Solicitare de oferta reabilitare termica (dirigentie)
Solicitare de oferta reabilitare termica (dirigentie)
Cerere de oferta
Solicitare de oferta reabilitare termica (dirigentie)
Solicitare de oferta reabilitare termica
ANUNT Termen eliberare Carti Identitate
Solicitare de oferta PUZ ANL
Selectie parteneri in cadrul POCU
Selectie parteneri in cadrul POCU
Selectie parteneri in cadrul POCU
In atentia prestatorilor de servicii funerare
PROIECT BUGET LOCAL AN 2017 VENITURI <->CHELTUIELI
REGULAMENT informare si consultare in vederea elaborarii planurilor de urbanism
Tranzit prin municipiul Targoviste cu autovehicule de peste 3.5 t
Dezbatere publica TAXA HABITAT
Castigatorii tombolei PROTEJEAZA NATURA
Declaratie aderare Strategia Nationala Anticoruptie
Propuneri taxe 2017
Hotarare comisie privind desemnarea partenerilor in cadrul POCU -Proces verbal stabilire punctaj
Anunt de informare- Rezultatul selectie parteneri in cadrul POCU
Tabel repartitii ANL
Reprezentantii autoritătii locale în comisii de concurs
Proces verbal Punctaj parteneri POCU
Anunt informare publica SIDU - - Documentatie SIDU
Comunicat Avocatul Poporului
Programul Operational Capital Uman
Raport de activitate primar Targoviste 2015
Consultare publica "Planul de Actiune privind Energia Durabila"
Dezbatere publica Regulament pasunat
Dezbatere publica Caini cu stapan - Regulament
Dezbatere publica Caini fara stapan - Regulament
Dezbatere publica Steag Municipiu - (imagine)- \Raport specialitate
Hotararea Comisiei de Alocare a Imprumuturilor Locale
Proiect Regulament ANL
Raport privid modificarea HCL 254/2007
Plan de mobilitate urbana Durabila si Strategia de dezvoltare urbana
ANUNT (producatori agricoli)
Anunt de intentie PUG
REGULAMENT privind informarea si consultarea publicului in elaborarea planurilor de urbanism
Regulament de aplicare a O.G.21/2002 privind normele de gospodarire comunala
Dezbatere publica "Reorganizare circulatie pe str.Berzei si str.Cetatii"
Regulament de organizare si utilizare a locurilor de joaca din Mun.Targoviste
Regulament publicitate Mun.Targoviste
Manual de utilizare plata electronica prin ghiseul.ro
Conturi IBAN pentru plata taxelor si impozitelor
Declaratia-angajament a Primarului in domeniul calitatii
Programul National de Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate
Ghidul Eco-Turistului
Ghidul Eco-Functionarului Public
Carta auditului public intern
Codul de conduita a personalului
Arhiva documentelor publicate pe site