"Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban”

Despre proiect:

          Investiția a urmărit îndeplinirea obiectivelor strategice și operaționale stabilite prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgoviște, privind reducerea emisiilor de CO2 și a gazelor cu efect de seră datorate utilizării autoturismului personal, concomitent cu încurajarea și dezvoltarea de infrastructuri pentru moduri de transport alternative și durabile, nepoluante – transport public, transport pietonal. Prin implementarea proiectului s-a urmarit scăderea cotei modale a transportului cu autoturismul personal, atât datorită opțiunilor multiple de deplasare ce au fost create prin proiect – transport în comun eficient, rapid, modern și accesibil, transport pietonal, cât și datorită unor măsuri operaționale adiacente, precum implementarea unei politici de parcare în zona de impact a proiectului sau acțiuni de informare, promovare și conștientizare pentru locuitorii municipiului, derulate în scopul schimbării mentalităților privind deplasările zilnice către moduri de deplasare durabile, nepoluante.

Denumirea proiectului: "Completarea parcului auto din Municipiul Târgoviște prin achiziționarea de vehicule ecologice destinate transportului public urban"

Număr de referinţă: Contract de finanţare nr. 5316/27.04.2020, cod SMIS 127388

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgovişte.

Proiect finanţat în cadrul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile de reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 40.310.356,77lei

Valoarea finanţării nerambursabile (FEDR): 30.659.123,27lei

Data de începere a proiectului: 11.11.2016

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Scopul proiectului:

Asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

  1. Reducerea până în anul 2022 emisiilor de CO2 în zona ce face obiectul investiției cu 38.2% ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor și introducerea în transportul în comun a 12 autobuze hibrid.
  2. Creșterea până în anul 2022 a numărului de utilizatori a transportului în comun în Municipiul Târgoviște cu 82.5% ca urmare a realizării unor măsuri destinate încurajării utilizării transportului alternativ, respectiv achiziția de autobuze hibrid și implementarea unui sistem informatic pentru managementul flotei (STI), inclusiv a unui sistem de e-ticketing.

Rezultatele proiectului:

  1. Reducerea cantității de emisii GES (echivalent CO2) cu 38.2% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (2022), respectiv cu 39.0% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).
  2. Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse cu 82.5% la nivelul primului an de după finalizarea implementării proiectului (estimat 2022), respectiv cu 82.5% la nivelul ultimului an al perioadei de durabilitate a contractului de finanțare (estimat 2026).
  3. Număr de autobuze achiziționate - autobuze hibrid de tip diesel/electric (nr.) – 12 buc.
  4. Sisteme pentru managementul flotei (STI), inclusiv e-ticketing create/modernizate/extinse (nr.): 1 buc.

Date de contact beneficiar:

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951,

 E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro