea protocoalelor d-l primar – ing. Iulian Furcoiu şi d-l secretar – jr. Vasile Avanu.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinirea prezentei hotarâri se obligă Primarul,  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public, Privat, Directia Economica, Direcţia Tehnică şi Gestiune Urbană şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   38

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei numitului Geagar George, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, Bloc 46 B, Apartament 9, pentru editarea volumului de poezie “eu. zise el”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 31.01.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea nr. 612/13.01.2005, a numitului Geagar George, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, Bloc 46 B, Apartament 9, pentru editarea volumului de poezie “eu. zise el;

-          Raportul de specialitate al Aparatului de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste, privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei numitului Geagar George, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, Bloc 46 B, Apartament 9, pentru editarea volumului de poezie “eu. zise el”;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 15 milioane lei numitului Geagar George, domiciliat in Municipiul Targoviste, Strada Mihai Popescu, Bloc 46 B, Apartament 9, pentru editarea volumului de poezie “eu. zise el”.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    39

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei Complexului Muzeal “Curtea Domneasca” Targoviste pentru editarea unui CD si a unei casete video cu marturii ale veteranilor de razboi din Judetul Dambovita, precum si a unei plachete comemorative dedicata implinirii a 60 de ani de la incheierea celui de-al doilea razboi mondial

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 31.01.2005, avand in vedere:

-          Solicitarea 368/10.01.2005 a Complexului Muzeal “Curtea Domneasca” Targoviste;

-          Raportul de specialitate al Aparatului de Lucru al Consiliului Local Municipal Targoviste privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei Complexului Muzeal “Curtea Domneasca” Targoviste pentru editarea unui CD si a unei casete video cu marturii ale veteranilor de razboi din Judetul Dambovita, precum si a unei plachete comemorative dedicata implinirii a 60 de ani de la incheierea celui de-al doilea razboi mondial;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 10 milioane lei Complexului Muzeal “Curtea Domneasca” Targoviste pentru editarea unui CD si a unei casete video cu marturii ale veteranilor de razboi din Judetul Dambovita, precum si a unei plachete comemorative dedicata implinirii a 60 de ani de la incheierea celui de-al doilea razboi mondial.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    40

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Parohia „Sfantu Dumitru” din municipiul Targoviste,

Strada Baratiei nr. 34, Preot Ghinea Dumitru

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 31.01.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al Directiei Economice privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Parohia „Sfantu Dumitru” din municipiul Targoviste, Strada Baratiei nr. 34, Preot Ghinea Dumitru;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal Targoviste;

-     Avizul Ministerului Culturii si Cultelor datorita faptului ca aceasta biserica se afla pe lista monumentelor istorice;

-     Prevederile art. 38 lit. “d” si “z” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art.46 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 Se aproba un sprijin financiar in valoare de 50 milioane lei pentru realizarea unor reparatii la Parohia „Sfantu Dumitru” din municipiul Targoviste, Strada Baratiei nr. 34, Preot Ghinea Dumitru.

Art. 2 Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 59.02 – „Cultura, religie si alte actiuni culturale”.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

                                                                                                                                    

Nr.    41

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3 milioane lei domnului Mihail I. Vlad, pentru deplasarea la manifestarile „Zilele Mihai Eminescu la Cernauti” in zilele de 14 – 16 ianuarie 2005 la Cernauti, Ucraina

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 31.01.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 3 milioane lei domnului Mihail I. Vlad, pentru deplasarea la manifestarile „Zilele Mihai Eminescu la Cernauti” in zilele de 14 – 16 ianuarie 2005 la Cernauti, Ucraina;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba un sprijin financiar in valoare de 3 milioane lei domnului Mihail I. Vlad, pentru deplasarea la manifestarile „Zilele Mihai Eminescu la Cernauti” in zilele de 14 – 16 ianuarie 2005 la Cernauti, Ucraina.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

   

Nr.    42

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea a 50 de exemplare ale lucrarii „Almanahul Mihai Eminescu 2004” pentru bibliotecile din reteaua scolara a Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, intrunit in sedinta extraordinara, astazi, 31.01.2005, avand in vedere:

-          Raportul de specialitate al Directiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotarari privind privind achizitionarea a 50 de exemplare ale lucrarii „Almanahul Mihai Eminescu 2004” pentru bibliotecile din reteaua scolara a Municipiului Targoviste;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” si “p” din Legea nr. 215 / 2001.

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se aproba achizitionarea a 50 de exemplare ale lucrarii „Almanahul Mihai Eminescu 2004”, in valoare totala de 12.500.000 lei pentru bibliotecile din reteaua scolara a Municipiului Targoviste.

Art. 2  Aceasta suma de bani va fi asigurata din contul 24590220.

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    43

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind concesionarea directa a sase amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, teren apartinand domeniului public din Municipiul Targoviste, catre S.C. RODIPET S.A. – Sucursala Dambovita, pentru desfasurarea activitatii de difuzare a presei

 

         Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005, avand in vedere:

-         Raportul de specialitate al Directiei pentru Administrarea Pietelor privind concesionarea directa a sase amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, teren apartinand domeniului public din Municipiul Targoviste, catre S.C. RODIPET S.A. – Sucursala Dambovita, pentru desfasurarea activitatii de difuzare a presei;

-         Adresa catre S.C. RODIPET S.A. – Sucursala Dambovita. nr. 23996/10.12.2004;

-         Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-         Prevederile art.8 (1-5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 26/2004 privind unele masuri pentru finalizarea privatizarii societatilor comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului si consolidarea unor privatizari;

-         H.C.L. nr. 212/1999 privind stabilirea preturilor de inceput de negociere pentru concesionarile directe de terenuri proprietate publica sau privata a municipiului Targoviste;

-         Dispozitiile art. 38 lit. “g” si “h” din Legea nr. 215/2001.

In temeiul art.46 alin. 2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

             Art.1 Se aproba concesionarea directa a sase amplasamente a cate 3 m.p. fiecare, teren apartinand domeniului public din Municipiul Targoviste, catre S.C. RODIPET S.A. – Sucursala Dambovita, pentru desfasurarea activitatii de difuzare a presei, conform planurilor de situatie anexate, in urmatoarele locatii:

-        Strada Constantin Brancoveanu – vis-ŕ-vis magazin Diana;

-        Bulevardul Independentei – zona Minisat si Piata 1 Mai;

-        Intersectia Strazii Colonel Baltaretu cu Bulevardul Tudor Vladimirescu

-        Strada Calea Bucuresti – zona Pasaj Chindia;

-        Bulevardul I.C. Bratianu – zona magazin Minion.

Art.2 Durata concesionarii este de 10 de ani, cu plata redeventei in 5 de ani.

Art.3 In termen de 15 zile prin Dispoziţia Primarului se va constitui comisia de negociere a pretului de concesionare directa.

Art.4  Pretul de inceput al negocierii este cel prevazut in H.C.L. nr. 212/1999

Art.5 Prezenta hotarâre va fi adusă la indeplinire de Primar, Administratia Pietelor, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Directia Tehnica si de Gestiune Urbana, comisia ce va fi constituita şi Secretarul mun. Târgovişte pentru comunicare.     

    

Nr.   44

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind prelungirea duratei de inchiriere a terenurilor pe care se afla amplasate chioscurile de difuzare a presei ale S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara, astazi 31.01.2005, avand in vedere:

-     Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. prin care propune initierea unei hotarari privind prelungirea duratei de inchiriere a terenurilor pe care se afla amplasate chioscurile de difuzare a presei ale S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. Targoviste;

-     Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-     Prevederile H.C.L. nr. 10/2001 si 56/2003;

-     Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

-     Dispozitiile art. 38  lit. “g” si art. 125, alin. 2 din Legea 215/2001.

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 Se aproba prelungirea duratei de inchiriere pe o perioada de 10 ani, a celor 39 de amplasamente pentru chioscurile de difuzare a presei ale S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L. Targoviste prevazute in anexa I, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Pentru cele 39 de amplasamente aprobate se va incheia un singur contract de inchiriere, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 2  Pretul inchirierii si termenele de plata sunt cele prevazute in contractele de inchiriere initiale, incheiate intre Primaria Municipiului Targoviste si S.C. ARTPRESS IMPACT S.R.L..

Art. 3  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, D.A.P.P.P.- Serviciul Comercial, Directia Economica si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    45

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind respingerea Recursului Gratios al Prefecturii Judetului Dambovita privind H.C.L. nr. 329/21.12.2004 referitoare la aprobarea sumelor necesare pentru tinuta de reprezentare si indemnizatia zilnica de hrana a functionarilor publici si salariatilor cu contract individual de munca din Primaria Municipiului Targoviste,

prevazute in Contractul / Acordul Colectiv de Munca

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-          Recursul Gratios al Prefecturii Judetului Dambovita privind H.C.L. nr. 329/21.12.2004 referitoare la aprobarea sumelor necesare pentru tinuta de reprezentare si indemnizatia zilnica de hrana a functionarilor publici si salariatilor cu contract individual de munca din Primaria Municipiului Targoviste, prevazute in Contractul / Acordul Colectiv de Munca;

-          Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Targoviste prin care se propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 329/21.12.2004 referitoare la aprobarea sumelor necesare pentru tinuta de reprezentare si indemnizatia zilnica de hrana a functionarilor publici si salariatilor cu contract individual de munca din Primaria Municipiului Targoviste, prevazute in Contractul / Acordul Colectiv de Munca;

-          Procesul Verbal incheiat cu ocazia negocierilor purtate de reprezentantii Sindicatului Liber “CETATEA” si Comisia de Negociere desemnata de d-l primar ing. Iulian Furcoiu pentru negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de institutie;

-          Contractul/Acordul Colectiv de Munca;

-          Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

-          Prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata;

-          Prevederile Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003;

-          Prevederile Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Prevederile Legii Sindicatelor nr. 54/2003;

-          Prevederile Ordinului nr. S/II/6162/2004 al Ministerului Administratiei si Internelor;

-          Prevederile H.C.L. nr. 327/21.12.2004 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Targoviste pentru anul 2005;

-          Prevederile art. 38 lit. “d” din Legea nr. 215/2001

In temeiul art. 46 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :


Art. 1  Se
respinge Recursul Gratios al Prefecturii Judetului Dambovita privind H.C.L. nr. 329/21.12.2004 referitoare la aprobarea sumelor necesare pentru tinuta de reprezentare si indemnizatia zilnica de hrana a functionarilor publici si salariatilor cu contract individual de munca din Primaria Municipiului Targoviste, prevazute in Contractul / Acordul Colectiv de Munca.

Art. 2 Primarul si directorii Directiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste se obliga sa modifice si sa completeze Regulamentele de Ordine Interioara cu urmatorul amendament:

“Salariatii care, potrivit legii si Regulamentului de Ordine Interioara, nu beneficiaza de echipament de lucru, au obligatia de a purta tinuta de reprezentare pe durata programului de lucru compusa din sacou de culoare inchisa, atat pentru barbati cat si pentru femei precum si pantaloni de culoare inchisa (barbati), si fusta sau pantaloni de culoare inchisa (femei).

Nerespectarea acestei obligatii constituie sanctiune disciplinara.

Contravaloarea tinutei va fi suportata de angajator din capitolul Cheltuieli Materiale.”

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, directorii Directiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Targoviste, Directia Economica – Serviciul Contabilitate si Secretarul Municipiului pentru comunicare.

                     

Nr.   46

Tgv. 31.01.2005

 

 

H O T A R A R E

privind desemnarea presedintelui de sedinta pe perioada lunii februarie 2005

 

            Consiliul Local Municipal Targoviste intrunit in sedinta extraordinara astazi 31.01.2005,avand in vedere:

-          Prevederile art. 37 alin 1 din Legea 215/2001;

-          Prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local municipal Targoviste aprobat prin H.C.L. 312/16.12.2004;

In temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind Administratia Publica Locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1  Se desemneaza domnul consilier Dobanda Ion in calitate de presedinte de sedinta pe perioada lunii februarie 2005.

Art. 2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre domnul consilier Dobanda Ion si Secretarul Municipiului Targoviste pentru comunicare.

 

Nr.    47

Tgv. 31.01.2005