Titlu proiect:

Servicii de integrare si dezvoltare pentru digitalizarea activitatii Primariei Municipiului Târgoviste

Cod apel: POCA/972/2/1/Introducerea de sisteme si standarde comune în administraþia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP

Denumire beneficiar:

Municipiul Targoviste

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul UAT Municipiul Târgoviste în ceea ce priveste exercitarea atributiilor prevazute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de masuri pentru îmbunatatirea procesului decizional si a planificarii strategice si de digitalizare menite sa ajute la standardizarea modului de lucru si a activitatilor specifice, la cresterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice si interconectarea cu ceilalti actori care opereaza sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea de mecanisme si proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor si planificarea strategica pe termen lung în concordanta cu SCAP;

2. Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocratiei, prin implementarea unui ecosistem digital integrat si dezvoltarea abilitatilor personalului prin participarea la programe de instruire în vederea utilizarii si administrarii solutiilor informatice implementate rezultate.

Data de începere:

19.04.2022

Perioada de implementare:

16 luni

Valoarea totala (defalcata pe surse de finantare):

Valoare totala proiect: 3.922.622,89 lei

Valoare nerambursabila: 3.844.170,43 lei

Valoare contributie proprie: 78.452,46 lei

Date de contact:

Municipiul Târgoviște

Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3,

Tel. (0245)613928; (0245)611378; Fax (0245)217951,

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro