Inapoi

H O T Ă R Ā R E

privind modificarea HCL nr. 254/28.09.2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Tārgovişte        

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, īntrunit īn sedinta extraordinară, astăzi, 22.12.2008 avānd īn vedere:

§   Prevederile art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

§   Minuta dezbaterii publice din data de 02.12.2008 pentru dezbaterea proiectului Taxele si impozitele locale pe anul 2009;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste ;

§   Prevederile H.C.L. nr. 254/2007 referitoare la stabilirea zonelor de impozitare ale Municipiului Tārgovişte īncepānd cu data de 01.01.2008 si H.C.L. nr. 9/1998 privind aprobarea Planului Urbanistic General;

§   Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “c” din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ā R E :

 

Art. 1 Pentru anul 2009 se modifică zonarea pentru terenurile situate īn intravilan, Cartier Matei Voievod, după cum urmează:

           

Denumirea străzii

Zona de impozitare

Calea Ploieşti

C

Grădinari

C

Legumelor

C

Plevnei

C

Sārbilor

C

Udrea Bălcescu

C

Barbu Lăutaru

C

Petru Cercel

C

Porumbeilor

C

Calafat

C

Cronicarilor

C

Ion Neculce

C

Miron Costin

C

 

Art. 2 Pentru anul 2009 se modifică zonarea pentru terenurile situate īn intravilan, Cartier Priseaca, după cum urmează:

 

 

Denumirea străzii

Zona de impozitare

Cāmpului

C

Dāmboviţei

C

Īnfrăţirii

C

Oilor

C

Prisecii

C

Soarelui

C

Stupilor

C

Teilor

C

 

 

Art. 3 Īncepānd cu data prezentei, HCL nr. 254/28.09.2007 privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Tārgovişte īncepānd cu data de 01.01.2008, se modifică īn mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Economica – Serviciul Impozite si Taxe Locale, Birou Cadastru, Serviciul Urbanism şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.   522

   Tgv. 22.12.2008

              Inapoi