TRANSPARENTA DECIZIONALA  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala

ANUNTURI referitoare la elaborarea PROIECTELOR DE HOTARARI privind aprobarea unor PLANURI URBANISTICE ZONALE

PROIECTE DE HOTARARI privind aprobarea unor PLANURI URBANISTICE ZONALE

ANUNT referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARARE privind privind aprobarea Regulamentului privind inregistrarea in circulatie a tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor destinate a fi tractate de catre acestea, vehiculele lente, mopedelor si cvadriciclurilor usoare

ANUNT  ❏ REFERAT  ❏ RAPORT DE SPECIALITATE  ❏ PROIECT DE HOTARARE  ❏ REGULAMENT INREGISTRARE VEHICULE

ANUNT referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de instituire si colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici

ANUNT  ❏ PROIECT DE HOTARARE  ❏ METODOLOGIE taxa salubrizare revizuita  ❏  REFERAT DE APROBARE SALUBRIZARE  ❏  RAPORT DE SPECIALITATE METODOLOGIE SALUBRIZARE  ❏  Anexa 1 DECLARATIE DE IMPUNERE  ❏  Anexa 2 DECLARATIE RECTIFICATIVA DE IMPUNERE  ❏  Anexa 3 CODURI CAEN SALUBRIZARE  ❏  Anexa 3 VALORI TAXE SALUBRIZARE  ❏ 

ANUNT referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone ai pentru autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, incepand cu anul 2024

ANUNT  ❏ PROIECT DE HOTARARE  ❏ TABEL IMPOZIT AUTO PESTE 12 TONE ANUL 2024  ❏  REFERAT DE APROBARE AUTO PESTE 12 TONE ANUL 2024  ❏  RAPORT DE SPECIALITATE AUTO PESTE 12 TONE ANUL 2024

Anunt referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Realizare service auto si imprejmuire teren", Municipiul Targoviste, str. Petru Cercel, nr. 68, judetul Dambovita, beneficiar societatea BEDA IMPEX S.R.L.

Anunt referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire sediu birouri P+1E si împrejmuire teren", Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 21, judetul Dambovita, beneficiar societatea MEDA S.R.L.

Anunt referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea indexarii anuale cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, precum si stabilirea unor impozite

Anunt referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

Anunt referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor pentru mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si pentru autovehiculele articulate sau trenuri rutiere de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, incepand cu anul 2023

Anunt dezbatere publica referitor la elaborarea PROIECTULUI DE HOTARARE privind aprobarea indexarii anuale cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind parcurile incluzand locurile de joaca, locurile de odihna, locurile de agrement, terenurile de sport aflate in administrarea Directiei de Salubritate Targoviste

PROPUNERE - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE PENTRU ANUL 2022 (05.01.2022) BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE PENTRU ANUL 2022 (04.02.2022)

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea H.C.L. nr. 379/30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Targoviste si inventarierea parcarilor existente

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire hale de productie elemente beton armat", Municipiul Targoviste, str. Constructorilor, nr. 34D, judet Dambovita, beneficiar CGC GENERAL IMOBILIARE S.R.L.

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL P+6" Targoviste, Tarla 7, Parcelele 510, 511, 512, 513, 514, 515 si 516 judet Dambovita, Beneficiar: SC LAMIGEO DEVELOPMENT SRL

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE LOCUINTA TIP DUPLEX D+P+M si IMPREJMUIRE TEREN " Targoviste, Aleea Coconilor nr. 2, judet Dambovita, Beneficiar: PICIORANG FLORIN LIVIU si PICIORANG MARIANA

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE D+P+5 CU SPATII COMERCIALE LA PARTER" Targoviste, str. Prof. Cornel Popa nr. 99, judetul Dambovita, Beneficiar: SITARU MARIAN ION, SITARU MIHAELA ANCA si SC ACVILA PREST SRL

Anunt dezbatere publica - PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Sistematizare zona centrala cu realizare racord circular intre Bdul. I.C. Bratianu, str. Lt. Stancu Ion cu deschidere la str. Arsenalului si infiintare parcare auto cu investitii conexe", Municipiul Targoviste, zona UPET, judet Dambovita, beneficiar Municipiul Targoviste


 

o   Formulare

o   Anexa 16  Formular on-line pentru colectarea de propuneri/ opinii/ recomandari ‚¬ Descarca format editabil

o   Anexa 18  Formular on-line de inscriere in baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art. 7 al. 1 din Legea nr.52/2003 ‚¬ Descarca format editabil

o   Anexa 19 Registrul organizatiilor luate in evidenta autoritatii conf. art. 52 al.1 si 2 din OG 26/2000 ‚¬ Descarca format editabil

o   Rapoarte

o   Raport pe anul 2018

o   Raport pe anul 2019

o   Raport pe anul 2020

o   Raport pe anul 2021

o   Raport pe anul 2022

o   Raport pe anul 2023

Primaria Targoviste