+ Marire Font | - Micsorare Font

Home - PRIMARIA TARGOVISTE - Structura

 


PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE
Primaria Târgoviste


PRIMAR

Daniel-Cristian Stan - e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro

VICEPRIMAR

Cătalin Rădulescu

VICEPRIMAR

Monica-Cezarina Ilie

SECRETAR GENERAL

Chiru-Cătălin CristeaMUNICIPIUL TÂRGOVISTE

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA (OCUPARE)

 

 

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

DIRECTIA ECONOMICA - director executiv - dr. ec. Silviana-Ecaterina Marin

 - director executiv adjunct - ec. Rodica Dogaru

Serv. Stabilire, constatare, incasare impozite si taxe locale - sef serviciu - ing. Iulian Crintescu

 Comp. Buget prognoza contabilitate

 Comp. Evidenta patrimoniu public si privat

 Comp. Informatica

 

 ARHITECT SEF   - urb. Alexandrina Soare

Serv. Cadastru imobiliar si agricol, banca de date, registrul agricol - sef serviciu - ing. Tinel Traian Nicolae

Comp. Planuri urbanistice, amenajarea teritoriului

Comp. Emitere autorizatii, certificate urbanism, avize

Comp. Dezvoltare urbana durabila

 

 DIRECTIA MANAGEMENTUL PROIECTELOR - director executiv - jr. Ciprian Stanescu

Serv. Management proiecte, dezvoltare comunitara - sef serviciu - ec. Violeta Elena Ilie

Comp. Implementare proiecte

Bir. Protejare patrimoniu cultural si dezvoltare turistica - sef birou - jr. Alice Stana

Centrul national de informare si promovare turistica

Comp. Promovare turistica

Comp. Investitii

Comp. Energetic

 

DIRECTII SI COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI

 

 DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA - director executiv - jr. Silvia-Elena Stanca

Birou Resurse umane, relatii externe culturale si sociale - sef birou - ec. Roxana Duică

Comp. Resurse umane si managementul calitatii

Comp. Relatii externe, culturale, artistice si sociale

Comp. Autoritate tutelara

Comp. Administratie locala, evidenta electorala si arhiva

Comp. Monitorul Oficial Local si relatii Consiliul Local

Comp. Indrumare si coordonare asociatii de proprietari

Comp. Centru de informare cetateni si registratura

 

 Bir. Contencios Juridic – sef birou - jr. Elena Epurescu

 

COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI

 

Cabinet Primar

Serv. Urmarirea si executarea silita a obligatiilor fiscale – sef serviciu - jr. Loredana Ionescu

Serv. Achizitii publice – sef serviciu - ing. Magdalena Mihăescu

Bir. Administrativ – sef birou - ing. Liviu Ionescu

Comp. Situatii de urgenta

Comp. Audit public intern

 

 

STRUCTURI / DIRECTII SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL

 

  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGOVISTE - sef serviciu - jr. Mirabela Ionita

  POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE - director executiv - jr. Mihai Tudorache

  TEATRUL MUNICIPAL «TONY BULANDRA» TARGOVISTE - manager - conf.univ.dr. regizor-scenograf Mihai Constantin Ranin

  CLUB SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE - director - prof. Savu Cristian

  DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT - director executiv - ing. Virgil Ciprian Oprescu

  DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - director executiv - jr. Marcela Iordache

  DIRECTIA CRESE

  DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA - director - ing. Florina Pârvescu

  DIRECTIA DE SALUBRITATE - director - jr. Danut Badea

  DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE TARGOVISTE - director - prof. Ciprian Prisacaru

                                                                                                                                                        

 

             

Inapoi