Header color

 

 

Titlul proiectului: Municipiul Târgoviște alege integritatea!”, cod SIPOCA 1138/cod MySMIS2014 152159

 

Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgoviște, în calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul Municipiul Târgoviște alege integritatea!”, cod SIPOCA 1138/cod MySMIS2014 152159. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020, POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale).

 

Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

Rezultate așteptate:

Ø  Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 1 - 1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂȚILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

Ø  Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 2 - 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

Ø  Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice - Rezultat proiect 3 - 1 CERTIFICAT ISO 37001 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

Ø  Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică - Rezultat proiect 4 - 1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETAȚENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

Ø  Rezultat program R5: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică - Rezultat proiect 5 - 1 PLATFORMĂ DIGITALĂ ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

Ø  Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției - Rezultat de proiect 6 - PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂȚILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPȚIEI, TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII - 30 persoane DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE.

 

Durata de implementare este de 12 de luni, începând cu data de 18.11.2021.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 414.584,00 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 406.292,32 lei din care:

-       352.396,40 lei cofinanțare din Fondul Social European;

-       53.895,92 lei cofinanțare din Bugetul național.

Valoarea eligibilă cofinanțare Buget local: 8.291,68 lei.

 

Date de contact:

Municipiul Târgoviște

Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3,

Tel. (0245)613928; (0245)611378; Fax (0245)217951,

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Ansamblu-grafic

www.poca.ro