„Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din Municipiul Târgovişte”.

Cod SMIS proiect: 121474

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon /POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1)

Titlul proiectului: „Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din Municipiul Târgovişte”.

Denumire beneficiar: UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE.

Loc de implementare: localitatea Târgovişte, județul Dâmboviţa.

Adresa: Târgoviște 130011, strada Revoluției nr. 1-3, telefon 0245.613.928 /fax: 0245.217.951,

e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro.

Coordonate GPS ale locației de implementare: tip punct, latitudine 44.921514, longitudine 25.446421.

Data de începere a proiectului: 01/01/2018.

Data finalizării proiectului: 31/01/2022.

Valoarea totală a proiectului: 21.950.826,32 lei.

Suma nerambursabilă solicitată: 18.135.890,91 lei.

Obiectivul general al proiectului: Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Târgovişte

Obiective specifice ale proiectului:

ü Scăderea costurilor de întreţinere şi menţinere în parametrii proiectaţi cu minim 10% faţă de situaţia actuala;

ü Obţinerea unor economii de energie electrică de minim 20% faţă de situaţia existenţă;

ü Dezvoltarea sustenabilă, economică şi eficientă a serviciului de iluminat public prin modernizarea într-o perioadă de 2 ani a infrastructurii sistemului de iluminat public ce constă în următoarele activitaţi:

· reabilitarea sistemului de iluminat public - înlocuirea tuturor aparatelor de iluminat public si completare cu aparate de iluminat pe stalpii pe care este necesar;

· reintregirea sistemului de iluminat public – suplimentarea cu retea de iluminat a zonelor unde este necesar acest lucru;

· reinnoirea sistemului de iluminat public – inlocuirea stalpilor de lemn si a retelei de iluminat public in zonele unde acestea au un grad de degradare avansat.

Indicatori:

Valoarea totală a proiectului: 21.950.826,32 lei

Finanțarea nerambursabilă: 18.135.890,91 lei;

Durata de realizare a investitiei: 36 luni, din care executie lucrari: 12 luni

Capacitati (in unitati fizice si valorice):

- Numar de aparate montate: 3.137 buc

- Numar de puncte luminoase controlate prin telegestiune: 3.137

- Numar brate de prindere: 2.982 buc

- Numar de stalpi noi: 37 buc stradali si 154 buc pentru treceri de pietoni

- Numar panouri fotovoltaice: 308 buc

- Numar de acumulatori: 308 buc

- Dispozitive de control si protectie de incarcare/descarcare: 154 buc

- Invertoare monofazice: 154 buc

- Lungime reintregire si reinnoire retea: 2100 m

Alti indicatori specifici:

- Cresterea numarului de aparate de iluminat: cu minim 2,22%

- Scaderea puterii instalate totale: cu minim 36%

- Scaderea consmului de energie electrica: cu minim 45%

- Reducerea emisiilor de CO2: cu minim 50%

- Reducere tone echivalent petrol: cu minim 45%

Cheltuieli eligibile/neeligibile

21.336.342,26 lei TOTAL VALOARE ELIGIBILA PROIECT

614.484,06 lei TOTAL VALOARE NEELIGIBILA PROIECT

Descrierea investitiei

La nivelul Municipiului Targoviște rețeaua principală de circulație se constituie din următoarele străzi:

Zona centrală: Str. Poet Grigore Alexandrescu, Calea Domnească, Str. Revoluției, Str. Doctor Marinoiu, Str. Ion Heliade Rădulescu.

Artere principale: B-dul Eroilor, Str. Mihai Bravu, Calea Domnească, Calea Câmpulung, Colonel Dumitru Băltărețu, Calea București, Aleea Mânăstirea Dealu, Șoseaua Găești.

Artere secundare: Str. Nicolae Balcescu, Str. Constantin Brâncoveanu, B-dul Independenței, B-dul Libertății.

Artera secundară ocolitoare: Str. Petru Cercel, Str. Laminorului, Str. Gimnaziului, Calea Ialomiței, Str. Magrini.

Zona cartiere blocuri.

Zona cartiere case.

Pentru reducerea costurilor cu energia electrică se va acționa în mai multe direcții:

- controlul mult mai strict al stingerilor și aprinderilor;

- sistematizarea iluminatului în funcție de clase de drum, puteri și tipuri de aparate;

- utilizarea aparatelor eficiente echipate cu tehnologie Led care au un consum redus și durată mare de viață;

- scăderea consumurilor prin reducerea fluxului luminos între anumite ore de funcționare a iluminatului public;

- urmărirea din dispecerat a funcționării iluminatului.

În cadrul proiectului, sistemele de alimentare cu panouri fotovoltaice se vor monta la unele treceri de pietoni, în cadrul sistemului de iluminat al acestora.

În acest sens vom avea:

• 77 de treceri de pietoni iluminate;

• 154 de stâlpi speciali, pentru infrastructura sistemului de iluminat al trecerilor de pietoni;

• 154 de aparate de iluminat cu tehnologie led;

• 308 panouri fotovoltaice, câte două pentru fiecare aparat de iluminat;

• 308 acumulatori cu gel, pentru înmagazinarea energiei electrice.

E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro, URL: www.pmtgv.ro


www.inforegio.ro Investim in viitorul tau!Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro precum si www.facebook.com/inforegio.ro