„Imbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit ,,Rază de soare,, din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

Cod SMIS proiect: 122305

Axa/Prioritate de Investiții: POR/2017/4/4.4/4.4/1

Cod CAEN proiect (doar în cazul beneficiarilor privați):

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Loc de implementare: localitatea Târgovişte, județul Dâmboviţa.

Adresa: Târgoviste 130011, Str. Revoluției nr. 1-3, telefon 0245613928; 0245611378, fax (0245)217951, e-mail primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro.

Data de începere a proiectului: 27.03.2019

Data finalizării proiectului: 28.02.2022

Valoarea totală a proiectului: 12.736.052,70 lei lei.

Suma nerambursabilă solicitată: 7.781.565,89 lei.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al acestui proiect îl constituie creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Obiective specifice ale proiectului:

Prin prezentul proiect se urmărește reabilitarea celor doua construcții existente si realizarea unei extinderi cu o sală multifuncțională destinată desfășurării activităților de educație fizică, iar ocazional a serbărilor.

Intervențiile propuse au drept scop obținerea unei unități de învățământ preșcolar care să corespundă normelor actuale de igienă și siguranță în exploatare pentru destinația respectivă.

La nivelul clădirilor existente se vor executa lucrări de reorganizare a spațiilor urmarindu-se eficientizarea acestora - separarea fluxurilor in interiorul construcțiilor (spații destinate copiilor și spații destinate personalului angajat), realizarea unui număr corespunzător de grupuri sanitare, reorganizarea zonei de stocare / preparare hrana, asigurarea căilor de evacuare conform normativelor in vigoare, asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități in interiorul unității (inclusiv dotarea cu grupuri sanitare speciale pentru aceștia), asigurarea condițiilor de confort necesare bunei funcționări a grădiniței, etc

Extinderea propusă ce va fi realizata, va avea regim de inălțime P+1E parțial.

- la nivelul parterului se vor realiza foaiere de acces, sala pentru activități sportive și serbări, vestiare pentru copii, anexă pentru materiale sportive, grupuri sanitare pentru copii, pentru adulți si pentru persoane cu dizabilități;

- la nivelul etajului, va fi amplasat vestiarul profesorilor de sport, 2 foaiere, o sală de ședințe (care va fi folosită și pentru C.R.E.D.) și un oficiu.;

Rezultate asteptate

1. Realizarea infrastructurii necesare desfasurarii actului educational prescolar la nivel european prin asigurarea spatiilor destinate invatamantului si activitatilor conexe dimensionate conform normativelor in vigoare, optime din punct de vedere al confortului termic, sigure pentru copii, cadre didactice si auxiliare, parinti, prietenoase cu mediul inconjurator si accesibile persoanelor cu dizabilitati. Interventiile vizeaza suprafetele: S teren=5473mp. Corp C1: Sc=1155.5mp, Sd=2213.4mp( 2603.4mp cu subsol tehnic) cu functiuni: 10 Sali de grupa, 10 vestiare, 10 spatii servire masa, 10 grupuri sanitare, birouri, cabinet psihologic, anexe: vestiare, grupuri sanitare si materiale didactice, spalatorie si calcatorie si zona preparare hrana. Corp C2: Sc=380mp(410mp cu terasa), Sd=790mp(940mp cu subsol tehnic) Functiuni C2: parter- 2 sali de grupa, vestiar comun, 2 spatii servire masa, 2 grupuri sanitare, la etaj- 2 Sali de grupa, 1sala de mese, 1 vestiar. Extindere C3: Sc=275mp, Sd=444mp, functiuni: parterfoaiere acces, sala activitati sportive si serbari, vestiare copii, anexe materiale sportive, grupuri sanitare copii, adulti si persoane cu dizabilitati; etaj- vestiar profesori sport, 2 foaiere, sala de sedinte (care va fi folosita si pentru C.R.E.D.) si 1 oficiu. Foisoare de lemn=30mp. S constr. totala = 1155.5+410.00+275.00 + 30 = 1870.50 mp, S constr. desf. = 2213.40+790.00+444.00+30=3477.40 mp; Spatii de joaca cu supraf. Sintetica= 398.1mp, Salei pietonale suprafata sintetica = 207.0mp, Salei pietonale pavate = 428.4mp, S alei carosabile si parcari = 509.0mp, S trotuare de garda constructii = 390.0mp

S2. Dotarea infrastructurii educationale. Prin proiect se vor dota: toate cele 14 sali de grupa, sala multifunctionale, sala sedinte CRED, cabinetul psihologic, cabinetele medicale si izolatoarele, birourile si anexele pentru materiale didactice, vestiarele si celelalte anexe, vestiarul filtru, salile de mese, complexul de preparare hrana, spalatoria/calcatoria, dotarea holurilor de acces, atelierului mecanic, dotari de prim ajutor si securitate la incendiu, rulouri pentru protectie solara si alte dotari exterioare.

Cumulate, dotarile insumeaza 8339 bucati.

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro