„Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I”.

Despre proiect:

          Investitia a avut ca scop principal reconversia funcțională și reutilizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste şi transformarea acestuia în zona de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

          Proiectul se dezvoltă în contextul în care Municipiul Târgovişte se confruntă cu un nivel de poluare crescut, iar suprafața totală de spații verzi la nivelul anului 2016 era de 100,7 hectare, reprezentând 1,91% din teritoriul administrativ şi 4,76% din intravilan, ceea ce corespundea unei valori medii de 10,76 mp de spațiu verde/locuitor, sub limita de 26 mp impusa prin Legea 24/2007 si Directiva europeană 2008-50-CEE. In data de 31.05.2023 au fost finalizate lucrarile din contractul de executie lucrari nr. 738/08.01.2021 la obiectivul de investitii "Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I"  si a fost incheiat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 65/25099 din 01.11.2023.

Denumirea proiectului: "Reconversia si refunctionalizarea terenului din vecinatatea Complexului Turistic de Natatie Targoviste prin crearea de facilitati pentru recreere Etapa I"

Număr de referinţă: Contract de finanţare nr. 5838/18.08.2020, cod SMIS 127530

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgovişte.

Proiect finanţat în cadrul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Operațiunea - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ.

Autoritatea de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 13.262.330,07 lei

Valoarea finanţării nerambursabile (FEDR): 11.233.603,35 lei

Data de începere a proiectului: 01.06.2018

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Scopul proiectului:

Dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia din Municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, prin asigurarea unor condiţii optime de petrecere a timpului liber şi de recreere, contribuind la creşterea gradului de civilizaţie şi la înfrumuseţarea oraşului, în vederea apropierii de standardele europene, cu directe implicaţii benefice în asigurarea unui climat sănătos de convieţuire în cadrul comunităţii locale şi cu un impact pozitiv asupra creşterii gradului de socializare a locuitorilor din cadrul oraşului.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în:

Rezultatele proiectului:

Date de contact beneficiar:

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951,

 E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro