HOTĂRĀRE

pentru prorogarea unor termene din H.C.L. nr. 326/14.09.2022

privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite

 

Consiliul Local Municipal Tārgovişte, īntrunit īn ședință ordinară astăzi, 21.12.2022, avānd īn vedere:

§ Referatul de aprobare īnregistrat sub nr. 43060/21.12.2022, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Raportul de specialitate nr. 43061/21.12.2022 al Direcţiei Economice - Serviciul Stabilire, Constatare, Īncasare Impozite şi Taxe Locale, īntocmit īn conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 370/20.12.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale;

§ Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2), art. 474 alin. (10) și alin. (15), art. 475 alin. (3), art. 484, 486, 489, 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor şi  impozitelor locale īn municipiul Tārgovişte pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 326/14.09.2022 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite;

§ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Tārgovişte;

§ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

          Īn temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĀRE:

 

Art. 1 Īncepānd cu data de 01.01.2023 pānă la data de 31.12.2024, se aprobă cota de 0,09% īn cazul clădirilor rezidențiale proprietatea persoanelor fizice, 0,53% īn cazul clădirilor nerezidențiale proprietatea persoanelor fizice, 0,2% īn cazul clădirilor rezidențiale proprietatea persoanelor juridice și 1,2 % īn cazul clădirilor nerezidențiale proprietatea persoanelor juridice.

        Īn conformitate cu prevederile art. 489 alin. (1) īn cazul impozitului pentru clădirile proprietatea persoanelor juridice se stabilește cota adițională de 48%.

Art. 2 Prevederile art. 3 ale H.C.L. nr. 326/14.09.2022 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite, conform Legii nr. 370/2022, vor intra īn vigoare de la data de 01.01.2025. 

Art. 3 Cu aducerea la īndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul Municipiului Tārgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcţiile subordonate Consiliului Local Municipal Tārgovişte şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Tārgovişte.

                              

      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETARUL GENERAL

                                                                             AL MUNICIPIULUI TĀRGOVIȘTE,            

  jurnalist Constantin Cozma                                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

     Nr.  464

     Tgv. 21.12.2022

     Redactat 2 ex.

   cons. Mariana-Luminița Ungureanu