,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale ,,Matei Basarab” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’.

Cod SMIS proiect: 120281

Axa/Prioritate de Investiții: POR/2017/10/10.1B/7 regiuni.

Titlul proiectului: ,,Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea Şcolii Gimnaziale ,,Matei Basarab” din Târgovişte, Jud. Dâmboviţa’’.

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Loc de implementare: localitatea Târgovişte, județul Dâmboviţa.

Adresa: Targoviste 130011, Str. Revolutiei nr. 1-3, telefon 0245613928; 0245611378, fax (0245)217951, e-mail primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro.

Data de începere a proiectului: 08/03/2019.

Data finalizării proiectului: 31/12/2021.

Valoarea totală a proiectului: 22.223.977,79 lei.

Suma nerambursabilă solicitată: 21.777.275,85 lei.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiective specifice ale proiectului:

ü Reabilitarea corpului existent;

ü Completarea unității de învățământ cu funcțiunile necesare prin extinderea cu 3 module/corpuri de clădire:

· Extindere cu un corp de clădire cu regim de înălțime P+2E (laboratoare, sală multifuncțională,

after-school);

· Extindere cu un corp de clădire cu regim de înălțime Parter înalt - Sala de sport-teren/suprafață de joc;

· Extindere cu un corp de clădire cu regim de înalțime Parter (vestiare aferente sălii de sport);

ü Amenajarea terenului exterior de sport;

ü Sistematizare, spații verzi și împrejmuire;

ü Dotări didactice pentru studiu teoretic; Dotări gospodărești + PSI; Dotări și echipament sportiv pentru sala de sport și terenul exterior; Echipament audio-video; Echipament IT și software; Materiale didactice; Mobilier; Dotări pentru atelierul mecanic; Elevator pentru transportul pe scări.

ü Rezultat 1: Ansamblu infrastructura scolara reabilitata si extinsa in suprafata construita 2950,5 mp, suprafata desfasurata 6074,5 mp, din care: Scoala reabilitata constructie P+2E suprafata desfasurata 3422 mp si extinsa cu cladirea P+2E functiune scoala Sd=1278 mp , corp cladire parter functiune vestiare Sd=157 mp, corp cladire parter functiune sala de sport/teren de joc Sd=1217,5 mp, la care se adauga spatii verzi in suprafata de 2385,63 mp, Teren sport exterior = 1010 mp, Trotuare + alei asfaltate = 1237,20 mp, Parcare + alei pavate = 325,67 mp.

ü Prin recompartimentare se asigura spatii adecvate desfasurarii actului educational, atat din punctul de vedere al dimensiunii, iluminarii, conditiilor de microclimat, contribuind astfel la cresterea calitatii actului educational desfasurat in scoala. Investitia asigura realizarea conditiilor optime din punct de vedere al confortului termic pentru elevi, cadre didactice si auxiliare din cadrul scolii, realizarea de economii de energie electrica si scaderea costurilor cu intretinerea, deci reducerea efortului de finantare din partea Municipiului Targoviste a procesului de invatamant, reducerea emisiilor de CO2 si un aer mai curat pentru locuitorii municipiului.

ü Rezultat 2: Scoala dotata la nivel european cu echipamente didactice si mobilier, echipamente IT necesare derularii procesului de învatamânt , 3430 bucati/seturi: Dotari didactice studiu teoretic pentru laboratoare, Dotari gospodaresti+PSI,Dotari si echipament sportiv, Echipament audio – video, Echipament IT si software, Materiale didactice, Mobilier, Dotare atelier mecanic, Elevator pentru transportul pe scari. Investitia contribuie la asigurarea bazei materiale, prin dotarea cu echipamente, material didactic si alte dotari specifice functiunii spatiilor nou amenajate, contribuie la desfasurarea actului educational de calitate, co-interesarea elevului si a cadrelor didactice, care vor actiona impreuna pentru cresterea promovabilitatii si o rata de tranzitie mai mare catre nivelurile superioare de educatie, in acord cu dezvoltarea economico-sociala a judetului Dambovita.

ü Rezultat 3: Cresterea numarului de elevi care isi desfasoara educatia obligatorie in Scoala nr 13 Matei Basarab din Targoviste. Implementarea proiectului va asigura cresterea numarului total de participanti la procesul educational in Scoala nr. 13 “Matei Basarab” din Targoviste cu 145 de elevi la finalizarea implementarii proiectului si crearea conditiilor necesare pentru a urma invatamantul obligatoriu inclusiv pentru copii cu dizabilitati sau apartinand categoriilor dezavantajate, copii din mediul rural, copii cu CES, copii proveniti din familii sarace sau familii cu multi copii. Se prevede ca la finalizarea proiectului la Scoala nr 13” Matei Basarab” sa fie inscrisi un numar de 800 elevi, din care fete 480, baieti 320

Indicatori:

Suprafaţă teren = 7909.00 mp

Construcţie reabilitată - Şcoală (P+2E): Sc = 1150.00 mp / Sd = 1150 + 1136.00*2 = 3422.00 mp

Extindere P+2E: Sc= 426.00 mp / Sd= 426.00*3 = 1278.00 mp

Extindere vestiare (Parter): Sc = Sd= 157.00 mp

Extindere - Sală sport – Teren/suprafaţă de joc (Parter): Sc=Sd= 1217.50 mp

Notă: Extindere vestiare + sala sport – teren/suprafaţă de joc = ansamblu Sală de sport cu suprafaţa construită totală = Suprafaţa desfurată totală = 1374.50 mp.

ÎNTREG ANSAMBLUL(construcţie reabilitată + extinderi):

Suprafaţă construită (EXTINDERI + REABILITARE) = 2950.50 mp

Suprafaţă desfăşurată (TOTALĂ) = 6074.50 mp

Spaţii verzi = 2385.63 mp

Teren sport exterior = 1010.00 mp

Trotuare + alei asfaltate = 1237.20 mp

Parcare + alei pavate = 325.67 mp

POT propus = 37.30 %

CUT propus = 0.77

Ø Valoare totala, inclusiv TVA -22.151,389 mii lei / C+M -17.137,135 mii lei inclusiv TVA (conform Deviz general – HG 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare)

Ø Valoare totala proiect, inclusiv TVA - 22.223.977,79 lei, conform Buget proiect

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro