„Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa”.

ANUNȚ DE PRESĂ

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

 

Despre proiect:

 

În cadrul proiectului s-a pornit de la analiza situației existente a Scolii Gimnaziale Mihai Viteazul din Municipiul Targoviste si au fost considerate a fi necesare urmatoarele:

 

Denumirea Proiectului: ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Viteazul” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’.

 

Număr de referinţă: Contract de finanţare nr. 4014/27.03.2019, cod SMIS 120295.

Numele beneficiarului: UAT Municipiul Târgovişte.

 

Proiect finanţat în cadrul: ” ”Programului Operaţional Regional 2014-2020”, Axa Prioritară 10- Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale;Prioritatea de Investiţii 10.1. Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare; Obiectiv specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului; Apel dedicat învăţământului obligatoriu; Operaţiunea B

Valoarea totală a proiectului:  17.739.243,40 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile: 15.078.356,90 lei (FEDR) și 2.306.101,64 lei (Buget național).

Data de începere a proiectului: 27.03.2019

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

 

Scopul proiectului 

Realizarea unei investiţii în educaţie şi formare, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare, respectiv extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea şcolii gimnaziale „Mihai Viteazul”.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie aferentă învăţământului obligatoriu;

  1. Asigurarea accesului la educaţie.

 

Impactul Investiției la nivelul comunității consta in creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

Rezultatele proiectului se refera la  îmbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie realizata prin reabilitarea, modernizarea, extinderea si  dotarea scolii precum si asigurarea accesului la educatie realizat în mod nediscriminatoriu la procesul de învatamânt atât pentru persoanele dezavantajate din punct de vedere socio-economic, cât si pentru persoanele cu dizabilitati.

 

Date de contact beneficiar:

Târgoviște 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, Tel. (0245)613928;    (0245)611378; Fax (0245)217951,

 E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

colors

www.inforegio.ro   |   www.facebook.com/inforegio.ro