CONDUCERE

PRIMAR: Daniel-Cristian Stan
Declarație de avere
Declarație de interese
VICEPRIMAR: Cătălin Rădulescu
Declarație de avere
Declarație de interese
VICEPRIMAR: Monica-Cezarina Ilie
Declarație de avere
Declarație de interese
SECRETAR GENERAL: Chiru-Cătălin Cristea
Declarație de avere
Declarație de interese
ADMINISTRATOR PUBLIC: Gabriel-Florin Boriga
Declarație de avere
Declarație de interese

CONDUCEREA EXECUTIVĂ - APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director executiv: Ec. Anca-Elena Cristea
Director executiv adjunct: Ec. Rodica Dogaru
Serv. Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale si Executare Silita: șef serviciu Ing. Iulian Crintescu
DIRECȚIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Director executiv: Jr. Ciprian Stănescu
Serv. Management Proiecte, Dezvoltare Comunitară: Ec. Violeta-Elena Ilie
DIRECȚIA URBANISM
Arhitect șef: Urb. Alexandrina Soare
Serv. Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de date, Registrul Agricol si Administrativ: Ing. Tinel-Traian Nicolae
SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC SI AUTORITATE TUTELARA: Jr. Elena Epurescu
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Director executiv: Jr. Silvia-Elena Stanca
Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relatii cu Cetatenii si Registratura: Ec. Roxana Duică
SERV. ACHIZIȚII PUBLICE: Ing. Magdalena Mihăescu